Bas haring in galop - NRC

Gestart door Roland_Wantia, januari 08, 2012, 19:26:01 PM

Vorige topic - Volgende topic

Roland_Wantia

Onder bijgevoegde link http://www.nrc.nl/nieuws/2012/01/07/red-een-dier-geef-filosoof-bas-haring-aan-via-144/#disqus_thread is een interessante discussie te volgen naar aanleiding van een stuk over het nieuwe boek "Plastic panda's" van Bas Haring waarin hij de waarde van natuurbescherming ter discussie stelt (althans volgens dit artikel, het boek heb ik niet gelezen).
Veel plezier voor wie hierin is geinteresseerd en het artikel nog niet onder ogen was gekomen.
Wat zou het overigens interessant zijn om met hetzelfde artikel een discussie op te starten bij de Telegraaf, beide discussies naast elkaar te leggen en vervolgens met de bevindingen een leuk avondje tv te maken (trefwoorden: Intelligentie, egoisme, voorkeur politieke partij et cetera.) En passant levert het misschien ook een antwoord op de vraag hoe mensen in staat zijn ondanks of misschien wel dankzij hun verstandelijke vermogens de biodiversiteit zo onder druk te zetten. Maar dan moeten er wel voldoende reacties van Telegraaf-lezers binnenkomen. Of ben ik nu bevooroordeeld?

Groet,
Roland Wantia

KorHaan

#1
Twee dingen die ik alvast wil zeggen voordat ik eens uitgebreid ga nadenken over Bas Harings stuk.

Eén: ik kan begrijpen dat het in het grote schema der dingen - wat evolutie is - geen moer uitmaakt of er soorten verdwijnen; tenslotte is de mens ook onderdeel van de natuur, en de evolutie. Dus wat wij doen, is welgedaan; dat wij met zijn allen soorten willen beschermen, is prima. Dat we besluiten ze uit te roeien, is ook prima. De filosofie van Haring in een notendop.
Wij kiezen welke kant het uitgaat.

Twee : uitroeien van de honingbij heeft ernstige gevolgen; de mensheid is binnen 4 dagen ontwricht en gedoemd uit te sterven. Dus dit puntje van Haring klopt niet.


Nu eens even nadenken. Maar eerst eten. Ook belangrijk!

Groetjes,

Ronald Sinoo

Roland_Wantia

Bas Haring typeert het betoog van Van de Gronden dat intacte ecosystemen waardevoller (de woorden van Bas Haring) zijn dan een door mensen beïnvloed ecosysteem, als slechts een mening. Ik weet niet of Van de Gronden de term "waardevoller" in de mond heeft genomen. Het bepalen van een waarde vereist namelijk een perspectief, evenals een mening overigens.  Wel geeft hij aan dat de intacte ecosystemen een enorme autonome soortenrijkdom (kunnen) kennen die op zichzelf kunnen bestaan en daarin onderscheiden ze zich van door mensen beïnvloede ecosystemen .  Ik heb zowel het boek als de reactie van Van de Gronden nog niet gelezen maar slechts afgaand op het artikel meen ik te mogen stellen dat het Bas Haring is die de term waardevol introduceert en daarmee de mens introduceert als scheidsrechter voor het bepalen van de waarde van een ecosysteem. En dat terwijl ecosystemen al lang bestonden voor er mensen waren die er iets van konden vinden. En daaruit leid ik af dat ecosystemen er niet zijn om er iets van te vinden. Als ze al een waarde hebben dan is deze intrinsiek, alle andere toegekende waarde is onderhevig aan meningsvorming.
Een ander hersenspinsel over natuurbehoud wat wel enig raakvlak heeft met dit artikel, hield mij pas geleden bezig toen ik in Suriname was. Dit land is grotendeels bedekt met oerwoud. Hoewel grote stukken goed beschermd worden, worden er ook concessies afgegeven, bijvoorbeeld voor goudwinning of houtkap. Ecosystemen met een geschiedenis die aansluit op de geschiedenis van andere ecosystemen, worden weggevaagd met een pennenstreek.  Einde geschiedenisreeks. Waar het mij om gaat is dat het afgeven van consessies een zekere zeggenschap vereist. Aardoppervlak wordt ingedeeld naar landen en de bewoners (of een deel van de bewoners) van deze landen beschouwen het land waarin ze leven als het hunne. En dat legitimeert vervolgens de keuzes die ze maken voor de lotsbestemming van een stuk oppervlak. Die keuzes hebben weer een relatie met het toekennen van waarde. Maar is het logisch dat wij mensen mogen bepalen wat er gebeurt op een oppervlak, alleen maar omdat de oppervlakte deel uitmaakt van ons land?
Groet,
Roland Wantia

Margreet Kwh

met vriendelijke groet, Margreet Kouwenhoven

Scio

Scipio van Lierop
Oehoe Werkgroep Nederland

KorHaan

Zoals beloofd heb ik er even over nagedacht. ( ;D )


Wanneer wij de aarde bekijken met dampkring en al, dan kunnen we constateren dat intacte ecosystemen niet meer bestaan. Onze soort, Homo sapiens, heeft invloed op macro- en microniveau. Wat men beschouwt als intact ecosysteem is onderhevig aan menselijke invloed. Overal. De diepste diepzeeën, de oceanen, continenten, alle dragen een menselijke invloed in zich. Mensen veranderen het klimaat, en daarmee oceaanstromingen, die onvermijdelijk leiden tot veranderingen in oceanen; oppervlakkig ( denk aan de 'plastic soep' die ronddrijft) alsook op grote diepte. Er is geen plek op aarde waar de invloed van de mens nul is. In zoverre heeft Haring gelijk, als hij zegt, dat de waarde van ecosystemen bepaald wordt door meningen. Ook meningen vormen een menselijke invloed op ecosystemen, en breed gedragen meningen kunnen die invloed sturen. De grootste gemene deler in het ecosysteem waarin wij gedijen, is geld. De waarde van alles op aarde in ons ecosysteem wordt bepaald door een afspraak die we hebben gemaakt. De afspraak dat alles in geld is uit te drukken. Zelfs als wij zeggen dat sommige dingen nu eenmaal niet in geld zijn uit te drukken, hebben wij slechts een mening. Daartegenover staan meningen van anderen, die in het ecosysteem evenzo een plaats innemen, en die soorten uitroeien voor geldelijk gewin. Zoals de 17.000 afgeslachte Afrikaanse olifanten in 2011. Chinezen willen ivoor. Zo zijn nog anderhalf miljoen voorbeelden te noemen, die ik hier niet ga opsommen.


Wat wij doen, bepaalt hoe het verder gaat op aarde. Willen wij alles uitroeien, en alleen zogenaamd 'nuttige' levensvormen overhouden, dan zal dat gebeuren, als de meningen in overgrote meerderheid die mogelijkheid ondersteunen. Willen wij zuinig zijn op, en behouden wat we hebben, dan moet daar een overgrote meerderheid van meningen tegenover staan die dat wil. Dus in zoverre telt het aantal meningen wel degelijk mee.
Ik denk, dat Johan van de Gronden in zijn gedachten voor het behouden van biodiversiteit, zich richt op het beïnvloeden van meningen, en hoopt, dat het omslageffect ook daadwerkelijk wereldwijd tot veranderingen zal leiden.


De wat cynische boodschap van Bas Haring moeten we daarom zien als een frisse klets water in ons gezicht, om ons wakker te schudden, en om ons te realiseren dat wij wel degelijk een keus hebben.
Hoe meer mensen dat inzien, hoe meer meningen de menselijke invloed kunnen sturen.Vriendelijke groet,


Ronald Sinoo