Beleid acceptatie waarnemingen

Gestart door hiskodevries, oktober 03, 2006, 09:27:33 AM

Vorige topic - Volgende topic

hiskodevries

Het gebeurt wel eens dat de diverse doelstellingen van Waarneming.nl botsen.
Bijvoorbeeld: enerzijds probeert waarneming.nl het persoonlijke opschrijfboekje te vervangen door een digitale lijst. anderzijds proberen we een betrouwbaar overzicht te geven van soortinformatie zoals b.v. de fenologie en voorkomen van een soort.

In principe worden in overzichten per soort / per gebied en per tijdseenheid alle waarnemingen getoond behalve de waarnemingen die op NOT APPROVED (NA) staan, behalve in het overzicht van degene die de waarneming heeft ingevoerd.
Bij fenologische overzichten en plotkaartjes worden alle waarnemingen getoond behalve de waarnemingen die als onzeker zijn ingevoerd en de waarnemingen die op NA staan.

Wanneer wordt een waarneming op NA gezet:

Beleid bij een waarneming waar twijfels over zijn:


1. Staat de waarneming op 'determinatie zeker'?

-> Ja,
Vraag via commentaar om aanvullende informatie

-> Nee
Vraag via commentaar om aanvullende informatie en waarom de waarnemer twijfelt.

(eventueel overleg via het admin forum)

2. Is er een beschrijving toegevoegd?

2a. Ja, beschrijving volledig en kloppend
-> Geen actie

2b. Ja, maar beschrijving klopt niet
-> Vraag hoe waarnemer tot determinatie is gekomen en zeg dat de beschrijving niet klopt. Kijk of beschrijving toepasbaar is op andere soort en stel deze voor

2c. Ja, maar beschrijving onvolledig (sluit andere soorten niet uit)
-> Deel waarnemer mede dat andere soorten niet uitgesloten zijn, vraag om nadere informatie

2d. Nee, geen beschrijving toegevoegd
-> Vraag de waarnemer hoe hij/zij tot de determinatie is gekomen.

Zet erbij waarom je dat vraagt en stel de vraag zo compleet mogelijk dat voor de waarnemer duidelijk is wat gevraagd wordt. Zeker bij soorten waarvan je weet dat alle kenmerken van belang zijn. Dus in de trant van 'kunt u alle kenmerken noemen en aangeven in welke waarneemomstandigheden u de soort heeft gezien die u hebben overtuigt tot deze soort'.

Reageer eerst altijd via de 'commentaarfunctie' bij een waarneming. Dit vanwege de redenen:

- Duidelijkheid voor de waarnemer, vragen over de determinatie lopen op deze manier. Alleen admins kunnen vragen stellen op deze manier, dus geen vage vragen meer waarbij het lijkt alsof een admin ze vraagt.
- Andere admins én bezoekers zien dat er is gereageerd op de waarneming.
- De waarnemer kan niet direct jouw persoonlijke e-mail adres op deze manier zien.

Indien het er op gaat lijken dat de informatieuitwisseling via het commentaar te lang gaat worden, kan men er voor kiezen via persoonlijke mail kontakt te hebben. Laat dit andere admins wel even weten, zodat er geen meerdere mailwisselingen elkaar gaan kruizen.

Vogels: Bij CDNA-soorten: vraag of ze de soort indienen bij CDNA

3. Hoe te handelen bij een waarneming 'in behandeling'?

3a. Geen reactie binnen 1 week
-> Waarneming intern weer behandelen. Bij uitblijven reactie kan waarneming op NA worden gezet. Niet op 'onzeker', want waarnemer kan zelf wel zeker zijn!.
-> Kan zijn dat waarnemer geen commentaar via waarneming ontvangt. Kijk of er een andere e-mailadres bekend is en stuur daar een bericht heen.

3b. Wel reactie
-> De waarnemer gaat zelf twijfelen en zet zijn waarneming op onzeker na kontakt met admin.

3c. De waarnemer blijft bij zijn determinatie en twijfelt niet
-> De admins onderling twijfelen wel. Na intern overleg kan de waarneming op Not Approved (=NA) worden gezet. Geen verdere actie.
Mocht het commentaar zodanig zijn dat het niet zo mooi "toont" verwijder dit dan.

Waarnemingen die op NA staan worden niet meegenomen naar een download door een PGO.

3d. De waarnemer heeft bij een zeldzame soort al een vraagteken geplaatst.
-> De waarneming hoeft daarom ook niet nog op Not Approved.

3e. Admin en waarnemer zijn het eens over de juiste determinatie.
-> Geen verdere akties.

Advies: Geen lange discussies via de commentaarfuntie. Laat wel even weten via Discutabele Waarnemingen/Waarnemers dat je via e-mail in discussie bent. Dit voorkomt e-mail-wisselingen met meerdere admins. Probeer 'ruzie' via commentaarfunctie te voorkomen.

4. Wanneer mag een waarneming verwijderd worden?

-> 4a. Bij absolute nonsens zoals 20 zwijnen in een braakbal.
Maar wees voorzichtig bij 20 Vale gieren want zoiets kan. Kijk ook even naar de gebruikersnaam. Verifiëer ook de naam bij andere admins.

-> 4b. Indien blijkt dat een waarnemer een waarneming (per ongeluk) dubbel heeft ingevoerd.
Neem kontakt op met de waarnemer met de vraag of de waarneming inderdaad dubbel is en of er één verwijderd kan worden. Verwijder dan de waarneming met de minste informatie.

Een waarneming mag verder nooit zomaar verwijderd worden!

Waarnemingen die op onzeker of NA staan worden niet meegenomen in exports naar PGO`s.
Was getekend Hisko de Vries.

Wil je een fotovraag stellen op het forum lees dan dit eerst https://forum.waarneming.nl/smf/index.php?topic=452369.0