Hoofdmenu

Hanta-virus

Gestart door marcel123, augustus 16, 2005, 14:54:05 PM

Vorige topic - Volgende topic

marcel123

CiteerHantavirose of een infectie door het hantavirus is een virale infectie die via verschillende soorten kleine knaagdieren wordt overgedragen op de mens. Deze infectie maakt deel uit van de groep van de zgn. "hemorragische koortsen".
In Europa is de meest voorkomende vorm de "Nephropathia epidemica" (N.E.), een relatief goedaardige vorm in vergelijking tot andere vormen van hantavirose. Toch kunnen de symptomen soms ernstig genoeg zijn om de patiënt te hospitaliseren.

In een gesprke ving ik op dat woelmuizen mensen ziek kunnen maken. Dit schijnt in een krant gestaan te hebben. Is dat waar en was het het hanta-virus? Hoe gevaarlijk is het? Komt het in Nederland voor?

Mark van Veen

#1
Het is waar, het is Hanta en vooral Rosse Woelmuizen schijnen notoire verspreiders te zijn. Ik meen dat verspreiding vooral via de urine gaat. Het is vooral een vervelende ziekte. In Duitsland liggen de meldingen van de ziekte bij de mens steeds meer naar het westen toe, onze kant op dus. In Nederland schijnen er vooral tegen de oostgrens meldingen te zijn.

Al met al is het onverstandig muizen (vooral rosse woelmuis) met de blote handen op te pakken.
groet,

Mark van Veen

hiskodevries

stond in de volkskrant vlgns mij afgelopen zaterdag.
Je kan besmet raken door verstuiven van de muizenkeutels.

In Nederland al diverse gevallen.
Was getekend Hisko de Vries.

Wil je een fotovraag stellen op het forum lees dan dit eerst https://forum.waarneming.nl/smf/index.php?topic=452369.0

laatvlieger

Ik dacht dat het hantavirus ook de reden was waarom je best voorzichtig moet zijn met het uitpluizen van braakballen.
Groet,

Wouter Teunissen


Mijn Weblog: http://birdboredom.blogspot.com/

marcel123

#4
CiteerHantavirus wordt inderdaad overgebracht (droge) mest van woelmuizen.
Hantavirus is inderdaad geen nieuwkomer, sterker nog in de ziekenhuizen
worden tegenwoordig veelvuldig testen uitgevoerd op Hantavirus.
Mensen die met (vleer)muizenonderzoek bezig moeten altijd altert zijn op
ziekteverschijnselen (vaak beginnende als een vorm van griep).  Indien
zich klachten voordoen, bij de huisarts of behandeld arts altijd
aangeven dat je bezig bent met onderzoek naar muizen of vleermuizen. Bij
de arts moet dat voldoende aanleiding geven om aan dit soort
ziekteverwekkers te denken.


Bedenk ook dat speeksel van zoogdieren bacterieen en virussen kan
overbrengen (ziekte van Weil), dus voorzichtigheid is altijd geboden.
Hanteer muizen dan ook altijd op een manier waardoor je niet wordt
gebeten. Verder normale hygiene toepassen, zoals al aangeeft.

CiteerCurieus bericht, in Nederland 1 geval van
besmetting in Noord-Brabant (meisje dat hersteld is) en in Belgie en de
Eifel al meer dan 100. De geinterviewde viroloog heeft het over keutels
die op zolder liggen terwijl de rosse woelmuis niet op zolders voorkomt,
maar een bosbewoner is (zoals ook in het bericht vermeld staat). Ik kan
mij herinneren dat voor het gevaar voor besmetting met het hantavirus al
halverwege jaren negentig gewaarschuwd werd. Aan dit onderwerp is toen
ook een artikel gewijd in het blad Zoogdier. Het gevaar voor besmetting
'liep toen zo'n vaart nog niet' was de conclusie. Is het nu dan wel
zover? Voorlopig toch maar even uitgaan van het worst case scenario
lijkt mij en een mondkapje dragen bij life-traponderzoek en het hanteren
van rosse woelmuizen, handen goed wassen na het vangen en met je vingers
uit je mond blijven.Wordt ongetwijfeld vervolgd.


marcel123

Citeer6. Verspreiding 6.1 Risicogroepen
Mensen die beroepsmatig in bosrijke gebieden werken zoals landbouwers en boswachters, met knaagdieren werkende laboratoriummedewerkers en kampeerders lopen meer risico om in contact te komen met besmette knaagdieren en/of besmette excreta.

6.2 Verspreiding in de wereld
Naar schatting worden wereldwijd jaarlijks 60.000-150.000 mensen met hantavirusinfectie in het ziekenhuis opgenomen.
In Europa komt hantavirusinfectie (NE) vooral voor in de noordelijke landen. In Zweden waren er in 1998 bijna 600 serologisch bevestigde nieuwe NE-patiënten, in Finland worden jaarlijks ongeveer 1000 patiënten met NE gemeld. Joegoslavië, Frankrijk, België en Duitsland hebben tot op heden samen enkele duizenden gevallen van HFRS/NE geregistreerd. In verschillende landen zijn onderzoeken gedaan naar de seroprevalentie van hantavirussen onder de bevolking; de prevalentie varieerde van 8% (Zweden) en 6% (Finland) tot 1,7% (Duitsland), 1,6% (België) en <1% (Frankrijk). Elke drie tot vier jaar vinden in België uitbraken plaats; in 1995/96 werden ruim 200 humane cases van NE gediagnosticeerd. (Hey99) Ook in 2005 was er een verheffing van het aantal humane gevallen in delen van Duitsland en België.

In Noord-Amerika zijn sinds de ontdekking in 1993 bijna 400 gevallen van HPS gevonden, in Canada bijna 100 en in heel Midden- en Zuid-Amerika ongeveer 1500.
In alle landen lijkt een toename van de knaagdierpopulatie overeen te komen met een toename van het aantal patiënten.

6.3 Voorkomen in Nederland
Uit onderzoek in 1995 bleek 0,4% van de boeren hantavirus-specifieke antistoffen in hun bloed te hebben. (Gro95b) Er is een relatie tussen bosrijke landelijke omgeving en seropositiviteit.

Voor Nederland en de ons omringende landen lijkt alleen het puumalavirus van belang te zijn, waarbij ook de in Nederland algemeen voorkomende rosse woelmuis als gastheer dient. In 1984 werd voor het eerst melding gedaan van een ziektegeval van hantavirus in Nederland onder laboratoriumpersoneel dat met knaagdieren werkte. Sindsdien zijn sporadische gevallen beschreven van hantavirusinfecties bij patiënten die in de buitenlucht werkten, en dan nog met name in Zuid- en Oost-Nederland. (Jor91)
In 2004 werd bij een jonge man in Noord-Nederland hantavirusinfectie met het puumalatype vastgesteld, terwijl geen relatie met rosse woelmuizen kon worden gelegd. Hoewel in de woning van de patiënt veel (huis-)muizen voorkwamen, kon geen bron voor deze infectie worden gevonden. In 2005 werd een hantavirusinfectie vastgesteld bij een 11-jarig meisje uit Brabant; ook hier werd geen bron voor de infectie gevonden.

In Nederland lijkt het wel mee te vallen met de gevallen. Maar een gewaarschuwd mens...

g.j. keizer

#7
Citeer... 1 geval van besmetting ... en in Belgie en de Eifel al meer dan 100 ... terwijl de rosse woelmuis ... een bosbewoner is ...
Marcel,
In de Eifel, waar de Rosse woelmuis regelmatig in particuliere moes- en siertuinen (en ook in mijn tuin) voorkomt en vanwege de schade, die hij aan plantenwortels aanricht, wordt bestreden, wordt al enige tijd voor besmetting via keutels en beten gewaarschuwd.
Zwamgroet,
Gerrit J. Keizer
www.soortenbank.nl
Paddenstoelen

marcel123

#8
CiteerOverleden
Zo'n 10.000 kampeerders zijn deze zomer in een van de tentcabines in het park geweest. Voor zover nu bekend zijn zes mensen ziek geworden en van hen zijn er twee overleden. Het gaat om Amerikanen.
Het virus wordt overbracht via uitwerpselen en urine van de hertmuis. Blootstelling in kleine, matig geventileerde ruimten, zoals een tent, leidt tot grotere kans op besmetting.
http://www.nu.nl/binnenland/2900748/ggd-zoekt-contact-met-toeristen-yosemite-park.html