Wolven in Nederland (met kenmerken & tips voor herkenning)

Gestart door maurice.lahaye, maart 02, 2012, 11:51:12 AM

Vorige topic - Volgende topic

Freek Verkerk

Voortgangsrapportage Wolf in Nederland

https://publicaties.bij12.nl/voortgangsrapportage-wolf-27-september-2023/


Mijn conclusie:
Het gaat goed met de wolf in Nederland. Er zit een gezonde groei in. Op het ogenblik zijn er in 2 van de 12 Provincies roedels met jongen. Er zullen nu rond de 50 wolven in Nederland rondlopen. Het plafond lijkt nog lang niet bereikt. Met uitzondering van Zuid Holland verwacht ik in alle provincies roedels. Er is wel wat discussie, maar eigenlijk verloopt alles tot nu toe voorspoedig.

Aannemelijk is dat het aantal wolven ook invloed gaat hebben op de aantallen prooidieren (Ree, Zwijn, Moeflon, Edelhert en damhert). Het is mogelijk dat lokale prooidier populaties zullen verdwijnen. Tot nog toe heb ik nog niet gelezen dat de jagers minder afschieten. Dat verwacht ik wel, dat bijvoorbeeld op de Veluwe het afschot van moeflons bijvoorbeeld naar beneden gaat, maar ook de (omstreden)(koninklijke) zwijnenjacht zal kleiner gaan worden verwacht ik. Misschien heeft iemand daar al informatie over?

Zodra de wolf de Oostvaardersplassen bereikt zal dat ook te merken zijn in de afschotcijfers. Eigenlijk had ik de wolf hier al verwacht.

En hoe staat het met het edelhert op de Veluwe? Wordt daar nog steeds op gejaagd of heeft de wolf dat nu onder controle?
Natuurlijk gegroet
Freek Verkerk

Arjan V

"Het is mogelijk dat lokale prooidier populaties zullen verdwijnen." Afgezien van de moeflon begrijp ik niet hoe je aan deze conclusie komt.
Met vriendelijke groet,

Arjan

OlivierO

Citaat van: Arjan V op oktober 06, 2023, 13:17:38 PM"Het is mogelijk dat lokale prooidier populaties zullen verdwijnen." Afgezien van de moeflon begrijp ik niet hoe je aan deze conclusie komt.

Dat is ook gewoon onzin. Als ze al zouden verdwijnen, dan gaat het niet aan de wolf liggen, maar aan versnippering van de natuur. Eens er een zeker evenwicht ontstaat tussen prooi- en roofdier, dan regelt dat zich zoals al vaak bewezen, gewoon weer zelf.
Olivier Olyslaegers

Wil je een vraag stellen? Kijk dan eerst even hier.

Oenanthe

Citaat van: Freek Verkerk op oktober 06, 2023, 11:31:08 AMEn hoe staat het met het edelhert op de Veluwe? Wordt daar nog steeds op gejaagd of heeft de wolf dat nu onder controle?
Dat weten denk ik alleen de jagers. En ik verwacht niet dat die ooit openlijk zullen toegeven dat de wolf hun taak naar behoren heeft overgenomen en dat zij daarom de jacht zullen staken.
Veel succes allemaal,

Maarten Verrips

ronris

Citaat van: Oenanthe op oktober 06, 2023, 20:23:47 PM
Citaat van: Freek Verkerk op oktober 06, 2023, 11:31:08 AMEn hoe staat het met het edelhert op de Veluwe? Wordt daar nog steeds op gejaagd of heeft de wolf dat nu onder controle?
Dat weten denk ik alleen de jagers. En ik verwacht niet dat die ooit openlijk zullen toegeven dat de wolf hun taak naar behoren heeft overgenomen en dat zij daarom de jacht zullen staken.

Afschot Veluwe elk jaar inzichtelijk gemaakt in jaarverslag vereniging wildbeheer veluwe. Openbaar op de site. Per WBE een overzicht per diersoort.

https://www.verenigingwildbeheerveluwe.nl/Portals/24/Downloads/Jaarverslagen/NBRF2023%20V1.0.pdf?ver=2023-07-29-142738-850&timestamp=1690633666367Arjan V

Dode wolf gevonden in Winterswijk, mogelijk aangereden door trein

 

Een wolf is dinsdagochtend mogelijk overleden na een aanrijding met een trein op het spoor bij Winterswijk. Op foto's van een wijkagent is te zien dat het dier in het gras ligt, de Wageningen Universiteit doet onderzoek naar de dood.

Jasper Hazelaar | 24 oktober 2023 15:06 | Aangepast op 24 oktober 2023 15:06


Het lichaam van de wolf werd gevonden op het landgoed Mentink, langs de spoorlijn tussen Winterswijk en Zutphen. Volgens wijkagent Willem Saris werd het dier vermoedelijk rond 08.00 uur aangereden. Saris geeft aan dat het om een teefje van ongeveer 35 kilo gaat. "Een behoorlijk groot dier", zegt de wijkagent, die naar de locatie van het ongeval kwam om poolshoogte te nemen. "Dit is volgens mij de eerste wolf die hier in Winterswijk is verongelukt. Hij is wel eerder gesignaleerd, er is al vastgesteld dat hij hier is geweest, maar van een aanrijding heb ik nooit iets gehoord."


Een woordvoerder van Arriva geeft aan dat er bij de organisatie niks bekend is over de aanrijding. "Maar dat wil niet zeggen dat het niet is gebeurd", aldus de persvoorlichter van de vervoerder. "Een aanrijding met een dier op het spoor wordt namelijk niet altijd opgemerkt. De machinist heeft er in ieder geval geen melding van gedaan."


'Jonge wolven zwerven wel vaker'

Maurice La Haye van Wolven in Nederland gaat er op basis van de foto vanuit dat het inderdaad een wolf is. "We kennen geen roedel in de omgeving, maar in het najaar gaan jonge wolven wel vaker zwerven", zegt de teamleider bij het wolvenmeldpunt, die gelijk aangeeft dat de exacte doodsoorzaak nog moet worden onderzocht. "We hebben wel vaker gezien dat een wolf is neergelegd als zijnde omgekomen in het verkeer, maar dat we later kogelresten vonden. In de meeste gevallen gaat het trouwens wel om een aanrijding." Onderzoek van de Wageningen Universiteit moet uitsluitsel brengen.


'Eerste aanrijding met trein'

Volgens Saris was er sprake van veel inwendig letsel bij het dier. La Haye geeft aan dat het de eerste keer zou zijn dat een wolf in Nederland om het leven komt door een aanrijding met een trein. "Het gebeurt wel een aantal keer per jaar dat wolven omkomen in het verkeer, maar nog niet met een trein", zegt de teamleider, die gelijk een voorbehoud maakt. "Als het natuurlijk zo is."


Foto: Willem Saris

https://www.regio8.nl/nieuws/dode-wolf-gevonden-in-winterswijk-mogelijk-aangereden-door-trein
Met vriendelijke groet,

Arjan

Arjan V

Als de wolf mag worden afgeschoten, jagen zijn jongen gewoon verder

Sebastiaan Grosscurt3 november 2023, 22:00

De wolf en de mens komen regelmatig tot botsing in Nederland. De roep om de wolf te mogen afschieten wordt steeds luider, maar is dit echt de beste oplossing? Als de vader wordt gedood, moeten zijn jongen op jacht, en die doen dat een stuk slordiger.

Voor de aanwezige pers was de verklaring van Ursula von der Leyen een grote verrassing. "De dichtheid van wolvenroedels in sommige Europese regio's is een reëel gevaar voor vee geworden en mogelijk ook voor de mens. Ik dring er bij lokale en nationale autoriteiten op aan om, waar nodig, actie te ondernemen," zo verklaarde de voorzitter van de Europese Commissie.

Lokale gemeenschappen, wetenschappers en andere betrokken partijen werd verzocht om relevante informatie over de impact met de wolf in te dienen. Von der Leyen zet hiermee de deur op een kier, waar de verantwoordelijk eurocommissaris Virginijus Sinkevičius deze altijd stevig dichthield. De impliciete boodschap: als de nieuw verkregen informatie er aanleiding toe geeft, kan de wolf minder strikt worden beschermd om het preventief afschieten van wolven mogelijk te maken.

Afgebakend gebied

In Nederland hebben gemeente Nunspeet, gemeente Ermelo en Provincie Gelderland de uitgestoken hand van de Europese Commissie aangegrepen en toestemming gevraagd om meer 'beheermaatregelen' te mogen nemen. Gemeente Nunspeet wil zelfs een half jaar lang elke wolf in een afgebakend gebied doden.

De verregaande voorstellen laten zien in wat voor een impasse de discussie rondom de wolf is beland. Bij veel bewoners rondom de Veluwe en in Drenthe, in het bijzonder bij schapenboeren en hobby-boeren, zit de schrik erin. De wolf voelt onbeheersbaar en levensgevaarlijk. Tegelijkertijd bieden de wet en internationale verdragen momenteel weinig ruimte tot maatregelen die voor een gevoel van grip kunnen zorgen, zoals actieve afschot en verdrijving. Zijn deze maatregelen nodig om wolf-mensconflicten te beperken?

Op zaterdag 7 maart 2015 stapte na anderhalve eeuw afwezigheid de eerste wolf Nederland binnen. Het markeerde het begin van een Nederlandse wolvenpopulatie. Momenteel leven er tenminste 22 volwassen wolven in Nederland. De Veluwe is het thuis van zeven roedels, waarbij een roedel uit een mannetje en een vrouwtje bestaat, eventueel met jongen. In het grensgebied van Friesland en Drenthe leven nog twee roedels. Verder heeft een solitaire wolf zich op de Brabantse Groote Heide gevestigd. Er zijn twee zwervende wolven rondom de Utrechtse Heuvelrug en een zwerver nabij Assen.

Het kippenrensyndroom

Een wolf zoekt rust en voedsel. De wolf eet vooral hoefdieren, zoals reeën, everzwijnen en edelherten. Een heel klein gedeelte van zijn dieet bestaat uit schapen, maar voor mensen is dit het grootste euvel.

Een wolf doodt meer schapen dan hij opeet, gemiddeld drie tot vier per aanval. Een kudde makke schapen blijft zijn jachtreflexen stimuleren, ook als een wolf al genoeg prooien heeft gedood. Dierecoloog Hugh Jansman van Wageningen Environmental Research noemt dit het kippenrensyndroom: "Als je dieren ophokt die redelijk weerloos tegen bepaalde roofdieren zijn, voorkom je dat ze kunnen vluchten als er toch een roofdier bijkomt. Roofdieren hebben evolutionair nooit een rem hebben hoeven ontwikkelen. Heel simpel, omdat zulke situaties in de natuur zelden tot nooit voorkomen. Een marter in een kippenren blijft net zo lang bijten totdat het stil is. Zoiets gebeurt ook bij een wolf tussen een groep schapen."

Het aantal door wolven gedode schapen stijgt flink. Provinciale samenwerkingsorganisatie BIJ12 verwerkt de meldingen per wolvenjaar, dat van 1 mei tot 30 april van het jaar erna loopt. In het meest recente jaar, 2022-2023, liep het totaal op tot 1173 schapen. Een verdrievoudiging ten opzichte van het jaar ervoor.

Onmeetbaar kleine kans

Op financieel vlak lijdt de schapenhouder niet veel schade: voor elk dood schaap wordt hij door de overheid gecompenseerd. Vanwege de kritiek dat deze compensatie ondermaats was, heeft BIJ12 de compensatie afgelopen augustus verhoogd. Maar een wolvenaanval is emotioneel ingrijpend voor een schapenhouder. De Gelderse wolvencommissie spreekt zelfs van een 'traumatiserend' aanblik van de wonden van schapen. De wolf lijkt een bloeddorstige moordmachine die zonder enig doel om zich heen hapt. Het kippenrensyndroom lijdt tot imagoschade bij de wolf en versterkt de angst bij de buurtbewoners. Als de wolf zo makkelijk om zich heen hapt, hoe kan ik dan zeker zijn dat ik of mijn kind niet het volgende slachtoffer is?

Hoe diepgevoeld deze angst ook is, de kans dat een wolf naar een mens hapt is in de realiteit onmeetbaar klein. Dit concludeerden onderzoekers van het Norwegian Institute for Nature Research nadat ze alle bekende bijtincidenten tussen 2002 en 2020 op een rij hadden gezet. Toch is de kans niet geheel afwezig: in heel Europa waren er welgeteld zes bijtincidenten met mensen. De wolf in deze kwesties deed dit nooit zomaar. In een geval was de desbetreffende wolf hondsdol, in een ander geval werd de wolf regelmatig gevoerd door mensen en in weer een ander geval was de wolf aangevallen door een boer. Dit laatste was ook het geval in Wapse afgelopen zomer. Een hobbyboer poogde met schop en hooivork zijn schapen te verdedigen, maar werd in zijn arm gebeten.

Om, naar eigen zeggen, het draagvlak voor de wolf te behouden is Zweden is sinds 2015 begonnen met het afschieten van wolven. Waar Nederlandse wolven kunnen migreren naar Duitsland en andere landen, is de Zweedse populatie geïsoleerd. Door de lage migratie en het beperkte aantal voorouders is de kans op inteelt groot. Nu het op jacht georiënteerde land 75 wolven per jaar wil laten schieten, wordt deze kans alleen maar vergroot. Wetenschappers waarschuwen dat de populatie gevaar loopt en ook de Europa heeft Zweden meermaals op de vingers getikt, maar de regering zet door.

Wassen neus

Mede door zulke voorbeelden is de roep om een Nederlandse verruiming van de afschotmogelijkheden hardnekkig. Alleen, het doden van wolven werkt juist averechts. "Als je een wolvenpopulatie gaat beheren, dan neemt de overlast toe in plaats van af", weet wolvenecoloog Leo Linnartz van Ark Rewilding. "Over het algemeen zijn het de mannetjes die jagen terwijl de teef de jongen zoogt. Als je het mannetje doodschiet, dan schiet je dus de kostwinnaar uit het gezin. Het werkt net als bij mensen: als de kostwinnaar verdwijnt, dan gaan de jongen meewerken. Op jonge leeftijd zijn wolven hele slechte jagers. Ze kunnen echt nog geen ree vangen, laat staan een zwijn. Dat is een ambacht dat ze een jaar lang moeten leren van hun ouders. Als ze vroegtijdig moeten jagen, dan gaan ze voor de gemakkelijkste oplossing: schapen."

De ambitie om een heel gebied wolvenvrij maken, zoals gemeente Nunspeet die koestert, raakt dan ook kant noch wal. "Het klinkt aardig effectief. Maar als het doel is om schade en overlast te vermijden, dan is het een wassen neus", zegt Jansman. "De volgende wolf staat alweer te trappelen om die plek in te nemen. Zolang de schapen onvoldoende zijn beschermd, wordt je probleem er allesbehalve mee verholpen. Het geeft hooguit het idee aan de bewoners dat er iets aan gedaan wordt."

Preventie

Kortom, de wolf uit een gebied verdrijven is nagenoeg onmogelijk en werkt het mens-wolfconflict juist in de hand. Als het doel is om schapendoden door wolven te voorkomen zijn schadepreventiemaatregelen de sleutel, niet afschot of verdrijving. Dit zeggen niet alleen ecologen als Jansman en Linnartz, maar ook de Gebiedscommissie Preventie Wolvenschade van Provincie Gelderland. Inzetten op preventie komt neer op het inzetten van kuddebeschermingshonden en het neerzetten van wolfwerende hekken.

Het is namelijk niet zo dat meer wolven automatisch tot meer aanvallen op schapen leiden. In het meest recente wolvenjaar kwamen bijvoorbeeld slechts twaalf procent van de meldingen van wolvenschade uit het Veluwegebied, terwijl hier met afstand de meeste wolven wonen. Wel driekwart van de meldingen kwam uit Drenthe of Friesland. Een groot verschil, dat niet los kan worden gezien van het gebrek aan wolfwerende hekken. Een onderzoek uit 2022 wijst namelijk uit dat in Drenthe slechts schapenhouders op slechts 6 procent van de percelen een preventiemaatregel hadden ondernomen. Op de Veluwe was dit 17 procent.

De keuze om geen wolfwerend hek te nemen, komt deels voort uit de weinige beschikbare subsidie. Provincie Gelderland trekt er dit jaar 200.000 euro voor uit, Drenthe 1 miljoen euro. Een schijntje vergeleken met Duitsland: daar werd in 2020 al 9,5 miljoen aan preventiemaatregelen uitgegeven. "In Duitsland is al 20 jaar langer ervaring met de wolf. Daar is de conclusie dat de aanbevolen wolfwerende maatregelen zeer effectief zijn. Daar wordt bijna tien keer meer geld uitgegeven aan subsidies voor preventieve maatregelen dan aan schadecompensatie", aldus Jansma.

Uit navraag bij BIJ12 blijkt dat een wolf vooral schapen doodt wanneer deze onvoldoende worden beschermd. Vanaf het eerste moment dat de wolf in Nederland was tot 30 april van dit jaar zijn er in totaal 648 aanvallen op schapen geweest. In slecht 9 van deze aanvallen kwam de wolf een volgens de voorschriften opgezet wolfwerend hek tegen en heeft het dier dit omzeild. In 98,6 procent van de gevallen waren de preventiemaatregelen onvoldoende of afwezig.

De functie van een wolfwerend hek overstijgt het afschrikken van een wolf. De preventiemaatregelen kunnen helpen in gesprek met de wolf te gaan. "Wolven zijn ongelofelijk intelligent. Je moet ze duidelijk maken wat wel en wat niet mag. Dat schrikdraad om percelen waarbinnen veedieren staan, waarvan we willen dat wolven ze met rust laten, is het middel om dat te leren. Je moet dan wel zorgen dat de wilde hoefdierpopulatie normaal is. Een nulstandbeleid voor herten en zwijnen in grote delen van Nederland is vanuit dat perspectief niet bevorderlijk."

Een gepolariseerd land

De mens-wolfconflicten zullen afnemen met het plaatsen van hekken, maar het zal de impasse in de discussie over de plek van de wolf in Nederland niet geheel oplossen. Op het moment dat de eerste wolf de Nederlandse grens passeerde, stapte hij een verdeeld land binnen. De discussie rondom de wolf in Nederland kan niet los worden gezien van het spanningsveld tussen natuur en landbouw, waar stad en platteland niet zelden aan elkaars weerzijden belanden.

Al is de strikte beschermde status van de wolf – inclusief de afschotbeperkingen – het gevolg van gedegen wetenschappelijk onderzoek, het reflecteert ook een natuurbeeld waarin wilde natuur en samenleven met wilde dieren wenselijk is. Dit natuurbeeld vindt vaker weerklank bij de stedelijke bevolking. Schapenhouders en plattelanders maken zich zorgen om de veiligheid van hun schapen en hechten aan het door landbouw bepaalde cultuurlandschap. De wolf lijkt een bedreiging voor beiden en dus rijst de vraag: is het roofdier wel thuis in Nederland?

Deze polarisatie tekent het gesprek in bijna elk land dat de wolf binnenstapt. Samen met haar collega's onderzocht socioloog Hanna Petterson deze spanningen in Spanje. Om beter samen te leven met de wolf, zo schreef ze onlangs in The Conservationist, moeten mensen eerst nader tot elkaar te komen. Ze pleit voor een pragmatische middenweg in de keuze over hoe mensen en wolven kunnen samenleven. "Die keuze hangt af van wat mensen, vee en wilde dieren op een bepaalde plek nodig hebben om goed te leven", meent Petterson. "Met andere woorden: context doet ertoe."

https://www.trouw.nl/duurzaamheid-economie/als-de-wolf-mag-worden-afgeschoten-jagen-zijn-jongen-gewoon-verder~b30ffeaa/?utm_campaign=shared_earned&utm_medium=social&utm_source=twitter
Met vriendelijke groet,

ArjanOdile Hilgenkamp


tekenaar

Citaat van: Odile Hilgenkamp op november 16, 2023, 17:03:00 PMMoet deze waarneming (met prachtige foto's) niet ook worden vervaagd?
https://waarneming.nl/observation/293189196/
Gr.,
Odile

over de determinatie hoeven we hier ook niet te twijfelen ...
Paul Veenvliet
dieren en planten tekeningen: https://paulveenvliet.art/
excursies in Slovenie: https://www.slovenia-nature-guide.si/

Norman

Citaat van: Odile Hilgenkamp op november 16, 2023, 17:03:00 PMMoet deze waarneming (met prachtige foto's) niet ook worden vervaagd?
https://waarneming.nl/observation/293189196/
Gr.,
Odile

Eigenlijk wel. Zodra deze als Wolf ingevoerd word, word deze automatisch vervaagd, maar blijkbaar voor Wolf of Hond niet, nu wordt deze typering vooral voor sporen gebruikt en niet bij zo'n duidelijke fotoserie, maar wellicht is het logisch om Wolf of Hond ook automatisch te vervagen.
 
Overigens is deze locatie publiek geheim en heeft deze wolf zich daar alweer even niet laten zien.

tekenaar

Citaat van: Norman op november 16, 2023, 17:58:54 PMOverigens is deze locatie publiek geheim en heeft deze wolf zich daar alweer even niet laten zien.

zie het bericht in dit topic van 8 november. Inderdaad: als de locatie zo uitgebreid in het nieuws is geweest, is vervagen van de waarneming niet erg zinvol.,
Paul Veenvliet
dieren en planten tekeningen: https://paulveenvliet.art/
excursies in Slovenie: https://www.slovenia-nature-guide.si/

Norman

Citaat van: tekenaar op november 16, 2023, 18:37:45 PM
Citaat van: Norman op november 16, 2023, 17:58:54 PMOverigens is deze locatie publiek geheim en heeft deze wolf zich daar alweer even niet laten zien.

zie het bericht in dit topic van 8 november. Inderdaad: als de locatie zo uitgebreid in het nieuws is geweest, is vervagen van de waarneming niet erg zinvol.,

Voor dit specifieke geval niet (meer), maar in het algemeen, als de soort Wolf of Hond gebruikt wordt weer wel als dit soort foto's vaker toegevoegd worden. Aan de andere kant, elke keutel of prent willen mensen graag zien als wolvenspoor en worden vaak ingevoerd als Wolf onzeker, maar te vaak zijn het zekere honden or vossen.

Arjan V

Citaat van: Norman op november 16, 2023, 19:34:52 PM
Citaat van: tekenaar op november 16, 2023, 18:37:45 PM
Citaat van: Norman op november 16, 2023, 17:58:54 PMOverigens is deze locatie publiek geheim en heeft deze wolf zich daar alweer even niet laten zien.

zie het bericht in dit topic van 8 november. Inderdaad: als de locatie zo uitgebreid in het nieuws is geweest, is vervagen van de waarneming niet erg zinvol.,

Voor dit specifieke geval niet (meer), maar in het algemeen, als de soort Wolf of Hond gebruikt wordt weer wel als dit soort foto's vaker toegevoegd worden. Aan de andere kant, elke keutel of prent willen mensen graag zien als wolvenspoor en worden vaak ingevoerd als Wolf onzeker, maar te vaak zijn het zekere honden or vossen.
of misschien een goudjakhals  ;)
Met vriendelijke groet,

Arjan

Arjan V

Gelderland wil 'probleemwolf' afschieten, maar vraag is of het van rechter mag

Door Job van der Plicht

21 nov 2023 om 21:02 Update: 7 minuten geleden

De provincie Gelderland wil een wolf die vee blijft aanvallen, af kunnen schieten. Tot nu toe stak de rechter daar een stokje voor, maar BBB-gedeputeerde Harold Zoet zegt dat hij een oplossing heeft bedacht. Toch is het maar zeer de vraag of het juridisch standhoudt.

Het aantal wolven op de Veluwe groeit en daarmee de weerstand van een aantal Gelderse politieke partijen tegen het roofdier ook. Maar dit keer is de oplossing om wolven te mogen afschieten waarschijnlijk gevonden, zegt BBB-gedeputeerde Harold Zoet.

Wolven die twee keer in een week vee aanvallen op ongeveer dezelfde plek (binnen 1 kilometer) wil de provincie af laten schieten. Voorwaarde is dan wel dat het vee goed beschermd stond.

Geen onbelangrijk detail. Want dat is tot nu toe nog lang niet altijd het geval in Gelderland. De Gelderse wolvencommissie, die de provincie adviseert, concludeerde eerder deze maand dat op de Veluwe slechts 3,5 procent van het vee achter een "mogelijk" wolfwerende omheining staat.

De bereidheid onder veehouders om hun dieren tegen de wolf te beschermen ligt nog niet erg hoog. Volgens de commissie moet daar verandering in komen en daar gaat de provincie nu in mee.

Job van der Plicht is binnenlandverslaggever

Job volgt onder meer de terugkeer van de wolf in Nederland en maakte daar de podcast Verscheurd door de wolf over. Lees hier meer verhalen van Job.

Gelderland moet nog wel flinke hobbel nemen

Gelderland wil jaarlijks 1 miljoen euro beschikbaar stellen om wolfwerende omheiningen om weilanden te plaatsen. Nu is dat 200.000 euro, maar daarvan was tot september nog geen 40.000 euro aan veehouders uitgekeerd.

Het warm maken van boeren voor wolfwerende hekken is nog wel een flinke hobbel die de provincie Gelderland moet nemen. Maar als dat lukt, dan denkt de provincie dat het "probleemwolven" mag gaan afschieten.

Volgens de provincie is het na twee aanvallen in dezelfde buurt dan ook niet meer nodig om te controleren of dezelfde wolf verantwoordelijk was voor de aanvallen. Daarbij verwijst het naar Duitsland dat min of meer hetzelfde afschietbeleid wil invoeren.

Door Duitsland is daar overigens nog geen besluit over genomen. Dat volgt vermoedelijk eind deze maand.

Vraag is wat rechter vindt

Daarbij is het ook nog maar de vraag of dat nieuwe beleid om "probleemwolven" af te schieten juridisch standhoudt. En dat erkent Gelderland ook. Het gaat volgens de provincie om "oplossingen die zich juridisch nog moeten bewijzen".

Hoe wordt bijvoorbeeld bepaald dat het om dezelfde wolf gaat die twee keer in een week schapen heeft aangevallen? DNA-uitslagen van monsters van dode schapen zijn in die korte tijd nog niet beschikbaar. En als je dan een wolf in het vizier hebt, hoe weet je dan zeker dat het om die bewuste wolf gaat en niet om een andere wolf van de roedel?

Of wie zegt dat een van de aanvallen niet toch van een hond was? Ook dat verschil is niet altijd direct duidelijk. Regelmatig roepen schapenhouders dat hun dieren zijn aangevallen door een wolf, waarna na maanden blijkt dat het toch een hond was.

Ook bij rechtszaken over de wolf kwam de vraag telkens naar boven: hoe weet je dat het om dezelfde wolf gaat? Het was voor de rechter reden om voorlopig niet toe te staan dat paintballkogels op een wolf mochten worden afgeschoten.

Deze wolf op De Hoge Veluwe leek niet meer bang te zijn voor mensen en dus wilde Gelderland paintballkogels op het dier afschieten. Maar tot twee keer toe moest de provincie van de rechter haar huiswerk opnieuw doen.

Peter Drenth, Zoets voorganger als gedeputeerde, liep er ook al tegenaan. "We willen meer beheren, maar alle stapjes die we nu in die richting hebben genomen zijn gestrand bij de rechter", zei hij in april.

https://www.nu.nl/wolf/6290731/gelderland-wil-probleemwolf-afschieten-maar-vraag-is-of-het-van-rechter-mag.html
Met vriendelijke groet,

Arjan

Arjan V

Dode wolf onder verdachte omstandigheden gevonden bij Elspeet


Door Maurice Hettfleisch en Job van der Plicht

In de buurt van het Gelderse Elspeet is vrijdagmiddag een dode wolf gevonden, meldt BIJ12 aan NU.nl. Het dier is onder verdachte omstandigheden op de Veluwe aangetroffen. Daarom onderzoekt de politie de dode wolf verder.

Een voorbijganger kwam het dode roofdier tegen en meldde dit bij Staatsbosbeheer. Die organisatie lichtte vervolgens de politie in.

Het is niet duidelijk waar de wolf leefde. Ook is nog onbekend of het om een mannetje of vrouwtje gaat.

In Elspeet en omgeving roeren veehouders zich de laatste maanden flink. Er leven in de omgeving al een aantal jaar wolven, maar afgelopen maandag werd ineens meer vee aangevallen door wolven. Veel schapenhouders willen dat wolven mogen worden afgeschoten.

Ook het provinciebestuur is voorstander van het doden van wolven. BBB-gedeputeerde Harold Zoet zoekt naar allerlei manieren om wolven te mogen afschieten, maar vooralsnog zonder succes.

Doden van een wolf is strafbaar

Het doden of zelfs verstoren van wolven is strafbaar. De wolf is een streng beschermde diersoort, al overweegt de Europese Commissie dat te veranderen. Voor het doden van een wolf kun je jaren celstraf krijgen.

In 2021 werd er een doodgeschoten wolf gevonden in Stroe. Voor zover bekend was dat sinds de terugkeer in Nederland de eerste wolf die werd doodgeschoten. Een verdachte is nooit gevonden. NU.nl meldde in september dat de politie niet meer actief op zoek is naar een verdachte in die zaak.

https://www.nu.nl/binnenland/6292218/dode-wolf-onder-verdachte-omstandigheden-gevonden-bij-elspeet.html
Met vriendelijke groet,

Arjan


Norman

Citaat van: Arjan V op december 14, 2023, 21:00:36 PMhttps://nos.nl/regio/utrecht/artikel/467948-wolf-doodgereden-bij-landgoed-in-leusden-provincie-is-nalatig

Vanuit de dassenwerkgroep is dit ook regelmatig aangekaart, maar met beperkt succes.
https://www.ad.nl/utrecht/aantal-doodgereden-dassen-neemt-rap-toe-dit-is-waarom-we-de-dieren-steeds-vaker-in-de-buurt-zien~a34216a6/

De N415 is wel recent aangepakt en er zijn enige maatregelen genomen, maar het is afwachten of dat afdoende is. Het nemen van maatregelen is nog niet iets dat standaard meegenomen wordt bij aanleg en onderhoud.

H.J. Tromp

#861
Citaat van: Arjan V op december 01, 2023, 18:33:38 PMDode wolf onder verdachte omstandigheden gevonden bij Elspeet"onder verdachte omstandigheden gevonden" !!!!  ;D
Met vriendelijke groet,
H.J. TrompOJGoreng

De wolf is vijf jaar terug in Nederland. Hoe vindt hij zelf dat het gaat? (NRC van dit weekend). Voor niet-abonnees achter een betaalmuur, maar de luisterversie (speakertje bovenaan de pagina) werkt dan wel gewoon.
Met vriendelijke groet, Zainal


Jootje

Waar vind ik een site, waar me verteld kan worden of het een hond is of een wolf, die hier gisteravond achterom (bij mijn paarden in weide, die ik nog snel binnen kon zetten) was? Heb een filmpje maar krijg het hier niet geplaatst...

Arjan V

Citaat van: Jootje op januari 09, 2024, 15:10:32 PMWaar vind ik een site, waar me verteld kan worden of het een hond is of een wolf, die hier gisteravond achterom (bij mijn paarden in weide, die ik nog snel binnen kon zetten) was? Heb een filmpje maar krijg het hier niet geplaatst...

Je kan via waarneming.nl een filmpje plaatsen. Dit gaat dan via youtube. En deze url kan je bij je waarneming plaatsen. Je kan dan ook een screenshot plaatsen bij je waarneming.
En met deze waarneming kan je hulp vragen hierop dit forum.

Een andere mogelijkheid is een melding te doen bij het wolvenmeldpunt van BIJ12.
Daar kan je ook een filmpje uploaden.

https://wolvenmeldpunt.geowebonline.nl/vertigisstudio/web/?app=aad9a5e4006645398cd4432b0b0a7e0f

Veel succes.
Met vriendelijke groet,

Arjan

Rien Ondersteijn

Hoe is dit afgelopen Jootje? Heb je een link naar je filmpje?
Groene groe[n]tjes.Rien.

Arjan V

Geen verrassing hier,

Schapen die door wolven worden aangevallen staan vrijwel nooit achter een goed wolfwerend hek. Dat blijkt uit een analyse van NU.nl. Bij ruim zeshonderd wolvenaanvallen stond vee slechts zes keer achter een wolfwerend hek.

https://www.nu.nl/wolf/6298032/schapen-die-door-wolf-worden-aangevallen-staan-vrijwel-nooit-goed-beschermd.html
Met vriendelijke groet,

Arjan