Interview met een ex-jager

Gestart door Norman, februari 20, 2012, 13:51:37 PM

Vorige topic - Volgende topic

Norman

Marianne Thieme had namens de Faunabescherming in september een interview met de heer Sjaak Kuijpers (53), tot voor kort fervent jager in het gebied Vlierden/Deurne. Hij was bestuurslid van Kring Eindhoven van de Koninklijke Nederlandse Jagers Vereniging (KNJV), voorzitter van jachtplatform Deurne dat verantwoordelijk is voor 'het beheer' van dieren in het achtduizend hectare groot gebied tussen Deurne en de Peel. Daarnaast heeft hij zich ingezet als PR-man.

Waarom bent u gaan jagen? En waarom bent u gestopt?

Ik houd veel van de natuur, maak me zorgen om het verdwijnen ervan in Nederland en heb er veel voor over om de natuur de vrijheid te geven om zich te handhaven en te ontwikkelen. Ik hield echter veel van jagen en was oprecht in de veronderstelling dat het geweer een gerechtvaardigd en effectief natuurbeheersingmiddel was. Althans, dat maakte ik mezelf wijs. Maar eigenlijk was ik net als alle andere jagers, gewoon verslaafd aan de kick die het geeft om een dier te bejagen en dood te schieten. Van kinds af aan schoot ik met een luchtbuks en was erg blij toen er jachtclubs kwamen. Ik werd een zeer fanatiek jager. Ik ging soms wel drie keer per week op jacht, kreeg veel uitnodigingen. Ik heb geen idee hoeveel dieren ik heb gedood maar het was geen uitzondering om op één jachtdag een paar honderd (uitgezette) fazanten te schieten. Tijdens de jacht ging er bij mij een knop om, dan dacht ik niet meer na. Tot ik op een gegeven moment met mijn medejagers onenigheid kreeg omdat zij per se wilden schieten terwijl er niets te schieten was (de wildstand was en is nog dramatisch onder niveau). Ik werd gedwongen mee te werken aan het uitzetten van fazanten. Ik weigerde dit en maakte dit openbaar. De 'Wildbeheereenheid' (WBE) wilde mij niet meer, omdat ik te natuurgericht bezig was. Toen dacht ik: 'Waar ben ik, waar zijn we, in 's hemelsnaam mee bezig? Ik wil toch ervoor zorgen dat de natuur kan floreren? Ik wil het toch niet louter uitmoorden?' Het morele besef dat je niet doodt voor de lol, werd opeens zeer helder en ik ben toen ook van de ene op de andere dag met jagen gestopt.

Hoe zit de jagerswereld in elkaar. Hoe word je één van hen?

Om te jagen heb je een Jachtakte nodig. Die verkrijg je als je een Jachtdiploma hebt behaald. De cursus en het examen worden verzorgd door de nauw aan de KNJV gelieerde Stichting Jachtopleidingen Nederland (SJN). Deze cursus vond ik een echte hersenspoeling: bij iedere cursist worden de oerjachtinstincten tot leven gewekt en de adrenalinekick wordt door de KNJV-leden genoemd en opgehemeld. Het wild is er om geschoten te worden: iedereen komt dan ook massaal naar het praktische gedeelte van de cursus dat gericht is op oefenen in schieten. Het hebben van een geweer geeft je een ongekend machtsgevoel en dat is lekker. De theoriedagen over het bejaagbaar wild, veiligheid, ecologie en dergelijke worden matig bezocht. Je leerde de examenvragen uit je hoofd en dat kon makkelijk want zestig tot tachtig procent van de examenvragen was elk jaar hetzelfde. Je kon zelfs examenvragen kopen. De SJN/PBNA deed destijds geen moeite om elk jaar met nieuwe examenvragen te komen. Om populair te zijn als jager dien je veel hectares pachtgrond in te brengen in de 'WBE', veel wild te laten schieten in je beheersgebieden en veel uitnodigingen voor een jachtdag te versturen. Daarnaast is het een bepaald soort air dat je moet hebben om getapt te zijn: een grote auto doet het ook altijd goed. Er is sprake van een soort ballotage voordat je 'één van ons' bent: meestal kent men je al een tijdje omdat je bijvoorbeeld in je dorp of stad op andere sociale fronten al zeer actief bent: ikzelf heb veel sociale contacten door mijn beroep als onderwijzer en als amateur-muzikant in Deurne. Ik hoefde geen moeite te doen om toegelaten te worden. Je wilt als jager ook zoveel mogelijk zieltjes winnen. Ik weet nog wel dat ik als onderwijzer op een gegeven moment jachtlessen op school ging geven. Vond ik heel normaal. Achteraf belachelijk natuurlijk.

Is jacht vooral een vorm van socializing of vooral een vorm van vrijwillig faunabeheer?

De jacht heeft niets maar dan ook niets met faunabeheer te maken. Het is een verslaving. Het geeft gezelligheid en verwantschap, meer niet. Als ik met een aantal jagers op jacht ging en er was niets te schieten dan baalde men erg. Je kreeg je gewenste shot adrenaline die dag niet. Als je een succesvolle dag had gehad, was je opgetogen, ging je een stevig borreltje drinken en had je daarna het jachtdiner. Tijdens zo'n diner wordt er veel gespeecht en wordt het Halalie gezongen. Daarnaast wordt de jachtkoning van die dag (degene die het meest geschoten had) bekendgemaakt. Een echte held was je als je een houtsnip had geschoten. Die kreeg je tijdens het diner op een dennentakje aangeboden. Jagers noemen dat beeld 'De Dame met het Lange Gezicht'. De Jachtkoning houdt traditioneel een speech, een anekdote van de dag: dat kan zijn: een gigantische misser van die dag of bijvoorbeeld hoe hij/zij een 'inkomende fazant op topsnelheid' op grote hoogte raak heeft kunnen schieten. Dat is een mooi verhaal, want iedereen weet wat voor een spectaculair gezicht dat is: zo'n dier tuimelt dan wel zes keer flink om. Het is een kunst om een vluchtend dier te raken. Het risico is groot dat je een dier in de achterflank raakt en het vervolgens niet meer terugvindt. Ik ben tijdens mijn 'jagersleven' vaak de volgende dag op zoek gegaan naar de 'ziek geschoten' fazant of een ander gewond dier. Je wist dat het dier loodvergiftiging kreeg en stierf van de honger. Soms kwam ik veertien dagen na één van mijn jachtpartijen een aangeschoten haas tegen met een finaal kapot geschoten poot. Daar kon ik heel slecht tegen. Ach, jacht is een doel op zich. Niet voor niets zijn jachtreizen naar bijvoorbeeld Polen zeer populair: over enkele jaren heeft Polen ook geen wild meer. Op één dag worden dan veertig tot vijftig herten en wilde zwijnen geschoten.

Wat gebeurt er met de jachtbuit?

De dieren worden als jachttrofee mee naar huis genomen. Een stukje wild wordt opgegeten en de rest wordt door de jachtheer of de combinatie verkocht aan de poelier. Van het verkochte wild worden weer nieuwe fazanten aangekocht en uitgezet. En laat de jagers u niets wijs maken over zogenaamd scharrelvlees: de fazanten zijn gewoon gefokt in een ren en gaan hun dood tegemoet zodra zij worden uitgezet. Ik ken ook jachtheren die wilde zwijnen fokken om ze uit te zetten.

Worden er nog steeds fazanten uitgezet ondanks dat dat bij wet verboden is?

Absoluut! Een tijd geleden zei De heer Alfrink (secretaris KNJV) op een, notabene, openbare vergadering in Gilze-Rijen: 'We weten allemaal dat we het doen, maar ik moet in Den Haag iets heel anders vertellen'. Met 'het' bedoelde hij het op grote schaal uitzetten van fazanten. De fazanterieën floreren door deze praktijken. De overheid kan niets tegen die fazanterieën doen omdat het niet verboden is om fazanten te fokken. Met busjes en kleine vrachtwagens worden ze echter vervoerd, zo de jachtvelden in. Ik ken terreinen waar in een jachtseizoen voor tienduizenden guldens aan fazanten werd en wordt uitgezet.

Welke andere illegale praktijken heeft u meegemaakt of weet u dat die nog steeds plaatsvinden?

Kijk, het tableau waarop je schiet moet zo groot mogelijk zijn. Men heeft niets liever dan een zo hoog mogelijke score van de zes bejaagbare soorten. Directe concurrenten als de vos, bunzings, hermelijnen en roofvogels moeten worden gedecimeerd, want zij bedreigen het bejaagbaar wild. Er wordt dan ook nog steeds gedaan aan 'roofvogelbestrijding'. Dit houdt in dat er vergiftigd aas in de jachtgebieden wordt gelegd. Vorig jaar werd een natuurgebied bij Deurne nog vergiftigd door leden van een wildbeheereenheid. Daarnaast worden ook de vossen vergiftigd. Ook zijn er nog steeds vangkooitjes voor bunzings en hermelijnen in omloop. Die dieren worden, zoals jagers dat noemen, 'op dieet gezet': een hongerdood dus. Ook is de havikkooi nog steeds in gebruik. De Flora- en faunawet wordt ook op 'creatieve' wijze omzeild. De Wet verbiedt de jager om binnen driehonderd meter rond de eendenput op de dieren te schieten en ze bij te voeren. Nou kennen eenden een avondtrek. Jagers lokken eenden naar de voerplaatsen. De plaats waar die avond gejaagd wordt, wordt die dag niet gevoerd. De eenden komen gewoontegetrouw toch, worden massaal geschoten en de wet is omzeild. Vorige week zijn in Rosmalen nog jagers gepakt door de Algemene Inspectiedienst, zelfs in het bijzijn van een jachtopziener. Ziehier de ware aard!

Kunt u zeggen hoe jagers reageerden toen de jacht werd ingeperkt door de Flora- en faunawet? Welke beperkingen deden het meeste pijn?

De overheid heeft geen idee wat voor een effect het op de jager heeft om een diersoort wel of niet op de lijst van bejaagbaar wild te zetten. Zodra er een dier op de lijst wordt gezet, wordt het in de ogen van de jager 'de vijand' waarop geschoten mag en dient te worden. Een heel kinderlijke reactie eigenlijk: het staat in de Wet dat erop gejaagd mag worden, maar voor de jager wordt het een kwestie van moeten. Zodra een diersoort eraf wordt gehaald, kijk je er als jager niet meer naar om. Zo is dat bij de patrijs ook gegaan. Nee, de Flora- en faunawet doet veel pijn. Toen de houtsnip (eerder al) werd beschermd, was dat erg (!), want daarmee ontnam men de jager een mooie trofee. Maar natuurlijk is het recente verbod op het bejagen van vossen de jagers een doorn in het oog. Ook het verbod op het uitzetten van fazanten deed pijn (niet dat men daar mee is opgehouden, zoals ik al zei). Waar veel wildbeheereenheden de pest over in hebben is het feit dat de afschotplannen oftewel de faunabeheerplannen openbaar moeten worden gemaakt. In Deurne bijvoorbeeld mag het volgende wildbeheerplan niet meer alleen door jagers worden samengesteld. Het college heeft dat op 13 mei jl. besloten. Wat heeft het een moeite gekost om het zover te krijgen. De faunabeheerplannen stellen overigens niets voor. Als je alleen al bedenkt dat de Wildbeheereenheden, dat zijn gewoon jagersverenigingen, geen pottenkijkers bij de wildtellingen willen hebben, dan kun je je voorstellen dat de openbaarheid van hun plannen verfoeid wordt.

Hoe gaat dat bepalen van het aantal dieren per soort eigenlijk in zijn werk?

Reewildtellingen gaan volgens de methode 'Van Haaften'. Het is een bepaalde formule. Je kunt het echter ook de keukentafelmethode noemen. Als de jagers geen zin hebben het veld in te gaan dan wordt er gewoon aan de keukentafel gekeken hoeveel de telling het jaar daarvoor bedroeg en daar doet men dan, als het bejaagbaar wild betreft, een x aantal bovenop. Vervolgens wordt er een afschotvergunning aangevraagd. Zo gaat dat. De jagers hebben er toch alle belang bij om zoveel mogelijk te kunnen schieten? Als je een daling laat zien, gooi je je eigen glazen in. Het kwalijke bij die wildtellingen is dat onder het mom van 'wij zijn de expert, jullie hebben er geen verstand van, het is ons jachtgebied, wij betalen ervoor' derden worden geweerd bij de tellingen.

Kunt u iets meer vertellen van hoe de KNJV-lobby georganiseerd is? Is uw indruk dat de KNJV in de publiciteitenlobby vanuit de belangen van de fauna opereert of die vanuit het doden van dieren voor de hobby van de jager? Waar strijden die belangen in uw optiek met elkaar?

De KNJV is altijd naarstig op zoek naar BN'ers die als ambassadeur kunnen optreden. Bennie Jolink van Normaal is zo iemand die de KNJV interessant vindt. Daarnaast heeft de KNJV overal poppetjes neergezet op alle bestuurlijke niveaus. Machtige zakenmannen die tevens jager zijn, hebben uiteraard flink wat in de melk te brokkelen bij de lokale en landelijke politiek. Ik maak me daar geen illusies over. En we hebben wat machtige jagers in Nederland: afkomstig uit ondernemingen als bijvoorbeeld AMEV, Philips en C&A. Ook in het parlement heeft de KNJV jagers en jagersvrouwen geposteerd, bijvoorbeeld Wien van den Brink (LPF). De strategie van de KNJV is zo natuurgericht mogelijk overkomen. Ik kan het weten want ik hanteerde als PR-man dezelfde strategie. Maar zoals ik al vele malen in dit interview aangeef: de jagerslobby is voor de hobby. De belangen van de Nederlandse fauna spelen geen enkele rol. Ik heb in de afgelopen jaren een onderzoekje gehouden onder een paar honderd jagers en ze de vraag gesteld 'Zou je aan wildbeheer blijven doen als je je geweer moest inleveren?' Vijfennegentig procent zei: 'dan stop ik er onmiddellijk mee'. Het interesseert vijfennegentig procent van de jagers dus absoluut niet wat je zou kunnen doen om bepaalde diersoorten te beschermen. Het insigne van de KNJV/Jachtopleiding is zeer misleidend: je ziet een man in een jagerstenue met een verrekijker: dit is louter verbloeming van de werkelijkheid. De jager kijkt met zijn geweer.

Welke vorm van jacht kent de meeste bezwaren naar uw mening? En welke de minste?

Waar ik echt voor paste, was het schieten van uitgezette fazanten in de regen. De vogels kunnen dan namelijk niet vliegen en werden allemaal door honden gegrepen. Een gruwelijke vorm van jacht vond ik de jacht op de vossenbouw, als er jonge vossen inzaten.

Is de jacht nodig? Zou de plezierjacht verboden moeten worden?

De jacht is absoluut geen effectief middel om de populatie van onze fauna te beheren. Het geeft de natuur geen kans om haar sterk zelfregulerende vermogen te doen gelden. Maar dat vermogen interesseert de jagers niet, het gaat bij hen helemaal niet om balans in de natuur te brengen: zij willen gewoon schieten. En als de natuur daarop reageert, door tijdelijk te zorgen voor een groter nest of worp van het bejaagde dier, dan zegt de KNJV simpelweg: 'we moeten er meer schieten want er is nog steeds een plaag'. Ze hebben lak aan eeuwenoude ervaringswijsheden als: 'Schiet geen spreeuw, want je krijgt er tien op zijn begrafenis'.

Wat is populatiebeheer naar uw mening? Wat zou dat moeten inhouden? Kunt u een voorbeeld noemen van succesvol populatiebeheer in Nederland?

Populatiebeheer naar mijn mening is: de natuur met rust laten. Eventueel kansen creëren voor diersoorten die het vanwege onze ruimtelijke inrichting moeilijk hebben. Succesvol populatiebeheer van patrijzen is bijvoorbeeld onkruid zaaien in bermen waardoor insecten welig kunnen tieren en patrijzen goede overlevingskansen krijgen en bescherming ondervinden van het struikgewas. Ik kan mij voorstellen dat er afschot plaatsvindt als de volksgezondheid aantoonbaar gevaar loopt of dat er aantoonbare ernstige wildschade is. Maar ook dan zal het schieten dienen te gebeuren door deskundigen en niet door hobbyisten. Ik geloof echter dat afschot praktisch nooit nodig zal zijn omdat de natuur zelfregulerend is.

Uit opinieonderzoek blijkt dat tachtig procent van de Nederlanders tegen de jacht is. Wat kunnen al deze mensen in de praktijk doen als ze jagers tegenkomen op hun wandeling?

Ik wil in dit interview geen echte gram uitspuwen naar mijn oud-collega's. Ik vind het wel goed dat zoveel mogelijk mensen weten hoe het jachtbedrijf in elkaar steekt. Het wordt helaas verdoezeld onder de naam wildbeheer. En dat is een foutieve voorstelling van zaken, waar de politiek ook veel dieper in zou moeten duiken. Als oud-jager krijg je echter te maken met dreigementen als je zegt en schrijft wat er speelt. Je ziet het aan de houding van jagers: als jagers recreanten tegenkomen, stoppen ze onmiddellijk met schieten, niet alleen vanwege de veiligheid. Ik weet van mezelf en van mijn toenmalige 'collega's'dat wij ons ontzettend ongemakkelijk voelden op zo'n moment. Je wordt je pijnlijk bewust van je primitieve driften, die op dat moment de gedachten beheersen. Je voelt je naakt en kwetsbaar. Mijn advies is dan ook aan al die wandelaars: zeg niets, maar blijf staan kijken. Vroeger riepen wandelaars 'moordenaars! : niet meer doen. Het staren met een minachtende blik is veel kwetsender. Ik vond het vreselijk als ik met een geweer op de schouder recreanten tegenkwam. In Duitsland ben je in veel streken 'Herr Jager', de Man, maar hier word je genegeerd. Men groet je niet eens en dat is vernederend. Ik merk het verschil nu ik met verrekijker en fototoestel door de natuur ga. Het is broodnodig dat de maatschappij de jagers dat gevoel ook geeft. Voor mensen met jachtgeweren is er in de natuur geen plaats. Nu niet en zeker in de toekomst niet.

Yeronimo

Bedankt voor het delen Norman, het doet me pijn te lezen dat mensen zo ziek in hun hoofd zijn. En dat zelfs in Nederland...
Jeroen Breidenbach, 31 jaar
Leeuwarden

KorHaan

Ik ga dit nog eens 80 keer teruglezen, Norman. Veel dank voor het bewijs dat jacht dus iets is van een overgebleven groep Neanderthalers. Mijn theorie was altijd wel, dat jagers vooral schietgeil zijn, en allerlei flauwekul toeteren om te kunnen schieten, maar nu het uit onverdachte bron komt ( hopelijk bestaat die klokkenluider echt en is het geen verzinsel!) lijkt mij het moment aangebroken dit in de enorme openbaarheid te brengen en de jagersgroepen tot outcasts te bombarderen, en juridische stappen te ondernemen om de hobbyjacht met onmiddellijke ingang te verbieden. Knappe rechtse bal in de Tweede Kamer die hier nog jagers kan gaan zitten verdedigen...

Nogmaals dank. Respect voor Thieme. Misschien ga ik de volgende keer wel op haar stemmen.

Vriendelijke groet,

Ronald Sinoo

Norman

Ronald,

Er zijn voldoende misstanden in de jacht om niet een verhaal te hoeven verzinnen.
Het is een steekje naar de jachtwereld, maar onvoldoende om de jacht te stoppen.

Het verhaal dateert al weer uit 2003.

Overigens zijn jagers uitstekend in recht l#llen wat krom is.

Overigens is stemmen voor Thieme sowieso een goede keus als je een groener Nederland wilt.

carolien reindertsen


KorHaan

Oh! 2003....

Ik dacht dat het interview van september VORIG JAAR was...
Enfin, ik kende het nog niet, en het is pijnlijk oprecht. Dat er inmiddels dus al ruim 9 jaar verstreken zijn en we thans met Bleker opgescheept zitten, heeft wel duidelijk gemaakt, dat het vechten tegen windmolens is.

Niettemin wil ik - als het van jou mag - het interview per mail rondsturen aan mijn vrienden- en kennissenkring. Elk beetje helpt, als mensen kennis kunnen nemen van dit soort zieke praktijken.

Vriendelijke groet,

Ronald

KorHaan

Oh ja, nog dit: als ik misschien de volgende keer op de PvdD ga stemmen, zal dat de SP een stem kosten. Ik stem al jaren SP, en ook de SP is tegen de plezierjacht, dus het zal nog een moeilijke afweging worden.

Vriendelijke groet,

Ronald

Norman

PvdD is per definitie de beste keus als het gaat om natuurbehoud en een duurzamer Nederland. Maar dat ter zijde.  ;D

Je mag van mij het artikel best distribueren. Overigens kwam ik het artikel gister tegen als nieuw nieuws ergens op Facebook.
Pas toen ik googlede op de naam van de jager, nadat ik het artikel plaatste, zag ik dat dit al van 2003 was.

Thieme is waarschijnlijk blij dat het artikel een nieuw leven heeft gekregen.

joostheeremans

http://www.dvhn.nl/nieuws/drenthe/article8860301.ece/Gesjoemel-met-tellen-van-ree%C3%ABn-in-Drenthe   


Sjaak Kuijpers zei het al, wij dachten het al.


Gesjoemel met tellen van reeën in DrentheDVHN
Gepubliceerd op 03 maart 2012, 09:05


ASSEN/GRONINGEN - In Drenthe is het tellen van reeën jarenlang niet goed gedaan. Wildbeheereenheden telden stelselmatig te veel reewild, waardoor ze machtigingen kregen om extra dieren te schieten. In één voorbeeld week het aantal getelde reeën 25 to 30 procent af van de in eerste instantie opgegeven aantallen.
Dat blijkt uit brieven in bezit van Dagblad van het Noorden. Gedeputeerde Rein Munniksma erkent dat er onduidelijkheden zijn over het tellen van het reewild. Volgens hem moet de Fauna Beheer Eenheid (FBE) Drenthe steviger ingrijpen. "Het tellen en de daarop gebaseerde jacht mag niet gebeuren op basis van dubbele streepjes."
MvG Joost Heeremans- Do geese see god ?-

joostheeremans

http://www.telegraaf.nl/binnenland/12979334/__Jager_schiet_man_dood_tijdens_jacht__.html   als een jager een man al voor een dier aanziet zouden lynx en wolf dan echt gespaard blijven?
MvG Joost Heeremans- Do geese see god ?-

lennartv

Misschien zien ze nu eindelijk eens in dat er een aantal idioten met een geweer rondlopen. Deze man had waarschijnlijk de instelling: Schieten op alles wat groot is en beweegt.
Groetjes,

Lennart Verheuvel

www.naturebylennart.com

jvogels

Ik zou het op prijs stellen als de fervente anti jacht formum-gebruikers hier het voortaan zullen laten om iemands overlijden te gaan gebruiken als argument voor het eigen gelijk.

lennartv

Citaat van: jvogels op september 22, 2012, 19:50:55 PM
Ik zou het op prijs stellen als de fervente anti jacht formum-gebruikers hier het voortaan zullen laten om iemands overlijden te gaan gebruiken als argument voor het eigen gelijk.


Ik ben het zeker met je eens dat het overlijden van iemand niet iets is wat je zo maar in moet zetten in een discussie, maar in dit geval lijkt het me een heel duidelijk voorbeeld van de manier waarop gejaagd wordt en wie er achter de geweerloop zitten. De volgende keer zijn het wellicht kinderen die soldaatje aan het spelen zijn (ik noem maar een voorbeeld). Daarom lijkt het mij zeker legitiem om juist dit soort gevallen onder de aandacht te brengen. Een paar topics terug zagen we hoe jagers bij vergissing wolven en lynxen dood schieten, het lijkt mij niet juist om alleen de dieren onder de aandacht te brengen en de mens maar buiten beschouwing te laten. Overigens ben ik persoonlijk geen fervente anti-jacht freak. Op de bepaalde diersoorten en in bepaalde gevallen heb ik er zelfs helemaal geen bezwaar tegen. Ik ben alleen wel tegen jagers die niet weten waar op ze schieten en dan ongelukken veroorzaken.
Groetjes,

Lennart Verheuvel

www.naturebylennart.com

jvogels

Niemand van jullie (ook ik niet) weet onder welke omstandigheden die man is overleden, behalve dat het een jachtongeluk zou zijn. En ja, als het mijn vader zou zijn, dan denk ik dat ik het niet zo leuk zou vinden als mensen dit online gaan aangrijpen om hun mening over jagers nog maar eens te etaleren. Dat vind ik inderdaad van geen respect getuigen.

En Bart, jouw opmerking beschouw ik maar als een recordpoging voor voor de wet van Godwin...

Yeronimo

Met alle respect Joost, maar deze situatie vraagt erom.
Jeroen Breidenbach, 31 jaar
Leeuwarden

joostheeremans

Zouden nabestaanden niet iets anders aan hun hoofd hebben dan zich druk te maken over de mening van enkele lieden op een forum? Daarbij zie ik eigenlijk niet in wat hier zo vreselijk respectloos aan is. In het interview met Sjaak Kuijpers zegt deze ook dat de theoriedagen over veiligheid matig werden bezocht. Een paar maanden terug waren er auto's op de snelweg beschoten door een jager, gelukkig vielen daarbij geen dodelijke slachtoffers, nu wordt een man aangezien voor wild en wel doodgeschoten. Ook op dit forum hebben mensen aangegeven te zijn beschoten door jagers. Ongeacht mijn mening over jacht, ik vind het geen fijn idee dat wanneer ik mij zo direct in het veld begeef er blijkbaar een kans is dat ik voor een reebok word aangezien en het loodje leg.
MvG Joost Heeremans- Do geese see god ?-

Bart van Hoogstraten

Citaat van: jvogels op september 23, 2012, 02:32:02 AM
Niemand van jullie (ook ik niet) weet onder welke omstandigheden die man is overleden, behalve dat het een jachtongeluk zou zijn. En ja, als het mijn vader zou zijn, dan denk ik dat ik het niet zo leuk zou vinden als mensen dit online gaan aangrijpen om hun mening over jagers nog maar eens te etaleren. Dat vind ik inderdaad van geen respect getuigen.

En Bart, jouw opmerking beschouw ik maar als een recordpoging voor voor de wet van Godwin...

Ik heb mijn posts verwijderd Joost. Goed?
Vriendelijke groet! Bart van Hoogstraten

De toekomst van Waarneming is onzeker. Draag bij aan het voortbestaan en betaal gewoon jaarlijks € 25,- abonnementskosten!
https://waarneming.nl/donate/

Stan.

CiteerIk zou het op prijs stellen als de fervente anti jacht formum-gebruikers hier het voortaan zullen laten om iemands overlijden te gaan gebruiken als argument voor het eigen gelijk.

Mogen mensen die voor een lagere maximumsnelheid voor auto's in hun woonwijk zijn het niet als 'argument voor hun eigen gelijk' gebruiken als er een kind wordt doodgereden door een automobilist die te hard rijdt? Mogen mensen die tegen oorlog zijn de oorlogsslachtoffers niet als argument gebruiken 'voor hun eigen gelijk'? Mogen mensen die tegen wapenbezit zijn het niet als 'argument voor hun eigen gelijk' gebruiken als een peuter een andere peuter doodschiet omdat zijn vaders wapen toevallig in de buurt lag?

Het is een wezenlijk onderdeel van de discussie. Mensen die tegen jacht zijn, zijn voor vaak voor een groot deel tegen de jacht precies om dit soort 'incidenten'. Met die argumenten voor ons eigen gelijk kunnen we misschien voorkomen dat zoiets nog een keer gebeurd. Maar nee, we moeten vooral netjes zijn en alles doodzwijgen en afwachten tot er weer iemand wordt neergeknalt, want dat is respectvol.
Wat een misplaatste, scheinheilige opmerking zeg.
Groeten,
Stan van Remmerden

bas waanders

Interessant om het eens van die kant te bekijken en te lezen ! Ik heb eens in Merkelbeek gewoond tegenover een weiland . Tot mijn stomme verbazing werd er in dat veld ( ca 2004 ) een drijfjacht gehouden : een rij van 12 man liep voorwaarts , geweren in de aanslag om , ja , om wat eigenlijk ? Er was niets , geen fazant , konijnen , vossen . Het enigste wat er in mij opkwam was : als er 1 konijntje voor zijn leven rent , schieten er 12 volwassen kerels dat beestje hartstikke dood . Wat een achterlijke zielige vertoning vond ik het . Ga naar de poelier .
Jagen hebben mensen altijd gedaan , maar in den beginne was dat levensnoodzaak , net zoals er nu nog volken zijn die op deze wijze in hun behoefte voorzien . Maar in dit kikkerlandje valt er niets te jagen , is er niets overvloedig aanwezig om de jacht nog te kunnen rechtvaardigen . De fauna die er nu is , reguleert zichzelf wel , daar zijn geen bejaarde macho's met slechte ogen en een geweer voor nodig .
Jacht is oorspronkelijk een middel om voedsel te vergaren . Dat hebben we hier ten lande niet meer nodig .

Norman

Uit respect voor de nabestaanden van dit, maar ook alle andere jachtongelukken zou de politiek eens het bestaand van de jacht ter discussie moeten stellen. Moeten we hobbyisten nog wel zo vrijblijvend met een geweer laten rondlopen in de vrije natuur.

De regels voor het veilig gebruik van wapens in het veld worden structureel overtreden (eigen waarneming) met alle risico's van dien. Er gebeuren meerdere ongevallen per jaar waar jagers en/of jachthonden het slachtoffer van worden. Om over alle ziek geschoten dieren maar niet te spreken.

Ben ik nog veilig als ik in de schemering c.q. het donker Dassen aan het observeren ben? Of loop ik het risico omgelegd te worden, omdat ze me aanzien voor ???

Tom1980

Dat laatste vraag ik me ook wel eens af,
Ik loop ook overal door het bos,en kom dan geregeld een jagerstoel tegen.
laatste liep ik door een stuk en daar waren er 2 op een klein stukje bos.
1tje links uiteinde bos andere rechterkant.(als je bij de ene stoel stond kon je de andere zien)
En dan loop je in het midden door het bos vogels te spotten.
Op de mooiste plaatsen kom je die krengen tegen :angry:
_____________________________
Tom Evertz

http://waarneming.nl/user/photos/81428

jvogels

mensen,

Bij deze is dit mijn laatste post (ik ga het in ieder geval proberen) in een onderwerp over jagers. Ik blijf overigens in het geheel bij mijn mening die ik hier heb neergezet (overigens op persoonlijke titel, niet als admin, anders had ik het denk ik wel anders aangepakt).

Succes en ik hoop dat dit een vruchtbare discussie wordt.

joostheeremans

Citaat van: jvogels op september 24, 2012, 19:10:53 PM
mensen,

Bij deze is dit mijn laatste post (ik ga het in ieder geval proberen) in een onderwerp over jagers. Ik blijf overigens in het geheel bij mijn mening die ik hier heb neergezet (overigens op persoonlijke titel, niet als admin, anders had ik het denk ik wel anders aangepakt).

Succes en ik hoop dat dit een vruchtbare discussie wordt.


Joost, jammer dat je niet meer wilt deelnemen aan deze discussie, zeker aangezien je nog steeds achter je mening staat. Is er iets onoorbaars gezegd of wil je niet ingaan op de reden van je vertrek?
MvG Joost Heeremans- Do geese see god ?-

Jorick

Jagen, Bont dragen, Vlees eten, wol dragen, melk drinken....... what's the difference?
Het is één grote zinloze slachtpartij....letterlijk.
Ga eens kijken op een willekeurige veemarkt voor wat feestelijke mishandeling.
Lees eens een stukje over Australische schapen voor jaarlijks 1.3 miljoen zinloze doodgemartelde schapen die dus ook niet gebruikt worden voor hun wol.
Wat mij betreft hypocrisie wat hier om de hoek komt kijken.
Men mag zelf dan wel niet "schietgeil" zijn, maar laat het iemand anders doen....
Zoals al wordt gezegd, er is geen noodzaak meer voor de jacht in Nederland.
Uberhaupt het misbruik van mens en dier voor de voedselconsumptie is natuurlijk volledig doorgechoten.
Dat een Inuït een walrus schiet lijkt me volkomen logisch. Maar de vleesconsumptie hier?
Ikzelf ben al 14 jaar veganist, zonder problemen, zonder ziekte maar met een beetje wilskracht.
Discussie met eenvoudige uitkomst lijkt me...

groet jorick
Jorick

Go Vegan!
Compassionate, fair, healthy, easy....

Klaas van Dijk

Citaat van: jvogels op september 24, 2012, 19:10:53 PMmensen, Bij deze is dit mijn laatste post (ik ga het in ieder geval proberen) in een onderwerp over jagers. (...). Ik hoop dat dit een vruchtbare discussie wordt.

hoi Joost,

Volgens mij klopt er iets niet in je redenering, want volgens mij kan een discussie over plezierjacht nooit vruchtbaar zijn als mensen zoals jij er niet aan mee willen doen.

Proef ik uit je woorden dat je niet wilt ingaan / discussiëren over de eerste posting? Waarom eigenlijk niet? Verkondigt hij (Sjaak Kuijpers) onwaarheden? Zo ja, welke?

Goed, maar hierbij hebben we dus vastgelegd dat jij een voorstander bent van plezierjacht in Nederland. Jij vindt het dus geen enkel probleem om  bijvoorbeeld een Wilde Eend voor je lol met een geweer dood te schieten. En jij bent er een voorstander om de plezierjacht binnenkort weer toe te staan in natuurgebieden. En wat jouw betreft is het voor plezierjagers binnenkort weer toegestaan om soorten als Houtsnip en Watersnip voor de lol dood te schieten.

Groetjes, Klaas

Norman

Citaat van: Klaas van Dijk op september 24, 2012, 22:19:33 PM
Citaat van: jvogels op september 24, 2012, 19:10:53 PM

Goed, maar hierbij hebben we dus vastgelegd dat jij een voorstander bent van plezierjacht in Nederland. Jij vindt het dus geen enkel probleem om  bijvoorbeeld een Wilde Eend voor je lol met een geweer dood te schieten. En jij bent er een voorstander om de plezierjacht binnenkort weer toe te staan in natuurgebieden. En wat jouw betreft is het voor plezierjagers binnenkort weer toegestaan om soorten als Houtsnip en Watersnip voor de lol dood te schieten.

Groetjes, Klaas

Hoe zeer ik het ook jammer vind dat Joost niet wil deelnemen in deze discussie vind ik bovenstaande bewering te ver gaan. Er is geen enkele aanleiding om dit te suggereren.
Jammer hiermee kunnen goede discussies in één klap omdraaien naar een zinloze discussie. Gelukkig bestaat er de optie om je reactie te verwijderen.

Datura

Helemaal eens met de laatste post van Norman. Klaas als je wil dat je (ooit nog) serieus genomen wordt laat dan die absurde 'Losse flodders' achterwege, want die slaan echt als een tang op een Wild zwijn. En vervang in de toekomst alsjeblieft in een redenering als:
Citeerhierbij hebben we dus vastgelegd dat jij
het dikgedrukte deel door 'heb ik' want je spreekt natuurlijk alleen voor jezelf.

Of ben ik nu, door dit te schrijven, ook voor plezierjacht?
Natuurlijke groeten van
Kim Lotterman

Crossbill guides

Yeronimo

Willen jullie asjeblieft niet meer zo op de man spelen. Dat is nergens voor nodig...

Ikzelf, en ik denk dat ik namens meerdere spreek, zie gedomesticeerde en wilde dieren als verschillende groepen. Wilde dieren blijf je vanaf en gedomesticeerde dieren mag je gebruiken. Ik ben geen vegetariër al probeer ik zo min mogelijk vlees te eten en koop biologische producten. Maar ik wil er nadrukkelijk bij zeggen dat ik het doden van wilde dieren in vergelijking met gedomesticeerde dieren als verschillend zie, dit als reactie op Jorick.
Ja ik ben fel tegen het zinloos vermoorden van wilde dieren en nee ik ben niet zo fel tegen het zinloos vermoorden van gedomesticeerde dieren. Waarom? Gedomesticeerde dieren zijn onze kamerplantjes geworden, ze kunnen niet meer leven zonder ons. Ja het gaat te ver, maar wij hebben het gecreëerd. Ik hecht meer belang aan creaties letterlijk van de oer-natuur als van de mens. Dus jacht --> nee. Vleesconsumptie van schapen/koeien/varkens --> ja.
Jeroen Breidenbach, 31 jaar
Leeuwarden

Jorick

Hi Jeroen,

Ik zie je redenatie. het zal je niet verbazen dat dat wat mij betreft een kromme is. Gedomesticeerd of niet, beide dieren zijn even intelligent, lijden evenveel pijn, etc..Een gans (biologisch) een pijp in zijn slokdarm rammen voor een portie foie gras vind je dus minder erg dan een gans in het wild schieten. Een kip in 60 dagen bijna laten ontploffen is minder erg dan een eend schieten? Vreemd...
Alle eenden, ganzen, hazen, etc. in NL zijn al half gedomesticeerd. We hebben geen oerbos meer. Wij bepalen waar een vos mag lopen. Strookt het niet met de hobbykipjes, dan schieten we hem gewoon af. De achterliggende redenatie is wat mij betreft niet anders dan de vleesindustrie. Alles moet naar onze hand gezet worden.
Je stelt het voor als een soort moderne slavernij. Hoewel ik dieren zeker niet met mensen vergelijk. In deze tijd, op onze plek van de wereld is het gewoon niet nodig vlees te eten, dan wel dieren te martelen voor ons genot. We zijn daarin idd te ver doorgeschoten. Sterker nog, ons consumptie gedrag zorgt voor ontzettend veel ellende elders in de wereld voor dier EN mens. Het is natuurlijk een flinke discussie. Niet alleen ethiek maar ook voedselverdeling, milieuvervuiling, etc spelen mee...
Alleen in NL sterven per jaar al 1,3 miljoen biggen / varkens. Die worden nog niet eens gebruikt voor welke consumptie dan ook, maar gewoon vernietigd. En zo zijn er legio voorbeelden.
En dat de mens omnivoor is? Nog geen 10.000 jaar geleden sloegen we elkander de schedel in met een knuppel. Dat doen we gelukkig ook al wat minder. Dat heet civilisatie.... Nu steken we ons kop en masse in het zand. Maar ik hoop uiteindelijk......

En nu tesaam weer over vogeltjes soebatten!  ;-)

Groet! Jorick
Jorick

Go Vegan!
Compassionate, fair, healthy, easy....

Freek Verkerk

#29
Geinig een discussie hier over de jacht. Ik heb ook nog eens meegedaan aan een drijfjacht. Inmiddels al weer 40 jaar geleden. Ik was met vrieden in de natuur aan het spelen en er kwam een drijfjacht langs. 2 of 3 man met een hond. De hond blafte, de vogels vlogen op, de jagers schoten en de hond haalde het neergeschoten wild op. Geinig om ook eens mee te maken.

Ik denk ook dat de jacht gewoon is om de oerdriften te bevredigen. Dus wildbeheer is inderdaad de buitenkant. Aan de andere kant lees ik ook dat bijvoorbeeld het natuurgebied de hoge Veluwe hun aantal edelherten en wilde zwijnen maximaliseert en zorgt dat het er niet teveel worden, wat zij dan teveel vinden. De ene keer dat ik daar rondliep heb ik geen edelhert of wildzwijn gezien, dus ze mogen die aantallen wat mij betreft wel wat hoger zetten. Is volgens mij ook in het belang van de jagers want als er 2000 edelherten rondlopen in plaats van 200, dan worden er meer geboren en kan er meer afgeschoten worden. Een win-win situatie lijkt me, voor jagers en bezoekers. Kan men beter alleen jagen op dagen dat het park gesloten is voor bezoekers. :)

Ik heb begrepen dat wilde zwijnen ook een redelijke schade kunnen aanrichten aan landbouwgrond. Dus ik kan me er iets bij voorstellen dat die afgeschoten worden, al hoewel ik het niet leuk vind. Maar het afschieten van reeen lijkt me dan weer niet nodig, ook eenden, fazanten afschieten lijkt me echt niet nodig. Misschien ganzen als die met miljoenen tegelijk velden leegeten. Verder schijnen ook in Amsterdam duiven gejaagd te worden. Hoeft van mij ook niet, want schade aan gebouwen, buiten hangende was en touristen is minimaal. Niet met het geweer want dat zou weer te gevaarlijk zijn, maar met netten las ik. Ook wordt er in Nederland veel gejaagd op van die grote ratten. Hoe heten die ook alweer. Met klemmen. Omdat ze zogenaamd dijken zouden doorgraven en gaten graven waar dan weer koeien in vallen. Dat zijn die koeien die hun hele leven in de stal staan :(

Ik heb gehoord dat in Canada de jagers in het jachtseizoen, om ongelukken te voorkomen, met vel oranje overals door hun jachtgebied trekken. Voor de dieren schijnt oranje niet op te vallen, alleen mensen zien die kleur erg goed. Dus kan ik de jagers ook beschermende kleding aanraden: VEL ORANJE. Zou een mooi voorstel zijn van de partij voor de dieren om dat ook te verplichten. Is in een beschaafd land als Canada (of was het de USA) al verplicht.

Het interview met de jager verbaast mij niets: is volledig in lijn met wat ik al wist of kon inschatten.Natuurlijk gegroet
Freek Verkerk