Natuurbeleid rutte II (afgesplitst van Rutte I)

Gestart door JRoosma, oktober 29, 2012, 17:09:43 PM

Vorige topic - Volgende topic

JRoosma

Uit het nieuwe regeerakkoord van vandaag:


Bij het natuurbeleid is de rijksoverheid verantwoordelijk voor de kaders en ambities. De
provincies zijn verantwoordelijk voor het invullen en uitvoeren van het beleid, zoals in
het Natuurakkoord is afgesproken.
• De ecologische hoofdstructuur wordt uitgevoerd, inclusief de verbindingszones, maar
we nemen er meer tijd voor. Daarom maken we afspraken met provincies en
natuurbeheerorganisaties over prioriteiten, tijdpad en de inzet van middelen. Bij een
evaluatie in 2016 betrekken we de effecten van planologische claims.
• Het beheren en beschermen van bestaande natuurgebieden krijgt voorrang. Hiervoor
is de 200 miljoen die in het begrotingsakkoord 2013 voor natuur is bestemd
geoormerkt via het Provinciefonds beschikbaar.
• De Natuurbeschermingswet die in behandeling is wordt aangepast. Waar mogelijk
worden de verschillende beschermingsniveaus geharmoniseerd en waar relevant in
overeenstemming gebracht met de Vogel- en Habitatrichtlijn en andere relevantie
regelgeving. Zo zal de wet bijdragen aan de biodiversiteit in Nederland.
• Om een grotere private betrokkenheid mogelijk te maken bezien we de positionering
van Staatsbosbeheer. Voor alle natuurbeheerorganisaties geldt dat zij zo veel mogelijk
eigen middelen moeten genereren.
• Binnen het natuurbeleid streven we naar synergie met andere maatschappelijke
belangen zoals waterveiligheid, recreatie, ondernemerschap, gezondheid, energie en
klimaat.
• Alle alternatieven voor natuurcompensatie rond de verdieping van de Westerschelde
zijn zorgvuldig gewogen op kosten en effecten. Op grond daarvan besluiten we de
volledige ontpoldering van de Hedwigepolder zo spoedig mogelijk ter hand te nemen.
Jaring Roosma

Maarte5n

evaluatie in 2016 betrekken we de effecten van planologische claims.

wat word hiermee bedoelt?

dat de ontwikkeling in volle gang is en gekeken word of het goed gaat volgens berrekeningen?

of dat ze pas na 2016 echt beginnen met verbindings stukken aanleggen van veluwe naar horsterwold en utrecht heuvelrug en naar oosten?
Maarten vd Berg

Timo Roeke


Maarte5n

#3
Citaat van: Timo Roeke op oktober 29, 2012, 19:04:22 PM
Evalueren doe je naderhand.

:duim: evalueren na dat het af is. het duurt langer dan geplant 2018 moet klaar zijn dacht ik?
maar er staat evalueren in 2016 dan zou het juist veel sneller gaan dan ze willen en in 2016 klaar willen zijn over 3jaar en een kwart jaar?


Gr M
Maarten vd Berg

M.Haverkamp

Citaat van: Maarte5n op oktober 29, 2012, 19:07:05 PM
Citaat van: Timo Roeke op oktober 29, 2012, 19:04:22 PM
Evalueren doe je naderhand.

:duim: evalueren na dat het af is. het duurt langer dan geplant 2018 moet klaar zijn dacht ik?
maar er staat evalueren in 2016 dan zou het juist veel sneller gaan dan ze willen en in 2016 klaar willen zijn over 3jaar en een kwart jaar?


Gr M


Evalueren doe je niet altijd achteraf: je hebt een post-ante beleidsevaluatie: hier kijk je achteraf naar de effecten en een ex-ante beleidsevaluatie: hier ga  je van te voren inschatten wat de effecten zijn. Ik ben vanuit mijn vakgebied (ik ben bestuurskundige) in het regeeraccoord gedoken en ben er nog niet uit: het is op nogal wat gebieden vaag geformuleerd. Het lijkt er op dat er de komende jaren niet veel positiefs wordt gedaan maar ook niet zoals onder Bleeker wordt afgebroken. Het accent ligt op beheren en consolideren en hopen op betere tijden.

GijsB

'Knelpunten in het aansluitende wegennet worden gelijktijdig aangepakt. De besluitvorming over de verbreding van de Ring Utrecht (2 x 7 rijstroken) wordt afgerond.'[/size]


hmz
Gijs

Johan Helmus

Citaat van: JRoosma op oktober 29, 2012, 17:09:43 PM
Uit het nieuwe regeerakkoord van vandaag:

..
Dank voor dit overzichtje, hier was ik al benieuwd naar! Jammer dat er weinig concrete plannen zijn.

Goed dat de EHS wel wordt uitgevoerd. Uit het verhaal kan ik echter niet afleiden of het hier gaat om het uitvoeren van de oorspronkelijke, volledige EHS, of de 'herijkte', oftewel uitgeklede en halfbakken versie van de EHS, zoals Bleker die had bekokstoofd. Laten we hopen op de eerste, voor de natuur meest waardevolle, variant.

Het valt me op dat de termen ondernemerschap en privaat ook weer terugkomen. Ik hoop niet dat men hier weer doelt op het privatiseren van stukken natuur ten gunste van commerciële partijen? Dat lijkt mij een nogal naïef plan, en ik vermoed dat dat niet positief uitpakt voor de natuur zelf.
Groeten, Johan Helmus

erikwouda

#7
Wees vooral niet te optimistisch, dan schrik je niet als er straks massaal vanuit gemeenten aan ontwikkelaars gegund wordt. Lagere overheden moeten ergens de onder Rutte 1 geslagen financiële gaten mee dichten, en ontwikkeling van nieuwe gebieden is vaak (op papier) lucratief.


(Bouwend NL en aanverwanten lobbyen stevig. Die zijn de hausse niet vergeten. Gemeenten in dreigende financiële nood krijgen op gegeven ogenblik een weke ruggegraat et voila! Weer een woonwijk.)
Vogelaar, maar ook grafisch ontwerper
http://novalijn.nl

Johan Helmus

Groeten, Johan Helmus

joostheeremans

Het lijkt erop dat Co Verdaas de nieuwe staatssecretaris is, hoewel het departement weer van naam is veranderd. Deze quote haalde ik van de website van LTO :
Onder het kopje 'Hier sta ik voor' sluit Verdaas zijn ambities als volgt af: 'Natuur is van levensbelang voor mens en dier. Goede bescherming leg ik wettelijk vast in een nieuwe wet. Daarnaast ga ik natuurorganisaties aansporen om zelf meer geld te verdienen. Initiatieven van natuurbeheerders en anderen zal ik daarbij steunen."
MvG Joost Heeremans



- Do geese see god ?-

Melchior van Tweel

Groet, Melchior
www.melchiorvantweel.nl

Johan Helmus

En kennelijk is de nieuwe staatssecretaris vegetariër. Misschien zegt dat iets over het beleid dat we kunnen verwachten?
Groeten, Johan Helmus

KorHaan

http://nl.wikipedia.org/wiki/Co_Verdaas


Deze man heeft niets met natuur, wordt misschien de onderknuppel ( staatssecretaris is nog altijd ondergeschikt aan minister) voor natuur, onder een (zeker) liberale minister van Economische zaken, de LTO is enthousiast over hem omdat ze hun eigen gang mogen gaan met schaalvergroting, en natuur is weliswaar "belangrijk" maar wordt nog altijd ingeperst in winstdraaiende ministeries.

Genoeg redenen om hier weer somber van te worden; een tweede Bleker zal het niet worden (Bleker is uniek genoeg om in zijn eentje in een verdomhoek gezet te worden), maar ik houd mijn hart weer vast....


Vriendelijke groet,


Ronald Sinoo


Yeronimo

Wanhoopspoging tot het redden van zijn imago wellicht? ;D
Jeroen Breidenbach, 29 jaar
Leeuwarden
Nieuwste soorten: Larinus turbinatus, Grootvlekmospalpmot, Stenarella domator, Egale pelsmot, Izabelkleurig breeksteeltje (totaal 5355 soorten in Nederland)

KorHaan

#15
In de Vrij Nederland van deze week ( nummer 48 ; 1 december 2012) staat een artikel over de grote bijensterfte, en waarom gevaarlijke pesticiden nog toegestaan worden. "Dode bij, stille lente".

Dit artikel van 4 pagina's geeft een kijkje in de kongsi tussen wetenschap, overheid en giffabrikanten. "Het bewijs dat een nieuw type pesticide zeer schadelijk is, stapelt zich op. Maar de autoriteiten luisteren liever naar wetenschappers die op schoot zitten bij de agrochemische industrie".

De nieuwe pesticiden heten neonicotinoïden; daarvan is imidacloprid al in Frankrijk verboden omdat het spul op zonnebloemen grote bijensterfte veroorzaakte en de honingproductie daar met 60 % terugliep. In Nederland worden neonicotinoïden toegestaan, hoewel aangetoond is dat ze al in zeer kleine hoeveelheden vooral chronisch gevaarlijk zijn (over lange tijd blootgesteld aan het spul). Het goedje imidacloprid, dat hier te lande vooral op maïszaad gebruikt wordt, is zelfs "verbeterd" en is nu 7000x giftiger dan DDT. Op één maïszaadje zit genoeg spul om ruim 200.000 bijen te doden. Daarbij komt, dat het leeuwendeel (98 %) door uitspoeling in het milieu terecht komt. Langs de 350.000 kilometer sloot zijn de concentraties het hoogst. Het is wijs derhalve overal "EEN TEELTVRIJE ZONE VAN 1,5 METER LANGS DE WATERKANT AAN TE HOUDEN." ( -caps lock is van mij -RS).

Co Verdaas, onze nieuwe staatssecretaris van Natuur en Milieu, ontraadde dat: "Op dit moment kijken wij wat op vrijwillige basis mogelijk is. Ik vraag de Kamer daarvoor even de tijd te nemen. De beste garantie voor teeltvrije zones wordt geboden wanneer die ook door de agrariërs zelf worden omarmd."

Met andere woorden: dit hadden woorden van Bleker kunnen zijn. Verdaas heeft ook al twee moties in de Tweede kamer waarin om een moratorium op neonicotinoïden werd gevraagd, tegengehouden. Verder is onder Bleker de openbaarmaking van onderzoeksresultaten tegengehouden, en het is maar de vraag of de nieuwe staatssecretaris alles opengooit. Gezien zijn coulante houding tegenover de LTO snap ik nu, dat de boeren zo tevreden zijn met Verdaas.

Er is nog geen ruk veranderd. Lees alstublieft het hele artikel in Vrij Nederland, want ik heb het hier nog niet eens gehad over de drijvende krachten achter de wetgeving, want die zitten te ingewikkeld in elkaar om even samen te vatten. Het is een schande dat dit spul nog gewoon wordt gebruikt.

Nu snap ik ook, dat de Veldleeuwerikenpopulatie met 96% is gekelderd de afgelopen 50 jaar.


Met vriendelijke groet,


Ronald Sinoo

petraw

#16
Beste Ronald,

Citaat van: KorHaan op december 02, 2012, 19:24:08 PM
In de Vrij Nederland van deze week ( nummer 48 ; 1 december 2012) staat een artikel over de grote bijensterfte, en waarom gevaarlijke pesticiden nog toegestaan worden. "Dode bij, stille lente".

Zembla heeft daar een uitzending over gehad: http://zembla.vara.nl/Afleveringen.1973.0.html?tx_ttnews%5Btt_news%5D=40025&cHash=fd75dae

Groet,

Petra
Groet, Petra

KorHaan

Petra,

:duim:

Dank je wel; deze uitzending van Zembla geeft een goed beeld van wat in het Vrij Nederland-artikel staat. Het gebruik op golfbanen van dit gif was nieuw voor mij, maar het verbaast me niet. Dat bijen veel drinken en daarmee het gif via oppervlaktewater of dauwdruppels binnenkrijgen, wist ik ook niet.

Maar goed.

Dat onze landbouw ons langzaam, maar zeker, allemaal aan het uitroeien is, wil kennelijk nog niet erg doordringen. De miljardjes zijn natuurlijk belangrijker. De wetgeving moet hier optreden. Verdaas: wees een vent! Verbieden die handel! Nu meteen.


Vriendelijke groet,


Ronald Sinoo

jvogels

Neonicotinoiden zijnop dit moment een gloeiend heet topic waar veel ecologen (waaronder ik) zich op dit moment zorgen over maken. De druk die door de ecologische onderzoekswereld op dit onderwerp gelegd wordt zal ongetwijfeld nog wel verder opgevoerd worden, niet alleen in nederland, maar wereldwijd.

Men moet overigens niet doen alsof het nu weer meneer Verdaas is die de grote boeman is, hij is ook maar de baas van een departement. De input en het leeuwendeel van de besluiten komen van zijn ambtenaren, en dat zijn dezelfde mensen als onder Bleker/Verburg. De effecten van meerdere jaren conservatief CDA beleid (hier schaar ik bewust de Veerman periode niet onder) zijn niet op stel en sprong teruggedraaid. Dat vraagt weer om een paar jaartjes ambtenaren geschuif voordat dat weer een beetje "in balans" is (als dat al ooit gebeuren gaat, zolang natuurbeleid onder landbouw valt).

Tot die tijd is het enige dat je als consument kunt doen geen/zo min mogelijk producten kopen die mbt van deze technieken geproduceerd worden (lees: geen bioindustrie vlees, geen bioindustrie groente, etc).

KorHaan

En niet gaan golfen, natuurlijk.

Ik schilder Verdaas niet als boeman af, maar hij is de aangewezen man om er wat aan te doen. Een paar jaartjes ambtenarengeschuif duurt te lang. Teeltvrije zones langs alle sloten kan onmiddellijk ingevoerd worden, als de heer Verdaas zijn taak serieus neemt, en het spul kan ook meteen van golfbanen verbannen worden.

We hebben het hier over een ecologische tijdbom die zijn weerga niet kent. 7000x sterker dan DDT! Dan kun je niet met je armen over elkaar gaan zitten wachten tot de boeren vrijwillig gaan meewerken. Wachten tot de consument zijn voorkeurspatroon verandert lijkt me hetzelfde als wachten op de dag dat de kalveren op het ijs dansen, of dat FC Bal-op-dak de Champions League wint in de finale tegen Barcelona. ;D

Enige haast is geboden, er zou op zijn minst wat meer media-aandacht voor kunnen komen.


Vriendelijke groet,


Ronald Sinoo

jvogels

Nieuwsflash!

Co verdaas zou aftreden bekend maken.

Vraag me af wat voor kongsi hier achter zit... wat ik er van gelezen heb valt het werkelijke "gesjoemel" wel mee, niet in de categorie zakkenvullen in ieder geval.


KorHaan

Citaat van: jvogels op december 06, 2012, 13:22:44 PM
Nieuwsflash!

Co verdaas zou aftreden bekend maken.

Vraag me af wat voor kongsi hier achter zit... wat ik er van gelezen heb valt het werkelijke "gesjoemel" wel mee, niet in de categorie zakkenvullen in ieder geval.


Hij woont in Zwolle, werkt in Arnhem en heeft ook nog een pied-a-terre in Nijmegen.
Als je dan jarenlang je ritjes met chauffeur van Zwolle naar Arnhem declareert als ritjes van Nijmegen naar Arnhem, doe je iets niet goed. Hij betaalt het bedrag ook terug, maar daar gaat het nu niet om. Er wringt iets. Dat had hij zelf natuurlijk kunnen voorkomen door gewoon te zeggen dat hij in Nijmegen woonde toen, en het minimale ritje Nijmegen-Arnhem kunnen declareren. Goedkoper voor de Provincie, en beter voor de integriteit van de gedeputeerde. Ik heb begrepen dat hij de ritjes vanuit Zwolle declareerde alsof het ritjes vanuit Nijmegen waren.

Dat hij nu aftreedt, omdat zijn integriteit in het geding zou zijn (juridisch advies, ja... het zal allemaal wel), heeft-ie dan toch echt aan zichzelf te wijten.

En wie nu zegt: ja, jij hebt makkelijk praten: ik heb 15 jaar lang nul, komma nul gedeclareerd bij mijn werkgever, het WNF, door elke maand zelf mijn strips op de fiets vanuit Hilversum naar Almere te brengen, terwijl ik wel recht had op vergoeding van de reiskosten per trein. Map op de rug, kijker om mijn nek, anderhalf uur fietsen heen, en anderhalf uur terug. Voor niks. Omdat ik dat leuker vond dan met de trein. Bij hoge uitzondering, met regen, ben ik met de trein geweest. Op eigen kosten.
Nu moet ik mijn strips afleveren in hartje Amsterdam, en dus sinds kort pas declareer ik geheel volgens contractvoorwaarden de koerierskosten Hilversum-Amsterdam. Omdat ik daar recht op heb. Het liefst had ik op de fiets gegaan, als tevoren naar Almere, maar Amsterdam is me niet alleen iets te ver op de fiets, maar biedt ook niet de natuurbeleving die ik op mijn fietstochtjes naar Almere tegenkwam.

Declaraties van een gedeputeerde dienen volkomen helder te zijn, zeker als je lekker verdient en in de picture staat, dus als Verdaas het van begin af aan eerlijk had gespeeld, had hij nu met opgeheven hoofd de aantijgingen naast zich neer kunnen leggen.

Dat uitgerekend de PVV een jaar geleden al een motie van wantrouwen indiende tegen de gedeputeerde, vanwege dit declareergedoe, is - gezien het dubieuze verleden van sommige Kamerleden van genoemde beweging met betrekking tot gesjoemel met geld - het toppunt van hypocrisie. Dus als ik Geert Wilders op de radio hoor eisen, dat premier Rutte zich vandaag vóór 3 uur moet komen verantwoorden in de Tweede Kamer, kan ik niet anders dan grimlachen om zoveel boter-op-het-hoofd van de PVV-leider.


Vriendelijke groet,


Ronald Sinoo

Bart van Hoogstraten

Citaat van: KorHaan op december 06, 2012, 19:15:20 PM
Als je dan jarenlang je ritjes met chauffeur van Zwolle naar Arnhem declareert als ritjes van Nijmegen naar Arnhem, doe je iets niet goed.

Nee, dan ben je inderdaad niet goed bezig! (wel goed voor de staatskas!) ;)
Vriendelijke groet! Bart van Hoogstraten

De toekomst van Waarneming is onzeker. Draag bij aan het voortbestaan en betaal gewoon jaarlijks € 25,- abonnementskosten!
https://waarneming.nl/donate/

jvogels

Met de nieuwsfeiten van gisteren er bij: inderdaad erg stom. Dat je in zwolle wilt blijven wonen als gedeputeerde kan ik me prima voorstellen (de regel dat je in de provincie moet wonen als je daar gedeputeerde van wilt zijn vind ik van een stuitende bekrompenheid getuigen, alsof de wereld tegenwoordig niet veel mobieler/bereikbaarder/etc is geworden); maar je haalt je wel een enorme hoop herrie op de nek als je vervolgens in 15 bochten moet wringen om je declaraties weer "kloppend" te krijgen. Ik zou zeggen: ga dan gewoon op eigen kosten naar je werk. 

jvogels

btw, wordt het niet eens tijd om deze discussie te splitsen?

Margreet Kwh

Lijkt me een goed idee, Joost. We zitten al in het volgende kabinet-Rutte.
(en dit bericht van mij mag dan weggegooid).
met vriendelijke groet, Margreet Kouwenhoven

Melchior van Tweel

Nee niet weggooien. Kan in de toekomst waarde hebben voor een heel interessante sociologische studie. ;D
Groet, Melchior
www.melchiorvantweel.nl

Margreet Kwh

met vriendelijke groet, Margreet Kouwenhoven

KorHaan

#29
Citaat van: jvogels op december 07, 2012, 11:54:20 AM
Met de nieuwsfeiten van gisteren er bij: inderdaad erg stom. Dat je in zwolle wilt blijven wonen als gedeputeerde kan ik me prima voorstellen (de regel dat je in de provincie moet wonen als je daar gedeputeerde van wilt zijn vind ik van een stuitende bekrompenheid getuigen, alsof de wereld tegenwoordig niet veel mobieler/bereikbaarder/etc is geworden); maar je haalt je wel een enorme hoop herrie op de nek als je vervolgens in 15 bochten moet wringen om je declaraties weer "kloppend" te krijgen. Ik zou zeggen: ga dan gewoon op eigen kosten naar je werk.


Geheel mee eens. Het jeukt me niet of iemand als gedeputeerde wel of niet in de provincie woont. En als het "moeilijk" ligt: ga dan gewoon op eigen kosten naar je werk. Dat kan Bruin wel trekken, want je zult best een riant salaris krijgen als gedeputeerde bij de Provincie.

Ik snap het soms niet, dat mensen die het hart links hebben moeilijk gaan zitten doen met bonnetjes. Zo zag ik jaren terug een item op tv over de nieuwe commissaris van de koningin in Noord-Holland, Harry Borghouts. ( GroenLinks!)  Zijn bureau was te laag, daar klaagde hij over; hij kreeg pijn in zijn rug. Dan denk ik: koop dan een goed bureau en hou op met zeuren.

Toen ik net begon met striptekenen en nog geen **** verdiende, kocht ik van mijn eerste geld een tafel van 1700 gulden. Daar zit ik nu al 20 jaar nog steeds met veel plezier achter te werken. Dat had de heer Borghouts natuurlijk ook meteen moeten doen, maar kennelijk kwam dat niet bij hem op. Je moet je wel bewust zijn van je verantwoordelijkheid, en het feit dat een camera je kleinzielige geklaag opneemt en vastlegt voor de eeuwigheid.


Maar goed. Ik ben benieuwd wie de opvolger van de heer Verdaas gaat worden.
Misschien kunnen we dan in een vers topic een nieuwe start maken.


Vriendelijke groet,


Ronald Sinoo