Update otternieuws

Gestart door martenboonstra, juni 02, 2012, 21:47:12 PM

Vorige topic - Volgende topic

Arjan Broekhuizen

69 otters doodgereden sinds 2014, maar "geen probleem voor populatie"
Sinds januari 2014 zijn 69 otters in Overijssel doodgereden. Jaarlijks gaat het om bijna een kwart van de hele otterpopulatie. Dat is veel, maar de populatie komt er niet door in gevaar.

https://www.rtvoost.nl/nieuws/302979/69-otters-doodgereden-sinds-2014-maar-geen-probleem-voor-populatie
Met vriendelijke groet,
Arjan Broekhuizen

egilio

Citeer"Het is een simpele rekensom. Otters krijgen jaarlijks een nestje met twee, drie of vier jongen. De 24 procent die jaarlijks sterft blijft dus ruim onder de potentiële jaarlijkse toename."

Dat is inderdaad een simpel rekensommetje als ELK vrouwtje ELK jaar 2,3 of 4 jongen krijgt en de ENIGE sterfte die er is door het verkeer komt. Die 24 procent kan ook hoger of lager zijn, er is natuurlijk onzekerheid in de populatie-schatting, en die 24 procent is de sterfte als gevolg van het verkeer, maar er is natuurlijk ook nog sterfte als gevolg van andere oorzaken (fuiken, ziekte, ouderdom etc), en vooral die laatste 2 zullen zelden gevonden worden.
Egil
Currently in Oxford
Zambian Carnivore Programme

WildCRU
Take nothing but pictures, leave nothing but footprints and waste nothing but time[/i]

peterv

Citaat van: egilio op november 27, 2018, 10:54:21 AM
maar er is natuurlijk ook nog sterfte als gevolg van andere oorzaken (fuiken, ziekte, ouderdom etc), en vooral die laatste 2 zullen zelden gevonden worden.
Er verdwijnen inderdaad ook heel wat otters door onbekende oorzaken. Ook niet alle verkeersslachtoffers worden gemeld of onderzocht. De totale sterfte is bij otters wel goed te herleiden dankzij intensief DNA onderzoek. Er wordt ieder jaar zoveel DNA verzameld (vooral uit spraints) dat het verdwijnen van otters uit een territorium relatief snel blijkt. In sommige gebieden is de totale otterpopulatie "stabiel", gelet op de aanwezige aantallen, maar als je naar de individuen kijkt blijkt soms wel meer dan de helft te zijn vervangen door nieuwe exemplaren. Die andere helft is dan meestal dood gegaan.
Peter Venema

egilio

Is dat weer opgepakt? Ik dacht dat het DNA monitoren op een veel lager pitje was gezet wegens kosten.
Egil
Currently in Oxford
Zambian Carnivore Programme

WildCRU
Take nothing but pictures, leave nothing but footprints and waste nothing but time[/i]

peterv

Citaat van: egilio op november 29, 2018, 11:14:47 AM
Is dat weer opgepakt? Ik dacht dat het DNA monitoren op een veel lager pitje was gezet wegens kosten.
Het DNA onderzoek is tot op heden nog steeds volledig uitgevoerd. Wageningen Environmental Research (Alterra) was inderdaad van plan om over te gaan naar meer een steekproefaanpak, maar daar blijken nog zoveel haken en ogen aan te zitten dat ook dit winterseizoen in elk geval nog integraal DNA onderzoek wordt verricht. Hooguit dat ze wat minder monsters van dezelfde vindplaats gaan draaien (betreft vaak dezelfde dieren, het heeft niet zo veel zin om 10x in een winter dezelfde otter op dezelfde plek vast te stellen voor dit doel).
Peter Venema

egilio

Top! Hopelijk publiceren ze ook nog eens een paper over de populatie ontwikkeling en monitoring aan de hand van non-invasive genetische studies.
Egil
Currently in Oxford
Zambian Carnivore Programme

WildCRU
Take nothing but pictures, leave nothing but footprints and waste nothing but time[/i]

Arjan Broekhuizen

Met vriendelijke groet,
Arjan Broekhuizen

jeroenroelofsen

Met vriendelijke groet
Jeroen Roelofsen
Mijn waarnemingen
Mijn website
Recente blog; Zuidpier IJmuiden
Nieuwe vogel soorten; Zeekoet, Kleine Rietgans, Strandleeuwerik, Waterral, Witgatje   (185 totaal)

jeroenroelofsen

Met vriendelijke groet
Jeroen Roelofsen
Mijn waarnemingen
Mijn website
Recente blog; Zuidpier IJmuiden
Nieuwe vogel soorten; Zeekoet, Kleine Rietgans, Strandleeuwerik, Waterral, Witgatje   (185 totaal)

egilio

Er is weer een nieuw rapport uit over de otterpopulatie: https://edepot.wur.nl/504908

Heel gaaf dat ze dat elk jaar weer doen, en er zit heel veel werk in om dit allemaal voor elkaar te krijgen!
Er wordt geschat dat er 360 otters zijn.
Wel een paar kanttekeningen, de schatting van 360 is op de peildatum van 1 oktober.
Er zijn ook 108 otters dood gevonden in 2018.
Otters die dood gevonden werden tussen 1 oktober 2018 en 31 maart 2019 zijn meegenomen in de populatie schatting.
Oktober en November zijn de maanden met de hoogste aantallen dood gevonden otters.
De schatting is eigenlijk een minimum-telling, en de toename in inspanning voor het verzamelen van spraints wordt niet meegenomen, en er wordt geen foutmarge in de telling berekend (daarom is het ook eigenlijk geen schatting).
Met de hoeveelheid waarnemingen (1082 spraints waarvan er 503 goed genoeg waren, plus 108 dood gevonden dieren) is eigenlijk te weinig om een redelijke schatting te doen op basis van CMR (vandaar ook waarschijnlijk dat een minimale telling wordt gebruikt). Mogelijk dat een CMR benadering, via een robust design framework, wel mogelijk is als ze data over verschillende jaren combineren. Dan kan er ook rekening gehouden worden met de effort die erin gaat om spraints te verzamelen. Nu wordt er elk jaar in een groter gebied gezocht (omdat de otters zich uitbreiden), en dus(?) ook meer spraints gevonden.
Er worden nog best veel dieren niet waargenomen totdat ze dood gevonden worden (bijna 80% van de dood gevonden otters was nog nooit vastgesteld), maar het is niet duidelijk hoeveel van deze onbekende dieren jonge dieren waren. Dit lijkt me een goede reden om de kans op waarneming te gaan schatten, want het zou heel goed kunnen dat de minimale telling, behoorlijk onder de grootte van de daadwerkelijke populatie zit inmiddels. 
Egil
Currently in Oxford
Zambian Carnivore Programme

WildCRU
Take nothing but pictures, leave nothing but footprints and waste nothing but time[/i]

Rob Koelman

Met vriendelijke groet, Rob

Rob Koelman

Citaat van: egilio op november 22, 2019, 10:21:43 AMEr is weer een nieuw rapport uit over de otterpopulatie: https://edepot.wur.nl/504908

Citaat van: Rob Koelman op november 22, 2019, 14:40:11 PM:duim:

De situatie mbt de otter in ons land is nog altijd niet optimaal. Jaarlijks (te)veel dode dieren (vooral verkeersslachtoffers) en daarnaast een serieus risico op inteelt.

Toch ook een lichte verbetering, want er lijkt in toenemende mate een genetische uitwisseling te zijn met dieren vanuit Duitsland.

Citaat uit het rapport: 'Het belang van immigratie van otters vanuit Duitse leefgebieden is onverminderd groot. Dit laatste vindt weliswaar nog slechts incidenteel plaats, maar afgelopen jaar wat vaker dan voorheen. Hoopvol is vooral ook het feit dat sprake lijkt van verschillende immigratieroutes: zowel via Groningen als via Overijssel en Gelderland.'
Met vriendelijke groet, Rob

jeroenroelofsen

Met vriendelijke groet
Jeroen Roelofsen
Mijn waarnemingen
Mijn website
Recente blog; Zuidpier IJmuiden
Nieuwe vogel soorten; Zeekoet, Kleine Rietgans, Strandleeuwerik, Waterral, Witgatje   (185 totaal)

Freek Verkerk

#463
Citaat van: Rob Koelman op november 24, 2019, 17:25:09 PM
Citaat van: egilio op november 22, 2019, 10:21:43 AMEr is weer een nieuw rapport uit over de otterpopulatie: https://edepot.wur.nl/504908

Citaat van: Rob Koelman op november 22, 2019, 14:40:11 PM:duim:

De situatie mbt de otter in ons land is nog altijd niet optimaal. Jaarlijks (te)veel dode dieren (vooral verkeersslachtoffers) en daarnaast een serieus risico op inteelt.

Toch ook een lichte verbetering, want er lijkt in toenemende mate een genetische uitwisseling te zijn met dieren vanuit Duitsland.

Citaat uit het rapport: 'Het belang van immigratie van otters vanuit Duitse leefgebieden is onverminderd groot. Dit laatste vindt weliswaar nog slechts incidenteel plaats, maar afgelopen jaar wat vaker dan voorheen. Hoopvol is vooral ook het feit dat sprake lijkt van verschillende immigratieroutes: zowel via Groningen als via Overijssel en Gelderland.'
Ik heb het rapport ook gelezen. Ik wist niet dat er zo goed en uitgebreid gemonotored werd. Ik heb wel wat opmerkingen over de analyses van het beschikbare materiaal. De nadruk van het onderzoek ligt bij de GENETISCHE analyse. Kennelijk heeft het onderzoeksbureau op dat gebied expertise. Ze adviseren ook meer onderzoek. Meer werk voor hen :) Het risico is inteelt en de oplossing is de bijplaatsing van nieuwe buitenlandse dieren. Dat is hun invalshoek.

Mijn invalshoek is de aantallen, de statistiek.

Het rapport is tegenstrijdig en/of onduidelijk over de doodvondsten.

Op bladzijde 24 staat: "Op basis van de spraints verzameld tijdens de monitoringsronde 2018/2019 werden 244 unieke DNA profielen (individuen) gevonden (Bijlage 1). Daarnaast zijn op basis van doodvondsten in de periode 1 okt 2018-31 mrt 2019 nog 30 DNA-profielen aangetroffen die niet in de spraints voorkwamen. De minimale populatieomvang voor de winterperiode 2018/19 bedroeg daarmee 274 individuen (figuur 5).

Dus 30 Onbekende DNA profielen zijn gevonden bij de dode dieren.

In totaal zijn er 108 dieren dood gevonden (Tabel 3, bladzijde 29).

Daarvan waren 22% bekenden (figuur 4 bladzijde). Dat zijn dus 24 dieren (22% van 108).

Ook lees ik op pagina 17: Van niet alle doodvondsten kan een DNA-profiel worden vastgesteld, doordat het kadaver niet is gevonden en geborgen, dan wel het te ver vergaan is om nog bruikbaar DNA uit te isoleren.

Kennelijk zijn er dus 108 dieren dood gevonden, 24 daarvan kende men al en 30 waren nieuw. De rest heeft men niet kunnen onderzoeken. Van de 54 dieren met een DNA profiel waren dus 24 bekend. Men kende dus maar 24 van de 54 dieren. Dat is 44 %. Die 244 unieke profielen die men uit de spraints kent is dus maar 44 % van de totale populatie. De totale populatie is dus 244/.44 = 544 dieren groot (2018/2019). Dat is dus flink wat hoger dan de voorzichtige schatting van 360 dieren die in het rapport staat.

In het rapport staan helaas niet voldoende gegevens om dezelfde analyse te maken voor de andere voorgaande jaren. Maar als we weten dat ze in 2002 met 31 dieren zijn begonnen. En als we even afzien van de latere bijplaatsingen, dan geeft dat een gemiddelde jaarlijkse groei van 18%. 

Verder lees ik dat het aantal nieuwe gebieden waarin spraints zijn aangetroffen een toename geeft van 12%.  En het aantal gevonden dode dieren geeft een toename van 24%. En in het rapport zelf hebben ze het over een groei van 20%. Dan zal de waarheid dus ongeveer liggen tussen de 12 en 24% groei.

Voorlopig is dat een gezonde groei. Er is een uitbreiding van het aantal km-blokken met 10% en er lijkt aansluiting gevonden te zijn op de populatie in Duitsland en mogelijk België. Het lijkt een kwestie van tijd voordat geheel Nederland weer bevolkt zal zijn met otters. Als ik naar de kaart kijk en de groei percentages zie denk ik dat binnen 10 jaar heel Nederland bezet is. Inclusief de zeeuwse eilanden en het gebied boven het Noordzee kanaal :) 

Met deze groeicijfers zie ik geen risico van inteelt. Als inteelt ziekten en doden zou opleveren, dan zorgt de gezonde groei voor voldoende vervanging.
Natuurlijk gegroet
Freek Verkerk

peterv

Citaat van: Freek Verkerk op januari 14, 2020, 19:37:38 PM
Kennelijk zijn er dus 108 dieren dood gevonden, 24 daarvan kende men al en 30 waren nieuw. De rest heeft men niet kunnen onderzoeken. Van de 54 dieren met een DNA profiel waren dus 24 bekend. Men kende dus maar 24 van de 54 dieren. Dat is 44 %. Die 244 unieke profielen die men uit de spraints kent is dus maar 44 % van de totale populatie. De totale populatie is dus 244/.44 = 544 dieren groot (2018/2019). Dat is dus flink wat hoger dan de voorzichtige schatting van 360 dieren die in het rapport staat.
Volgens mij zit er een fout in jouw redenatie en berekening. Lees het rapport goed door: pag 32, er is van 70 dode dieren getracht een DNA profiel te maken. Pag 33, voor 66 weefselmonsters leverde dit een bruikbaar profiel op. Je hebt dan kennelijk 24 dieren die al bekend waren uit voorgaande jaar, 30 dieren die alleen als doodvondst (nieuw) zijn vastgesteld en 12 dieren die in dit monitoringjaar (nieuw) zowel met een profiel uit spraints als doodvondst zijn vastgesteld.  In paragraaf 3.2 van het rapport wordt precies uitgelegd hoe de populatieschatting is gemaakt. Mijn advies: ga nooit op eigen houtje rekenen en interpreteren op basis van andermans rapportages. Je zult bijna altijd de mist in gaan.
Peter Venema

Waterkersje

Ter informatie:
Er is vannacht een otter gespot op het lepelaareilandje van de Nieuwkoopse Plassen.
Ontdekt met de webcam van Nestkastlive.nl

Hartelijke groet,
Tanja