Hoofdmenu

Status Buidelmees

Gestart door ArjanH, januari 25, 2012, 22:28:59 PM

Vorige topic - Volgende topic

ArjanH

Persoonlijk krijg ik, op basis van waarnemingen in het gehele land, de indruk dat het steeds minder gaat met de Buidelmees. De soort is natuurlijk nooit echt talrijk geweest en zeker niet in de wintermaanden, maar ook in de lente- en zomermaanden van de afgelopen jaren zijn ze steeds minder gezien. Het kan natuurlijk zo zijn dat niet elke Buidelmees wordt gezien (dat lijkt me wel vrij zeker) en doorgegeven maar desalniettemin vraag ik mij af of het niet gerechtvaardigd zou zijn de status van Buidelmees te veranderen van "vrij algemeen" naar "zeldzaam". Niet iets om blij mee te zijn trouwens.

HPM

Het gaat slecht met de Buidelmees maar het is natuurlijk nooit echt een vrij algemene vogel geweest en het is nog een vrij recente verschijning ook. Het is geloof ik pas een jaar of 25 een vaste broedvogel in Nederland.
Persoonliijk vind ik de achteruitgang van bijvoorbeeld Veldleeuwerik en Scholekster verontrustender.

Herman van der Meer

HPM

Een toelichting:
Sinds 1980 zijn er in Waarneming.nl Buidelmezen ingevoerd uit bijna 900 kilometerhokken. Dat is dus cumulatief over meer dan 30 jaar, inclusief de topjaren van de soort.
In de laatste vijf jaar zijn uit ongeveer 400 kilometerhokken waarnemingen ingevoerd.
Volgens de methode die bij de planten wordt gehanteerd komt dat in beide gevallen neer op kilometerhokfrequentieklasse (KFK) 6, die van 301-1000 loopt. In Waarneming.nl betekent dat bij de planten 'Zeldzaam'.
En dan moet je bedenken dat het om alle waarnemingen gaat en niet alleen om broedgevallen.
Herman van der Meer

djansen2

Vogels zijn natuurlijk geen planten, weet niet of dezelfde tactiek voor het aanmerken van zeldzaamheid geldt.

Daarnaast is het voor mij nog steeds niet geheel duidelijk waarom een kraanvogel (dacht iets van 3 broedparen in 2011) en misschien wel 100.000-en overvliegende exemplaren als zeldzaam wordt bestempeld. En andere soorten zoals oa de buidelmees, die wel meer broedparen heeft (geloof ik) maar uiteraard in aantallen exemplaren een stuk lager uitvalt, niet als een zeldzaamheid wordt gezien. Dit geldt natuurlijk voor een redelijke lijst van soorten, en misschien is de kraanvogel ook wel een slecht voorbeeld van een zeldzaamheid volgens waarneming.nl

met vriendelijke groeten Diego Jansen

Rikstar

#4
Nu ben ik afgelopen jaar vrij weinig in Nederland geweest maar op basis van waarneming.nl waarnemingen vind ik dat moerasvogels sowieso iets achteruit zijn gegaan.
Ik denk hier dan vooral aan soorten zoals baardman/waterral en roerdomp. maar het weinig aantal waarnemingen van waterral en roerdomp deze winter kan te maken hebben met een milde winter (dus moeilijk te localiseren)
met vriendelijke groeten,
Rik v/d Starre

HPM

Ik weet niet hoe de status van vogels in Waarneming is bepaald maar in principe kan het op dezelfde manier als bij de planten. Alleen is het bij vogels complexer omdat ze op verschillende manieren voorkomen, zoals ook het voorbeeld van de Kraanvogel duidelijk maakt. Die zou een zeer zeldzame broedvogel genoemd moeten worden maar een algemene doortrekker. Dat zijn twee totaal verschillende dingen en toch heeft hij maar één status. Je zou dat de kans dat je de soort tegenkomt kunnen noemen. Dat is ook te doen met de kilometerhokfrequentie, zoals ik hierboven met Buidelmees gedaan heb. Op basis van de 4179 kilometerhokken waaruit de Kraanvogel in de afgelopen vijf jaar in Waarneming.nl is gemeld valt die in KFK 8, wat in Waarneming 'algemeen' zou betekenen.

Hier de kilometerhokfrequenties zoals die in de flora worden gehanteerd (0-9) met de vertaling naar de status in Waarneming.nl (4-1).

4. Zeer zeldzaam
KFK 0 = afwezig
KFK 1 = 1-3
KFK 2 = 2-10

3. Zeldzaam
KFK 3 = 11-30
KFK 4 = 31-100
KFK 5 = 101-300
KFK 6 = 301-1000

2. Vrij algemeen
KFK 7 = 1001-3000

1. Algemeen
KFK 8 = 3001-10000
KFK 9 = > 10000

Je moet wel altijd onderscheid maken tussen algemeenheid en talrijkheid. Algemeenheid is gebaseerd op de verspreiding en talrijkheid op het aantal. Een soort kan talrijk zijn maar als dat alleen in een beperkt gebied is is hij toch zeldzaam. Andersom kan ook: een soort met een grote verspreiding maar in lage aantallen.

Herman van der Meer

Jeroen Nagtegaal

En dan heb je ook nog de factor van tijd. Planten zijn er vrijwel jaarlijks, terwijl Kraanvogel een piek kent.
Iets als invasies kent men niet bij planten.
Groet, Jeroen Nagtegaal
Moderator subforum Ringen

Een geringde vogel gezien of gevonden.
Meld het hier of mail naar ringonderzoek@gmail.com

henkjanvdkolk

Ter vergelijking, aantal kilometerhokken waarin de soort is waargenomen, alleen kleinere zangvogels
Periode 26-01-2007 tot en met 26-01-2012

Vrij algemeen:
Baardman 1460
Snor 1076
IJsgors 1054
Frater 631
Strandleeuwerik 611
Grote Karekiet 426
Buidelmees 399

Zeldzaam:
Europese Kanarie 616
Bladkoning 586
Cetti's Zanger 506
Graszanger 225
Sperwergrasmus 113
Waterrietzanger 61


Wat betreft dit punt valt de Buidelmees dus een beetje in grijs gebied tussen vrij algemeen en zeldzaam.
Groeten,
Henk-Jan van der Kolk

HPM

#8
Nee, volgens de indeling van de planten in Waarneming valt de 399 van Buidelmees nog dik in zeldzaam (KFK 6).
De grens tussen zeldzaam en vrij algemeen ligt tuseen 1000 en 1001 kilometerhokken.

Naast Buidelmees in je lijstje zijn volgens de kfk ook Frater, Strandleeuwerik en Grote Karekiet Zeldzaam in plaats van Vrij Algemeen.
Herman van der Meer

HPM

Citaat van: Jeroen Nagtegaal op januari 26, 2012, 11:47:10 AM
En dan heb je ook nog de factor van tijd. Planten zijn er vrijwel jaarlijks, terwijl Kraanvogel een piek kent.
Iets als invasies kent men niet bij planten.

Ook bij planten is de trefkans niet het hele jaar gelijk.
Herman van der Meer

GijsB

Pestvogel is ook wel een goede met 2721 kilometerhokken...
Al heeft dat wel met invasiejaren te maken, maar die zijn er regelmatig
Gijs

HPM

Citaat van: dralion13 op januari 26, 2012, 12:00:45 PM
Pestvogel is ook wel een goede met 2721 kilometerhokken...
Al heeft dat wel met invasiejaren te maken, maar die zijn er regelmatig

Ja, voor zulke gevallen voldoet een KFK niet echt.
Herman van der Meer

gko

hoeveel broedparen zijn er momenteel van de buidelmees in Nederland
en wat was het maximale aantal in een van die ca 25 jaar, dat hij hier broedvogel is?
Is de aantalsontwikkeling enigszins met die van de roodmus te vergelijken, die
naar ik begrepen heb ook al weer bijna weg is als broedvogel?
met vr gr gkoopman

HPM

Citaat van: gko op januari 26, 2012, 13:03:33 PM
hoeveel broedparen zijn er momenteel van de buidelmees in Nederland
en wat was het maximale aantal in een van die ca 25 jaar, dat hij hier broedvogel is?
Is de aantalsontwikkeling enigszins met die van de roodmus te vergelijken, die
naar ik begrepen heb ook al weer bijna weg is als broedvogel?

Volgens het laatste Broedvogelverslag van SOVON (over 2009) zijn er toen 55 gevallen geteld en volgens de laatste Atlas was het maximale aantal rond de 210 in het begin van de negentiger jaren.

De Roodmus is niet weg als broedvogel maar hij broedt geloof ik niet jaarlijks meer en in ieder geval in veel kleinere aantallen dan rond 1990 het geval was.
Je kan ook denken aan de (Kleine) Barmsijs, die rond 1970 als broedvogel verscheen, een piek bereikte in de tachtiger jaren en ondertussen weer vrijwel is verdwenen.
Herman van der Meer

gko

hartelijk dank voor de info
met vr gr gkoopman

henkjanvdkolk

Citaat van: HPM op januari 26, 2012, 11:56:03 AM
Nee, volgens de indeling van de planten in Waarneming valt de 399 van Buidelmees nog dik in zeldzaam (KFK 6).
De grens tussen zeldzaam en vrij algemeen ligt tuseen 1000 en 1001 kilometerhokken.

Naast Buidelmees in je lijstje zijn volgens de kfk ook Frater, Strandleeuwerik en Grote Karekiet Zeldzaam in plaats van Vrij Algemeen.

Ja, volgens die inderling wel inderdaad.
Maar die indeling is niet gebruikt voor de vogels denk ik. Ik doelde meer op de indeling zoals die nu is, dan is Buidelmees een beetje op het randje van vrij algemeen/zeldzaam als je alleen naar deze aantallen kijkt.
Groeten,
Henk-Jan van der Kolk

GijsB

Is het bij soorten als Frater, strandleeuwerik en ijsgors niet provinciale zeldzaamheid instellen. In Groningen is frater absoluut niet zeldzaam namelijk terwijl ze in limburg erg zeldzaam zijn.

Gijs

HPM

Citaat van: dralion13 op januari 26, 2012, 16:34:46 PM
Is het bij soorten als Frater, strandleeuwerik en ijsgors niet provinciale zeldzaamheid instellen. In Groningen is frater absoluut niet zeldzaam namelijk terwijl ze in limburg erg zeldzaam zijn.

Alleen op Schiermonnikoog is Frater algemeen (in de winter). In het overgrote deel van Groningen is hij even zeldzaam als in de rest van het land.
http://waarneming.nl/soort/maps/249?from=2007-01-26&to=2012-01-26&grid=1000
Herman van der Meer

henkjanvdkolk

Citaat van: HPM op januari 26, 2012, 16:59:35 PM
Citaat van: dralion13 op januari 26, 2012, 16:34:46 PM
Is het bij soorten als Frater, strandleeuwerik en ijsgors niet provinciale zeldzaamheid instellen. In Groningen is frater absoluut niet zeldzaam namelijk terwijl ze in limburg erg zeldzaam zijn.

Alleen op Schiermonnikoog is Frater algemeen (in de winter). In het overgrote deel van Groningen is hij even zeldzaam als in de rest van het land.
http://waarneming.nl/soort/maps/249?from=2007-01-26&to=2012-01-26&grid=1000


Schiermonnikoog hoort toch bij Friesland? En verder vind ik toch wel dat Groningen behoorlijk goed 'gevuld' is met kilometerhokken waar Frater voorkomt, zeker de kustlijn:
http://waarneming.nl/soort/maps/249?from=2007-01-26&to=2012-01-26&grid=1000&prov=4&only_valid=0

Groeten,
Henk-Jan van der Kolk

Robertmeer

Citaat van: henkjanvdkolk op januari 26, 2012, 17:27:10 PM
Citaat van: HPM op januari 26, 2012, 16:59:35 PM
Citaat van: dralion13 op januari 26, 2012, 16:34:46 PM
Is het bij soorten als Frater, strandleeuwerik en ijsgors niet provinciale zeldzaamheid instellen. In Groningen is frater absoluut niet zeldzaam namelijk terwijl ze in limburg erg zeldzaam zijn.

Alleen op Schiermonnikoog is Frater algemeen (in de winter). In het overgrote deel van Groningen is hij even zeldzaam als in de rest van het land.
http://waarneming.nl/soort/maps/249?from=2007-01-26&to=2012-01-26&grid=1000


Schiermonnikoog hoort toch bij Friesland? En verder vind ik toch wel dat Groningen behoorlijk goed 'gevuld' is met kilometerhokken waar Frater voorkomt, zeker de kustlijn:
http://waarneming.nl/soort/maps/249?from=2007-01-26&to=2012-01-26&grid=1000&prov=4&only_valid=0
Schiermonnikoog is inderdaad Friesland en geen Groningen. Verder is de kust inderdaad erg goed gevuld (vooral rond de Dollard) en ook wel op sommige locaties in het binnenland (o.a. Blauwe Stad).
Groet,
Robert van der Meer

Lees ook eens mijn weblog: http://robertbirding.wordpress.com/

GijsB

#20
Citaat van: HPM op januari 26, 2012, 16:59:35 PM
Citaat van: dralion13 op januari 26, 2012, 16:34:46 PM
Is het bij soorten als Frater, strandleeuwerik en ijsgors niet provinciale zeldzaamheid instellen. In Groningen is frater absoluut niet zeldzaam namelijk terwijl ze in limburg erg zeldzaam zijn.

Alleen op Schiermonnikoog is Frater algemeen (in de winter). In het overgrote deel van Groningen is hij even zeldzaam als in de rest van het land.
http://waarneming.nl/soort/maps/249?from=2007-01-26&to=2012-01-26&grid=1000

mwao, in het noorden van Groningen zijn tegenwoordig meerdere veldjes van werkgroep grauwe kiekendief waar groepen van meer dan 50 stuks zitten.
Maar dat is vooral in het noorden/noord-oosten van Groningen
Breedbekstrandloper staat toch ook op zeldzaam in Groningen terwijl bijna alle breedbekken van Groningen in de Breebaardpolder worden gezien
Reken maar dat ie in de rest van Groningen bijna net zo zeldzaam is als in de rest van Nederland
Gijs

Danny katerbarg

Hallo, 10 jaar geleden werd dit al geopperd. Inmiddels zijn er nog veel minder waarnemingen en broedgevallen dan toen. Wordt het niet tijd dat de status wordt veranderd naar Zeldzaam voor de buidelmees.
met vriendelijke groeten,
Danny Katerbarg( 29 jaar), Emmen

levenslijst vogels: 282
update: 04-02-2024 20:50

Natuur123

Voor bijvoorbeeld de Carolina-eend geldt ongeveer hetzelfde.
Er zijn in totaal (ongeveer) 4.127 waarnemingen ingevoerd op dit moment en de status is nog steeds 'algemeen', terwijl bijvoorbeeld de Zomertaling (die de status 'vrij algemeen' heeft) op dit moment (ongeveer) 157.633 keer ingevoerd is..

De Mandarijneend is dan wel (ongeveer) 26.277 keer ingevoerd op dit moment, maar heeft ook nog niet de (ongeveer) 157.633 waarnemingen van de Zomertaling.

keesschreven

Zeldzaam lijkt mij wel gepast voor een soort met zo'n kleine populatie, https://stats.sovon.nl/stats/soort/14900
Vriendelijke groeten,
Kees Schreven
Admin Vogels - Schedels en veren

Jeroen Nagtegaal

Los van of een soort echt zeldzaam is of niet, moet je jezelf denk ook afvragen wat wenselijk is. Iets zeldzaam maken, zet het in de spotlight terwijl de soort het al zwaar heeft. Zeker een soort als buidelmees is gevoelig voor verstoring en diefstal.
Groet, Jeroen Nagtegaal
Moderator subforum Ringen

Een geringde vogel gezien of gevonden.
Meld het hier of mail naar ringonderzoek@gmail.com

keesschreven

Zeker, maar in dat geval lijkt het mij beter om hem standaard op embargo te laten zetten dan een soort minder zeldzaam te noemen.
Ik weet overigens niet hoe de status tegenwoordig precies wordt bepaald en wat de overwegingen zijn, heb mij er verder niet in verdiept.
Vriendelijke groeten,
Kees Schreven
Admin Vogels - Schedels en veren

Rick van der Weijde

Citaat van: keesschreven op juni 22, 2022, 16:47:07 PM
Zeker, maar in dat geval lijkt het mij beter om hem standaard op embargo te laten zetten dan een soort minder zeldzaam te noemen.

Eens.
Enne hij staat standaard onder embargo:
https://waarneming.nl/species/1206/observations/?advanced=on
;)
Rick van der Weijde
Corotauria Nature Photography

Matthijs Molenaar

Dat is 5km-hok. Dan kun je nog wel bij alle waarnemingen komen. Inderdaad vind ik dat nog niet 'zwaar' genoeg, op zeldzaam zetten geeft inderdaad veel te veel aandacht, lijkt me.
Met vriendelijke groet,
Matthijs Molenaar.

Levenslijst Waarneming.nl

When nothing goes right, go left (Martha Cecilia)

Henri van Dodeweerd

Citaat van: Natuur123 op juni 18, 2022, 11:50:56 AM
Voor bijvoorbeeld de Carolina-eend geldt ongeveer hetzelfde.
Er zijn in totaal (ongeveer) 4.127 waarnemingen ingevoerd op dit moment en de status is nog steeds 'algemeen', terwijl bijvoorbeeld de Zomertaling (die de status 'vrij algemeen' heeft) op dit moment (ongeveer) 157.633 keer ingevoerd is..

De Mandarijneend is dan wel (ongeveer) 26.277 keer ingevoerd op dit moment, maar heeft ook nog niet de (ongeveer) 157.633 waarnemingen van de Zomertaling.

Het aantal keer gemeld zegt niet zoveel. Een zomertaling voer ik eerder in de Carolina-eendjes in het park. Daarnaast zijn de Carolina eend en de Mandarijneend exoten, die wat mij betreft lekker op de status algemeen blijft staan in de hoop dat ze zeer zeldzaam worden ;)
Met vriendelijke groet,
Henri van Dodeweerd

Natuur123

Nu ben ik wel benieuwd, maar misschien zie ik iets over het hoofd, welke regels toegepast worden om de zeldzaamheid van soorten te bepalen