otter weer aan het uitsterven

Gestart door tseardjan, maart 21, 2012, 21:09:30 PM

Vorige topic - Volgende topic

tseardjan

zonder natuur geen leven

martenboonstra

Zonde...ze reizen des nachts behoorlijk veel, onvoldoende afrastering en de inteelt....hopelijk kunnen ze doorstart maken en blijft een gezonde populatie bestaan...

tseardjan

zonder natuur geen leven

maurice.lahaye

Hoeveel onzin kan er in één artikel staan.... Het gaat crescendo met de otter in Nederland, want:

1) het dier duikt in steeds meer gebieden op: Kop van Overijssel zit vol, half Friesland, Vechtdal, IJssel, IJsselmonding,
2) hoe meer otters dood gereden worden door het verkeer, hoe meer otters er zijn (er vanuit gaande dat elk jaar een dezelfde percentage dood gereden zal worden. Er is geen enkel bewijs dat dit percentage heftig fluctueert). Kortom, meer verkeersslachtoffers is, cru gezegd, een mooi bericht,
3) fuiken als belangrijke doodsoorzaak. O ja, hoeveel otters zijn er de afgelopen 10 jaar in fuiken gevonden? Ik kan mij er géén herinneren. Of otters verzuipen niet in fuiken (doen ze soms helaas wel) of vissers moffelen dode otters snel onder het tapijt (zal ongetwijfeld ook gebeuren). Een echt ernstige bron van doodsoorzaken lijken fuiken mij niet.
4) Werkelijk overal duiken otters op: in de Vechtplassen, Zuidlaardermeer, Hazerswoude, IJsselmonding. Tja, kun je dan stellen dat de huidige EHS niet functioneert? Euh, kort door de bocht, kun je stellen dat de EHS nu echt noodzakelijk is? Euh, ook kort door de bocht. De waarheid zal wel in het midden liggen, dat versterking van de EHS (of Blauwe As) wenselijk is.
5) En tenslotte de inteelt. Ja, de uitzetgroep is begonnen met een klein aantal dieren, dus zijn inmiddels alle dieren op een of andere manier wel aan elkaar verwant. En ja, dat kan mogelijk problemen geven, maar zouden het Otterstation en Das&Boom dan ook aan willen geven welke problemen exact? En hoe hebben ze geconstateerd dat die problemen nu ook daadwerkelijk al optreden in het wild?

Mijn conclusie, Otterstation en Das&Boom blazen (weer eens) hoog van de toren, maar inhoudelijk is er het nodige op af te dingen. Hulde dat ze Bleker aanpakken, maar die rechtszaak winnen.... dat zal heel moeilijk worden.

Maurice
(op persoonlijke titel)
2015 is het jaar van de das! www.zoogdiervanhetjaar.nl

tseardjan

zonder natuur geen leven

martenboonstra

Mooi dat je een tegenlicht op de situatie schept.  :duim:

De sensatiekrant is weer bezig. Hier zie je dus dat elke vereniging/stichting voor zijn eigen belang opkomt en niet schroomt andere argumenten te gebruiken om een doel te verwezenlijken. Deze doelen van deze rechtspersonen zijn voor de maatschappij als eenheid te beschouwen. Ze hebben immers allemaal hetzelfde belang om de natuur te beschermen of het behartigen van een specifiek belang uit de natuur. Indien de drie partijen hetzelfde belang zouden behartigen hebben, dan zouden ze baat bij een constructieve vooruitgang hebben zonder dat er tegenstrijdige berichten via de media naar buiten worden gebracht en dat tevens wordt gediscusseerd over het voorhanden hebben van niet publicitair wetenschappelijke rapportages. Hierin ligt een aanwijzing besloten dat ieder zijn eigen belang heeft en nastreeft!! 

Het valt mij in het veld op dat in oa de weerribben de waterkwaliteit van hoog niveau blijkt te zijn (rivierprik), gebieden redelijk aaneengeschakeld zijn geworden (wieden naar weerribben) met afrastering en in zowel friesland als overijssel spraintst zijn te vinden. Dit geeft geen indicatie aan hoe het met de otter gaat, maar wel dat het kennelijk bruist van het leven in een prachtige leefomgeving. Waar mogelijkheden zijn worden kansen benut.

Hoe meer verkeersslachtofferers er vallen hoe beter het met de otter gaat. Hier heb ik eens goed over nagedacht. Volgens kansberekening is dit juist. Hoe meer slachtoffers, hoe meer dieren er zouden zijn. Hierdoor hoor je frequent ook niet zo vaak of er een wasbeerhond als verkeersslachtoffer wordt aangetroffen. Bij boommarters is dit kennelijk tegengesteld het geval. Het enige argument hiertegen is denk ik dat de variabelen invloed kunnen hebben. Indien inteelt op langere termijn invloed zou kunnen hebben dan zou de populatie wellicht uit balans kunnen raken.

Een agrarier die natuurbeleid voor Nederland voor haar rekening heeft is geen goede zaak lijkt me..... Rechtszaak. Intressante optie. Volgens de lijn van het bestuursrecht (Wet openbaarheid Bestuur (WOB)) ....maar voorzover het belang daarvan niet opweegt tegen bepaalde belangen wordt informatie niet verstrekt. Hier wordt een afweging gemaakt tussen openbaarmaking en tegengaan van verstrekking op gronden aan het algemeen belang ontleend.... Misschien zijn de gronden juridisch wel van belang, maar ben eerder geneigd te onderzoeken met welke doel en achtergrond ( zie ook eerste alinea) Das & Boom de informatie wenst af te dwingen.

Ik hoop dat het allemaal goed blijft gaan met de otter en hopelijk gaan ze nog eens voor mijn lens staan  ;)


Met vriendelijke groet,MartenOenanthe

Wie neemt de Telegraaf nou serieus? Een krant die elke dag een rubriek prive heeft neemt zijn lezers toch ook niet serieus?
Veel succes allemaal,

Maarten Verrips

Johan Helmus

Citaat van: Oenanthe op maart 22, 2012, 13:53:30 PM
Wie neemt de Telegraaf nou serieus? Een krant die elke dag een rubriek prive heeft neemt zijn lezers toch ook niet serieus?
http://nos.nl/artikel/354084-otter-dreigt-opnieuw-uit-te-sterven.html
Groeten, Johan Helmus

Rikstar

Wie neemt Das& Boom nou serieus  ;D   nee hoor geintje. maar ik vind dat Maurice wel een punt heeft...

Citaat van: Johan Helmus op maart 22, 2012, 14:57:01 PM
Citaat van: Oenanthe op maart 22, 2012, 13:53:30 PM
Wie neemt de Telegraaf nou serieus? Een krant die elke dag een rubriek prive heeft neemt zijn lezers toch ook niet serieus?
http://nos.nl/artikel/354084-otter-dreigt-opnieuw-uit-te-sterven.html
met vriendelijke groeten,
Rik v/d Starre

joostheeremans

Misschien aardig voor degene die het nog niet hebben gedaan om even de originele brief te lezen in plaats van het nieuwsbericht.  http://www.dasenboom.nl/pdf/Duurzaam_voortbestaan_otter.pdf . Ik durf niks te zeggen over de juridische kansen en of dit ook maar enige kans van slagen heeft. Maar ik vind de brief niet zo gek en herken daarin niet het beeld wat hierboven wordt geschetst (hoog van toren blazen etc.). Maar misschien lees ik het niet goed...
MvG Joost Heeremans- Do geese see god ?-

mystacinus

http://www.omroepgelderland.nl/web/Programmas/Radio-2/10.00-tot-13.00-uur-2/1444261/Donderdag-22-maart-2012.htm

Nee ik zou de tendentieuze berichtgeving in een artikel in de krant ook niet al te letterlijk nemen. Luister even naar uitzending van omroep Gelderland met Jaap Dirkmaar. Het gaat echt niet alleen om de otter, maar D&B wil Bleker ter veantwoording roepen voor het afbraakbeleid van de EHS, RVZ en Nationale Landschappen en wat niet nog meer. Ik wens hen zeer veel succes toe, want D&B is een van de weinige groene organisaties die de strijd aangaan met dit domme kabinet!
vriendelijke groeten

Ludy Verheggen

tseardjan

Ik las net een artikel op mn mobiel van omrop fryslan dat de otter al over vijf jaar uitgestorven zal zijn kan deze link helaas niet delen!
zonder natuur geen leven

maurice.lahaye

Jaap heeft natuurlijk groot gelijk dat het natuurbeleid van de huidige staatssecretaris niet deugt en het is uitstekend dat hij daarvoor in de bres springt. Hulde.

Wat de otter betreft is de brief wel beter dan het persbericht, maar er blijft een hoop op aan te merken. Het is bijvoorbeeld opvallend dat de notitie "De otter in Overijssel. Status en toekomstverwachting" erg vaak wordt geciteerd. Helaas, is juist deze notitie nergens op het internet te vinden (wie biedt?) en gezien de verwijzingen maar goed ook. Knappe onderzoeker die durft te beweren dat een 10% toename van de inteelt leidt tot een significant effect op de voortplanting. En dan nog. Hoe groot is dit effect dan wel? In welke diersoorten is dit gemeten? Hoe hoog was de initiële inteelt in de populatie? Het is in ieder geval niet onderzocht voor de Nederlandse otter-populatie. En dan nog, een uitsterfkans van 30% in de komende 50 jaar, terwijl Nederland nu in de grootste economische crisis ooit zit? Dat is een makkelijk te nemen risico (staatssecretarissen hoeven maar 4 jaar mee). Uiteindelijk bepaald een ieder voor zichzelf of een risico aanvaardbaar is of niet. Ik denk wel te weten wat Bleker vindt. Kortom, goed dat Das&Boom informatie boven tafel probeert te krijgen, maar doe dat dan op goede onderbouwde punten en niet een samenraapsel van suggesties, voorspellingen of verwachtingen.

Maurice
(op persoonlijke titel)

P.S. 4-5% sterfte in visfuiken is met de huidige aantallen dode otters (ca. 15-20) maximaal 1 otter per jaar. Dan zou ik toch eerder de verkeerssterfte gaan aanpakken......

2015 is het jaar van de das! www.zoogdiervanhetjaar.nl

mystacinus

#13
http://www.rtl.nl/xl/#/u/48493c2c-dbb3-4c5d-b8a5-5d2b435fe321
Nog zo'n recent bericht in de media over de otter. Zit alleen een foto van een dode steenmarter bij, maar dat vergeef ik RTL. De aanleiding voor deze actie is natuurlijk het stop zetten van de financiering van het otterbeschermingsplan. Wat D&B nu doet met de otter, deden ze in 1997 al met de hamster. Toen schreeuwden ze om naleving van IUCN-regels bij het opstarten van een fokprogramma, datzelfde doet Jaap D. nu weer. Ik verwacht dat de otter en onderzoekers wel zullen varen bij deze goed gemikte actie. Of de otter daarmee uit de gevarenzone komt zien we weer over 20 jaar.
vriendelijke groeten

Ludy Verheggen