Samenwerking met de NDFF

Gestart door Lenze Hofstee, juli 22, 2013, 18:41:34 PM

Vorige topic - Volgende topic

Lenze Hofstee

Vanaf het begin werkt Stichting Natuurinformatie, verantwoordelijk voor Waarneming.nl, nauw samen met de Nationale Database Flora en Fauna (NDFF), en haar uitvoeringsorganisatie: Stichting Gegevensautoriteit Natuur (GaN). In de Nationale Database Flora en Fauna zijn de natuurdata van vele partijen bijeengebracht, waaronder die van Sovon, De Vlinderstichting en de meeste van ons (95 %), met als doel om ze veilig te beheren en op passende wijze te exploiteren.

Van de actuele data die in de NDFF vloeit is cira 50 % afkomstig van Waarneming.nl. Van de vrijwilligers die waarnemen en valideren is circa 1/3 van Waarneming.nl afkomstig. Sinds 2009 draagt Stichting GaN jaarlijks 1,5 ton bij in de 2,5 ton kostende exploitatie van Waarneming.nl - de rest wordt door ons bijverdiend of op vrijwillige basis bijgespijkerd.

Het NDFF-concept bestaat tot nu toe uit drie onafhankelijke, onderling nauw samenhangende elementen: 1) de database (bewaakt door de Stichting NDFF ('Stichting Kluis'); 2) Stichting GaN als uitvoeringsorganisatie (acquisitie van abonnementhouders, verbindende rol, gratis uitlevering van data voor wetenschappelijk onderzoek en betaalde uitlevering van data
ten behoeve van commerciële trajecten, via Natuurloket) en 3) de persoon van de Gegevensautoriteit: Prof. Jan van Groenendael, die toeziet op de kwaliteit (waarnemingsprotocollen, scholing etc.).

Over het functioneren van dit samenhangende, onafhankelijke NDFF-concept was Stichting Natuurinfo steeds zeer tevreden. Sterker nog: we zijn er trots op dat we dit in Nederland zo goed voormekaar hebben; en dat we daar met en vanuit Waarneming.nl zo stevig aan bijdragen. Het is dan ook triest om te moeten melden, dat dit succesvolle concept per 01-01-2014 als gevolg van de bezuinigingen bij de overheid ophoudt te bestaan. Het enige dat overblijft is de NDFF-database, als de onafhankelijke stichting die het nu ook is. Een nieuwe, verkleinde uitvoeringsorganisatie zal in de plaats treden van Stichting GaN. De persoon van de onafhankelijke Gegevensautoriteit Natuur komt te vervallen.

In de vorming van de nieuwe uitvoeringsorganisatie hebben de gezamenlijke provincies het voortouw. Het IPO (InterProvinciaal Overleg) leidt hiertoe een 'Taskforce NDFF'. Die heeft op basis van extern advies  voorstellen doorgevoerd. In het voorbereidende traject is niet overlegd met Stichting Natuurinfo. In de concept-begroting voor 2014 komen wij niet voor. Hoe onafhankelijk die nieuwe uitvoeringsorganisatie wordt, en wat zij inhoudelijk voorstelt, dat blijft vooralsnog onduidelijk. Afgelopen vrijdag ontvingen wij een brief van Stichting GaN, waarin zij bevestigt dat zij per 01-01-2014 ophoudt te bestaan, en daarmee de NDFF-exploitatie staakt. Het contract tussen Stichting GaN en Stichting Natuurinfo is per die datum opgezegd.

Het bestuur van Stichting Natuurinfo heeft zich op de nieuwe situatie beraden. Ten eerste constateren wij, dat er gelukkig meerdere wegen zijn om de financiering van Waarneming.nl, als gratis en onafhankelijk instrument ten behoeve van de waarnemers, toekomstbestendig te garanderen. Die wegen worden nu verkend; voortgang hierin wordt gemeld in het topic 'Toekomst van Waarneming.nl'. Voorts constateren wij, dat we niet gerust zijn op het verloop van de voorbereiding van de nieuwe NDFF-uitvoeringsorganisatie. Tegen het feit dat Stichting Natuurinformatie / Waarneming.nl hierbij niet geraadpleegd wordt heeft het bestuur formeel protest aangetekend bij het IPO. Ten derde vinden wij dat wij de waarnemers deze zorgelijke ontwikkeling moeten melden. Het moment daartoe kwam met deze officiële brief van Stichting GaN.

We zijn benieuwd naar jullie vragen en reacties, en zullen jullie op deze plek op de hoogte houden van wat er gebeurt rond de NDFF en onze samenwerking daarmee.

Vriendelijke groet namens het bestuur,

Lenze Hofstee.
Met vriendelijke groet,

Lenze.

Melchior van Tweel

Hallo Lenze,
Ik denk dat jullie reactie goed is geweest. Het kan echt niet dat "wij" daar niet bij betrokken zijn. Ik had het persbericht van de GaN al gelezen en was heel benieuwd naar jouw reactie. Ik ben heel benieuwd naar de reactie van de GaN. Ik sta achter jullie.
Groet, Melchior
www.melchiorvantweel.nl

Lenze Hofstee

Dank, Melchior.
De reactie van het bestuur van Stichting GaN, tijdens de recente opheffingsbijeenkomst in Den Bosch, was diep verontwaardigd en zwaar teleurgesteld.   
Met vriendelijke groet,

Lenze.

Lenze Hofstee

#3
Wij zeggen consequent, in alle overleggen waar het ter sprake komt: 'Als de Nationale Database Flora en Fauna niet bestond, en de Gegevensautoriteit Natuur, dan zouden ze uitgevonden moeten worden'. Dit vanuit ons streven naar beter / sterker natuursectoraal organisatieniveau.

Met de GaN als onafhankelijke instelling konden wij het prima vinden. De GaN hebben wij vanaf dag 1 ervaren als een nieuw, handig vakje in de gereedschapskist van de natuursector; een goede, veilige plek voor flora-en faunabreed werkende instrumenten. De samenwerking was en is nog steeds uitstekend.

Nu komen zowel de Autoriteit in persoon, als de Autoriteit in uitvoerende zin te vervallen. Onduidelijk is wat ervoor in de plaats treedt. Met het wegvallen van de GaN zijn alle opties ineens open. Wij schrikken daar niet van - we hielden er rekening mee. Toch valt dit hard; ook omdat het een hardwerkend, succesvol team betreft. Mensen met wie we een beproefde professionele band onderhouden.

De natuursector boert hier hard achteruit. De vraag is hoe we de schade beperkt houden. De rol van Waarneming daarin zal een constructieve zijn.
Met vriendelijke groet,

Lenze.

Marco Roepers

Begrijp ik goed dat jullie de optimistische toon van deze andere draad niet delen?

Groeten,

Marco

Lenze Hofstee

Dank dat je me hierop wijst - had ik nog niet gezien. Ik vind hier vooral, met name in Dolf's Blog en Sanders reactie daarop, de bezorgdheid die wij ook voelen. Er is iets waardevols opgebouwd, met veel investering uit publieke middelen en met veel energie en inzet van vrijwilligers en topexperts. In plaats van dit ontwikkelingsproces netjes en met gepaste trots te voltooien, wordt het -in onze beleving- bruut afgeknepen en deels afgeserveerd; op een voor de natuursector genante en voor het GaN-team onnodig kwetsende manier. Wat overblijft, wat ervoor terugkomt, dat staat niet als vanzelf in de schaduw / de voetsporen van wat zo conscientieus is opgebouwd!

In wat er overblijft / ervoor terugkomt, is Waarneming.nl tot nu toe / zo te zien zelfs geen sluitpost. Daarom, en omdat de capaciteit en de onafhankelijkheid van wat terugkomt vooralsnog compleet vaag zijn, staat -zoals gemeld- onze samenwerking met de NDFF op losse schroeven. Wij hebben die schroeven niet aangeraakt. Als bestuur oriënteren we ons nu welgemoed -shit happens- op de mogelijkheden en opties.       
Met vriendelijke groet,

Lenze.

Erik van Dijk

Allemaal erg vervelend en dat voor het luttele bedrag van 150 kEUR. De kosten van slechts een milieueffectrapportage.
Wat betekent het voor de export van gegevens naar PGO's en/of de NDFF?
Met vriendelijke groet

Erik van Dijk

Lenze Hofstee

Dit kalenderjaar blijft alles gewoon zoals het was; mits alle betrokken partijen zich aan de lopende afspraken houden.
Hoe het na 01-01-2014 zal zijn, wordt in de loop van dit najaar duidelijk, als we weten wat voor NDFF-uitvoeringsorganisatie er komt, en hoe die zich tot Waarneming wenst te verhouden. Het IPO heeft vorige week (na 2 x aandringen) toegezegd in september met ons te zullen overleggen.
Met vriendelijke groet,

Lenze.

alamme

Dank voor het delen van de informatie met ons als gebruikers.
Snap er niet alles van waarom niet goed is gegaan zoveel moois en centraal verzameld.
Begrijp wel verdrietige en schokkende  :-[ bericht dat waarneming.nl in gevaar is. klopt dat?.

Wat kunnen wij als gebruikers doen om waarneming in de lucht te houden? Kan toch niet zo zijn dat het echt ophoudt te bestaan per 1 januari 2014?

Angelique Lamme


Lenze Hofstee

#9
De situatie is zorgelijk. Daarom delen we deze informatie met de waarnemers. Met twee begeleidende boodschappen: 1) mistig is wat na 01-01-2014 de relatie wordt tussen de NDFF en Waarneming; 2) Waarneming.nl blijft na 01-01-2014 voor de waarnemers en de admins gewoon doen wat het doet. Het bestuur verkent meerdere hoopvolle sporen. Daarover rapporteren we in het forum-onderwerp 'Toekomst Waarneming.nl'.

Voor 1) is belangrijk wat voor organisatie -vorm & inhoud- voor Stichting GaN in de plaats wordt gesteld; en hoe die onze rol ziet. Dat blijkt dit najaar. 

Als waarnemer kun je het beste gewoon doorgaan met invoer en forumgebruik, en met het overdragen van je enthousiasme. Nog meer mensen die nog meer plezier hebben van Waarneming; een natuurdatabase die nog beter en rijker is: daar doen we het voor.

Wil je strak op de hoogte blijven: gebruik vooral de notificatieknop onderaan.
Met vriendelijke groet,

Lenze.

Datura

Nou Lenze, volgens mij staan er meer dan 50.000 gebruikers en 22.5 miljoen waarnemingen helemaal achter jou en de site. Naast een steun in de rug voor waarneming zouden zulke cijfers toch ook de 'nieuwe GaN' moeten overtuigen van de noodzaak tot overleg en samenwerking met waarneming.
Natuurlijke groeten van
Kim Lotterman

Crossbill guides

Lenze Hofstee

Dank! Tja... Stichting GaN was en is blij met ons, en met de mega-bijdrage van Waarneming.nl aan de NDFF. Dit nieuwe initiatief-in-wording hebben wij op nog niet het minste spoortje spontane belangstelling betrapt; laat staan op waardering. Het lijkt uit te gaan van een toekomst zonder Waarneming.

Wij zien dat anders. We wachten als bestuur de toegezegde uitnodiging van het IPO af om in september te komen overleggen. Intussen verkennen we alle opties, in overleg met mogelijke partners - maar nu even niet, vanwege de vakantietijd.
Met vriendelijke groet,

Lenze.

arjan.kop

Ik vraag me dan sterk af wat er nou echt aan kennis aanwezig is binnen dat initiatief in wording. Als Waarneming en de waarnemers die er hun data invoeren besluiten niet mee te werken mis je de helft van je gegevens. De kosten zijn niet exorbitant en de kwaliteitscontrole is van een hoog niveau.

mevoosten

Lenze
Je zou eens contact kunnen maken met het CBS: 070 3373800 Ben Daemen of Ton van der Meij. Zij zeiden open te staan voor directe levering van waarnemingen. Ze gebruiken de gegevens voor trent bepalingen en zijn zeer positief, de gegevens blijven in eigendom van de waarnemers. Ik weet natuurlijk niet of dat nu nog zo is.
Wie weet is dit een goede ingang en komen we er zelfs veel beter uit met hén.
met groet
Marjan

Lenze Hofstee

Met vriendelijke groet,

Lenze.

David Tempelman

ik zie niet meer staan hoeveel er intussen is gestort ?
met vriendelijke groet,
David

Lenze Hofstee

#16
Vandaag was het officiële afscheidssymposium voor de Gegevensautoriteit Natuur, Prof. Dr. Jan van Groenendael. Zijn functie en rol zijn per 01-01-2014 wegbezuinigd. Vandaag werd van vele kanten het belang van onafhankelijk toezicht en kwaliteitsborging inzake de Nationale Databank Flora en Fauna beklemtoond. De Directeur-Generaal van het ministerie van EZ, Annemie Burger, zei in haar slotwoord dat ze hier nog eens goed naar gaat kijken.
Mij was door de dag-organisatie gevraagd de zaal kort te wijzen op de waarde van het vertrouwen dat waarnemers stellen in de NDFF. Helaas liep het programma wat uit, zodat daar geen tijd meer voor was. Dit lijkt me nu de plek om dit punt te verwoorden.

'Vertrouwen van de waarnemers in de Nationale Databank Flora en Fauna is niet vanzelfsprekend. Dat vertrouwen steunt op twee pijlers: kwaliteit en onafhankelijkheid; van zowel het natuurdatabeheer, als het toezicht daarop. In de situatie zoals die was, waren beide elementen geborgd. Ruim 90 % van de Waarneming.nl-waarnemers staat mede daarom toe dat hun data, na validatie, doorstroomt in de NDFF.   
Al een half jaar zijn er partijen bezig om een vorm te ontwikkelen waarbinnen het goede werk van de stichting GaN kan worden voortgezet. In alle stukken hierover komt de term 'waarnemersvertrouwen' niet voor. Over de pijlers waarop dat steunt: geen woord. In de NDFF-begroting voor 2014 is de post 'onafhankelijk toezicht en kwaliteitsborging' vooralsnog niet te vinden.

Exact 1 week geleden is voor het eerst op directieniveau met Waarneming.nl (+ Natuurbank Limburg / Natuur Historisch Genootschap Limburg en de Stichting Staring Advies) over de situatie overlegd. Eindelijk zitten we aan tafel met 'het consortium'. Hopelijk kunnen we nu samen tot zaken komen. Maar wat wij ook afspreken, alles staat of valt met het waarnemersvertrouwen in de NDFF; of dat blijft, wat het was.
Ik roep alle aanwezigen, ieder in zijn of haar rol en functie, op om er komende maanden scherp op toe te zien dat niveau en onafhankelijkheid van A) het natuurdatabeheer (= de NDFF-uitvoeringsorganisatie) en het kwaliteitstoezicht daarop, in dat wat komt tenminste zo goed geborgd zijn, als nu. Die investering betaalt zichzelf terug: in het vertrouwen van de betalende klant, en in het vertrouwen van de waarnemer.

Stel uzelf de vraag: wat is de NDFF nog, als de meerderheid van de waarnemers straks geen vertrouwen meer heeft in de NDFF? Wegbezuinigen van rol en functie van de Gegevensautoriteit Natuur doet het waarnemersvertrouwen in de NDFF geen goed. Zoiets kan dus niet: die rol en functie, met het bijbehorend budget, moeten in dat wat komt goed belegd zijn. De huisvader (m/v) in het Huis van de Natuur, aan de Laan van de Leefomgeving, wordt geen onbezoldigd vrijwilliger; maar iets of iemand van tenminste Jan z'n statuur. Met een betrouwbare databeheerder, die afspraken nakomt, en voor wie niet het eigen belang, maar dat van àlle bronhouders en waarnemers leidend is.

Met vriendelijke groet,

Lenze.

Erik van Dijk


Onbegrijpelijk dat men niet in staat is om geld te gereneren uit een activiteit met kosten van slechts 150.000 per jaar en zulke waardevolle data oplevert.


Als Stichting Natuurinformatie het hart niet op de goede plek had zitten, zou het Waarneming.nl verkopen aan een private investeerder. Die zou vervolgens de data commercieel exploiteren richting aannemers en projectontwikkelaars. Of door deze data voor veel geld te verkopen of te laten verdwijnen al naar gelang de beste opbrengst. Wie draait op voor verloren investering doordat een beschermde soort ergens toch opduikt? Maatschappelijke kosten voor burgers, bedrijven en de natuur zijn natuurlijk een veelvoud van de kosten. Maar dat kan die private investeerder niet schelen. Als ik geen geweten had en geen hart voor de natuur zou ik het wel weten. Opkopen en bovenop die data zitten. >:D >:D    

Dit is natuurlijk een zwartgallig scenario, maar ik vraag me af wie op de ministerie de kosten / batenanalyse hebben gemaakt in het afschaffen van de GAN. Waarschijnlijk zeer kortzichtige economen.


Kortom red het systeem voor het te laat is.
Met vriendelijke groet

Erik van Dijk

allartk

Citaat van: antimoon op oktober 29, 2013, 16:58:20 PM

Onbegrijpelijk dat men niet in staat is om geld te gereneren uit een activiteit met kosten van slechts 150.000 per jaar en zulke waardevolle data oplevert.


Waardevol? Willekeurig doorgegeven waarnemingen bieden enige informatie over aanwezigheid van een soort op een plek, maar weinig zekerheden over afwezigheid en hun echte aantallen.
Allart Kooiman

Ontwikkelaar webobs

HPM

Citaat van: allartk op oktober 30, 2013, 11:47:07 AM
Citaat van: antimoon op oktober 29, 2013, 16:58:20 PM

Onbegrijpelijk dat men niet in staat is om geld te gereneren uit een activiteit met kosten van slechts 150.000 per jaar en zulke waardevolle data oplevert.


Waardevol? Willekeurig doorgegeven waarnemingen bieden enige informatie over aanwezigheid van een soort op een plek, maar weinig zekerheden over afwezigheid en hun echte aantallen.

Maar dat is toch meer waard dan helemal geen informatie.
Herman van der Meer

Datura

Citaat van: antimoon op oktober 29, 2013, 16:58:20 PM

..... Maar dat kan die private investeerder niet schelen. Als ik geen geweten had en geen hart voor de natuur zou ik het wel weten. Opkopen en bovenop die data zitten. >:D >:D    

Dit is natuurlijk een zwartgallig scenario, maar ik vraag me af wie op de ministerie de kosten / batenanalyse hebben gemaakt in het afschaffen van de GAN. Waarschijnlijk zeer kortzichtige economen.

...............


Hiervoor is het natuurlijk ook van belang van tijd tot tijd een backup van de eigen waarnemingen te maken. Mocht dit zwartgallige scenario ooit waarheid worden (wat ik zeker niet denk, maar het is ook handig voor ook een systeem-crash waarbij een deel van de online data verloren gaat), dan heb je de data iig zelf nog ter beschikking en kun je ze desnoods weer via de PGO's publiekelijk maken.
Natuurlijke groeten van
Kim Lotterman

Crossbill guides

hiskodevries

Kim, over je data hoef jij je niet ongerust te maken en Allart moet zich wat laten bijscholen door het CBS.
Genoeg back-up aanwezig
Was getekend Hisko de Vries.

Wil je een fotovraag stellen op het forum lees dan dit eerst https://forum.waarneming.nl/smf/index.php?topic=452369.0

Gerard Troost

Citaat van: hiskodevries op oktober 30, 2013, 17:17:53 PM
Allart moet zich wat laten bijscholen door het CBS.
Wat Allart zegt is precies wat het CBS ook zegt, neemt niet weg dat je bij sommige soortgroepen losse waarnemingen uit de NDFF blijkbaar kunt gebruiken om 1 type trend te maken, namelijk de verspreidingstrend. "Waar zit welke soort en hoe veranderd dat". Dit geld overigens niet voor vogels, daar hebben ze ook van alles geprobeerd, maar de resultaten daarvan sloegen helemaal nergens op.
Maar goed dit is allemaal oud nieuws en wisten we al lang.

Losse waarnemingen zijn natuurlijk wel degelijk waardevol als extra bron voor allerlei projecten! (zoals voor www.vogelatlas.nl)
Groet,
Gerard Troost
www.trektellen.org
www.twitter.com/migrations

www.twitter.com/trektellen

HPM

Herman van der Meer

SlechtValk

Citaat van: HPM op november 15, 2013, 08:48:37 AM
Voor het vervolg op dit topic zie http://forum.waarneming.nl/smf/index.php?topic=257470.0
Alleen wel jammer dat die inmiddels alweer gesloten is voor reacties...
Met Vriendelijke Groeten,
SlechtValk (a.k.a. Stefan)


Na de paartijd gaan de vogels trekken.