Wespendieven Meijendel

Gestart door HPM, mei 23, 2011, 14:35:42 PM

Vorige topic - Volgende topic

HPM

Op de site van Guido Aikens zijn o.a. mooie recente foto's en video's van Wespendieven in Meijendel te vinden.
http://roofvogels.jouwplek.nl/
In 1992 werd voor het eerst een territorium van Wespendieven in Meijendel e.o. vastgesteld en in 1993 was het een zeker broedgeval. Na Bloemendaal 1988 was dat toen het tweede (recente) geval voor de kust.
Herman van der Meer

BramtK

Ah, ik heb even gezocht wanneer ik voor het eerst op landgoed De Horsten (Wassenaar) Wespendieven zag en dat blijkt 2 augustus 1991 te zijn. Dat was een adult paar met 2 net vliegvlugge, bedelende jongen. De jaren daarna hebben ze daar ook gezeten, het is me alleen nooit gelukt een nest te vinden.

Leuk zoals Guido Tijger al een paar jaar volgt.
Groeten,

Bram ter Keurs

HPM

Ik wist wel dat er in die tijd ook waarnemingen in De Horsten waren, maar jongen wist ik niet. Overigens is De Horsten - noord Meijendel maar een kilometer of vier. Dat is voor een Wespendief een klein stukje. Het is minder dan de afstand tussen het noorden en het zuiden van Meijendel, waar in die tijd in de broedtijd ook wespendieven werden gezien.
Herman van der Meer

BramtK

Inderdaad, maar ik zag zo regelmatig vogels op de Horsten dat ik er zeker van ben dat ze daar toen ook broedden.
Groeten,

Bram ter Keurs

HPM

Citaat van: BramtK op mei 23, 2011, 17:30:04 PM
Inderdaad, maar ik zag zo regelmatig vogels op de Horsten dat ik er zeker van ben dat ze daar toen ook broedden.

Ik bedoelde het dan ook als eventuele mogelijkheid andersom..
Herman van der Meer

BramtK

Ah, oké. In 1988 vond ik samen met een vriend eveneens op de Horsten een Sperwer-nest, dat was toen ook zo'n beetje de terugkeer van een roofvogel in die regio. Toen waren zomerwaarnemingen van Sperwers nog op de vingers van een hand te tellen, althans voor mij. In ieder geval veel veranderd sindsdien. ;)
Groeten,

Bram ter Keurs

HPM

Heel veel. Toen konden er niet zulke mooie platen gemaakt worden als Guido nu doet.
Overigens werd in 1970 door Cees Stam c.s. een sperwerei in een Torenvalkenkast in Meijendel aangetroffen. Het eerste sperwernest voor Meijendel e.o. van na de roofvogelcrisis werd in 1989 (door mij) aan de rand van Voorlinden gevonden. Daarna is het 'hard' gegaan met de roofvogels (de Bruine kiekendief hard verdwenen).

Herman van der Meer

BramtK

En Buizerd, Herman? Ik meen dat het eerste broedgeval in de Horsten "sinds mensenheugenis" in 1978 was.
Groeten,

Bram ter Keurs

HPM

Citaat van: BramtK op mei 23, 2011, 19:48:34 PM
En Buizerd, Herman? Ik meen dat het eerste broedgeval in de Horsten "sinds mensenheugenis" in 1978 was.

Dat voor ons toen bijzondere broedgeval op De Horsten was in 1980, door Wim en Theo in 1981 in het Vogeljaar gepubliceerd. Het eerst bekende in meer dan 30 jaar in de regio.
In Meijendel waren in het begin van de zeventiger jaren al veel waarnemingen uit de broedtijd, maar toen werden de voor Buizerd meest geschikte delen van het duin niet geinventariseerd en over de landgoederen toen weet ik verder niet genoeg. Ik denk dat de mensen toen ook niet erg rekening hielden met de mogelijkheid. In het geinventariseerde middenduin werd in 1985 voor het eerst een territorium opgegeven en mogelijk zaten ze toen (of even later) ook al ergens op de landgoederen Voorlinden/Blankenburg/Weiduin. In 1992 werden op Weiduin, Duindigt en Rust en Vreugd gevallen vastgesteld en het zullen vast de enige niet geweest zijn. Tegenwoordig zullen er in heel Meijendel tussen de 10 en 20 zitten of misschien wel meer (er zijn jaren met 14 opgegeven territoria in het geinventariseerde deel), en ook de Wassenaarse en Haagse landgoederen/parken zitten er 'vol' mee. Van een trek- en wintervogel is het een algemene jaarvogel geworden, net als in de rest van Nederland.

Herman van der Meer

BramtK

De Buizerd was in De Horsten, Duivenvoorde, de Duivenvoordse en Veenzijdse Polder en de Papewegse polder in de jaren negentig ook goed vertegenwoordigd. Ik zou het moeten nazoeken, als ik dat nog heb, maar ook zo ergens rond de 10 paar. Buizerden broedden toen ook nog wel eens in particuliere tuinen in de wijk De Kievit, Wassenaar. ;)

Naast Bruine kiekendief (waar het in de duinen kennelijk slecht mee is gegaan), denk ik dat het aantal paar Boom- en Torenvalken iets is afgenomen.
Groeten,

Bram ter Keurs

HPM

In het begin van de jaren negentig is de Torenvalk ingestort, de Boomvalk een jaar of tien later. Voor zover bekend gaat het nu nog maar om enkelingen. De trend van Havik is andersom. Voor Bruine Kiekendief is door het gevoerde beheer met maaiers en grazers nauwelijks meer geschikt biotoop over. De grotere rietvelden zijn veranderd in open water en grazige vegetaties met orchideeën en Parnassia. Maar met maximaal drie paar rond 1980 is de Bruine Kiek hier nooit talrijk geweest, dus wellicht heeft het daarvoor niet veel uitgemaakt.

Herman van der Meer

Bas vd Burg

Overigens is in Berkheide de Buizerd een opvallend schaarse broedvogel waarbij het nog steeds elk jaar niet duidelijk is hoeveel paar er nu exact broedt (heeft ook te maken met het feit dat nesten niet of nauwelijks worden gevonden). De wespendieven van Meijendel worden, meestal wat later in het seizoen (juli/augustus), ook geregeld waargenomen in Berkheide en/of boven Lentevreugd. Het mij nog steeds niet duidelijk of dit nu daadwerkelijk vogels zijn uit Meijendel of dat ergens een verborgen paartje zit.

Voor wat betreft Bruine Kiek, da's nu echt een soort waarvan ik niet weet waar de vogels die opduiken in het broedseizoen (zeg maar juni en juli) nu vandaan komen. Er werd altijd gedacht dat die soort wellicht nog ergens broedde op het voormalige vliegkamp Valkenburg maar dat is naar mijn weten nooit bevestigd.
groetjes,

Bas vd Burg
Katwijk ZHmijn kattukse jaarlijst 2012

HPM

Citaat van: Bas vd Burg op mei 24, 2011, 14:13:39 PM
[...]
of nauwelijks worden gevonden). De wespendieven van Meijendel worden, meestal wat later in het seizoen (juli/augustus), ook geregeld waargenomen in Berkheide en/of boven Lentevreugd. Het mij nog steeds niet duidelijk of dit nu daadwerkelijk vogels zijn uit Meijendel of dat ergens een verborgen paartje zit.
[...]

In het begin werd Rijksdorp wel als mogelijke locatie gezien. Voor de rest is er natuurlijk geen fysieke barriere tussen de gebieden en stelt de afstand voor dat soort vogels niets voor.

Herman van der Meer

BramtK

Van Bruine kiekendieven die ik onder andere in de Duivenvoordse en Veenzijdse Polder en de Papenwegse Polder zag, had ik de indruk dat die van Vlietland en Starrevaart afkomstig waren. In hoeverre die ook in Berkheide terecht kunnen komen, toch wel weer een eindje verder, durf ik niet te zeggen.
Groeten,

Bram ter Keurs

HPM

Citaat van: BramtK op mei 24, 2011, 14:38:08 PM
Van Bruine kiekendieven die ik onder andere in de Duivenvoordse en Veenzijdse Polder en de Papenwegse Polder zag, had ik de indruk dat die van Vlietland en Starrevaart afkomstig waren. In hoeverre die ook in Berkheide terecht kunnen komen, toch wel weer een eindje verder, durf ik niet te zeggen.

Maar in Vlietland broeden ze voor zover ik weet al jaren niet meer.
Herman van der Meer

BramtK

Zou ik moeten nazoeken, maar lang na de verdieping van de plas (zeker nog in de jaren negentig) hebben ze nog gebroed in de rietvelden rondom de zuidelijke plas. Op de Starrevaarder Vogelplas zijn ze jaarlijks wel aanwezig, maar komt het niet altijd tot broeden.
Groeten,

Bram ter Keurs

Oenanthe

Daar heb ik toevallig juist de afgelopen dagen zowel een mannetje als een vrouwtje gezien. Eind april zaten die er ook al. Dat ziet er toch wel veelbelovend uit. De verzameling van betrouwbare informatie hierover is in goede handen bij Sjaak Schilperoort.
Veel succes allemaal,

Maarten Verrips

BramtK

#17
Sjaak heeft jaarlijkse broedvogelinventarisaties op zijn site waar een en ander in terug te vinden moet zijn. Zie o.a.: http://www.xs4all.nl/~sjaak/vwgvl/avifauna/bruine_kiekendief.html

Inderdaad dit voorjaar weer een belofte wat betreft de Bruine kiekendieven op de Starrevaarder, afwachten hoe het gaat.
Groeten,

Bram ter Keurs

Ed van Hecke

Dit is van een tijdje terug doch ik kan wel iets melden mbt aanwezigheid bruine kiek maar doe dit liever out of the public eye, one on one, hoe werkt dat met persoonlijke mails/berichten? Ik heb ook allerlei berichtjes gekregen mbt Starevaartmysterybird en Jeanette's foto, heb ze gelezen maar kan ze niet meer terugkrijgen om een  antwoord te geven was dus geen afstandelijk gedrag ofzo. Can you help me out here?

Bij voorbaat dank

E van Hecke

Jan vH

Klik op 'Mijn berichten' bovenaan (onder het logo van Waarneming.nl) en je ziet alle ontvangen berichten.
Jan van Harten
Validator Plantengallen