Een nieuwe insectensoort voor de Belgische fauna i

Gestart door marcel123, juli 14, 2005, 21:14:19 PM

Vorige topic - Volgende topic

marcel123Perscommuniqué – MOB VZW – 15/07/05 - Zo ruim mogelijk te verspreiden. Dank bij voorbaat.


Een nieuwe insectensoort voor de Belgische fauna in het Brussels GewestOntdekt in 2004 en bevestigd in 2005

In het kader van de biologische inventarissen die de Milieu Commissie Brussel en Omgeving (MOB VZW) opmaakt in de semi-natuurgebieden waarvan zij het beheer verzorgt, werd een voor de Belgische fauna nieuwe insectensoort ontdekt in het Walckierspark (een gedeelte van het geklasseerd natuurgebied "het Moeraske", gelegen tussen de Zenobe Grammelaan, de Chaumontelstraat en de Walckiersstraat).

Die wants is een aardinsect, Dyroderes umbraculatus genaamd (familie van de Pentatomidae) dat in 2004 werd ontdekt en toen voor het eerst geïdentificeerd werd. In 2005 werden nog meerdere exemplaren waargenomen. De identificatie werd eerst op foto uitgevoerd door Dr Hannes Günther uit Ingelheim en vervolgens bevestigd door J.-Y. Baugnée van de Dienst Beheer van Bosrijkdom en Natuurgebieden van de Landbouwfaculteit van Gembloux.

Een bewoner van zonnig braakland
Dit insect werd waargenomen in het zonnig en verwilderd braakland van het Walckierspark. De Dyroderes umbraculatus ontwikkelt zich inderdaad op een tamelijk verspreide plant in dit soort gebieden, namelijk het kleefkruid (Galium aparine). Blijkbaar legt het zijn volledige cyclus af in dit soort gebieden.

Gelet op de moeilijkheid om informatie te bekomen omtrent deze wants, die in België tot nog toe onbekend is, heeft Jean-Yves Baugnée, inlichtingen genomen bij Professor Jean Péricart, gewezen voorzitter van de Entomologische vereniging en die een monografie voorbereidt over de Pentatomidae. Deze laatste heeft ons de volgende informatie bezorgd: "Veel voorkomend in het Zuiden van Frankrijk leeft dit insect op Galiumplanten. De bedoelde plant in die streek, reeds in 1833 aangewezen door L. Dufour, is de Galium aparine. Het volwassen diertje zuigt het sap van de vruchten op en legt eind juni haar eieren op de stengels. De Dyroderes umbraculatus overwintert als volwassen insect in allerhande schuilplaatsen dichtbij de verwelkte Galiums. Dyroderes umbraculatus behoort tot de fauna eigen aan het gebied van de Middellandse- en de Zwarte zee. Zij blijft onder de 50ste breedtegraad maar is verspreid en soms veel voorkomend in de zuidelijke helft van Europa en haar kusten aan de Middellandse Zee. Zij komt ook voor, maar zelden, in het noordelijk deel van de Maghreb en is algemeen verspreid in Anatolie, hier en daar in Oekraïne, de Kaukasus en Transkaukasië".Faunarijkdom in Brussel

Het Brussels Gewest mag dus prat gaan op een nieuwe soort. Dit toont aan dat nog veel biologische rijkdom moet worden ontdekt, zelfs in de stad. Dit betekent tevens dat de bescherming van de semi-natuurgebieden verder doorgedreven moet worden.

Dankzij de inzet van de overheid die zich welbewust is van de biologische waarde van het Walckierspark, werd dit park als beschermd landschap geklasseerd en als groengebied met hoogbiologische waarde opgenomen in het Gewestelijk Bestemmingsplan. Zo is het Walckierspark enkel toegankelijk via kosteloze maandelijkse geleide bezoeken, schoolbezoeken en ook "à la carte". Dit laat aan de fauna en flora toe zich aldaar te nestelen en aan de bezoekers ze te ontdekken.


In een volgende fase zou de minister van Leefmilieu de nodige maatregelen moeten treffen om het Walckierspark definitief te beschermen door het statuut van gewestelijk natuurgebied te verlenen.