Afkortingen Vogelnamen

Gestart door Bart van Hoogstraten, april 05, 2011, 12:26:49 PM

Vorige topic - Volgende topic

Bart van Hoogstraten

Ik ben soms verbaasd over de afkortingen die er links en rechts gebruikt worden voor vogelnamen en soms moet ik even nadenken of navragen wat er nu weer bedoeld wordt.
Lijkt me leuk om er eens een overzichtje van te maken. Graag jullie aanvullingen!

(Tjee, het gaat hard met die lijst!) Volgens mij staan er inmiddels al dubbele in. Iemand zin om met een copy-paste handeling de dubbele eruit te halen (en ze op alfabetsiche volgorde te zetten  ;) )?

-Habapa (Halsbandparkiet);
-Robotap (Roodborsttapuit);
-Wikrutap (Witkruintapuit, door mezelf verzonnen nav Robotap)
-Boertjes (Boerenzwaluwen);
-Pimpeltjes (Pimpelmezen);
-Kooltjes (Koolmezen);
-GP-tjes (Graspiepers (LET OP dus GEEN GOUDPLEVIER!!!);
-Grapjes (Graspiepers);
-Kwik (Kwikstaart);
-Tjif (Tjiftjaf);
-Kar (Karekiet);
-Grobo (Grote Bonte Specht);
-Mibo (Middelste Bonte Specht);
-Zillie (zilverreiger);
-Stovje (stormvogeltje);
-Miza (middelst zaagbek);
-Kraan (kraanvogel);
-Alie (aalscholver);
-Grote Zillie (Grote Zilverreiger);
-Kleine Zillie (Kleine Zilverreiger);
-Grote Bur of Grote Burry (Grote Burgemeester);
-Kleine Bur of Kleine Burry (Kleine Burgemeester);
-Kiek (Kiekendief);
-Visa (Visarend);
-Zwoi of Zwarte Ooi (Zwarte Ooievaar);
-Kranen of Kraantjes (Kraanvogels);
-Leeuw (Leeuwerik);
-Kortsnavel (Kortsnavelboomkruiper);
-Drietenen of Drieteentjes (Drieteenstrandloper);
-Bontjes (Bonte Strandlopers);
-Ali (Aalscholver);
-Ooi (Ooievaar)
-Kollen of Kollies (Kolganzen);
-Brandjes (Brandganzen);
-Miza (Middelste Zaagbek);
-RPB (Ruigpootbuizerd);
-Klein Mantel (Kleine Mantelmeeuw);
-Grote Mantel (Grote Mantelmeeuw);
-Vlieg (Vliegenvanger);
-Blako (Bladkoning);
-Eurokan (Europese Kanarie);
-Fitjif (Samenvoeging van Dombo's als ze het verschil tussen een Fitis en Tjiftjaf niet hebben kunnen waarnemen);
-Fitjafluiter (Min of meer hetzelfde alleen voor nog grotere Dombo's  ;D );
-Nellie (Nijlgans);
-Veldje (Veldleeuwerik);
-Euro (Europese Kanarie);
-Amigo (Amerikaanse Goudplevier);
-Zoto (Zomertortel);
-Tuto (Turkse Tortel);
-Zipl (Zilverplevier);
-Rabo ( Raddes Boszanger);
-Brubo (Bruine Boszanger);
-Pabo (Pallas' Boszanger);
-Sibopie (Siberische Boompieper);
-Bontbek (Bontbekplevier);
-Zwartje (Zwarte Zee-eend);
-Gent (Jan-van-Gent);
-Nosto (Noordse Stormvogel);
-A/Z (Alk/Zeekoet);
-Giertje (Gierzwaluw);
-Huisje (Huiszwaluw);
-Wita (Wintertaling);
-Stovje (Ander woord voor Stormvogeltje);
-Zillie (Nader te specificeren zilverreiger (meestal Grote);
-Pijl (Nader te specificeren pijlstormvogel);
-Jan óf Gent (Jan-van-Gent);
-Zwooi (Zwarte Ooievaar);
-Miza (Middelste Zaagbek);
-Grapje (Graspieper);
-Steltje (Nader te specificeren steltloper);
-Acro (Nader te specificeren 'riet'zanger (Acrocephalus);
-Grote Burrie (Grote Burgemeester);
-Noordse Dief (Nog ongedetermineerde stern, Noordse stern of Visdief);
-AZ'je (Ongedetermineerde alk, meestal Alk of Zeekoet);
-Mibo (Middelste Bonte Specht);
-Noor (Noordse stern);
-Phyllo (Nader te specificeren loofzanger (Phylloscopus);   
-Zwibis (Zwarte Ibis);
-Nona (Noordse Nachtegaal);
-Robotap (Roodborsttapuit);
-Alie (Aalscholver);
-Boertje (Boerenzwaluw);
-Oever (Oeverzwaluw);
-Kiek (Nader te specificeren kiekendief (Circus);
-Wita (Wintertaling);
-AmWita (Amerikaanse Wintertaling);
-Zwartje (Zwarte zee-eend);
-Kraan (Kraanvogel);
-Trapgans (Grote trap);
-ZiPl, GoPl, inclusief variaties als; BoPl, KlPl, MoPl, StrPl, KiPl, HePl enz. : resp. Zilverplevier, Goudplevier, Bontbekplevier, Kleine Plevier, Morinelplevier, Strandplevier, Killdeerplevier en Herdersplevier);
-Zwam (Zwartkopmeeuw);
-Cach en Micha (Pontische meeuw (naar lat. naam: cachinnans) en Geelpootmeeuw (naar lat. naam: michahellis);
-Pabo (Palestijnse Bosuil);
-Kwik (Kwikstaart, vaak alba of yarrellii);
-Blar (Blauwe Reiger);
-Turel (Tureluur);
-Zipel (Zilverplevier);
-Gopl (Goudplevier);
-Zwam (Zwartkopmeeuw);
-AZ'tje (alk/zeekoet);
-Nostofo (Noordse Stormvogel);
-Pijl (Pijlstormvogel);
-Jan (Jan-van-Gent);
-Blar (Blauwe Reiger);
-Zwibis (Zwarte Ibis);
-Wita (Wintertaling);
-Zwartje (Zwarte Zee-eend);
-ral (Waterral);
-Bontje (Bonte Strandloper);
-Frapo (Franjepoot);
-Miza (Middelste Zaagbek);
-Noordse dief (Visdief/Noordse Stern);
-Papduiker (Papegaaiduiker);
-Tuto (Turkse Tortel);
-Zoto (Zomertortel);
-Grobo (Grote Bonte Specht);
-Mibo (Middelste Bonte Specht);
-Sibopi (Siberische Boompieper);
-GGK (Grote Gele Kwik);
-Nona (Noordse Nachtegaal);
-Robotap (Roodborsttapuit);
-Kram (Kramsvogel);
-Sibsprink (Siberische Sprinkhaanzanger);
-Klekar (Kleine Karekiet);
-Pabo (Palla's Boszanger);
-Zwakra (Zwarte Kraai);
-Barm (Barmsijs);
-Rotjes (Rotgans);
-PaHoZu (Palestijnse Honingzuiger);
Vriendelijke groet! Bart van Hoogstraten

De toekomst van Waarneming is onzeker. Draag bij aan het voortbestaan en betaal gewoon jaarlijks € 25,- abonnementskosten!
https://waarneming.nl/donate/

Robert V.T

#1
-Zillie (zilverreiger)
-Stovje (stormvogeltje)
-Miza (middelst zaagbek)
-Kraan (kraanvogel)
-Alie (aalscholver)
Groeten,

Robert van Tiel

Theovanv

Wij noemen op de telpost Graspiepers Grapies,

Grote Zilverreiger - Grote Zillie
Kleine Zilverreiger - Kleine Zillie
Grote Burgemeester - Grote Bur of Grote Burry
Kleine Burgemeester - Kleine Bur of Kleine Burry
Kiekendief - Kiek
Visarend - Visa
Zwarte Ooievaar - Zwoi of Zwarte Ooi
Kraanvogels - Kranen of Kraantjes
Leeuwerik - Leeuw
Kortsnavelboomkruiper - Kortsnavel
Drieteenstrandloper - Drietenen of Drieteentjes
Bonte Strandlopers - Bontjes
Aalscholver- Ali
Ooievaar - Ooi
Kolganzen - Kollen of Kollies
Brandganzen - Brandjes
Middelste Zaagbek - Miza
Ruigpootbuizerd - RPB
Kleine Mantelmeeuw - Klein Mantel
Grote Mantelmeeuw - Grote Mantel
Vliegenvanger - Vlieg
Bladkoning - Blako
Europese Kanarie - Eurokan

Theo van Veenendaal

Margreet Kwh

Een leuke vind ik ook: Fitjif, voor Fitis + Tjiftjaf.
met vriendelijke groet, Margreet Kouwenhoven

Bart van Hoogstraten

Citaat van: MarKoHu op april 05, 2011, 12:59:52 PM
Een leuke vind ik ook: Fitjif, voor Fitis + Tjiftjaf.

HAHA -> zo heb ik er voor mezelf nog eentje verzonnen als het me te snel gaat: Fitjafluiter!  ;D ;D ;D
Vriendelijke groet! Bart van Hoogstraten

De toekomst van Waarneming is onzeker. Draag bij aan het voortbestaan en betaal gewoon jaarlijks € 25,- abonnementskosten!
https://waarneming.nl/donate/

frankneijts

Nellie (Nijlgans)
Veldje (Veldleeuwerik)
Euro (Europese Kanarie)
Groeten,

Frank

"When logic and proportion have fallen sloppy dead...
Remember what the dormouse said: feed your head!"
Grace Slick in 'White Rabbit'

Bas vd Burg

#6
Amigo (Amerikaanse Goudplevier)
Zoto (Zomertortel)
Tuto (Turkse Tortel)
Zipl (Zilverplevier)
Rabo ( Raddes Boszanger)
Brubo (Bruine Boszanger)
Pabo (Pallas' Boszanger)
Sibopie (Siberische Boompieper)
Bontbek (Bontbekplevier)
Zwartje (Zwarte Zee-eend)
Gent (Jan-van-Gent)
Nosto (Noordse Stormvogel)
A/Z (Alk/Zeekoet)
Giertje (Gierzwaluw)
Huisje (Huiszwaluw)
Wita (Wintertaling)
groetjes,

Bas vd Burg
Katwijk ZHmijn kattukse jaarlijst 2012

Bas vd Burg

En hier staan ook nog wat afkortingen (veelal wel genoemd in dit topic):
http://www.freewebs.com/hoaxbirders/begrippenenafkortingen.htm
groetjes,

Bas vd Burg
Katwijk ZHmijn kattukse jaarlijst 2012

firecrest

Zipel - Zilverplevier
Gopl - Goudplevier
Zwam - Zwartkopmeeuw
AZ'tje = alk/zeekoet
Nostofo = Noordse Stormvogel
Pijl = Pijlstormvogel
Jan = Jan-van-Gent
Blar = Blauwe Reiger
Zwibis = Zwarte Ibis
Wita = Wintertaling
Zwartje = Zwarte Zee-eend
ral = Waterral
Bontje = Bonte Strandloper
Frapo = Franjepoot
Miza = Middelste Zaagbek
Noordse dief = Visdief/Noordse Stern
Papduiker = Papegaaiduiker
Tuto = Turkse Tortel
Zoto = Zomertortel
Grobo = Grote Bonte Specht
Mibo = Middelste Bonte Specht
Sibopi = Siberische Boompieper
GGK = Grote Gele Kwik
Nona = Noordse Nachtegaal
Robotap = Roodborsttapuit
Kram = Kramsvogel
Sibsprink = Siberische Sprinkhaanzanger
Klekar = Kleine Karekiet
Pabo = Palla's Boszanger
Zwakra = Zwarte Kraai
Barm = Barmsijs


Bart van Hoogstraten

#9
-Pabo (Palestijnse Bosuil)  :huh:  :rolleye: :rolleye: :rolleye: Vast zeer gevaarlijk om in de buurt van te komen  ;)
Vriendelijke groet! Bart van Hoogstraten

De toekomst van Waarneming is onzeker. Draag bij aan het voortbestaan en betaal gewoon jaarlijks € 25,- abonnementskosten!
https://waarneming.nl/donate/

Bas vd Burg

Citaat van: Bart van Hoogstraten op april 05, 2011, 13:36:54 PM
-Pabo (Palestijnse Bosuil)  ??? :rolleye: :rolleye: :rolleye: Vast zeer gevaarlijk om in de buurt van te komen  ;)

Da's nu een typische hoaxbirders-actie al zeg ik het zelf ;D ;D

@Bart: ik zou wel de dubbele afkortingen een beetje uit de lijst verwijderen, dit voor de overzichtelijkheid  :duim:
groetjes,

Bas vd Burg
Katwijk ZHmijn kattukse jaarlijst 2012

ArjenDrost †

Rotjes - Rotgans
PaHoZu - Palestijnse Honingzuiger (niet erg nuttig hier, maar toch ;-) )

Bart van Hoogstraten

Citaat van: Bas vd Burg op april 05, 2011, 14:36:10 PM
@Bart: ik zou wel de dubbele afkortingen een beetje uit de lijst verwijderen, dit voor de overzichtelijkheid  :duim:

Ik ben nog op zoek naar een vrijwilliger die dat wil doen...  ;) (en of ie ook even de handel op alfabet zet).
Vriendelijke groet! Bart van Hoogstraten

De toekomst van Waarneming is onzeker. Draag bij aan het voortbestaan en betaal gewoon jaarlijks € 25,- abonnementskosten!
https://waarneming.nl/donate/

ArjenDrost †

Citaat van: Bart van Hoogstraten op april 05, 2011, 14:44:53 PM

Ik ben nog op zoek naar een vrijwilliger die dat wil doen...  ;) (en of ie ook even de handel op alfabet zet).

Ben bezig

petermeer

#14
Ajb.

A/Z, AZ'je (Ongedetermineerde alk, meestal Alk of Zeekoet);
Acro (Nader te specificeren 'riet'zanger (Acrocephalus);
Ali, Alie (Aalscholver);
AmWita (Amerikaanse Wintertaling);
Amigo (Amerikaanse Goudplevier);
Barm (Barmsijs);
Blako (Bladkoning);
Blar (Blauwe Reiger);
Boertje (Boerenzwaluw);
Bontbek (Bontbekplevier);
Bontje (Bonte Strandloper);
Brandjes (Brandganzen);
Brubo (Bruine Boszanger);
Cach en Micha (Pontische meeuw (naar lat. naam: cachinnans) en Geelpootmeeuw (naar lat. naam: michahellis);
Drietenen of Drieteentjes (Drieteenstrandloper);
Euro, Eurokan  (Europese Kanarie);
Fitjafluiter (Min of meer hetzelfde alleen voor nog grotere Dombo's  ;D );
Fitjif (Samenvoeging van Dombo's als ze het verschil tussen een Fitis en Tjiftjaf niet hebben kunnen waarnemen);
Frapo (Franjepoot);
GGK (Grote Gele Kwik);
GP-tjes (Graspiepers (LET OP dus GEEN GOUDPLEVIER!!!);
Gent (Jan-van-Gent);
Giertje (Gierzwaluw);
Gopl (Goudplevier);
Grapje (Graspieper);
Grobo (Grote Bonte Specht);
Grote Bur, Grote Burry, Grote Burrie (Grote Burgemeester);
Grote Mantel (Grote Mantelmeeuw);
Grote Zillie (Grote Zilverreiger);
Habapa (Halsbandparkiet);
Huisje (Huiszwaluw);
Jan óf Gent (Jan-van-Gent);
Kar (Karekiet);
Kiek (Nader te specificeren kiekendief (Circus);
Klein Mantel (Kleine Mantelmeeuw);
Kleine Bur of Kleine Burry (Kleine Burgemeester);
Kleine Zillie (Kleine Zilverreiger);
Klekar (Kleine Karekiet);
Kollen of Kollies (Kolganzen);
Kooltjes (Koolmezen);
Kortsnavel (Kortsnavelboomkruiper);
Kraan, Kranen of Kraantjes  (kraanvogel(s));
Kram (Kramsvogel);
Kwik (Kwikstaart, vaak alba of yarrellii);
Leeuw (Leeuwerik);
Mibo (Middelste Bonte Specht);
Miza (middelst zaagbek);
Nellie (Nijlgans);
Nona (Noordse Nachtegaal);
Noor (Noordse stern);
Noordse dief (Nog ongedetermineerde stern, Noordse stern of Visdief);
Nosto (Noordse Stormvogel);
Nostofo (Noordse Stormvogel);
Oever (Oeverzwaluw);
Ooi (Ooievaar)
PaHoZu (Palestijnse Honingzuiger);
Pabo (Pallas' Boszanger of Palestijnse Bosuil);
Papduiker (Papegaaiduiker);
Phyllo (Nader te specificeren loofzanger (Phylloscopus);   
Pijl (Nader te specificeren pijlstormvogel);
Pimpeltjes (Pimpelmezen);
RPB (Ruigpootbuizerd);
Rabo ( Raddes Boszanger);
Ral (Waterral);
Robotap (Roodborsttapuit);
Rotjes (Rotgans);
Sibopi (Siberische Boompieper);
Sibsprink (Siberische Sprinkhaanzanger);
Steltje (Nader te specificeren steltloper);
Stovje (Ander woord voor Stormvogeltje);
Tjif (Tjiftjaf);
Trapgans (Grote trap);
Turel (Tureluur);
Tuto (Turkse Tortel);
Veldje (Veldleeuwerik);
Visa (Visarend);
Vlieg (Vliegenvanger);
Wikrutap (Witkruintapuit, door mezelf verzonnen nav Robotap)
Wita (Wintertaling);
ZiPl, GoPl, inclusief variaties als; BoPl, KlPl, MoPl, StrPl, KiPl, HePl enz. : resp. Zilverplevier, Goudplevier, Bontbekplevier, Kleine Plevier, Morinelplevier, Strandplevier, Killdeerplevier en Herdersplevier);
Zillie (Nader te specificeren zilverreiger (meestal Grote);
Zipel (Zilverplevier);
Zipl (Zilverplevier);
Zoto (Zomertortel);
Zwakra (Zwarte Kraai);
Zwam (Zwartkopmeeuw);
Zwartje (Zwarte zee-eend);
Zwibis (Zwarte Ibis);
Zwoi, Zwooi  of Zwarte Ooi (Zwarte Ooievaar);
Groeten van Peter van der Meer
KNNV, afdeling Stichts-Hollandse Polderland

Hoe meer ik leer, hoe meer ik tot de ontdekking kom dat ik nog niets weet! (Socrates, 470-399 v. Chr.).

Jarinka

Ben ermee bezig, Bart ;)
Edit: hmm, zie net dat Peter al een lijst heeft geplaatst.
Groeten, Jarinka Heijink

ArjenDrost †

Mmmm, met 3 mensen tegelijk werken is niet handig ;)

Jarinka

Voor de liefhebber: deze lijst in tabelvorm in een Word-bestand.
Sommige termen heb ik nog wat meer samengevoegd (bv. Grapje of Grappie   Graspieper). Ik zal vanmiddag/vanavond overleggen met Stijn of de lijst ook op de site van DFB kan komen :)
Groeten, Jarinka Heijink

Bart van Hoogstraten

Citaat van: Jarinka op april 05, 2011, 15:08:02 PM
Voor de liefhebber: deze lijst in tabelvorm in een Word-bestand.
Sommige termen heb ik nog wat meer samengevoegd (bv. Grapje of Grappie   Graspieper). Ik zal vanmiddag/vanavond overleggen met Stijn of de lijst ook op de site van DFB kan komen :)

Wat goe-hoed! Maar ik ben bang dat er wellicht nog aanvullingen gaan binnendruppelen, straks na het warme eten...
Vriendelijke groet! Bart van Hoogstraten

De toekomst van Waarneming is onzeker. Draag bij aan het voortbestaan en betaal gewoon jaarlijks € 25,- abonnementskosten!
https://waarneming.nl/donate/

firecrest

Citaat van: ArjenDrost op april 05, 2011, 14:38:25 PM
PaHoZu - Palestijnse Honingzuiger (niet erg nuttig hier, maar toch ;-) )
Tja, als we zo gaan spelen.
motje - motmot

Jarinka

Citaat van: Bart van Hoogstraten op april 05, 2011, 15:29:33 PM
Citaat van: Jarinka op april 05, 2011, 15:08:02 PM
Voor de liefhebber: deze lijst in tabelvorm in een Word-bestand.
Sommige termen heb ik nog wat meer samengevoegd (bv. Grapje of Grappie   Graspieper). Ik zal vanmiddag/vanavond overleggen met Stijn of de lijst ook op de site van DFB kan komen :)

Wat goe-hoed! Maar ik ben bang dat er wellicht nog aanvullingen gaan binnendruppelen, straks na het warme eten...
Geen probleem, daarom heet deze V1 ;) Vanavond maak ik een V2, en daarna zal het meeste wel zijn binnengedruppeld.
Groeten, Jarinka Heijink

Bart van Hoogstraten

#21
Citaat van: firecrest op april 05, 2011, 15:33:02 PM
Citaat van: ArjenDrost op april 05, 2011, 14:38:25 PM
PaHoZu - Palestijnse Honingzuiger (niet erg nuttig hier, maar toch ;-) )
Tja, als we zo gaan spelen.
motje - motmot

Haha -> Mijn vogelgids en zijn gidsvrienden in Gambia noemen the Common Bulbul (Grauwe Buulbuul), "Fucking Bulbul"!  ;D (niet zozeer een afkorting maar wel een grappige locale bijnaam).
Vriendelijke groet! Bart van Hoogstraten

De toekomst van Waarneming is onzeker. Draag bij aan het voortbestaan en betaal gewoon jaarlijks € 25,- abonnementskosten!
https://waarneming.nl/donate/

petermeer

Citaat van: Bart van Hoogstraten op april 05, 2011, 15:38:51 PMHaha -> Mijn vogelgids en zijn gidsvrienden in Gambia noemen the Common Bulbul (Grauwe Buulbuul), "Fucking Bulbul"!  ;D (niet zozeer een afkorting maar wel een grappige locale bijnaam).
Foei Bart, kuis je taal.  ;)
Groeten van Peter van der Meer
KNNV, afdeling Stichts-Hollandse Polderland

Hoe meer ik leer, hoe meer ik tot de ontdekking kom dat ik nog niets weet! (Socrates, 470-399 v. Chr.).

firecrest

Citaat van: Bart van Hoogstraten op april 05, 2011, 15:38:51 PM
Citaat van: firecrest op april 05, 2011, 15:33:02 PM
Citaat van: ArjenDrost op april 05, 2011, 14:38:25 PM
PaHoZu - Palestijnse Honingzuiger (niet erg nuttig hier, maar toch ;-) )
Tja, als we zo gaan spelen.
motje - motmot

Haha -> Mijn vogelgids en zijn gidsvrienden in Gambia noemen the Common Bulbul (Grauwe Buulbuul), "Fucking Bulbul"!  ;D (niet zozeer een afkorting maar wel een grappige locale bijnaam).
En zit daar ook nog een reden achter? :P

Bas vd Burg

#24
Ik zou trouwens "Pabo" (afkorting voor Palestijnse Bosuil) weglaten, deze afkorting voor deze soort zal je niet heel erg vaak op het forum tegen gaan komen ;D ;D

En hierbij nog wat andere afkortingen:
- Sibtjif (Siberische Tjiftjaf)
- Ibtjif (Iberische Tjiftjaf)
- Kuifali (Kuifaalscholver)
- stovje (met kleine letter "s", aanduiding voor een stormvogeltje waarvan de determinatie nog niet helemaal rond is, meestal als dit wordt geroepen denken anderen dat er dus een Stormvogeltje aankomt, niet te vaak gebruiken dus  ;D ;D )
- Grote Gele (Grote Gele Kwikstaart)
- jager (aanduiding voor jager spec)

En dan natuurlijk nog de vele andere "afkortingen" zoals Witte Kwik, Rouwkwik, Gele Kwik, Noordse Kwik, Engelse Kwik, Noordse Pijl, Grauwe Pijl, Vale Pijl, Groenpoot, Temminck, Krombek, enz enz enz

Overigens heb je nog de afkortingen die worden gebruikt bij broedvogelkartering, zie bijlage 5 van http://www.sovon.nl/pdf/Handleiding_Broedvogels_2011.pdf Echter, deze afkortingen zal je volgens mij niet zo heel vaak tegenkomen op het forum vermoed ik.
groetjes,

Bas vd Burg
Katwijk ZHmijn kattukse jaarlijst 2012

JohanvantBosch

#25
Ik zie Vaaltje er nog niet tussen staan: Vaal Stormvogeltje

EDIT:
Klever - Boomklever

Bart van Hoogstraten

Citaat van: firecrest op april 05, 2011, 16:05:02 PM
Citaat van: Bart van Hoogstraten op april 05, 2011, 15:38:51 PM
Citaat van: firecrest op april 05, 2011, 15:33:02 PM
Citaat van: ArjenDrost op april 05, 2011, 14:38:25 PM
PaHoZu - Palestijnse Honingzuiger (niet erg nuttig hier, maar toch ;-) )
Tja, als we zo gaan spelen.
motje - motmot

Haha -> Mijn vogelgids en zijn gidsvrienden in Gambia noemen the Common Bulbul (Grauwe Buulbuul), "Fucking Bulbul"!  ;D (niet zozeer een afkorting maar wel een grappige locale bijnaam).
En zit daar ook nog een reden achter? :P

Beestje is bijzonder dominant op andere soorten, onderling ook heel erg competitief, heel erg luidruchtig en erg talrijk (in bebouwd gebied althans). Als je op afstand een vogeltje ziet en je pakt je kiekert heb je meer dan 50% kans dat het een "Fucking Bulbul" is...
Vriendelijke groet! Bart van Hoogstraten

De toekomst van Waarneming is onzeker. Draag bij aan het voortbestaan en betaal gewoon jaarlijks € 25,- abonnementskosten!
https://waarneming.nl/donate/

Bart van Hoogstraten

Citaat van: petermeer op april 05, 2011, 15:57:23 PM
Foei Bart, kuis je taal.  ;)

Mwoah, Vincent is er toch niet, kunnen we lekker keten  ;)
Vriendelijke groet! Bart van Hoogstraten

De toekomst van Waarneming is onzeker. Draag bij aan het voortbestaan en betaal gewoon jaarlijks € 25,- abonnementskosten!
https://waarneming.nl/donate/

Jan vH

Soepje: Soepeend (of -gans).
Jan van Harten
Validator Plantengallen

Bart van Hoogstraten

Vriendelijke groet! Bart van Hoogstraten

De toekomst van Waarneming is onzeker. Draag bij aan het voortbestaan en betaal gewoon jaarlijks € 25,- abonnementskosten!
https://waarneming.nl/donate/