petitie red de honingbij

Gestart door gpelt, januari 30, 2013, 13:40:35 PM

Vorige topic - Volgende topic

Rob S

Met een beetje google vind je ook het tegenovergestelde.

http://www.boerenbusiness.nl/granenmarkt/artikel/item/10821666/Verbod-op-neonics-lost-bijensterfte-niet-op

Insecticiden zijn schadelijk voor bijen waarbij als de neonicotoiden verboden worden / blijven boeren en tuinders teruggrijpen op de giftigere pyrethroiden. Land en Tuinbouw kan niet zonder gewasbeschermingsmiddelen ook wel bekend als vergif. Het is een leuke ilusie te denken dat alles biologisch kan (Greenpeace). Er rest niets anders dan de geswasbeschermingsmiddelen die we hebben zo goed mogelijk inzetten en daardoor bijwerkingen te beperken.
Groeten

Rob Schaareman

Bart van Hoogstraten

Citaat van: Rob S op oktober 28, 2013, 19:33:13 PM
Met een beetje google vind je ook het tegenovergestelde.

http://www.boerenbusiness.nl/granenmarkt/artikel/item/10821666/Verbod-op-neonics-lost-bijensterfte-niet-op

Insecticiden zijn schadelijk voor bijen waarbij als de neonicotoiden verboden worden / blijven boeren en tuinders teruggrijpen op de giftigere pyrethroiden. Land en Tuinbouw kan niet zonder gewasbeschermingsmiddelen ook wel bekend als vergif. Het is een leuke ilusie te denken dat alles biologisch kan (Greenpeace). Er rest niets anders dan de geswasbeschermingsmiddelen die we hebben zo goed mogelijk inzetten en daardoor bijwerkingen te beperken.

Euh, Rob...

Dat is een bericht van meer dan een half jaar oud. Er zijn nu dus andere inzichten aan het ontstaan...
Vriendelijke groet! Bart van Hoogstraten

De toekomst van Waarneming is onzeker. Draag bij aan het voortbestaan en betaal gewoon jaarlijks € 25,- abonnementskosten!
https://waarneming.nl/donate/

Rob S

Uhm wie zegt dat dit recente onderzoek beter is dan het oudere de meeste publicaties zijn met een half jaar niet achterhaald? Er zijn meerdere onderzoeksgroepen die het probleem op verschillende manieren benaderen. In het door mij aangehaalde artikel gaat in op monocultuur waardoor bijen minder goede nectar planten vinden en daardoor de volken verzwakken waardoor ze kwetsbaarder worden voor zaken als insecticiden en ziekten.

Ik betwist niet dat insecticiden een rol spelen. Ik neem alleen de stelling in dat het een complex is waarbij andere zaken ook een een grote rol spelen. De meeste telers zijn zeer terughouden met gewasbescherming (al was het alleen maar vanwege de kosten) maar ze kunnen niet zonder en insecticiden doden nou eenmaal insecten (helaas ook de nuttige).

Er was nog een andere publicatie / persbericht maar die kan ik zo snel niet vinden waarbij gesteld werd dat de bijensterft in de winter 2012-2013 weer op een normaal niveau was omdat imkers de varroa mijt beter hadden bestreden.
Groeten

Rob Schaareman

wilde

#33
De bijensterfte is nog steeds aanzienlijk hoger dan 20 jaar geleden. Recente niveau's van sterfte fluctueren wat, maar de sterfte is nog steeds gemiddeld veel hoger dan vroeger. Het is inderdaad een complex probleem, maar het is wat flauw om het af te doen met argumenten die erop neer komen dat we nu eenmaal niet zonder pesticiden kunnen. Dat kan echt wel, maar de consument wil daar niet voor betalen.

Ik ben al tientallen jaren imker en weet precies wat mijn eigen bijensterfte is in al die jaren. Ik heb alles bijgehouden vanaf het eerste jaar dat ik bijen ging houden. Helaas zijn het niet alleen pesticiden maar ook straling (UMTS) is bij mij een bron van veel ellende voor de bijen. Monoflorale drachtbronnen zijn bij mij nooit van enige betekenis geweest en dat is voor mij geen factor. Als bijen echter per jaar maar enkele grote drachtbronnen hebben kan dat een extra verzwakking opleveren. Zo worden bijen in de USA in het voorjaar massaal op amandel gezet (met de bespuitingen erbij) en daarna gaan ze meestal nog enkele keren naar andere monocultures. Dat heeft op de lange duur ook zijn invloed, maar voor mijn gevoel beperkt. Het is moeilijk te bewijzen.

Het Italiaanse onderzoek betekent een doorbraak in de zoektocht naar de oorzaak van veel voorkomende sterfte door virussen. Dat betreft zo'n 5 belangrijke virussen, waaronder DWV (Deformed Wing Virus). Bij mij gaan veel bijen dood door DWV en ook door het viris dat de vliegspieren verlamt. Die bijen zien er heel normaal uit, maar kunnen niet vliegen.

Het argument van de betere bestrijding van Varroamijten door de imkers en daardoor minder virussen slaat werkelijk nergens op. Dat wordt door een medewerker (dr. Tjeerd Blacquiere) van de WUR al jarenlang geroepen, maar dan in de vorm van het basis-argument dat imkers te weinig kennis hebben om goed voor de bijen te zorgen. Ik verzorg mijn bijen met veel kennis, maar heb ook sterfte. Het is voor mij een belachelijk argument. Als je zelf niets onderzoekt (en helaas is dat zo bij deze persoon in Wageningen) en je gaat dan maar wat onzin uitkramen, omdat van je verwacht wordt dat je als wetenschapper een bijdrage moet leveren, dan is dat gewoon onzinnig en zielig.

Nu hebben Italiaanse wetenschappers aangetoond dat niet de Varroamijt de echte boosdoener is, maar de verzwakking van de bijen door diverse oorzaken, waaronder pesticiden en fungiciden, die de bijen weerlozer maakt ten opzichte van de dodelijke virussen. De Varroamijt is slechts een transportmiddel voor de virussen. Ik zeg niet dat de mijten geen verzwakking genereren, maar met alleen de mijten was in het begin goed te leven. Ik had indertijd zeer hoge mijtbesmettingen (5000 mijten per volk, geteld na toediening antimijtmiddel), maar de volken waren zeer actief en vitaal. Dat is nu echt geheel anders. Ik heb moeite om het aantal volken op peil te houden. Als ik mijn volken nu behandel tegen de mijten vallen er enkele honderden op de boden en ze zijn dus meer dan gedecimeerd, maar de bijenvolken zijn veel zwakker.


Groet, Albert de Wilde
https://www.ahw.me

Jorgen

De Varroa mijt op zich heeft wel degelijk een belangrijke invloed. Deze verlaagt de immunorespons waardoor virussen zoals DWV niet onder controle gehouden worden (zie de studie van dezelfde groep, 'Synergistic Parasite-Pathogen Interactions Mediated by
Host Immunity Can Drive the Collapse of Honeybee Colonies'). Daarnaast zullen maar bepaalde virusvarianten in de mijt repliceren zoals bij de recente Varroa infectie in Hawai is gebleken. Het algemene stress niveau van de honingbijen is de laatste decennia sterk gestegen, niet alleen door pesticiden, mijten en Nosema ceranae. Bovendien zijn er in de VS nieuwe virussen en 'verwaarloosde' parasieten ontdekt, waarvan er meerdere ook in Europa voorkomen. De invloed hiervan op de bijen is voorlopig onbekend. Het is ook onzin om te denken dat de bijensterfte overal dezelfde oorzaak heeft. Verscheidene pathogenen hebben het potentieel om een verzwakte kolonie nog meer te doen verzwakken.

Helaas halen bijna enkel studies ivm de invloed van pesticiden de media, en meestal geven ze het artikel niet eens correct weer.
------------------------------------------------
Jorgen Ravoet
http://picasaweb.google.nl/Jorgen.Ravoet

Rob S

Citeermaar het is wat flauw om het af te doen met argumenten die erop neer komen dat we nu eenmaal niet zonder pesticiden kunnen. Dat kan echt wel, maar de consument wil daar niet voor betalen.

Zelfs al zou de consument willen betalen moet je er rekening mee houden dat voedselzekerheid achter uit gaat en voedsel terkorten zullen toenemen. Eén scenario waar ik het als mogelijkheid zie als iedereen vegetarier wordt dan komt er zeer veel landbouw capaciteit beschikbaar. Maar dan nog ben ik er van overtuigd dat we voor voedselzekerheid gewasbeschermingsmiddelen nodig hebben. Het aantal exoten neemt toe en die kunnen in de land en tuinbouw bij afwezigheid van biologisch bestrijders hun gang gaan.

Naar je opmerking van mijten die dood in de kast liggen na behandeling zou het niet kunnen dat de mijten resistenter worden?

Groeten

Rob Schaareman

wilde

Citeerzou het niet kunnen dat de mijten resistenter worden?
Dat is zeker het geval en daarom zijn bepaalde chemische middelen van eerdere bestrijdingsmomenten niet meer toegelaten. Ik bestrijd alleen met thymolproducten en organische zuren. Daarbij is nog nauwelijks resistentie vastgesteld. Het is dus niet zo dat er een hoop mijten in mijn volken achterblijven na een behandeling. Bij een oxaalzuurbehandeling omstreeks eind december (broedloze periode) ruim je ongeveer 98-99% van de Varroamijten op.
Je kunt de besmettingsgraad ook midden in de zomer controleren door wat gesloten darrenraat uit te snijden en te ontzegelen. Dan kun je heel goed zien welke cellen besmet zijn. Bij mij is dat minimaal. Varroamijten planten zich bij voorkeur voort in darrenbroed, omdat de cyclus van ei tot imago 3 dagen langer duurt dan bij een werkster. Dan hebben ze dus iets meer de tijd voor hun eigen cyclus die daarop veel lijkt.
Groet, Albert de Wilde
https://www.ahw.me