Uilenfietstocht en bevers te Almere (3 juni 2005)

Gestart door Pim, juli 04, 2005, 20:59:34 PM

Vorige topic - Volgende topic

Pim

Gisteren (2 juni 2005) werd maar weer eens bewezen dat het leven van een vogelaar niet altijd over rozen gaat. Ik kwam namelijk net twintig minuten te laat om de ralreiger vanaf het Jan van den Boschpad (Oostvaardersplassen – Almere) te aanschouwen. De pijn werd enigszins verzacht door het feit dat ik dezelfde vogel op 15 juni jl. al heb gezien en zelfs ontdekt. De bewijsplaatjes en uitgebreide beschrijving liggen nu op het bureau van de Commissie Dwaalgasten die waarschijnlijk wel voor hetere vuren hebben gestaan.

Vanaf de uitkijkbult was de adulte zeearend in een dode boom de poedelprijs van de dag. De exotische zwarte zwaan zwom nog ontspannen rondjes, in het gebied zitten zeker twee exemplaren. De afdeling witte vogels was als volgt aanwezig: lepelaar (25 exemplaren), kleine zilverreiger (15 exemplaren) en grote zilverreiger (10 exemplaren). Reintje was met zeven exemplaren weer rijkelijk aanwezig, twee juveniele vossen (al aardig groot, maar nog een beetje donzig) waren graafwerkzaamheden aan het oefenen.

Zondag 3 juni 2005 stond een rondje Oostvaardersplassen op het programma, maar je moet dan nooit als eerste stop op de uitkijkheuvel bij het Jan van den Boschpad gaan zitten. De vele vogels en uitgestrekte vlakte hebben een hypnotiserende werking en je komt heel moeilijk weg. Na een halve dag op de heuvel besloot ik de hele ronde maar te annuleren.

De twee aanwezige zeearenden (adult en subadult) bezorgden diverse ganzen soms bijna een hartverzakking als ze het luchtruim kozen. Het volwassen exemplaar, met witte staart, werd in de lucht tot gekte gedreven door een agressieve bruine kiekendief.

De kleine zilverreigers lijken zeer talrijk dit jaar, ik telde achttien exemplaren. Twee mannetjes smient verkozen de Oostvaardersplassen boven hun broedgebieden te Scandinavië. Waarschijnlijk slaan ze het broeden een jaartje over, er zijn in Nederland slechts enkele tientallen broedparen smient. Een blauwborst (man) zat bovenin een rietstengel te pronken met zijn helderblauwe borst. Als de blauwborst aankomt in Nederland (vanaf eind maart) zie je ze massaal in de Oostvaardersplassen, Lepelaarplassen en andere geschikte biotopen, maar als het broeden begint lijken ze opeens erg schaars. Kemphanen scharrelden tussen de dichte begroeiing, het aantal schat ik op zo'n 60 exemplaren.

Op de terugweg ben ik even gaan kijken bij de oeverzwaluwenkolonie op een bedrijventerrein te Almere-Buiten. De Recyclemaatschappij heeft hier van hergebruikt materiaal (stenen, zand en plastic) een steile wand gemaakt van vier meter hoog. De eigenaar van het bedrijf heeft zelfs een sloot voor de wand gegraven om de oeverzwaluw tegen de vos te beschermen. Deze oeverzwaluwenkolonie behoort tot één van de grootste van geheel Flevoland, ik telde ongeveer 175 nesten (ruime schatting), maar dit verschilt per jaar. Er vlogen hele wolken oeverzwaluwen boven het gebied op zoek naar voedzame insecten.

"De oeverzwaluw is de kleinste Europese zwaluw en is vooral in de vlucht goed te onderscheiden van andere zwaluwen door de slechts licht gevorkte staart en de minder opvallende vlucht. Het voedsel bestaat vrijwel alleen uit insecten die door de vogel in de vlucht gevangen worden. De oeverzwaluw jaagt vaak boven water en soms in grote groepen.

De vogel broedt in zelfgegraven holen langs steile oevers die te bereiken zijn door een gang van bijna een meter lengte. De vogel broedt in kolonies, waarbij de nesten vaak in rijen naast elkaar worden gebouwd. Door het verdwijnen van deze natuurlijke oevers is de oeverzwaluw sterk in aantal achteruit gegaan. Door de aanleg van speciale wanden is de soort tegenwoordig plaatselijk weer algemeen aanwezig"
(Bron: www.vogelvisie.nl)

In de vroege avond nog op stap gegaan om de plek te bezoeken waar ik eerder een bever in de avondschemer door het water had zien zwemmen. Vanwege de verstoringgevoeligheid van deze plaats vermeld ik deze niet. Ik was nu al om 21.30 uur ter plaatse en er was nog voldoende licht om alles goed te bekijken. Veel bomen waren vers beknaagd door de Castor fiber (bever). Na slechts enkele minuten kreeg ik al een bever in beeld. Hij was op zijn dooie gemak aan een tak aan het knagen.

De enorme grootte van dit dier is zeer opvallend (maximaal één meter en circa 30 kilo zwaar). Het dier was goed te zien en ik kon op redelijke afstand enkele foto's maken, helaas zat er vegetatie (riet en brandnetels) voor. De bever keek me even aan en liet zich vervolgens onder water zakken. Ik liep een stuk verder en hier was een tweede bever aanwezig die ook al druk doende was enkele bomen te vellen. De bever liet zich in het water glijden en verderop klom hij weer op de kant waarbij ik zijn brede, (horizontaal) afgeplatte staart goed kon zien. Deze staart heeft in het water de functie van een roer. Het is toch wel prachtig om deze grote zoogdieren te observeren, daar heb ik wel veel brandnetels voor moeten trotseren.

"Bevers zijn vooral 's nachts actief. Overdag brengen ze de tijd voornamelijk slapend door op legers, in holen of in burchten.
De burcht is gebouwd van op elkaar gestapelde takken, waartussen vaak modder is aangebracht; de ingang ligt onder water. Het leger van de bever is een plek met platgetrapte vegetatie of een kuiltje, soms bekleed met houtsnippers.Op het land bewegen de dieren zich onbeholpen voort, maar in het water zijn ze snel. Ze zwemmen en duiken uitstekend en kunnen met gemak 5 minuten onder water blijven.

De bever leeft solitair of in een kleine familie en is doorgaans monogaam. Na 3 jaar zijn ze volwassen en kunnen van april tot juli, na een draagtijd van 3½ maand, een nest van gewoonlijk 2-4 jongen krijgen. In de zomer komen de jongen, die in een hol of burcht worden geboren, naar buiten. Bij de opvoeding van de jongen worden de volwassen dieren bijgestaan door de jongen van de voorgaande twee jaar. Op 2- tot 3-jarige leeftijd verlaten jonge bevers het ouderlijk territorium en gaan ze op zoek naar een eigen leefgebied. De gemiddelde levensduur is 8-12 jaar.
's Winters bestaat het voedsel voornamelijk uit bast van houtige gewassen en wortelstokken (b.v. van waterlelie). Van de boomsoorten worden voornamelijk de zachte soorten gekozen zoals populier, wilg en abeel. In het zomerseizoen wordt dit menu aangevuld met kruidachtige land- en waterplanten".
(Bron: Vereniging voor zoogdierkunde en zoogdierbescherming).

Langs het water liep een grote bruine rat waar een pasgeboren poesje bij in het niets zou vallen. Ook zaten in een boom twee boomvalken die zich verdacht gedroegen, zouden ze hier een liefdesnestje hebben?  Op de terugweg zag ik op het Trekvogelgraslandje (Lepelaarplassen – Almere) twee vossen lopen, het was inmiddels donker geworden, maar het tweede exemplaar leek qua grootte wel juveniel. Ook nog een eenzame foeragerende lepelaar in het aardedonker. Ik moest vluchten voor de vele steekmuggen. Vanmiddag zaten er ook drie kleine zilverreigers en kreeg ik de spotvogel ook eens goed te zien (meestal was hij alleen te horen).

Bij het Vaartsluisbos te Almere waren wederom twee roepende ransuilen te horen. De ransuil staat op de rode lijst van bedreigde vogels als kwetsbaar. De ransuil komt voor in diverse landschappen (als er maar nestgelegenheid en voedsel voorradig zijn). Door de modernisering van de landbouw waardoor de muizenstand verslechterde is de ransuilenpopulatie met ongeveer de helft teruggelopen. Het laten staan van kruidenrijke stroken langs weilanden en het niet al te hitsig maaien door o.a. de gemeente Almere zou de populatie ten goede komen.

Langs de Noorderplassen hoorde ik wederom één exemplaar ransuil roepen. In de buurt zit een nestkast van de kerkuil, een zeer geheimzinnige uilensoort die als een witte schim door de nacht jaagt. Door de aanwezige verlichting zag ik plotseling een kerkuil op het dak van een gebouw zitten. Vanuit de nestkast hoorde ik een boosaardig, sissend geluid wat op jonge kerkuilen duidt. De w.s. adulte kerkuil was net zo plotseling weer verdwenen als hij verschenen was, geruisloos de nacht tegemoet. Enkele dwergvleermuizen waren aan het foerageren boven de aanwezige verlichting.
met vriendelijke groet,

Pim Julsing

natuurverslaving.nl

harderbroek

CiteerBij het Vaartsluisbos te Almere waren wederom twee roepende ransuilen te horen.

Ik mag aannemen dat je jonge ransuilen bedoeld Pim.
bedelroep. Want nu al roepende ad. beesten zou wel erg vroeg zijn

groet
Robbie
Zeewolde
Fl
Rob van Swieten(Robbie)
Zutphen
Gelderland

Pim

Vanzelfsprekend Rob, zie eerdere verslagen.

gegroet,

Pim Julsing
met vriendelijke groet,

Pim Julsing

natuurverslaving.nl

Thijs Fijen

Citeer
CiteerBij het Vaartsluisbos te Almere waren wederom twee roepende ransuilen te horen.

Ik mag aannemen dat je jonge ransuilen bedoeld Pim.
bedelroep. Want nu al roepende ad. beesten zou wel erg vroeg zijn

groet
Robbie
Zeewolde
Fl
Toch heb ik een adult roepend gehoord afgelopen vrijdag !!! Wel in het bijzijn van bedelende jongen. Maar ik heb er wel een gehoord

Thijs
Thijs Fijen