Heidevegetaties biotoop van het jaar (2018-2019)

Gestart door Melchior van Tweel, juli 15, 2018, 12:27:33 PM

Vorige topic - Volgende topic

Melchior van Tweel

De Nederlandse Mycologische Vereniging start vanaf dit jaar met het biotoop van het jaar. Er is gekozen voor heidevelden op voedselarme, zure zandgronden in het zuiden, het midden en het oosten van ons land en in delen van de duinstreek.
Voor meer informatie over dit project, zie www.mycologen.nl/Tijdelijk/Biotoop-heide.html
In Coolia is een artikel over het project verschenen, dat ook te downloaden is: www.mycologen.nl/Coolia/PDF-files/Coolia61(3)_pp119-130_Heide_biotoop_vh_jaar.pdf

Tevens is er ook een overzicht gemaakt van alle kenmerkende soorten van heiden, heischrale graslanden en zandverstuivingen die in Nederland gevonden zijn. Dit kan een hulp zijn bij het op naam brengen van onbekende soorten: www.mycologen.nl/downloads/Heidesoorten.pdf.

Voor het project is een speciale streeplijst ontwikkeld, die in het veld gebruikt kan worden, zie http://www.mycologen.nl/downloads/Streeplijst_A4_tweezijdig_los.pdf.
De waarnemingen kunnen ook in waarneming.nl worden ingevoerd. Geef bij Biotoop aan dat het om een heide gebied gaat (230: Heidegebied). In het opmerkingenveld graag het biotoop preciezer weergeven: (1) droge heide, (2) droge heide pionierfase), (3) droge heide oud, (4) natte heide, (5) natte heide pionierfase, (6) pijpenstrootjesveld, (7) heischraal grasland, (8 ) overgang naar stuifzand (buntgras). Geef indien mogelijk ook aan welk beheer er wordt gevoerd: (a) beweiden, (b) maaien, (c) plaggen, (d) boomopslag verwijderen, (e) branden, (f) kalk opbrengen, (g) mineralen toevoegen. Meerdere opties zijn mogelijk. In het artikel in Coolia (zie boven) worden deze termen uitgelegd.

Om ervoor te zorgen dat de waarnemingen snel worden gevalideerd vragen we je hieronder te reageren en je gebruikersnaam en de datum van je veldbezoek te vermelden. De admins kunnen dan eenvoudig je waarnemingen terugvinden en met voorrang valideren. Voeg zoveel mogelijk foto's bij je waarnemingen. Dat help bij het beoordelen!

Hoewel een aantal heidepaddenstoelen goed herkenbaar is, zoals Valse hanekam, Heideknotszwam en Schubbige fopzwam, komen er relatief veel paddenstoelen voor uit groepen die moeilijker te herkennen zijn, zoals Mosklokjes, Mycena's en Satijnzwammen. Als je onzeker bent, kies dan voor bijvoorbeeld Mosklokje spec, Mycena spec of Satijnzwam spec. Als je de soort betrouwbaar hebt gedetermineerd, vermeld dan zoveel mogelijk kenmerken in het opmerkingenveld en/of voeg microscoopfoto's toe. Wees echter niet teleurgesteld als we niet alle waarnemingen kunnen goedkeuren.

Doe mee en geef je waarnemingen door! Ook niet-leden van de Nederlandse Mycologische Vereniging kunnen meedoen.
Veel succes en plezier gewenst!

Namens de paddenstoelenadmins en de Werkgroep Paddenstoelenkartering van de Nederlandse Mycologische Vereniging,

Melchior van Tweel, Martin Gotink en Mirjam Veerkamp
Groet, Melchior
www.melchiorvantweel.nl