Oostvaardersplassen

Gestart door Freek Verkerk, september 03, 2005, 13:41:47 PM

Vorige topic - Volgende topic

huysse

Citeer
Interessant is verder de discussie over wat de gevolgen zouden zijn van bijvoorbeeld bijvoederen. Ik heb dat in mijn eerdere reactie wel degelijk aangestipt maar daar hebben sommigen blijkbaar overheen gelezen. Maar dat is nou juist de reden dat ik spreek van een moeilijk dilemma. Het is ook heel simpel: bijvoederen betekent een grotere populatie betekent later nog meer hongerproblemen betekent nog meer bijvoederen (tenzij je alle dierenleed dan ineens wel zou accepteren) betekent nog grotere populatie enzovoort, met alle gevolgen voor het gebied. Tenzij je gaat afschieten natuurlijk. Of wolven loslaat!

Het probleem is misschien wel dat SBB 2 dingen tegelijk wil doen.
Ze willen "natuur creeren" , waarvoor grote grazers het gras etc. kort moeten houden en ze willen tegelijk ook al  de geplande populatie dieren in die natuur hebben en zich verder laten ontwikkelen.
Twee vliegen in een klap, lijkt het. En als ze door mogen gaan van Gabor c.s. en de rechterlijke macht dan lukt dat misschien ooit ook nog wel eens een keer.
Maar ten koste van wat? Ik denk dat dat al wel duidelijk is uit de discussies en het dierenbescherming verhaal.
En ik krijg hoe langer hoe meer de overtuiging dat het hele project zo gepland is  omdat een aantal ecologen het wel interessant vindt om te kijken hoe het allemaal verlopen zal.
Ongetwijfeld zitten er meer kanten aan de zaak die ik niet kan overzien maar ik had het veel logischer gevonden als SBB het gebied had laten bevolken via ecologische zone's.
Op zich ook interessant om te kijken wat je dan krijgt!
Maar ja, die zijn er nog niet en wachten kunnen we niet?
Maar ik zal wel te simpel denken?

Marijke

Corryabbink

Citeer......echte Heckrunderen  ?
ik kan het nauwelijks geloven. Dat lijkt me te gevaarlijk.
Galloways lopen er dacht ik langs het Lateraalkanaal bij de overgang Schelfhorst naar Weitemanslanden. maar echte heckrunderen met stieren ?

Elmar
In het begin wel maar er waren teveel klachten kan zijn dat ze nu Galloways ingehuurd hebben maar ik hou het niet meer bij. In ieder geval inventariseer ik daar niet meer.
met groet, Corry

"het is nooit zo donker of het wordt weer licht"

Corryabbink

Citeermmm,

er wordt nog niet ingegrepen.

EP
Dat snap ik niet helemaal. Naar ik weet worden er 's winters de dieren weer opgehaald. Er stonden soms behoorlijke discussies in de krant maar ik volg het niet meer.
met groet, Corry

"het is nooit zo donker of het wordt weer licht"

Corryabbink

#243
Elmar ik weet het niet zeker. Het is het gebied zoals jij dat aangaf. Het ligt achter een woonwijk waar veel mensen met plezier langs het kanaal wandelden. Ik heb er voor de runderen  er liepen geïnventariseerd. Later zat er een klaphek voor en de buurtbewoners vertelden me dat er koeien met een stier liepen daar was enkele jaren veel over te doen omdat er ook veel kinderen speelden. De mensen durfden hun hond daar niet meer uit te laten omdat sommige dieren wilden aanvallen. Is logisch als een koe een kalf heeft. Ook weet ik dat er dieren dood zijn gegaan doordat ze iets verkeerds gegeten hadden waarschijnlijk plastic of i.d. dat er ingegooid was. Maar het is alweer te lang geleden .......
In ieder geval is dat in de OVP niet aan de orde.
met groet, Corry

"het is nooit zo donker of het wordt weer licht"

Scio

Op veel punten  moet ik jullie gelijk geven (wetten en dergelijke zijn inderdaad geen expliciet iets op larenstein) maar ook weer niet. ik ga er vanuit mijn visie vanuit dat je de natuur zo ingewikkeld in elkaar zit dat wij alleen moeten gebruiken wat we weten om bijvoorbeeld in natuurreservaten de vegetatie in stand te houden. Let wel, Marten en ik zijn 22 en hebben niet die ervaring (waarschijnlijk heeft het ook met de tijd waarin je geboren bent en de mentaliteit die toen heerste, want dat is meestal bepalend voor de keuzes van een persoon) die anderen hier hebben. Wij redeneren vanuit dta wat ons aangeleverd wordt! Vanuit onze school was het een van de opdrachten om vanuit de ons geleverde info een mening te vormen over natuurbeheer in de OVP. In mijn ogen als volgt:

Vanuit natuurbeheertechnisch oogpunt wordt er altijd vergeleken met referentiegebieden waarbij populaties als deze bestaan. Alleen het migratievraagstuk blijft dan over waar ik ook geen antwoord op zou hebben. Maar mijn visie is dat je niet moet gaan ingrijpen op de manier zoals wordt voorgesteld omdat je dan nog verder weg bent van waar je wil.

Ik zal dit hele gesprek uitprinten en voorleggen aan onze vakdocent, ik ben benieuwd wat eruit komt en zal dat were hierheen terugkoppelen. het kan wel een tijdje duren aangezien ik over een maand naar Hongarije ga voor 3 maanden om stage te lopen bij oeverzwaluwonderzoek aan de Tisza rivier (als al dat water geen roet in het eten gooit!

Over mijn bijnaam  :lol:  
Scipio van Lierop
Oehoe Werkgroep Nederland

huysse

CiteerVanuit onze school was het een van de opdrachten om vanuit de ons geleverde info een mening te vormen over natuurbeheer in de OVP.
Ben eigenlijk wel heel benieuwd wat de school dan aanlevert als informatie!
Gekleurd , niet gekleurd?
Wordt er ook van je verwacht dat je zelf dingen op en uit gaat zoeken?

Alvast veel plezier in Hongarije, hoe zijn de weersvooruitzichten op langere termijn?

Groet,
Marijke

Corryabbink

#246
CiteerOp veel punten  moet ik jullie gelijk geven (wetten en dergelijke zijn inderdaad geen expliciet iets op larenstein) maar ook weer niet. ik ga er vanuit mijn visie vanuit dat je de natuur zo ingewikkeld in elkaar zit dat wij alleen moeten gebruiken wat we weten om bijvoorbeeld in natuurreservaten de vegetatie in stand te houden. Let wel, Marten en ik zijn 22 en hebben niet die ervaring (waarschijnlijk heeft het ook met de tijd waarin je geboren bent en de mentaliteit die toen heerste, want dat is meestal bepalend voor de keuzes van een persoon) die anderen hier hebben. Wij redeneren vanuit dta wat ons aangeleverd wordt! Vanuit onze school was het een van de opdrachten om vanuit de ons geleverde info een mening te vormen over natuurbeheer in de OVP. In mijn ogen als volgt:

Vanuit natuurbeheertechnisch oogpunt wordt er altijd vergeleken met referentiegebieden waarbij populaties als deze bestaan. Alleen het migratievraagstuk blijft dan over waar ik ook geen antwoord op zou hebben. Maar mijn visie is dat je niet moet gaan ingrijpen op de manier zoals wordt voorgesteld omdat je dan nog verder weg bent van waar je wil.

Ik zal dit hele gesprek uitprinten en voorleggen aan onze vakdocent, ik ben benieuwd wat eruit komt en zal dat were hierheen terugkoppelen. het kan wel een tijdje duren aangezien ik over een maand naar Hongarije ga voor 3 maanden om stage te lopen bij oeverzwaluwonderzoek aan de Tisza rivier (als al dat water geen roet in het eten gooit!

Over mijn bijnaam  :lol:
Hallo Scipio,

Ik ben opgegroeid in een tijd dat de natuur om me heen afgebroken werd t.b.v. de landbouw. In mijn ogen nog steeds onbegrijpelijk. De mensen stonden toen veel dichter bij de natuur. Al was dat toen ook al halfcultuur. Ook de agrariër had een grotere band met zijn vee en de natuur.
Brussel, Sicco Mansholt, ruilverkaveling, bevolkingstoename enz. enz. hebben daarin enorme veranderingen aangebracht. Veel mensen kennen momenteel niets meer van natuur. De agrariër is een producent geworden met dierlijke- of plantaardige producten. Op de goede te na gesproken dan. Ook wij denken niet meer aan een kip, koe, varken enz. als dier maar als produkt. Het blijven in mijn ogen toch altijd nog dieren waar we met respect mee om moeten gaan.
Aan dat wat we aan natuur over hebben wordt nog altijd te weinig aandacht besteed. Sluipenderwijs verdwijnen natuurgebiedjes. Alle aandacht gaat naar natuurontwikkeling in nieuwe projecten en onderhand verliezen we meer en meer. EHS, OVP stokpaardjes van ecologen........ Laten we zorgen dat hetgeen we nog over hebben beter bewaard blijft.

OVP natuurtechnisch refereren? Aan welk gebied dan? Op flora zou dat misschien kunnen maar met de fauna is het in een zo dicht bevolkt gebied niet meer mogelijk. Grote grazers hebben nl. veel meer ruimte nodig.

Ecologen zijn bezig natuurlijke processen uit een heel ver verleden terug te halen dat lukt maar gedeeltelijk er is nl. iets veranderd de laatste eeuwen. De mens heeft de gebieden in beslag genomen op een manier dat er voor natuurlijke processen op het gebied van fauna nauwelijks plaats meer is. Denk maar aan de Wilde zwijnen die bij mij de grens overkomen. Na een paar dagen zijn ze afgeschoten omdat ze een gevaar vormen op de weg.

Jij gaat nu naar Hongarije en bekijk daar de zaak maar eens goed. Daar zijn nog gebieden over waar de OVP nog redelijkerwijs uitvoerbaar is zonder dat er zoveel dierenleed aan te pas komt.

Ik wens je een goede stage.
met groet, Corry

"het is nooit zo donker of het wordt weer licht"

Scio

CiteerBen eigenlijk wel heel benieuwd wat de school dan aanlevert als informatie!
Gekleurd , niet gekleurd?
Wordt er ook van je verwacht dat je zelf dingen op en uit gaat zoeken?School levert informatie over ingrepen en beheersmaatregelen en hun effecten op het landschap. Als je een ster op beheersmaatregelen wilt worden moet je zelf meer zoeken en inlezen. Maar goed....aangezien ik hierna gedragsecologie wil studeren in Groningen vind ik dat minder interessant al heeft het wel met elkaar te maken

Citeer
Hallo Scipio,

Ik ben opgegroeid in een tijd dat de natuur om me heen afgebroken werd t.b.v. de landbouw. In mijn ogen nog steeds onbegrijpelijk. De mensen stonden toen veel dichter bij de natuur. Al was dat toen ook al halfcultuur. Ook de agrariër had een grotere band met zijn vee en de natuur.
Brussel, Sicco Mansholt, ruilverkaveling, bevolkingstoename enz. enz. hebben daarin enorme veranderingen aangebracht. Veel mensen kennen momenteel niets meer van natuur. De agrariër is een producent geworden met dierlijke- of plantaardige producten. Op de goede te na gesproken dan. Ook wij denken niet meer aan een kip, koe, varken enz. als dier maar als produkt. Het blijven in mijn ogen toch altijd nog dieren waar we met respect mee om moeten gaan.

Die ontwikkelingen beginnen we mee, als voorbeeld hoe het totaal niet moet
:D

Citeer
Aan dat wat we aan natuur over hebben wordt nog altijd te weinig aandacht besteed. Sluipenderwijs verdwijnen natuurgebiedjes. Alle aandacht gaat naar natuurontwikkeling in nieuwe projecten en onderhand verliezen we meer en meer. EHS, OVP stokpaardjes van ecologen........ Laten we zorgen dat hetgeen we nog over hebben beter bewaard blijft.

Helemaal mee eens...de EHS is een waardeloos karkas....daar wil ik niet eens over beginnen.....natuurbescherming is echter steeds moelijker door de enorme versnippering en de economische lobby die het altijd wint....want nmatuur levert niets op in de ogen van de heren beleidsmakers

Citeer
OVP natuurtechnisch refereren? Aan welk gebied dan? Op flora zou dat misschien kunnen maar met de fauna is het in een zo dicht bevolkt gebied niet meer mogelijk. Grote grazers hebben nl. veel meer ruimte nodig.

Die wordt gerefereerd aan gebieden oost-europa...oekraïne, wit-rusland, polen nig een beetje...maar Nederland is nooit ter sprake gekomen...waarom denk je dat ik naar Hongarije wil  :D

Citeer
Ecologen zijn bezig natuurlijke processen uit een heel ver verleden terug te halen dat lukt maar gedeeltelijk er is nl. iets veranderd de laatste eeuwen. De mens heeft de gebieden in beslag genomen op een manier dat er voor natuurlijke processen op het gebied van fauna nauwelijks plaats meer is. Denk maar aan de Wilde zwijnen die bij mij de grens overkomen. Na een paar dagen zijn ze afgeschoten omdat ze een gevaar vormen op de weg.

Je hebt ook hier inderdaad grote aaneengesloten gebieden nodig....wat ecologen willen is niet de oernatuur terughalen maar de oernatuur begrijpen....als je iets begrijpt kun je toepassingen bedenken voor hier in Nederland op kleine schaal. Als ik de sociale structuur van een groep dieren snap...dan kun je hjuist het goede doen...in plaats van middelmatig aan te blijven rotzooien...daarom komen ook internationale expers ministers Veerman een advies geven...zij weten wat wij niet weten...

Citeer
Jij gaat nu naar Hongarije en bekijk daar de zaak maar eens goed. Daar zijn nog gebieden over waar de OVP nog redelijkerwijs uitvoerbaar is zonder dat er zoveel dierenleed aan te pas komt.

als ik de kans ertoe krijg want Larenstein is n wrak als het gaat om communicatie...maar da's weer heel iets anders....ik ben inderdaad van plan hongarije uitvoerbaar te bestuderen...verschillende landschappen bestuderen, natuurbeschermingsprojecten...en dan zal ik daarna mijn licht hier nog eens over laten schijnen :D

Citeer
Ik wens je een goede stage.

Alvast veel plezier in Hongarije, hoe zijn de weersvooruitzichten op langere termijn?

Groet,
Marijke


Thnx    
Scipio van Lierop
Oehoe Werkgroep Nederland

Pim

#248
CiteerStaatsbosbeheer is blij met het advies dat het ICMO (International Committee on the Management of the Oostvaardersplassen) vandaag aan minister Veerman van LNV heeft aangeboden. Algemeen directeur Kees Vriesman: "We zijn blij met de erkenning van het ICMO dat zo'n natuurgebied als de Oostvaardersplassen, waar de natuur op eigen benen staat, een plaats verdient in Nederland. De Nederlandse natuur wordt overal strak beheerd en hier in de Oostvaardersplassen hebben we de natuur zichzelf laten ontwikkelen, op basis van rijksbeleid. Deze visie doorbreekt bestaande beelden van wat natuur is in Nederland en wekt daarmee natuurlijk ook weerstand op."
Het draagvlak voor de Oostvaardersplassen blijkt nu breed en compleet te zijn:
· De Oostvaardersplassen laat zelf met de broedende zeearenden haar potentie zien. Elke keer weer verrast de natuur ons weer als ze de kans krijgt om in grote gebieden op eigen benen te staan.
· Vanuit wetenschappelijk oogpunt blijkt draagvlak uit dit uitgebreide advies van het ICMO. Dit advies sluit tevens goed aan bij het eerdere advies van de wetenschappelijke adviescommissie grote grazers Oostvaardersplassen.
· Maatschappelijk bekeken is er brede steun zoals blijkt het recreatieonderzoek dat we eind 2005 hebben gehouden en een onderzoek dat de gemeente Almere gaat publiceren.
· Ook juridisch blijkt de manier waarop Staatsbosbeheer met het gebied omgaat te kloppen, zoals bleek uit de uitspraak van de rechter in een kort geding eerder dit jaar.

Staatsbosbeheer zal de komende tijd de aanbevelingen van de internationale commissie grondig bestuderen en implementeren in de visie over de Oostvaardersplassen. Het advies van het ICMO voelt als een duidelijke steun in de rug om het natuurlijkheidspoor in de Oostvaardersplassen en in andere natuurgebieden in Nederland verder te ontwikkelen.


Bron: www.staatsbosbeheer.nl
met vriendelijke groet,

Pim Julsing

natuurverslaving.nl

Freek Verkerk

Goed nieuws,

nu kan staatsbosbeheer dit concept ook in andere natuurgebieden toepassen. En behalve staatsbosbeheer kan natuurlijk natuurmonumenten en andere natuurbeheersingsorganisatie dit goede idee overnemen.

Overigens vindt ik nog steeds dat er meer verschillende diersoorten toegelaten mogen worden; zoals damherten en schotse hooglanders, die doen het toch ook goed in de duinen?
Natuurlijk gegroet
Freek Verkerk

MSikkema

:D

Mooi, ik ben erg blij met deze uitspraak!!!! Dit is precies zoals het moet!! B)

Groetjes!

PS: En nou met z'n allen snel hopen dat die verbinding met het Horsterwold binnen 10 jaar tot stand komt!! :duim:  

tekenaar

Er zit wel wat raars in de uitspraak. De verschillende diersoorten (heckrund, konik en edelhert) zijn geintroduceerd omdat begrazing door meerdere soorten een grotere diversiteit in vegetatie teweeg zou brengen als begrazing door een enkele soort. In de uitspraak staat nu dat geaccepteerd moet worden als de heckrunderen zouden verdwijnen (uitsterven) door concurrentie met edelherten en koniks. Hoe zit dat dan met de grotere vegetatie-diversiteit door meer soorten begrazers?

Overigens is duidelijk dat paarden het kunnen winnen van runderen doordat paarden een 'korter afgegraasde' begroeiing aankunnen. Vanwede de bouw van de bek (en gebit) kunnen paarden beter van kort gras een stukje afbijten.

Ik vrees dat het eindresultaat kan zijn dat de drogere delen een zeer kort affegraasde en zeer uniforme grasmat krijgen. Is dat de bedoeling?

Kennelijk zijn de eland-introductieplannen van de baan want daarover wordt geen woord gerept in het vandaag verschenen persbericht van LNV (eland zou het bij een dergelijke begrazingsdruk & dichtheid aan edelherten overigens ook afleggen).

Hoe zit het met het idee van 'heckrunderen zichzelf laten selecteren' om op een dichter bij het oerrund staande vorm te komen (meer zelfredzaam rund)? Of is dat idee van de baan sinds gebleken is dat heckrunderen op een aantal punten helemaal niet op oerrunderen lijken? In hoeverre zijn de OVP heckrunderen een waardevolle 'genetische bron' die om deze reden behouden zou moeten worden?

Ik blijf ook een beetje als dierenfokker kijken naar zo'n gebied.

 
Paul Veenvliet
dieren en planten tekeningen: https://paulveenvliet.art/
excursies in Slovenie: https://www.slovenia-nature-guide.si/

Freek Verkerk

Het is best wel een leuk idee om te proberen het oerrund terug te fokken.

Dan moeten de minder ideale dieren verwijderd worden uit de fokgroep en misschien moeten er zelfs nieuwe dieren met de gewenste (oer)eigenschappen ingebracht worden.

Ik heb begrepen dat spaanse vechtstieren wat dat betreft betere eigenschappen hebben. Dat die in iedergeval qua lengte meer op het oerrund lijken.

Volgens mij is men in de oostvaardersplassen hier niet echt mee bezig.

Bovendien als de heckrunderen er via voedselconucurrentie uitgedrukt worden sterft dit idee hier een schone dood.
Natuurlijk gegroet
Freek Verkerk

Scio

#253
CiteerKennelijk zijn de eland-introductieplannen van de baan want daarover wordt geen woord gerept in het vandaag verschenen persbericht van LNV

Eland heeft toch een bepaalde niche in de vegetatie die alleen hij/zij kan gebruiken? Weet het ook niet precies maar in de Biebzra zullen toch geen wisenten door de moerassen struinen lijkt me zo

CiteerHoe zit het met het idee van 'heckrunderen zichzelf laten selecteren' om op een dichter bij het oerrund staande vorm te komen (meer zelfredzaam rund)? Of is dat idee van de baan sinds gebleken is dat heckrunderen op een aantal punten helemaal niet op oerrunderen lijken?

De eigenschappen van het oerrund zijn natuurlijk ontwikkeld doorr vele duizenden jaren van natuurlijkse selectie. Ik denk dat hier hetzelfde idee achterzit. Aanpassing aan de omgeving zeg maar...

Citeer
In hoeverre zijn de OVP heckrunderen een waardevolle 'genetische bron' die om deze reden behouden zou moeten worden?

Als dit het beste is wat hebben op dit moment......

Scipio
Scipio van Lierop
Oehoe Werkgroep Nederland

tekenaar

Elanden gaan in Biebrza al jaren achteruit door invloed van de toenemende edelhertenpopulatie. In dit geval niet door voedselconcurrentie maar doordat elanden vrij gevoelig blijken te zijn voor een ingewandsworm van de edelherten. Op de oostvaardersplassen speelt voedselconcurrentie waarschijnlijk een grotere rol door de veel hogere edelherten-dichtheid.

Om terug te komen op een opmerking van Freek: heckrunderen stammen voor een flink deel af van Spaanse vechtrunderen. M.a.w. de spaanse vechtrunderen zijn een genetische bron maar het heckrund zou waarschijnlijk opnieuw kunnen worden gecreeerd uit de uitgangsrassen...  
Paul Veenvliet
dieren en planten tekeningen: https://paulveenvliet.art/
excursies in Slovenie: https://www.slovenia-nature-guide.si/

Scio

#255
CiteerElanden gaan in Biebrza al jaren achteruit door invloed van de toenemende edelhertenpopulatie. In dit geval niet door voedselconcurrentie maar doordat elanden vrij gevoelig blijken te zijn voor een ingewandsworm van de edelherten. Op de oostvaardersplassen speelt voedselconcurrentie waarschijnlijk een grotere rol door de veel hogere edelherten-dichtheid.

Dan is het inderdaad maar de vraag of eland-introductie een optie is in de ovp. Als ze in de Biebzra al  achteruitgaan door een ingewandsworm, zal dat hier helemaal het geval zijn. De oppervlakte is veel kleiner dan de Biebzra natuurlijk waardoor er veel meer contacten kunnen zijn tussen eland & edelhert en er dus een verhoogd risico is voor het overdragen van deze worm.

CiteerOm terug te komen op een opmerking van Freek: heckrunderen stammen voor een flink deel af van Spaanse vechtrunderen. M.a.w. de spaanse vechtrunderen zijn een genetische bron maar het heckrund zou waarschijnlijk opnieuw kunnen worden gecreeerd uit de uitgangsrassen...

Welke eigenschappen heeft het spaanse vechtrund dan precies die waardevol zou kunnen zijn voor het heckrund?

Scipio
Scipio van Lierop
Oehoe Werkgroep Nederland

Freek Verkerk

#256
Over die ingewandsworm: Er is een beperkt aantal edelherten uitgezet in de oostvaardersplassen. Hopelijk zijn die vooraf medisch onderzocht en misschien zelf even in quarantaine gehouden. Het is gewoon de vraag of die ingewandsworm wel voorkomt in de oostvaardersplassen.

Ik heb begrepen dat elanden moeilijk te houden zijn in omheinde ruimtes; ze zijn weeer wat sterker dan edelherten en mogelijk is het hekwerk daar niet tegen bestand.

Ik heb eens een krante artikel gelezen en die hadden het met name over de grootte van die vechtrunderen. de Heckrunderen zijn te klein. (vergeleken met de oerrunderen). Er staat mij niets meer bij van de "vecht" eigenschappen. Dat is natuurlijk het eerste waar je aan denkt, maar het ging dus om de hoogte. Voor zover ik mij kan herinneren.
Natuurlijk gegroet
Freek Verkerk

Frank Holweg

CiteerUit de Volkskrant website van vandaag:

woensdag 7 september 2005 uur.
'Overbevolking leidt tot sterfte grazers Oostvaardersplassen'
Van onze verslaggever

AMSTERDAM - De Raad voor Dierenaangelegenheden (RDA) vindt dat het beheer van het natuurgebied de Oostvaardersplassen (Flevopolder) is tekortgeschoten. In een advies aan de minister van Landbouw concludeert de RDA dat er te veel dieren in het gebied rondlopen. Daardoor sterven in de winter onaanvaardbaar grote aantallen dieren door voedseltekort.

De filosofie achter het beheer van de Oostvaardersplassen is dat de natuur – planten en dieren – haar eigen gang moet gaan zonder ingrijpen of bijvoederen door mensen.

Afgelopen winter leidde die opzet tot ophef vanwege de relatief hoge sterftecijfers onder de grazers in het gebied: 22 procent van de edelherten, 14 procent van de konikpaarden en 34 procent van de heckrunderen verhongerden.

Morgen debatteert minister Veerman van Landbouw met de Kamer over het beheer van de Oostvaardersplassen. Een woordvoerder van het ministerie laat weten dat de minister nog geen standpunt heeft ingenomen over het advies en er eerst met de Kamer over wil praten.

De raad vindt dat Staatsbosbeheer, de beheerder, de kuddes beter in toom moet houden. Dat kan door afschot of door boventallige dieren te verplaatsen naar andere natuurgebieden. Volgens de raad is er ruimte voor 1500 dieren, maar lopen er 3100 rond.

Staatsbosbeheer waarschuwt in een reactie dat een ander beheer verregaande consequenties kan hebben voor andere natuurgebieden in Nederland.

referentie: Artikel Volkskrant
Sinds vorige winter is het beleid van SBB erop gericht zoveel mogelijk lijden te voorkomen door verzwakte dieren met een geweer af te maken. In de winter 2005/2006 is 90% van de gestorven dieren op deze wijze aan zijn einde gekomen.(Met geluiddemper, om de rest van de dieren zo min mogelijk te verontrusten.) Deze methode is ontwikkeld in samenwerking met ethici en diergedragsdeskundigen en wordt door een andere adviescommissie (ICOM) ondersteund. Zie ook het persbericht hierover van het ministerie van Landbouw http://www.perssupport.nl/home/persbericht...el?itemId=81263

De reactie van de Raad voor Dierenaangelegenheden lijkt me onlogisch.
Aangezien de beestjes zich voortplanten zullen altijd ergens de grenzen van de groei bereikt worden, hoe groot het gebied ook is. Als de draagkracht van een  gebied bereikt is en er geen uitwijkmogelijkheden zijn (gebiedsexpansie cq trek) zal op zeker moment een evenwicht tot stand moeten komen tussen aanwas en sterfte. Bij grote, langlevende grazers in grotere gebieden (als de OVP) daalt na verloop van tijd de aanwas tot een aanzienlijk lager niveau dan in de oorspronkelijke groeisituatie. Uiteindelijk hoeven er dus minder overtollige dieren verwijderd te worden dan met een menselijke selectie (waarbij onvermijdelijk steeds een groeiscenario voor de populaties gehandhaafd blijft).
Een ander effect van de SBB-methode is dat door de interne populatieveranderingen verschuivingen in sociale verbanden en in de onderlinge verhouding tussen natuurlijke en sociale selectiekriteria. Dit heeft direkt invloed op het terreingebruik en de vegetatieontwikkeling en mogelijkerwijs ook zijn invloed op de soortontwikkeling. (Zou het Heckrund in de OVP zich ontwikkelen tot een meer oerosachtig rund?)
Ik zou echter graag op meer plaatsen in Nederland (grote) groepen oerosachtige runderen en/of wisenten (etc) zien lopen, al dan niet uit de Oostvaardersplassen. De vraag is echter of er zoveel belangstelling is voor de heckrunderen uit de oostvaardersplassen, aangezien ze niet gewend zijn aan handling noch aan publiek. En, laten we welwezen, de gemiddelde terreinbeheerder wil enigszins handelbaar vee dat rustig of niet op publiek reageert.

Freek Verkerk

#258
Ik lees in het NRC dat er sprake is van de aanleg van een verbindingszone van de oostvaardersplassen naar het Horsterwold. Gesuggereerd werd dat het Horsterwold al verbonden was met de Veluwe en dat de verbindingszones duitsland inliepen.

Ik ben een voorstander van verbindingszones.

Maar volgens mij kklopt dat verhaal niet dat er verbindingszones voor edelherten lopen van de Hortserwold naar duitsland. Dan zou je aan de hand van de kaart met waarnemingen van edelherten, de verbindingszone moeten kunnen zien.

kijk maar even;

Volgens mij is er nog geen verbindig tussen de veluwe en het Horsterwold, want als die er zou zijn zouden er al edelherten in het Horsterwold moeten zitten. Aan de Veluwekant is dat ook voornamelijk weiland. Dan zou daar ook een verbindingszone moeten worden aangelegd; bij Putten?

En de verbinding tussen de Veluwe en Duitsland geloof ik ook niet. Want dan zouden de mouflons van de hoge veluwe tot in duitsland moeten worden waargenomen. Ik zie geen waarnemingen ten zuiden van Arnhem. Tussen Arnhem en Nijmegen.
Natuurlijk gegroet
Freek Verkerk

Scio

#259
Het is de bedoeling om de verbindingszones aan te leggen maar de deadline is pas in 2012.  Er wordt gebieden aangekocht maar de afgelopen tijd hebben de heren alleen maar goedkope uiterwaardengronden en monotone dennebossen op stuwwalen opkopen omdat die het makkelijkst waren. Nu de verbindngsstukken moeten komen is er een probleem omdat meer sectoren op overgangsgebieden zitten te azen.

Maar mijn achterbuurjongen het ter hoogte van Weert dit voorjaar een edelhert gezien tijdens zijn avifauna-inventarisatiewerk voor de provincie limburg :) of ging het hier om de waarneming van moeflons?

Scipio
Scipio van Lierop
Oehoe Werkgroep Nederland

Pim

Bron: Teletekst.

met vriendelijke groet,

Pim Julsing

natuurverslaving.nl

Freek Verkerk

Goed nieuws,

Dan wordt het geheel groter. De Hollandse hout wordt dan ook interessanter (want natuurlijker) lijkt me. Ik ken de Hollandse Hout alleen niet. Ik weet ook niet hoe ver dat van de Oostvaardersplassen afligt. Ik dacht eigenlijk dat het ertegen aan lag.

Blijft de Hollandse Hout dan ook open voor publiek?

Het aanleggen van hekken en rasters door ambtelijke organisaties gaat alleen niet zo snel. Ik denk niet dat dit voor 1 januari 2007 rond is, zeker niet als men nu nog moet gaan bekijken of het zinvol is.

We kunnen daar trouwens hier goed over praten en zo de ambtenaren helpen met hun denkwerk.

Maar ook als dit pas in 2008 of 2009 gerealiseerd wordt is het ook nog goed.

Ik denk niet dat het helpt om de sterfte te verminderen. Die dieren gaan toch een keer dood en het eind van de winter is het meest natuurlijke moment. Zeker bij afwezigheid van roofdieren, maar die discussie wil ik hier niet opnieuw aanwakkeren.

Het bericht is onduidelijk voor mij. Betekend dit dat men de Hollandse hout alleen in de winter openstelt voor die dieren en dat men die er in het voorjaar weer uitjaagt, of wordt het een permanente uitbreiding van het geheel?

Als tijdelijke uitbreiding is ook het Horsterwold geschikt. gewoon een paar dieren in een vrachtwagen laden en daar uitzetten en aan het eind van de winter weer ophalen. Het lijkt zo heel erg op boerenwerk, maar dat is het moderne natuurbeheer in Nederland in afwezigheid van werkende verbindingszones.

Er is een vraagje over de verkeersveiligheid. Kennelijk lopen er wegen tussen de Oostvaardersplassen en de Hollandse Hout. Ik stel voor om een maximumsnelheid in te stellen (30 km)(50 eventueel), lichten aan (van de auto's) en borden plaatsen. Dan zie ik weinig problemen.

Hoe denkt Pim er trouwens over vraag ik me af.
Natuurlijk gegroet
Freek Verkerk

Scio

#262
CiteerHet bericht is onduidelijk voor mij. Betekend dit dat men de Hollandse hout alleen in de winter openstelt voor die dieren en dat men die er in het voorjaar weer uitjaagt, of wordt het een permanente uitbreiding van het geheel?

Vraag ik me ook af. Als het alleen in de winter open is, wordt het een 'duur grapje'. Daarnaast vraag ik me ook af of de dieren hierop reageren door meer jongen voort te brengen (populatiegrootte afgestemd op voedselvoorraad).

CiteerAls tijdelijke uitbreiding is ook het Horsterwold geschikt. gewoon een paar dieren in een vrachtwagen laden en daar uitzetten en aan het eind van de winter weer ophalen. Het lijkt zo heel erg op boerenwerk, maar dat is het moderne natuurbeheer in Nederland in afwezigheid van werkende verbindingszones.

Lijkt me een precaire operatie. Op dit moment is er toch een actiegroep die de verbinding horsterwold - ovp tegen wil houden, aangezien hetd an over de beste landbouwgrond van nederland een verbinding loopt. Als je nu al begint met het uitzetten van dieren in het horsterwold, zelfs als je die op het einde van de winter weer ophaalt, kan deze actiegroep nog wel eens in het geweer komen.

Scipio van Lierop
Oehoe Werkgroep Nederland

Freek Verkerk

Citeer
Als tijdelijke uitbreiding is ook het Horsterwold geschikt. gewoon een paar dieren in een vrachtwagen laden en daar uitzetten en aan het eind van de winter weer ophalen. Het lijkt zo heel erg op boerenwerk, maar dat is het moderne natuurbeheer in Nederland in afwezigheid van werkende verbindingszones.


Lijkt me een precaire operatie. Op dit moment is er toch een actiegroep die de verbinding horsterwold - ovp tegen wil houden, aangezien het dan over de beste landbouwgrond van nederland een verbinding loopt. Als je nu al begint met het uitzetten van dieren in het horsterwold, zelfs als je die op het einde van de winter weer ophaalt, kan deze actiegroep nog wel eens in het geweer komen.

Als je de dieren met een veewagen vervoert heb je geen verbinding over die landbouwgrond nodig. De actiegroep heeft dan niets om tegen te protesteren.

Bovendien worden die boeren vaak dik gesubsidieert door de EU. Zonder die subsidie zou die landbouwgrond ook niet zo duur zijn. De boeren zouden er gewoon voor betaald krijgen als ze onteigend worden. Volgens mij is dat voor hen over het algemeen financieel wel voordelig. Het komt vaker voor dat grond een andere functie krijgt. almere breidt bijvoorbeeld nog steeds uit. Ook allemaal ten koste van dure landbouwgrond. Of gratis ijsselmeerwater. Er wordt duidelijk geen waarde gehecht aan natuur. Eigenlijk liggen de hele oostvaardersplassen op potentieel dure landbouwgrond. Aanvankelijk zouden het ook industrieterreinen worden dacht ik.  
Natuurlijk gegroet
Freek Verkerk

Scio

Citeer
Citeer
Als tijdelijke uitbreiding is ook het Horsterwold geschikt. gewoon een paar dieren in een vrachtwagen laden en daar uitzetten en aan het eind van de winter weer ophalen. Het lijkt zo heel erg op boerenwerk, maar dat is het moderne natuurbeheer in Nederland in afwezigheid van werkende verbindingszones.


Lijkt me een precaire operatie. Op dit moment is er toch een actiegroep die de verbinding horsterwold - ovp tegen wil houden, aangezien het dan over de beste landbouwgrond van nederland een verbinding loopt. Als je nu al begint met het uitzetten van dieren in het horsterwold, zelfs als je die op het einde van de winter weer ophaalt, kan deze actiegroep nog wel eens in het geweer komen.

Als je de dieren met een veewagen vervoert heb je geen verbinding over die landbouwgrond nodig. De actiegroep heeft dan niets om tegen te protesteren.

Bovendien worden die boeren vaak dik gesubsidieert door de EU. Zonder die subsidie zou die landbouwgrond ook niet zo duur zijn. De boeren zouden er gewoon voor betaald krijgen als ze onteigend worden. Volgens mij is dat voor hen over het algemeen financieel wel voordelig. Het komt vaker voor dat grond een andere functie krijgt. almere breidt bijvoorbeeld nog steeds uit. Ook allemaal ten koste van dure landbouwgrond. Of gratis ijsselmeerwater. Er wordt duidelijk geen waarde gehecht aan natuur. Eigenlijk liggen de hele oostvaardersplassen op potentieel dure landbouwgrond. Aanvankelijk zouden het ook industrieterreinen worden dacht ik.
Da's waar, maar de kwaliteit van de grond is blijkbaar de beste van Europa. Zo'n boer zal dat niet snel willen opgeven. En al helemaal niet voor een ecologisch verbindinkje (boeren en natuur  <_< ) en al ZEKER niet als het slecht gaat me de landbouwsector in Nederland. Als je dan beesten uit gaat zetten in het Horsterwold, waar je als boertje tegen fulmineert, voelt dat als een steek in de rug van de overheid (terwijl het toch echt SBB is) en dan vrees ik dat deze boeren op het sentiment van de Nederlandse burgers gaan spelen door te lopen huilen bij Hart van Nederland. Wat krijg je dan? Boze nederlanders die roepen dat het een schande is 'dat al besloten is dat de verbinding er toch komt' en dat dit dus 'haagse politiek' is en dat wil je niet als je minister Veerman heet en de CDA een nek-aan-nek race loopt met de PvdA.


En dan hebben ze dus ineens WEL een poot om op te staan. De Nederlandse 'burger'.  
Scipio van Lierop
Oehoe Werkgroep Nederland

Scio

#265
Trouwens...nog een oud artikel..maar niet minder gepeperd:

Geen TBS voor de Oostvaardersplassen

Staatsbosbeheer hoeft de dieren die in de Oostvaardersplassen een vrij levend bestaan doormaken niet gedwongen te voederen. Dat is de uitspraak van de rechter op 13 maart 2006, dat aangespannen was door de Dierenbescherming. De Dierenbescherming is van mening dat ook in het wild levende dieren door de mens moeten worden gevoederd als het koud, nat, of het weer anderszins niet in orde is, dit alles naar bevind van de Dierenbescherming, zoals dat 's winters in dit uitzonderlijke land regelmatig schijnt voor te komen.

Inderdaad is er in de winter minder natuurlijk voedsel beschikbaar. Dat is een ernstig manco, geven wij grif toe. In alle natuurgebieden overigens. Maar dat wilde dieren daar al miljoenen jaren allerlei adequate 'oplossingen' voor hebben bedacht wil er bij de Dierenbescherming niet in. Dat de voederingen bij deze vrij levende wilde dieren ernstige complicaties teweeg kunnen brengen, zoals stress en nota bene het uitsluiten door meer dominantere dieren van de aangeboden lekkernijen, is kennelijk evenmin iets om zorgen over te maken. Het argument dat de dieren door de mens gehouden zijn en dat ze niet naar een voedselrijker gebied kunnen lopen, is al zo vaak ontzenuwd maar maakt evenmin indruk op deze merkwaardige sektarische beweging. Ook al zouden de dieren ongehinderd vanuit de Oostvaardersplassen het hele land op en neer kunnen wandelen, óók in Pieterburen is het regelmatig winter, tot op heden zelfs op hetzelfde moment als in de Oostvaardersplassen.

Argumenten helpen niet meer. Logische gevolgtrekkingen zijn nutteloos. De Dierenbescherming wil niet dat we héél goed voor de dieren zorgen, en ze onder maximaal gecontroleerde omstandigheden in grootschalige hokken grootbrengen, evenmin acht zij het gewenst dat dieren een leven slijten onder de vrije hemel, zoals dat al sinds het begin van dit wereldse bedrijf gebeurd. Dat wilde dieren al miljoenen jaren dat doen waarmee je een lang en werkzaam leven afsluit, een leven dat overigens gemakkelijk vijf tot vijftig maal langer duurt dan bij door mensen gehouden dieren, namelijk om uiteindelijk een natuurlijke dood te sterven, past al helemaal niet in het zweverige wereldbeeld van de Dierenbescherming.

Nee, de Dierenbescherming heeft zijn eigen God. Deze God schiep de aarde zonder biohokken, een aarde waar de dieren allemaal rijkelijk en op elk gewenst moment hun buikjes kunnen rond eten. Ze hoeven er niet eens de deur voor uit, het wordt ze aangereikt! Bij de Dierenbescherming heersen geen winters en liggen alle dieren, leeuw en tijger, vredig naast elkaar in een paradijslijk luilekkerland op de zonnebank. In dat heerlijke dierenland wordt het geknuffelde dier, ongehinderd door enig mens, als op een roltrap naar de hemel geleidt, het heerlijke infuus als een mobiel pompstation met vloeibare knollen en citroenen als een zachtjes ruisende bruidssluier achter zich aanslepend. In deze wolken hoef je als beest zelfs niet meer te kauwen, staat achter iedere boom een personal verzorger die waakt over elk ongerief of pijntje en waar de heerlijke schappen tot in de hemel groeien. De Dierenbescherming knuffelt er elk beest voor hun bestwil gedwongen in een gouden bed, desnoods de hele winter lang. Wie desondanks het lef heeft om in de poten te komen bemerkt een vastgeroeste ruggengraat, aaneengeklitte botten en een verkalkt denkvermogen. De Dierenbescherming merkt het niet eens.

Mensen wees eerlijk, en doe écht iets goed voor de dieren, hang uw Dierenbeschermingslidmaatschap aan de wilgen. Laat zien dat u voor echte natuur bent en u de zelfverzonnen fröbelnatuur van de Dierenbescherming afwijst. Kies voor een natuur waar het ook wel eens vriest en regent, waar je tot je enkels door de modder kunt banjeren, waar niet alle bomen als gekloond in rijen staan, kies in Godsnaam niet voor de Dierenbescherming die erger als een oorlog bezig is een ecologische ruïne aan te richten in natuurlijk Nederland.
Scipio van Lierop
Oehoe Werkgroep Nederland

grunsven

Als het gebied van de oostvaardersplassen vergoot wordt betekent dat een paar jaar minder sterfte, want genoeg eten in de winter. Hierna zal de populatie weer op een nivo komen dat er 's winters voedselgebrek is, hierdoor zie hje hetzelfde als nu alleen dan op een groter oppervlak. Lijkt me niet echt een oplossing.
Roy van Grunsven
De Vlinderstichting - Dutch Butterfly Conservation (www.vlinderstichting.nl)

Guus Peterse

CiteerTrouwens...nog een oud artikel..maar niet minder gepeperd:
Van wie is dit artikel? Wie is de 'wij' die hier aan de orde is? Hoort er wel bij te staan als je een artikel citeert.
En verder, zonder een standpunt pro-dierenbescherming te willen innemen: het is natuurlijk wel leuk om met allerlei spitsvondigheden een organisatie en zijn beleid de grond in te boren, maar inhoudelijk valt er natuurlijk nog heel wat op dit betoog af te dingen.
Guus Peterse

Nieuw op mijn weblog: Kaapverdië juli - augustus 2015

Freek Verkerk

Ik ben geen lid van de dierenbescherming, maar volgens mij doen ze zo nu en dan toch wel goed werk. Als er verwaarloosde huisdieren (honden en katten) gevonden worden in te kleine behuizingen en in onhygienische omstandigheden etc. Of misschien worden die misstanden door de politie en de buurtregiseur aangepakt? En de dierenambulance van wie is die?

In het geval van de OVP vind ik dat de dierenbescherming doorschiet. Ik ben tegen voeren inderdaad omdat ik dat beter voor de dieren vind.
Want als je eenmaal begint met voeren is het einde zoek. De aantallen dieren nemen toe en de volgende winter kun je meer voedsel gaan aandragen.

Er zullen altijd dieren doodgaan en dan maar beter direct bij de eerste strenge winter.
Natuurlijk gegroet
Freek Verkerk

Scio

#269
Citeer
CiteerTrouwens...nog een oud artikel..maar niet minder gepeperd:
Van wie is dit artikel? Wie is de 'wij' die hier aan de orde is? Hoort er wel bij te staan als je een artikel citeert.
En verder, zonder een standpunt pro-dierenbescherming te willen innemen: het is natuurlijk wel leuk om met allerlei spitsvondigheden een organisatie en zijn beleid de grond in te boren, maar inhoudelijk valt er natuurlijk nog heel wat op dit betoog af te dingen.
Woeps...sorry..vergeten erbij te zetten

Ik kwam het tegen op de site van stichting kritisch bosbeheer..het betreft een interview met het radio 1 journaal maar verder staat er geen naam bij.

Maar ik ben echter wel benieuwd wat er allemaal op valt af te dingen.  
Scipio van Lierop
Oehoe Werkgroep Nederland