Oostvaardersplassen

Gestart door Freek Verkerk, september 03, 2005, 13:41:47 PM

Vorige topic - Volgende topic

laatvlieger

he wat grappig ik had die poll over het vervangen van dennen door loofbos echt nog niet gezien.. het wordt een rage..  
Groet,

Wouter Teunissen


Mijn Weblog: http://birdboredom.blogspot.com/

tekenaar

Je kan het ook anders oplossen. dat gebeurt met de wisenten in Bialowieza. Daar is vastgesteld dat de draagkracht van het gebied voldoende is voor 275 exemplaren (Poolse deel). Hoe? Deels door te kijken naar effecten op de vegetatie, deels door naar financien te kijken: voor zoveel exemplaren is geld beschikbaar om hooi te kopen om ze in de (hele) winter bij te voeren. Dat bijvoeren gebeurt omdat er geen hek om het gebied staat en de beheerders denken dat de wisenten anders 's winters de dorpen in komen om de plaatselijke hooibergen (schuren) leeg te halen. Incidenteel gebeurt dat nu overigens ook dus daar hebben ze niet helemaal ongelijk in. Gevolg: de hele winter wordt er bijgevoert, de meeste wisenten blijven braaf bij de voerplaatsen hangen. Uiteraard betekend dat dat er geen sprake meer is van een natuurlijke kuddestructuur (de helft van de 275 bij de een voerplaats, de rest bij de andere plek!). Dat betekend weer dat er een fors verhoogde infectiedruk rond de voerplaatsen is (denk aan ingewandswormen waarvan er - als ik me goed herinner- 18 soorten bij wisenten in Bialowieza zijn vastgesteld. Over de effecten daarvan op de gezondheid wordt heftig gedebatteerd. Over andere ziekten wil ik het hier even niet hebben maar er speelt daar meer...).

OK, 275 exemplaren dus. Ieder jaar wordt een x aantal kalveren geboren. Verzwakte en zieke dieren wil men liever niet hebben (te hoog infectierisico rond de voerplaatsen). Dus worden alle zichtbaar zieke en verzwakte (magere) exemplaren afgeschoten. Daarmee komen ze nog niet op die 275 exemplaren uit dus er moeten er nog wat meer worden geschoten. Voor deze exemplaren is besloten dat er GEEN selectie plaatsvindt. Dat wil zeggen: een gelijk percentage jonge, oude, mannelijke en vrouwelijke dieren wordt afgeschoten zodat de populatieopbouw zoveel mogelijk ongestoord blijft. Blijken deze geschoten dieren  na controle inderdaad gezond dan gaan de producten (vlees, huiden) naar de plaatselijke bevolking. Die is ook niet ... (vul maar in) dus een deel van het vlees wordt een luxe gerecht voor toeristen.

Het idee is dat de populatie wisenten op deze manier het beste behouden blijft onder de plaatselijke omstandigheden, maar er is daar zeker zoveel discussie over als over de OVP (meer nog, want wisenten zijn internationaal toch wat bedreigder dan koeien of paarden).  
Paul Veenvliet
dieren en planten tekeningen: https://paulveenvliet.art/
excursies in Slovenie: https://www.slovenia-nature-guide.si/

tekenaar

CiteerHi,

Ik kan nog wel iets zeggen over het leven van wolven in roedels; Dat je dan de gehele wolvenpopulatie van een dierentuin kunt kiezen bijvoorbeeld. Omdat je dan al een op zichzelf ingespeelde roedel hebt en dat het inderdaad misschien niet goed is om een of enkele dieren uit een roedel te halen en later weer terug te plaatsen.
Een roedel wolven is een paartje met jongen van vorig jaar en eventueel het jaar daarvoor. niets meer of minder (OK soms wel meer als twee paartjes met volwassen jongen zich bij elkaar aansluiten voor het vormen van een tijdelijke grotere roedel: die paartjes blijken elkaar dan weer goed te kennen want in feite is het het samenkomen van een in het verleden opgesplitste roedel).

Bij het uitzetten van wolven denk ik dus in de eerste plaats aan paartjes en niet aan roedels: roedels vormen zich vanzelf in de loop van de tijd. Wel denk ik dat dierentuinwolven (hebben nooit gejaagd, zijn niet bang voor mensen) een ongelukkige keuze zijn. Voor de eerste wolven is het voedselaanbod zodanig dat ook 'losse paartjes' voldoende kunnen vangen. Als dat niet zo is hoef je aan uitzetten niet eens te denken.

Dit even terzijde - eigenlijk zie ik helemaal niets in uitzetten van wolven in NL.  
Paul Veenvliet
dieren en planten tekeningen: https://paulveenvliet.art/
excursies in Slovenie: https://www.slovenia-nature-guide.si/

marijkehuysse

CiteerJa en dat lange praten gebeurt in dit topic al zo lang dat men niet meer leest dat ik deze problemen al aanhaalde op pagina 2...

mensen dit begint allemaal een beetje oeverloos te worden..
( dat was het natuurlijk al heel erg lang, ... maar af en toe komt er wel weer wat leuks voorbij)

Natuurlijk levert het allemaal niks op, als het zo simpel was had iemand anders het allang bedacht!
Maar een beetje discussie kan best leuk zijn!

Marijke

Peter Lubbers

En zo is dat Marijke!!!

Groeten Peter

Freek Verkerk

#185
Ik ben ook wel voorstander van een beetje discusieren, maar dat had je waarschijnlijk al begrepen. Dat een roedel een groot gezin is had ik ook al begrepen. Ik wou geen wolven uit het wild halen omdat dit ten eerste heel moeilijk is en ten tweede zijn dit beschermde dieren. En tercht beschermd!
Dus (pragmatisch) wolven uit de gevangenis (dierentuin). Volgens mij kan zelfs een dierentuin wolf in de OVP nog wel een hert vangen. Ze vallen in dit jaargetijde bijna dood voor je voeten neer tenslotte.
Anders is een jachttraining te overwegen. Tips ?? Of misschien wat bijvoedering in het begin.
Overigens denk ik niet dat wolven (roofdieren) zwakke en zieke dieren vangen eerder de zichtbare en makkelijk te vangen dieren. Veelal jongen.

Als de boswachters in de OVP in hun 4-wheel drive blijven zitten is er niets aan de hand.
B)
Natuurlijk gegroet
Freek Verkerk

marijkehuysse

Ik heb nog wel een aardig filmpje over het vangen van een hert.
Belangstellenden zullen hun emailadres op moeten geven, ik denk niet dat ik het hier kwijt kan?

Marijke

jessesven

Ik stel voor om nijlpaarden in de nabije toekomst uit te zetten. Voor de voorlaatste ijstijd kwamen deze hier ook voor. De temperatuur lag toen slechts twee graden hoger als nu. Binnen 2o jaar halen we dat w. Nijlpaarden kunnen een prachtige rol spelen in het beheer in het water. Grote zoogdieren zoals Wisenten op het land en nijlpaarden in het water....

Peter Lubbers

Beste Freek.

Wolven de gehabitueerd zijn aan onze maatschappij kunnen nooit voorzichzelf zorgen...ze komen onherroeplijk om.

Trouwens hoe denk je dat de wolven in Yellowstone terrecht zijn gekomen??
In Jasper National park getraceerd verdoofd en overgebracht naar Yellowstone.

Dat zijn wolven die in het wild hebben geleefd en hun overlevingsstrategieen kunnen voortzetten in een vergelijkbaar systeem. Dit is dus de manier, Dierentuinwolven gebruiken is onnodig en  is wel erg onprofessioneel en ondiervriendlijk!! Geen kans van slagen.

Groeten Peter.

Freek Verkerk

Peter,
de kans dat wolven uitgezet worden is erg klein, dus het is een theoretische discussie. Maar.

Ik ben geen professionele bioloog, dus ik heb het recht domme vragen te stellen.

Volgens mij zijn er wel projecten bekend waarbij dieren uit een dierentuin zich in het wild weten te redden. Als voorbeeld noem ik de bevers die ontsnapt/losgelaten zijn vanuit de dierentuin in de flevopolder en het herintroductieproject van de raven in nederland. Tevens lees ik zo nu en dan dat er projecten zijn om bijvoorbeel allerlei tijgers voor uitsterven te behoeden in een dierentuin weer bij te fokken en vervolgens weer in de natuur uit te zetten. Dat zullen ze ook niet doen als dit tot niets zou leiden.

Maar misschien heb je ook gelijk. En misschien heb ik ongelijk. Ik las trouwens   hier in dit duitse blad dat je gewoon wolven kunt kopen in duitse wildparken. En hier en daar in oost europa en Frankrijk worden wolven afgeschoten, dus zijn daar ook wilde wolven te verkrijgen. Want het is aan de andere kant ook jammer voor een dierentuin als ze hun dieren kwijt raken.

We kunnen ook wolven loslaten en voor hen zo nu en dan een dier schieten in de OVP zodat ze even wat te eten hebben. En ze eten volgens mij ook gewoon aas, dus kunnen ze een op natuurlijke wijze overleden dier eten. Ik zou met uitzetten dan beginnen aan het eind van de winter, dan hebben ze de eerste periode in ieder geval voldoende te eten, vervolgens komen dan de jonge dieren en daar geef ik ze ook wel kans, dus..

En het verhaal dat het erg is dat dieren van honger omkomen dat is in de OVP en de natuur heel gewoon.

Ik lees ook wel over dierentuinen dat ze graag jonge dieren willen hebben vanwege het publiek, maar dat ze die dan ook gewoon weer moeten doodmaken na een paar maanden omdat anders de hokken vol raken. B)  
Natuurlijk gegroet
Freek Verkerk

Peter Lubbers

#190
Fantastisch nieuws!

CiteerDe Letse wildernis compleet


Het project 'Letlands' maakt de ontwikkeling van het meest complete ecosysteem van Europa mogelijk. Hierin vinden naast alle grote carnivoren zoals lynx, wolf en bruine beer, straks ook alle grote herbivoren als wisent, rund, paard en eland weer hun plaats. Daarnaast beoogt het project het behoud van het karakteristieke en ecologisch zeer rijke, halfopen Letse landschap. In zijn natuurlijke vorm, maar ook als cultuurlandschap waarin boeren hun kuddes weiden en een zelfstandige populatie wilde runderen en paarden opbouwen. Deze populatie runderen en paarden kan voorzien in de vraag naar grazers in natuurgebieden in heel Letland. Het opbouwen van een netwerk van ecotoeristische voorzieningen voor de stedelijke bevolking van Letland én voor buitenlandse natuurliefhebbers, zorgt voor een extra economische drijfveer voor deze vorm van natuur- en plattelandsontwikkeling. Een educatief programma over natuurontwikkeling voor scholen uit de directe omgeving moet zorgen voor lokale betrokkenheid.

Achtergrondinformatie en beeldmateriaal over het project 'Letlands' kunt u aanvragen via info@stichtingark.nl.

Groeten Peter Lubbers
Voor de geinteresseerden.

grunsven

Letland is dan ook 64589 vierkante kilometer met 2,3 milioen inwoners (en krimpend). Dit is 37 mensen per vierkante kilometer.
Nederland heeft 482 mensen per vierkante kilometer.
Scheelt wel iets natuurlijk.
Roy van Grunsven
De Vlinderstichting - Dutch Butterfly Conservation (www.vlinderstichting.nl)

tekenaar

#192
CiteerIk ben geen professionele bioloog, dus ik heb het recht domme vragen te stellen.


Ik lees ook wel over dierentuinen dat ze graag jonge dieren willen hebben vanwege het publiek, maar dat ze die dan ook gewoon weer moeten doodmaken na een paar maanden omdat anders de hokken vol raken. B)
Commentaar op eerste opmerking: domme vragen zijn soms de basis van heel intelligent onderzoek en soms ook vervelend. Waar de grens ligt is erg lastig te bepalen (mischien is vragen naar die grens wel een hele domme vraag). Sorry, maar dit is een reactie op de 'oeverloosheid' die eerder is aangestipt.

Mischien dat ik een intelligentere reactie kan geven op je twede stelling want die nodigt daar erg toe uit. In het verleden heb ik een tijd in een dierentuin gewerkt en nog steeds heb ik wel banden met de dierentuinen (zij het wat verwaterd). Ik kan dus een beetje van binnenuit commentaar geven in dit geval.

Dierentuinen hebben een dilemma, en dat heeft te maken met het fokken van dieren en met het gedrag van dieren. Eerst maar het fokken gedeelte. Om een diersoort te kunnen houden en over 50, 100 jaar nog steeds gezonde dieren van die soort aan het publiek te tonen is een redelijke fokpopulatie nodig. Te weinig dieren betekend te veel inteelt, verlies van genetische variatie en zo. Een gezonde dierentuinpopulatie van om het even welke diersoort bestaat uit enkele honderden zich voortplantende exemplaren. Dat is overigens ook ongeveer het maximale aantal wat de dierentuinen wereldwijd van een gemiddelde antilope of wolvenondersoort enz kunnen huisvesten (het aantal dierentuinen is immers eindig, al lijkt dat soms niet zo). Dat betekend dat een heel groot deel van de in dierentuinen levende exemplaren op een gegeven moment zich moeten gaan voortplanten. Sterilisatie is dus nauwelijks een optie. 'De pil' ook niet omdat die niet voldoende is aangepast aan de diverse diersoorten: na een aantal jaar 'de pil slikken' is het maar de vraag of een exemplaar zich nog kan voortplanten. Zelfs een aantal jaren geen jongen krijgen (mannetjes en vrouwtjes gescheiden houden) kan voor veel soorten betekenen dat ze zich later niet meer kunnen voortplanten - afgezien van het feit dat deze methode te veel ruimte zou kosten. Dus om inteelt te voorkomen moet een groot deel van de exemplaren zich voortplanten en een gevolg daarvan is een overschot. Dat is één kant van het verhaal.

De andere kant heeft te maken met diergedrag. Ook al doen dierentuinen er veel aan om natuurlijk gedrag te stimuleren (er is ook veel verbetering op dit gebied), niemand zal ontkennen dat een dierentuinverblijf vergeleken met de natuur toch wel saai is, alleen al door de beperkte oppervlakte. Sommige natuurlijke gedragingen kunnen in mindere mate worden vertoond (voedselzoekgedrag bijvoorbeeld). Daarvoor in de plaats komt wel dat dierentuindieren veel meer sociaal gedrag vertonen als wilde dieren (ze hebben meer tijd voor elkaar, letterlijk!). Onderdeel van dat sociale gedrag is het verzorgen en grootbrengen van jongen, waar veel dieren zeer intensief mee bezig zijn (ook in het wild overigens). Voorkom je dat ze jongen krijgen, dan valt dat grootbrengen van jongen dus ook weg. Gevolg is dat de dieren een veel minder interessant leven hebben (eventueel lijdend tot gedragsafwijkingen). Laat je ze wel jongen krijgen, dan krijg je een overschot aan dieren.

Om deze beide redenen wordt steeds weer een afweging gemaakt (op basis van stamboeken, toekomstperspectieven voor jonge dieren en eerlijk is eerlijk: verwachte reacties van het publiek op 'schandalen'). Voor sommige dieren kan de uitkomst zijn dat wordt besloten ze jongen te laten krijgen en op het moment dat de jongen van nature de moeder zouden verlaten, de jongen af te maken. gevolgen:
- veel interessanter leven voor de volwassen exemplaren
- betere perspectieven om op een later tijdstip opnieuw met de dieren te fokken
- eventueel zelfs een selectiemogelijkheid onder de jongen (daar kan ik ook een heel maltje over vullen)

En als er dan jongen zijn: waarom zouden ze dan geen foto's van die schattige diertjes in de media zetten? Zonder publiek immers geen dierentuin en ook geen fokprogramma.

Ik sta dus achter beslissingen om dieren te fokken en vervolgens af te maken (iedere boer doet hetzelfde!), maar snap niet waarom dat niet gewoon kan worden uitgelegd. Mischien moet je daar een halve buitenstaander voor zijn, zoals ik?

Ietsje latere toevoeging:
Ik moet nog wel wat toevoegen aan het dierentuinenverhaal. Momenteel wordt vaak toch gekozen om dieren geen jongen te laten krijgen, vanwege de (verwachte, mogelijke) reactie van het publiek. Hierdoor wordt dus een afweging gemaakt die m.i. niet altijd ten gunste is van de dieren/fokprogramma's... Maar ja, een dierentuin is een publiek instituut en daar horen wel wat concessies bij...  
Paul Veenvliet
dieren en planten tekeningen: https://paulveenvliet.art/
excursies in Slovenie: https://www.slovenia-nature-guide.si/

Freek Verkerk

Ik vind het ook wel een begrijpelijk en verdedigbaar verhaal (dat dierentuinen fokken en weer afmaken). Ik had het aangehaald om aan te geven dat er wel dieren (wolven) (over) zijn om uit te zetten.


B)  
Natuurlijk gegroet
Freek Verkerk

Peter Lubbers

#194
Reactie op Jessesven.

Ik weet niet waar jij hebt gelezen dat ik Letland als evenbeeld zie voor Nederland. Maar ondanks die loze opmerking  moet ik je complimenteren met je topgrafische en socio-geografische kennis!!

Ja het scheelt inderdaad iets!!!
jij was vroeger vast goed op school of niet Jessesven?! (misschien nog wel)

tekenaar

#195
Ik moet nog wel wat toevoegen aan het dierentuinenverhaal. Momenteel wordt vaak toch gekozen om dieren geen jongen te laten krijgen, vanwege de (verwachte, mogelijke) reactie van het publiek. Hierdoor wordt dus een afweging gemaakt die m.i. niet altijd ten gunste is van de dieren/fokprogramma's... Maar ja, een dierentuin is een publiek instituut en daar horen wel wat concessies bij...

- dit berichtje heb ik ook maar onder mijn eerdere mail gezet. Is een beetje dubbelop maar mischien duidelijker voor diegenen die deze berichten wat later lezen...  
Paul Veenvliet
dieren en planten tekeningen: https://paulveenvliet.art/
excursies in Slovenie: https://www.slovenia-nature-guide.si/

Freek Verkerk

#196
In de dierentuin zijn het vaak ouders met (jonge) kinderen en op de een of andere manier wordt er een beetje kinderachtig (naief) door het publiek over de natuur gedacht lijkt het wel.

Jonge dieren zijn leuk, maar dat ze een keer dood gaan en/of opgegeten worden dat is niet leuk en vertellen we niet, we denken er niet aan en we willen er niet aan denken.

Dus jammer, (maar begrijpelijk) dat ze in dierentuinen dieren geen jongen laten krijgen.

In de oostvaardersplassen hetzelfde verhaal. Al die dieren zijn leuk, maar ze zouden eigenlijk niet moeten dood gaan. (is de mening van het grote publiek)

We moeten daar op een volwassen (realistische) manier over praten. De dood hoort bij het leven en eigenlijk hebben die dieren in de oostvaardersplassen een geweldig leven.  Ze hebben in ieder geval meer bewegingsvrijheid dan in de bioindustrie.  

Wat mij betreft mag binnen de omheining van de oostvaardersplassen de natuur nog wat completer gemaakt worden (richting het letse verhaal), maar daarvoor moeten we hier nog even door discussieren.

B)
Natuurlijk gegroet
Freek Verkerk

Freek Verkerk

Hi
Ik zag bij het topic over de vossenjacht een vos met een skelet op de achtergrond. De foto zal wel in de oostvaardersplassen genomen zijn. Ik heb begrepen dat de edelherten mogen blijven liggen als ze zijn overleden. De Konics en heckrunderen krijgen een genadeschot als ze er slecht aan toe zijn en worden dan afgevoerd. Er zal niet veel vlees meer aan zitten, maar ik ben opgegroeid met opmerkingen als; "bordje leegeten" en "we gooien geen eten weg want in de derde wereld lijden ze honger".

Gaan die koeien en paarden gewoon de afvalverbranding in (wat me 'zonde' lijkt) of gebeurt er nog iets zinvols mee? Het is typisch "scharrelvlees".

Ik had hiervoor ook een ander topic kunnen openen, maar het hoort ook een beetje bij het Oostvaardersplassen verhaal, vandaar dat ik het hier maar aan vast plak.
B)  
Natuurlijk gegroet
Freek Verkerk

laatvlieger

Ik denk dat ze gewoon worden afgevoerd, want die beesten mogen volgens mij niet in de voedselketens terecht komen. (In ieder geval de heckrunderen en konikspaarden). Zij hoeven volgens mij om die reden ook niet allemaal geregistreerd te worden.

Maar goede vraag, ik zou het eigenlijk ook niet weten.  
Groet,

Wouter Teunissen


Mijn Weblog: http://birdboredom.blogspot.com/

huysse

Bij gewone slachtdieren is het zo dat in geval van een noodslachting er een verklaring van een dierenarts bij moet zijn, het dier wordt gekeurd en geschoten en verbloed. Gebeurt dit niet dan wordt het sowieso destructie.Het lijkt me zeer onwaarschijnlijk als dit ook niet zou gelden voor de koeien en paarden in natuurgebieden.

Marijke

Freek Verkerk

Aantallen

Volgens een bericht in het NRC dd 30 januari lijken de aantallen zich te stabiliseren.

Ik citeer(ongeveer); Ondanks de sterfte van een groot aantal dieren zijn de kuddes dit jaar ongeveer even groot als in 2005. Volgens de laatste tellingen lopen er 1530 edelherten, 954 konikpaarden en 554 Heckrunderen rond in het gebied.

Volgens de boswachter H. Breeveld, lijkt het erop dat zich bij de grote grazers in de Oostvaardersplassen een "evenwicht" begint te vormen.

In september 2005 waren er volgens Pim de volgende aantallen;
CiteerHeckrunderen circa 500
Konikpaarden circa 1000
Edelherten circa 1500

Dit is dus in overeenstemming met het bericht van de boswachter.

Wel knap dat ze die dieren zo goed kunnen tellen. Want ze staan niet stil!

Eigenlijk zou je in het voorjaar moeten tellen, voordat de jongen geboren worden en in het najaar als de jongen een half jaar zijn. En dat een paar jaar op rij. Interessant! B)  
Natuurlijk gegroet
Freek Verkerk


huysse

Site Dierenbescherming:


Rechter: geen noodzaak bijvoeren grote grazers Oostvaardersplassen
13-03-2006
Tot onze grote teleurstelling heeft de rechtbank in Den Haag vandaag uitgesproken dat de grote grazers in de Oostvaardersplassen niet bijgevoerd hoeven te worden bij aanhoudende voedselschaarste en kou. Deze uitspraak werd gedaan in het kort geding dat wij op 3 maart jl. aanspanden tegen Staatsbosbeheer (SBB) en de minister van LNV.


Volgens de rechter heeft de Dierenbescherming onvoldoende aangetoond dat dit jaar grote groepen grazers van de honger dreigen te sterven. Wij zijn echter met het oog op de huidige weersomstandigheden nog altijd van mening dat er zich een zelfde calamiteit als vorig jaar kan voordoen en dat die eenvoudig kan worden voorkomen door bij te voeren. Het is uitermate jammer dat de rechter dit onvoldoende aannemelijk gemaakt acht. Jammer, want onze vordering was heel concreet en ging bijvoorbeeld uit van ingrijpen bij heel extreme winterse omstandigheden. De uitspraak kan nu alsnog een ellendige dood voor vele honderden dieren betekenen.

De rechter was het ook niet eens met onze opvatting dat SBB zijn zorgplicht voor de dieren verzaakt. SBB gaat pas over tot bijvoeren als 60 procent van de dieren is gestorven. Volgens ons ontoelaatbaar, volgens de rechter een normaal sterftecijfer dat ook voorkomt in andere natuurgebieden zoals de Veluwe. Deze vergelijking gaat ons inziens echter mank, onder andere omdat het op de Veluwe gaat om een populatie die structureel bejaagd wordt. Ook is het een heel ander gebied en gaat het om andere diersoorten: de dieren in de Oostvaardersplassen zijn uitgezet en het gaat daarbij ook om niet-wilde paarden en koeien. Voor deze winter hadden we een beperkt sterftepercentage acceptabel gevonden, in afwachting van het onderzoek van de commissie Gabor. In de Oostvaardersplassen gaat het echter om duizenden dieren, waarvan een deel aan het oog van de beheerder onttrokken blijft. Als er eenmaal sprake is van een calamiteit (extreme winterse omstandigheden) dan zijn daar meteen vele dieren bij betrokken. Het afschotmodel dat nu gehanteerd wordt, voldoet dan niet meer om grootschalig lijden te voorkomen.

Op de vraag of het al dan niet om gehouden dieren gaat, geeft de rechter geen antwoord. De Dierenbescherming had daar ook niet om gevraagd. Dit omdat wij de aanbevelingen afwachten van de internationale commissie Gabor, die de zin en onzin van het grote-grazersbeleid in de Oostvaardersplassen onderzoekt. Naar verwachting komt Gabor dit voorjaar met zijn rapportage. Wij blijven van mening dat het hier om gehouden dieren dieren gaat en dat er dus een ander beleid moet komen!


Freek Verkerk

Ik ben blij met de uitspraak. Ik ben het overigens gedeeltelijk oneens met de rechter. Ik denk dat er iets van 30 % van de dieren deze winter (en eigenlijk elke winter) overlijdt. Dat vind ik een grote groep. Het gaat namelijk om iets van 1000 a 1500 edelherten, paarden en koeien.

Maar ik vind dit beleid beter dan bijvoeren en afschieten, wat men elders doet.

Ik vind dit natuurlijker.

B)  
Natuurlijk gegroet
Freek Verkerk

Scio

Voor mijn opleiding MOET ik hier een mening over hebben  :lol: dus bij deze:

Feit: In een natuurlijke situatie bepaalt het voedselaanbod de populatiegrootte in een gebied
Feit: Dieren van de OVP zijn geen landbouwdieren, dus heeft SBB geen verplichting jegens het bijvoeren van deze dieren.
Feit: Om de OVP staat een hek.
Feit: De mens is in weze sentimenteel

Het beheren van een populatie edelherten is een precaire zaak. Het zijn mooie, indrukwekkende beesten, horen thuis in Nederland en roept bij iedere Nederlander het idee op van ultieme natuur (associatie met de Veluwe) van Nederland. Daarom reageren Nederlanders sentimenteel wanneer ze een dier zien lijden.
De OVP is een fantastisch natuurgebied, ontstaan doordat het als laatste werd aangepakt bij de inrichting van Flevoland. Tegen de tijd dat de OVP op het programma stond (industrieel gebruik?) was de ecologische waarde zo hoog dat het werd verworven en een speeltuin werd voor ecologen. Daarmee werd het HET paradepaardje van ons Nederlanders in Europa. Het experimenteren met populaties, hoe reageert een populatie op overvloed en schaarste, zijn interessante vraagstukken die, buiten Europa, alleen bekeken kunnen worden in Afrika!

Ecologen en SBB hebben het risico genomen met dit soort experimenten om dat het interessant is! Waar ze geen rekening mee hielden is het feit dat we in Nederland alles moeten verantwoorden, communicatief zeer sterk moeten zijn en de lobby belangrijker is dan harde feiten (zie het verhaal vos & vrijstelling op de flora/faunawet). Dit soort problemen waren te verwachten. In een normale koolmezenpopulatie sterft 60% van alle 1e jaars door concurrentie & predatie, kwestie van het instandhouden van een populatie, gekeken naar de voedselvoorraad. Hetzelfde gebeurd met de korenwolven. 90% van alle exemplaren gaat eraan, 10% gaat in winterslaap en het jaar daarop is er weer een gezonde populatie. DAT IS NATUUR!!!!!!! Niet dat sentimentele gedoe van nederlanders die denken dat natuur gelieerd is aan de menselijke maatstaf. Misschien is dit in Nederland zo, miljoenen jaren geleden waren er geen mensen, toen was er oernatuur en dat is nastrevenswaardig. Om achter de werkelijke aard van oernatuur te komen zijn dit soort dingen nodig.

Een waardig tegenargument is dat hek! De regels van een populatie gelden in vrije natuur die niet begrensd wordt door barriëres. Hoe groot en mooi en ongerept de OVP ook is, er staat een hek om en is dus gebonden aan dat hek. De aantalsregulatie in de OVP zou daar dus ook aan gebonden moeten zijn.

Mijns inziens moet je echter NOG verder kijken dan de OVP zelf. De OVP maakt deel uit van de Ecologische Hoofdstructuur. Deze is ervoor gemaakt om natuurgebieden in Europa te verbinden zodat ze van Polen tot in de OVP kunnen lopen, net zoals die miljoenen jaren geleden. Het nut hiervan is dat de dieren kunnen reageren zoals ze het rvoeger ook deden. Ten tijde van overstromingen van de Zuiderzee vluchtten edelherten naar hogere delen. Aangezien dat wel eens heel ver weg kon liggen ligt internationale migratie voor de hand (zie ook gedrag in bijvoorbeel de Serengeti waarbij gereageerd wordt op droge & natte periodes).

Aantalsregulatie blijft dus een precair onderwerp met vele pro's en con's.....mijns inziens moet de natuur zijn gang gaan, met massale sterfte tot gevolg. Wordt het straks mogelijk voor edelherten om andere gebieden te bereiken, dan is dat ook weer interessant als studie.

Met ander woorden...Nederlanders, niet zeiken over onderwerpen waarover je niet genoeg weet....en SBB...beter voorlichhten, het is niet zo heel moeilijk


:D  
Scipio van Lierop
Oehoe Werkgroep Nederland

huysse

Feit: Dieren van de OVP zijn geen landbouwdieren, dus heeft SBB geen verplichting jegens het bijvoeren van deze dieren.

ALs het dan geen Landbouwhuisdieren zijn dan moeten het in het wild levende dieren zijn?
We hebben ook nog een wet die het volgende regelt:

'Een ieder neemt voldoende zorg in acht voor de in het wild levende dieren en planten, alsmede voor hun directe leefomgeving'.

daarmee lijkt me bovengenoemd feit geen feit meer!

Marijke

Scio

CiteerFeit: Dieren van de OVP zijn geen landbouwdieren, dus heeft SBB geen verplichting jegens het bijvoeren van deze dieren.

ALs het dan geen Landbouwhuisdieren zijn dan moeten het in het wild levende dieren zijn?
We hebben ook nog een wet die het volgende regelt:

'Een ieder neemt voldoende zorg in acht voor de in het wild levende dieren en planten, alsmede voor hun directe leefomgeving'.

daarmee lijkt me bovengenoemd feit geen feit meer!

Marijke
Sterk punt! Echter het woord 'voldoende' doet het hem. De dieren zijn onder beheer van SBB, SBB is dus verantwoordelijk. De manier waarop SBB met deze dieren omgaat is conform hun visie. Die visie dragen ze uit en is gestoelt op wetenschappelijke onderzoeken die aantonen dat populaties zichzelf instand kunnen houden. SBB onderschrijft dat en voor hen werkt het. de populatie HOUDT zichzelf ook wel degelijk in stand, kan zichzelf ontwikkelen conform de potenties van het gebied en daarom draagt de SBB zorg genoeg voor de populatie   :D

Scipio van Lierop
Oehoe Werkgroep Nederland

huysse

#207
Waarom denk je dat we wetten hebben?

Als iedereen doen mocht wat-ie juist acht dan hoeven we geen wetten.
Nee, de wetten hebben we juist om te zorgen dat niet iedereen maar z'n eigen gang kan gaan.
Het begrip voldoende is er niet ter beoordeling van SBB, maar van de rechter

Marijke

Corryabbink

M.i. vallen de grazers gewoon onder landbouwdieren gezien het feit dat de dieren het reservaat niet kunnen verlaten.

Wilde grazers horen te kunnen vertrekken bij gebrek aan voedsel. De omheining maakt het hen onmogelijk.

In mijn ogen moeten of de hekken weg of ze verzorgen zoals iedere boer dat verplicht is.
met groet, Corry

"het is nooit zo donker of het wordt weer licht"

huysse

Beste Scio,

Als we de handelwijze van SBB in de OVP moeten zien als een groot project, waar ecologen hun interesses kunnen botvieren op dieren, dan moeten we Min.Veerman maar vragen om deze dieren onder te brengen bij de proefdieren. Daar is nog wel het een en ander voor geregeld.
Je kunt alles wel "interessant" vinden als studie maar dat wil nog niet zeggen dat het ook allemaal uitgevoerd moet worden.
Niet elke proef is zinvol en zeker niet bij elke proef worden alle normen en waarden in acht genomen.
Hoe zinvol is een experiment dat beoogt om edelherten van Polen naar Nederland te laten rennen en vice versa in het Europa van tegenwoordig?
Die oernatuur van jou komt heus niet terug.

Ik denk wel dat dat je gelijk hebt met woorden als "speeltuin"en "paradepaardje", dat dekt dan misschien ook precies de hele lading van het gebeuren, dat trouwens wel betaald zal worden door al die sentimentele Nederlanders.

Groet,
Marijke