Vossenjacht

Gestart door peter123, maart 15, 2011, 07:16:33 AM

Vorige topic - Volgende topic

Norman

Citaat van: grutto op maart 20, 2011, 16:43:49 PM
Daar kan Arend nooit geen antwoord op geven naar mijn idee omdat je vossen niet kan tellen. Voor sommige gebieden wordt dan ook gestreefd naar een nihil stand. Dus men kiest hier mogen wel bodembroeders wonen maar geen vossen. Tevens moet er in dat plan een waarborg zitten voor het voortbestaan van de soort (vos).
Maar ik ben benieuwd naar het antwoord van AREND.

Groet,

Grutto

Tuurlijk zijn deze wel te tellen, hiervoor is studie nodig en dient er tijd te worden geinventariseerd. Vogels zijn toch ook te tellen en de actieradius van vogels is flink groter dan van vossen. Daarnaast kun je zulke grote dieren als de vos ook inventariseren met behulp van fotovallen. Ook hebben vossen redelijk op te sporen bouwen die gemonitord kunnen worden.

Waar mijn argwaan met name blijft hangen is het streven naar een zogenaamde nihil stand (=100% uitroeien). Daar zou iets voor te zeggen zijn als er ook voorwaarden worden geschept voor het herstel van bodembroeder (mn. Weidevogels). Mijn valt op dat doorgaans de predatoren afgeschoten worden en evt. bomen en struiken verwijderd worden om het biotoop minder aantrekkelijk word voor predatoren, maar dat aan de voorwaarden voor een herstel van weidevogels niet word voldaan. Het afschieten van predatoren zorgt er dan voor dat het uitsterven van mn. weidevogels uitgesteld word. Je verliest dus 2 keer. Eerst de prachtige vossen, kraaien, etc. en vervolgens ben je op termijn de weidevogels echt kwijt.

Citaat van: arend op maart 22, 2011, 11:01:12 AM

Citeer


Mooi verhaal, maar vertel mij nu eens hoeveel Vossen te veel zijn, hoeveel Vossen precies goed zijn en hoeveel Vossen te weinig zijn.
Uiteraard onderbouwd...
Dat lijken mij toch essentiele gegevens voordat je kan besluiten om Vossen weg te nemen.

De provincie heeft een vergunning afgegeven voor een gebied tot 5 km om de aangewezen weidevogel gebieden. Hierin word van ons verlangt dat wij ons inspannen en zorgen dat de vossenstand zo laag mogelijk is. en zoals jaap mulder aangeeft dat de territoria leeg zijn tijdens het broedseizoen van de weidevogels.

Ik ben zelf al sinds 2007 alle waarnemingen van vossen en alle bouwen te inventariseren die wij met het lichtbakken tegenkomen. En ik probeer een beeld te krijgen van de hoeveelheid vossen die er in dit gebied leven maar het is een lastig dier om echt een uitspraak hierover te doen.
In 2009 zagen we 79 vossen waarvan we er 14 geschoten hebben en in 2010 hebben we er 59 gezien waarvan we er 17 geschoten hebben. helaas is het zeer moeilijk te bepalen hoe vaak je een vos hebt gezien voor dat die geschoten werd. Uiteraard blijft dit een discussie punt maar ik ben van mening dat je niet eerst jaren moet inventariseren voordat je ingrijpt. De kans dat je dan te laat bent is te groot.

Arend

Bedankt voor je bericht.

Ik neem toch aan dat de provincie een plan heeft en weet wat de beginstand is en welke stand ze beogen? Ik mag toch aannemen dat je als je jezelf serieus neemt als jager je toch niet klakkeloos begint te schieten zonder je weet welk doel je dient te bereiken?

Voor jullie inventarisatie, hanteren julie daar een bepaalde methode voor? En is dit een telling die territoria bepaalt of tellen jullie individuen.
Hoe groot is het gebied waar jullie die 79 waarnemingen hebben gedaan? En uit welk biotoop bestaat dit gebied? Merken jullie al effect op andere soorten door de afschot van die 14 vossen?
 
Ik ben overigens van mening dat iedere jager zijn jachtveld dient te inventariseren of dit te laten doen, jaar in jaar uit, dag in dag uit. Dit om het effect van de jacht te kunnen meten. Je wilt toch weten wat het effect is van je "beheer". Het nemen van levens is mijn inziens te serieus om het uit de losse pols te doen. Ook zullen de effecten van de verschillende populaties (bv. predatoren vs. prooidieren) zullen veel eerder inzichtelijk raken waardoor je, als je dat zou willen, zou kunnen reageren. (biotoopaanpassing of z je wil afschot)

Ik vind het wel positief dat jullie uberhaupt inventariseren. De meeste jager beperken zich tot het roepen dat er te veel zijn. 

joostheeremans

Citaat van: arend op maart 22, 2011, 11:01:12 AM

De provincie heeft een vergunning afgegeven voor een gebied tot 5 km om de aangewezen weidevogel gebieden. Hierin word van ons verlangt dat wij ons inspannen en zorgen dat de vossenstand zo laag mogelijk is. en zoals jaap mulder aangeeft dat de territoria leeg zijn tijdens het broedseizoen van de weidevogels.Weet jij toevallig ook wat de provincie in deze 5km zone van boeren verlangt? Het lijkt me dat wanneer de provincie oproept tot draconische maatregelen (zo veel vossen mogelijk schieten), dat dan alle randvoorwaarden voor een gezonde weidevogelpopulatie optimaal moeten zijn.
MvG Joost Heeremans- Do geese see god ?-

Frank van de Putte

Citaat van: Norman op maart 22, 2011, 11:34:09 AM
Ik neem toch aan dat de provincie een plan heeft en weet wat de beginstand is en welke stand ze beogen? Ik mag toch aannemen dat je als je jezelf serieus neemt als jager je toch niet klakkeloos begint te schieten zonder je weet welk doel je dient te bereiken?

Voor jullie inventarisatie, hanteren julie daar een bepaalde methode voor? En is dit een telling die territoria bepaalt of tellen jullie individuen.
Hoe groot is het gebied waar jullie die 79 waarnemingen hebben gedaan? En uit welk biotoop bestaat dit gebied? Merken jullie al effect op andere soorten door de afschot van die 14 vossen?
 
Ik ben overigens van mening dat iedere jager zijn jachtveld dient te inventariseren of dit te laten doen, jaar in jaar uit, dag in dag uit. Dit om het effect van de jacht te kunnen meten. Je wilt toch weten wat het effect is van je "beheer". Het nemen van levens is mijn inziens te serieus om het uit de losse pols te doen. Ook zullen de effecten van de verschillende populaties (bv. predatoren vs. prooidieren) zullen veel eerder inzichtelijk raken waardoor je, als je dat zou willen, zou kunnen reageren. (biotoopaanpassing of z je wil afschot)

Ik vind het wel positief dat jullie uberhaupt inventariseren. De meeste jager beperken zich tot het roepen dat er te veel zijn.

Norman, je hebt blijkbaar een hoge verwachting van de professionaliteit, kennis en visie van "de" jager. Niet reëel lijkt me.
Het zijn toch voornamelijk amateurs/hobbyisten met waarschijnlijk een gewone baan, maar in het bezit van een jachtakte, die een door de provincie opgesteld Faunabeheerplan trachten uit te voeren.
De FBE's, die worden toch mede vertegenwoordigd door de grondeigenaren? Die zouden moeten inventariseren, evalueren, en zijn verantwoordelijk zijn voor het faunabeheer.
Dit lijkt een beetje op een discussie met een beul over de uitspraak van de rechter.
Wel positief van Arend dat hij blijft reageren!

groeten
Groetjes,

Frank van de Putte

Johan Helmus

Dat vind ik een nogal kromme vergelijking. In dit geval betalen de beulen om de executie te mogen verrichten, en leveren zij daarnaast een grote bijdrage in de totstandkoming van het vonnis, aangezien zij mede de doelstellingen bepalen.

Als je wilt beweren dat je het vanuit het oogpunt van beheer en bescherming doet, dat je veel goeds doet, en dat dit nodig is, dan moet je dat ook met cijfers kunnen onderbouwen. Hoe kun je stellen dat je iets goed doet als je niet eens weet waar je mee bezig bent?
Groeten, Johan Helmus

grutto


Norman vossen kan je niet tellen. Verdiep je hier nog maar eens in. Wel kan je een indicatie krijgen maar dan stopt het.

In de diverse plannen van de provincies zie je wel bijvoorbeeld wel telgegevens van reeën en of ganzen. Sovon is met name zeer goed instaat aantallen ganzen vast te stellen.
Vandaar dat ik het vaststellen van een nihil stand wat je wat mij betreft ook mag lezen als 100% wegnemen geen verkeerde keus vindt.
MAAR!! er moet wel een waarborg zijn in dat zelfde plan wat het voorbestaan van de soort waarborgt.

En als de Provincie en de TBO´s en andere belanghebbende dan toch besluiten om in te grijpen moet je dat direct doen zoals Arend ook aangeeft. Ingaan op allerlei vragen om te bewijzen dat water nat is, lijkt me dan niet goed. Uit de film rotvos kwam ook er duidelijk naar voren dat vossen en bodembroeders niet samen gaan! Overigens een goede film die ik een ieder wil aanraden.

Groet,

Grutto

 
Groet
Tjeerd

snwja3

#65
Het is allemaal 'mooi' werk (lees woorden) wat jullie jagers doen, maar is er nu een rapport wat laat zien dat jullie een positieve bijdrage hebben aan de stand van (weide)vogels (met bijvoorbeeld vergelijk van gebieden met/zonder jacht, wel/niet vooruitgang bedreigde soorten, etc.) . Ik ken het niet!? Maar jullie beslist wel ...... als ik al jullie bijdrages moet geloven.
Wietze Janse

Johan Helmus

Ik zou ook wel geïnteresseerd zijn in een dergelijk, onafhankelijk onderzoeksrapport. Onafhankelijke rapporten die het tegendeel aantonen, zijn er echter wel in overvloed te vinden.

Citaat van: grutto op maart 22, 2011, 14:27:55 PM
In de diverse plannen van de provincies zie je wel bijvoorbeeld wel telgegevens van reeën en of ganzen. Sovon is met name zeer goed instaat aantallen ganzen vast te stellen.
Als je zoveel vertrouwen hebt in de onderzoeken van SOVON, wat zeg je dan van dit onderzoek, waarin wordt gesteld dat de vossenjacht weinig oplevert t.a.v. het beschermen van weidevogels?

Citaat van: grutto op maart 22, 2011, 14:27:55 PM
Ingaan op allerlei vragen om te bewijzen dat water nat is, lijkt me dan niet goed. Uit de film rotvos kwam ook er duidelijk naar voren dat vossen en bodembroeders niet samen gaan! Overigens een goede film die ik een ieder wil aanraden.
Het beeld dat bij mij achterbleef na het zien van de documentaire, was meer hoe krom de vossenjacht in Nederland is.
Groeten, Johan Helmus

leonwillems@home.nl

In 2005 publiceerden de zweden Anders Jarnemo en Olof Liberg een publicatie over de relatie tussen vossen en reeën in een agrarisch en boslandschap. Beiden zijn wetenschappers, verbonden aan twee landbouwuniversiteiten in hun land.
Hun verhaal:

We studied the impact of red fox (Vulpes vulpes) predation on free-ranging roe deer (Capreolus capreolus) neonates during 14 years in a mixed forest/agricultural landscape in south central Sweden. A large-scale natural predator removal experiment occurred when an outbreak of sarcoptic mange (Sarcoptes scabiei) reduced the red fox population initially and caused subsequent variations in red fox abundance. We estimated relative red fox abundance by dividing number of fox observations with number of person-days in field. Red fox predation accounted for 88% of known mortality in roe deer fawns. Predation was closely correlated to red fox abundance, and there was a strong negative correlation between fox abundance and overall fawn survival. Fox abundance was the only factor with a significant effect on between year variation in fawn survival. Annual predation varied between zero and 90%. Our study recorded the highest predation rates for roe deer juveniles established to date. High fawn survival in years of low fox abundance suggested that predation mortality was additive during summer. Our results supported the conclusion that the large national increase of roe deer in Sweden during the 1980s and 1990s was related to lower fox predation on fawns and also indicated that the roe deer population density was well below habitat carrying capacity at the onset of the mange epidemic. In Sweden, in general, a thorough fox control will most likely result in increased fawn survival and higher potential roe deer harvest.

Hun 15-jarig onderzoek werd gepubliceerd in Journal of Wildlife Management 69(3):1090-1098. 2005

Maar er zijn ook andere onderzoeken, bv. dat van Seymour e.a. naar de effecten van de aanwezigheid van vossen op het broedsucces van kieviten ( Bird Study, Volume 50, Number 1, 1 March 2003 , pp. 39-46(8)) Hun conclusie: The lack of positive density-dependent nest predation, the relatively low search effort of foxes near Lapwing nesting sites and the high nest success sometimes achieved in areas with foxes all suggest that Lapwing nest predation by foxes is 'incidental'. Lapwing chicks are probably more vulnerable to predation by foxes than clutches.
~ Keep a green tree in your heart and perhaps a singing bird will come ~

peter123

 
Het antwoord van NM omtrent deze kwestie:


Natuurmonumenten hanteert de regel Geen jacht tenzij ...(er geen ander alternatief is).
Afschot van vossen ten behoeve van weidevogels gebeurt goed onderbouwd en draagt bij aan het behoud van weidevogelpopulaties. De visie op het afschot van vossen is naar aanleiding van de conclusies van
onderzoek naar predatie van weidevogels (door o.a. Alterra) geactualiseerd. Het kader voor het afschot staat verwoord in de nota Soortgerichte maatregelen (1997): soortbeperkende maatregelen zijn alleen aan de orde als deze voortkomen uit soortbevorderende maatregelen of vanuit een maatschappelijk belang (zoals bij schade of veiligheid). De nota stelt:
"Wanneer locale populaties die deel uit maken van de doelstelling van het terrein dreigen uit te sterven
als gevolg van predatie kunnen soortbeprekende maatregelen worden overwogen". Het moet hierbij wel
gaan om soorten van de Rode Lijst (categorie 'bedreigd' of 'ernstig bedreigd'). Per situatie moet worden
beoordeeld of aantalsregulatie nodig is aan de hand van de volgende vragen:
Is de doelstelling voor het terrein goed gekozen?
Maken de bedreigde soorten expliciet deel uit van de doelstelling?
Zijn er maatregelen denkbaar in de terreininrichting?
Het afschot van vossen komt voort uit soortbevorderende maatregelen ten behoeve van weidevogels.
Het gaat slecht met de weidevogels in Nederland. Sinds 2000 neemt de populatie met bijna 5% per
jaar af. Het verlies van geschikt broedgebied en de voortgaande intensivering zijn de belangrijkste
oorzaken van de negatieve trend. In terreinen met een weidevogeldoelstelling dient het beheer gericht te zijn op deze soorten (zoals hoge waterstand, uitstel van maaien, variatie in maaidata) en worden maatregelen als het verwijderen van
struiken en bomen om predatoren als kraaien en vossen niet aan te trekken uitgevoerd. Doordat de
populaties steeds kleiner en kwetsbaarder worden, gaat er veel aandacht uit naar de factor predatie.
Echter, pas als dit soort maatregelen voor zover mogelijk zijn uitgevoerd, kan afschot van vossen aan de
orde zijn. Het huidige beleid van Natuurmonumenten ten aanzien soortbeperkende maatregelen sluit goed aan bij
de resultaten van het predatieonderzoek: voor er wordt overgegaan tot aanpak van predatoren dienen
eerst alle mogelijke maatregelen met betrekking tot optimalisatie van het beheer en aanpassing aan de
inrichting van het terrein worden uitgevoerd. De motivatie om over te gaan tot afschot van vossen zal
voor ieder individueel terrein goed moeten worden onderbouwd. Het probleem van predatie dient in zijn
volle breedte te worden bekeken; naast de vos moet ook de rol van andere soorten mee worden
genomen.
Met vriendelijke groet,
Ledenservice Vereniging Natuurmonumenten
(R. Obbink).

grutto

Citaat van: Johan1981 op maart 22, 2011, 15:32:32 PM
Ik zou ook wel geïnteresseerd zijn in een dergelijk, onafhankelijk onderzoeksrapport. Onafhankelijke rapporten die het tegendeel aantonen, zijn er echter wel in overvloed te vinden.

Citaat van: grutto op maart 22, 2011, 14:27:55 PM
In de diverse plannen van de provincies zie je wel bijvoorbeeld wel telgegevens van reeën en of ganzen. Sovon is met name zeer goed instaat aantallen ganzen vast te stellen.
Als je zoveel vertrouwen hebt in de onderzoeken van SOVON, wat zeg je dan van dit onderzoek, waarin wordt gesteld dat de vossenjacht weinig oplevert t.a.v. het beschermen van weidevogels?

Citaat van: grutto op maart 22, 2011, 14:27:55 PM
Ingaan op allerlei vragen om te bewijzen dat water nat is, lijkt me dan niet goed. Uit de film rotvos kwam ook er duidelijk naar voren dat vossen en bodembroeders niet samen gaan! Overigens een goede film die ik een ieder wil aanraden.
Het beeld dat bij mij achterbleef na het zien van de documentaire, was meer hoe krom de vossenjacht in Nederland is.

Nu wil ik me niet uitspreken voor of tegen vossenjacht want daar kom je toch nooit uit.

Ik het rapport staat wel duidelijk dat m.b.t. de predatie van de eieren de vos een behoorlijk deel voor zn rekening neemt.
Als een nestje Grutto´s of tureluur´s op het verkeerde moment de eieren kwijt raakt, gaan ze niet opnieuw beginnen. Dat organisaties die professioneel met natuurbescherming bezig zijn dat willen voorkomen kan ik me voorstellen.

Groet,

Grutto
Groet
Tjeerd


grutto

Citaat van: peter123 op maart 22, 2011, 17:33:36 PM
Standpunt van Alterra:

http://www.alterra.wur.nl/NL/nieuwsagenda/archief/nieuws/2006/Besluit_om_vos_af_te_schieten_voorbarig.htm

Groetjes Peter Soer

Dit is iets te snel door de bocht en zo komen de praatjes in de wereld.

Wat wordt bedoeld is dat Veerman de vos op de landelijke vrijstelling heeft gezet niet meer en niet minder.
Die landelijk vrijstelling moet je zien als een basis regeling.

Onze schadebestrijder Arend werkt met een speciale effectieve ontheffing die voorkomt uit een studie van het gebied/provincie zoals Alterra ook wil. Op basis van deze uitkomsten maken oa de tbo´s een keuze wat te doen.
In het gebied waar Arend actief is, blijkt gekozen te zijn voor ingrijpen.

zo zit dat volgens mij in elkaar en niet anders.

M.vr.gr.

GruttoGroet
Tjeerd

peter123
"speciale effectieve ontheffing die voorkomt uit een studie van het gebied/provincie"Wie maken dit soort studies?

Groetjes Peter Soer

grutto

Citaat van: peter123 op maart 22, 2011, 19:25:11 PM"speciale effectieve ontheffing die voorkomt uit een studie van het gebied/provincie"Wie maken dit soort studies?

Groetjes Peter Soer


Dat is heel verschillend. Elke Provincie schrijft dat weg in een plan van aanpak en nogmaals elke organisatie die professioneel met natuurbescherming te maken heeft incl de boeren en andere grondeigenaren schrijft hier aan mee. GS keurt e.e.a. goed. In deze plannen die te vinden moeten zijn op de website´s van de provincies tref je regelmatig verwijzingen aan naar rapporten waar ze hun "wijsheid" vandaan halen.
Dit is niet nieuw maar is voorgeschreven in de FF wet.

Als willekeurig voorbeeld komt dit uit Google:

[PDF] Faunabeheerplan Noord-Holland 2009-2013Bestandsformaat: PDF/Adobe Acrobat - Snelle weergave
Faunabeheerplan Noord-Holland. 2009-2013. Faunabeheereenheid Noord-Holland. Bezoekadres: Fonteinlaan 5, 2012 JG HAARLEM. Postadres: Postbus 649, 2003 RP ...
www.noord-holland.nl/web/file?uuid=510b6f86... - VergelijkbaarHier kan je een plan lezen.


Groet,

Grutto

Groet
Tjeerd

Vincent Hart

De literatuurverwijzingen zijn weggevallen ...

Overigens verbijsterend - hoewel nauwelijks verbazend - dat het opzettelijk verstoren van een soort waar NL zo belangrijk voor is als kleine rietgans gelegaliseerd is.

'Kijk per gebied wat er aan de hand is.' (rapport Alterra)
Citaat van: grutto op maart 22, 2011, 17:56:04 PM
Dit is iets te snel door de bocht en zo komen de praatjes in de wereld.
Tja Tjeerd, zo laat je jezelf wel kennen ...
Groet, Vincent


Als je goed om je heen kijkt
zie je dat alles gekleurd is                    K. Schippers

Norman

Citaat van: fpvdputte op maart 22, 2011, 13:07:51 PM
Norman, je hebt blijkbaar een hoge verwachting van de professionaliteit, kennis en visie van "de" jager. Niet reëel lijkt me.
Het zijn toch voornamelijk amateurs/hobbyisten met waarschijnlijk een gewone baan, maar in het bezit van een jachtakte, die een door de provincie opgesteld Faunabeheerplan trachten uit te voeren.
De FBE's, die worden toch mede vertegenwoordigd door de grondeigenaren? Die zouden moeten inventariseren, evalueren, en zijn verantwoordelijk zijn voor het faunabeheer.
Dit lijkt een beetje op een discussie met een beul over de uitspraak van de rechter.
Wel positief van Arend dat hij blijft reageren!

groeten

Ik wil niet iedereen over een kam scheren en weet heel goed dat jagers hobbyisten zijn. SOVON heeft ook een kleine 20.000 hobbyisten die toch zeer nuttig werk verrichten.

Mijn ervaring is dat veel grondeigenaren reageren op geluiden van degene die het hardst roepen. Vaak zijn dat de WBE's, omdat andere groepen niet vertegenwoordigd zijn in de FBE.

Citaat van: grutto op maart 22, 2011, 14:27:55 PM

Norman vossen kan je niet tellen. Verdiep je hier nog maar eens in. Wel kan je een indicatie krijgen maar dan stopt het.

In de diverse plannen van de provincies zie je wel bijvoorbeeld wel telgegevens van reeën en of ganzen. Sovon is met name zeer goed instaat aantallen ganzen vast te stellen.
Vandaar dat ik het vaststellen van een nihil stand wat je wat mij betreft ook mag lezen als 100% wegnemen geen verkeerde keus vindt.
MAAR!! er moet wel een waarborg zijn in dat zelfde plan wat het voorbestaan van de soort waarborgt.

En als de Provincie en de TBO´s en andere belanghebbende dan toch besluiten om in te grijpen moet je dat direct doen zoals Arend ook aangeeft. Ingaan op allerlei vragen om te bewijzen dat water nat is, lijkt me dan niet goed. Uit de film rotvos kwam ook er duidelijk naar voren dat vossen en bodembroeders niet samen gaan! Overigens een goede film die ik een ieder wil aanraden.

Groet,

GruttoVossen kun je net zo goed tellen als Ganzen, Reeen. Wel erken ik dat het door dichtheden en leefwijze veel arbeidsintensiever is. Daarnaast zijn de tellingen van SOVON ook maar indicaties hoor, het is gewoon onmogelijk om exacte aantallen van vrij levende dieren te bepalen. Wat deze tellingen wel laten zien is een trend. Als je jaar in jaar uit dezelfde methodiek hanteert zijn deze trend betrouwbaar genoeg om een indicatie van de populatie te laten zien.

SOVON heeft zo'n methodiek in samenwerking met het CBS ontwikkeld. Nu is het aan een andere partij om ook zo'n dergelijke methodiek te ontwikkelen voor het tellen van Vossen, Reeen, Wilde Zwijnen, etc. Belangrijk is ook dat er voldoende tellers zijn over verschillende biotopen.

Citaat van: grutto op maart 22, 2011, 17:28:29 PM
Nu wil ik me niet uitspreken voor of tegen vossenjacht want daar kom je toch nooit uit.

Ik ben tegen de Vossenjacht tenzij.....

Er cijfers zijn. Als iemand gestaafde argumenten kan weerleggen waarom er een Vos geschoten moet worden zal ik mij daar bij neerleggen.
Echter nu wijst alles erop dat de Vossenjacht bestaat bij de glorie van onderbuikgevoelens. En dat is een slechte raadgever mijn inziens.

grutto

Citaat van: Norman op maart 23, 2011, 11:20:26 AM
Citaat van: fpvdputte op maart 22, 2011, 13:07:51 PM

Mijn ervaring is dat veel grondeigenaren reageren op geluiden van degene die het hardst roepen. Vaak zijn dat de WBE's, omdat andere groepen niet vertegenwoordigd zijn in de FBE.

Ik ben tegen de Vossenjacht tenzij.....


Norman in de FBE zitten alle groepen en neem van mij aan dat de Landschappen, SBB en NM zich niets laten aanleunen.

De WBE´s waar de jagers in zitten zijn slechts uitvoerder indien er besloten is (volgens plan) om in te grijpen.

Vossenjacht voor of tegen is een erg moeilijke vraag.
Kijk je naar hoe Nederland dat in zn totaliteit doet dan is vast te stellen dat iedere provincie wel een of andere maatregel heeft genomen om aan vossenbeheer te doen. Zeeland alleen niet.
Het kan niet zo zijn dat al die Provincies zich vergissen toch! Kijk je naar andere landen dan zie je ± een gelijk beeld als bij ons.
Zouden al die landen zich dan vergissen? 
Lees ook het stukje van NM nog eens na dat sluit ook wel aan op het bovenstaande.

Groet,

Grutto
Groet
Tjeerd

snwja3

#77
CiteerHet kan niet zo zijn dat al die Provincies zich vergissen toch!
Waarom niet Tjeerd, op natuurbeheer hebben we al zoveel vergissingen gemaakt en/of andere belangen voor laat gaan, het gaat niet voor niets zo verkeerd.
Laat eens zien (al door meerdere mensen meerdere keren gevraagd) waarop gebaseerd is dat zij zich niet vergissen, die onderbouwing (hier) ontbreekt geheel en is tot dusver alleen gebaseerd op losse/lose kreten zoals die hierboven.
Wietze Janse

peter123

#78
mijn vraag:

Ik ben geen jurist maar betekent dit dat als ik een jachtvergunning zou hebben, ik elke Vos die ik zie, mag schieten zonder uitleg aan wie dan ook te hoeven geven, behalve dan de grondeigenaar waar de Vos toevallig loopt?   

reactie van de provincie Zuid-Holland:

Daar komt het inderdaad wel op neer. In principe is het bestrijden van soorten die landelijk vrijgesteld zijn een recht van de grondgebruiker, maar deze geeft dit recht vaak door aan de jachtaktehouder / jager. De jager moet dus inderdaad wel een schriftelijke toestemming van de grondgebruiker hebben. De vos mag bestreden worden vanwege schade aan o.a. de fauna, maar die hoeft een jager niet aan te kunnen tonen. De vos heeft in principe dezelfde status als bijvoorbeeld het konijn en de zwarte kraai, die ook gedurende het gehele jaar bestreden mogen worden.

De vraag waar alles om draait is: hoeveel nesten van weidevogels gaan verloren aan de Vos? Als iemand met een goed rapport kan aantonen dat de Vos nauwlijks schade aanricht aan weidevogelnesten dan zijn we al heel ver, de Vos eet de andere 10 maanden toch ook.

Groetjes Peter Soer

Norman

Citaat van: grutto op maart 23, 2011, 13:19:40 PM
Norman in de FBE zitten alle groepen en neem van mij aan dat de Landschappen, SBB en NM zich niets laten aanleunen.

Toevallig ben ik betrokken geweest bij een herinrichtingsplan waarbij Landschap NH en SBB betrokken waren en kan je verzekeren als ik had gezegd dat we het terrein meer geschikt moest worden gemaakt voor Toekans, dan werd hier instemmend op geknikt. De vertegenwoordigers van die partijen wisten veel te vertellen over terreininrichting en recreatie, maar hadden geen flauw idee van de daar voorkomende fauna.

Dus neem van mij aan dat deze zich wel degelijk e.e.a. laten aanleunen.


CiteerHet kan niet zo zijn dat al die Provincies zich vergissen toch! Kijk je naar andere landen dan zie je ± een gelijk beeld als bij ons.
Zouden al die landen zich dan vergissen.

Ik hoef geen enkele natuurliefhebber toch uit te leggen dat het gros van de mensen op het pluche geen flauw idee hebben wat er gebeurt in de natuur, laat staan dat ze ons kunnen vertellen wat er moet gebeuren in de natuur. Zo naief ben je toch niet hoop ik.

grutto

Citaat van: peter123 op maart 23, 2011, 14:12:30 PM
mijn vraag:

Ik ben geen jurist maar betekent dit dat als ik een jachtvergunning zou hebben, ik elke Vos die ik zie, mag schieten zonder uitleg aan wie dan ook te hoeven geven, behalve dan de grondeigenaar waar de Vos toevallig loopt?   

reactie van de provincie Zuid-Holland:

Daar komt het inderdaad wel op neer. In principe is het bestrijden van soorten die landelijk vrijgesteld zijn een recht van de grondgebruiker, maar deze geeft dit recht vaak door aan de jachtaktehouder / jager. De jager moet dus inderdaad wel een schriftelijke toestemming van de grondgebruiker hebben. De vos mag bestreden worden vanwege schade aan o.a. de fauna, maar die hoeft een jager niet aan te kunnen tonen. De vos heeft in principe dezelfde status als bijvoorbeeld het konijn en de zwarte kraai, die ook gedurende het gehele jaar bestreden mogen worden.

De vraag waar alles om draait is: hoeveel nesten van weidevogels gaan verloren aan de Vos? Als iemand met een goed rapport kan aantonen dat de Vos nauwlijks schade aanricht aan weidevogelnesten dan zijn we al heel ver, de Vos eet de andere 10 maanden toch ook.

Groetjes Peter Soer

Ik ben niet helemaal tevreden met het antwoord van de Provincie.

Eigenlijk had moeten worden toegevoegd dat er alleen van de vrijstelling gebruik gemaakt mag worden als er schade is of binnen een jaar schade te verwachten is binnen het werkgebied van de WBE !

In de praktijk kan ik je vraag beantwoorden met JA ! met verwijzing naar mijn aanvulling.

@ Norman

Heel toevallig ken ik ook een paar mensen van het Landschap NH en ik moet zeggen dat deze zeer goed op de hoogte zijn.
Tevens krijgen ze veel opdrachten van de Provincie.

Wat kan dat dan verschillen he zn indruk!

Groet,

Grutto

Groet
Tjeerd

Norman

O, maar ik ken ook verschillende deskundige personen bij LNH.
Ik wilde ook alleen maar duidelijk maken dat deskundigheid geen vanzelfsprekendheid is.

Alterfuchs

Citaat van: peter123 op maart 23, 2011, 14:12:30 PM
mijn vraag:

Ik ben geen jurist maar betekent dit dat als ik een jachtvergunning zou hebben, ik elke Vos die ik zie, mag schieten zonder uitleg aan wie dan ook te hoeven geven, behalve dan de grondeigenaar waar de Vos toevallig loopt?   

reactie van de provincie Zuid-Holland:

Daar komt het inderdaad wel op neer. In principe is het bestrijden van soorten die landelijk vrijgesteld zijn een recht van de grondgebruiker, maar deze geeft dit recht vaak door aan de jachtaktehouder / jager. De jager moet dus inderdaad wel een schriftelijke toestemming van de grondgebruiker hebben. De vos mag bestreden worden vanwege schade aan o.a. de fauna, maar die hoeft een jager niet aan te kunnen tonen. De vos heeft in principe dezelfde status als bijvoorbeeld het konijn en de zwarte kraai, die ook gedurende het gehele jaar bestreden mogen worden.

De vraag waar alles om draait is: hoeveel nesten van weidevogels gaan verloren aan de Vos? Als iemand met een goed rapport kan aantonen dat de Vos nauwlijks schade aanricht aan weidevogelnesten dan zijn we al heel ver, de Vos eet de andere 10 maanden toch ook.

Groetjes Peter Soer

Onderzoek heeft uitgewezen dat tussen de 35% en 85% verloren gaat aan predatie. Dit gebeurd veelal na de eifase. Dus wanneer de eieren uit komen of uit zijn gekomen.
Dit onderzoek is uitgevoerd in friesland door bioloog en ecoloog en niet door jagers. En ook wil dit onderzoek niet zeggen dat deze predatie alleen veroorzaakt wordt door vossen. Hiermee wil ik ook niet zeggen dat de achteruitgang van weidevogels veroorzaakt wordt door alleen predatie.

Dit komt door een samenloop van meerder factoren.

* predatie
* verdroging grasland en akkers
* monotome graslanden
* te intensieve bewerking (maaien, ploegen enz enz) van weiland en akkers of veelal verkeerde tijdstippen

Wanneer stoppen we nu eens met discusseren en tegen elkaar aan schoppen en beginnen we met samen werken?

Met vriendelijke groet,

Patrick

joostheeremans

Het is toch vrij simpel vast te stellen wat het aandeel predatie door vos is? Omraster een stukje broedgebied van weidevogels met schrikdraad dat zo staat dat vos het perceel niet kan betreden, maar wezel, hermelijn en de vliegende predatoren wel (dat lijkt me goed mogelijk). Kijk naar het broedsucces en naar het aandeel predatie en vergelijk dit met een controle plot zonder schrikdraad. Weet iemand of zoiets weleens is uitgevoerd en zo ja, waar ik de resultaten kan vinden? Predatie an sich zegt natuurlijk niet zo veel en lukraak op vossen schieten lijkt me dan wat voorbarig zolang je het daadwerkelijk aandeel niet weet.
MvG Joost Heeremans- Do geese see god ?-

grutto

Citaat van: Norman op maart 23, 2011, 19:22:39 PM
O, maar ik ken ook verschillende deskundige personen bij LNH.
Ik wilde ook alleen maar duidelijk maken dat deskundigheid geen vanzelfsprekendheid is.

Oke zijn we dat eens, gelukkig !!!

Groet,

Grutto
Groet
Tjeerd

snwja3

#85
Citeer* predatie
* verdroging grasland en akkers
* monotome graslanden
* te intensieve bewerking (maaien, ploegen enz enz) van weiland en akkers of veelal verkeerde tijdstippen

Patrick, opvallend de volgorde die je noemt om samen te werken.
Als we die nu eens omdraaien, beginnen met de laatste en eindigen met de eerste.
Dan heb je mij over om samen te werken, want dan zal je zien dat het laatste feit niet meer fataal is en dus jacht niet meer nodig. In een gezond stuk natuur (voedselketen) regelt 'het voedsel' de predator en niet andersom. En kunnen beide dus goed naast elkaar voortleven zonder dat enig verder ingrijpen van de mens noodzakelijk is. Kan je en genieten van de (weide)vogels en van de vos. Hoef je ook je tijd niet meer te verdoen op fora maar kan je buiten genieten van de natuur, nog een mooie bijkomstigheid!  ;)
Maar goed, als je o.a. hier het forum doorspit zal je zien dat dat al honderd keer is gezegd en beargumenteerd, maar helaas zonder resultaat ..... jullie genieten liever van de jacht, goedgepraat door de overbekende volzinnen echter zonder onderbouwing/argumenten (alle reacties van Tjeerd zijn hier voorbeeldig voorbeeld van)!  :'(

Verder vraag je ons samen te werken, terwijl het dus duidelijk is dat de oorzaak ligt in het landbouwbeheer (en predatie alleen maar een gevolg die het proces kan versnellen). Als wij echter de boeren/jagers vragen om het landbouwbeheer eens onder de loop te nemen en samen te werken om dat te verbeteren, krijgen we altijd nul op het rekest!? Da's jammer, want daar zijn de grootste (en ik durf te stellen de enige die daadwerkelijk zullen helpen) resultaten te behalen!
Laten we daar eens beginnen:
- consumenten betalen iets meer voor boerenproducten
- boeren passen hun beheer aan ten goede van .....
Valt daar over te praten?

Wietze Janse

grutto

Citaat van: snwja3 op maart 23, 2011, 13:36:40 PM
CiteerHet kan niet zo zijn dat al die Provincies zich vergissen toch!
Waarom niet Tjeerd, op natuurbeheer hebben we al zoveel vergissingen gemaakt en/of andere belangen voor laat gaan, het gaat niet voor niets zo verkeerd.
Laat eens zien (al door meerdere mensen meerdere keren gevraagd) waarop gebaseerd is dat zij zich niet vergissen, die onderbouwing (hier) ontbreekt geheel en is tot dusver alleen gebaseerd op losse/lose kreten zoals die hierboven.

Natuurlijk worden er vergissingen gemaakt daar zijn we mensen voor. Het zelfde zie je ook in de wetenschap. Ik zou niet graag de rapporten op mijn bureau hebben waar achteraf van bleek dat de zaken toch even anders lagen.

Wat ik al eerder riep: professionele partijen hebben een provinciaal plan gemaakt en dat is politiek goedgekeurd. Als je het met die onderbouwing in die diverse plannen niet eens ben is dat natuurlijk vervelend.
Maar Nederland BV heeft zich uitgesproken over deze opzet. Ik kan je dus alleen maar verwijzen naar de plannen waar je zelf een oordeel over mag vellen. Op enig moment worden al die plannen ook weer geëvalueerd dat worden ook interessante stukken om te lezen. Speciaal het vossenbeheer zal dan mijn aandacht hebben.

Maar het blijft een feit dat er bijna in heel Nederland en ook buiten Nederland regelingen zijn m.b.t. vossenbeheer die erg op elkaar lijken.

Groet,

Grutto


Groet
Tjeerd

peter123

''professionele partijen hebben een provinciaal plan gemaakt en dat is politiek goedgekeurd. Als je het met die onderbouwing in die diverse plannen niet eens ben is dat natuurlijk vervelend.''

maar als er een goed onderzoek komt dat aantoont dat predatie van weidevogels door Vossen miniem is, kun je de minister onder druk zetten om de jacht op Vossen te laten stoppen.

Groetjes Peter Soer

vuurvlinder

Vanavond heb ik de film gezien en het heeft mijn standpunt niet veranderd. Het toonde aan dat vossen wel eens een eitje lusten, maar hetzelfde geldt voor vele andere predatoren. Vanavond zaten er in de zaal voornamelijk boeren en vrijwilligers van de weidevogelbescherming. In de film werden beelden van gepredeerde nesten vertoond. Die nesten waren allemaal gemarkeerd en dus voorzien van een geurspoor naar het nest.

De aanwezigen van vanavond konden hun gelijk uit de film halen, dus ik vrees dat de toon alvast gezet is. Ik ben benieuwd naar de discussie op 7 april. Ik hoop dat er dan ook reacties komen op de door o.a. Norman genoemde zaken.
Met vriendelijke groet, Astrid Landsaat.

jvogels

#89
Even schuin de hele discussie doorgekeken, en ik kan het dus gemist hebben, maarre... er zijn toch cijfers over predatie bij weidevogels verzameld? Daar is nota bene een heel zenderonderzoek aan gewijd.

http://www.sovon.nl/pdf/SOVON_Predatie_bij_weidevogels.pdf

pag 92.

Geen idee of dit representatief is voor heel nederland, maar toch vrij duidelijk contra vos als belangrijkste predator. Voor korhoenders, voor zover ik nu heb opgevangen, is de vos ook niet echt een belangrijke predator.

Edit: even eipredatie over het hoofd gezien. hier is het een geval van de locatie; soms hoge predatie door vos, in andere gebieden nauwelijks predatie door vos.


Overigens dient naar mijn idee het wel of niet bestrijden van predatoren niet te simplistisch benaderd te worden. Nee, predatoren zijn onder natuurlijke omstandigheden zelden in staat om prooipopulaties uit te roeien, tenzij het een predatiemijdende soort betreft (zoeken vaak geisoleerde locaties op) of soort die toevallig nauwelijks last heeft van predatie door isolatie van de populatie. Onder niet natuurlijke omstandigheden, te weten: wegkwijnende populaties bij voldoende aanbod van alternatieve prooien, is het verhaal anders. De grootte van de predatiepopulatie is dan afhankelijk van de alternatieve (abundante) prooi. De wegkwijnende populatie is nauwelijks interessant voor de predator, maar de kleine populatiegrootte maakt dat het vermogen om stochastische effecten op te vangen (bijv toevallige hoge mate van predatie in jaar x) bij deze populatie nul is. Kortom: ook hier geldt dat predatoren niet de oorzaak van het probleem zijn (dat is over het algemeen areaalvernietiging), maar dat zij de snelheid van uitsterven wel kunnen bespoedigen.
Rasoptimist dat ik ben, denk ik: snel die habitatcondities herstellen, zodat populaties uit de gevarenzone klimmen, want dan heeft tijdelijke predatiebestrijding, daar waar het nodig is wellicht ook nut. Zonder habitatherstel is het uiteindelijk volkomen zinloos. Bij weidevogels ligt de vos op basis van dit rapport dus niet echt voor de hand. Wil je daar predatie sterk terugdringen: zaag om die bomen, verjaag den buizerd en koop meer bont! (om even een knuppel in een hoenderhok te gooien)  :P .