Afkortingen Vogelnamen

Gestart door Bart van Hoogstraten, april 05, 2011, 12:26:49 PM

Vorige topic - Volgende topic

HPM

Citaat van: Bart van Hoogstraten op april 14, 2011, 17:33:42 PM
Ik ontdekte nog dat er een officiële afkortingenlijst bestaat van het SOVON (blz 39 en 40 van de .pdf in de bijlage, weinig Kb's). Opvallend hierbij zijn de afkortingen voor Hop (=Hop), Keep (=Keep), Kwak (=Kwak) en Sijs (=Sijs)  ;D  Maar deze afkortingen zijn bedoeld om in te vullen in je SOVON-waarnemingsformulier, niet om uit te spreken.

Inventariseerders en systematische tellers, al dan niet voor SOVON, gebruiken vrijwel uitsluitend afkortingen, om ruimte en tijd te besparen. Probeer je bijvoorbeeld eens een veldkaart van een broedvogelkarteerder in een goed gebied voor te stellen waarop alle namen voluit zijn geschreven. Als ze er al op zouden passen zou zo'n kaart volledig onleesbaar en onbruikbaar zijn. Het zou ook gewoon teveel tijd kosten om ze voluit te schrijven. Ik gebruik afkortingen van 1 tot 4 letters en die zullen deels alleen maar 'toevallig' overeenkomen met de door SOVON geadviseerde. Afkortingen voor vogelnamen werden met dat doel al gebruikt lang voordat SOVON bestond.
Herman van der Meer

Bart van Hoogstraten

Ik heb 3 nieuwe -> "Woestijn", "Kaspische" en "Mongool".
Vriendelijke groet! Bart van Hoogstraten

De toekomst van Waarneming is onzeker. Draag bij aan het voortbestaan en betaal gewoon jaarlijks € 25,- abonnementskosten!
https://waarneming.nl/donate/

Jos Welbedacht

Jos Welbedacht, Groningen
I said you could find me where the Nighthawks fly - dEUS: One advice, Space
 

Bart van Hoogstraten

Weer een nieuwe:
sib taling of sibta = Siberische Taling
Vriendelijke groet! Bart van Hoogstraten

De toekomst van Waarneming is onzeker. Draag bij aan het voortbestaan en betaal gewoon jaarlijks € 25,- abonnementskosten!
https://waarneming.nl/donate/

Vincent Hart

Citaat van: Bart van Hoogstraten op april 27, 2011, 18:48:12 PM
Ik heb 3 nieuwe -> "Woestijn", "Kaspische" en "Mongool".
Analoog aan 'zipl' zou je daar 'wopl', 'kapl' en 'mopl' van kunnen maken. Kun je een mongoolse/woestijnplevier niet op soort brengen dan heb je een typisch gevalletje 'mowopl' (of 'womopl'?)
Groet, Vincent


Als je goed om je heen kijkt
zie je dat alles gekleurd is                    K. Schippers

Danny katerbarg

Citaat van: Bart van Hoogstraten op april 05, 2011, 12:26:49 PM
Ik ben soms verbaasd over de afkortingen die er links en rechts gebruikt worden voor vogelnamen en soms moet ik even nadenken of navragen wat er nu weer bedoeld wordt.
Lijkt me leuk om er eens een overzichtje van te maken. Graag jullie aanvullingen!

(Tjee, het gaat hard met die lijst!) Volgens mij staan er inmiddels al dubbele in. Iemand zin om met een copy-paste handeling de dubbele eruit te halen (en ze op alfabetsiche volgorde te zetten  ;) )?

-Habapa (Halsbandparkiet);
-Robotap (Roodborsttapuit);
-Wikrutap (Witkruintapuit, door mezelf verzonnen nav Robotap)
-Boertjes (Boerenzwaluwen);
-Pimpeltjes (Pimpelmezen);
-Kooltjes (Koolmezen);
-GP-tjes (Graspiepers (LET OP dus GEEN GOUDPLEVIER!!!);
-Grapjes (Graspiepers);
-Kwik (Kwikstaart);
-Tjif (Tjiftjaf);
-Kar (Karekiet);
-Grobo (Grote Bonte Specht);
-Mibo (Middelste Bonte Specht);
-Zillie (zilverreiger);
-Stovje (stormvogeltje);
-Miza (middelst zaagbek);
-Kraan (kraanvogel);
-Alie (aalscholver);
-Grote Zillie (Grote Zilverreiger);
-Kleine Zillie (Kleine Zilverreiger);
-Grote Bur of Grote Burry (Grote Burgemeester);
-Kleine Bur of Kleine Burry (Kleine Burgemeester);
-Kiek (Kiekendief);
-Visa (Visarend);
-Zwoi of Zwarte Ooi (Zwarte Ooievaar);
-Kranen of Kraantjes (Kraanvogels);
-Leeuw (Leeuwerik);
-Kortsnavel (Kortsnavelboomkruiper);
-Drietenen of Drieteentjes (Drieteenstrandloper);
-Bontjes (Bonte Strandlopers);
-Ali (Aalscholver);
-Ooi (Ooievaar)
-Kollen of Kollies (Kolganzen);
-Brandjes (Brandganzen);
-Miza (Middelste Zaagbek);
-RPB (Ruigpootbuizerd);
-Klein Mantel (Kleine Mantelmeeuw);
-Grote Mantel (Grote Mantelmeeuw);
-Vlieg (Vliegenvanger);
-Blako (Bladkoning);
-Eurokan (Europese Kanarie);
-Fitjif (Samenvoeging van Dombo's als ze het verschil tussen een Fitis en Tjiftjaf niet hebben kunnen waarnemen);
-Fitjafluiter (Min of meer hetzelfde alleen voor nog grotere Dombo's  ;D );
-Nellie (Nijlgans);
-Veldje (Veldleeuwerik);
-Euro (Europese Kanarie);
-Amigo (Amerikaanse Goudplevier);
-Zoto (Zomertortel);
-Tuto (Turkse Tortel);
-Zipl (Zilverplevier);
-Rabo ( Raddes Boszanger);
-Brubo (Bruine Boszanger);
-Pabo (Pallas' Boszanger);
-Sibopie (Siberische Boompieper);
-Bontbek (Bontbekplevier);
-Zwartje (Zwarte Zee-eend);
-Gent (Jan-van-Gent);
-Nosto (Noordse Stormvogel);
-A/Z (Alk/Zeekoet);
-Giertje (Gierzwaluw);
-Huisje (Huiszwaluw);
-Wita (Wintertaling);
-Stovje (Ander woord voor Stormvogeltje);
-Zillie (Nader te specificeren zilverreiger (meestal Grote);
-Pijl (Nader te specificeren pijlstormvogel);
-Jan óf Gent (Jan-van-Gent);
-Zwooi (Zwarte Ooievaar);
-Miza (Middelste Zaagbek);
-Grapje (Graspieper);
-Steltje (Nader te specificeren steltloper);
-Acro (Nader te specificeren 'riet'zanger (Acrocephalus);
-Grote Burrie (Grote Burgemeester);
-Noordse Dief (Nog ongedetermineerde stern, Noordse stern of Visdief);
-AZ'je (Ongedetermineerde alk, meestal Alk of Zeekoet);
-Mibo (Middelste Bonte Specht);
-Noor (Noordse stern);
-Phyllo (Nader te specificeren loofzanger (Phylloscopus);   
-Zwibis (Zwarte Ibis);
-Nona (Noordse Nachtegaal);
-Robotap (Roodborsttapuit);
-Alie (Aalscholver);
-Boertje (Boerenzwaluw);
-Oever (Oeverzwaluw);
-Kiek (Nader te specificeren kiekendief (Circus);
-Wita (Wintertaling);
-AmWita (Amerikaanse Wintertaling);
-Zwartje (Zwarte zee-eend);
-Kraan (Kraanvogel);
-Trapgans (Grote trap);
-ZiPl, GoPl, inclusief variaties als; BoPl, KlPl, MoPl, StrPl, KiPl, HePl enz. : resp. Zilverplevier, Goudplevier, Bontbekplevier, Kleine Plevier, Morinelplevier, Strandplevier, Killdeerplevier en Herdersplevier);
-Zwam (Zwartkopmeeuw);
-Cach en Micha (Pontische meeuw (naar lat. naam: cachinnans) en Geelpootmeeuw (naar lat. naam: michahellis);
-Pabo (Palestijnse Bosuil);
-Kwik (Kwikstaart, vaak alba of yarrellii);
-Blar (Blauwe Reiger);
-Turel (Tureluur);
-Zipel (Zilverplevier);
-Gopl (Goudplevier);
-Zwam (Zwartkopmeeuw);
-AZ'tje (alk/zeekoet);
-Nostofo (Noordse Stormvogel);
-Pijl (Pijlstormvogel);
-Jan (Jan-van-Gent);
-Blar (Blauwe Reiger);
-Zwibis (Zwarte Ibis);
-Wita (Wintertaling);
-Zwartje (Zwarte Zee-eend);
-ral (Waterral);
-Bontje (Bonte Strandloper);
-Frapo (Franjepoot);
-Miza (Middelste Zaagbek);
-Noordse dief (Visdief/Noordse Stern);
-Papduiker (Papegaaiduiker);
-Tuto (Turkse Tortel);
-Zoto (Zomertortel);
-Grobo (Grote Bonte Specht);
-Mibo (Middelste Bonte Specht);
-Sibopi (Siberische Boompieper);
-GGK (Grote Gele Kwik);
-Nona (Noordse Nachtegaal);
-Robotap (Roodborsttapuit);
-Kram (Kramsvogel);
-Sibsprink (Siberische Sprinkhaanzanger);
-Klekar (Kleine Karekiet);
-Pabo (Palla's Boszanger);
-Zwakra (Zwarte Kraai);
-Barm (Barmsijs);
-Rotjes (Rotgans);
-PaHoZu (Palestijnse Honingzuiger);
zwartkopmeeuw roodborsttuipuit en blauwe reiger staan er 2x in!
met vriendelijke groeten,
Danny Katerbarg( 29 jaar), Emmen

levenslijst vogels: 282
update: 04-02-2024 20:50

Vincent Hart

(ontdubbelen/samenvoegen mag je zelf doen ;))
 
-A/Z (Alk/Zeekoet);
-Acro (Nader te specificeren 'riet'zanger (Acrocephalus);
-Ali (Aalscholver);
-Alie (aalscholver);
-Alie (Aalscholver);
-Amigo (Amerikaanse Goudplevier);
-AmWita (Amerikaanse Wintertaling);
-AZ'je (Ongedetermineerde alk, meestal Alk of Zeekoet);
-AZ'tje (alk/zeekoet);
-Barm (Barmsijs);
-Blako (Bladkoning);
-Blar (Blauwe Reiger);
-Blar (Blauwe Reiger);
-Boertje (Boerenzwaluw);
-Boertjes (Boerenzwaluwen);
-Bontbek (Bontbekplevier);
-Bontje (Bonte Strandloper);
-Bontjes (Bonte Strandlopers);
-Brandjes (Brandganzen);
-Brubo (Bruine Boszanger);
-Cach en Micha (Pontische meeuw (naar lat. naam: cachinnans) en Geelpootmeeuw (naar lat. naam: michahellis);
-Drietenen of Drieteentjes (Drieteenstrandloper);
-Euro (Europese Kanarie);
-Eurokan (Europese Kanarie);
-Fitjafluiter (Min of meer hetzelfde alleen voor nog grotere Dombo's  );
-Fitjif (Samenvoeging van Dombo's als ze het verschil tussen een Fitis en Tjiftjaf niet hebben kunnen waarnemen);
-Frapo (Franjepoot);
-Gent (Jan-van-Gent);
-GGK (Grote Gele Kwik);
-Giertje (Gierzwaluw);
-Gopl (Goudplevier);
-GP-tjes (Graspiepers (LET OP dus GEEN GOUDPLEVIER!!!);
-Grapje (Graspieper);
-Grapjes (Graspiepers);
-Grobo (Grote Bonte Specht);
-Grobo (Grote Bonte Specht);
-Grote Bur of Grote Burry (Grote Burgemeester);
-Grote Burrie (Grote Burgemeester);
-Grote Mantel (Grote Mantelmeeuw);
-Grote Zillie (Grote Zilverreiger);
-Habapa (Halsbandparkiet);
-Huisje (Huiszwaluw);
-Jan (Jan-van-Gent);
-Jan óf Gent (Jan-van-Gent);
-Kar (Karekiet);
-Kiek (Kiekendief);
-Kiek (Nader te specificeren kiekendief (Circus);
-Klein Mantel (Kleine Mantelmeeuw);
-Kleine Bur of Kleine Burry (Kleine Burgemeester);
-Kleine Zillie (Kleine Zilverreiger);
-Klekar (Kleine Karekiet);
-Kollen of Kollies (Kolganzen);
-Kooltjes (Koolmezen);
-Kortsnavel (Kortsnavelboomkruiper);
-Kraan (kraanvogel);
-Kraan (Kraanvogel);
-Kram (Kramsvogel);
-Kranen of Kraantjes (Kraanvogels);
-Kwik (Kwikstaart, vaak alba of yarrellii);
-Kwik (Kwikstaart);
-Leeuw (Leeuwerik);
-Mibo (Middelste Bonte Specht);
-Mibo (Middelste Bonte Specht);
-Mibo (Middelste Bonte Specht);
-Miza (middelst zaagbek);
-Miza (Middelste Zaagbek);
-Miza (Middelste Zaagbek);
-Miza (Middelste Zaagbek);
-Nellie (Nijlgans);
-Nona (Noordse Nachtegaal);
-Nona (Noordse Nachtegaal);
-Noor (Noordse stern);
-Noordse Dief (Nog ongedetermineerde stern, Noordse stern of Visdief);
-Noordse dief (Visdief/Noordse Stern);
-Nosto (Noordse Stormvogel);
-Nostofo (Noordse Stormvogel);
-Oever (Oeverzwaluw);
-Ooi (Ooievaar)
-Pabo (Palestijnse Bosuil);
-Pabo (Palla's Boszanger);
-Pabo (Pallas' Boszanger);
-PaHoZu (Palestijnse Honingzuiger);
-Papduiker (Papegaaiduiker);
-Phyllo (Nader te specificeren loofzanger (Phylloscopus);   
-Pijl (Nader te specificeren pijlstormvogel);
-Pijl (Pijlstormvogel);
-Pimpeltjes (Pimpelmezen);
-Rabo ( Raddes Boszanger);
-ral (Waterral);
-Robotap (Roodborsttapuit);
-Robotap (Roodborsttapuit);
-Robotap (Roodborsttapuit);
-Rotjes (Rotgans);
-RPB (Ruigpootbuizerd);
-Sibopi (Siberische Boompieper);
-Sibopie (Siberische Boompieper);
-Sibsprink (Siberische Sprinkhaanzanger);
-Steltje (Nader te specificeren steltloper);
-Stovje (Ander woord voor Stormvogeltje);
-Stovje (stormvogeltje);
-Tjif (Tjiftjaf);
-Trapgans (Grote trap);
-Turel (Tureluur);
-Tuto (Turkse Tortel);
-Tuto (Turkse Tortel);
-Veldje (Veldleeuwerik);
-Visa (Visarend);
-Vlieg (Vliegenvanger);
-Wikrutap (Witkruintapuit, door mezelf verzonnen nav Robotap)
-Wita (Wintertaling);
-Wita (Wintertaling);
-Wita (Wintertaling);
-Zillie (Nader te specificeren zilverreiger (meestal Grote);
-Zillie (zilverreiger);
-Zipel (Zilverplevier);
-Zipl (Zilverplevier);
-ZiPl, GoPl, inclusief variaties als; BoPl, KlPl, MoPl, StrPl, KiPl, HePl enz. : resp. Zilverplevier, Goudplevier, Bontbekplevier, Kleine Plevier, Morinelplevier, Strandplevier, Killdeerplevier en Herdersplevier);
-Zoto (Zomertortel);
-Zoto (Zomertortel);
-Zwakra (Zwarte Kraai);
-Zwam (Zwartkopmeeuw);
-Zwam (Zwartkopmeeuw);
-Zwartje (Zwarte Zee-eend);
-Zwartje (Zwarte zee-eend);
-Zwartje (Zwarte Zee-eend);
-Zwibis (Zwarte Ibis);
-Zwibis (Zwarte Ibis);
-Zwoi of Zwarte Ooi (Zwarte Ooievaar);
-Zwooi (Zwarte Ooievaar);
Groet, Vincent


Als je goed om je heen kijkt
zie je dat alles gekleurd is                    K. Schippers

Jarinka

Citaat van: dannytheanimalman op mei 18, 2011, 23:18:41 PMzwartkopmeeuw roodborsttuipuit en blauwe reiger staan er 2x in!
Klopt, maar in de versie op de site niet.
Groeten, Jarinka Heijink

frankmeer

#98
JuKra = Jufferkraanvogel
Taibo = Taigaboomkruiper
Veriza = Veldrietzanger
Kwako = Kwartelkoning
En Kasp (= Kaspische Plevier) stond er ook nog niet bij (evenals SibTa)!
Frank van der Meer

frankmeer

Woevi = Woestijnvink
OTo = Oosterse Tortel
Bloru = Blonde Ruiter
Frank van der Meer

maartenimmerzeel

PK'tje staat er nog niet bij voor de dodaars alias plofkont.
Groet Maarten Immerzeel


willemxd

Gink= goudvink

Romus= Roodmus


HPM

Herman van der Meer

Rickschonewille

Ik snap eigenlijk niet waarom je niet gewoon de volle naam typt/zegt bij bijvoorbeeld Goudvink en Roodmus ( En sommige andere... ) Dat je het bij een Aziatische Roodborsttapuit zegt, of bij een siberische boompieper, dat snap ik wel. Maar om nou Gink te schrijven ipv Goudvink... Ik denk dat 4/5 je raar aankijkt als je Gink zegt  :rolleye:

HPM

Citaat van: Rickschonewille op juni 27, 2011, 08:09:35 AM
Ik snap eigenlijk niet waarom je niet gewoon de volle naam typt/zegt bij bijvoorbeeld Goudvink en Roodmus ( En sommige andere... ) Dat je het bij een Aziatische Roodborsttapuit zegt, of bij een siberische boompieper, dat snap ik wel. Maar om nou Gink te schrijven ipv Goudvink... Ik denk dat 4/5 je raar aankijkt als je Gink zegt  :rolleye:

Juist bij soorten als Aziatische Roodborsttapuit of siberische boompieper begrijp ik het niet. Als je zeldzame soorten tegenkomt schrijf je dat toch juist voluit, met  hoofdletters, onderstreept en met drie uitroeptekens? ROODMUS !!!
Op het forum is geen ruimtegebrek dus dat kan geen reden zijn om afkortingen te gebruiken. Het is meestal gewoon luiheid of omdat men de indruk wil wekken dan men nog met die bijzondere soort in de klas heeft gezeten.

Herman van der Meer

DuDe

Ik vind jou ook best wel uniek, HPM  ;)
Vriendelijke groet van Rineke Dedding en/of Axel Duivenvoorden

(Indien niet anders gemeld betreft het Axel...)

HPM

Citaat van: DuDe op juni 27, 2011, 11:15:04 AM
Ik vind jou ook best wel uniek, HPM  ;)

Brian: You are all different!
Aanbidders in koor: We are all different!
Een aanbidder: I'm not!

Herman van der Meer

Vincent Hart

Citaat van: HPM op juni 27, 2011, 11:34:57 AMBrian: You are all different!
Aanbidders in koor: We are all different!
Een aanbidder: I'm not!
Een van de allerbeste 'dia'logen uit die film  ;D
Groet, Vincent


Als je goed om je heen kijkt
zie je dat alles gekleurd is                    K. Schippers

Bart van Hoogstraten

#108
Citaat van: Vincent Hart op juni 29, 2011, 11:58:55 AM
Citaat van: HPM op juni 27, 2011, 11:34:57 AMBrian: You are all different!
Aanbidders in koor: We are all different!
Een aanbidder: I'm not!
Een van de allerbeste 'dia'logen uit die film  ;D

Off-topic randinformatie voor de nieuwsgierigen waar het over gaat (de film is immers uit 1979): http://youtu.be/LQqq3e03EBQ
(maar Herman is inderdaad wel uniek -> soort van wandelende encyclopedie/database  ;) . Was in het begin wel even wennen want hij schrijft zoals je spreekt [en het geschreven woord is iets "harder" dan het gesproken woord]. Maar als je dat eenmaal weet kun je heel erg veel van hem leren!  :duim: ondanks dat ie het niet altijd met iedereen eens is  ;) ).
On-topic: Sinds dit topic begin ik zelf toch ook steeds meer afkortingen te gebruiken -> Tjiftjaf heet bij mij nu gewoon "Tjif" en Koolmees en Pimpelmees "Kooltje" en "Pimpeltje" (maar dit zijn inderdaad meer "koosnaampjes" dan zinvolle afkortingen eigenlijk).
Vriendelijke groet! Bart van Hoogstraten

De toekomst van Waarneming is onzeker. Draag bij aan het voortbestaan en betaal gewoon jaarlijks € 25,- abonnementskosten!
https://waarneming.nl/donate/

HPM

Bart, wil je ophouden met onwaarheden over mij vertellen, of ze nou positief of negatief bedoeld zijn? Ik heb absoluut geen encyclopedische kennis.


Herman van der Meer

Bart van Hoogstraten

Kwam deze afkorting tegen van Max Berlijn voor Lammergieren: LaGies's
Vriendelijke groet! Bart van Hoogstraten

De toekomst van Waarneming is onzeker. Draag bij aan het voortbestaan en betaal gewoon jaarlijks € 25,- abonnementskosten!
https://waarneming.nl/donate/