Hoofdmenu

"Nestfoto"

Gestart door HPM, april 11, 2013, 22:16:32 PM

Vorige topic - Volgende topic

HPM

Citaat van: GMentink op april 17, 2013, 22:47:09 PM
...
Overleg op een later tijdstip zal waarschijnlijk ook een betere besluitvorming opleveren.

Als ze het verschil nu niet kunnen zien kunnen ze dat op een ander tijdstip ook niet,
Herman van der Meer

Botervlieg

Ik hoop dat ik ongelijk heb.

maar als ik eerlijk mag zijn, de "evaluatie na het broedseizoen"  komt op mij over als mooie tekst om hier geen discussie meer te (hoeven) voeren.

Ik zie niet in waarom een discussie of evaluatie niet "nu" kan. En als men echt vind dat het voor de nest-foto's later moet, nou ja "oke".
Ik zie alleen niet waarom er "nu" niet over verstoring vogels algemeen en/of andere soortgroepen "ge-evalueert" kan worden.

Met "nu" bedoel ik niet a la minute of onmiddellijk, maar op korte termijn ipv "na het broedseizoen".

SlechtValk

Citaat van: petermeer op april 17, 2013, 21:54:45 PM
We willen geen explosie van e-mail ontvangen dat de foto van Jantje niet is verborgen en die van Pietje wel. Uiteraard roept dit ook weer op tot hele lange discussies.

Maar jaarlijks deze discussie op het forum nemen jullie op de koop toe. Buiten dat er in principe niet zo veel mis mee om afentoe gewezen te worden op de zin van wat je doet, en waarom je bepaalde beslissingen neemt.

Citaat van: petermeer op april 17, 2013, 21:54:45 PMWaarom foto's van de ene soort wel verbergen en van een andere soort niet. Nu stellen we alle vogels gelijk. De Meerkoet, Fuut en Ooievaar kunnen ook verstoord worden op of bij hun nest, niet alleen de meer bijzondere vogels.

Omdat niet alle vogels gelijk zijn, en er treed veel minder schade op wanneer een meerkoet in de stadsgracht gefotografeert wordt dan wanneer iemand zijn lens tegen de ingang van een buidelmeesbuidel aan houdt (om maar een willekeurig voorbeeld te noemen van soorten die al eerder ter spraken zijn gekomen in de discussie).

Citaat van: petermeer op april 17, 2013, 21:54:45 PM
Is te subjectief en dus niet te handhaven.
Hebben ze daar op birdpix problemen mee dan? Ik denk dat vogelfoto's juist een subjective beoordeling nodig hebben, juist omdat lang niet elke vogel hetzelfde is en foto's daarvan al helemaal niet.

Citaat van: petermeer op april 17, 2013, 21:54:45 PM
Citaat van: SlechtValk op april 17, 2013, 21:38:43 PM
Tot slot wordt volgens mij het effect van de oh zo gevreesde precedentwerking, en met name de invloed die het verbergbeleid van waarneming.nl daarin kan hebben, nogal overschat/overdreven. En daarmee ook de noodzaak voor dit nestfotoverbod.
Ook dit is subjectief en dus niet te meten.

Hoe kun je nou achter een regel staan, wanneer het effect ervan onbekend is?

Citaat van: HPM op april 17, 2013, 22:52:36 PM
Citaat van: GMentink op april 17, 2013, 22:47:09 PM
Overleg op een later tijdstip zal waarschijnlijk ook een betere besluitvorming opleveren.
Als ze het verschil nu niet kunnen zien kunnen ze dat op een ander tijdstip ook niet,

Bovendien hebben we dezelfde situatie vorig jaar ook al meegemaakt, waarom kan vorig jaar dan niet nu geevalueerd worden?

Citaat van: M. Baltus op april 17, 2013, 22:55:18 PM
maar als ik eerlijk mag zijn, de "evaluatie na het broedseizoen"  komt op mij over als mooie tekst om hier geen discussie meer te (hoeven) voeren.

Het lijkt me dan ook niet meer dan redelijk dat gebruikers daarvan op zijn minst op de hoogte worden gehouden.
Met Vriendelijke Groeten,
SlechtValk (a.k.a. Stefan)


Na de paartijd gaan de vogels trekken.

GMentink

Citaat van: HPM op april 17, 2013, 22:52:36 PM
Citaat van: GMentink op april 17, 2013, 22:47:09 PM
...
Overleg op een later tijdstip zal waarschijnlijk ook een betere besluitvorming opleveren.

Als ze het verschil nu niet kunnen zien kunnen ze dat op een ander tijdstip ook niet,


Tja... Zo kun je het ook bekijken.
Ik bekijk het zelf maar van de positieve kant.
Peter heeft duidelijk aangegeven wat de voornemens zijn.
Iets dat Hisko tot nu toe niet heeft gedaan.
Denk toch dat er wel iets nuttigs uit voort zal komen

hiskodevries

#184
Nestfoto`s:
Tot nu toe is elk jaar binnen de vogel admins het onderwerp nestfotografie uitvoerig behandeld.
De laatste evaluatie in mei 2012 leverde het totaalverbod op. in dat broedseizoen werden alleen foto`s verborgen waarbij verstoring evident was.
Feitelijk werd in de mei 2012 discussie exact dezelfde argumenten voor en tegen een totaal verbod genoemd als hier boven. Ook toen zijn de meerkoeten en ooievaars langs gekomen.
De eindconclusie was , dat hadden jullie al gemerkt, een totaal verbod.
Met 1 stem tegen is toen dit algeheel verbod afgekondigd.
Waarom: Elke uitzondering maakt het beoordelen moeilijker.

Foto`s van andere soortgroepen:
Een constructieve discussie kun je beter in de betreffende soortgroep topics beginnen. Want beleid wat wel/niet mag wordt per soortgroep en per land gevoerd en vastgesteld.
Zo is bij libellen vastgesteld dat foto`s van een Libel die vastgehouden wordt verborgen wordt.

We kunnen goed snappen dat het huidige nestfoto beleid erg strak in de leer is maar tot nu toe heeft niemand hanteerbare regels kunnen opstellen waaraan een foto wel moet voldoen om toch geplaatst te worden.

Een kind snapt nog dat de foto waar dit topic mee begon geen enkele verstoring heeft veroorzaakt, maar waar leg je de grens ?

Een (ridicuul) voorbeeld:
"De nestfoto is van een afstand van 100 meter genomen wat is bewezen door een meetlint uit te rollen en is vergezeld van drie ingescande verklaringen van drie afzonderlijke personen dat voor/tijdens en na het fotograferen geen verstoring is opgetreden."

Stel dat uit deze discussie een goede set regels komt zullen we die bij de volgende evaluatie meenemen.
Was getekend Hisko de Vries.

Wil je een fotovraag stellen op het forum lees dan dit eerst https://forum.waarneming.nl/smf/index.php?topic=452369.0

hiskodevries

#185
Een veel gehoorde definitie is:
"Nestfoto`s moeten kunnen tenzij verstoring is opgetreden"
We nemen een willekeurige foto
http://waarneming.nl/fotonew/9/3127609.jpg
Heeft de fotograaf uren onder het nest gestaan om de foto te nemen ? (verstorend?/!) of liep de fotograaf langs, nam een foto en liep snel verder ( geen/nauwelijks verstoring ?)
ik weet het niet en zou dus de maker moeten email om de situatie in te schatten.
De waarnemer antwoord : ik stond daar 10 minuten. Admin A vindt dat verstorend, admin B niet.

Een andere definitie is:
Foto`s van meerkoet, kolonies, ooievaar en (maak het rijtje af) moeten kunnen
voorbeeld (volstrekt willekeurig)
http://waarneming.nl/fotonew/9/3173009.jpg
Heeft de fotograaf uren bij het nest gestaan om de foto te nemen , of takken / riet weggesneden ? (verstorend?/!) of liep de fotograaf langs, nam een foto en liep snel verder ( geen/nauwelijks verstoring ?) de vogel zit rustig op het nest, dus zal wel goed zitten.

of deze http://waarneming.nl/fotonew/3/3227213.jpg  lag het bootje van de fotograaf op 1,5 meter van het nest of is de foto vanaf de overkant genomen ?
de vogel zit rustig op het nest, dus zal wel goed zitten.

Wat ook nog wel een voor kwam is dat iemand tijdens inventariseren tegen een nest aan blundert, snel een foto neemt maar dat volgers daar ruim de tijd voor namen inclusief noodzakelijke aanpassing aan de omgeving om de foto beter te kunnen maken (ja echt gebeurt)

Natuurlijk zijn het excessen maar die kun je beter voorkomen.

'Ja maar dan moet je de waarnemingen ook verbergen'
Een individuele waarneming  van een ordinaire soort wordt 10-20 keer bekeken, een simpel kiekje >500 keer.
Dus de impact van een foto is veel groter dan een individuele waarneming.

Was getekend Hisko de Vries.

Wil je een fotovraag stellen op het forum lees dan dit eerst https://forum.waarneming.nl/smf/index.php?topic=452369.0

HPM

In het kader van het tegengaan van verstoring zijn er drie soorten 'nest'foto's:

1. foto's waarvan het duidelijk is dat het (uitermate) onwaarschijnlijk is dat er verstoring heeft plaatsgevonden.
2. foto's waarvan het duidelijk is dat ze niet zonder verstoring gemaakt kunnen zijn.
3. foto's waarvan niet is te bepalen onder welke omstandigheden ze tot stand zijn gekomen.

Bij categorie 1 is er geen verstoring en dus ook geen reden om ze vanuit een oogpunt van verstoring te verbieden. De weerstand die verbieden van dit soort foto's oproept is zelfs een goede reden om ze met rust te laten. (Als het om een zeldzame en/of kwetsbare soort gaat kan er wel reden zijn om de locatie van de waarneming te verbergen of te vervagen)

Categorie 3 is ook duidelijk: verbieden.
Wat mij betreft worden deze foto's niet verborgen maar worden ze gewoon verboden en worden ze als ze wel worden ingevoerd na het beoordelen van de determinatie fysiek verwijderd.

Blijft categorie 2 over. Als er geen duidelijke informatie is dat de vogel niet is verstoord en je streng wil zijn moet je ze verbieden. Als je in deze twijfelcategorie wat minder streng wil zijn kunnen deze foto's alleen worden toegelaten als de fotograaf overtuigend duidelijk kan maken dat ze zonder verstoring zijn gemaakt

Dit komt dan dus neer op het verbieden van alle nestfoto's met uitzondering van die waarvan het duidelijk is dat ze zonder verstoring zijn gemaakt. Admins moeten geacht worden dat onderscheid te kunnen maken. Twijfelgevallen zullen er altijd zijn maar als het om mogelijke verstoring gaat mag twijfel geen voordeel opleveren.

Als je als Waarneming niet kan uitleggen waarom in het kader van het tegengaan van verstoring bepaalde foto's worden verborgen en andere niet, heeft de verbodsbepaling in feite geen grond, behalve dan de onjuiste aanname dat het maken van een foto met een of meerdere nesten niet kan zonder verstoring.


- Het lijkt mij een goed idee om het voorbeeld van Birdpix te volgen door bij nestfoto's een verklaring te eisen. Een beschrijving dus onder welke omstandigheden de 'nest'foto is genomen en een verklaring dat er geen verstoring heeft plaatsgevonden. Dat kan helpen bij het beoordelen van de foto's door admin en gebruikers en het zal een rem zijn op 'schuldige' foto's.
Als deze verplichting duidelijk gesteld is zal achteraf commmentaar van de waarnemer vragen niet nodig zijn.

- Hoewel m.i. duidelijk overbodig heb ik als voorbeeld een verklaring gezet bij de waarneming met foto waarmee dit topic begon. http://waarneming.nl/waarneming/view/75003717
Als een toelichting (ook) in het onderschrift van de foto moet komen zal daarvoor meer ruimte gemaakt moeten worden want nu past er alleen een kort zinnetje in.

- In het uploadscherm zou de volgende mededeling kunnen komen: Foto's met nesten of in de omgeving van het nest waarvan het niet duidelijk is dat ze zonder verstoring zijn gemaakt of andersoortige foto's die niet zonder verstoring genomen kunnen zijn, zijn niet toegestaan.

- Voor de helderheid van het beleid lijkt het me goed als foto's die zijn verborgen omdat het om nesten gaat of vanwege de kwaliteit ergens als verzameling kunnen worden bekeken. Uiteraard horen foto's die zijn verborgen vanwege een verborgen locatie daar niet bij.
Een dergelijk overzicht zou via een extra (type-)optie in het normale foto-overzicht (foto/index) bekeken kunnen worden.

Herman van der Meer

hiskodevries

Herman,
dat is een goed begin.
werk dat eens uit.

Het onderscheid zal per admin verschillen dus moeten de grenzen scherp getrokken worden. desnoods met foto`s
Dit om discussies tussen fotograaf en admin te voorkomen


Was getekend Hisko de Vries.

Wil je een fotovraag stellen op het forum lees dan dit eerst https://forum.waarneming.nl/smf/index.php?topic=452369.0

Botervlieg

Citaat van: HPM op april 18, 2013, 12:13:05 PM
- Voor de helderheid van het beleid lijkt het me goed als foto's die zijn verborgen omdat het om nesten gaat of vanwege de kwaliteit ergens als verzameling kunnen worden bekeken. Uiteraard horen foto's die zijn verborgen vanwege een verborgen locatie daar niet bij.
Een dergelijk overzicht zou via een extra (type-)optie in het normale foto-overzicht (foto/index) bekeken kunnen worden.

Ik wilde hetzelfde voorstellen. Dat er een optie komt waarbij je kan zien wat er allemaal verborgen wordt. Het is nu totaal onduidelijk en niet in de gaten te houden.

hiskodevries

bij de foto`s die op verborgen zijn gezet is geen onderscheid te maken waarom ze zijn verborgen.
ik zie de meerwaarde niet waarom je daarop zou willen selecteren.

Was getekend Hisko de Vries.

Wil je een fotovraag stellen op het forum lees dan dit eerst https://forum.waarneming.nl/smf/index.php?topic=452369.0

Botervlieg

Citaat van: hiskodevries op april 18, 2013, 12:27:21 PM
bij de foto`s die op verborgen zijn gezet is geen onderscheid te maken waarom ze zijn verborgen.
ik zie de meerwaarde niet waarom je daarop zou willen selecteren.

Ik wil kunnen zien welke foto's op verborgen zijn gezet, maakt mij niet uit of dat vanwege nest is of vanwege slechte foto of vanwege libelle die je vasthoud of wat dan ook.

Openheid / inzage in wat er met mijn foto's gebeurt. Inzicht hebben in wat er allemaal verborgen wordt zodat je meer overzicht/inzicht daar in hebt en beter
de mogelijkheid hebt het in de gaten te houden.

hiskodevries

die staan gewoon hier tussen Marleen http://waarneming.nl/user/photos/52304 daar wordt niks verborgen of wat dan ook
maar maak hier een wens van ofzo, want zo loopt de discussie een andere kant op.
Was getekend Hisko de Vries.

Wil je een fotovraag stellen op het forum lees dan dit eerst https://forum.waarneming.nl/smf/index.php?topic=452369.0

Botervlieg

Citaat van: hiskodevries op april 18, 2013, 12:35:06 PM
die staan gewoon hier tussen Marleen http://waarneming.nl/user/photos/52304 daar wordt niks verborgen of wat dan ook
maar maak hier een wens van ofzo, want zo loopt de discussie een andere kant op.

*zucht*
Hisko ik snap dat die foto's daar gewoon tussen staan.

Snap je het nou echt niet?


hiskodevries

Citeermaar maak hier een wens van ofzo, want zo loopt de discussie een andere kant op.
Was getekend Hisko de Vries.

Wil je een fotovraag stellen op het forum lees dan dit eerst https://forum.waarneming.nl/smf/index.php?topic=452369.0

Botervlieg

Citaat van: hiskodevries op april 18, 2013, 12:39:32 PM
Citeermaar maak hier een wens van ofzo, want zo loopt de discussie een andere kant op.

Ik was er al mee bezig....

http://forum.waarneming.nl/smf/index.php?topic=67838.msg1371643#msg1371643

Spannend, ben benieuwd naar de reactie!  :blink:

HPM

Citaat van: hiskodevries op april 18, 2013, 12:17:35 PM
Herman,
dat is een goed begin.
werk dat eens uit.

Het onderscheid zal per admin verschillen dus moeten de grenzen scherp getrokken worden. desnoods met foto`s
Dit om discussies tussen fotograaf en admin te voorkomen

Ik geloof niet dat hier voor mij nu iets werder aan uit te werken valt.

Herman van der Meer

HPM

Citaat van: hiskodevries op april 18, 2013, 12:27:21 PM
bij de foto`s die op verborgen zijn gezet is geen onderscheid te maken waarom ze zijn verborgen.
ik zie de meerwaarde niet waarom je daarop zou willen selecteren.

"- Voor de helderheid van het beleid lijkt het me goed als foto's die zijn verborgen omdat het om nesten gaat of vanwege de kwaliteit ergens als verzameling kunnen worden bekeken. Uiteraard horen foto's die zijn verborgen vanwege een verborgen locatie daar niet bij.
Een dergelijk overzicht zou via een extra (type-)optie in het normale foto-overzicht (foto/index) bekeken kunnen worden."
Herman van der Meer

Botervlieg

De wens is geaccepteerd, iedereen kan nu zijn/haar verborgen foto's bekijken

hiskodevries

Herman, e.a.
ik ben op mijn vingers getikt door collega`s over deze discussie. mijn excuus.
het is nu donderdag. volgende week ben ik op vakantie en dan wil ik graag rust in dit topic.
mijn voorstel is dat jij in de week van 29 april
dat voorstel met 1,2,3 op het vogel forum plaatst.
met het uitdrukkelijke verzoek om de grenzen tussen 1,2 en 3 helder en duidelijk te maken zodat iedereen snapt waarom zijn foto in een bepaalde categorie thuis hoort.
Dan kan iedereen daar overheen plassen en nemen we een voorstel aan het eind van dit broedseizoen mee in de  admin evaluatie.
Het is niet handig om halverwege de regeltjes te veranderen.

Was getekend Hisko de Vries.

Wil je een fotovraag stellen op het forum lees dan dit eerst https://forum.waarneming.nl/smf/index.php?topic=452369.0

Weia

De discussie gaat een leueke kant op.
Ik had vroeger een fotogids van vogels waar van bijna alle soorten een foto van een nest met eitjes stond. Je weet vantevoren dat dergelijke foto's bij sommigen de wens opwekken om ook compleet te zijn qua nestfoto's, verbieden dus. Het gilde van natuurfotografen is daarom dit soort foto's niet meer gaan maken.

Je hebt (minstens) vier soorten nestfoto's:
a nest met eieren
b nest met (jonge) jongen
c nest met jongen van afstand genomen
d leeg nest, nestbouw dus

a zou ik zeggen: altijd verbergen. Je kunt natuurlijk tegen een nest van een grondbroeder aanblunderen, maar ook dan is 'snel wegwezen' het beste gedrag.
b en niet c: ook verbergen. Wij hadden ooit broedende merels naast ons terrasje en die gingengewoon door met voeren. Maar mijn vader wou erg graag de jonkies goed kieken... Dat moet je dus niet willen en ook niet willen stimuleren.
c dat zijn de dingen waar het hier om gaat. Roeken van veraf van onderen, ooievaars in een hoogspanningsmast, zwarte sterns vanaf de openbare weg enzo.
d zou ook best kunnen, gierzwaluwkastcontrole in september ofzo.
Groeten, Weia
rode bosmieren: https://forum.waarneming.nl/index.php/topic,342651.0.html
pagina over variatie bij een paar lastige libellensoorten: www.at-a-lanta.nl/weia/LibellenVariatie.html
motmugjes van foto determineren: http://www.at-a-lanta.nl/weia/Motmuggen.html
familie motmuggen systematisch http://forum.waarneming.nl/smf/index.php?topic=378882.0

pieternella

Hisko, fijne vakantie!
Vriendelijke groeten, Petra vd Brink

HPM

Citaat van: hiskodevries op april 18, 2013, 13:51:04 PM
Herman, e.a.
ik ben op mijn vingers getikt door collega`s over deze discussie. mijn excuus.
het is nu donderdag. volgende week ben ik op vakantie en dan wil ik graag rust in dit topic.
mijn voorstel is dat jij in de week van 29 april
dat voorstel met 1,2,3 op het vogel forum plaatst.
met het uitdrukkelijke verzoek om de grenzen tussen 1,2 en 3 helder en duidelijk te maken zodat iedereen snapt waarom zijn foto in een bepaalde categorie thuis hoort.
Dan kan iedereen daar overheen plassen en nemen we een voorstel aan het eind van dit broedseizoen mee in de  admin evaluatie.
Het is niet handig om halverwege de regeltjes te veranderen.


Het is onmogelijk om bij dit soort foto's altijd direct scherpe grenzen te trekken en je als admin dus uitsluitend te beperken tot het op een knopje drukken, maar ik heb de grens hierboven denk ik behoorlijk scherp gedefinieerd. Over categorie 2: "Als er geen duidelijke informatie is dat de vogel niet is verstoord en je streng wil zijn moet je ze verbieden. Als je in deze twijfelcategorie wat minder streng wil zijn kunnen deze foto's alleen worden toegelaten als de fotograaf overtuigend duidelijk kan maken dat ze zonder verstoring zijn gemaakt." Mijn voorstel is ook om zo'n 'verklaring van goed gedrag' verplicht te stellen. Hij moet in principe gelijk bij elke waarneming met een nestfoto worden gevoegd, zodat discussie achteraf overbodig is.
Een twijfelachtige foto zonder verklaring wordt als je streng bent gelijk verborgen of verwijderd. Als je soepeler wil zijn of tijd hebt kan je de waarnemer eventueel alsnog om toelichting vragen.
Zoals ik al schreef komt het geheel neer op het verbieden van alle nestfoto's, met uitzondering van die waarvan het duidelijk is dat ze zonder verstoring zijn gemaakt.

Je moet wel rekening houden met enige nuance. Een vage grens dus. Een foto van een meerkoetennest kan een heel andere verstoringswaarde hebben dan bijvoorbeeld die van een waterrallennest. De eerste kan een verstoringswaarde nul hebben, maar dat hoeft niet. Ik zou dus niet elk meerkoetennest zomaar accepteren maar alleen als uit de context (foto of toelichting)  blijkt dat het gerechtvaardigd is of als de foto iets bijzonders laat zien. Een koetennest met 32 eieren of zo.
Persoonlijk vind ik dat er zeker bij nestfoto's meer aandacht van de fotografen moet zijn voor de context. Een foto van waar het nest ligt in plaats van een foto van de inhoud zal ik eerder accepteren. Niet noodzakelijk vanwege een mogelijk verschil in verstoring maar om de informatie die zo'n foto bevat.

Ik denk dat je wel kan stellen dat nestfoto's van kleine zangvogels nooit kunnen worden toegelaten omdat die niet zonder verstoring kunnen worden gefotografeerd. Voor weidevogels kan je denk ik wel hetzelfde stellen. Als zo'n foto aantoonbaar gemaakt is tijdens nestbeschermingsactiviteiten (of bij zangvogels bij nestkastcontrole), zou je je als waarnemer moeten afvragen of het wel echt nodig is om zo'n foto bij je waarneming te zetten.
Zo bezien blijven eigenlijk alleen (grote) nesten over die in principe door iedere normale wandelaar opgemerkt kunnen worden.

Of ik een voorstel van deze strekking als apart topic op het vogelforum zal zetten weet ik nog niet. Ik zal erover nadenken.
Herman van der Meer

Violet (en Remco)

Citaat van: HPM op april 18, 2013, 17:54:35 PM
... Ik denk dat je wel kan stellen dat nestfoto's van kleine zangvogels nooit kunnen worden toegelaten omdat die niet zonder verstoring kunnen worden gefotografeerd. Voor weidevogels kan je denk ik wel hetzelfde stellen. Als zo'n foto aantoonbaar gemaakt is tijdens nestbeschermingsactiviteiten (of bij zangvogels bij nestkastcontrole), zou je je als waarnemer moeten afvragen of het wel echt nodig is om zo'n foto bij je waarneming te zetten.
Zo bezien blijven eigenlijk alleen (grote) nesten over die in principe door iedere normale wandelaar opgemerkt kunnen worden...


Tijdens een vlinderinventarisatie in een heidegebied (met vergunning uiteraard) vloog er vlak voor mijn voeten opeens een vogel op, schrok me te barsten, net als die vogel natuurlijk. Ik zag  een mooi nestje met eitjes liggen. Snel een foto gemaakt en het gebied verlaten.

We kunnen zo'n waarneming  invoeren zonder foto en als 'vogel onbekend, nest', maar daar wordt niemand wijzer van. Misschien weet een admin het wel als ie de foto ziet, waardoor we een 'waardevolle' waarneming kunnen invoeren i.p.v. een volledig niets zeggende waarneming. Bij de betreffende waarneming hebben we dus wel de foto van het nest met eitjes ingevoerd, maar daarbij ook gevraagd om de foto te verbergen.

Misschien handig als je zelf de optie hebt om je foto op 'verborgen' te zetten?

Voor andere soortgroepen moet je een dier soms vastpakken om de juiste determinatiekenmerken te kunnen zien, die foto's hoeven niet openbaar te zien te zijn, maar ze zijn wel nodig om een juiste determinatie te onderbouwen. Ook hier zou het praktisch kunnen zijn om je eigen foto op 'verborgen' te kunnen zetten.

Het is trouwens niet zo dat wij regelmatig dat soort foto's maken, zeker niet, maar we zaten even aan de wetenschappelijke waarde van met foto's onderbouwde waarnemingen te denken.
Groetjes,
(Remco en) Violet

www.vlinderseemland.nl

Botervlieg

Mooie toevoeging aan dit topic, Violet.
Goede suggestie wat mij betreft om zelf je foto's op verborgen te kunnen zetten.
Waarnemingen kun je immers ook vervagen, dus waarom eigenlijk de foto's niet.

:duim:

GMentink

Ik denk dat dat Herman een helder en goed doordacht voorstel heeft geformuleerd.
Respect hiervoor....


Echter laat in mijn ogen dit voorstel nog steeds ruimte voor discussie/protest.
Een algeheel verbod is volgens mij de enige optie die topics als deze voorkomt.


Zolang er een grijs gebied overblijft blijft er ruimte voor verschillende interpretaties en (admin)opvattingen

Botervlieg

Citaat van: GMentink op april 18, 2013, 21:57:47 PM
Een algeheel verbod is volgens mij de enige optie die topics als deze voorkomt.

Nou, niet dus, gezien het algeheel verbod en dit topic  ;D

GMentink

Citaat van: hiskodevries op april 18, 2013, 13:51:04 PM
Herman, e.a.
ik ben op mijn vingers getikt door collega`s over deze discussie. mijn excuus.
het is nu donderdag. volgende week ben ik op vakantie en dan wil ik graag rust in dit topic.
mijn voorstel is dat jij in de week van 29 april
dat voorstel met 1,2,3 op het vogel forum plaatst.
met het uitdrukkelijke verzoek om de grenzen tussen 1,2 en 3 helder en duidelijk te maken zodat iedereen snapt waarom zijn foto in een bepaalde categorie thuis hoort.
Dan kan iedereen daar overheen plassen en nemen we een voorstel aan het eind van dit broedseizoen mee in de  admin evaluatie.
Het is niet handig om halverwege de regeltjes te veranderen.


Toegeven dat je fout zit/zat......
Netjes dat je dit openbaar toe wilt/durft te geven.


Vindt echter de toon en woordkeuze in de rest van de tekst hier niet bij passen.
Diverse forumleden hebben hier diverse keren geprobeerd oplossingen aan te dragen of te formuleren.
Om dan aan te geven dat je rust wilt en een ander ook nog een soort van deadline meegeeft....
Beetje jammer

SlechtValk

Ik ben blij dat de discussie in dit topic de (inmiddels) afgelopen dag een stuk constructiever was dan het overgrote deel van de rest van dit topic.

Volgens mij is de opzet die HPM noemde een zeer goed begin, waar (misschien met nog enkele scherpere begrenzingen) voor de "criticasters in dit topic" een stuk bevredigender mee gewerkt kan worden.

Ik denk ook dat de opmerking van Violet (en Remco) zeer zinvol is, de optie om een foto toe te voegen ter documentatie, maar gelijktijdig de mogelijkheid om deze beperkt zichtbaar te maken kan voor meer dan alleen nestfoto's nuttig zijn.

Ik wil met name Hisko bedanken voor een opener houding ten opzichte van de genoemde kritieken, en tevens wil ik hem een fijne en soortenrijke vakantie toewensen ;) we zullen de waarnemingen wel zien verschijnen ;).
Met Vriendelijke Groeten,
SlechtValk (a.k.a. Stefan)


Na de paartijd gaan de vogels trekken.

HPM

Citaat van: GMentink op april 18, 2013, 21:57:47 PM
Ik denk dat dat Herman een helder en goed doordacht voorstel heeft geformuleerd.
Respect hiervoor....

Echter laat in mijn ogen dit voorstel nog steeds ruimte voor discussie/protest.
Een algeheel verbod is volgens mij de enige optie die topics als deze voorkomt.


Dit topic is juist een gevolg van het alles verbieden wat maar naar nest ruikt of het nou iets met verstoring heeft te maken of niet.
Door het accepteren van foto's die duidelijk niet verstorend zijn zal het aantal bezwaren en ergernissen aan die kant van de schaal alleen maar afnemen of helemaal stoppen terwijl er bij de rest geen toename zal zijn en als waarnemers bij voorbaat al verantwoording moeten afleggen voor nestfoto's zal er ook daar een afname zijn. En dat alles zonder een toename van het aantal verstorende foto's.

Citeer

Zolang er een grijs gebied overblijft blijft er ruimte voor verschillende interpretaties en (admin)opvattingen


Ik neem aan dat admins in staat zijn om op een objectieve manier zonder veel problemen het grijze gebied zoveel mogelijk te beperken. Bovendien stel ik dat er in geval van mogelijke verstoring geen voordeel van de twijfel mag worden gegeven. Dus als een admin het niet kan bepalen wordt de foto (gedeeltelijk) verborgen. Als de waarnemer het daar niet mee eens is en hij vindt het belangrijk genoeg moet hij de twijfels maar overtuigend wegnemen.
Herman van der Meer

Jeroen Nagtegaal

Wrn.nl wil netsfotografie ontmoedigen. Hoe kun je dan deze tweet verantwoorden? https://twitter.com/waarneming/status/332930421417472000
CiteerZijn ze niet schattig? Zie: http://waarneming.nl/waarneming/view/75931446?_popup=1

Dat lijkt me toch een oproep om tot het fotograferen van (nest)jongen...
Nu is het wachten op alle foto's van uilskuikens, bijna uitvliegende merels en mezen in nestkasten...
Groet, Jeroen Nagtegaal
Moderator subforum Ringen

Een geringde vogel gezien of gevonden.
Meld het hier of mail naar ringonderzoek@gmail.com