Natuurbeleid rutte II (afgesplitst van Rutte I)

Gestart door JRoosma, oktober 29, 2012, 17:09:43 PM

Vorige topic - Volgende topic

Cygnus

Er valt m.i. ook niet veel af te stemmen op Europees niveau. Wat moet je nou afstemmen? Of wil men (om inteelt te voorkomen) een Europees Zeearend-uitwisselingsprogramma opstarten? Het is een verzonnen probleem wat in werkelijkheid niet bestaat. Er is ook helemaal geen sprake van een afzonderlijke populatie Nederlandse Zeearenden. Het hele huidige bestand aan Zeearenden in Europa is ontstaan vanuit zeer kleine relictpopulaties, die overbleven na de bijna geslaagde uitroeicampagnes. Deze relictpopulaties zijn de afgelopen halve eeuw gegroeid naar de huidige populatie van circa 2000 broedparen. Ik heb nog nooit gehoord van inteeltproblemen.

Hoeveel Zeearenden in Nederland kunnen broeden is moeilijk te bepalen. In Estland broeden op ongeveer dezelfde oppervlakte als Nederland circa 250 paren. Daar is echter niet zo'n zondagmiddag-met-de-hele-familie-wandelen-cultuur, waarbij elke vierkante meter bezocht wordt, als in Nederland. Veel gebieden in NL vallen daarom al af als geschikt broedgebied. Daarbij moet opgemerkt worden dat de Zeearend zich ook ineens heel anders kan gaan gedragen waardoor hij niet meer zo kritisch is en verstoring niet meer een belangrijke rol speelt. Wie had veertig jaar geleden kunnen dromen dat Grauwe Ganzen in stadsparken zouden gaan broeden?

Kortom het heeft niet heel veel zin om beleid te maken op internationaal niveau inzake de Zeearend in Nederland. Gewoon de natuur z'n gang laten gaan, de nesten met rust laten en monitoren hoe de stand zich ontwikkeld. De Zeearend is in NL terecht gekomen omdat het de Zeearend voor de wind gaat in Europa, aan dergelijke soorten hoef je eigenlijk niet te veel aandacht te besteden. Alle geld kan beter uitgegeven worden aan het beschermen van soorten als Grutto, die hebben het veel harder nodig.
Met vriendelijke groeten,
Trinus Haitjema

hiskodevries

Was getekend Hisko de Vries.

Wil je een fotovraag stellen op het forum lees dan dit eerst https://forum.waarneming.nl/smf/index.php?topic=452369.0

Freek Verkerk

Nederland en het europese internationale perspectief.
In de discussie lopen een aantal dingen door elkaar heen.


Ten eerste dat Nederland te klein is voor het behoud van een enkele soort. Bijvoorbeeld de Zeearend, maar ook de wolf, de lynx etc. Fout in die redenering is dat Nederland geen eiland is maar onderdeel van een groter (europees) geheel en dat Nederland helemaal niet zelfstandig een soort hoeft te behouden. Dat betekent dan weer niet dat Nederland dan maar helemaal niets moet doen. En overigens ook niet dat er een europeze afstemming nodig is. Wat Nederland dan wel moet doen, of eigenlijk wat de provincies en gemeenten in Nederland moeten doen is voorwaarden scheppen zoals rustige broedplaatsen, corridors (ecoducten etc).


Ik zie nog een wel een kleine europese samenwerking (coordinatie) mogelijk, bijvoorbeeld bij wolven doet men in Duitsland aan monitoring en heeft men een DNA databank. Van dat soort dingen kunnen we goed gebruik maken. Hetzelfde geldt voor ander soorten als Wilde kat, Lynx, otter. Ook kan men uiteraard kijken naar hoe zaken in het buitenland worden aangepakt. We hoeven in Nederland niet het wiel opnieuw uit te vinden.
Natuurlijk gegroet
Freek Verkerk

Freek Verkerk

Citaat van: Cygnus op september 26, 2014, 18:54:34 PM
Er valt m.i. ook niet veel af te stemmen op Europees niveau. Wat moet je nou afstemmen? Of wil men (om inteelt te voorkomen) een Europees Zeearend-uitwisselingsprogramma opstarten? Het is een verzonnen probleem wat in werkelijkheid niet bestaat. Er is ook helemaal geen sprake van een afzonderlijke populatie Nederlandse Zeearenden. Het hele huidige bestand aan Zeearenden in Europa is ontstaan vanuit zeer kleine relictpopulaties, die overbleven na de bijna geslaagde uitroeicampagnes. Deze relictpopulaties zijn de afgelopen halve eeuw gegroeid naar de huidige populatie van circa 2000 broedparen. Ik heb nog nooit gehoord van inteeltproblemen.Voor zeearenden misschien niet maar wel voor bisons en misschien andere soorten.
Natuurlijk gegroet
Freek Verkerk

KorHaan

Citaat van: hiskodevries op september 28, 2014, 11:26:44 AM
Koefnoen legt het nieuwe natuurbeheer van sbb uit https://m.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=eVoWlffQjyQ


;D Meesterlijk.


"Is hier ook ergens een boom waar ik me aan op kan knopen?!"
"Zeker! Hier om de hoek is de Family Forest hangplek."

Vriendelijke groet,

Ronald Sinoo

joostheeremans

Er is wat mij betreft toch wel een hoop meer Europese samenwerking nodig dan alleen een DNA databank. Denk alleen al aan de jacht in zuidelijke (maar ook noordelijke!) landen op trekvogels die in aantallen achteruitgaan. Ik zeg niet dat de samenwerking alle problemen gaat verhelpen, maar het is wel nodig om uiteindelijk iets te bereiken op dat vlak. Op dit moment wordt er nog gejaagd op wereldwijd ernstig bedreigde soorten als de Grote Zee-Eend (Endangered), Grutto en Wulp (Near Threatened). Terwijl soorten die nog niet internationaal als bedreigd te boek staan, maar die wel hard in aantallen achteruit gaan, ook nog steeds worden bejaagd in Europa. Denk aan Veldleeuwerik, Zomertortel, Topper, Pijlstaart, Krooneend, Tureluur, Kievit, Kwartel, Goudplevier en Stormmeeuw.
Als we natuurbescherming ook maar een beetje serieus nemen dan moet je wel over de grens kijken naar hoe dingen daar gaan met de vogels die jij tijdens het broedseizoen beschermt. En zo blijkt dat er in Frankrijk toch jaarlijks tussen de 2.8% en 3.7 % van de 215.000 Grutto's die er door Frankrijk migreren (zowel gewone, als rosse en IJslandse) wordt afgeschoten, en ongeveer een kwart van dat percentage wordt aangeschoten (cripple losses). We kunnen misschien een aantal algemene zoogdieren prima in ons land beschermen zonder over de grens te kijken, maar bij vogels ontkom je er niet aan om internationaal dingen te regelen. Stel je voor dat we de wereldwijde populatiebewegingen van Kwartelkoningen gingen bepalen aan de hand van Nederlandse broedcijfers, dat zou een totaal verkeerd beeld geven. Voor onze kwetsbare broedvogels als Grutto en Wulp is internationale samenwerking en afstemming belangrijk, maar ook voor wintergasten. Uiteindelijk is Nederland voor veel soorten ook een belangrijk overwinteringsgebied, waarmee onze inspanningen een positief effect kunnen hebben op broedpopulaties noorderlijker.
MvG Joost Heeremans- Do geese see god ?-

hiskodevries

dat zal het aanstellen van een Maltees als EU minister voor environment niet helpen
Was getekend Hisko de Vries.

Wil je een fotovraag stellen op het forum lees dan dit eerst https://forum.waarneming.nl/smf/index.php?topic=452369.0

joostheeremans

Citaat van: hiskodevries op september 29, 2014, 10:55:08 AM
dat zal het aanstellen van een Maltees als EU minister voor environment niet helpen

Op het eerste gezicht niet, maar het zou juist ook een goede zet kunnen zijn. Voor Karmenu Vella heeft geen van de eurocommissarissen de illegale jacht in Malta een halt toe kunnen roepen, ook al kwamen ze uit landen die minder 'jacht-minded' zijn. In Malta heersen al sinds de toetreding (en wellicht al van daarvoor) vrij sterke anti-Europese sentimenten, zelfs al ruim voordat die in andere landen voet aan de grond kregen. Het zou kunnen dat een eurocommissaris uit het land zelf meer invloed heeft dan een commissaris uit een ander land. In ieder geval staat Karmenu Vella onder de directe aandacht van veel NGO's en media. De Vlaamse vogelbescherming heeft al voor Vella's eerste werkdag het nodige over de kwestie naar buiten gebracht, en ook BirdLife Malta zal hem nauwlettend in de gaten houden (ze hebben al een open brief aan hem gepubliceerd over de illegale jacht). Al met al zou het best wel eens positiever kunnen uitvallen. Neelie Kroes legde, als eurocommissaris mededinging, Nederlandse brouwers ooit ook pittige boetes op voor kartelvorming. Waar ik me persoonlijk meer zorgen om maak is dat het departement  Environment nu is samengevoegd met Maritime Affairs en Fisheries. Net als in Nederland dus, zet natuur in een departement met zaken die direct de belangen van natuur schaden (eerst landbouw en visserij, daarna Economische Zaken) en je hebt er weinig last meer van.
MvG Joost Heeremans- Do geese see god ?-

migratorius

Citaat van: joostheeremans op september 29, 2014, 09:15:36 AMAls we natuurbescherming ook maar een beetje serieus nemen dan moet je wel over de grens kijken naar hoe dingen daar gaan met de vogels die jij tijdens het broedseizoen beschermt. En zo blijkt dat er in Frankrijk toch jaarlijks tussen de 2.8% en 3.7 % van de 215.000 Grutto's die er door Frankrijk migreren (zowel gewone, als rosse en IJslandse) wordt afgeschoten, en ongeveer een kwart van dat percentage wordt aangeschoten (cripple losses). [...] Voor onze kwetsbare broedvogels als Grutto en Wulp is internationale samenwerking en afstemming belangrijk, maar ook voor wintergasten.
Als ik een Franse jager was, zou ik het volgende vragen: Hoeveel procent van de gruttonesten en -jongen wordt door de Nederlandse boeren kapotgemaaid? Hoeveel procent van de Nederlandse weidegebieden is nog geschikt voor Grutto's? Ik geloof dat problemen bij de bron moeten worden aangepakt.

JanHein

joostheeremans

Citaat van: migratorius op september 29, 2014, 12:03:33 PM
Citaat van: joostheeremans op september 29, 2014, 09:15:36 AMAls we natuurbescherming ook maar een beetje serieus nemen dan moet je wel over de grens kijken naar hoe dingen daar gaan met de vogels die jij tijdens het broedseizoen beschermt. En zo blijkt dat er in Frankrijk toch jaarlijks tussen de 2.8% en 3.7 % van de 215.000 Grutto's die er door Frankrijk migreren (zowel gewone, als rosse en IJslandse) wordt afgeschoten, en ongeveer een kwart van dat percentage wordt aangeschoten (cripple losses). [...] Voor onze kwetsbare broedvogels als Grutto en Wulp is internationale samenwerking en afstemming belangrijk, maar ook voor wintergasten.
Als ik een Franse jager was, zou ik het volgende vragen: Hoeveel procent van de gruttonesten en -jongen wordt door de Nederlandse boeren kapotgemaaid? Hoeveel procent van de Nederlandse weidegebieden is nog geschikt voor Grutto's? Ik geloof dat problemen bij de bron moeten worden aangepakt.

JanHein

Uiteraard is dat belangrijk, en waarschijnlijk een veel grotere bedreiging voor de soort dan jacht. Maar bij een langlevende soort als Grutto is dit soort sterfte ook van belang om zo veel mogelijk te beperken. Daarnaast kan dezelfde redenatie nu door Nederlandse boeren worden gebezigd "ben ik druk bezig met om nesten heen maaien, maaidata te respecteren, en inventarisaties te regelen, en schiet een Franse jager op een dag de hele reproductie van mijn land dood".  Juist het feit dat ze naar elkaar kunnen wijzen en fouten bij elkaar kunnen blijven aanvoeren om hun eigen daden goed te praten is voor mij hét bewijs dat er internationale wetgeving nodig is. Anders blijft men jij-bakkend de grutto langzaam naar het graf begeleiden. Het gaat er uiteindelijk niet om wie fout is, maar hoe je het beste de grutto kan beschermen.
MvG Joost Heeremans- Do geese see god ?-

KorHaan

Ik ben inmiddels klaar met de Rijksnatuurvisie 2014. Hoofdstuk 4 leert iets over de aanpak, maar wàt precies, dat wordt niet duidelijk. Hier en daar staan wel voorbeelden als Green Deals, die bijvoorbeeld tijdelijke natuur wensen te laten ontstaan op braakliggende industrieterreinen. Als terreinen langer braak liggen ontstaat kennelijk waardevolle natuur, met soorten die nu nog beschermd worden, en waar de eigenaar dan niet aan de gang kan. In de nieuwe Omgevingswet  wordt de eigenaar 'ontzorgt' ( dit soort kromme woorden kom je echt tegen in de Natuurvisie) omdat door die Green Deal de natuur alleen pioniert en er geen procedures nodig zijn die de eigenaar aan moet spannen om het terrein te kunnen bebouwen.
Dat lijkt me dan bij langere braakligging tot vernietiging van soorten te gaan leiden, die juridisch niet beschermd meer worden.
Maar de natuur vangt dat wel op, want die wordt 'robuust', dankzij 'landschapsdenken', 'maatschappelijk draagvlak', 'ontzorging', 'instrumentarium', en meer van dat soort termen, waar de Natuurvisie van wemelt.


Als ik de Natuurvisie 2014 samen zou moeten vatten:

We moeten af van soortbescherming en habitatbescherming, maar we moeten in plaats daarvan gebieden en landschappen gaan beschermen. Daarbij is de inbreng van de burger en het bedrijfsleven belangrijk vanwege maatschappelijk draagvlak resp. financiering, waarvoor die burger en het bedrijfsleven dan weer privileges ontvangen zoals minder stringente wetgeving ('ontzorging'). Natuur moet 'robuust' worden door meer nadruk op natuurlijke processen enerzijds in het natuurnetwerk ( voorheen de ecologische hoofdstructuur), anderzijds door natuur tot in de samenleving te brengen. Stadsnatuur moet verbonden worden met natuur in het buitengebied, en natuur moet tevens in onze woonsfeer liggen. Dus als ik Dijksma goed begrijp, bedoelt ze dat de moestuintjes van partijgenootje Klijnsma als nuttige aanvulling op je pensioen, straks ook onder de nieuwe natuur gaan vallen. Natuur en landbouw worden meer verweven, door landbouwcollectieven en natuurorganisaties samen te brengen. (Maar zwijnen buiten de Veluwe en de Meinweg, dat mag straks vast nog steeds niet.)
De blauwdruk ligt er, in de Rijksnatuurvisie 2014. Ik word er niet blij van.

Vriendelijke groet,

Ronald Sinoo

Freek Verkerk

In Nederland stikt het van de regels. Democratisch gemaakt of goedgekeurd. Nederland is een netjes aangeharkt en opgeruimd land geworden me als nadeel dat "De natuur" weg geschoffeld is. Kennelijk ziet men in dat de regelgeving toch wat te ver is doorgeschoten en wil men nu wat schoffelen in de wetgeving.


Ik ben ook voor robustere natuur in de betekenis van grotere natuurgebieden, meer ruimte voor natuur. En de dan grotere natuurgebieden mogen wat mij betreft ook meer natuurlijker beheerd worden, dus door minder natuurbeheerders. Laten we besparen op het natuurbeheer, door minder mensen t laten schoffelen en laten we het vrijkomende geld gebruiken om grond aan te kopen waar we dan de natuur zijn gang laten gaan. Dan komt er vanzelf onkruid, bomen, zangvogels, knaagdieren, kikkers, paddenstoelen etc. Kunnen jongens hutten bouwen, oma's paddenstoelen zoeken, vaders trimmen en moeders bloemen plukken; natuur voor de mensen.
Natuurlijk gegroet
Freek Verkerk

joostheeremans

Robuustere natuur wekt de indruk van grote woeste natuurgebieden, maar is gewoon een verdekte term voor natuur die flink wat klappen te verduren zal krijgen van allerlei economische initiatieven. Het is hetzelfde als zeggen dat we zwakkeren in de samenleving 'weerbaarder' willen maken door de zorg weg te nemen en te korten op hun toelagen en met een stalen gezicht te verklaren dat patiënten tegenwoordig zelf de regie over hun zorg in handen krijgen. Dat ze het natuurnetwerk gebruiken om hun plan te onderbouwen doet het ergste vrezen. Eerst was de ecologische hoofdstructuur een belangrijk doel, maar de realisatie en voltooiing kostte uiteindelijk te veel moeite. Nog steeds is de EHS verre van compleet. Vervolgens wordt het naar buiten toe natuurnetwerk genoemd, (hoewel het volgens mij nog steeds in de wet en in beleidsteksten EHS heet) en is de verantwoordelijkheid voor voltooiing bij de provincies neergelegd. De verantwoordelijkheid voor de realisatie van natuurgebieden die met elkaar verbonden moeten worden, wat het rijk dus niet lukte, is nu bij de 12 verschillende provincies komen liggen. Zou dat dan ineens makkelijker gaan? Het lijkt mij juist een verdere frustratie voor de EHS als je telkens met andere provincies om de tafel moet om natuur tussen provincies te verbinden. Maar ondertussen voeren we het wel aan als een belangrijke pijler onder de natuurvisie.

Freek je hebt het over schoffelen van natuur, wat moet ik me daarbij voorstellen? Natuurbeheer is in veel gevallen de laatste jaren al minder arbeidsintensief geworden. Denk aan grote grazers ipv maaimachines, natuurlijk populatiebeheer ipv intensief beheer of bijvoorbeeld de ruimte voor de rivier projecten, waarmee dynamiek in bepaalde natuurgebieden is gebracht die onbetaalbaar zou zijn wanneer mensen dat zouden moeten doen. Overigens zijn dat maatregelen geweest vaak genomen uit noodzaak (besparingen en het risico op overstromingen). Ik krijg de indruk dat je echt een heel verkeerd beeld hebt van natuurbeheer in Nederland, de kosten die daarbij gepaard zijn en hoeveel nieuwe natuur men zou kunnen aankopen wanneer er op mankracht wordt bezuinigd. Als je ziet hoe de Flora en Faunawet vrijwel volledig op passieve handhaving steunt, recreanten graag de boswachter vragen willen kunnen stellen maar die nooit meer zien, mountainbikers en crossmotoren zich vogelvrij wanen en daarbij kwetsbare natuur schaden en het toezicht in het buitengebied (ook de reguliere politie) enorm is teruggelopen, dan lijkt mij besparen op mankracht juist niet de weg. Dan heb ik het nog niet eens gehad over loslopende honden, het dumpen van drugsafval, stroperij en roofvogelvervolging.
MvG Joost Heeremans- Do geese see god ?-

KorHaan

+1

Die indruk krijg ik ook. De Natuurvisie stikt van de eufemismen, en het vereist enige moeite om tussen de regels door te lezen. Een mooi verhaal, maar wat er uiteindelijk van natuur overblijft, moet je nog maar afwachten. Voor hetzelfde geld krijgt iedereen straks "een rijtjeshutje op de hei". De Veluwe een uitgestrekte villawijk. Overal hotels en bungalowparken voor verblijfsrecreatie in eigen land; goed voor de economie! Kwetsbare soorten worden dan gewoon de grens overgepest.

Maar aan de andere kant: struinnatuur erbij is natuurlijk wel weer fijn. Al die hekken en dat prikkeldraad in het landschap is ook maar niks. Ik hoop dan wel, dat voor enige rust in de natuur voor fysieke barrières gekozen wordt. Zodat je weer enig bermtoerisme krijgt, geconcentreerd rond horeca. Daar zal de PVV blij mee zijn, want die zijn te beroerd om ver te lopen.

Fysieke barrières vind ik nu al in het Spanderswoud tussen Hilversum en Bussum, waar honden vrij los mogen lopen, maar door de ondoordringbare wirwar van omgetrokken bomen en dichtgegooide paadjes, zelden of nooit mensen en honden dieper in het bos komen. Dat is wel zo prettig.

Vriendelijke groet,

Ronald Sinoo

stefanhageman

#224
Citaat van: hiskodevries op september 29, 2014, 10:55:08 AM
dat zal het aanstellen van een Maltees als EU minister voor environment niet helpenRaad eens wie er dan voorzitter is van de Raad van de Europese Unie als het natuurbeleid van de EU gereviseerd gaat worden in 2016? Juist, Nederland.


Maar even alle gekheid op een stokje. Waarom iemand op basis van zijn afkomst al gelijk bestempelen als die Maltees die toch niets goeds gaat afleveren en het natuurbeleid verder zal doen aftakelen? Verdiep je alsjeblieft een beetje in die man en kom dan tot een onderbouwde conclusie.


Dhr. Vella zat onder de naam van de Labour partij in het Maltese parlement. Deze partij heeft het de jacht op Malta inderdaad makkelijker gemaakt.


Citaat van: KorHaan op oktober 01, 2014, 04:00:07 AM

Als ik de Natuurvisie 2014 samen zou moeten vatten:

We moeten af van soortbescherming en habitatbescherming, maar we moeten in plaats daarvan gebieden en landschappen gaan beschermen. Daarbij is de inbreng van de burger en het bedrijfsleven belangrijk vanwege maatschappelijk draagvlak resp. financiering, waarvoor die burger en het bedrijfsleven dan weer privileges ontvangen zoals minder stringente wetgeving ('ontzorging'). Natuur moet 'robuust' worden door meer nadruk op natuurlijke processen enerzijds in het natuurnetwerk ( voorheen de ecologische hoofdstructuur), anderzijds door natuur tot in de samenleving te brengen. Stadsnatuur moet verbonden worden met natuur in het buitengebied, en natuur moet tevens in onze woonsfeer liggen.
De blauwdruk ligt er, in de Rijksnatuurvisie 2014. Ik word er niet blij van.Nederland kan niet zomaar stoppen met de habitat- en soortbescherming. Nederland heeft immers verschillende MEA's (Multilateral Environmental Agreements) ondertekent o.a. Convention on Biological Diversity (CBD), Convention on Migratory Species (CMS) en de Ramsar Convention. Deze mogen dan wel niet legally binding zijn maar door de morele verplichting die bij zo'n lidmaatschap gepaard gaat zal Nederland niet snel uit deze MEA's stappen. Daarnaast heeft Nederland verplichtingen vanuit Europese wetgeving (Habitat- en Bird Directive -> Natura 2000), waarbij ,bij het niet naleven hiervan, fikse boetes verwacht kunnen worden.


Wat is er slecht aan het betrekken van de samenleving en het bedrijfsleven bij natuurontwikkeling? Er zijn vele kansen die op dit moment nog niet benut worden.  De bestemmingsplannen die op het buitengebied rusten zijn dermate vastgelegd dat het (bijna) niet mogelijk is als particulier natuur aan te leggen op huidige landbouwgronden zonder een heel bureaucratisch proces van vergunningen te doorlopen. Hetzelfde voor vermogende particulieren die in de (zelf aangelegde/beheerde) natuur willen wonen, een stuk EHS willen meefinancieren etc. Als je als particulier een stuk natuur wilt aanleggen (eigen kosten) en beheren (gedeeltelijk subsidies) kun je geen aanspraak maken op deze subsidies. Dit is nota bene oneerlijke concurrentie, iedereen moet een gelijke kans hebben op het verkrijgen van subsidie (Europese wet). (Op het moment ligt er een rechtszaak met eventueel zware gevolgen voor het natuurbeheer in NL in het verschiet. Als dit onderling niet geregeld kan worden zullen in het ergste geval alle subsidies teruggegeven moeten worden en zal alles opnieuw verdeelt moeten worden.)


Daarnaast leven we in de 21e eeuw, de overheid is niet meer de overheid van enkele decennia geleden die enkel wetten maakt en bestuurt. De samenleving is veel mondiger geworden, het bedrijfsleven en NGOs hebben meer invloed gekregen en de tijden van onbeperkte economische groei zijn ook voorbij. Er kan dus simpelweg niet meer zonder draagvlak en de bijbehorende akkoorden geregeerd worden. Hier kun je het niet mee eens zijn maar het is wel de realiteit en let wel Natuurmonumenten is ook ooit door een mondiger geworden samenleving ontstaan.


Ik zie bovendien ook niet in waarom het überhaupt slecht zou zijn de 'robuuste' natuur uit het buitengebied met stadsnatuur te verbinden. Ook hier zijn kansen te vinden. Wat te denken van soorten die nu nog niet in de stad voorkomen maar dat in omringende landen al wel doen (Otter, Das, Oehoe, Havik, Wild zwijn) en zich zelfs door middel van de steden verspreiden/afhankelijk zijn van de stad.


Natuurlijk zie ik ook liever dat natuur niet als lastig wordt ervaren en dat er meer in wordt geïnvesteerd, maar het is niet anders. Je kan er met de pakken bij neer gaan zitten of er het beste van maken en kijken naar de kansen die het ongetwijfeld zal opleveren.


Oh, en aangezien de provincies het natuurbeleid voor een groot gedeelte gaan invullen niet vergeten volgend jaar te gaan stemmen. De provinciale verkiezingen zijn tegenwoordig immers de belangrijkste van allemaal.
Stefan Hageman


KorHaan

Citaat van: KorHaan op september 26, 2014, 02:39:55 AM
Zeearenden hebben in Duitsland bewezen dicht bij elkaar èn niet al te ver van de bewoonde wereld te kunnen leven. Ik zou niet weten waarom dat in Nederland dan anders zou zijn.
Maar ik heb een mailtje gestuurd aan Vogelbescherming, met de vraag  of die bewering waar is, dat Nederland te klein zou zijn voor het duurzaam voortbestaan van de Zeearend.

Vriendelijke groet,

Ronald


Vandaag kreeg ik antwoord op mijn mailtje aan Vogelbescherming.
Mijn vraag aan Vogelbescherming was:


"Geachte heer/mevrouw,

Ik ben de Rijksnatuurvisie 2014 van het kabinet Rutte II aan het doornemen. Daarin lees ik in hoofdstuk 3 dat Nederland te klein zou zijn voor het duurzaam voortbestaan van de Zeearend; volgens de Natuurvisie zou bescherming op Europese schaal moeten plaatsvinden.
Ik wil graag weten of die bewering waar is, dat Nederland te klein zou zijn voor de Zeearend".


Het antwoord van Vogelbescherming:

"Dag meneer Sinoo,

Ik heb mijn collega Ruud van Beusekom geconsulteerd.

Hij denkt dat Nederland groot genoeg is voor een vitale populatie zeearenden ( dus een fout in de Rijksnatuurvisie).
Zeearenden kunnen dichtbij elkaar broeden, wanneer voedsel voldoende voorradig is.
Ze zijn niet erg gevoelig voor de aanwezigheid van mensen, dus dat zal ook geen knelpunt zijn.
Nu is de influx vanuit individuen vanuit Duitsland nog wel belangrijk ( nu 5 broedparen in Nederland), maar op termijn zal dit niet meer nodig zijn.

Hopelijk bent u hier meer mee geholpen.

Hartelijke groet,

Anne Voorbergen"


Vriendelijke groet,

Ronald SinooJohan Helmus

Sharon Dijksma zakt fors in de Duurzame 100

Een opvallende daler dit jaar is Sharon Dijksma, staatssecretaris van economische zaken. Ze zakt dertig plaatsen. Vorig jaar kwam ze nog hoog binnen op 27. Dit jaar staat ze op 57.Dijksma kreeg afgelopen voorjaar kritiek op haar Rijksnatuurvisie 2014, omdat in dat beleidsstuk vooral ruimte wordt gegeven aan de economie. Natuur komt in die visie op de tweede plaats.
Groeten, Johan Helmus

Margreet Kwh

#227
@Johan Helmus: dat zag ik ook voorbijkomen in Trouw.

Een positief geluid over de Rijksnatuurvisie 2014 was kortgeleden te lezen in het ledenblad van de KNNV, Natura.
Bron: Natura jrg. 111, nr. 3, pp. 12-13. Daar geven Kees de Heer en Kees Nieuwerth hun visie op de visie van het rijk.
Kees de Heers visie in samenvatting:
Citeer"Staatssecretaris Sharon Dijksma presenteerde dit voorjaar de nieuwe natuurvisie van het kabinet. Kern daarvan is dat de natuur niet beschermd moet worden tégen de samenleving, maar dat de natuur versterkt moet worden mét de samenleving. Wat betekent dat en wat is daarin de rol van de KNNV en andere vrijwilligersorganisaties?... Het is de bedoeling dat er open, lerende kennisnetwerken komen waarin de kennis van amateurbiologen en natuurliefhebbers wordt verbonden aan die van professionals."
(citaat van het artikel, p. 12)
Kees Nieuwerths visie in samenvatting:
Citeer""De schrijvers hebben goed geluisterd, ze hebben echt gekeken naar wat er leeft in de samenleving. Alle terreinbeheerders, natuurorganisaties, landbouworganisaties, bedrijven en burgers zijn erbij betrokken", vindt Kees Nieuwerth van het KNNV-bestuur."
(citaat van het artikel, p. 13)
En voor deelnemers aan waarneming.nl is het volgende citaat van Kees Nieuwerth van toepassing:
Citeer... de rijksoverheid (wil) de kennisnetwerken voor natuurbeleid en natuurbeheer veel beter toegankelijk ... maken, vooral via internet. In de visie wordt lovend gesproken over de inzet van alle vrijwilligers die via de Particuliere gegevensbeherende organisaties in het veld data verzamelen. Bij de 'vermaatschappelijking' van het natuurbeleid past ook het stimuleren van burgerparticipatie. ...
(citaat p. 13)met vriendelijke groet, Margreet Kouwenhoven

Johan Helmus

#228
Oke, blijkbaar zijn die Kezen enthousiast. Wat voor hen de argumenten daarvoor zijn, is niet helemaal op te maken uit deze quotes. Afgezien dat zij de betrokkenheid van verschillende partijen en burgers toejuichen. (welke betrokkenheid, in wat?)

Iets anders: Het kabinet trekt €100.000 extra uit uit voor controles in het buitengebied:
Meer geld voor controles in natuur
Groeten, Johan Helmus

GijsB

wow, de nederlandse overheid die serieus een goede stap zet tegen het grootkapitaal ten behoeve van de natuur en volksgezondheid!
http://action.sumofus.org/a/monsanto-roundup-banned/?sub=fb
Gijs

KorHaan

http://inhabitat.com/the-netherlands-says-no-to-monsanto-bans-roundup-herbicide/


Motie is ingediend door Partij voor de Dieren (Esther Ouwehand) en gesteund door PvdA, CU, 50+, GroenLinks, SP en PVV.

VVD en CDA zie ik er niet bij staan, dus... die zullen wel door de knieën gegaan zijn.

Milieu 1, grootkapitaal 0!

Vriendelijke groet,

Ronald Sinoo

GijsB

oh, alsnof alleen maar een verbod voor particulieren.
Het is natuurlijk een begin, maar het wordt pas echt een verandering als ze het voor boeren verbieden
Gijs

KorHaan

http://www.krapuul.nl/samenleving/573782/sharon-dijksma-doet-een-samsommetje/


Onze onvolprezen staatssecretaris heeft weer eens een sneue poging gedaan om het blazoen van haar clubje, de Partij van de Dwangarbeid, met een smerige lap op te poetsen. De verkiezingen komen er weer aan, mensûh!
Lees dit stuk van Jan Zwaaneveld; na het geweeklaag en de krokodillentranen van Samsom ( "Heeft mijn gehandicapte dochtertje straks eigenlijk nog wel een leuk leven nu alle zorg door ons kabinet snoeihard wordt afgeschaft?") beginnen bij Dijksma ook de hypocriete lichaamssappen te stromen.

Ik heb eerder al eens gezegd dat de PvdA het verdient om bij de eerstvolgende verkiezingen volledig van de kaart geveegd te worden, en Dijksma en Samsom staan blijkbaar aan mijn zijde in dit voornemen! Het kiezersbedrog van de PvdA moet toch een keer tot opheffing van die club gaan leiden, mag ik hopen?!

Vriendelijke groet,

Ronald Sinoo

Arjan Broekhuizen

Citaat van: KorHaan op oktober 27, 2014, 19:09:26 PM
http://www.krapuul.nl/samenleving/573782/sharon-dijksma-doet-een-samsommetje/

Een reactie vanuit de VVD:
VVD wil andere prioriteiten Dijksma's dierenwelzijnsbeleid
Staatssecretaris Sharon Dijksma (Economische Zaken) kan zich beter richten op de Europese handhaving van bestaande regels omtrent dierenwelzijn, dan te pleiten voor nog meer Europese regels voor de landbouwsector. Dat zegt VVD-Kamerlid Helma Lodders tegen NU.nl.
Met vriendelijke groet,
Arjan Broekhuizen

Johan Helmus

Groeten, Johan Helmus


KorHaan

5000 hectare is te weinig. Minstens 50.000 hectare. Dan kun je de pannenkoekenhuizen en de pretparken lekker langs de buitenkant houden. Ik wil rust en de mogelijkheid dat ik iets onverwacht op mijn pad vind. Ik gruw bij de gedachte, dat ik tussen lawaaierige families, hardlopers, mountainbikers, nordicwalkers en fietsers moet lopen, in de wetenschap dat elk schuw dierenleven pas weer tevoorschijn komt als de consumerende hordes huiswaarts zijn gekeerd.
Nederland is geen vergelijk met landen als Canada en Schotland.
Daar ben je al een dag onderweg om überhaupt bij een nationaal park te komen.
Maar wij moeten in dit land zo nodig weer een te ruime broek aantrekken. Doe het dan in één keer goed, en onteigen dan driekwart van de landbouwgrond voor je mooie natuurplannetjes. Dan begint het ergens op te lijken.

Vriendelijke groet,

Ronald Sinoo

Arjan Broekhuizen

Het Springendal en het Dal van de Mosbeek bij Vasse worden definitief aangewezen als Natura 2000-gebied, na een uitspraak van de Raad van State. Boeren worden hiervoor onteigend en hun bedrijven worden minder waard door de aanwijzing als Natura 2000. Euro-parlementariër vindt dat lokale bestuurders in actie moeten komen.
RTV Oost: Springendal bij Vasse definitief Natura 2000-gebied, boeren teleurgesteld
RTV Oost: Schreijer: bestuurders en politici moeten nu in actie komen tegen plannen Natura 2000

Nu vraag ik me altijd af bij zulke berichten hoe ver we kunnen gaan met de aanleg van nieuwe natuur, ten koste van agrariërs die veel hebben geïnvesteerd in hun bedrijf (wat er soms al decennia zit) en die zich ook inzetten voor natuur op hun landerijen?
Ik vind de aanleg van nieuwe natuur goed, want 'wij' hebben al genoeg natuur vernietigd met de uitbreiding van onze woongebieden/industrie/landbouw. Maar mag dit ten koste gaan van alles?

Ik weet niet hoe dit is in dit specifieke gebied, maar moet nieuwe natuur niet zo veel mogelijk ontwikkeld worden, als uitbreiding van bestaande natuur? En niet als nieuwe, losliggende natuur?
Met vriendelijke groet,
Arjan Broekhuizen

Freek Verkerk

Citaat van: Arjan Broekhuizen op oktober 30, 2014, 09:32:15 AM
Het Springendal en het Dal van de Mosbeek bij Vasse worden definitief aangewezen als Natura 2000-gebied, na een uitspraak van de Raad van State. Boeren worden hiervoor onteigend en hun bedrijven worden minder waard door de aanwijzing als Natura 2000. Euro-parlementariër vindt dat lokale bestuurders in actie moeten komen.
RTV Oost: Springendal bij Vasse definitief Natura 2000-gebied, boeren teleurgesteld
RTV Oost: Schreijer: bestuurders en politici moeten nu in actie komen tegen plannen Natura 2000

Nu vraag ik me altijd af bij zulke berichten hoe ver we kunnen gaan met de aanleg van nieuwe natuur, ten koste van agrariërs die veel hebben geïnvesteerd in hun bedrijf (wat er soms al decennia zit) en die zich ook inzetten voor natuur op hun landerijen?
Ik vind de aanleg van nieuwe natuur goed, want 'wij' hebben al genoeg natuur vernietigd met de uitbreiding van onze woongebieden/industrie/landbouw. Maar mag dit ten koste gaan van alles?

Ik weet niet hoe dit is in dit specifieke gebied, maar moet nieuwe natuur niet zo veel mogelijk ontwikkeld worden, als uitbreiding van bestaande natuur? En niet als nieuwe, losliggende natuur?
Ik heb er geen enkele moeite mee dat voor natuurgebieden boeren onteigend worden. Boeren zijn ondernemers; gewoon een goede prijs voor de grond betalen en dan is iedereen blij. Ze mogen wat mij betreft ook gewoon blijven wonen waar ze wonen en de bestemming van hun bedrijf kan veranderen naar wonen, waardoor ze dus eigenlijk op een villa wonen in een natuurgebied. Dan wordt hun huis ook veel waard. En wat mij betreft kan er ook gewoon een flink budget vrijgemaakt worden om hier en daar gronden aan te kopen van boeren die dat aanbieden. Die aangekochte gronden kunnen dan omgezet worden in natuurgebied, waardoor we wat verspreide kleinere natuurgebieden krijgen, wat het landschap gevarieerder maakt en toch ook de natuur ondersteund. Niet alle soorten hebben namelijk grote aaneengesloten terreinen nodig. Bijvoorbeeld reeën, muizen, konijnen, hazen, marters, otters etc.
Natuurlijk gegroet
Freek Verkerk

Bart van Hoogstraten

Sharon is weer lekker bezig: http://www.trouw.nl/tr/nl/4328/Opinie/article/detail/3782467/2014/11/04/Nederlandse-koe-dreigt-het-haasje-te-worden.dhtml Ze heeft een ontwerp-Melkveewet aan de Kamer aangeboden waarin bedrijven onbeperkt mogen intensiveren. Dit in combi met de opheffing van de melkquota per april '15 zal nog maar weinig gezonde koeienvla's opleveren in de wei vrees ik. Dag Grutto's...
Vriendelijke groet! Bart van Hoogstraten

De toekomst van Waarneming is onzeker. Draag bij aan het voortbestaan en betaal gewoon jaarlijks € 25,- abonnementskosten!
https://waarneming.nl/donate/