Vlinderrijke Oostvaardersdijk (2 augustus 2005)

Gestart door Pim, augustus 04, 2005, 15:46:55 PM

Vorige topic - Volgende topic

Pim

De eerste dagen van augustus lag mijn actieradius maximaal tien kilometer van mijn nederige woning in de Almeerse Waterwijk vandaan. Precies genoeg om de Lepelaarplassen en de zuidelijke helft van de Oostvaardersplassen (Jan van den Boschpad) te bestrijken.

Op 1 augustus 2005 was ik blij als een kind omdat het fietspad rondom de Lepelaarplassen weer openging, deze was vanaf 1 maart gesloten om verstoring van broedvogels tegen te gaan. Een prima uitgangspunt ware het niet dat het Flevolands landschap in deze periode met bulldozers/graafmachines verder wilde werken aan Plan Roerdomp. Ze zijn teruggeroepen door de provincie omdat de verstoring van schaarse broedvogels te groot zou zijn.

Boven de Galjoottocht (vaart tussen Trekvogelbrug en de Noorderplassen te Almere) zag ik de eerste ijsvogel van de dag, natuurlijk als een blauwe streep boven het water vliegend. Aan de Noorderplassenzijde zat een tweede exemplaar vanuit een wilg zijn geluk te beproeven. Een groep van ongeveer vijfentwintig fanatiek roepende regenwulpen vlogen over.

In de Kwelzone (gebied tussen Lepelaarplassen en Oostvaardersdijk) liep een roerdomp op zijn dooie gemak tussen jonge rietscheuten op zoek naar een sappige kikker. Hij liet zich prima bekijken, maar besloot toch na een ruime minuut op te vliegen en midden tussen het riet te landen en was onzichtbaar. Dodaarzen jodelden erop los en enkele lepelaars foerageerden in het ondiepe water. Kleine groepjes baardmannetjes vlogen luid roepend boven de rietvelden. Een grote zilverreiger vloog over in Noordelijke richting. Langs de distelrijke Oostvaardersdijk zaten opvallend veel vlinders, voornamelijk de prachtige kleine vos.

Op de natte graslanden zag ik nog drie kleine zilverreigers, vijf grote zilverreigers en tien lepelaars. Waarschijnlijk waren deze aantallen een stuk hoger, maar het hoge gras belemmerde het zicht op de vele greppels. Een groep van 35 overzomerende (en soms broedende) brandganzen foerageerden op het grasland. Een boomvalk was aan het jagen boven het gebied, later zag ik een tweede exemplaar.

Ik fietste door naar de uitkijkheuvel aan het Jan van den Boschpad waar ik slechts even bleef staan. De stand grote zilverreiger- kleine zilverreiger – lepelaar was hier als volgt: 12-6-19 exemplaren! Door de vele regenval stond het water weer relatief hoog, spannende aantallen steltlopers bleven dan ook uit. Het enige wapenfeit waren enkele grutto's en een witgat. Een vos liep langs de waterlijn.

Op de terugweg nam ik het Wilgenbos (Flevolands landschap) mee op mijn route. Ik zat ongeveer een uur aan het water en kon met zekerheid vijf verschillende exemplaren ijsvogel vaststellen. Ze waren zeer actief en soms vlogen enkele exemplaren elkaar bijna synchroon achterna. Ze waren ook foeragerend te aanschouwen en elke duik leek wel een visje op te leveren. Ze wilden niet dichtbij komen zitten en een fraaie foto zat er niet in. Om circa 20.30 uur kwam een volwassen bever langszwemmen. Deze relatief zeldzame en beschermde zoogdiersoort lijkt voet aan de grond te krijgen te Almere en omgeving. Ik had al weer heel wat hondeneigenaars vervloekt toen ik van dichtbij enkele malen geblaf hoorde, maar het bleek om een reebok te gaan. Momenteel is voor deze schuwe dieren de bronstperiode vol aan de gang.

Op de terugweg op een niet nader te noemen plek bij de Lepelaarplassen nog een volwassen bever met jong zien zwemmen. De bever zwom langs in de schemering op een afstand van slechts vijf meter. Hij keek me heel doordringend aan. Enkele sprinkhaanzangers begonnen voor het vallen van de nacht te roepen/zingen. Ook zag ik bij de Noorderplassen nog twee oeverlopers.

Op dinsdag 2 augustus was het vervreemdend dat ik na vijf kilometer nog geen ijsvogel kon noteren op mijn daglijst. Daarentegen wel een asociale klootzak in een speedboot, maar dat wordt een steeds algemenere soort op de Noorderplassen. Met de afronding van een nieuwe woonwijk aan de plas zal dit veel extra overlast op het water met zich meebrengen. Vanuit het riet klonken enkele baardmannetjes. Zowel snor als sprinkhaanzanger waren nog te horen.

De Kwelzone is goed te overzien vanaf het fietspad langs de Oostvaardersdijk. Na enkele minuten kwam een roerdomp overvliegen die buiten het zicht landde. Een zestal lepelaars hielden siësta. Ook was een groep van vijf baardmannetjes te zien en beluisteren, er zaten ook enkele juveniele exemplaren tussen. Het hoogtepunt was een volwassen vrouw blauwe kiekendief die op geringe afstand langsvloog. Volgens geruchten heeft in het gebied (Lepelaarplassen – Kwelzone) een paartje blauwe kiekendief gebroed.

Achter de Kwelzone liggen de Lepelaarplassen en iets zuidelijker de Natte Graslanden. Hier foerageerden o.a. vijf grote zilverreigers, één kleine zilverreiger, vier lepelaars en een boomvalk.

Het Wilgenbos bracht de eerste ijsvogels, drie schitterende exemplaren die zich langdurig lieten bekijken. Als een déjà vu kwam een volwassen bever op precies dezelfde plek langszwemmen (hij was een half uur te vroeg). Vlakbij vloog een sperwer langs en het viel me op hoe klein deze roofpiet eigenlijk is. In de Lage Vaart stak een kop boven het water uit, een ree zwom als een volleerde zwemmer naar de overkant van de brede vaart.

Bij het Trekvogelgraslandje (Lepelaarplassen – Almere) leek ik bijna een topfoto te kunnen maken: een moeder-ree en haar kalf foerageerden op ongeveer tien meter afstand en leken niet van plan weg te sprinten. Enkele seconden voordat ik dit tafereel op mijn geheugenkaart kon vastleggen kwam een groep van vijfentwintig trimmers langslopen vanaf de Oostvaardersdijk. Ze gilden het uit: "Kijk twee bambies" en de andere helft begon luid te sissen om hun collega's tot stilte te manen. Dit was de hertjes toch echt te veel en ze kozen het hazenpad. Later lieten ze zich weer sporadisch zien aan de overkant van het veld, het bleek om vier exemplaren (twee gestippelde jongen) te gaan. Toen een malloot op een stoeltje en aan een parachute met een enorme motor erachter laag overvloog was voor mij de maat vol en reed ik naar huis!met vriendelijke groet,

Pim Julsing

natuurverslaving.nl