Hoofdmenu

Natuurnieuws

Gestart door Natuurleuk.nl, maart 21, 2007, 13:16:41 PM

Vorige topic - Volgende topic

Maico Weites

#120
CiteerMuseum neemt schaamluizen onder de loep 
Uitgegeven: 20 november 2007 13:24
Laatst gewijzigd: 20 november 2007 14:20

ROTTERDAM - Het Natuurhistorisch Museum in Rotterdam maakt zich zorgen om een nieuwe 'bedreigde' soort, de schaamluis.

Bekijk video

Na de grote huismustentoonstelling biedt het daarom vanaf dinsdag plaats aan de grote schaamluisexpositie. "Maar dan in een kleine vitrine", benadrukt conservator Kees Moeliker. 

Met een loep zijn daar zes platjes, vijf oude en een versdode, "heel aardig" te bewonderen. Deze beestjes heeft het museum onlangs verworven. De conservator hoopt de collectie nog te kunnen aanvullen.

Leveren

Vooral schaamluizen van overzee zijn welkom. Ondanks de wereldwijde aandacht die het museum met dit verzoek kreeg, ontving het 'slechts' dit aantal. "Kennelijk heet Phthirus pubis niet voor niets 'schaamluis' en weerhoudt dat het publiek ervan ze bij het museum in te leveren", aldus Moeliker.

De soort ontbrak echter tot voor kort in zijn verzameling. Daarom begon het ruim een maand geleden met het verzamelen ervan. "Er zijn sterke aanwijzingen dat de schaamluis steeds minder vaak voorkomt doordat men het leefgebied van dit 0,8 - 1,2 mm grote diertje afscheert of grondig met wax verwijdert. Hoogste tijd om een flinke serie voor de eeuwigheid te conserveren", vond de conservator.

Verzamelaar

Die zoektocht bleek alleen moeilijker dan verwacht. Totdat een verzamelaar vorige week vijf "historische" luizen uit 1949 opstuurde. Deze komen uit een toenmalig psychiatrisch ziekenhuis in Rotterdam. Schaamluizen kwamen in die jaren nog veelvuldig voor.

Een GGD-arts uit Haarlem deed hetzelfde met een "verse", maar wel een beetje verfrommeld exemplaar uit augustus. Deze had ze bij een patiënt met een kriebelend kruis verwijderd. Ze bewaart volgens Moeliker wel vaker insecten die ze bij mensen aantreft. "Gelukkig maar, want de meeste artsen peinzen er niet over een platje uit de haren te plukken."

Wanneer beginnen de herintroductieprogramma's? :D

CiteerVandalen houden huis bij 'ganzenfluisteraar'

21 november 2007 - 17:07
Het bedrijf Hofganzen in Coevorden mist woensdag twintig dieren nadat onbekenden vernielingen hebben aangericht op het terrein. Hekken zijn stukgeknipt, palen vernield, hokken omver geschopt en in de sloot gegooid. Een gans raakte zo gewond dat de dierenarts hem waarschijnlijk moet laten inslapen.


,,Ze zijn hier vannacht echt te keer gegaan. De gewonde gans vonden we verstrikt in de afrastering maar wel op zo'n manier dat hij daar door mensen moet zijn achtergelaten'', aldus initiatiefnemer Martin Hof (24) die door zijn activiteiten inmiddels de bijnaam 'ganzenfluisteraar' heeft verworven.

Hofganzen zoekt diervriendelijke oplossingen voor gemeenten die kampen met overlast door bijvoorbeeld loslopende kippen, ganzen of eenden. Martin Hof werkt inmidels voor gemeenten als Amsterdam, Rotterdam, Tilburg, Almere en Groningen.

Hij brengt de groepen hinder veroorzakende ganzen in beeld en alleen als het niet anders kan, worden dieren meegenomen en elders herplaatst. Daarbij houdt Hof rekening met banden binnen de ganzenfamilie, want ganzen zijn monogaam en een koppel blijft doorgaans levenslang bijelkaar. ,,Dat is het erge, want er zijn nu dus hele families uit elkaar gerukt. Ik hoor aan de geluiden dat de achtergebleven dieren verdwenen familieleden zoeken. Maar wij hebben ook al in de omgeving gezocht en de vermiste ganzen, eenden en kippen zijn niet te vinden'', aldus Martin Hof.

Het huilen staat hem nader dan het lachen. Hij blijft voorlopig 's nachts op zijn bedrijf. ,,Volgens mij komt dit niet uit de hoek van dierenactivisten. Dit zullen wel mensen zijn die mij moeten hebben, bijvoorbeeld omdat ze denken dat ik iets te maken heb met protesten tegen de traditionele Drentse ganzenmarkt waarbij ganzen door de stad worden gedreven. Maar als je mij moet hebben, is het laf om de dieren zo te pakken.''

Ganzen roepen soms maandenlang om een gestorven soortgenoot en keren telkens terug naar de plek des onheils, weet Hof. ,,Dit is vreselijk. Vandaar dat we mensen die iets hebben gehoord, vragen naar de politie te gaan. We hebben 250 euro klaarliggen voor de gouden tip.''

CiteerExotische waterwoekeraar uit Biesbosch verwijderd
21 nov 2007 | In de zomer van 2007 heeft Staatsbosbeheer in Nationaal Park De Biesbosch voor het eerst de Kleine Waterteunisbloem (Ludwigia peploides) aangetroffen. Deze uitheemse waterplant is een bedreiging voor de biodiversiteit in Nederland. Daarom hebben Staatsbosbeheer en de Plantenziektenkundige Dienst de planten 21 november jl. verwijderd.

Ludwigia peploides is afkomstig uit Latijns-Amerika. Hij is mogelijk als verontreiniging in Ludwigia grandiflora verkocht voor gebruik in vijvers. Beide soorten zijn invasieve plantensoorten die met gemak sloten en vaarten overwoekeren.

Door zijn grote groeikracht verdringt de Kleine Waterteunisbloem de oorspronkelijke vegetatie van waterplanten. Hij dekt het wateroppervlak af, waardoor de beschikbare zuurstof voor vissen daalt. Ook groeit hij het land op, waar hij de oorspronkelijk kruidenvegetatie verdringt. De Kleine Waterteunisbloem wordt niet door vee of vogels gegeten. Overwinterende ganzen en andere waadvogels zullen elders hun eten moeten zoeken.


Beter voorkomen dan genezen

De Biesbosch is voor zover bekend de enige plek in Nederland waar de Kleine Waterteunisbloem voorkomt. Het gaat om enkele tientallen planten. Gezien de groeikracht van de soort en het risico van verdere verspreiding heeft Staatsbosbeheer op advies van de Plantenziektekundige Dienst besloten de planten te verwijderen.

Het ministerie van LNV hecht groot belang aan een vroegtijdige aanpak van zgn. 'invasieve exoten'. Minister Verburg heeft  begin oktober 2008 een beleidsnota naar de Tweede kamer gestuurd. De kern van het exotenbeleid is nieuwe introducties van invasieve exoten te voorkomen.

Wat de Kleine Waterteunisbloem betreft wordt in  overleg met importeurs, producenten en handel onderzocht hoe voorkomen kan worden dat risicovolle waterplanten in de natuur terecht komen. Waterecosystemen behoren tot de belangrijkste en kwetsbaarste natuurgebieden in Nederland.
Maico
Waarnemingen en foto's:
Nederland: https://waarneming.nl/users/15919/
Rest v/d wereld: https://observation.org/users/15919/

petermeer

Wetenschappers ontdekken gigantische zeeschorpioen
Uitgegeven: 21 november 2007 12:47
Laatst gewijzigd: 21 november 2007 16:17


Bron: NU.NL

AMSTERDAM - Britse paleontologen hebben de gefossiliseerde schaar gevonden van een zeeschorpioen die ongeveer 2,50 meter groot moet zijn geweest.

Enorme zeeschorpioen ontdekt
De vondst, die werd gedaan in 390 miljoen jaar oude rotsen, duidt er volgens de wetenschappers op dat spinnen, insecten, krabben en soortgelijke dieren in de oudheid groter waren dan tot nu toe gedacht.

Groot
"Er zijn wel eerder fossielen van monsterduizendpoten, supergrote schorpioenen, kolossale kakkerlakken en jumbo-libellen gevonden, maar tot nu toe beseften we niet hoe groot sommige van die beestjes miljoenen jaren geleden waren", zegt Simon Braddy, een van de paleontologen die de ontdekking deden.

De zeeschorpioen is er een van een soort waarvan werd gedacht dat hij hooguit twee meter kon worden, de Jaekelopterus Rhenaniae.

Steengroeve
Een van de drie paleontologen, Markus Poschmann, deed de daadwerkelijke vondst enkele jaren geleden in een steengroeve in de buurt van Prum in Duitsland, maar zijn collega's en hij deden er geruime tijd over om vast te stellen om wat voor fossiel het ging.

Poschmann vond de schaar in stukjes, die schoongemaakt, gedroogd en in elkaar gezet moesten worden.

Vijanden
De Duitse paleontoloog Jörg Schneider, die niet bij het onderzoek betrokken was, vertelt dat reuzenschorpioenen de zeeën bij gebrek aan natuurlijke vijanden miljoenen jaren domineerden. "Uiteindelijk werden ze door grote vissen met kaken en tanden uitgeroeid", aldus Schneider.

Duitsland
De (uitgestorven) zeeschorpioen wordt gezien als de voorouder van de huidige schorpioen en mogelijk van alle spinachtigen. De Jaekelopterus Rhenaniae leefde volgens Braddy zo'n vierhonderd miljoen jaar geleden en kwam alleen in Duitsland voor. Het dier heeft tien miljoen jaar bestaan.

© Novum

Voor een fotosessie, zie: http://www.nu.nl/news/1324956/89/Wetenscha...schorpioen.html
Groeten van Peter van der Meer
KNNV, afdeling Stichts-Hollandse Polderland

Hoe meer ik leer, hoe meer ik tot de ontdekking kom dat ik nog niets weet! (Socrates, 470-399 v. Chr.).

Imperator

vriendelijke groet,

Trees

petermeer

Geen 'superstorm' op komst
Uitgegeven: 22 november 2007 10:31
Laatst gewijzigd: 22 november 2007 12:07


Bron: NU.NL

DE BILT - Weerkundigen van het KNMI sluiten een 'superstorm' dit weekeinde uit. De Brit Piers Corbyn voorspelde begin deze maand een storm met windsnelheden van 200 kilometer per uur in Noord-West Europa, die ook Nederland zou treffen.

Die berichten missen iedere wetenschappelijk onderbouwing, aldus een woordvoerder van het weerinstituut. "Het weer kan komende dagen best onstuimig worden, maar dat is heel normaal voor de tijd van het jaar."  

Het KNMI heeft sinds de voorspelling van Corbyn opvallend veel telefoontjes en mailtjes van verontruste mensen gekregen. "Iedere dag komen er tussen de vijftig en honderd telefoontjes binnen met vragen over de 'superstorm'."

Zie ook:
  'Onnodige paniek door voorspelling superstorm'
  http://www.nu.nl/news/1302638/10/%27Onnodi...erstorm%27.html
Groeten van Peter van der Meer
KNNV, afdeling Stichts-Hollandse Polderland

Hoe meer ik leer, hoe meer ik tot de ontdekking kom dat ik nog niets weet! (Socrates, 470-399 v. Chr.).

Maico Weites

#124
CiteerVissen worden steeds kleiner

23 november 2007 - 10:01
Vissen worden steeds kleiner en zijn ook eerder geslachtsrijp. Deze veranderingen worden mede veroorzaakt door de intensieve visserij, meldt de NOS vrijdag.  De omroep haalt deze conclusies uit een uitgebreid onderzoek dat is gedaan door dertien Europese visserij-instituten. Daaruit blijkt dat vissen zich genetisch aanpassen om te overleven. Kleinere vissen worden minder makkelijk gevangen.

CiteerEuropese lucht schoner, ozon en fijn stof nog steeds probleem

23 november 2007 - 09:48
De uitstoot aan luchtverontreiniging in Europa is in de afgelopen 15 jaar aanzienlijk verminderd. Het beleid van de Europese Unie heeft vooral de vervuiling door de elektriciteitsproductie, de industrie en het wegverkeer teruggebracht. De luchtkwaliteit is daardoor sterk verbeterd. Een uitzondering vormen ozon en fijn stof. Deze stoffen komen nog steeds voor in concentraties die liggen boven de luchtkwaliteitsdoelstellingen.


Het rapport 'Air Pollution in Europe, 1990-2004' beschrijft de uitstoot, concentraties en mogelijke nadelige effecten van luchtverontreiniging in Europa over de periode 1990-2004. Dit rapport werd opgesteld door het European Topic Centre on Air and Climate Change in opdracht van het Europese Milieu Agentschap (EEA).

De emissie van luchtverontreinigende stoffen in de 32 EEA-lidstaten is sterk afgenomen sinds 1990. Het EU beleid om de uitstoot in de elektriciteitssector, industrie en het wegverkeer te beperken, heeft hier in belangrijke mate toe bijgedragen. De gemeten concentraties van fijn stof en ozon zijn echter sinds 1997 nauwelijks gedaald. Dit komt onder meer door veranderingen in meteorologie en een toename van vervuiling afkomstig uit landen buiten Europa.

Het rapport geeft aan dat 25-45% van de Europese stadsbevolking in de periode 1997-2004 is blootgesteld aan concentraties van fijn stof (PM10) boven de EU-grenswaarde voor daggemiddelde concentraties. De hoogste concentraties worden gemeten in België, Nederland, Luxemburg, Polen, Tsjechië en Hongarije. Ook in de Povlakte en in Zuid-Spanje komen hoge concentraties voor. 20-30% van de stadsbevolking woont in steden waar de EU-streefwaarde van ozon wordt overschreden. De streefwaarde van ozon ter bescherming van landbouwgewassen en bossen wordt in grote delen van Centraal- en Zuid-Europa overschreden. De blootstelling van mensen aan zwaveldioxide, koolmonoxide en lood is sterk afgenomen.

De blootstelling van ecosystemen aan verzurende depositie is afgenomen in geheel Europa, zij het meer in het noordoosten en zuidoosten dan in het westen van Europa. De vermestende depositie is minder sterk afgenomen. De schatting is dat in 2004 nog steeds 50% van de natuur was blootgesteld aan een te hoge stikstofbelasting.


CiteerMoordende kwallenplaag voor Ierse kust
22 november 2007 - 11:09
Een kwallenplaag heeft voor de Noord-Ierse kust het leven van zeker 100.000 zalmen in een kwekerij geëist. De schade is zo groot dat de kwekerij de door miljarden kwallen gepleegde 'salmocide' mogelijk niet overleeft. Dit berichtte donderdag het Britse dagblag The Times vanuit het Noord-Ierse graafschap Antrim.


De kwalletjes zijn van een relatief exotische soort, de Pelugia Noctiluca die normaal gesproken niet langs de kusten van de Britse eilanden voorkomt. Maar miljarden hebben afgelopen week de kweekvoorzieningen van een Noord-Ierse zalmkwekerij aangevallen in de Baai van Glenarm en de Rode Baai.

De massa kwalletjes besloeg meer dan 25 vierkante kilometer en was ruim 13,5 meter diep. De vissen stierven door de steken van kwallen en door stress. De Engelse naam voor het kwalletje is mauve stinger (lichtpaarse steker).


CiteerAmerikaanse vecht voor leven tweekoppige kat
Uitgegeven: 23 november 2007 11:28
Laatst gewijzigd: 23 november 2007 11:29

PHOENIX - Een 47-jarige vrouw uit de Amerikaanse staat Arizona liet haar kat Lil'Bit bijna van schrik vallen, toen ze het dier kort na de geboorte voor het eerst had opgepakt.

De inmiddels zeven maanden oude Lil'Bit heeft twee koppen, twee neuzen en volgens verscheidene wetenschappers twee breinen.


Maico
Waarnemingen en foto's:
Nederland: https://waarneming.nl/users/15919/
Rest v/d wereld: https://observation.org/users/15919/

petermeer

Bron: NU.NL

Opdringerige waterplant verwijderd uit Biesbosch
Uitgegeven: 23 november 2007 16:40
Laatst gewijzigd: 23 november 2007 16:43


DEN HAAG - Medewerkers van Staatsbosbeheer hebben deze week een indringer met wortel en tak verwijderd uit de Biesbosch.

Het gaat om de Kleine Waterteunisbloem, een uit Latijns-Amerika afkomstige waterplant die hier wordt verkocht voor vijvers, zo maakte het ministerie van Landbouw vrijdag bekend.

Het ministerie ziet de Kleine Waterteunisbloem als een bedreiging voor vissen en vogels omdat vijvers en sloten er makkelijk door overwoekerd raken. De plant verdringt bovendien de oorspronkelijke vegetatie en zorgt in Frankrijk al voor problemen in natuurgebieden.

Exemplaren
Deze zomer werd de Kleine Waterteunisbloem voor het eerst in de Biesbosch gesignaleerd. Om te voorkomen dat de plant op andere plaatsen opduikt, zijn alle exemplaren, enkele tientallen, verwijderd.

Minister Gerda Verburg (Landbouw) overlegt met het bedrijfsleven hoe voorkomen kan worden dat dit soort risicovolle waterplanten in de natuur terechtkomt.

© ANP

Groeten van Peter van der Meer
KNNV, afdeling Stichts-Hollandse Polderland

Hoe meer ik leer, hoe meer ik tot de ontdekking kom dat ik nog niets weet! (Socrates, 470-399 v. Chr.).

Maico Weites

Die had ik er al bijgezet. :D  
Maico
Waarnemingen en foto's:
Nederland: https://waarneming.nl/users/15919/
Rest v/d wereld: https://observation.org/users/15919/

Maico Weites

#127
CiteerOok Burger King over op ongecastreerd biggenvlees

26 november 2007 - 15:07
Burger King stopt in het nieuwe jaar met het serveren van spek dat afkomstig is van onverdoofd gecastreerde biggen. Dat maakte de stichting Wakker Dier maandag bekend.


De stichting voert al langere tijd actie tegen het castreren van biggetjes. Eerder besloten alle supermarkten, de Hema, Unox, de VNV (Vereniging voor de Nederlandse Vleeswarenindustrie), de AKSV (Algemene Kokswaren en Snackproducenten Vereniging) en Bakker Bart al dat ze in 2009 stoppen met het gebruik van vlees dat komt van onverdoofd gecastreerde varkens.


CiteerNatura 2000 - zorgvuldig samenwerken voor mens en natuur
26 nov 2007 | 'Ik reken erop dat we de dialoog blijven zoeken en zorgvuldig blijven samenwerken aan realistische oplossingen. Alleen als we zorgvuldig te werk gaan, kunnen we de belangen van mens en natuur heel goed hand in hand laten gaan.'  Dit zegt de minister Verburg in de Nota van Antwoord, die ze vandaag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. De nota behandelt vragen en opmerkingen die zijn ingediend in het inspraaktraject voor de ontwerp-aanwijzingsbesluiten van 111 van de 162 Natura 2000-gebieden.

De minister ontving zo'n 5000 verschillende zienswijzen, afkomstig van ondernemers, overheden, belangenorganisaties en particulieren. Een centraal punt in de zienswijzen is het verzoek om duidelijkheid, zowel over het proces als over de inhoud. Veel insprekers hebben de indruk dat met de aanwijzing onomkeerbare besluiten worden genomen, zonder dat ze de gevolgen daarvan voldoende kunnen overzien. In de Nota van Antwoord zegt de minister hierover dat in de beheerplannen of bij de aanvraag van een vergunning de gevolgen voor individuen duidelijk worden. De aanwijzingsbesluiten zijn daarvoor een belangrijke eerste stap. Hoe eerder de gebieden worden aangewezen, des te eerder zijn de instandhoudingsdoelstellingen en de exacte grenzen bekend. Dit biedt richting en houvast bij het opstellen van beheerplannen en toetsing bij vergunningverlening.


Implementatie Natura 2000

De implementatie van Natura 2000 in Nederland verloopt in fasen. De eerste fase is het aanwijzen van Vogelrichtlijnengebieden en het aanmelden van Habitatsrichtlijngebieden. De tweede fase is het formuleren van instandhoudingdoelstellingen (juli 2005). Hier hebben veel overheden en maatschappelijke organisaties hun reactie op gegeven. In juni 2006 is vervolgens het Natura 2000 doelendocument vastgesteld. De derde fase betreft het publiceren van de ontwerp-aanwijzingsbesluiten voor de Natura 2000-gebieden. De eerste tranche van 111 ontwerpbesluiten is in januari-februari 2007 ter inzage gelegd. In mei-juni 2007 is hetzelfde gedaan voor de zeven ontwerpbesluiten voor het Waddengebied. De Nota van Antwoord vormt vervolgens het uitgangspunt voor de definitieve aanwijzing. De definitieve besluiten van de eerste 111 gebieden worden in de loop van 2008 gepubliceerd. Belanghebbenden die een zienswijze hebben ingediend, kunnen tegen die besluiten in beroep bij de Raad van State.


Algemeen

De aanwijzing van Natura 2000-gebieden vloeit voort uit de Natuurbeschermingswet 1998 die sinds oktober 2005 van kracht is. De Natura 2000-gebieden zijn gebieden met in nationaal én Europees opzicht bijzondere natuur. Met het aanwijzen van Natura 2000-gebieden wordt ruim 1,1 miljoen hectare van deze internationaal belangrijke natuur in Nederland beschermd.

Maico
Waarnemingen en foto's:
Nederland: https://waarneming.nl/users/15919/
Rest v/d wereld: https://observation.org/users/15919/

Maico Weites

CiteerBonaire gaat volledig over op duurzame energie
Uitgegeven: 27 november 2007 16:02
Laatst gewijzigd: 27 november 2007 16:05

KRALENDIJK - Bonaire gaat als eerste Caribische eiland volledig over op duurzame energie. EcoPower Bonaire gaat een wind- biodieselsysteem op het eiland bouwen.

Het consortium heeft dinsdag hiertoe een contract getekend met het Water & Energiebedrijf Bonaire. Dat heeft Evelop, grootaandeelhouder van EcoPower Bonaire, bekendgemaakt. 

Systeem

Het systeem bestaat uit dertien windturbines en een biodieselfabriek. De verwachting is dat het totale project in het tweede kwartaal van 2009 is afgerond. Het hele eiland krijgt door dit systeem van elektriciteit.

De nieuwe biodieselfabriek gebruikt in beginsel nog fossiele diesel, maar de eerste experimenten worden momenteel uitgevoerd met biodiesel uit algen. De verwachting is dat de fabriek na twee tot drie jaar over zal gaan op biobrandstof.
Maico
Waarnemingen en foto's:
Nederland: https://waarneming.nl/users/15919/
Rest v/d wereld: https://observation.org/users/15919/

Pim

Bij het overnemen van teksten cq persberichten graag de bron vermelden.
met vriendelijke groet,

Pim Julsing

natuurverslaving.nl

petermeer

Bron: NU.NL

Pinguïns lopen gevaar door ramp cruiseschip
Uitgegeven: 27 november 2007 20:48

SANTIAGO - Ongeveer 2500 pinguïns en andere zeedieren lopen gevaar door de gelekte dieselolie die uit het vrijdag vergane cruiseschip MS Explorer is gelopen. Dat liet de Chileense marine dinsdag weten.

De mariniers zijn met opruimacties begonnen om te voorkomen dat de ronddrijvende brandstof de vogels en andere dieren doodt. De dieselolie heeft een vlek geproduceerd van anderhalve vierkante kilometer.  

De 38-jaar oude Explorer, eigendom van de Canadese reisorganisatie G.A.P. Adventures, zonk vrijdag nadat het schip een dag eerder ijsschotsen had geraakt en water maakte.

Alle 154 opvarenden, onder wie zeventien Nederlanders, waren gered. Het schip ligt ongeveer op 1500 meter diepte.
Groeten van Peter van der Meer
KNNV, afdeling Stichts-Hollandse Polderland

Hoe meer ik leer, hoe meer ik tot de ontdekking kom dat ik nog niets weet! (Socrates, 470-399 v. Chr.).

Maico Weites

#131
CiteerOnderzoek: Leegstand bedrijventerreinen structureel
28 nov 2007 | Wanneer de huidige plannen voor nieuwe bedrijventerreinen doorgaan, zal de structurele leegstand op de bestaande bedrijventerreinen snel groeien. Dit blijkt uit onderzoek door STOGO-onderzoek+advies, in opdracht van Milieudefensie, dat vandaag wordt aangeboden aan minister Van der Hoeven van Economische Zaken. Milieudefensie roept haar op om het tij te keren met een tijdelijke stop op de aanleg van nieuwe terreinen.

Onderzoeksbureau STOGO stelt in haar rapport 'Voor wie ontwikkelen we nog bedrijventerreinen'? dat voor de van oudsher aan bedrijventerreinen gebonden sectoren (nijverheid en logistiek) tot 2020 weinig extra ruimte nodig is omdat de werkgelegenheid in deze sectoren nauwelijks zal groeien. Ook is verplaatsing van deze bedrijven uit de bebouwde kom naar bedrijventerreinen grotendeels afgerond. Nieuwe bedrijventerreinen zijn volgens Milieudefensie dus niet nodig.

Dat overheden toch inzetten op veel nieuwe bedrijventerreinen - een groei van 25 procent tot 2020 -  komt volgens STOGO voort uit de verkeerde veronderstellingen in de gehanteerde ramingen in de Bedrijfslocatie Monitor (BLM). Die gaan er van uit dat zich op nieuwe bedrijventerreinen steeds meer dienstverlenende bedrijven zullen vestigen. Volgens de onderzoekers is dat onwaarschijnlijk, omdat er veel kantoorpanden leegstaan en er op nieuwe bedrijventerreinen nauwelijks kantoren zijn gepland.

De ruimte op nieuwe terreinen wordt vooral opgevuld door bedrijven van bestaande bedrijventerreinen die op zoek zijn naar een groter of moderner pand. Zo blijkt 54 procent van de bedrijven op de vier onderzochte bedrijventerreinen ( De Wetering in Utrecht, De Meerpaal in Houten, Distripark A12 in Waddinxveen en Veren Ambacht in Ridderkerk) afkomstig van een bedrijventerrein elders. Voor bedrijven is het voordeliger om een goedkoop kavel op een nieuw terrein te kopen, dan om bestaande panden op te kopen en renoveren.

Volgens STOGO is er 'ongezond veel aanbod' van bestaande bedrijfspanden - zo'n acht miljoen vierkante meter, wat overeenkomt met 1.600 hectare bedrijfsterrein. Het probleem is nog groter dan officiële cijfers doen vermoeden, want verpauperde panden worden helemaal niet aangeboden op de markt en komen dus niet terug in deze cijfers. Ook verborgen leegstand komt niet terug in de cijfers.

Volgens STOGO is de forse groei van de leegstand op bedrijventerreinen alleen te voorkomen door 'een substantiële verlaging van de huidige planningsopgave of door het op grote schaal transformeren van oude bedrijventerreinen'. Milieudefensie roept in haar campagne 'Spaar het Landschap, recycle de ruimte' op tot een tijdelijke stop op de aanleg van nieuwe bedrijventerreinen. 'Hierdoor vangen we twee vliegen in één klap', aldus campagneleider Willem Verhaak. 'We voorkomen dat ons landschap dichtslibt met lelijke bedrijventerreinen én maken een eind aan de verdergaande verpaupering.


groenportaal

CiteerNoord-Holland gaat flora- en faunabeleid herzien
28 nov 2007 | Gedeputeerde Staten van Noord-Holland willen het provinciale flora- en faunabeleid op een aantal punten herzien. Zo gaat de provincie strenger controleren of er voldoende preventieve middelen in zijn gezet. Ook zal de provincie eigen beleid maken om de problematiek van overzomerende ganzen aan te pakken.

De provincie heeft een aantal wettelijke bevoegdheden op het gebied van beheer en schadebestrijding. Deze bevoegdheden vloeien voort uit de landelijke Flora- en faunawet en hebben vooral betrekking op het toestemming geven voor het verjagen, of in het uiterste geval doden, van dieren zoals ganzen, knobbelzwanen of hazen, ter voorkoming van belangrijke schade aan landbouwgewassen. De provincie verleent dan ontheffingen op de Flora- en Faunawet, die is gericht op de bescherming van wilde dieren en planten, maar in bepaalde situaties en onder bepaalde voorwaarden verjagen of doden toestaat. In het verleden heeft de rechtbank enkele malen verleende ontheffingen geschorst. Reden voor de provincie om het beleid aan te passen.


Belangrijkste wijzigingen

De belangrijkste aanpassingen in de nieuwe nota ten opzichte van de vorige:
- een geïntensiveerde handhaving bij het doormachtigen van ontheffingen door de Faunabeheereenheid. Gedeputeerde Staten willen, voordat ontheffingen worden doorgemachtigd, controleren of voldoende preventieve middelen zijn ingezet en of er sprake is van belangrijke recente schade of te verwachten schade (tenminste € 250,- per geval);
- het mogelijk maken van populatiebeheer als middel om schade te voorkomen en te bestrijden;
- het voornemen om een provinciaal beleidskader voor overzomerende ganzen te formuleren. Door de enorme toename van deze populaties neemt ook de overlast en schade aanzienlijk toe;
- een duidelijk toetsingskader voor het goedkeuren van de faunabeheerplannen;
- het verbieden van het gebruik van lokvogels ten behoeve van beheer- en schadebestrijding, omdat dit haaks staat op de inzet van preventieve middelen, die als doel hebben om dieren juist te weren van de percelen;
- meer aandacht voor communicatie richting burgers en betrokken doelgroepen.


Nee, tenzij

Gedeputeerde Visser, verantwoordelijk voor het flora- en faunabeleid van de provincie: 'Bij beheer en schadebestrijding dient altijd een afweging te worden gemaakt tussen het accepteren van schade enerzijds en het verjagen en doden van dieren anderzijds. Mede gezien het uitgangspunt van de Flora- en Faunawet wil ik terughoudend zijn bij het verlenen van ontheffingen voor het doden van dieren. Tegelijkertijd ben ik ervan overtuigd dat schade door fauna niet op specifieke groepen, met name agrariërs, mag worden afgewenteld. Soms is het daarom helaas nodig om het doden van dieren toe te staan. Met de herziening van de nota zijn de regels duidelijker. Daar is iedereen bij gebaat, niet alleen dierenbeschermingsorganisaties, maar ook mensen die schade ondervinden van de overlast van dieren. Als de rechter namelijk een ontheffing schorst, kunnen er geen maatregelen worden genomen, waardoor de schade alleen maar toeneemt.'

De nieuwe beleidsnota Flora- en faunawet Noord-Holland wordt op 17 december voorgelegd aan Provinciale Staten. Pas als zij akkoord gaan zijn de nieuwe regels ook daadwerkelijk van kracht.

groenportaal
Maico
Waarnemingen en foto's:
Nederland: https://waarneming.nl/users/15919/
Rest v/d wereld: https://observation.org/users/15919/

petermeer

Billion Tree Campaign doorslaand succes
Uitgegeven: 28 november 2007 18:26
Laatst gewijzigd: 28 november 2007 18:27


NAIROBI - De vorig jaar begonnen campagne van het milieuprogramma van de Verenigde Naties, UNEP, om voor de milieutop op het Indonesische Bali een miljard bomen te planten, is een doorslaand succes geworden.

Minder dan een jaar na het begin van het programma is de mijlpaal bereikt, maakte UNEP woensdag bekend.  

Verheugd
"Ik ben zeer verheugd dat ik kan zeggen dat een initiatief om het planten van een miljard bomen te stimuleren, zijn doel heeft bereikt en zelfs heeft overschreden", aldus UNEP-baas Achim Steiner.

Sceptici die meewarig glimlachten en hun hoofden schudden toen het plan werd gepresenteerd, is het nakijken gegeven, stelde hij tevreden vast.

Ethiopië
De miljardste boom is vermoedelijk geplant in Ethiopië. In dat land in de Hoorn van Afrika werden het afgelopen jaar meer dan 700 miljoen bomen geplant.

Goede tweede is Mexico met 217 miljoen bomen. Andere landen waar veel bomen in de grond werden gezet zijn Turkije (150 miljoen), Kenia (100 miljoen), Cuba (96 miljoen) en Rwanda (50 miljoen).

© ANP
Groeten van Peter van der Meer
KNNV, afdeling Stichts-Hollandse Polderland

Hoe meer ik leer, hoe meer ik tot de ontdekking kom dat ik nog niets weet! (Socrates, 470-399 v. Chr.).

Maico Weites

Kunnen ze beter bossen laten staan......
Maico
Waarnemingen en foto's:
Nederland: https://waarneming.nl/users/15919/
Rest v/d wereld: https://observation.org/users/15919/

Maico Weites

#134
CiteerGevaarlijk afval gedumpt in natuurgebied op Texel
TEXEL - Een voorbijganger heeft donderdag in een natuurgebied van Staatsbosbeheer op Texel een gedumpte partij zwaar chemisch afval gevonden. Dat heeft de politie zaterdag bekendgemaakt.

Het gaat onder meer om autobanden, lege jerrycans, een leeg vat dat werd gebruikt voor benzine, kalk om lijnen mee te trekken op een voetbalveld, een televisie, een cementton en twee viskisten met daarin een partij munitie.

Een politiewoordvoerder weet niet of de natuur schade heeft opgelopen als gevolg van het gevaarlijke afval. Het afval is inmiddels geruimd. De politie neemt de zaak hoog op en heeft een onderzoek ingesteld, aldus de woordvoerder. ,,De mensen zijn erg verbolgen over het feit dat dit afval daar is gedumpt'', zegt zij.

msn.nl
Maico
Waarnemingen en foto's:
Nederland: https://waarneming.nl/users/15919/
Rest v/d wereld: https://observation.org/users/15919/


Maico Weites

CiteerKwart minder fijn stof door meer groen

06 december 2007 10:45
Door het plaatsen van 'groene' schermen, gevels en daken of door de strategische aanplant van bos is een reductie van fijn stof in lucht van 10 tot 25 procent te bereiken. Die conclusie trekken onderzoekers van Alterra in het onlangs uitgegeven boekje 'Groen voor lucht'.

De fijnstofproblematiek staat hoog op de politieke agenda van verschillende overheden, waaronder LNV. Alterra werkt sinds 2005 met een aantal steden, regio's en projectontwikkelaars aan maatregelen die de concentratie fijn stof in de lucht kunnen verlagen. In de publicatie 'Groen voor Lucht' geven de onderzoekers een overzicht van de mogelijkheden die groen biedt om fijn stof op te vangen.

Het effect van zuivering hangt van een aantal factoren af, waaronder de hoeveelheid, vorm, positie en type van het groen. Optimalisatie van al deze factoren kan volgens de onderzoekers de fijnstofconcentratie in de lucht met een kwart terugdringen. Zij baseren deze conclusie op een uitgebreid internationaal onderzoek naar groene schermen, groene gevels en daken en de strategische aanplant van bomen.

In 2008 gaat Alterra met de Stadsregio Arnhem Nijmegen, KEMA, Wageningen Universiteit, de Animal Sciences Group en Integralis PP een uitgebreid meetonderzoek naar fijn stof verrichten langs de A50 bij Valburg. Dit gebeurt in opdracht van het Innovatieprogramma Luchtkwaliteit

Bron: Boomblad

CiteerFlevolandse bossen eldorado voor varens


06 december 2007 15:01
De bossen van Flevoland blijken een waar eldorado voor varens te zijn. De structuur van de voormalige zeebodem is zo gunstig voor de plant dat deze zich er de afgelopen tientallen jaren in allerlei variëteiten explosief heeft kunnen ontwikkelen.


Tot die conclusie komt promovendus Piet Bremer van Wageningen Universiteit na dertig jaar onderzoek. De aangeplante bossen van Flevoland herbergen bijna alle varensoorten.

Alleen al in het Kuinderbos komen 25 soorten voor op de hellingen van greppels in het zogenoemde veenafbraakgebied. Bodemkundig komen dergelijke verdronken hoogveengebieden nergens anders ter wereld voor. In de tijd van de Zuiderzee werd daar een laag zeer fijn, kalkrijk zand afgezet. Ook komt een hoge varendiversiteit voor bij Lelystad en in het Voorsterbos bij Kraggenburg.

Bron: ANP

CiteerAnder beleid moet overbevissing Waddenzee voorkomen


06 december 2007 10:19
Het huidige visserijbeleid moet veranderen om te voorkomen dat de Waddenzee leeggevist wordt. Dat stelt de Raad voor de Wadden in het advies 'Natuurlijk vissen op de Waddenzee'.


De raad pleit voor flexibele kleinschalige visserij, waarbij de vissers vissen op meer dan een soort. Ook moet er meer ruimte komen voor gespecialiseerde vissers die zich toeleggen op de vangst van een soort. Om dit te bereiken moet er een ander vergunningenstelsel komen, stelt de raad.

De raad adviseert de uitgifte van vergunningen op regionaal niveau te organiseren. Het rapport werd woensdag aangeboden aan minister Gerda Verburg (Visserij). Volgens de organisatie moet de minister samen met vissers en natuurbeschermers duidelijke afspraken maken voor de noodzakelijke veranderingen in de visserij.

Bron: ANP

Maico
Waarnemingen en foto's:
Nederland: https://waarneming.nl/users/15919/
Rest v/d wereld: https://observation.org/users/15919/

petermeer

Grote zoetwatertoevoer veranderde eerder klimaat
Uitgegeven: 6 december 2007 20:30

TEXEL - Een enorme toevoer van zoet water van een meer in het noorden van de huidige VS en Zuid-Canada naar de Atlantische Oceaan heeft duizenden jaren geleden tijdelijk het Europese klimaat veranderd.

Dat blijkt uit onderzoek van wetenschappers uit Noorwegen, Frankrijk en Nederland, waarvan de resultaten donderdag in het wetenschappelijke tijdschrift Science zijn gepubliceerd.  

Toekomst
De gebeurtenis is volgens de wetenschappers een aanwijzing dat zo'n klimaatverandering in de nabije toekomst weer zou kunnen plaatsvinden als gevolg van het versneld afsmelten van de Groenlandse ijskap.

Zo'n 8400 jaar geleden stroomde na het doorbreken van een ijsdam plotseling het zeer grote Agassizmeer leeg via de Hudsonbaai. De enorme hoeveelheid zoet water (veel groter dan die van alle huidige Grote Meren bij elkaar) leidde tot een andere circulatie in de Noord-Atlantische Oceaan. Dit kwam doordat de vorming van diepzeewater verminderde. Het gevolg was dat minder water van de warme Golfstroom uit het zuiden werd aangevoerd.

Afkoeling
Dit verschijnsel leidde binnen twintig jaar tot een afkoeling van anderhalve graad Celsius aan het zeeoppervlak. Na een eeuw was de situatie echter weer normaal. De wetenschappers denken dat de gebeurtenis zich met het afsmelten van de Groenlandse ijskap kan herhalen, zij het dat dit nu veel geleidelijker zou kunnen gebeuren dan destijds.

De onderzoeksbijdrage van Nederlandse kant werd geleverd door marien geoloog Thomas Richter van het NIOZ Koninklijk Nederlands Instituut voor Zeeonderzoek op Texel. Hij vond bewijzen voor een plotselinge verandering in de chemische samenstelling (verhouding calcium tegenover ijzer en titaan) van het bodemsediment ten zuiden van Groenland. Waarschijnlijk was dit het gevolg van de aanvoer van grote hoeveelheden modder uit het leegstromende meer.

© ANP
Groeten van Peter van der Meer
KNNV, afdeling Stichts-Hollandse Polderland

Hoe meer ik leer, hoe meer ik tot de ontdekking kom dat ik nog niets weet! (Socrates, 470-399 v. Chr.).

petermeer

Grote olievervuiling aan kust Zuid-Korea
Uitgegeven: 8 december 2007 17:48
Laatst gewijzigd: 8 december 2007 18:15


SEOUL - Zuid-Korea kampt met de grootste olieramp in zijn geschiedenis doordat een tanker voor de westkust lek is geslagen.

In de buurt van een natuurreservaat bij Taean spoelde zaterdag de eerste ruwe olie aan over een lengte van 17 kilometer.  

Duizenden vrijwilligers helpen mee de smurrie op te ruimen, meldden de autoriteiten. Deskundigen verwachten zondag nog meer vervuiling van de kust, met schade voor onder meer vis- en oesterkwekerijen.

Door een botsing tussen de mammoettanker Hebei Spirit en een ander schip liep ruim 10.000 ton olie in de Gele Zee. Dat is ongeveer een derde van de hoeveelheid die in 1989 in Alaska uit de Exxon Valdez stroomde. De grootste olievlek is bijna 20 kilometer lang en drijft in de richting van Mallipo Bay, 90 kilometer ten zuiden van de hoofdstad Seoul.

Ecologische ramp
De autoriteiten zijn bang voor een ecologische ramp. De bedreigde kuststrook is een van de grootste wetlands van Azië. Het natuurreservaat is een belangrijke halteplaats voor trekvogels. Ook is de kust populair om zijn stranden.

Een grote drijvende dam en olievegers moeten voorkomen dat de olie zich verder verspreidt langs kust. De tanker ligt ruim 100 kilometer ten zuidwesten van Seoul voor anker in een gebied dat is aangewezen als een nationaal maritiem park.

© ANP

Groeten van Peter van der Meer
KNNV, afdeling Stichts-Hollandse Polderland

Hoe meer ik leer, hoe meer ik tot de ontdekking kom dat ik nog niets weet! (Socrates, 470-399 v. Chr.).

petermeer

Sterke groei duurzame energiebronnen
Uitgegeven: 8 december 2007 11:50
Laatst gewijzigd: 8 december 2007 15:59


BRUSSEL - Wind, zon en andere duurzame energiebronnen breiden razendsnel uit in de wereld, blijkt uit een rapport zaterdag van brancheorganisatie REN21.

Op aarde staat nu 90 Gigawatt aan windmolens, elf keer zoveel als tien jaar geleden. De capaciteit van 90 GigaWatt groeit jaarlijks nog 25 à 30 procent. Zonne-energie groeit zelfs 50 à 60 procent per jaar en is nu goed voor 8 GigaWatt.  

Met totaal zo'n 240 Gigawatt aan capaciteit komt inmiddels ruim 5,5 procent van de energie in de wereld van duurzame energiebronnen zoals wind, biogas of zonne-energie. Dat voorkomt 5 gigaton aan broeikasgas CO2 per jaar, berekende de organisatie.

© ANP
Groeten van Peter van der Meer
KNNV, afdeling Stichts-Hollandse Polderland

Hoe meer ik leer, hoe meer ik tot de ontdekking kom dat ik nog niets weet! (Socrates, 470-399 v. Chr.).

Imperator


Videobeelden van de langorige Jerboa:
   

Gepubliceerd op maandag 10 december 2007
Onderzoekers zijn er voor het eerst in geslaagd een video te maken van de lang-orige jerboa, een zeer kleine muis die in de woestijnen van Mongolië en China leeft.
http://www.planet.nl/planet/show/id=434614...02817/sc=f34af6


(ook bij ZOOGDIEREN)
vriendelijke groet,

Trees

Maico Weites

CiteerREDDINGSWERK VOOR LENTEVUURSPIN
10-12-2007

In natuurgebied Planken Wambuis gaat Natuurmonumenten heide plaggen om het leefgebied van de zeer zeldzame lentevuurspin te verbeteren. De werkzaamheden vinden plaats in een voormalig stuifzandgebiedje, de Kelderbergen. Enkele zandhellingen worden weer open gemaakt. De spin heeft open zand nodig om in het voorjaar op te warmen.Zonder beheer groeit een stuifzandgebied dicht. De afgelopen jaren heeft Natuurmonumenten al jonge dennen verwijderd om het gebied open en schraal te houden. Nu gaan we plaggen om de op het zuiden gelegen voormalige zandhellingen weer open te maken. Hierdoor ontstaan er meer droge warme plekjes. Naast de lentevuurspin profiteren ook soorten als zandhagedis, graafbijen, graafwespen en zandloopkevers. Natuurmonumenten hoopt dat ook de Kleine Heidevlinder terugkeert na de plagwerkzaamheden.

Ondergronds

De lentevuurspin is een van de opvallendste Nederlandse spinnen. De mannetjes hebben een oranjerood achterlijf met zwarte stippen. De poten zijn zwart met witte haarringen. De spin is ongeveer een centimeter groot. De spin leeft ondergronds in een zelfgemaakte schacht. Het vrouwtje komt er zo goed als nooit uit en wordt dus ook bijna nooit gezien. De opvallende mannetjes gaan in het voorjaar zwerven om een vrouwtje te vinden. De spinnen eten o.a. kevers, duizendpoten, mieren en andere spinnen.


natuurmonumenten
Maico
Waarnemingen en foto's:
Nederland: https://waarneming.nl/users/15919/
Rest v/d wereld: https://observation.org/users/15919/

Maico Weites

CiteerGreenpeace zet enorme vissengraat op dak C1000
11 dec 2007 | Sinds vanmorgen zitten actievoerders op het dak van het hoofdkantoor van de C1000 in Amersfoort. Greenpeace protesteert tegen het visassortiment van C1000, dat voor meer dan de helft bestaat uit foute vis of van onduidelijke herkomst is.
De actievoerders bevestigen een vissengraat van 16 bij 5 meter op het dak. Op het spandoek daaronder staat: C1000, stop verkoop foute vis, dat scheelt! De reclameslogan van de C1000, 'dat scheelt!' gaat zeker op wanneer C1000 zou stoppen met de verkoop van foute vis, aldus de milieuorganisatie.

Greenpeace eist dat C1000 per direct bedreigde vissen als de Noordzee kabeljauw uit de schappen haalt en een duurzaam inkoopbeleid opstelt.
Femke Nagel, campagneleider oceanen van Greenpeace Nederland: 'Het is schandalig dat C1000 gewoon doorgaat met het verkopen van bedreigde vis. Andere supermarkten verwijderen bedreigde vis uit het assortiment, maar C1000 adviseert zijn klanten zelfs zwaardvis voor het kerstmenu. De zwaardvis is niet alleen zelf bedreigd, maar de vangst zorgt ook voor grote bijvangst van bedreigde haaien, albatrossen en schildpadden.' 

Sinds maart dit jaar roept Greenpeace supermarkten op duurzaam in te kopen. Bedreigde vis of vis waarvan de vangst of kweek schadelijk is voor het leven in zee moet volgens de organisatie uit het schap worden verwijderd.

Consumenten hebben die oproep inmiddels met ruim 100.000 e-mails ondersteund via de website www.maakschoonschap.nl. C1000-winkels liggen vol met foute vis, zoals de Noordzee kabeljauw, zeewolf, Atlantische roodbaars, geelvin tonijn, zwaardvis en tropische garnalen. Terwijl veel andere supermarkten  al foute vis uit de winkels verwijderen, heeft de C1000 nog niks concreets laten zien.

Dirk van den Broek, waar Greenpeace in september actie voerde, zegt Oostzee kabeljauw en zwaardvis te hebben verwijderd. Ook Jumbo heeft aangegeven onder meer roodbaars, wijting en zwaardvis te hebben verwijderd. Albert Heijn, Sligro Food Group (o.a Em-Te en Golff) en Super de Boer zijn al een stap verder en werken aan een transparant duurzaam inkoopbeleid.

Van roofvissen als de tonijn, kabeljauw en zwaardvis is sinds 1950 negentig procent verdwenen. Wetenschappers voorspellen dat als de huidige visserij niet verandert, er over veertig jaar geen eetbare vis meer in de zeeën zit. Greenpeace eist dat alle supermarkten actief werk maken van een duurzaam inkoopbeleid voor vis. Omdat supermarkten vis inkopen vanuit de hele wereld kunnen zij bewust kiezen voor vis van duurzame kweek en visserij. Daarnaast is meer bescherming nodig om het leven in zee de kans te geven om te herstellen. Daarom roept Greenpeace overheden op om een netwerk van zeereservaten in te stellen.

groenportaal 
Maico
Waarnemingen en foto's:
Nederland: https://waarneming.nl/users/15919/
Rest v/d wereld: https://observation.org/users/15919/

vuurvlinder

#143
Met vriendelijke groet, Astrid Landsaat.

petermeer

Wateren Noordpool al rond 2013 ijsvrij
Uitgegeven: 12 december 2007 16:39
Laatst gewijzigd: 12 december 2007 17:50


SAN FRANCISCO - Amerikaanse wetenschappers hebben een nieuw computermodel gepresenteerd over de gevolgen van de klimaatverandering voor de wateren rond de Noordpool. Die zullen gedurende zomers niet pas rond 2030 of 2040 ijsvrij zijn, maar al vanaf ongeveer 2013.

Dat berichtte de Britse omroep BBC woensdag. Volgens de leider van de studie, Wieslaw Maslowksi, hebben andere voorspellingen onvoldoende rekening gehouden met bepaalde factoren zoals de toevoer van warm water vanuit de Atlantische en Stille Oceaan. Dat zal het proces verder versnellen.

Baanbrekend
Het team van Maslowski heeft volgens de BBC enige faam als het gaat om de ontwikkeling van baanbrekende computermodellen.

Op het Indonesische eiland Bali heeft momenteel een grote VN-top plaats over het bestrijden van klimaatveranderingen. Wetenschappers en milieugroepen hopen dat er afspraken worden gemaakt die het verwachte klimaattij nog kunnen keren.

Zie ook:  
   21/08/2007 Eilanden op Noordpool ontdekt door smelten ijs  
http://www.nu.nl/news/1201875/91/Eilanden_...melten_ijs.html

   17/08/2007 Oppervlak met ijs op de noordpool kleiner dan ooit  
http://www.nu.nl/news/1199136/89/Oppervlak...r_dan_ooit.html

   03/06/2007 'Opwarming van de aarde drie keer sneller dan gedacht'  
http://www.nu.nl/news/1099114/85/%27Opwarm...gedacht%27.html

© ANP
Groeten van Peter van der Meer
KNNV, afdeling Stichts-Hollandse Polderland

Hoe meer ik leer, hoe meer ik tot de ontdekking kom dat ik nog niets weet! (Socrates, 470-399 v. Chr.).

Maico Weites

CiteerINFUUS VOOR OISTERWIJKS VEN
17-12-2007

Het water in het Winkelsven in Oisterwijk is te zuur. Dankzij spoelwater van een nabijgelegen pompstation van Brabant Water komt daar verandering in.


"Normaal gesproken verdwijnt dat water in de sloot", zegt Hans Hofland, projectleider bij Natuurmonumenten. Spoelwater is het water dat Brabant Water gebruikt om de filters van haar installaties schoon te maken. Het gaat al gauw om 30.000 kuub water per jaar. "Naar Nederlandse maatstaven is het niet meer te gebruiken als drinkwater", zegt Hofland. "Maar het is kwalitatief goed water."

Leiding
Sinds kort ligt er een leiding van het pompstation van Brabant Water in Oirschot naar het Winkelsven in Oisterwijk. De leiding is twee kilometer lang en heeft een doorsnee van negen centimeter. "Zodra er wordt gespoeld bij Brabant Water krijgt het Winkelsven er extra water bij", zegt Hofland. "Je moet het zien als een infuus."

Kwaliteitsverbetering
Hoe lang de verbinding tussen pompstation en ven blijft bestaan, is nog niet duidelijk. Maar het gaat eerder om jaren dan om maanden, zegt Hofland. " Het ligt er aan hoe snel de kwaliteit van het water in het ven verbeterd is. Dat is ook afhankelijk van andere factoren."
bron: Brabants Dagblad


CiteerGROEIKANSEN VOOR GRENSOVERSCHRIJDEND HOOGVEEN

Het hoogveen in het Witte Veen bij Haaksbergen kan zich weer uitbreiden. Natuurmonumenten heeft damwanden geplaatst die het grond- en regenwater vasthouden. Ook in Duitsland worden maatregelen genomen die de verdroging van het hoogveen tegengaan. De grensoverschrijdende samenwerking creëert uitstekende groeikansen voor zeldzame veenmossoorten, eenarig wollegras, lavendelheide en klokjesgentiaan.

Klokjesgentiaan is onmisbaar voor de vlinder gentiaanblauwtje, die nog maar sporadisch in Nederland voorkomt. Het Nederlandse grondwaterpeil is de laatste decennia gezakt dankzij drinkwateronttrekking en agrarisch landgebruik. Boeren gebruiken steeds zwaardere machines, die niet geschikt zijn voor erg natte bodems.

Natuurlijke klimaatbuffer
Natuur gedijt beter bij een hoog grondwaterpeil. Door verdroging worden natte natuurgebieden zoals hoogveen en natte heide steeds zeldzamer. De kenmerkende dieren en planten in deze gebieden nemen de laatste jaren in rap tempo in aantal af. Natuurmonumenten beschermt natte natuur. We gaan verdroging tegen en kopen aangrenzende (landbouw)gebieden aan, zodat het waterpeil omhoog kan. Natte gebieden zijn ook van belang als natuurlijke klimaatbuffer die bij extreme regenval overvloedig water kunnen opvangen. 

 
Veel bereikt

Rond het Witte Veen is de laatste tijd veel bereikt. Landbouwgebied kon worden aangekocht en afwateringssloten gedempt, zodat het waterpeil in het gebied omhoog ging. In 2000 heeft Natuurmonumenten een leemkade aan de noordkant van het veen aangelegd. In Duitsland is een drainagesysteem verwijderd. Een aantal kenmerkende planten heeft zich in het gebied kunnen handhaven. De maatregelen in het Witte Veen zijn grotendeels betaald met subsidie verdroging van natte natuur moet tegengaan.
Maico
Waarnemingen en foto's:
Nederland: https://waarneming.nl/users/15919/
Rest v/d wereld: https://observation.org/users/15919/

Maico Weites

CiteerChina gaat dieren 'humaner' afmaken


18 december 2007 09:40
China gaat dieren humaner afmaken om dierenleed te beperken, berichtte het Chinese staatspersbureau Xinhua dinsdag. Het land wordt nauwkeurig in de gaten gehouden na een reeks schandalen in de voedselproductie en -export.


De provincie Henan heeft de nieuwe maatregelen al ingevoerd. Zo krijgen dieren eerst een verdovende stroomstoot voordat ze worden afgemaakt en worden varkens niet meer met elektrische stokken bij elkaar gedreven, maar met plastic prikstokken.

China is de grootste producent en consument van varkensvlees ter wereld. Ook worden honden voor het vlees gehouden en beren voor hun gal, aldus diverse dierenorganisaties. China krijgt veel kritiek op de wrede behandeling van dieren.

Bron: ANP


CiteerBouwmarkten voor importverbod illegaal gekapt hout


18 december 2007 09:37
De Nederlandse bouwmarkten willen dat er een Europees verbod komt op het importeren van illegaal gekapt hout. "Alleen een importverbod draagt bij aan een snelle uitbreiding van het FSC-hout'', aldus Pieter Walraven, secretaris van de Vereniging van Winkelketens in de Doe-Het-Zelfbranche (VWDHZ).


Walraven verwacht dat binnen enkele jaren al het hout het zogeheten duurzame FSC-keurmerk heeft. "De hoeveelheid hout met het keurmerk groeit jaarlijks, maar de vraag is groter dan het aanbod. Bouwmarkten verzoeken de leveranciers expliciet alleen maar FSC-hout te leveren, maar vanwege een tekort aan aanbod is dat niet altijd mogelijk.''


Bron: ANP
Maico
Waarnemingen en foto's:
Nederland: https://waarneming.nl/users/15919/
Rest v/d wereld: https://observation.org/users/15919/

Maico Weites

#147
CiteerAziatische boktor boort in Nederlandse boom
Uitgegeven: 21 december 2007 13:52
Laatst gewijzigd: 21 december 2007 14:09

DEN HAAG - Het ministerie van Landbouw doet onderzoek naar de verspreiding van Oost-Aziatische boktorren in het Westland. Bij een importeur van esdoorns in de streek is het schadelijke insect aangetrofffen.

In de directe omgeving van het bedrijf zijn boorgaten in een boom en struik aangetroffen. "Dit zou kunnen wijzen op een verdere verspreiding van deze boktor vanuit het bedrijf naar de groene ruimte", aldus het departement vrijdag. 

Aan de wandel

De Plantenziektekundige Dienst van het ministerie onderzoekt de komende tijd of het insect aan de wandel gaat. Door het winterseizoen bestaat daar op dit moment echter geen risico voor.

Schadelijk

De Oost-Aziatische boktor, oftewel de Anoplophora chinensis, is schadelijk omdat hij loofbomen en struiken in Nederland kan aantasten. Het beest is niet schadelijk voor mensen.

© ANP


CiteerJapan stopt jacht op bultruggen
Uitgegeven: 21 december 2007 09:28
Laatst gewijzigd: 21 december 2007 16:38

TOKIO - De Japanse regering heeft haar plannen om bultruggen te doden laten vallen na aanhoudende protesten onder aanvoering van Australië. Dat liet de Japanse publieke omroep NHK vrijdag weten."Japan heeft besloten bultruggen van de lijst met walvissen te schrappen wegens bezorgdheid over de negatieve invloed op de verhoudingen met Australië", zo meldde NHK op basis van niet nader genoemde functionarissen. 

Een regeringswoordvoerder bevestigde het besluit na de tv-uitzending. Hij ontkende echter dat het besluit genomen was onder druk van Australië. Het zou gemaakt zijn op basis van overleg binnen de Internationale Walvis Commissie (IWC).

Greenpeace

Japan stuurde vorige maand zijn vloot naar Antarctica op de grootste walvisexpeditie in de geschiedenis van het Aziatische land. Doel was meer dan duizend walvissen te harpoeneren, waaronder voor het eerst sinds de jaren zestig ook vijftig bultruggen. Deze expeditie duurt voort.

Milieuorganisatie Greenpeace verwelkomde het besluit, maar blijft druk uitoefenen op Japan om de gehele walvisvangst af te schaffen. Het Greenpeace-schip Esperanza vaart momenteel naar de Zuidelijke Oceaan om actie te voeren tegen de walvisvangst, aldus een woordvoerster van de organisatie.

Doden niet nodig

Volgens Japan is de jacht nodig voor de wetenschap. De Europese Commissie liet onlangs weten dat argument onzin te vinden. Volgens Brussel zijn geschikte gegevens ook te verkrijgen zonder de dieren te doden.

Ook zegt Japan dat walvisvlees deel uitmaakt van de culinaire cultuur, maar volgens Greenpeace zitten weinig mensen te wachten op het vlees.

Maico
Waarnemingen en foto's:
Nederland: https://waarneming.nl/users/15919/
Rest v/d wereld: https://observation.org/users/15919/

vuurvlinder

Met vriendelijke groet, Astrid Landsaat.

Maico Weites

CiteerPROEF MET BRANDEN HEIDE OP SALLANDSE HEUVELRUG
27-12-2007
Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer gaan begin 2008 enkele kleine percelen heide in het Nationaal Park Sallandse Heuvelrug afbranden. De natuurlijke variatie van de heide neemt hierna naar verwachting toe. Het branden is onderdeel van een drie jaar durende proef.Het gaat om één hectare heide in het deelgebied Sprengenberg, in beheer bij Natuurmonumenten. Waar niet gebrand wordt krijgen heidestruiken juist de kans oud te worden. Een gevarieerde heide is gunstig voor het korhoen. Zo hebben kuikens behoefte aan open plekken waar ze in de zon kunnen opwarmen. Maar ze moeten onder een dakje van oude heide ook kunnen schuilen voor roofdieren. Ook nachtzwaluw, vlinders en libellen, zandhagedis en gladde slang hebben baat bij een gevarieerde heide. Kleinschalig branden is één manier om de variatie te vergroten. Daarnaast blijven de natuurorganisaties plaggen en maaien.

Samenwerking met brandweer

Voorbereiding en uitvoering van het branden gebeurt in samenwerking met de brandweer. In het najaar heeft Natuurmonumenten de randen van de brandvlaktes geploegd. Dit voorkomt dat de brand overslaat naar de omliggende heide. Het branden zelf moet vóór het broedseizoen plaatsvinden. Er wordt bovendien alleen gebrand in een vorstperiode. Vanwege de droge omstandigheden verbranden de heidestruiken dan snel en volledig. Doordat de vorst in de grond zit, blijft de brand oppervlakkig en lopen kleine dieren en insecten die dieper in de grond overwinteren, geen gevaar.


Weinig structuurrijk

Uit onderzoek in 2005 bleek dat de heide op de Sallandse Heuvelrug weliswaar mooi is, maar weinig structuurrijk. Oude heidestruiken, zanderige plekken, kruidenrijke stukken en ruige delen met bramen en distels komen weinig voor. Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten hebben op basis van dit onderzoek afspraken gemaakt om het heidebeheer te verbeteren.
Maico
Waarnemingen en foto's:
Nederland: https://waarneming.nl/users/15919/
Rest v/d wereld: https://observation.org/users/15919/