Over de validatie van waarnemingen op waarneming.nl

Gestart door Melchior van Tweel, april 30, 2019, 12:40:05 PM

Vorige topic - Volgende topic

Melchior van Tweel

Beste waarnemers,

Met dit stuk willen we jullie graag informeren over de validatie van paddenstoelwaarnemingen op waarneming.nl.

Het determineren van paddenstoelen is moeilijk. Voor een betrouwbare determinatie is microscopisch onderzoek vaak noodzakelijk, maar ook soorten die in principe wél in het veld of vanaf foto te herkennen zijn blijken vaak fout gedetermineerd te worden. Tijdens het invoeren van de waarneming kunnen daarom waarschuwingen verschijnen, zoals dat microscopisch onderzoek noodzakelijk is, foto's kunnen ondersteunen bij de determinatie en/of er herbariummateriaal verzameld moet worden.

Het valideren van de waarnemingen (beoordelen of de waarneming klopt) wordt uitgevoerd door een groep vrijwilligers (admins). De aanvoer van waarnemingen is echter (soms) groter dan de admins aankunnen, zeker in de nazomer en de herfst. We hopen dat jullie er begrip voor hebben dat het soms wat langer duurt voordat de waarnemingen gevalideerd worden. De admins willen immers zelf ook naar buiten.

De validatie gaat als volgt in zijn werk:

Waarnemingen met foto's of ander bewijsmateriaal:
1.   Als de admin meent dat de waarneming klopt, dan wordt de waarneming goedgekeurd.
2.   Als uit de gegevens van de waarneming blijkt dat het een andere soort of soortgroep betreft, zal de admin dit aangeven. Soms zal de admin de soortnaam identificatie zelf al aanpassen. Daarvan krijgt de waarnemer dan altijd een bericht. Na aanpassing van de soortnaam zal de admin de waarneming goedkeuren.
3.   Als aan de hand van het bewijsmateriaal niet bepaald kan worden om welke soort (of soortgroep) het gaat, zal de admin de waarneming op "Niet te beoordelen" zetten. Deze waarnemingen blijven soms langere tijd staan omdat een andere admin de waarneming soms wel kan beoordelen.
4.   Waarnemingen worden nooit zomaar afgekeurd.

Waarnemingen zonder foto's of ander bewijsmateriaal:
Bij waarnemingen zonder enig bewijsmateriaal maakt de admin een inschatting of de waarneming klopt. In veel gevallen zal de waarneming op "Niet te beoordelen" gezet worden. Zonder informatie valt er immer niets te valideren.

Alleen goedgekeurde waarnemingen kunnen worden gebruikt voor verspreidingsgegevens (op waarneming.nl, maar ook in de verspreidingsatlas) en voor onderzoek. Het is dus belangrijk dat zoveel mogelijk waarnemingen worden goedgekeurd, en de validatoren te voorzien van de daarvoor benodigde informatie.
Om de kans op goedkeuren van de waarneming te vergroten, te versnellen en gemakkelijker te maken verzoeken wij jullie om de waarnemingen zo compleet mogelijk in te vullen en zoveel mogelijk extra informatie toe te voegen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan:
•   Vul biotoop, organisme en substraat in.
•   Geef aan of je de soort microscopisch hebt gedetermineerd of hebt verzameld.
•   Voeg goede foto's toe van de paddenstoelen. Denk ook aan de onderzijde van de hoed!
•   Voeg eventueel ook microscopische foto's en/of foto's van het biotoop toe.
•   Als de soort aan een ander organisme (bijvoorbeeld een plant) is verbonden, voeg daar dan ook een duidelijke foto van toe, zodat die soort ook kan worden geverifieerd (en vermeld deze soort in het op/in veld van de waarneming).
•   Fotografeer bij plantparasitaire schimmels zowel boven- als onderzijde van het geïnfecteerde blad.
•   Geef aan wie de soort heeft gedetermineerd of wie de excursieleider was.
•   Geef aan met welke literatuur je hebt gedetermineerd.
•   Beschrijf de geur en/of de smaak indien relevant.
•   Vermeld de maten van de paddenstoel.
•   Bij microscopische determinatie: vermeld de vormen en metingen.
•   Bij een herhaling van een eerdere waarneming: geef een link.
•   Etc.

Hoe meer informatie bij de waarneming staat hoe beter. Aan de hand van alle informatie bij de waarneming kan de admin hopelijk bepalen of de waarneming correct geïdentificeerd is of niet. Een waarneming zonder informatie zal in praktijk dus niet zo vaak worden goedgekeurd.

Mocht dit verhaal vragen oproepen, aarzel dan niet om die hieronder te vermelden.

Namens de paddenstoelenadmins van waarneming.nl
en de Karteringscommissie van de Nederlandse Mycologische Vereniging

Groet, Melchior
www.melchiorvantweel.nl

WijnandvB

Dag Melchior.
De uiteenzetting is heel duidelijk v.w.b. de determinatie van paddenstoelen. Ik heb drie verduidelijkingsvragen.

- In hoeverre wordt ObsIdentify c.q. beeldherkenning gezien als betrouwbare bron?
- Stel dat bij gebruik daarvan een percentage van meer dan 90% verschijnt, is dat voldoende voor validering?

Wat mijn eigen waarnemingen betreft heb ik de afgelopen maanden gemerkt dat deze zeer sporadisch worden goedgekeurd.
Dat vind ik op zich helemaal geen probleem maar wel jammer wanneer ObsIdentify of beeldherkenning zo'n hoog percentage aangeeft.
Het feit dat alleen goedgekeurde waarnemingen worden benut bij onderzoek etc is vanzelfsprekend. Je opmerking daarover is glashelder.
Het stimuleert mij in ieder geval om niet goedgekeurde waarnemingen te verwijderen; zeker als die ouder zijn dan twee jaar (en sommige al eerder wanneer ik zelf twijfels heb over de betrouwbaarheid van de hulpmiddelen die ik benut.)

Tenslotte nog dit. Een deel van de foto's die ik maak, bied ik aan bij het Nederlands Soorten Register. Het komt wel voor dat paddenstoelenfoto's, die niet gevalideerd zijn op Waarneming.nl, wél geaccepteerd en goedgekeurd worden op de site van het NSR. Zoals je wel weet, is Hans Adema degene die verreweg de meeste foto's beoordeeld. Is dat een aspect wat het vermelden waard is bij de waarneming op deze site?

Mvrgr, Wijnand.


Melchior van Tweel

Hallo Wijnand,
Ik ben niet meer de coördinator van de paddenstoelenvalidatie. Voor zover ik weet is er nog niemand ander gevonden die de coördinatie hier op het forum overneemt.
Mijn persoonlijke mening is dat ObsIdentify er te vaak naast zit en dus zeker geen betrouwbare bron is en ja, als de foto's op het NSR zijn goedgekeurd zou ik dat zeker bij je waarneming vermelden, graag ook met een link. Het is echter geen garantie dat daarmee de waarneming op waarneming.nl ook wordt goedgekeurd.
Groet, Melchior
www.melchiorvantweel.nl

WijnandvB


tjerk

Het is nu zo, dat je alleen maar op waarneming.nl goedgekeurde foto's kunt opsturen naar het Nederlands soortenregister. Ik vermoed, dat dat betekent, dat het aantal opgestuurde  paddenstoelenfoto's naar het soortenregister flink zal afnemen, gezien alle niet beoordeelde paddenstoelenfoto's op waarneming.nl.
Vriendelijke groet,
Tjerk

WijnandvB

Diezelfde ervaring heb ik Tjerk.
Ik heb daarop eerder ook al geattendeerd. Kennelijk zijn er onvoldoende mensen bereid en/of in staat om de paddenstoelenfoto's te beoordelen.

Spijtig.

Misschien kan Hisko nog een poging doen om mensen bij elkaar te brengen.

Gijs21

Ik heb in de afgelopen maanden een paar keer een waarneming van paddestoelen ingevoerd met een foto. Ik heb geen verstand van paddestoelen dus dan ben je afhankelijk van determinatie door een validator. Kennelijk zijn die er niet, want er zijn maar 2 waarnemingen beoordeeld. Waarom zou ik dan nog moeite doen om waarnemingen van paddestoelen in te voeren.. dan maar richten op andere soortgroepen. Planten worden altijd snel beoordeeld, dat waardeer ik zeer.

Matthijs Molenaar

Als je een determinatie wil weten, zet je hem toch hier op het forum? De validators hebben in deze tijd van het jaar genoeg te doen.
Er zijn genoeg paddenstoelen-admins, en op een keer komt er toch een vinkje bij. Het maakt niet veel uit of er nou een leeg vakje bij staat of een vinkje als de waarneming toch klopt  ;)
Met vriendelijke groet,
Matthijs Molenaar.

Levenslijst Waarneming.nl

When nothing goes right, go left (Martha Cecilia)

Gijs21

Bedankt voor de tip..ik ga het forum vaker gebruiken voor determinatie. Een groen vinkje maakt me niet zoveel uit maar waarnemingen met een vraagteken tellen niet mee voor je persoonlijke soortenlijst en dat is zonde eigenlijk.

Jeanette den Herder

Citaat van: Gijs21 op februari 25, 2022, 20:14:03 PM
Ik heb in de afgelopen maanden een paar keer een waarneming van paddestoelen ingevoerd met een foto. Ik heb geen verstand van paddestoelen dus dan ben je afhankelijk van determinatie door een validator. Kennelijk zijn die er niet, want er zijn maar 2 waarnemingen beoordeeld. Waarom zou ik dan nog moeite doen om waarnemingen van paddestoelen in te voeren.. dan maar richten op andere soortgroepen. Planten worden altijd snel beoordeeld, dat waardeer ik zeer.
Er zijn zeer veel plantenvalidatoren, waarbij er een paar gigantische aantallen planten valideren, maar dan kun je niet van andere vrijwilligers verwachten. De ervaring van mij bij de paddenstoelen is dat mijn waarnemingen vrij vaak beoordeeld worden, maar misschien komt dat ook omdat Wim en ik veel microscopisch onderzoek doen en deze foto's toevoegen.