Agrarisch natuurbeheer werkt meestal niet. Artikel Trouw

Gestart door maurice.lahaye, maart 06, 2013, 21:44:00 PM

Vorige topic - Volgende topic

maurice.lahaye

Om moedeloos van te worden. Wetenschappelijk onderzoek is ook maar een mening, zucht. Niets veranderd in 30 jaar agrarisch natuurbeheer. Dat geeft hoop voor de toekomst  :'( .

http://www.trouw.nl/tr/nl/4332/Groen/article/detail/3404733/2013/03/06/In-nieuw-beheer-telt-vooral-de-subsidie.dhtml

Maurice
2015 is het jaar van de das! www.zoogdiervanhetjaar.nl

GijsB

Tja, je kan wel om gruttonesten heen maaien, maar als vervolgens de kuikens kapot gemaaid worden of geen voedsel kunnen vinden heeft het alsnog geen nut. Weidevogels stellen specifieke eisen aan een gebied, je kan wel in een deel van die eisen voldoen, maar als de rest niet goed is zullen er geen jongen groot worden. Een boer kan zijn bedrijf niet runnen als er een hele hoge waterstand is, dan kunnen landbouwwerktuigen niet het land op. Een weidevogel kan geen voedsel vinden als de waterstand heel laag is, dan kunnen ze niet bij de wormen en emelten. Het gaat tegenwoordig gewoon niet meer samen, weidevogels en boeren.
En de grootste variatie van bloemen en vlinders is te vinden op arme gronden en een boer kan alleen werken op rijke, bemestte gronden. Wat werkt niet samen.


Het geld dat jaarlijks in agrarisch natuurbeheer wordt gestoken kan veel beter gebruikt worden voor het creëren van weidevogelreservaten, grote stukken die wel aan alle eisen voldoen.
Gijs

Marcel van kammen

Zonder die subsidies zijn veel boerenbedrijven ten dode opgeschreven, dus het zou tijd worden dat het waterpeil overal omhoog gebracht worden...of de boer het nou wil of niet. Je kan niet profiteren van een subsidie maar ondertussen geen drol willen doen voor de weidevogels behalve vossen en kraaien af laten schieten. Hoger waterpeil is waarschijnlijk wat minder inkomsten,maar aangezien een laag waterpeil totaal funest is voor jonge weidevogels zijn alle subsidies die naar zo'n bedrijf gaan overbodig. Dus dan moeten ze kiezen: minder bedrijfsinkomsten met behoud van subsidie en hoger waterpeil, of hetzelfde bedrijfsinkomen met een laag waterpeil maar geen subsidies meer.
Ik denk dat ik wel weet waar ze voor kiezen...


Oenanthe

Citaat van: dralion13 op maart 07, 2013, 11:55:21 AM
Tja, je kan wel om gruttonesten heen maaien, maar als vervolgens de kuikens kapot gemaaid worden of geen voedsel kunnen vinden heeft het alsnog geen nut. Weidevogels stellen specifieke eisen aan een gebied, je kan wel in een deel van die eisen voldoen, maar als de rest niet goed is zullen er geen jongen groot worden. Een boer kan zijn bedrijf niet runnen als er een hele hoge waterstand is, dan kunnen landbouwwerktuigen niet het land op. Een weidevogel kan geen voedsel vinden als de waterstand heel laag is, dan kunnen ze niet bij de wormen en emelten. Het gaat tegenwoordig gewoon niet meer samen, weidevogels en boeren.
En de grootste variatie van bloemen en vlinders is te vinden op arme gronden en een boer kan alleen werken op rijke, bemestte gronden. Wat werkt niet samen.


Het geld dat jaarlijks in agrarisch natuurbeheer wordt gestoken kan veel beter gebruikt worden voor het creëren van weidevogelreservaten, grote stukken die wel aan alle eisen voldoen.

Ook in de jaren 80, toen het de weidevogels nog redelijk goed ging en nazorg nog wel zoden aan de dijk zette, werd er al volop gemopperd over peilverlaging. Een vette en rijk bemeste grond bevat volop voedsel voor weidevogels, vaak zelfs meer dan onbemeste en extensief beheerde gronden. Het huidige graslandbeheer zal op een aantal punten inderdaad gewijzigd moeten worden om de weidevogels een kans te geven, maar terugkeer naar de 19e eeuw is nergens voor nodig en deels contraproductief.
Veel succes allemaal,

Maarten Verrips

GijsB

Citaat van: Oenanthe op maart 07, 2013, 16:04:07 PM
Citaat van: dralion13 op maart 07, 2013, 11:55:21 AM
Tja, je kan wel om gruttonesten heen maaien, maar als vervolgens de kuikens kapot gemaaid worden of geen voedsel kunnen vinden heeft het alsnog geen nut. Weidevogels stellen specifieke eisen aan een gebied, je kan wel in een deel van die eisen voldoen, maar als de rest niet goed is zullen er geen jongen groot worden. Een boer kan zijn bedrijf niet runnen als er een hele hoge waterstand is, dan kunnen landbouwwerktuigen niet het land op. Een weidevogel kan geen voedsel vinden als de waterstand heel laag is, dan kunnen ze niet bij de wormen en emelten. Het gaat tegenwoordig gewoon niet meer samen, weidevogels en boeren.
En de grootste variatie van bloemen en vlinders is te vinden op arme gronden en een boer kan alleen werken op rijke, bemestte gronden. Wat werkt niet samen.


Het geld dat jaarlijks in agrarisch natuurbeheer wordt gestoken kan veel beter gebruikt worden voor het creëren van weidevogelreservaten, grote stukken die wel aan alle eisen voldoen.

Ook in de jaren 80, toen het de weidevogels nog redelijk goed ging en nazorg nog wel zoden aan de dijk zette, werd er al volop gemopperd over peilverlaging. Een vette en rijk bemeste grond bevat volop voedsel voor weidevogels, vaak zelfs meer dan onbemeste en extensief beheerde gronden. Het huidige graslandbeheer zal op een aantal punten inderdaad gewijzigd moeten worden om de weidevogels een kans te geven, maar terugkeer naar de 19e eeuw is nergens voor nodig en deels contraproductief.


Voor de volwassen dieren is er genoeg voedsel te vinden. De jonge dieren hebben alleen een heleboel kleine en later grote insecten nodig. Dit is niet te vinden op de monocultuur van engels raaigras en de randen zijn niet genoeg
.
Citaat van: optilete op maart 07, 2013, 14:40:58 PM
Citaat van: Marcel van kammen op maart 07, 2013, 14:32:19 PM
Zonder die subsidies zijn veel boerenbedrijven ten dode opgeschreven,
Subsidies voor agrarisch natuurbeheer?
Dat bedoelde ik inderdaad. Je hebt landbouwsubsidies en subsidies voor agrarisch natuurbeheer.
Gijs

Oenanthe

Gijs, in de periode waarover ik spreek werd er later gemaaid (vanaf ongeveer de tweede decade van mei) en bovendien redelijk gefaseerd. De laatste percelen werden meestal pas begin juni gemaaid. Daardoor hadden jonge weidevogels, met name grutto's, uitwijkmogelijkheden en konden lang genoeg insecten zoeken in het ook toen al soortenarme en intensief bemeste hooiland. Tegenwoordig is half mei alles al een keer gemaaid. Dat is funest voor jonge weidevogels en op dat punt is dus naar mijn mening een wijziging van het beheer nodig. Niet echt revolutionair lijkt me.
Veel succes allemaal,

Maarten Verrips

marcel123

CiteerVoor een deel lijken die hoge kosten veroorzaakt te worden door het feit dat maar liefst 42 procent van de subsidie opgaat aan administratie.
Het is dus maar voor de helft een subsidie voor agrarisch natuurbeheer en voor de andere helft een subsidie voor ambtenaren...Dat laatste kwam me al bekend voor.

Tim Asbreuk

Het agrarisch natuurbeheer staat natuurlijk nog maar in de kinderschoenen. Ook in het reguliere natuurbeheer werden in het verleden (en nu wellicht nog steeds) veel fouten gemaakt waardoor zelfs lokale populaties zijn uitgestorven. Er komt nu steeds meer kennis beschikbaar over de fouten die worden gemaakt in het agrarisch natuurbeheer. Ik denk dat we van deze fouten moeten leren en het beheer/inrichting van onze gebieden daarop aan moeten passen. Er zijn ook enkele successen geboekt de grauwe kiekendief en andere akkervogels in noordoost Groningen en enkele weidevogelreservaten geven goede resulaten.


De omvorming van het GLB kan in mijn ogen bijdgragen aan het stoppen van de achteruitgang van natuurwaarden op het platteland. Ik denk daarom dat het belangrijk is dat de agrarische natuurverenigingen, wetenschappers en overheden samen kijken waar de beste mogelijkheden liggen (de voormalige Nationale Landschappen?, rondom natura2000 gebieden?, enz.) om deze hervormingen een plek te geven.
Met vriendelijke groet,
Tim Asbreuk

maurice.lahaye

Nou in de kinderschoenen  ;) . Na 30 jaar mag je toch wel enig resultaat verwachten. Jammer alleen dat er nooit doelen zijn gesteld en dan bedoel ik testbare/tastbare doelen als X aantal broedparen per ha of broedsucces of noem maar iets. Helaas is er vrijwel niets te vinden. En ja, er zijn een aantal lichtpuntjes, waarbij gemotiveerde onderzoekers in samenwerking met gebiedscoördinatoren resultaat hebben weten te boeken (alhoewel je ook bij die projecten vraagtekens kan zetten. Grauwe kiekendieven hebben geprofiteerd, maar de veldleeuwerik?). Echter, die paar positieve projecten de paar uitbijters, over het algemeen is het bar en boos en schieten doelsoorten (rode lijst-soorten of andere bedreigde soorten) niet erg veel op met agrarisch natuurbeheer. En wederom, als je geen doelen stelt, dan kan het ook geen weggegooid geld zijn, immers, subsidie uitkeren was dan kennelijk het doel. Dan is 42% administratie wel erg veel  ??? .


Maurice2015 is het jaar van de das! www.zoogdiervanhetjaar.nl

GijsB

In oost-groningen worden ook hele oogsten opgekocht zodat er helemaal niet geoogst wordt voor consumptie heb ik begrepen. Van wat ik me kan herinneren wordt er pas na de winter, net voor het begin van het broedseizoen geoogst. Hierdoor kunnen 's winters vinken en gorzen profiteren van het graan dat is blijven staan.


In de praktijk kan dit natuurlijk niet in heel nederland toegepast worden.
Gijs

Oenanthe

Hele oogsten opkopen en laten staan. Akkerranden pachten en ze dan inzaaien met akker(on)kruiden. Weidegebied als reservaat beheren. Allemaal maatregelen die de bestaande agrarische bedrijfsvoering onveranderd laten. Werkelijke verbetering zit er pas in als we daar wat aan veranderen.
Veel succes allemaal,

Maarten Verrips

Margreet Kwh

I have a dream...
Als nu eens alle landbouwgrond omgevormd wordt tot akkers en weilanden zoals ze waren vóór de uitvinding van de stoommachine.
En het boerenbedrijf weer met sikkels en door paarden getrokken ploegen uitgevoerd, op kleine akkers en velden, omzoomd door prachtige heggen en hagen.
Verkade-albums die weer tot leven komen. Het ambacht weer in ere hersteld.
Als er zo heel veel extra werkgelegenheid zou worden geschapen, en boerennatuur waar weide- en akkervogels, insecten, kleine zoogdieren en planten zich weer thuis zouden voelen.
Heel landelijk Nederland één groot Openluchtmuseum.

Ik vrees dat ik aan het luchtfietsen ben :'(
met vriendelijke groet, Margreet Kouwenhoven

marcel123

Citaat van: Margreet Kwh op maart 10, 2013, 23:18:38 PM

Als er zo heel veel extra werkgelegenheid zou worden geschapen, en boerennatuur waar weide- en akkervogels, insecten, kleine zoogdieren en planten zich weer thuis zouden voelen.
Heel landelijk Nederland één groot Openluchtmuseum.
Als ik het nieuws moet geloven willen alleen de Polen nog werken in de landbouw..

maurice.lahaye

In de tuinbouw, da's weer heel wat anders....  ;) .
Maurice
2015 is het jaar van de das! www.zoogdiervanhetjaar.nl

Stan.

Van mij mogen ze met dat agrarisch natuurbeheer grotendeels stoppen en gewoon, zeg, minstens 40% van het boerenland teruggeven aan de natuur en laten verworden tot wildernis. Een paar kerngebieden in Nederland met genoeg intensieve landbouw om iedereen in Nederland te voeden (en dan stoppen we dus met de export), met daaromheen buffergebieden met biologische en (semi)natuurvriendelijke landbouw en de rest stedelijk gebied en wildernis waar wilde grazers en "natuurrampen" de functie van beheerder/boer weer hebben overgenomen.
Net zoals natuurorganisaties van mij mogen stoppen met het beheren van al die landgoederen en cultuurlandschappen wat bakken met geld kost, terwijl ze beter gewoon veel extra land zouden kunnen kopen waar ze verder niets meer aan doen.
Groeten,
Stan van Remmerden

Oenanthe

Stan, ik ken in de wijde omgeving van Leiden diverse landbouwgebieden die de afgelopen jaren uit productie zijn gehaald en aan hun lot overgelaten. Het resultaat is een voor weidevogels onaantrekkelijk landschap dat wordt gedomineerd door pitrus. Geen beheer of fout beheer zet echt geen zoden aan de dijk.
Veel succes allemaal,

Maarten Verrips

KorHaan

Citaat van: Stan. op maart 11, 2013, 09:43:38 AM


Een paar kerngebieden in Nederland met genoeg intensieve landbouw om iedereen in Nederland te voeden (en dan stoppen we dus met de export), ...
- € 72.000.000.000.


Vriendelijke groet,


Ronald Sinoo

maurice.lahaye

2015 is het jaar van de das! www.zoogdiervanhetjaar.nl

HPM

Citaat van: Oenanthe op maart 11, 2013, 17:04:24 PM
Stan, ik ken in de wijde omgeving van Leiden diverse landbouwgebieden die de afgelopen jaren uit productie zijn gehaald en aan hun lot overgelaten. Het resultaat is een voor weidevogels onaantrekkelijk landschap dat wordt gedomineerd door pitrus. Geen beheer of fout beheer zet echt geen zoden aan de dijk.

Als je zulke gebieden maar lang genoeg aan hun lot overlaat wordt het best interessant, maar niet voor weidevogels.
Herman van der Meer

KorHaan

Citaat van: maurice.lahaye op maart 11, 2013, 20:49:49 PM
Ja, en?

Maurice


Dat verliezen we aan export. Verder loop ik helemaal warm voor Stan's mooie plan, hoor.
Wie gaat lobbyen in Den Haag?  ;D


Vriendelijke groet,


Ronald

Oenanthe

Citaat van: maurice.lahaye op maart 11, 2013, 20:49:49 PM
Ja, en?

Maurice

En geen politicus is bereid ten gunste van de natuur een inkomstenbron van 72 miljard op te geven. Laten we realistisch blijven.
Veel succes allemaal,

Maarten Verrips

maurice.lahaye

2015 is het jaar van de das! www.zoogdiervanhetjaar.nl

Margreet Kwh

#23
Vandaag in Trouw een reactie op de discussie. Hier is de scan.
met vriendelijke groet, Margreet Kouwenhoven


maurice.lahaye

Paul Terwan maakt nog een fout: wetenschap is niet 'goed' of 'fout', wetenschap is de kale feiten en die spreken voor wat betreft agrarisch natuurbeheer boekdelen.


Maurice
2015 is het jaar van de das! www.zoogdiervanhetjaar.nl

arjan.kop

Dat vind ik wel erg idealistisch. De kale feiten zijn de kale feiten. Wetenschap is het interpreteren daarvan. Die interpretatie is gewoon onderhevig aan mode, geld, religie en alle andere dingen waar ieder mens zich door kan laten beïnvloeden. Juist als het echt pijnlijk gaat worden, zoals hier, verwacht ik niet dat er echt helemaal objectief gehandeld kan worden.

Margreet Kwh

#27
Het is wel goed dat Paul Terwan, die immers in het artikel van Marijnissen aangehaald wordt, nu zelf zijn weergave van de studiedag geeft.
Over de waardevrijheid van wetenschappen: ik heb in de jaren 70 van de vorige eeuw sociale wetenschappen gestudeerd, en kennisgemaakt met de (marxistische) opvatting dat wetenschap nooit waardevrij kan zijn...
De tijden veranderen.

Edit: hier nog een aardig linkje naar waardevrije wetenschappen uit de Wikipedia.
met vriendelijke groet, Margreet Kouwenhoven

maurice.lahaye

Natuurlijk is ook de wetenschap niet helemaal waardenvrij, maar we kunnen in ieder geval een poging doen. De draai die Paul Terwan eraan geeft is alleen wel heel opzichtig. Als voorzitter van de Koepel van Agrarische Natuurverenigingen moet hij wel roepen dat agrarisch natuurbeheer effectief is, anders is hij snel voorzitter af. En vervolgens wel anderen van partijdigheid betichten, zucht... Lekkere discussie heb je dan. N.B. David Kleijn (de 'opponent') daarentegen heeft geen enkel belang bij het wel of niet effectief zijn van agrarisch natuurbeheer, integendeel, hij geeft zelf aan graag te zien dat het wel effectief zou zijn. Alleen agrarisch natuurbeheer is meestal niet effectief: doelsoorten zijn over het algemeen niet gebaat bij agrarisch natuurbeheer ('dan passen we de doelsoorten toch aan' hoor ik Paul Terwan zeggen....).


Kortom, hopen dat op de aangekondigde Natuurtop er wat meer ruimte is voor ratio, heldere doelen en goede afspraken die ook daadwerkelijk gecontroleerd gaan worden en begeleid met goed onderbouwd onderzoek en monitoring.


Maurice
2015 is het jaar van de das! www.zoogdiervanhetjaar.nl

Margreet Kwh

Citaat van: maurice.lahaye op maart 12, 2013, 15:36:40 PM
Natuurlijk is ook de wetenschap niet helemaal waardenvrij, maar we kunnen in ieder geval een poging doen. De draai die Paul Terwan eraan geeft is alleen wel heel opzichtig. Als voorzitter van de Koepel van Agrarische Natuurverenigingen moet hij wel roepen dat agrarisch natuurbeheer effectief is, anders is hij snel voorzitter af. En vervolgens wel anderen van partijdigheid betichten, zucht... Lekkere discussie heb je dan. N.B. David Kleijn (de 'opponent') daarentegen heeft geen enkel belang bij het wel of niet effectief zijn van agrarisch natuurbeheer, integendeel, hij geeft zelf aan graag te zien dat het wel effectief zou zijn. Alleen agrarisch natuurbeheer is meestal niet effectief: doelsoorten zijn over het algemeen niet gebaat bij agrarisch natuurbeheer ('dan passen we de doelsoorten toch aan' hoor ik Paul Terwan zeggen....).


Kortom, hopen dat op de aangekondigde Natuurtop er wat meer ruimte is voor ratio, heldere doelen en goede afspraken die ook daadwerkelijk gecontroleerd gaan worden en begeleid met goed onderbouwd onderzoek en monitoring.
...
Akkoord, daar kan ik me in vinden. Ratio, heldere doelen en goede afspraken, een goede controle en begeleiding/monitoring door onderzoek. :duim:
P.s. ik heb een zwak voor de agrarische sector en zie het liefst samenwerking van boeren, burgers en buitenlui/onderzoekers van de natuur.
met vriendelijke groet, Margreet Kouwenhoven