Zijn kuddes okee of niet?

Gestart door Yanick, oktober 29, 2021, 16:08:47 PM

Vorige topic - Volgende topic

Yanick

Sommige gebieden hebben heel veel van hetzelfde. Wat moeten we daarmee?
- Yanick Punter

marcel234


tekenaar

Kuddes (grazers) zijn geweldig als ze komen en gaan. De herstelfase, de eerste pakweg 10 jaar na het vertrek van de kudde is het allermooiste. Daarna neemt de verruiging en verbossing zo toe dat de kuddes terug mogen komen.

De meeste beherende instanties streven naar een optimale en constante begrazing. Juist dat constante is niet optimaal ....
Paul Veenvliet
dieren en planten tekeningen: https://paulveenvliet.art/
excursies in Slovenie: https://www.slovenia-nature-guide.si/

migratorius

Het ligt er helemaal aan wat de bedoeling is.

Ik was in augustus in een Duits gebied waar de Heremiet (een zeldzame vlinder) nog vliegt. Daarvoor moeten de kalkgraslanden drie keer per jaar door schapen kaalgevroten worden.

Veel andere kalkgraslanden zijn echter gebaat bij meer onregelmatige beweiding.
Op de Kaiserstuhl bijvoorbeeld worden geiten ingezet tegen verbossing. Die mogen echter niet langer dan drie weken per jaar op dezelfde plek blijven.
In Hessen is een heel systeem uitgevogeld waar hoeveel schapen hoe lang en wanneer mogen staan. Het is best jammer als je precies komt als er gegraasd wordt, want dan zie je dus helemaal geen bloemen...

Uit Engeland ken ik een oude beheersmethode ("het lamas-systeem") waarbij hooiland wordt nabeweid. Dat levert een heel fraai lente- en zomeraspect op.

Continue beweiding met teveel runderen bevalt me niet erg, maar bij te weinig grazers moet men wel ingrijpen als het eindresultaat geen bos moet zijn.

Tenslotte: de paardenweidjes zijn bij mij in de buurt de beste plekken om Steenuil te vinden.

JanHein

peterv

https://besjournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/1365-2664.14047

Bovenstaande artikel geeft een sterke indicatie dat de begrazingsdruk in veel gebieden onnatuurlijk laag (en eenzijdig) is. We hebben nauwelijks meer een idee hoe grazers in onze gebieden de natuur hebben gevormd. De echt grote grazers zijn uitgeroeid (Mammoet, Oerrund enz). Probeer je maar eens olifanten in onze bossen voor te stellen! Puur vanuit de ecologie zou dat helemaal niet vreemd zijn, ook niet in ons klimaat. Veel dieren die wij nu als tropisch ervaren leefden ooit gewoon in Europa (ook leeuwen bijvoorbeeld).

Het maakt verder nogal uit of je kuddes ziet als onderdeel van natuurlijke processen of puur als instrument om een bepaald habitattype te maken of te behouden. Precies wat JanHein ook aangeeft.
Peter Venema

egilio

In Afrika zijn er redelijk wat mensen die het holistische systeem pushen. Daarmee wordt min of meer een systeem nagebootst van trek, zoals de gnoes in de Serengeti, waarbij een gebied en periode een erg hoge begrazingsdruk heeft, en vervolgens een tijd krijgt om te herstellen met een hele lage begrazingsdruk.
Egil
Currently in Oxford
Zambian Carnivore Programme

WildCRU
Take nothing but pictures, leave nothing but footprints and waste nothing but time[/i]