Hoofdmenu

Natuurnieuws

Gestart door Natuurleuk.nl, maart 21, 2007, 13:16:41 PM

Vorige topic - Volgende topic

Maico Weites

#60
Citeerbiodiversiteitstudie bepleit aandacht voor ongewervelden
Denk aan de zweefvlieg
Bescherming van planten en vogels bepaalt de keus voor natuurgebieden. Kijk naar andere soorten en stel andere prioriteiten, vindt promovenda Marieke Schouten.
Michiel van Nieuwstadt

Nederland richt nieuwe natuurgebieden in, maar vaak niet op de goede plaatsen. Zo krijgen de laagveengebieden van Noord-Holland en Friesland onvoldoende aandacht. De rijkdom en het grote aantal unieke soorten libellen, zweefvliegen, en mossen maakt dat dit gebied bijzondere bescherming verdient. Het is niettemin 'slechts marginaal aanwezig' in de plannen voor een Ecologische Hoofdstructuur: een aaneengesloten natuurgebied dat in 2018 tien procent van het oppervlak van Nederland zou moeten beslaan.

Dat concludeert Marieke Schouten in een studie naar de verspreiding van de Nederlandse biodiversiteit waarop zij gisteren is gepromoveerd bij de Universiteit Utrecht (Copernicus Instituut). Naast de laagveengebieden vond Schouten nog vier zogeheten hotspots die niet alleen rijk zijn aan soorten, maar ook veel unieke soorten herbergen: soorten die elders in het land niet voorkomen. Dat zijn de lössgronden in Zuid-Limburg, de duinen, de pleistocene zandplateaus op de Veluwe en in Drenthe en een omvangrijk gebied in het zuidoosten van Nederland (Brabant en het oosten van Overijssel/Gelderland). Ook deze gebieden vallen volgens Schouten niet optimaal samen met de inrichting van nieuwe natuurgebieden waaraan Nederland het komende decennium de voorkeur wil geven.

De Ecologische Hoofdstructuur is volgens Schouten ten onrechte vooral gebaseerd op de bescherming van planten en vogels. Ongewervelde diersoorten, amfibieën, reptielen en mossen zijn sterk ondervertegenwoordigd, dit ondanks de aandacht in de media voor een beperkt aantal zeer zeldzame soorten zoals de zeggekorfslak en de witsnuitlibel. Deze soorten genieten ook bescherming volgens de Europese Habitatrichtlijn. "Als je de doelstelling hebt om een representatief deel van de biodiversiteit te beschermen, dan moet je ook aandacht hebben voor andere dingen dan planten en vogels", zegt Schouten.

Ze inventariseerde het voorkomen in Nederland van vijf groepen van in totaal 974 soorten zweefvliegen, libellen, sprinkhanen/krekels, reptielen/amfibieën en mossen. Het is voor het eerst dat deze uiteenlopende categorieën bijeen zijn gebracht in één overzicht van de Nederlandse biodiversiteit.

De vijf soortenrijke Nederlandse hotspots vallen volgens Schouten nog "ten dele" samen met gebieden die rijk zijn aan planten. "Maar inventarisaties van vogels laten een totaal ander beeld zien. De diversiteit aan vogels is doorgaans eenvoudig hoog in waterrijke gebieden."

Schoutens inventarisatie biedt geen steun aan de klassieke hypothese dat gebieden met een hoge biodiversiteit ook productief zouden zijn, dat wil zeggen: veel plantenmassa produceren. Zij heeft daarvoor een eenvoudige verklaring: "Nederland is in de afgelopen eeuwen zo op de schop genomen dat je dit soort oorspronkelijke patronen niet meer kunt terugvinden. De arme zandgronden in het oosten hebben een lage biologische productiviteit, maar ze herbergen een grote rijkdom aan soorten. De rijke kleibodems in het westen produceren wel veel biomassa, maar die zijn juist soortenarm. Dat is te verklaren doordat boeren voor de landbouw en veeteelt bij voorkeur hebben gekozen voor de rijke gronden. Agrarische systemen zijn doorgaans armer aan soorten dan natuurlijke systemen."

De Nederlandse zeekleigebieden komen uit de studie van Schouten naar voren als zeer soortenarm. "Maar die gebieden zijn niet per se inherent soortenarm. Aan natuurgebieden zoals het Kuinderbos in de Noordoostpolder zie je dat de soortenrijkdom weer sterk kan toenemen als het wordt beschermd."

Schouten kon voor haar studie putten uit een grote hoeveelheid gegevens over de verspreiding van ongewervelden, reptielen, amfibieën en mossen in de periode vanaf 1820 tot nu. In deze twee eeuwen hebben natuurliefhebbers miljoenen waarnemingen vastgelegd met coördinaten van vindplaatsen: "Ik denk dat Nederland wat dit betreft buiten Engeland het best geïnventariseerde land ter wereld is."

Dat veel soorten tot op heden buiten de boot zijn gevallen bij grote inventarisaties van de biodiversiteit komt volgens Schouten vooral door onwetendheid. "Vogels hebben mensen altijd al aangesproken. En de taxonomie ervan is beter op orde dan die van zweefvliegen. Dat geldt voor planten evenzeer. Die lopen bovendien niet weg. Maar het is duidelijk dat er een vrij grote overlap bestaat in de regionale diversiteit van de vijf groepen soorten die ik heb onderzocht. Als je de belangrijke delen van de laagveengebieden, Zuid-Limburg, de zandplateaus en het zuidoosten van Nederland weet te beschermen, dan heb je het merendeel van de biodiversiteit te pakken. Daarom zouden deze vijf gebieden centraal moeten staan in het Nederlandse natuurbeheer."
Maico
Waarnemingen en foto's:
Nederland: https://waarneming.nl/users/15919/
Rest v/d wereld: https://observation.org/users/15919/

Maico Weites

CiteerWilde olifanten zetten Indiaas eiland op stelten
Uitgegeven op zaterdag 13 oktober 2007 om 16:21:39, bijgewerkt om 16:52:38   

(Novum/AP) - Een kudde van zo'n honderd wilde olifanten zet de boel op stelten op een eiland in een rivier in het noordoosten van India. Ze trappen huizen kapot, doen zich tegoed aan suikerriet en zaaien paniek onder de bevolking. De eilandbewoners proberen de olifanten met vuren en vuurwerk weg te jagen.


Er wonen ongeveer 150.000 mensen op Majuli, een eiland in de rivier de Brahmaputra ten oosten van Gauhati in de deelstaat Assam. De problemen met de olifanten, die vermoedelijk vanuit de heuvels van de naburige deelstaat Arrunachal Pradesh naar Majuli zijn gezwommen, begonnen bijna een week geleden. Op zoek naar hun ronddolende jongen komen ze dorpen binnen en vertrappen ze huizen, zei de plaatselijke bestuurder, L.S. Changsan. Zo'n vijftig families hebben hun toevlucht gezocht in een school die als vluchtelingencentrum in gebruik is genomen. Changsan zei dat de bewoners hulp krijgen van medewerkers van de bosbouwdienst, maar dat het niet meevalt de olifanten te verjagen.

India heeft met tien- tot vijftienduizend olifanten de grootste olifantpopulatie van Azië en daarvan leven er bijna vijfduizend in Assam. Door snelle inkrimping van hun leefgebied - satellietbeelden tonen aan dat er in de periode 1996-2000 in Assam 280.000 hectare bos is verdwenen - loopt de populatie snel terug en vertonen de olifanten zich steeds vaker in bewoonde gebieden. In 2001 werden in het noorden van Assam negentien olifanten die gewassen hadden opgegeten en hutten vernield, door dorpelingen vergiftigd.
Maico
Waarnemingen en foto's:
Nederland: https://waarneming.nl/users/15919/
Rest v/d wereld: https://observation.org/users/15919/

Maico Weites

CiteerBermen langs snelweg steeds bloemrijker


15 oktober 2007 - 16:17
VOORBURG (ANP) - De bermen langs de snelwegen worden steeds rijker aan bloemen. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) nemen zowel de algemene als de zeldzamere soorten toe.


Dat komt omdat er langs snelwegen maar een of twee keer per jaar wordt gemaaid en niet eerder dan juni wanneer al veel zaden rijp zijn, aldus het CBS in maandag gepubliceerde cijfers. De rijkdom van de bermen langs gemeentelijke of provinciale wegen bleef sinds 2000 juist gelijk.

Maico
Waarnemingen en foto's:
Nederland: https://waarneming.nl/users/15919/
Rest v/d wereld: https://observation.org/users/15919/

Maico Weites

#63
CiteerVissers mogen toch kabeljauw vangen in 2008
Uitgegeven: 16 oktober 2007 17:01
Laatst gewijzigd: 16 oktober 2007 19:13

DEN HAAG - Visserijbiologen denken dat er in 2008 waarschijnlijk toch een bescheiden hoeveelheid (22.000 ton) kabeljauw in de Noordzee kan worden gevangen. De laatste cijfers geven volgens de deskundigen aan dat er in 2005 voldoende kleine kabeljauwen zijn geboren om de stand in 2009 voor het eerst in jaren weer te laten groeien.

Dat blijkt uit de dinsdag gepresenteerde vangstadviezen van de Internationale Raad voor het Onderzoek van de Zee. Diezelfde instantie stelde dit voorjaar nog voor om in 2008 helemaal te stoppen met het vangen van kabeljauw omdat er steeds te weinig jonge vis bij kwam. 

Dit jaar mag er 22.900 ton kabeljauw worden gevangen. Om meer kabeljauw te krijgen in de Noordzee adviseren de biologen, onder wie die van Wageningen Imares (Institute for Marine Resources and Ecosystem Studies), dat in 2008 strikte vangstbeperkingen van kracht blijven.

Schol

Ook het advies voor het vangen van schol is bijgesteld. Omdat er in 2006 meer jonge scholis bijgekomen dan verwacht, kan er komend jaar het beste 35.000 ton worden gevangen. De aanwas van tong in de Noordzee blijft nog achter waardoor de vangst ervan moet worden beperkt tot 12.800 ton.

Dit voorjaar werd al geadviseerd om in 2008 niet meer dan 200.000 ton haring te vangen tegen 341.000 ton in 2007. De Europese ministers van Visserij stellen later dit jaar de definitieve vangsthoeveelheden vast.

Optimistisch

Stichting De Noordzee laat in een reactie weten voorzichtig optimistisch te zijn. Wel waarschuwt de milieuorganisatie ervoor dat een gezonde jaarklasse nog niet voldoende is voor een gezond bestand.

"Of het nu gaat om platvissen als tong en schol of een vis als kabeljauw, de boodschap achter de adviezen is duidelijk: Laat de kleine, nog jonge schol en kabeljauw in zee zwemmen en opgroeien tot volwassen vis die paait."

"Dat is de basis om toe te werken naar gezonde bestanden met een gezonde leeftijdsopbouw. Om dit langetermijndoel te bereiken moet de visserijdruk verder omlaag."
Maico
Waarnemingen en foto's:
Nederland: https://waarneming.nl/users/15919/
Rest v/d wereld: https://observation.org/users/15919/

Maico Weites

CiteerZeldzame geboorte van witte leeuw
Uitgegeven: 17 oktober 2007 13:42
Laatst gewijzigd: 17 oktober 2007 15:50

OLMEN - In de dierentuin van het Belgische Olmen is een witte leeuw geboren. De geboorte is zeldzaam, omdat de diertjes in het wild niet meer voorkomen.

Het dierenpark Olmen, tussen Eindhoven en Hasselt, is de enige zoo in België met witte leeuwen. De jonge welp verkeert in goede gezondheid. 

Het is de eerste worp van de driejarige leeuwenkoppel Ashanti en Apollo, meldde het park woensdag.

Maico
Waarnemingen en foto's:
Nederland: https://waarneming.nl/users/15919/
Rest v/d wereld: https://observation.org/users/15919/

Maico Weites

CiteerGrauwe gans mag niet worden afgeschoten
Uitgegeven: 15 oktober 2007 17:22
Laatst gewijzigd: 15 oktober 2007 17:24

DEN HAAG - De grauwe gans die 's zomers in Nederland vertoeft, mag niet worden afgeschoten. Minister Gerda Verburg (Landbouw) hield de Tweede Kamer maandag voor dat er voldoende alternatieven zijn voor de jacht.

Verburgs voorganger Cees Veerman zorgde een jaar geleden voor commotie met zijn voorstel de grauwe gans op de vrijstellingslijst te zetten, aangezien de dieren veel schade veroorzaken in de landbouw. 

Ganzen die 's winters ons land aandoen kunnen terecht in foerageergebieden. Daarbuiten mag op de dieren worden gejaagd.

Natuurgebieden

Ook de grauwe ganzen moeten terechtkunnen in foerageergebieden, in totaal 80.000 hectare. De helft daarvan is al gerealiseerd, terwijl ook in natuurgebieden al zo'n 15.000 hectare beschikbaar is, aldus Verburg.

In overleg met landbouworganisatie LTO wordt geprobeerd boeren te betrekken bij de ganzenopvang door ze subsidie te geven als ze ganzen op hun land toelaten.

Eieren

Het ministerie heeft 10 miljoen euro beschikbaar voor het ganzenbeheer en zoekt nog altijd andere manieren om de dieren op te vangen. Het rapen en schudden van de eieren leidt er niet toe dat de ganzenpopulatie kleiner wordt.

Met het groeien van de populatie neemt de schade toe. Volgens de Vogelbescherming waren er in de zomer van 2005 ongeveer 155.000 ganzen, onderverdeeld in dertien soorten, in Nederland
Maico
Waarnemingen en foto's:
Nederland: https://waarneming.nl/users/15919/
Rest v/d wereld: https://observation.org/users/15919/

Maico Weites

CiteerEU zoekt naar humane dood zeehonden

De Europese Commissie onderzoekt of er een humane manier is om zeehonden te doden en te villen. Het onderzoek moet leiden tot nieuwe voorschriften, mogelijk een importverbod van bepaalde zeehondenbont voor de hele EU.

De meeste EU-landen importeren nog steeds bont van zeehonden, vooral uit Canada. Alleen Nederland en België hebben een importverbod van zeehondproducten, hoewel Canada dat aanvecht bij wereldhandelsorganisatie WTO. Het Europees Parlement heeft opgeroepen tot een soortgelijk importverbod voor de hele EU.

Brussel heeft het EU-bureau EFSA in de Italiaanse stad Parma opdracht gegeven te zoeken of er een humane dood bestaat voor zeehonden. Het EU-bureau meldde woensdag gegevens te verzamelen van dierenbeschermers, jagers en wetenschappers. Testen op levende zeehonden horen niet bij het onderzoek. In december moet een eindoordeel klaar zijn, vlak voor het jachtseizoen in Canada.

Jagers doden in Canada jaarlijks honderdduizenden zeehonden, meestal met een geweer. Alleen in Canada mogen jagers nog een knuppel gebruiken om de schedel in te slaan. Het zachte bont gaat vooral naar Europa en China. Het vlees gaat naar Zuid-Korea en Taiwan.
Maico
Waarnemingen en foto's:
Nederland: https://waarneming.nl/users/15919/
Rest v/d wereld: https://observation.org/users/15919/

Maico Weites

#67
Ook het jeugdjournaal besteed aandacht aan Harmonia Axyridis

CiteerStinkend lieveheersbeestje
dinsdag 16 oktober 2007

Het veelkleurige Aziatische lieveheersbeestje is dol op Nederland! Het beestje komt namelijk steeds vaker voor in ons land. Dat zegt een insectendeskundige uit Wageningen.


In de jaren negentig werd het Aziatische lieveheersbeestje naar ons land gehaald. Daar werd ie losgelaten in groentekassen om bladluis op te eten dat op groenten voorkwam. Een biologisch bestrijdingsmiddel om het chic te zeggen.Maar als ie niet genoeg bladluis kan eten, gaat ie op zoek naar ander voer. En dat kan van alles zijn, zelfs zijn soortgenoten!

Het meest bijzondere aan het beestje is dat ie een stinkende geur verspreidt als ie zich bedreigd voelt. Mensen ruiken dat bijna niet maar vogels die hem op willen eten juist wel. En door de stank laten ze hem lekker met rust. Zo kan het lieveheersbeestje zich voortplanten en zorgt ie nu dus in sommige plekken in Nederland voor overlast.

Doordat het buiten kouder wordt zoeken ze, soms met duizenden tegelijk, een warm plekje. Bijvoorbeeld een woonhuis. En daar zijn de bewoners dan weer niet blij mee!Citeeren zorgt ie nu dus in sommige  plekken in Nederland voor overlast.

komt nu overal voor eigelijk

Maico
Waarnemingen en foto's:
Nederland: https://waarneming.nl/users/15919/
Rest v/d wereld: https://observation.org/users/15919/

Jeroen Nagtegaal

Ze zijn idd lastig, vooral met het fietsen, dan vliegen ze in je mond met zo'n naar bijsmaakje. Ook wij hebben er last van. Naja vooral ik omdatik het niet echt op deze beestjes heb. Maar verder was er laast nog een heel stuk over dit onderwerp op Regioned.
Groet, Jeroen Nagtegaal
Moderator subforum Ringen

Een geringde vogel gezien of gevonden.
Meld het hier of mail naar ringonderzoek@gmail.com

Maico Weites

CiteerKalfje met zes poten geboren in Beieren
Uitgegeven: 17 oktober 2007 15:23

HEBERTSFELDEN - Op een boerderij in de Duitse deelstaat Beieren is een kalfje geboren met zes poten.

Het kleine rund staat normaal op vier poten; de twee andere ledematen zijn niet voluit ontwikkeld, aldus boerin Maria Suttner woensdag. 

Zeldzaam

Volgens een dierenarts van de Ludwig-Maximilians-Universität in München zijn kalveren met zes poten extreem zeldzaam. Waarschijnlijk is een helft van een tweeling niet tot ontwikkeling gekomen.
Maico
Waarnemingen en foto's:
Nederland: https://waarneming.nl/users/15919/
Rest v/d wereld: https://observation.org/users/15919/

Maico Weites

CiteerMEER OVERLAST GEVECHTSHELIKOPTERS SINDS MISSIE AFGHANISTAN
17-10-2007

Laag overvliegende gevechtshelikopters breken boomtoppen af en jagen recreanten het bos uit in en rond natuurgebied Hulshorsterzand. "De overlast is op de Veluwe flink toegenomen sinds de missie van defensie in Afghanistan", zegt boswachter Nico Nelis van Natuurmonumenten.

Volgens Nelis bootsen helikopterpiloten boven stuifzandgebieden Afghaanse gevechtshandelingen na. "Het komt vaker voor dat de helikopters, mogelijk door verkeerde coördinaten, niet op eigen militair oefenterrein maar op natuurgebieden landen. Wandelaars worden dan als snel gezandstraald."


Op webvideo vastgelegd

Ook is er veel schade aan de natuur. Boomtoppen, jong en oud, knakken als rietjes af door de zware luchtverplaatsing. Het bewijs is te zien op een filmpje op de website van De Stentor. Links en rechts van een fietspad aan de Stakenbergweg zijn boomtoppen en takken afgebroken.


Herten drijven

Het kan nog gekker. Nelis: "Het is geconstateerd dat Chinook-piloten voor de lol herten hebben opgedreven." Natuurmonumenten brengt de overlast en schade in kaart. Als genoeg bewijs is verzameld overweegt Natuurmonumenten net als Staatsbosbeheer een schadeclaim in te dienen bij defensie.


Boetes

Maandelijks overleggen natuurorganisaties met defensie over allerlei vormen van overlast door militairen. Nelis vindt het tijd voor een oplossing. "Recreanten klagen dat zij nog geen hond mogen loslaten zonder kans op een boete, terwijl defensie kan doen en laten wat ze wil."


 
Maico
Waarnemingen en foto's:
Nederland: https://waarneming.nl/users/15919/
Rest v/d wereld: https://observation.org/users/15919/

Maico Weites

CiteerStaatsbosbeheer wil proef bij Hoog Buurlo met zes wisenten
door Wijnand Kooijmans


APELDOORN - Binnen twee jaar moeten er weer wisenten in de vrije natuur op de Veluwe rondlopen. Voorlopig alleen nog in een gebied van duizend hectare rond Hoog Buurlo. Daar komen maximaal zes van deze ruim duizend kilo wegende bizonsoort.


VORIGE STARTSTOPVOLGENDE
Het betreft een initiatief van Staatsbosbeheer. Districtshoofd Leen Jacobs wil op korte termijn bekijken aan welke voorwaarden moet worden voldaan om de dieren hier weer vrij rond te laten lopen. Wanneer alles volgens plan verloopt worden de eerste dieren in 2008 maar uiterlijk in 2009 uitgezet.

De terugkeer van de wisent is al jarenlang onderwerp van gesprek. Er is veel over gesproken en er zijn de nodige onderzoeken gedaan. Volgens Jacobs is het nu tijd om daadwerkelijk actie te ondernemen en plannen te maken.

De laatste keer dat over de terugkeer van de wisent werd gesproken was nog voor de eeuwwisseling. Het betrof toen een initiatief van Kritisch Faunabeheer. Boswachters van Staatsbosbeheer reageerden toen nog negatief op het plan. Inmiddels is het tij gekeerd.

Per bizon is volgens Jacobs een gebied van zo'n 150 hectare nodig. Dat betekent dat in het betrokken gebied tussen Hoog Buurlo en het schietkamp maximaal zes wisenten de vrijheid kan worden gegeven. Staatsbosbeheer denkt aan een met met stroomdraad afgesloten gebied. Om zich te oriënteren gaat Staatsbosbeheer onder meer een kijkje nemen in de gebieden in het voormalige Oost-Duitsland waar de dieren in het wild lopen.Staatsbosbeheer wil binnen twee jaar wisenten terug brengen op de Veluwe. Eerst zes en als dat goed gaat kunnen er meer komen in een groter gebied.

zie ook dit topic.
Maico
Waarnemingen en foto's:
Nederland: https://waarneming.nl/users/15919/
Rest v/d wereld: https://observation.org/users/15919/

Maico Weites

CiteerVogelbescherming rijgt langste pindasnoer ooit
Uitgegeven: 19 oktober 2007 10:30

ZEIST - In de tuin van de Vogelbescherming in Zeist wordt gewerkt aan de langste pindaslinger ooit. Tientallen kilo's pinda's moeten uiteindelijk resulteren in een snoer van 300 meter.

Als deze lengte wordt gehaald wordt de recordpoging gemeld bij het Guinness Book of Records. 

De Vogelbescherming houdt voor het eerst de Tuinvogel Driedaagse. In de tuin van de natuurorganisatie wordt niet alleen gewerkt aan de pindaslinger, maar kunnen mensen ook leren hoe ze zelf voer voor vogels kunnen maken.

Dit weekeinde staan specialisten klaar om tuineigenaren te laten zien hoe ze hun tuin vogelvriendelijk kunnen inrichten.
Maico
Waarnemingen en foto's:
Nederland: https://waarneming.nl/users/15919/
Rest v/d wereld: https://observation.org/users/15919/

vuurvlinder

Met vriendelijke groet, Astrid Landsaat.

Maico Weites

CiteerDUINPIEPER TERUG IN HULSHORSTERZAND
22-10-2007

De duinpieper is terug in het Hulshorsterzand. Natuurmonumenten-vrijwilliger Hans Raaijmakers signaleerde het afgelopen broedseizoen met regelmaat een paartje duinpiepers in het stuifzandgebied in de gemeente Nunspeet.

Een duinpieper is een vogeltje dat zich thuis voelt in stuifzand, op heidevelden met open plekken en in open duingebieden. Doordat veel van deze natuurgebieden zijn verdwenen, is ook deze pieper sterk in aantal afgenomen. In de jaren 70 waren er naar schatting nog 100 tot 150 paar, in 1990 was dit afgenomen tot 60 tot 80 paar. In 2002 werden nog maar 5 broedparen in enkele stuifzandgebieden aangetroffen. In 2004 en 2005 waren ook deze verdwenen.


Herstelproject
De duinpieper is zo zeldzaam dat hij voorkomt op de Rode Lijst van zeldzame vogelsoorten. De vondst van een paartje in natuurgebied Hulsthorsterzand geeft hoop dat Nederland deze broedvogel nog niet helemaal kwijt is. Vanaf volgend jaar wil Natuurmonumenten met een herstelproject de leefomstandigheden in het Hulshorsterzand verbeteren. De kans is groot dat het aantal kwetsbare planten- en diersoorten daarna toeneemt.

Broedpaar
Het paartje duinpiepers heeft waarschijnlijk in het Hulshorsterzand gebroed. Dit betekent dat deze zeldzame vogel na enkele jaren van afwezigheid weer terug is. De duinpieper broedt op de grond, in een graspol of kommetje dat aangekleed wordt met gras, droge plantenresten, haren en ander zacht materiaal. Vrijwilliger Hans Raaijmakers heeft helaas geen nest kunnen vinden. Maar volgens de criteria van Sovon Vogelonderzoek Nederland voldoen zijn waarnemingen wel aan de eisen om van een broedpaar te mogen spreken
Maico
Waarnemingen en foto's:
Nederland: https://waarneming.nl/users/15919/
Rest v/d wereld: https://observation.org/users/15919/

Maico Weites

CiteerBoeren rijden volgend jaar op biogastractor
22 oktober 2007 - 10:05

Talloze boeren betrekken stroom uit warmtekrachtinstallaties op eigen erf. Maar het kan veel beter, duurzamer en lokaler. Zuiver het vrijgekomen biogas uit de mestvergister, werk dat op naar aardgaskwaliteit en laat er dan je tractor op lopen. Daarmee houdt proefboerderij 'De Marke' bij Hengelo (Gld.) binnenkort een veelbelovend duurzaam experiment. De tractor rijdt al maanden op aardgas. De proef zal volgend jaar moeten uitwijzen of een biogastractor technisch en economisch haalbaar is.


Met een warmtekrachtinstallatie op of bij het boerenerf kunnen boeren zowel warmte als kracht (stroom) produceren. Overtollige warmte gaat echter vaak de lucht in of wordt voor opwekking van nieuwe stroom gebruikt. Dat is niet zo efficiënt. Een combinatie van mestvergister en zuiveringsinstallatie voor biogas biedt een prachtige oplossing. Dat kost niet alleen minder. Ook zijn zulke combinaties veel duurzamer. Niet langer diesel importeren. Maar gewoon je eigen biogas opwekken voor het zware werk.

De proef op 'De Marke' is volgens Eddie ter Braack, begeleider van plattelandsprojecten voor LTO Noord, zowel technisch en economisch als juridisch een uitdaging. "Stroom moet door de netbeheerder afgenomen worden. Kan dat straks met gas? We zullen wel moeten onderzoeken welke grenzen de regelgeving hieraan stelt. En of we invoeding in het gasnet – dus van lage naar hoge druk – technisch kunnen uitvoeren", zegt hij.

Voor overproductie 's zomers is hij niet bang. "Natuurlijk levert een mestvergister in die periode meer biogas op, gas dat je dan niet hoeft te verstoken. Maar voor overproductie kan je", oppert hij, "een gasophaaldienst in het leven roepen. Net als bij melk. Dat wordt al tijden bij de boer opgehaald."

Voordat het zover is, zal de proefboerderij de tractor natuurlijk nauwkeurig bestuderen. Presteert hij naar behoren? Moet er niet een andere compressor in? En vooral, kan hij door deze aanpassingen economisch uit? Het experiment is gefinancierd door LTO Noord, provincie Gelderland en SenterNovem. De projectgroep biomassa en WKK houdt op 27 november 2007 een voorlichtingsdag over de opwerkingsinstallatie en de tractor die op biogas rijdt.

Maico
Waarnemingen en foto's:
Nederland: https://waarneming.nl/users/15919/
Rest v/d wereld: https://observation.org/users/15919/

Maico Weites

CiteerZeldzame witte leeuwenwelp gestorven
Uitgegeven: 23 oktober 2007 11:19

BRUSSEL - De witte leeuwenwelp die vorige week in de dierentuin van het Belgische Olmen werd geboren, is gestorven. Dat meldt de zoo op zijn website.

Het dierenpark Olmen, tussen Eindhoven en Hasselt, is de enige dierentuin in België met witte leeuwen.
Maico
Waarnemingen en foto's:
Nederland: https://waarneming.nl/users/15919/
Rest v/d wereld: https://observation.org/users/15919/

Maico Weites

#77
CiteerOnbekenden rukken kop van flamingo af
In de dierentuin van Frankfurt hebben onbekenden in de nacht van maandag op dinsdag vier flamingos omgebracht. Bij die drie van de vier dieren werd de kop afgerukt en de vierde werd gewurgd, zo heeft de politie dinsdag bekendgemaakt. Medewerkers van de zoo troffen de dieren 's morgens aan. Het gaat om een Cuba-flamingo en drie Chili-flamingo's, die allemaal al meer dan dertig jaar oud waren.

Weer een broodje aap, of dit keer wel waar..

CiteerNatuurorganisatie in geweer tegen windmolens
Uitgegeven: 24 oktober 2007 18:29

STEENWIJK - Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en Natuur en Milieu Overijssel maken bezwaar tegen de komst van windmolens rond nationaal park De Weerribben/Wieden. Dat meldde een woordvoerder woensdag.

De gemeenteraad van Steenwijkerland is akkoord met de bouw van twee windmolenparken.Citeer'Voorbereiding op exotische ziektes deugt niet'
Uitgegeven: 25 oktober 2007 11:57
Laatst gewijzigd: 25 oktober 2007 13:30

WAGENINGEN - De overheid moet teams van deskundigen samenstellen, die zich gaan voorbereiden op de uitbraak van exotische ziektes in Nederland.

Nu is daarvoor niets geregeld, zodat het te lang duurt voor er adequaat wordt gereageerd als zo'n ziekte opduikt. Dat stelt entomoloog Willem Takken van de Wageningen Universiteit. 

Takken presenteert volgende week in Wageningen een boek, waarin insectenkundigen uit de hele wereld hun licht laten schijnen over het oprukken van exotische- ofwel vectorziektes naar noordelijk Europa.

Nederland

"Dat zulke veelal ernstige aandoeningen binnenkort ook in Nederland opduiken, staat vast. Nu is preventie nodig, zodat het niet tot een massale uitbraak komt", aldus Takken in een vooruitblik op het boek.

Vectorziektes zijn aandoeningen als malaria, dengue (knokkelkoorts), West-Nijlkoorts en gele koorts. Dergelijke voornamelijk door muggen en teken overgebrachte ziektes kwamen tot voor kort in noordelijk Europa niet voor. Nu zijn er gevallen van tekenencefalitis in Zwitserland en Oostenrijk geweest.

Chikinginya-virus

Deze zomer dook het chikinginya-virus in Italië op. Takken: "Een virus waar je heel ziek van wordt, maar dat tot voor kort alleen in Oost-Afrika bekend was."

"Klimaatverandering, toenemende wereldwijde handel in levend materiaal en het reisgedrag van mensen zorgen voor verspreiding van exotische aandoeningen. Dat valt niet meer te keren, maar je kunt er wel voor zorgen dat kernteams van deskundigen draaiboeken maken waarmee een uitbraak zelfs internationaal direct de kop in wordt gedrukt.

Wachten

We moeten niet gaan wachten op het eerste dodelijke slachtoffer", bepleit Takken. De insectendeskundige noemt de dierziekte blauwtong als voorbeeld: "Vorig jaar raakten enkele dieren besmet, nu zit de ziekte in heel Nederland en het virus breidt zich uit naar Engeland en Denemarken. Met een passend draaiboek hadden we de verspreiding kunnen inperken."


CiteerMiljoenen naar alternatief voor dierproeven
Uitgegeven: 25 oktober 2007 16:07
Laatst gewijzigd: 25 oktober 2007 16:08

DELFT - Onderzoekers krijgen 54 miljoen euro om alternatieven te ontwikkelen voor dierproeven. Dat meldden TNO en het Netherlands Toxicogenomics Centre (NTC) donderdag.

Deze instituten verwachten dat het mogelijk is om de giftigheid van chemische stoffen op een andere manier te bepalen dan nu gebruikelijk is. Voor de huidige testmethoden zijn onderzoekers nog grotendeels afhankelijk van proeven met dieren. 

In de komende vijf jaar moet blijken of het toepassen van gentechnieken en testen met behulp van reageerbuizen de gewenste resultaten opleveren. Bij gebleken succes kan een nieuwe methode ervoor zorgen dat er minder of minder intensief getest hoeft te worden op dieren.


Maico
Waarnemingen en foto's:
Nederland: https://waarneming.nl/users/15919/
Rest v/d wereld: https://observation.org/users/15919/

Maico Weites

CiteerBoommarters krijgen zendertje
Uitgegeven: 26 oktober 2007 14:26
Laatst gewijzigd: 26 oktober 2007 15:06

WAGENINGEN - Een aantal van de nog resterende boommarters in Nederland krijgt een zendertje, zodat onderzoekers meer te weten komen over hun terreingebruik. Met die gegevens kunnen maatregelen genomen worden zodat minder dieren doodgereden worden als ze de weg oversteken.

Het ministerie van Natuurbeheer, provincies en de Werkgroep Boommarter Nederland (WBN) komen binnenkort bij elkaar om te bespreken hoe de zender bij een aantal dieren geplaatst kan worden en wie dat gaat betalen.

CiteerDerde primaatsoorten met uitsterven bedreigd
Uitgegeven: 26 oktober 2007 10:51
Laatst gewijzigd: 26 oktober 2007 12:29

HAINAN - Bijna een derde deel van de primaatsoorten in de wereld wordt bedreigd met uitsterven. Dat is de conclusie van een rapport dat de milieuorganisatie International Primatological Society (IPS) vrijdag in het Chinese Hainan heeft gepresenteerd, aldus de BBC.

Primaten zijn hoog ontwikkelde zoogdieren, waartoe ook de mens behoort. In totaal zijn er 230 soorten. 
Maico
Waarnemingen en foto's:
Nederland: https://waarneming.nl/users/15919/
Rest v/d wereld: https://observation.org/users/15919/

HansJWG

CiteerSporenschildpad

Het gaat slecht met de sporenschildpad, een van de grootste landschildpadden ter wereld. Een eeuw geleden waren er nog zo?n tien miljoen te vinden in Afrika, nu zijn het er nog maar zo'n vijftigduizend. Het dier wordt bejaagd om zijn eiwitrijke vlees, waar de lokale bevolking ook medicinale krachten aan toeschrijft. 

bron; nu.nl
Groet, Hans

HansJWG

CiteerHonden beschieten man
Uitgegeven: 29 oktober 2007 18:19
Laatst gewijzigd: 29 oktober 2007 18:26

CHICAGO - Een groep jachthonden heeft een jager neergeschoten die een afgeschoten fazant wilde oprapen. Dat maakten de autoriteiten in de Amerikaanse staat Iowa maandag bekend.

De 37-jarige James Harris wilde de neergeschoten vogel ophalen en zette zijn geweer tegen een hekje. "Toen hij er overheen klom stapten de jachthonden op het geweer dat afging'', maakte staatsbosbeheer van Iowa bekend. De man werd geraakt in zijn been. 

Fazantenseizoen

Harris was met vrienden aan het jagen, een dag voordat het fazantenseizoen officieel begon.

nu.nl
Groet, Hans

Maico Weites

CiteerOudste dier is 410-jarige mossel
Uitgegeven: 30 oktober 2007 12:04
Laatst gewijzigd: 30 oktober 2007 12:05

BANGOR - Het oudste nog levende dier is een 410-jarige mossel. Het weekdier, een Noordkromp, werd onlangs voor de IJslandse kust gevangen. Volgens Britse wetenschappers verkeert het diertje "in zeer goede gezondheid", berichtte de Duitse krant Die Welt dinsdag.

De wetenschappers van de universiteit van Wales gebruikten voor een onderzoek Noordkrompen die bekend staan om hun hoge leeftijd. Toen ze de jaarringen van deze mossel telden, kwamen ze op 410 uit. 

Maico
Waarnemingen en foto's:
Nederland: https://waarneming.nl/users/15919/
Rest v/d wereld: https://observation.org/users/15919/

Maico Weites

CiteerWespennest zo groot als skippybal

anp | Gepubliceerd op 01 november 2007, 10:14
Laatst bijgewerkt op 01 november 2007, 10:22

BORCULO -  Het is een bekend verschijnsel in het najaar: een wespennest in de spouwmuur of onder de dakspanten. Meestal zijn ze zo groot als een voetbal.


Maar een gezin in Borculo vond deze week een wel heel bijzonder exemplaar op zolder: een wespennest zo groot als een skippybal, met een doorsnee van bijna een meter.

Dierplaagbestrijder Johan Dijkerman uit Laren (Gelderland), die werd ingeschakeld bij de bestrijding, zegt in de twintig jaar dat hij dit werk doet, slechts één keer eerder zo'n groot nest te hebben gezien. Hij noemt deze omvang ,,echt abnormaal''. Volgens Dijkerman zouden er mogelijk tussen de 30.000 en 40.000 wespen in hebben gewoond.

Dijkerman heeft de wespen inmiddels verdelgd, het nest hangt nog op de zolder. De bestrijder heeft de afdeling dierplagen van de Universiteit van Wageningen benaderd. Hij hoopt dat wetenschappers het nest willen bestuderen.
Maico
Waarnemingen en foto's:
Nederland: https://waarneming.nl/users/15919/
Rest v/d wereld: https://observation.org/users/15919/

Maico Weites

Citeer

vooral het verkeer maakt veel slachtoffers, 1 november 2007


Vijftien jaar geleden is de Werkgroep Boommarter Nederland (WBN) opgericht om de soort beter te kunnen beschermen. In deze periode is veel bereikt, met name op het gebied van kennis over de boommarter We zien echter nog steeds bedreigingen voor het voortbestaan van de boommarter in Nederland, waarvan het verkeer 1 van de grootste risicofactoren is.

De boommarter is een van de spectaculairste zoogdieren van Nederland. Met het formaat van een slanke kat verplaatst hij zich op acrobatische wijze hoog door de boomkruinen. Als gevolg van veranderingen in het landschap, verkeerssterfte en overbejaging is de soort de afgelopen eeuw uitgestorven in Noord-Brabant, Salland, Twente en de Achterhoek. Naar schatting komen er in Nederland nog slechts zo'n 350 boommarters voor. Om de boommarters goed te laten overleven is het van groot belang om de belemmeringen voor uitwisseling van dieren tussen de Utrechtse Heuvelrug, de Veluwe en de Drents-Friese Wouden op te heffen. Om precies te kunnen bepalen wat hiervoor nodig is zijn data nodig over het verplaatsingsgedrag van boommarters. Daarnaast leveren secties van doodgereden boommarters vitale informatie op over de ecologie en genetica van de boommarter; deze secties blijven voor de WBN zeer belangrijk. Tenslotte pleit de WBN voor een certificaat voor bedrijven die vellingen uitvoeren, zodat zij bomen waarin boommarters gevestigd zijn, ontzien.


Citeer1 november 2007

In het Zandenbos, onderdeel van boswachterij Nunspeet, is afgelopen maandagnacht afval gedumpt. Een wandelaar ontdekte een verontreinigde plek in het bos. Het stonk er enorm.

Op een plek van een aantal vierkante meters is een nog onbekende substantie aangetroffen. Staatsbosbeheer heeft direct de boel af laten graven om eventueel schadelijk effect voor natuur en milieu te beperken. De verontreinigde grond is tijdelijk opgeslagen.
De Milieupolitie heeft monsters genomen om vast te kunnen stellen om welke stof het gaat. De politie vermoedt dat het afval maandagavond of -nacht is geloosd en is op zoek naar mensen die mogelijk iets hebben gezien. Mensen kunnen bellen met 0900-8844 of de informatie doorgeven aan Meld Misdaad Anoniem, via 0800-7000.

Citeer70-jarige kapt 122 bomen
Uitgegeven: 31 oktober 2007 18:09

HAMBURG - Een 70-jarige Duitser heeft 122 bomen gekapt omdat ze zijn uitzicht vanuit zijn huis belemmerden. Door de kap kan hij nu genieten van een vrij uitzicht op de Oostzee.

De schade wordt geschat op 15.000 euro, meldden Duitse media woensdag. In een bos buiten zijn grondstuk zaagde hij 66 essen en beuken op een hoogte van vier meter af. De andere bomen werden compleet geveld. De bomen waren ruim dertig jaar oud. 

Maico
Waarnemingen en foto's:
Nederland: https://waarneming.nl/users/15919/
Rest v/d wereld: https://observation.org/users/15919/

HansJWG

CiteerMeer dan een derde van Europese zoetwatervissen bedreigd
Uitgegeven: 1 november 2007 19:02

AMSTERDAM - Meer dan een derde van de Europese zoetwatervissen wordt met uitsterven bedreigd omdat de ecosystemen waarin ze leven worden verwoest, zo heeft de World Conservation Union (IUCN) donderdag gezegd.

Duitse en Zwitserse wetenschappers hebben geconcludeerd dat tweehonderd van de 522 Europese zoetwatervissoorten worden bedreigd door de snelle ontwikkeling van landbouw en industrie in de afgelopen honderd jaar. 

Volgens de organisatie zijn al twaalf soorten uitgestorven. Bedreigd worden onder andere de Europese paling, de jarabugo in het zuidwesten van Spanje en in Portugal en verscheidene vissoorten die slechts op één plek voorkomen. Bijvoorbeeld een witvis die alleen in de Ammersee in Duitsland wordt aangetroffen.

Rode lijst

De IUCN - een netwerk van landen, agentschappen en ongeveer tienduizend wetenschappers en deskundigen uit 181 landen - brengt jaarlijks een 'rode lijst' uit van bedreigde diersoorten.

Alleen als vervuiling wordt tegengegaan, moeraslanden worden beschermd en minder water aan beken en rivieren wordt ontrokken kunnen de vissoorten behouden blijven.

NU.nl
Groet, Hans

Maico Weites

CiteerJagers waardevol voor natuurbeschermers regenwoud
Uitgegeven: 2 november 2007 09:50
Laatst gewijzigd: 2 november 2007 10:21

WAGENINGEN - Jagers kunnen belangrijke informatie leveren aan beschermers van de fauna in het regenwoud. Met hun hulp is aanzienlijk eenvoudiger en goedkoper vast te stellen welke diersoorten het meest worden bedreigd.

Tot die opmerkelijke conclusie komt bioloog Christiaan van der Hoeven, die deze week aan de Wageningen Universiteit promoveert op een onderzoek naar de kosten en de effectiviteit van wetenschappelijk onderzoek in het regenwoud. 

Van der Hoeven vindt de methodes die biologische wetenschappers nu gebruiken om populaties bedreigde diersoorten vast te stellen, onpraktisch en duur.

Nauwkeurig

Tot nu toe staan jagers en natuurbeschermers lijnrecht tegenover elkaar. Van der Hoeven ontdekte echter dat lokale jagers zeer nauwkeurig weten welke dieren in een bepaald gebied leven en hoeveel van elke soort.

Hij liet jagers in Kameroen van dertig zoogdiersoorten de aantallen schatten. Die kwamen precies overeen met de aantallen die via de klassieke wetenschappelijke methode waren verzameld.

Kwetsbaar

Van der Hoeven: "Een wetenschapper loopt een vaste route door een gebied en noteert hoeveel dieren van welke soort hij ziet. Op basis daarvan schat hij het totale aantal dieren en stelt dan vast hoe kwetsbaar die soort is."

Veel eenvoudiger is, aldus de bioloog, te kijken wat er op de plaatselijke markt wordt betaald voor bijvoorbeeld een stuk olifantenbil.

Wild

Een hoge marktprijs voor het geschoten wild in combinatie met de door jagers gemaakte schatting van het aantal beesten, levert een betrouwbaar beeld op van de mate van bedreiging, stelt Van der Hoeven.

De Wageningse bioloog heeft bovendien vastgesteld dat er beter met lokale jagers valt te praten als ze meewerken aan het onderzoek. "Er is meer begrip als natuurbeschermers later terugkomen met een lijst van diersoorten waar ze niet op mogen jagen", zegt hij. Bejaging is de grootste bedreiging van diersoorten die op uitsterven staan.
Maico
Waarnemingen en foto's:
Nederland: https://waarneming.nl/users/15919/
Rest v/d wereld: https://observation.org/users/15919/

Maico Weites

CiteerPresident Nicolas Sarkozy beloofde afgelopen donderdag een groene revolutie, hij onthulde een mix van belastingmaatregelen en investeringen die Frankrijk aan de top plaatst in de oorlog tegen 'global warming'.

"Frankrijk is niet laat maar wil nu wel een leidende positie", zei Sarkozy in een speech die ging over milieubeleid, het zoeken naar alternatieven en verandering van attitude richting milieu.
Het congres was een van de grootste groeninitiatieven ooit gelanceerd in Frankrijk en vervulde een verkiezingsbelofte van Sarkozy, die had gezegd dat zijn regering voor duurzame ontwikkelingen zou zorgen.

De Franse president verbindt investeringen om energie-efficiëntie in gebouwen te verbeteren en maatregelen om groene auto's aan te moedigen in een pakket dat met open armen werd ontvangen door Franse boeren en natuur- en milieugroepen.

Sarkozy geeft ook opdracht tot opschorting van gewassen, die genetisch worden gewijzigd om ongedierte tegen te gaan, in afwachting van een bredere studie.

Verder overleg zal voor het einde van het jaar worden gehouden en het parlement zou in de eerste helft van volgend jaar een wetgeving gereed hebben.

Maico
Waarnemingen en foto's:
Nederland: https://waarneming.nl/users/15919/
Rest v/d wereld: https://observation.org/users/15919/

petermeer

#87
Bron: Teletekst

Minister Verburg geeft toestemming voor een eenmalige drukjacht op de Veluwe om wilde zwijnen af te schieten. De Kamer sprak zich onlangs uit tegen die methode,waarbij de dieren één voor één worden opgejaagd en neergeschoten.

Een Kamermeerderheid waaronder coalitiepartner PvdA vindt de methode dieronvriendelijk, niet effectief en niet nodig. Maar volgens Verburg moet de drukjacht eenmalig worden toegestaan.  

Ze vindt dat de beesten op de Veluwe zo veel overlast veroorzaken dat er nu moet worden ingegrepen. De Kamer had een onderzoek naar alternatieven gevraagd, maar volgens Verburg zijn die er niet.


Zie ook: http://binnenland.nieuws.nl/485299/Kabinet...en_eenmalig_toe
Groeten van Peter van der Meer
KNNV, afdeling Stichts-Hollandse Polderland

Hoe meer ik leer, hoe meer ik tot de ontdekking kom dat ik nog niets weet! (Socrates, 470-399 v. Chr.).

petermeer

Oud nieuws, maar toch...

Bron: NUjij.nl
Beschermde blauwe kiekendief: Prins Harry knalt ze uit de lucht

Als u deze beestjes zou vermoorden zou u 10.000 pond boete en een half jaar de bak in draaien. Royalta komt er mee weg, voor hen is dit de norm.

Lees verder op: http://www.thesun.co.uk/sol/homepage/news/...ticle408479.ece
en http://www.planet.nl/planet/show/id=67777/...93713/sc=d0f553
en http://www.standaard.be/Artikel/Detail.asp...ikelId=V11JE7OT

Groeten van Peter van der Meer
KNNV, afdeling Stichts-Hollandse Polderland

Hoe meer ik leer, hoe meer ik tot de ontdekking kom dat ik nog niets weet! (Socrates, 470-399 v. Chr.).

klaas van haeringen

CiteerRoyalta komt er mee weg, voor hen is dit de norm.
Het is niet bewezen toch?

CiteerAls u deze beestjes zou vermoorden zou u 10.000 pond boete en een half jaar de bak in draaien.
Een hoop haviken hier in de buurt zouden dan levenslang moeten krijgen!