Hoofdmenu

Toekomst NDFF

Gestart door Erik van Dijk, maart 09, 2013, 06:24:19 AM

Vorige topic - Volgende topic

Erik van Dijk

Afgelopen dinsdag stond een artikel in het NRC dat het rijk de subsidie voor NDFF wil schrappen.
Aangezien mede door de crisis de inkomsten tegenvallen, moet het rijk meer aanvullende subsidie verstrekken. Mede hierdoor wil het rijk de subsidie schrappen.  Dit bedreigt het voortbestaan van de NDFFf.

Vreemd genoeg werd doorgaan in afgeslankte vorm en een kosten effectievere en iets minder ambitieuze NDFF niet geëtaleerd. Misschien wel intern overwogen?

Als men besluit NDFF te sluiten:  wat zijn dan de consequenties?
Met vriendelijke groet

Erik van Dijk

NDFF

Hallo Erik,

Het Ministerie van Economische Zaken (EZ) heeft rond de jaarwisseling aangegeven niet meer als enige de verantwoordelijkheid te willen hebben voor het voortbestaan van de NDFF. Daarom heeft zij afgelopen dinsdag een eerste stakeholdersbijeenkomst georganiseerd waarbij hierover gesproken is. De aanwezigen waren het Ministerie van EZ, het Ministerie van I&M, het Interprovinciaal Overleg (IPO), de Vereniging voor Nederlandse Gemeenten (VNG), de Unie van Waterschappen, Natuurmonumenten, VNO-NCW, de PGO's en het Netwerk Groene Bureaus (NGB). Zij waren unaniem in hun oordeel dat de NDFF moet blijven; wat is opgebouwd mag niet verloren gaan. Expliciet werden hierbij ook de vrijwilligers genoemd en gecomplimenteerd voor hun bijdrage aan de NDFF.

De afspraak is om de komende maanden na te gaan welke mogelijkheden er zijn om het voortbestaan van de NDFF te verzekeren. Dit zal in juni resulteren in een voorstel voor 2014 en verder. In onze communicatie geven wij alle openheid over de ontwikkelingen, gebeurtenissen en beslissingen die door de stakeholders genomen worden, en welk vervolg daaraan gegeven wordt (zie ook onze nieuwsbrief, abonneren kan via http://bit.ly/natuurloketnieuws). Dit alles met als doel bronhouders en gebruikers van de NDFF te betrekken en te behouden, nu en ook na 1-1-2014.
Wij roepen iedereen die enthousiast is over de NDFF dan ook op om dit te delen binnen zijn of haar eigen netwerk. Voor antwoord op vragen of verdere details kan je uiteraard contact met ons opnemen (tel 0317 482901, even vragen naar Jacob Jan), dan kunnen we je persoonlijk te woord staan.

Groet,
Ineke Radstaat
Communicatie-adviseur Gegevensautoriteit Natuur / Het Natuurloket
De NDFF is de compleetste natuurdatabank van Nederland waarmee u online natuurinformatie kunt opvragen en beheren.

HPM

Citaat van: InekeGaN op maart 11, 2013, 13:43:25 PM
...
In onze communicatie geven wij alle openheid over de ontwikkelingen, gebeurtenissen en beslissingen die door de stakeholders genomen worden, en welk vervolg daaraan gegeven wordt (zie ook onze nieuwsbrief, abonneren kan via http://bit.ly/natuurloketnieuws). Dit alles met als doel bronhouders en gebruikers van de NDFF te betrekken en te behouden, nu en ook na 1-1-2014.
Wij roepen iedereen die enthousiast is over de NDFF dan ook op om dit te delen binnen zijn of haar eigen netwerk. Voor antwoord op vragen of verdere details kan je uiteraard contact met ons opnemen (tel 0317 482901, even vragen naar Jacob Jan), dan kunnen we je persoonlijk te woord staan.


Dat klink allemaal aardig maar in de laatste Nieuwsbrief (die van 7 maart) stond er geen letter over de problemen, waarvan ik net als Erik elders al wel gelezen had.
Herman van der Meer

NDFF

Klopt! Er moest nog even eea worden afgestemd, maar in de volgende (18 maart) staat het er in.
De NDFF is de compleetste natuurdatabank van Nederland waarmee u online natuurinformatie kunt opvragen en beheren.

Erik van Dijk

Het is goed dat er nu ook op het forum aandacht aan besteed wordt.


Het lijkt me wel belangrijk aan te geven aan al die vrijwilligers en waarnemers snel helderheid te geven wat sowieso in de lucht blijft.
Naar aanleiding van mijn vraag kreeg ik al reacties van mensen die vroegen of ik denk dat de waarnemingen wel veilig zijn en of ze
wellicht hun waarnemingen bij buitenlandse websites moeten onderbrengen.
Dit soort onrust is namelijk niet goed.


Ik kan me overigens nauwelijks voorstellen dat het geheel en inclusief waarneming.nl uit de lucht zal gaan.
Ik kan me wel voorstellen dat de functionaliteiten worden afgeslankt tot de basisfuncties waarvoor het systeem primair destijds is opgericht.
Het faciliteren van bouwprojecten door een integraal overzicht van wat waar voorkomt.

Met vriendelijke groet

Erik van Dijk

Vincent Hart

Ik mag toch hopen dat het 'faciliteren van bouwprojecten' niet het primaire doel was (is)  ???
Groet, Vincent


Als je goed om je heen kijkt
zie je dat alles gekleurd is                    K. Schippers

rapunzel

Ik denk dat dat toch wel het primaire doel was. Het voorkomen dat het te laat ontdekken van de aanwezigheid van Hamsters, Noordse woelmuizen, zeggekorfslakken e.d. bouwprocessen stil legt.
Gr.
Koos
Koos Ballintijn

Erik van Dijk

CiteerIk mag toch hopen dat het 'faciliteren van bouwprojecten' niet het primaire doel was (is) 


Niet van de PGO's uiteraard, maar van het Rijk om zoveel geld erin te stoppen.
Ze wil(den) voorkomen dat gebrekkige kennis drama's als de zeggekorfslak bij de a73, de korewolf bij dat industrieterrein in limburg en andere onverwachte vondsten van bijvoorbeeld zandhagedis of kamsalamander. Tot vertraging, misinvestering en maatschappelijke kosten zou leiden.

Op zich verstandig en goed dat je bij je site selectie goed rekening kan houden met wat waar zit.

Het was natuurlijk beter geweest als het een louter positieve keuze met interessse en zorg voor de natuur geweest was. Maar de meeste politici en burgers zijn alleen symbolisch natuurminnend. Het is mooi, maar het mag niks kosten.
Met vriendelijke groet

Erik van Dijk

marcel123

Citaat van: Vincent Hart op maart 24, 2013, 10:03:05 AM
Ik mag toch hopen dat het 'faciliteren van bouwprojecten' niet het primaire doel was (is)  ???
Lijkt me van wel.

Vincent Hart

Ik viel over de woordkeuze. De data wordt (neem ik aan) inderdaad gebruikt om vertraging/stillegging tijdens bouwwerkzaamheden waar mogelijk te voorkomen. Het is nou niet bepaald zo dat projectontwikkelaars veel in de weg gelegd wordt in NL ...
Groet, Vincent


Als je goed om je heen kijkt
zie je dat alles gekleurd is                    K. Schippers

Erik van Dijk

CiteerIk viel over de woordkeuze. De data wordt (neem ik aan) inderdaad gebruikt om vertraging/stillegging [/size]tijdens[/size] bouwwerkzaamheden waar mogelijk te voorkomen. Het is nou niet bepaald zo dat projectontwikkelaars veel in de weg gelegd wordt in NL ...


Daar denken die projectontwikkelaars heel anders over. " In Nederland kan helemaal niets meer!" is een gevleugelde uitspraak bij een significant deel van de ontwikkelaars.


Als je alles netjes voorbereid, onderzoekt en onderbouwd. Alle papieren en vergunningen regelt dan kan inderdaad heel veel, maar dat is vaak teveel moeite.


Overigens hadden bij Schoorl in Griekenland allang bungalowparken gestaan op de resten van de verbrandde duinen. Dus het valt allemaal ook wel weer mee in NL. 
Met vriendelijke groet

Erik van Dijk

Vincent Hart

Tja, 1 op de 3 (uit mn hoofd) bedrijfspanden staat leeg in NL, waaronder complete bedrijventerreinen. Maar goed, waarschijnlijk niet de plek voor deze discussie.
Groet, Vincent


Als je goed om je heen kijkt
zie je dat alles gekleurd is                    K. Schippers

jarou

Ik moet er niet aan denken dat NDFF niet meer beschikbaar blijft
net nu we een beetje op koers zijn met de voor ons "nieuwe" SNL beheertypen en bijbehorende monitoring protocollen, waarbij we voor de uitvoering hiervan nu net vol op het NDFF gebruik hierbij hebben ingezet, zodat voor de beheer-evaluatie in de toekomst - zeg maar "het goede gesprek" met de provincies over de resultaten van het gevoerde beheer en de bijbehorende data van de verzamelde flora en fauna voor de dag kunnen halen - dat werkte al redelijk naar tevredenheid en hierbij kon je ook de niet door onszelf verzamelde data  goed gebruiken - er wordt (gelukkig) immers heel veel door vrijwilligers en andere terreinbezoekers waargenomen en (gelukkig) ook ingevoerd. Ook is het erg andig - voor een uitbesteding van welke kartering door welk bureau dan ook, ook een export van de NDFF bij de start van die kartering voorhanden te hebben - waardevol aanknopingspunt!
In de benen houden dus! (maar wij hebben ook geen centen....

groet, Jaap Rouwenhorst , coordinator monitoring Staatsbosbeheer regio Oost

NDFF

Dank voor het hart onder de riem Jaap!  :duim:
Wij moeten er ook niet aan denken en doen er uiteraard alles aan. Inmiddels is er een tweede bijeenkomst geweest om de toekomst van de NDFF te bespreken. Er was bij iedereen brede consensus over het waarborgen dat data van alle soorten flora en fauna verzameld, gevalideerd en beheerd blijven worden, zodat men zich op dezelfde data met bekende kwaliteit kan baseren voor hun werk. Welke taken horen bij invoer, validatie, beheer, uitvoer en ontwikkeling wordt nu uitgebreid in beeld gebracht. De volgende bijeenkomst is begin april.

En helemaal eens met de woordkeus van Vincent: De NDFF is er om vertraging/stillegging tijdens bouwwerkzaamheden waar mogelijk te voorkomen. Zoals Erik al aangeeft hoeft dat niet moeilijk te zijn, maar wordt er helaas soms wel moeilijk over gedaan. Gelukkig zijn er ook al een heleboel goede voorbeelden waarbij gegevens uit de NDFF iedereen het leven makkelijker maken en de natuur ervan profiteert. Laten we hopen dat die trend zich hoe dan ook verder doorzet!

Groet,
Ineke Radstaat (GaN & Het Natuurloket)
De NDFF is de compleetste natuurdatabank van Nederland waarmee u online natuurinformatie kunt opvragen en beheren.

Vincent Hart

Citaat van: InekeGaN op maart 27, 2013, 16:49:27 PMEn helemaal eens met de woordkeus van Vincent: De NDFF is er om vertraging/stillegging tijdens bouwwerkzaamheden waar mogelijk te voorkomen. Zoals Erik al aangeeft hoeft dat niet moeilijk te zijn, maar wordt er helaas soms wel moeilijk over gedaan. Gelukkig zijn er ook al een heleboel goede voorbeelden waarbij gegevens uit de NDFF iedereen het leven makkelijker maken en de natuur ervan profiteert.
Ik krijg een steeds vreemder beeld van de NDFF  ???  Welke rol(len) speelt zij nu precies? Wordt er enkel ruwe data m.b.t. natuurwaarden in gebied X geleverd? Of wordt er ook geholpen met interpretatie van die data, het vergunningtraject, voorstellen m.b.t. natuurcompensatie, etc.?
Groet, Vincent


Als je goed om je heen kijkt
zie je dat alles gekleurd is                    K. Schippers

NDFF

Ha Vincent,

Dat kan ik me voorstellen, er zijn ook heel veel partijen bij de NDFF betrokken.

De NDFF dient in principe iedereen die informatie over natuur nodig heeft: overheden, bedrijven, particulieren, onderzoekers... Dat kan op verschillende manieren. Overheden (gemeenten, provincies, waterschappen) kunnen een abonnement nemen op de NDFF. Er zijn nu een stuk of 90 organisaties die een abonnement hebben (waaronder 50 gemeenten, 18 waterschappen, 9 provincies). Zij hebben via het uitvoerportaal toegang tot de gegevens in de NDFF. Daarin kan je direct zoeken in de databank en zie je de gegevens in een tabel en als stippen op een kaart. Ook PGO's hebben toegang tot dit portaal, zodat ze altijd de gegevens uit de NDFF kunnen raadplegen. Voor 'alle anderen' geldt dat gegevens uit de NDFF besteld worden bij Het Natuurloket. Je vraagt dan per kilometerhok op welke soortgroepen je wil hebben en je krijgt een shape-file en een tabel met de gegevens.

Je krijgt nu dus eigenlijk alleen ruwe gegevens: soort x op plaats y en tijdstip z. In den beginne was dat ook het idee: een landelijke databank met zoveel mogelijk betrouwbare waarnemingen van planten en dieren in NL. Dat doen we (met 'we' bedoel ik de samenwerkende organisaties die bij de NDFF betrokken zijn: de PGO's, de GaN, Waarneming.nl en vele anderen) door zoveel mogelijk databanken aan de NDFF te koppelen en gegevens in te laden. En natuurlijk moet de informatie in de NDFF betrouwbaar zijn: dat wordt geborgd door de validatie.

Dat heeft na jarenlang hard werk geresulteerd in een databank met 60 miljoen betrouwbare gegevens, dat is wat de NDFF nu is. Maar de roep om hulp bij interpretatie wordt steeds groter: lang niet iedereen weet hoe hij moet omgaan met stippen op een kaart (er zitten beschermde soorten: en nu dan?). Daarvoor ontwikkelen we nieuwe producten. Kennisproducten die hun data uit de NDFF halen, maar daar vervolgens ook conclusies uit trekken. 
Onderzoeksvolledigheidskaarten bijvoorbeeld, waarop je per kilometerhok per soortgroep kan zien hoe goed een hok is onderzocht, komen binnenkort beschikbaar. Maar ook kansen- en signaleringskaarten kunnen we, zij het met wat handwerk, al maken.
Ook de samenwerking met Quickscanhulp (quickscanhulp.nl) geeft een interpretatie van (een deel van) de gegevens uit de NDFF.

Bij het ontwikkelen van deze kennisproducten komt de financiering weer onherroepelijk om de hoek kijken: het ontwikkelen van nieuwe dingen kost tijd en dus geld. Dat geld is nu niet zeker, en daarom staat de ontwikkeling van meer kennisproducten op de tocht.  En dan zijn we weer bij de aanleiding van dit topic geloof ik ;D.
Zoals Erik al eerder aangaf: "Ik kan me overigens nauwelijks voorstellen dat het geheel en inclusief waarneming.nl uit de lucht zal gaan. Ik kan me wel voorstellen dat de functionaliteiten worden afgeslankt tot de basisfuncties waarvoor het systeem primair destijds is opgericht."

Groet,
Ineke

P.S. Als je meer inhoudelijke vragen hebt over de NDFF kan je beter even direct contact met ons opnemen: via 0800 2356333 staan we je meteen te woord (en nog een gratis nummer ook  :duim:).
De NDFF is de compleetste natuurdatabank van Nederland waarmee u online natuurinformatie kunt opvragen en beheren.

Vincent Hart

Ok, duidelijk, dankjewel. Hopelijk is er nog ergens iemand met geld die ook de intrinsieke waarde van natuur en het vastleggen van gegevens daarover begrijpt.
Groet, Vincent


Als je goed om je heen kijkt
zie je dat alles gekleurd is                    K. Schippers


Margreet Kwh

#18
Vandaag in Trouw, een artikel over de NDFF. Hierbij de scan van mijn papieren exemplaar.
met vriendelijke groet, Margreet Kouwenhoven

Melchior van Tweel

Hallo Margreet,
Bedankt voor het artikel. Ik heb het met interesse gelezen. Ik vraag me echter of het handig is dit op het forum te laten staan. Ik heb gehoord dar m.n. de grote dagbladen een heksenjacht zijn begonnen naar illegale kopieën van hun artikelen, met soms zeer hoge boetes tot gevolg. Misschien kan Hisko aangeven hoe hij daarover denkt.
Groet, Melchior
www.melchiorvantweel.nl

Erik van Dijk

CiteerHallo Margreet, Bedankt voor het artikel. Ik heb het met interesse gelezen. Ik vraag me echter of het handig is dit op het forum te laten staan. Ik heb gehoord dar m.n. de grote dagbladen een heksenjacht zijn begonnen naar illegale kopieën van hun artikelen, met soms zeer hoge boetes tot gevolg. Misschien kan Hisko aangeven hoe hij daarover denkt.Ik kan me voorstellen dat ze met schaamteloos overnemen van content m
et winstoogmerk een probleem hebben, maar hier wordt er juist inhoudelijk op ingegaan in een discussie.
Daar komt bij dat Trouw de helft van het artikel van het NRC gepikt had.
Met vriendelijke groet

Erik van Dijk

Margreet Kwh

Als het een probleem is dat ik de scan geplaatst heb, zal ik het verwijderen. Misschien kan iemand van Team Waarneming.nl zich erover uitspreken?
met vriendelijke groet, Margreet Kouwenhoven

hiskodevries

Margreet ik heb geen idee. laat maar gewoon staan. als iemand protesteert dan kan die alsnog weg.
Was getekend Hisko de Vries.

Wil je een fotovraag stellen op het forum lees dan dit eerst https://forum.waarneming.nl/smf/index.php?topic=452369.0

Margreet Kwh

met vriendelijke groet, Margreet Kouwenhoven

Melchior van Tweel

Citaat van: hiskodevries op april 17, 2013, 11:31:46 AM
Margreet ik heb geen idee. laat maar gewoon staan. als iemand protesteert dan kan die alsnog weg.
Oké prima. (Als er toch een boete komt heb ik in ieder geval gewaarschuwd)
Groet, Melchior
www.melchiorvantweel.nl

jva

#25

Kogel is door de kerk: NDFF gaat in afgeslankte vorm verder, ze krijgen de begroting niet meer rond.

Toekomst Stichting GaN en NDFF
De stichting Gegevensautoriteit Natuur (GaN) en de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF) hebben van het begin af aan te maken gehad met te lage inkomsten. Het Ministerie van Economische Zaken (EZ) heeft in 2010 voor 3 jaar subsidie verstrekt om de aanloopkosten te dekken, met als doel dat het beheer en onderhoud van de NDFF daarna uit de markt betaald werden. Deze inkomsten bedragen nu ruim 1 miljoen euro per jaar, maar dat is onvoldoende om de kosten van de NDFF te dekken. Het ministerie blijft bij haar oorspronkelijke besluit om na 2013 geen nieuwe subsidie te verstrekken. De stichting wordt geconfronteerd met een structureel tekort op de begroting dat, zoals o.a. blijkt uit onderzoek van Het Expertise Centrum, niet uit de markt kan worden gedekt. De stichting GaN heeft daarom besloten haar activiteiten als exploitant van de NDFF per 1-1-2014 te beëindigen en de stichting op te heffen.

Voortbestaan NDFF
De stakeholders bij de NDFF, een brede groep van overheden en vertegenwoordigers van bedrijven, zijn van mening dat de NDFF een zeer nuttige maatschappelijke functie vervult en niet mag verdwijnen. Het Interprovinciaal Overleg (IPO) heeft dit voorjaar samen met Rijkswaterstaat, terreinbeherende organisaties (TBO's), het Ministerie van EZ en enkele Particuliere Gegevensbeherende Organisaties (PGO's) een plan ontwikkeld om de NDFF in afgeslankte vorm voort te zetten. Het IPO, het Ministerie van EZ, Rijkswaterstaat en de TBO's willen een consortium oprichten dat de exploitatie van de NDFF op zich neemt. In het bestuur komt ook een vertegenwoordiger van de vrijwilligers/waarnemers. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), het Netwerk Groene Bureaus en de Unie van Waterschappen hebben te kennen gegeven dat zij niet zullen deelnemen in het consortium en willen vasthouden aan de huidige abonnementenstructuur voor hun leden.

Veranderingen voor abonnees
De stichting GaN is verheugd dat er een oplossing is voor de financiële problemen rond de NDFF. Zij heeft haar medewerking toegezegd om de overgang naar het nieuwe consortium zo soepel mogelijk te laten verlopen. Het plan van het IPO en anderen biedt volgens haar goede kansen om belangrijke onderdelen en eigenschappen van de NDFF en de organisatie zoals het softwarepakket, de validatie, de bundeling van bijna alle waarnemingen in Nederland en de goede samenwerking, te behouden. Daardoor zou op langere termijn de beschikbaarheid en toegankelijkheid van gevalideerde natuurdata gewaarborgd kunnen worden. De komende maanden zal verder worden uitgewerkt of er veranderingen zijn voor abonnees en bronhouders van de NDFF. Uiteraard zullen wij u steeds tijdig over de voortgang informeren.

Onafhankelijk toezicht
De stichting GaN verricht naast de exploitatie van de NDFF nog andere taken. De belangrijkste zijn de ondersteuning van de Gegevensautoriteit Natuur, prof. dr. Jan van Groenendael, de coördinatie van meetnetten en inventarisaties en het laten verrichten van risico-analyses op de data in de NDFF. Deze taken worden niet overgenomen door het consortium en komen bij het opheffen van de stichting GaN te vervallen.
Het Ministerie van EZ zoekt geen opvolger voor prof. dr. Van Groenendael. Het bestuur van de stichting GaN en diverse andere partijen zoals de Regiegroep Recreatie en Natuur hebben hun teleurstelling daarover bij meerdere gelegenheden duidelijk gemaakt. Zij zien onafhankelijk toezicht als een wezenlijk kenmerk van betrouwbare informatievoorziening. Het Ministerie stelde daarop dat zij zich nog beraadt op een andere vorm van onafhankelijk toezicht.
De stichting GaN zal met de opdrachtgevers van haar overige taken afspraken maken over de beëindiging dan wel de overdracht daarvan.

Bron: NDFF Nieuwsbrief d.d. 15 juli 2013
Jelle

petraw

Beste mensen,

Dit is vandaag meegedeeld op de Facebookpagina van de NDFF:

De stichting GaN heeft besloten haar activiteiten als exploitant van de NDFF per 1-1-2014 te beëindigen en de stichting op te heffen. De Nationale Databank Flora en Fauna maakt een doorstart:

http://www.ndff.nl/doc/bericht-doorstart-ndff.pdf

Groet,

Petra

Groet, Petra

Corryabbink

"De stakeholders werken de komende maanden het plan uit zodat er per 1 januari 2014
een nieuwe organisatie klaar staat om het beheer en onderhoud van de NDFF over te nemen
"

Is er al nieuws van het front?
met groet, Corry

"het is nooit zo donker of het wordt weer licht"

ejslootweg

er is van alles gebeurd in de tussentijd, maar de details worden blijkbaar nog uitgewerkt;
http://forum.waarneming.nl/smf/index.php?topic=258421.0

groeten, Erik
groeten, Erik