Onderzoeksrapport aanvaringsslachtoffers met windmolens '09-'14

Gestart door Bart van Hoogstraten, juni 09, 2015, 18:16:53 PM

Vorige topic - Volgende topic

Bart van Hoogstraten

Vriendelijke groet! Bart van Hoogstraten

De toekomst van Waarneming is onzeker. Draag bij aan het voortbestaan en betaal gewoon jaarlijks € 25,- abonnementskosten!
https://waarneming.nl/donate/

Rob Koelman

Met name de tabel met een vergelijking met andere Europese windturbinelocaties is interessant (tabel 4.5, pagina 42). Hieruit blijkt dat er per locatie grote verschillen kunnen zijn: van grofweg van 1 dode vogel per windturbine per jaar tot ruim 60 per turbine per jaar...
Met vriendelijke groet, Rob

OlivierO

Wij hadden met onze VWG aantallen van 127 per jaar per molen doorgekregen. Dat blijkt dan "minder" waar?
Olivier Olyslaegers

Wil je een vraag stellen? Kijk dan eerst even hier.

Rob Koelman

Citaat van: OlivierO op juni 09, 2015, 19:46:24 PMWij hadden met onze VWG aantallen van 127 per jaar per molen doorgekregen. Dat blijkt dan "minder" waar?

Wat is de bron van dit getal?
Met vriendelijke groet, Rob

OlivierO

#4
Citaat van: Rob Koelman op juni 09, 2015, 19:50:14 PM
Citaat van: OlivierO op juni 09, 2015, 19:46:24 PMWij hadden met onze VWG aantallen van 127 per jaar per molen doorgekregen. Dat blijkt dan "minder" waar?

Wat is de bron van dit getal?

Dat probeer ik uit te zoeken. Wij hebben dan "ergens" opgevraagd in het kader van een windmolen die pal in een natuurgebied zou komen.

Edit: het staat niet in het verslag van de vergadering vermeld. In mijn zoektocht naar de bron van vernoemd getal kom ik wel dit tegen.

Edit 2: Ziehier voor bevestiging. In die zin dat er staat "Het aantal aanvaringsslachtoffers in de Vlaamse windparken, met toepassing van noodzakelijke correctiefactoren, varieerde van 0 tot ongeveer 125 vogels per individuele windturbine per jaar".
Olivier Olyslaegers

Wil je een vraag stellen? Kijk dan eerst even hier.

Rob Koelman

Citaat van: OlivierO op juni 09, 2015, 19:46:24 PMWij hadden met onze VWG aantallen van 127 per jaar per molen doorgekregen. Dat blijkt dan "minder" waar?

Citaat van: Rob Koelman op juni 09, 2015, 19:50:14 PMWat is de bron van dit getal?

Citaat van: OlivierO op juni 09, 2015, 19:51:47 PMDat probeer ik uit te zoeken. Wij hebben dan "ergens" opgevraagd in het kader van een windmolen die pal in een natuurgebied zou komen.

Edit 2: Ziehier voor bevestiging. In die zin dat er staat "Het aantal aanvaringsslachtoffers in de Vlaamse windparken, met toepassing van noodzakelijke correctiefactoren, varieerde van 0 tot ongeveer 125 vogels per individuele windturbine per jaar".

Dat geeft duidelijk aan dat er reeds in een vroeg stadium goed gekeken moet worden naar de geplande locaties voor windturbines. Op sommige locaties moet je ze uiteindelijk niet plaatsen vanwege een te groot negatief effect op natuurwaarden, op andere kan dat wel. Dat geldt niet alleen voor vogels, maar ook voor bijvoorbeeld vleermuizen. Naast de locatie op zich moet je ook rekening houden met bijvoorbeeld seizoensgebonden aspecten (trektijd).
Met vriendelijke groet, Rob

Klaas van Dijk

Citaat van: OlivierO op juni 09, 2015, 19:51:47 PM
Edit 2: Ziehier voor bevestiging. In die zin dat er staat "Het aantal aanvaringsslachtoffers in de Vlaamse windparken, met toepassing van noodzakelijke correctiefactoren, varieerde van 0 tot ongeveer 125 vogels per individuele windturbine per jaar".

Beste Olivier,

Dit getal (jaarlijk een gecorrigeerd aantal van tussen de 0 - 125 vogelslachtoffers) moet je dus vergelijken met bijvoorbeeld de informatie in figuur 3.10 op pagina 22 van het A&W-rapport. En dan zie je dus dat er in de Eemshaven enorme verschillen zijn tussen molens.

In het A&W-rapport staat dus informatie over (a) de werkelijk gevonden aantallen vogelslachtoffers en (b) over de gecorrigeerde gevonden aantallen vogelslachtoffers. Met die correcties probeer je dus zo goed mogelijk te compenseren voor vindkans en voor verdwijnkans.

Groetjes, Klaas

OlivierO

Ja, dat lijkt mij duidelijk. Ik had wel nog niet de tijd genomen om het A&W verslag door te nemen. Ik gaf gewoon aan dat wij met andere aantallen geconfronteerd werden maar dat dat nu dus op een andere manier bekeken moet worden. :-)

Het heeft alleszins wel bijgedragen tot het niet plaatsen van die windmolens. :-)
Olivier Olyslaegers

Wil je een vraag stellen? Kijk dan eerst even hier.

Klaas van Dijk

Citaat van: OlivierO op juni 09, 2015, 22:26:15 PM(..). Ik had wel nog niet de tijd genomen om het A&W verslag door te nemen. (..).

Beste Olivier en anderen,

Ik denk dat het goed is om hier even te vermelden dat ik zelf één van de mensen ben die jarenlang veel in de Eemshaven heeft rondgelopen om deze tellingen van windmolenslachtoffers uit te voeren. Ik zit daardoor behoorlijk goed in de materie en ik weet dus ook behoorlijk goed wat er in het eindrapport staat.

Citaat van: OlivierO op juni 09, 2015, 22:26:15 PM(..). Het heeft alleszins wel bijgedragen tot het niet plaatsen van die windmolens. (..).

Dat is dus ook een belangrijke boodschap van dit rapport: eerst heel goed kijken of de locatie wel geschikt is. Het A&W-rapport maakt duidelijk dat er enorme verschillen zijn tussen de verschillende turbines: bij sommige turbines vallen nauwelijks slachtoffers, bij andere turbines veel meer. Steevast zijn de grote verschillen in aantallen aanvaringsslachtoffers toe te schrijven aan verschillen in vliegbewegingen van vogels. Bij goed veldonderzoek vooraf kun je deze vliegbewegingen goed in kaart brengen.

Groetjes, Klaas