Ex-minister Veerman (bijna) nieuwe voorzitter NM

Gestart door Pim, maart 09, 2007, 20:02:23 PM

Vorige topic - Volgende topic

Pim

Vandaag kreeg ik van Jan Jaap de Graeff (algemeen directeur NM)een brief als reactie op mijn grote zorgen omtrent de (mogelijke) aanstelling van ex-minister Veerman als nieuwe voorzitter van Natuurmonumenten.

In deze brief werd minister Veerman de hemel in geschreven. Zelfs Jac P Thijsse zou postuum nog gaan blozen van zoveel complimenten.

Veerman staat nou niet bekend als een natuurliefhebber. Hij heeft de flora-en faunawet flink uitgekleed. Het is een boer in hart en nieren en ook niet vies van het (laten) doden van dieren.  Jagers en boeren proberen op allerlei manieren macht te krijgen binnen natuurorganisaties uit eigen belang. Dat is een zorgelijke ontwikkeling. De Nederlandse natuur heeft behoefte aan mensen die zich volledig inzetten ervoor en niet een poldermodel waarbij de boeren de natuur zelf vorm gaan geven. Laat dit aan de kenners over.

Ik ben zeer teleurgesteld in Natuurmonumenten.

Er zijn in Nederland vast wel goede bestuurders aanwezig die echt welgemeende affiniteit met de natuur hebben.

Ik hoop dat de ledenraden die uiteindelijk beslissen over de benoeming hun natuurhart op de goede plaats hebben zitten.

met vriendelijke groet,

Pim Julsing

natuurverslaving.nl

Mark van Veen

Ik ben het niet met je eens. Ik ben geen CDA-sympatisant, maar Veerman heeft het niet slecht gedaan. Hij heeft in ieder geval voor voldoende geld voor natuurbeleid gezorgd. Daar werd in het kabinet ervoor wel anders over gedacht: dat heeft de geldkraan een jaar lang gewoon dichtgedraaid, zodat er geen natuur meer aangekocht kon worden. Veerman heeft bij de doorstart de eis op tafel gelegd dat er voldoende geld kwam. En zijn zin gekregen.

Verder zal Natuurmonumenten een bestuurder met een goed netwerk en veel overtuigingskracht willen. Dan hebben ze aan Veerman een goede.

Kortom, ik ben wat optimistischer.
groet,

Mark van Veen

Windekind

Sorry, Mark,

ik ben het in ieder geval qua gevoel  met Pim eens. Onderstaand is ook niet echt positief ondanks dat ik de tegenstrijdige belangen waar mee zo een minister te maken krijgt begrijp.

http://www.parlement.com/veerman?gclid=CJb...CFQbalAodBDa1lQ


M.i. ligt zijn hart echter met name bij de landbouw en niet bij de natuur.

Ik wil ook nog wel even  naar voren brengen dat deze minister geld gepompt heeft in objectief onderzoek door Alterra naar de effecten van de vossenpredatie op de weidevogelpopulaties; en dat ondanks de conclusie dat de vos een betrekkelijk kleine invloed heeft t.o.v. vele andere predatoren tezamen toch besloten heeft aan "zijn achterban" afschotvergunningen te verlenen. m.i. geheel tegen de strekking van de ff-wet in.

Overigens blijkt uit bovenstaande hyperlink niet dat Veerman extra mogelijkheden voor de realisatie van de EHS heeft geschapen. Integendeel. daarbij loopt de realisatie van de EHS loopt zwaar achter op schema ( zeker gezien het feit dat eerst de makkies worden binnengehaald).

Overigens realiseer ik me wel dat deze minister daar niet alleen voor verantwoordelijk is, maar het kabinet. Wellicht is het zelfs zo dat Veerman zich voor meer geld t.b.v. realisatie EHS heeft hard gemaakt.
Natuurmonumenten is natuurljk ook niet op haar achterhoofd gevallen.

Ik vraag me af wat hun beweegredenen zijn.

Pim, jij hebt de lovende woorden van NM over veerman toegestuurd gehad.

Ik ben benieuwd.

However, Nm moet er m.i. ook voor zorgen dat er draagvlak onder de leden is m.b.t. tot de aanstelling van een nieuwe voorzitter.

Ik heb geen enkel vertrouwen in Veerman als voorzitter van NM.

Wanneer het NM gaat om het verbeteren van de banden met de landbouwsector, waar ik erg voor ben,denk ik toch dat dit de verkeerde route is.

Met vriendelijke groet,
Elmar Prins

Pim

Ik zie natuur in de bredere zin. Niet alleen een kwestie van geld erbij. Ook een manier van denken (o.a. over dierenwelzijn). Veerman heeft o.a. de vos weer vogelvrij verklaard. Ook het afschieten van diverse vogelsoorten viert weer hoogtij.

Was het ook niet Veerman die NM sommeerde om te stoppen met de aankoop van gebieden? Boeren moeten nieuwe natuur gaan maken. Leuk idee, maar laat dat maar liever over aan ecologen en vooral de natuur zelf.

Ik blijf erbij dat er betere kandidaten zijn zonder een bittere bijsmaak.

met vriendelijke groet,

Pim Julsing

natuurverslaving.nl

Windekind

CiteerIk zie natuur in de bredere zin. Niet alleen een kwestie van geld erbij. Ook een manier van denken (o.a. over dierenwelzijn).
Pim,

zie mijn tekst hierboven. Wij zijn het denk ik helemaal eens. :duim:Met vriendelijke groet,
Elmar Prins