Nieuwe Veldgids Invasieve Waterplanten

Gestart door Wiebe Lammers, juli 08, 2011, 14:10:44 PM

Vorige topic - Volgende topic

Wiebe Lammers

In 2010 heeft de nieuwe Voedsel en Waren Autoriteit een veldgids invasieve waterplanten uitgebracht. In 2011 is de veldgids op een aantal punten verbeterd. Zo is er bijvoorbeeld een aantal duidelijkere foto's geplaatst.

De veldgids is met name bedoeld voor medewerkers van waterschappen en terreinbeheerders, zodat zij schadelijke invasieve waterplanten kunnen herkennen en sneller kunnen ingrijpen. Maar ook anderen kunnen uiteraard hun voordeel doen met deze veldgids.

De nieuwe veldgids is te downloaden via www.vwa.nl/txmpub/files/?p_file_id=2001292

Een speciaal woord van dank is op z'n plaats voor Johan van Valkenburg die veel tijd heeft gestoken in de Veldgids invasieve waterplanten.

Met vriendelijke groet,
Wiebe Lammers

Coördinator Team Invasieve Exoten
www.vwa.nl/invasieve-exoten