Vossenjacht

Gestart door peter123, maart 15, 2011, 07:16:33 AM

Vorige topic - Volgende topic

Alterfuchs

#90
Citaat van: snwja3 op maart 23, 2011, 21:17:14 PM
Citeer* predatie
* verdroging grasland en akkers
* monotome graslanden
* te intensieve bewerking (maaien, ploegen enz enz) van weiland en akkers of veelal verkeerde tijdstippen

Patrick, opvallend de volgorde die je noemt om samen te werken.
Als we die nu eens omdraaien, beginnen met de laatste en eindigen met de eerste.
Dan heb je mij over om samen te werken, want dan zal je zien dat het laatste feit niet meer fataal is en dus jacht niet meer nodig. In een gezond stuk natuur (voedselketen) regelt 'het voedsel' de predator en niet andersom. En kunnen beide dus goed naast elkaar voortleven zonder dat enig verder ingrijpen van de mens noodzakelijk is. Kan je en genieten van de (weide)vogels en van de vos. Hoef je ook je tijd niet meer te verdoen op fora maar kan je buiten genieten van de natuur, nog een mooie bijkomstigheid!  ;)
Maar goed, als je o.a. hier het forum doorspit zal je zien dat dat al honderd keer is gezegd en beargumenteerd, maar helaas zonder resultaat ..... jullie genieten liever van de jacht, goedgepraat door de overbekende volzinnen echter zonder onderbouwing/argumenten (alle reacties van Tjeerd zijn hier voorbeeldig voorbeeld van)!  :'(

Verder vraag je ons samen te werken, terwijl het dus duidelijk is dat de oorzaak ligt in het landbouwbeheer (en predatie alleen maar een gevolg die het proces kan versnellen). Als wij echter de boeren/jagers vragen om het landbouwbeheer eens onder de loop te nemen en samen te werken om dat te verbeteren, krijgen we altijd nul op het rekest!? Da's jammer, want daar zijn de grootste (en ik durf te stellen de enige die daadwerkelijk zullen helpen) resultaten te behalen!
Laten we daar eens beginnen:
- consumenten betalen iets meer voor boerenproducten
- boeren passen hun beheer aan ten goede van .....
Valt daar over te praten?

Wietze

Ik heb bewust predatie bovenaan gezet. En voila, wat komt er voor reactie. Direct op of liever gezegd, tegen de jacht gericht. Dat is precies een reactie waarvan ik gehoopt had dat deze achterwege zou blijven maar waarvan ik wist dat deze zou kunnen komen. Alleen maar omdat predatie bovenaan staat?

Waar ben je nou eigenlijk mee bezig? Je bent bewust aan het zoeken naar iets.

In mijn eerdere reactie heb ik met geen woord de jacht geprobeerd te promoten of goed te praten en het is jammer dat jij het nu direct over deze boeg gooit. Jij bent gewoon anti jacht. Prima, daar heb ik respect voor maar ga nu niet mijn reactie gebruiken om jouw statement te benadrukken!

Ik weet als jager heel goed dat de hoofdreden van de achteruitgang van de weidevogels de boeren zijn en niet de predatie. Want de manier van boeren op graslanden en akkers bevordert juist de predatie.

En ik voer als jager geen alles moet dood beleid tegenover predatoren. Dat is dikke onzin om zo te pogen de weidevogelstand te verbeteren of zo te denken.

In mijn jachtgebied ben ik werkzaam met een natuurvereniging waar we subsidies hebben gekregen van de provincies zodat de boeren nu diverse stukken gras laten liggen en pas laat in juni mogen maaien. Deze stukken worden bemest met vaste mest en dus niet geinjecteerd. Ook worden door deze subsidies de mogelijkheid geboden om natte plekken aan te brengen in deze weidevogelgebieden.

Er gaat ongelofelijk veel tijd in zitten om te zorgen dat je uberhaupt subsidie krijgt van de provincie en alles hangt af van de bereidheid tot medewerking van de boeren.

Daarnaast ben ik dagelijks bezig met de weidevogels te observeren
De nesten te markeren. Hiervoor komen we maar 1 keer bij het nest. Voor de rest wordt gewerkt met alarmmarkering. Aan de manier van alarmering kun je zien of er jongen zijn dys hoef je niet bij het nest te komen waardoor je predatie kunt voorkomen.
Daarnaast houden we de broedtijd in de gaten dus vanaf het moment dat de eieren gevonden zijn tellen we tot na uitkomst en dan kijken we pas bij het nest om te zien of de eieren zijn uitgekomen of dat er wat anders mee gebeurd is.

Dit alles wordt allemaal nauwkeurig bijgehouden in een boekje in op kaarten die bij de boeren hangen. Aan het eind van het seizoen gaan de gegevens naar de natuurvereniging.

Deze cijfers zijn van cruciaal belang om de subsidies te krijgen voor het toewijzen van de gebieden en om zo de boeren weer mee te laten werken.

Als jij nu de noodzaak ziet om mij te gaan aanvallen over de jacht. Prima maar dan ben jij irrationeel bezig in dit geval. Niet elke jager is iemand die denkt dat elke predator dood moet of dat alles de schuld is van een predator. De mens is de grootste oorzaak en er wordt hard gewerkt om deze oorzaak om te draaien naar iets positiefs en dus een hogere weidevogelstand zonder dat hier een geweer bij aan te pas komt.Met vriendelijke groet,

Patrick

Johan Helmus

Je verhaal klinkt leuk Alterfuchs. Je geeft ook aan dat je inziet dat de achteruitgang van de weidevogels voornamelijk (volgens mij vrijwel volledig) is te wijten aan het hedendaagse landbouwbeleid.

Wat ik dan wel vreemd vind, is dat je in je maatregelen voor bescherming van weidevogels, als eerst predatie bestrijden noemt. Je geeft aan dat je eigenlijk weet dat dit niet het probleem is (iets dat ook door het eerder genoemde SOVON onderzoek wordt gesteund), maar je wilt hier wel het eerst ingrijpen. Volgens mij ben je dan bezig met symptoombestrijding, in plaats van werken aan een oplossing voor het echte probleem.

De werkelijke problemen zouden eerst moeten worden aangepakt. Volgens mij zul je dan zien dat predatie hierna helemaal geen problemen meer oplevert (het gaat al miljoenen jaren goed tenslotte). Als dit wel zou blijken, dan zou je dan alsnog kunnen ingrijpen.
Groeten, Johan Helmus

peter123

Als je dan een rapport van Sovon hebt waar uit blijkt dat de Vos slechts marginale schade aanricht waarom besluit NM dan om de Vos in Ackerdijk dood te schieten om de weidevogel stand te bevorderen?
Dit klopt toch niet!

Groetjes Peter Soer


snwja3

#93
@ Patrick,
je verhaal klinkt bijna te mooi om waar te zijn!  ;)  Maar daar heb ik het in mijn reactie helemaal niet over, daar stuur jij het naar toe.
Maar wel een reactie die we vaker krijgen als argumenten ontbreken! Kijk eens wat ik (als jager) almaar goede dingen doe, dan is er toch geen reden om mij op mijn jacht aan te spreken.
Ben dus blij dat je die goede dingen allemaal doet, maar daarin blijft jacht niet passen. Al die dingen die jij noemt/doet zijn nog (voor mij) steeds geen reden om te zeggen: 'o, ben jij zo goed bezig, ja dan mag je nu wel een paar vossen afschieten, dat past in het/je beleid'.
Heb nu al 3x gevraagd om een echte onderbouwing/argumentatie/bewijs waaruit blijkt dat bij het afschieten van vossen een (weide)vogelpopulatie wordt gered.
In plaats van dat krijg ik steeds dit soort verhalen. Leuk en prachtig, beslist mee doorgaan (de acties), maar het zegt niets over de noodzaak/nut van het afschieten van de vos.

Ofwel ik spreek je (en de anderen) niet aan op je goede gedrag, maar op 1 punt, dat er nog steeds geen doorslaggevende argumenten zijn gegeven om vossenjacht goed te keuren. Kan/wil een van jullie daar eens op ingaan ......

@ Joost,
daar heb ik het nu steeds over, die halve volzinnen en verwijzingen naar onderzoeken die geen uitspraken doen over het nut van de jacht in deze. Dat zijn geen daadwerkelijke onderzoeken waaruit blijkt en je de conclusie kan/mag trekken dat het afschieten van de vos helpt een (weide)vogelpopulatie te redden. Dat onderzoek laat alleen zien dat er predatiedruk is. Punt.
En natuurlijk is er predatiedruk, maar diezelfde predatiedruk is er ook op gezonde (weide)vogelpopulaties. Waarom kan de een wel en ander andere niet? Uit die onderzoeken blijkt dat als je de oorzaak aanpakt (en dat kan heel snel als men maar bereid is!) bejaging van de predatoren niet nodig is.
Het verwijderen van de predatiedruk is en blijft het bestrijden van een gevolg. Zoals ik al eerder aangegeven heb is de bereidheid van boeren/jagers om iets aan de oorzaak te doen nihil, hooguit wat dweilen met de kraan open. Want dat is toegeven dat hun (plezier)jacht onnodig is ..... en je geweer aan de muur hangen, daartoe is men beslist niet bereid (zoals de discussie hier laat zien).
Wietze Janse

jvogels

CiteerEn natuurlijk is er predatiedruk, maar diezelfde predatiedruk is er ook   op gezonde (weide)vogelpopulaties. Waarom kan de een wel en ander andere   niet? Uit die onderzoeken blijkt dat als je de oorzaak aanpakt (en dat   kan heel snel als men maar bereid is!) bejaging van de predatoren niet   nodig is.

Ik vat niet echt waarom je denkt dat ik een andere mening heb dan jij hebt. Een gezonde weidevogelpopulatie moet predatiedruk kunnen weerstaan. Ben ik volledig met je eens.

Waar ik op doel is een andere situatie:

- We hebben een weidevogelpopulatie in slecht habitat.
- Er is een plan voor habitatherstel, maar dat kan nog even (zeg, een jaartje of vijf, tien) gaan duren voordat er positieve effecten op de populatie en broedsucces zullen optreden.
- Er is bekend dat predatiedruk hoog is, en ook welke predator daarvoor hoofdverantwoordelijk is.

Volgens mij zijn er dan drie keuzes die beheerders kunnen maken:
- het hele plan niet uitvoeren, want de kans op het standhouden van de populatie wordt te klein geacht om de investering te rechtvaardigen.
- het plan wel uitvoeren en verder niet aan predatiebestrijding doen, en maar duimen dat het voor die periode goed blijft gaan.
- het plan uitvoeren en in de tussenliggende periode de predatiedruk actief tegengaan om de recruitment zo hoog mogelijk te houden. Na herstel stoppen met predatiebestrijding.

In deze gevallen vind ik predatiebestrijding te rechtvaardigen, niet als oplossing van het probleem, wel als risicomanagement.


diertjesvriend

en dan schiet je hier alle vossen af zodat die geen eieren of kuikens kunnen pakken,
dan vliegen de vogels die niet door andere predatoren zijn gepakt of in de maaier zijn gekomen naar het zuiden
en dan schieten de fransen de vogels af om ze op te eten.

en dan zijn er het volgende jaar weer evenveel vossen,
die extra jongen krijgen omdat ze verlies lijden

dan komen de vogels weer, nu weer bovenaan gaan lezen..

als je het dan 5 tot 10 keertjes opnieuw gelezen hebt..

dan komen de vogels, en treffen ze hun broedgebied in natuurlijke staat aan.
(hoe, waar, wie beloofd dat? welke boeren doen dat straks?)
dan worden de vossen niet meer geschoten?
hoe zal het dan staan met de marters en andere predatoren, die jarenlang extra konden eten omdat de vossen waren geschoten.
wat eten die dan?

alles is uit balans en nu probeerd men wanhopig de balans kunstmatig terug te krijgen
ten koste van heel veel dierenlevens
terwijl het allemaal begonnen is door onze manier van omgaan met het land en natuur

tussen twee haakjes en wie fietst voor de herfst eens naar frankrijk om ze te vragen die vogels niet meer te schieten waarom wordt daar niet iets aan gedaan.

peter123

''Er is bekend dat predatiedruk hoog is, en ook welke predator daarvoor hoofdverantwoordelijk is''

Uit welk onderzoek is deze informatie afkomstig, niet het Sovon-onderzoek in ieder geval.

Voor dit soort uitspraken graag bronvermelding!

Groetjes Peter Soer

snwja3

#97
@ Joost,
de bekende herhaling van zetten. Hetzelfde verhaal als in je eerste reactie maar dan iets anders verwoord. Ik had je al begrepen.
Ik ga niet in herhaling vervallen, mijn antwoord staat al duidelijk verwoord (inclusief en mijn nog steeds onbeantwoorde vraag (op welke harde feiten/onderzoeken ....)) in mijn antwoord op jouw eerste reactie, lees dat nog maar eens.
Wietze Janse

Johan Helmus

Blijkbaar zijn er geen onderzoeken te vinden die deze beweringen ondersteunen? 
Groeten, Johan Helmus

jeroenroelofsen

Denk dat het heel lastig is om zoiets onomstotelijk te onderzoeken. Aan de andere kant, denk even aan de gevolgen van de vossen die op de waddeneilanden (vlieland?) rondliepen. Er werd uiteraard niet voor niets een "heksen" jacht geopend.

Verder is het natuurlijk zo dat de huidige manier van landbouw niet heel gunstig is voor de weidevogel stand. Gelukkig zijn er steeds meer boeren/gebieden waar het de goede kant op gaat. Echter, om een gezonde populatie op te bouwen die predatie kan opvangen moet die populatie dus wel eerst groeien.
Lijkt me reden genoeg om er voor te zorgen dat predatie nog niet plaats vind als de populatie niet groot is gegroeid.

Wanneer kun je dan stoppen met jagen op vossen/roofdieren? Das lastig. Lijkt vooral nuttig om daar niet de energie in te steken, maar met zijn allen de schouders er onder te zetten en de natuur gezond te maken. Daardoor zullen populaties sterker worden, zal predatie minder ingrijpende gevolgen hebben en kun je op den duur stoppen met het opjagen van de jagers (predatoren).

Het blijft natuurlijk een lastig verhaal. Houd je de stand van de ene soort klein (in dit geval de vos), ten faveure van de andere soort(en) (weidevogels). Of offer je soorten (weidevogels) op voor die ene soort (vos)?
Met vriendelijke groet
Jeroen Roelofsen
Mijn waarnemingen
Mijn website
Recente blog; Zuidpier IJmuiden
Nieuwe vogel soorten; Zeekoet, Kleine Rietgans, Strandleeuwerik, Waterral, Witgatje   (185 totaal)

snwja3

Citeeren kun je op den duur stoppen met het opjagen van de jagers (predatoren).

@Jeroen, ook jij begint de cirkel weer opnieuw (wie houdt het langst vol?), mooie volzinnen (vooral de laatste) maar nog steeds geen onderbouwende argumenten/onderzoeken.
Uit deze discussie blijkt dusverre duidelijk dat je met de jacht per direct kan stoppen (nog steeds geen sluitend onderzoek/argumenten die het tegendeel laten zien). Het enige wat jacht bewerkstelligt is dat de teloorgang iets langer duurt, maar het lost niet het probleem op. Dat bewerkstellig je alleen door de oorzaak aan te pakken.
Jagen blijft symptoombestrijding!
Beslist geen lastig verhaal, tenzij je ten koste van alles wil blijven jagen, ja dan wordt het moeilijk om je in vele bochten te moeten wringen om 'eruit' te komen.

Ofwel: offer je soorten (weidevogels) op voor de jager, of gaan we gezamelijk eens de oorzaak aanpakken?
Wietze Janse

joostheeremans

Citaat van: jeroenroelofsen op maart 28, 2011, 12:46:49 PM
Denk dat het heel lastig is om zoiets onomstotelijk te onderzoeken. Aan de andere kant, denk even aan de gevolgen van de vossen die op de waddeneilanden (vlieland?) rondliepen. Er werd uiteraard niet voor niets een "heksen" jacht geopend.


Vossenjacht, heksenjacht, goed gevonden. Geeft wat mij betreft exact weer wat er mis is. Het dogmatisch doodschieten van vossen op basis van gevoelens ipv bewijzen (Als de vermeende heks blijft drijven is het een heks, als ze verdrinkt was het een mens). Ik zie heksenjacht en vossenjacht in de toekomst nog wel synoniemen worden... (hopelijk de nabije)
MvG Joost Heeremans- Do geese see god ?-

jeroenroelofsen

@Wietze en joost; ook jullie doen het voorkomen dat ALLE jagers het puur en alleen voor de lol doen. Dat ze moorden om het moorden. Maar zo werkt het (gelukkig) niet. Als dat zou gebeuren, dan waren er al lang geen jagers meer over.

Herten/reeen afschot? Niet na tellingen en afgifte van een vergunning op aantal. Met labels die aan een gedood dier moeten worden gehangen.
Wilde zwijnen? Ook niet zonder vergunning etc....

Ik zeg niet dat ik voor het afschieten ben van de vossen. Maar ik erger me wel aan de toon waarop er gediscussieerd wordt. De jagers in dit topic geven duidelijk aan dat er geen half werk wordt geleverd. Dat er niet zomaar af wordt geschoten, maar dat er toch zeker wel oog is voor de overige natuur.

Je laatste zin slaat mijns inziens dan ook nergens op (wieetze). Denk dat er zat jagers zijn die best een paar jaar lang (gedwongen) hun jacht op de vos willen staken. Ze worden echter juist door natuur organisaties aan gespoord om dit NIET te doen.

Zoals al eerder in dit topic aangevoerd, de vos is de druppel die de emmer over doet lopen. Afschot van de vos is sneller en makkelijker te realiseren dan het aanpassen van het landschap. Bovendien is het veel goedkoper om een paar jagers al dan niet betaald de vossen stand laag te houden. Zolang daar niets aan gedaan wordt, zal er voor afschot gekozen blijven worden.

Het werkelijke probleem van de weide vogels is mijns inziens ook zeker niet de bos. Het her-inrichten van agrarische gronden bied een veel meer blijvende oplossing.
Vroeger toen het landschap nog wel geschikt was voor weide vogels, toen was massale vossen jacht toch ook niet nodig?

En daar zijn volgens mij de pro-jacht en de anti-jacht mensen hier in het topic het aardig over eens
Met vriendelijke groet
Jeroen Roelofsen
Mijn waarnemingen
Mijn website
Recente blog; Zuidpier IJmuiden
Nieuwe vogel soorten; Zeekoet, Kleine Rietgans, Strandleeuwerik, Waterral, Witgatje   (185 totaal)

joostheeremans

Ik wil gewoon bewijzen zien waarom die vos zo hard bestreden dient te worden. In mijn ogen heeft het geen enkele zin om vossen dood te schieten zolang er niks wordt gedaan om het gebied aantrekkelijker te maken voor weidevogels. Daarnaast vind ik dit een erg gevaarlijk hellend vlak, want wie is het volgende slachtoffer op het moment dat de vos uitgeroeid is en de weidevogelstand nog steeds geen tekenen van herstel vertoont? De buizerd? Havik? hermelijn? Ooievaar?


Ik ben wel blij dat je inziet dat de oorzaak niet bij de vos ligt, hopelijk krijgen er meer dat inzicht.
MvG Joost Heeremans- Do geese see god ?-

leonwillems@home.nl

Hoe denkt men over het afschieten van vossen tbv hamsterprotectie zoals in hamsterreservaten enkele jaren geleden is geschie(d)t?

http://www.vulpesvulpes.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=133%3Avos-trekt-zich-niets-aan-van-korenwolffokplan&catid=50%3Apersberichten-2005&Itemid=59
~ Keep a green tree in your heart and perhaps a singing bird will come ~

snwja3

CiteerDe jagers in dit topic geven duidelijk aan dat er geen half werk wordt   geleverd. Dat er niet zomaar af wordt geschoten, maar dat er toch zeker   wel oog is voor de overige natuur.
Helaas, dat geven jullie juist niet duidelijk aan, dus als je wilt dat de toon verandert, ligt het bij jullie. In plaats van volzinnen dat jullie zo je best doen (op allerlei ander gebied) kom nu eens met argumenten dat de vossenjacht helpt. Als je me daarvan kunt overtuigen dan heb je weer een open discussie. Maar helaas jullie komen niet over de brug, ofwel jullie sluiten zelf een open discussie af!

CiteerZoals al eerder in dit topic aangevoerd, de vos is de druppel die de emmer over doet lopen.
O ja, zeker. Maar waar is onderbouwd dat deze stelling waar is en dat afschieten de oplossing biedt? Ik ken geen enkele (weide)vogelpopulatie die door jagers en afschot is gered!

CiteerDenk dat er zat jagers zijn die best een paar jaar lang (gedwongen) hun   jacht op de vos willen staken.
Ik ben ze nog nooit tegengekomen. Ook hier in dit topic blijven alle jagers beweren dat schieten noodzakelijk is.

CiteerZe worden echter juist door natuur   organisaties aan gespoord om dit NIET te doen.
Deze uitspraak wil ik ook wel eens onderbouwd zien. Jullie blijven allerlei zaken roepen, zonder onderbouwing, dat is te gemakkelijk!

CiteerHet werkelijke probleem van de weide vogels is mijns inziens ook zeker   niet de bos. Het her-inrichten van agrarische gronden bied een veel meer   blijvende oplossing.
Vroeger toen het landschap nog wel geschikt was voor weide vogels, toen was massale vossen jacht toch ook niet nodig?
Daar zijn we het over eens, maar ook op dit punt komen jullie* niet over de brug. Wat wordt er gedaan om dit te verbeteren. Als ik hiermee kom dan hebben jullie* duizend reden om het niet te doen, andere belangen voor te laten gaan, en maar de jacht blijven promoten als oplossing. Jacht is dus geen oplossing, zie bovenstaand punt.
Waarom promoten jagers dan zo dweilen met de kraan open? Is het raar dat wij conclusies trekken dat jullie jachtbelangen hoger liggen. Gek of niet?


* Jullie is hier in breedste zin van het woord, niet persoonlijk.
Wietze Janse

snwja3

#106
CiteerJe laatste zin slaat mijns inziens dan ook nergens op (wieetze).

Ik zal het je uitleggen Jeroen.

Ik (en met mij velen) maak me terecht zorgen over de (weide)vogelpopulatie in NL.
En omdat op te lossen moeten oorzaken aangepakt worden. Oorzaken die jezelf ook noemt.
Echter dit gebeurd niet!
Laten we bijvoorbeeld met z'n alle eens wat meer betalen voor (biologische) boerenproducten, zodat boeren de kans krijgen beter te gaan boeren.
Laten we eens met de boeren gaan praten over een echte oplossing!
Helaas, deze discussie komt nooit op tafel ........
En van de redenen is dat jagers steeds hun oplossing (symptoombestrijding) bieden, zeggen dat jacht het middel is (om mee te beginnen). Dit alles onder valse argumenten, nooit onderbouwd en als als daar om gevraagd wordt, blijft men we in wollige cirkels ronddraaien. Nu is het de vos, straks de kraai, dan moeten de ganzen geoogst (lees aan verdiend) gaan worden.

Daarom zie ik de jagers als een grotere bedreiging door het constant traineren met non-argumenten om hun eigen jacht (ik mag niet meer zeggen plezier) te promoten als oplossing van het probleem. Het blijft een grote farce!
Ofwel mijn laatste zin is en blijft zeer serieus! Pak 'm eens op ...... en kom eens met iets dat mijn perceptie wijzigt en niet bevestigd.
Wietze Janse

Norman

Citaat van: jeroenroelofsen op maart 28, 2011, 16:26:16 PM
@Wietze en joost; ook jullie doen het voorkomen dat ALLE jagers het puur en alleen voor de lol doen. Dat ze moorden om het moorden. Maar zo werkt het (gelukkig) niet. Als dat zou gebeuren, dan waren er al lang geen jagers meer over.

Jagers moorden niet om het moorden. Niemand heeft dat ook beweerd. Ik wil in ieder geval wel beweren dat jagers in het algemeen gesproken niet overwogen en doordacht "beheren". De gemiddelde jager heeft geen flauw idde van de componenten in de voedselketen waarin hij/zij zich mengt.

CiteerHerten/reeen afschot? Niet na tellingen en afgifte van een vergunning op aantal.
Toevallig vandaag een kwestie gehoord van een jager die Reeen schiet en dus dit weekend mee zou moeten doen aan de 2 jaarlijkse wildtelling in de provincie Utrecht. Meneer gaat niet tellen en stelt voor ongeveer hetzelfde in te vullen als vorige keer. En waarom gaat meneer niet tellen? Omdat meneer maandag op vakantie gaat maandag!!!

CiteerIk zeg niet dat ik voor het afschieten ben van de vossen. Maar ik erger me wel aan de toon waarop er gediscussieerd wordt. De jagers in dit topic geven duidelijk aan dat er geen half werk wordt geleverd. Dat er niet zomaar af wordt geschoten, maar dat er toch zeker wel oog is voor de overige natuur.

Ik vind dat er wel half werk word geleverd. Alternatieven voor afschot worden structureel genegeerd en beleid word klakkeloos uitgevoerd. Mijn ego is te groot om dergelijke ingrijpende maatregelen uit te voeren, daarnaast zou ik pertinent weigeren om te beheren als de andere maatregelen welke noodzakelijk zijn achterwege worden gelaten. Dweilen met de kraan open zou ik me niet voor lenen.

CiteerJe laatste zin slaat mijns inziens dan ook nergens op (wieetze). Denk dat er zat jagers zijn die best een paar jaar lang (gedwongen) hun jacht op de vos willen staken. Ze worden echter juist door natuur organisaties aan gespoord om dit NIET te doen.

Er zijn jagers die best een paar jaar lang hun jacht zouden willen staken. Maar om nu te zeggen zat, dat vind ik wat te optimistisch. Niet in de regio's waar ik jagers spreek in ieder geval.

CiteerZoals al eerder in dit topic aangevoerd, de vos is de druppel die de emmer over doet lopen. Afschot van de vos is sneller en makkelijker te realiseren dan het aanpassen van het landschap. Bovendien is het veel goedkoper om een paar jagers al dan niet betaald de vossen stand laag te houden. Zolang daar niets aan gedaan wordt, zal er voor afschot gekozen blijven worden.

Het werkelijke probleem van de weide vogels is mijns inziens ook zeker niet de bos. Het her-inrichten van agrarische gronden bied een veel meer blijvende oplossing.
Vroeger toen het landschap nog wel geschikt was voor weide vogels, toen was massale vossen jacht toch ook niet nodig?

En daar zijn volgens mij de pro-jacht en de anti-jacht mensen hier in het topic het aardig over eens

Wat ik dan niet begrijp is dat die jagers wel "dweilen", maar niet hun poot stijf houden dat ze eerst "de lekkage" opgelost willen zien voor ze willen helpen "dweilen". Het zal wel door mijn ego komen dat ik me er niet voor zou lenen. Ik wil best veel werk verrichten, maar ik zou wel het idee moeten hebben dat het nut heeft. Het uitsterven van de Grutto bijvoorveeld verstragen leen ik me niet voor. Zonde van de energie.
 

jvogels

#108
Citaat van: peter123 op maart 25, 2011, 08:08:17 AM
''Er is bekend dat predatiedruk hoog is, en ook welke predator daarvoor hoofdverantwoordelijk is''

Uit welk onderzoek is deze informatie afkomstig, niet het Sovon-onderzoek in ieder geval.

Voor dit soort uitspraken graag bronvermelding!

Groetjes Peter Soer

Ok, blijkbaar heb ik het niet duidelijk geformuleerd. Ik geef in die post  geen feiten aan, ik geef voorwaarden aan om predatorbestrijding te kunnen verantwoorden (oa. het gebied moet op orde worden gebracht) tot een goede afweging te komen. En dan nog is het enkel als tijdelijke maatregel te verantwoorden. Alle andere vormen van predatorbestrijding zijn wat mij betreft zinloos, of onnodig.

UIt het SOVON onderzoek blijkt dat predatiedruk en soort predator nogal verschilt tussen gebieden. Met deze opmerking wilde ik dan ook aangeven: van het betreffende weidevogelgebied is het (door gericht onderzoek) bekend dat de predatiedruk aanzienlijk is, en is ook bekend welk soort predator dat is. Dat is overigens nog een stapje conservatiever dan dat jullie verlangen, het betekent nl dat dit van ieder gebied afzonderlijk moet worden vastgesteld, voordat je die afweging kan maken.

Over vossen en hamsterpopulaties: daar kan maurice la haye een heel boekje over opendoen.

snwja3

#109
CiteerUIt het SOVON onderzoek blijkt dat predatiedruk en soort predator nogal   verschilt tussen gebieden. Met deze opmerking wilde ik dan ook aangeven:   van het betreffende weidevogelgebied is het (door gericht onderzoek)   bekend dat de predatiedruk aanzienlijk is, en is ook bekend welk soort   predator dat is. Dat is overigens nog een stapje conservatiever dan dat   jullie verlangen, het betekent nl dat dit van ieder gebied afzonderlijk   moet worden vastgesteld, voordat je die afweging kan maken.

Joost, ook daar hebben we het al uitgebreid over gehad.
Dat onderzoek laat alleen maar zien dat er predatiedruk is (daarover geen discussie), maar diezelfde druk is er ook op gezonde populaties. Waarom de een wel, de ander niet?
Maar hetzelfde onderzoek zegt ook geen uitspraken te (kunnen) doen over de jacht, afschieten van de predatoren, en helemaal niet dat dat positieve resultaten heeft. Zie reactie 93 waarin dit verhaal reeds gezegd wordt.
Kom nou eens over de brug (in plaats van een constante herhaling van zetten) en overtuig mij met argumenten/onderzoeken waaruit blijkt dat jacht een positief effect heeft.
Durf nu eens daarover een open discussie aan te gaan ..... en blijf niet de kern van de zaak ontwijken. Zie al mijn reacties, nog steeds geen antwoord!
Het begint nu toch wel een beetje genant te worden in hoeveel kronkels jullie je steeds bewegen om niet te behoeven antwoorden op de vraag waarom het gaat.
Wietze Janse

jvogels

Jacht en predatorbestrijding moet je ook niet inzetten als middel om een positief effect op populaties te krijgen, da's heel wat anders. Je zal met 100% afschot in een slecht gebied echt geen slecht functionerende populatie kunnen redden. Daar heb je simpelweg een betere recruitment voor nodig, en zonder iets te vreten zal dat ook zonder jacht te laag zijn om een gezonde populatie in stand te houden. En in een gezond gebied, met grote populatie is jacht al helemaal niet nodig, want daar is de recruitment vele malen hoger dan door predatie kan worden weggevreten. Wil je dat horen? Prima. Maar daar heb ik het ook helemaal niet over. Dus waarom zou ik daarover willen discussieren?
peter123

Het vogelvrij verklaren van de Vossen is in 2005 door deze bewindspersoon door de kamer geloodst met het onderzoek van Sovon in de hand:

http://www.businessontmoetbusiness.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=204&Itemid=197

Tja, dan heeft geen enkele discussie of onderzoek nog zin.

Groetjes Peter Soer

Johan Helmus

Gelukkig dat het CDA zo begenadigd is met visionairs op het gebied van natuurbeleid. Neem bijvoorbeeld mevrouw Annie Schrijer Pierik, iemand die naar eigen zeggen niets met de plezierjacht te maken heeft, Ere-lid van een jagersvereniging, een vrouw die ondanks de negatieve adviezen van onderzoeksorganisaties zoals SOVON en Alterra, en zo'n 60.000 petities van bezorgde burgers, gewoon haar jachtbeleid doordrukte, ten goede van haar jagersvrienden/club. En nu zijn we gezegend met de heer Bleker, een visionair die in een kabinetsperiode poogt het succesvolle milieubeleid van de afgelopen twintig jaar onderuit te halen, en ongedaan te maken, omdat, zoals hij mooi beargumenteert: "het tijd werd".

Mijn stem hebben ze alvast verdiend!  ;D
Groeten, Johan Helmus

joostheeremans

Vergeet Henk Jan Ormel niet  :-X
MvG Joost Heeremans- Do geese see god ?-

vuurvlinder

#114
Citaat van: Norman op maart 15, 2011, 18:54:02 PM
Jaap Mulder is niet voor de jacht op de Vos, maar Jaap Mulder heeft onderzocht dat als je de Vos zonodig wilt "beheren" *ahum* dat je dit het meest effectief kunt doen in de maanden februari en maart.

Jaap Mulder weet net zo goed dat de teruggang van de weidevogels niet komt door de Vos en ook niet tegen te houden is door het "beheren" van de Vos.

Even op de tere zieltjes van de CDA en cs. trappenl de boeren zijn de oorzaak van de teruggang van de Weidevogels door hun uitbuiting en intensievering van de landbouwgronden. Hoezo goed rentmeester.

De Weidevogels zijn misschien nog te redden, maar dan moet de boeren de waterstand omhoog en omlaag laten fluctueren, beschaafd maaibeheer toepassen en inperking van het gebruik van bestrijdingsmiddelen zodat er ook weer eten komt voor de jonge grutto's.

Heb het symposium afgelopen donderdag bezocht en ook hier zei Jaap Mulder exact hetzelfde. Weidevogelbeschermers zijn bezig met stervensbegeleiding en niet bezig met het aanpakken van de problemen. Als je de weidevogelstand wilt terug krijgen zoals het 30 jaar geleden was, dan moet je het landschap daar ook op aanpassen. Weidevogels deden het destijds goed omdat de habitat goed was. Die habitat is verdwenen. Vossen afschieten is zinloos.

Ik vond zijn idee voor het inrichten van weidevogel reservaten wel leuk! Gebieden met een schrikdraadje er omheen.

In de pauze stond ik even buiten en ving het een en ander aan reacties op. Een deel van het publiek had kennelijk niet echt geluisterd. Sommige lieden vonden namelijk ook dat kraaien (what's new) blauwe reigers en katten afgeschoten moesten worden om weidevogels te beschermen.

Met vriendelijke groet, Astrid Landsaat.

Johan Helmus

Citaat van: vuurvlinder op april 10, 2011, 00:59:49 AM
Ik vond zijn idee voor het inrichten van weidevogel reservaten wel leuk! Gebieden met een schrikdraadje er omheen.
Misschien gelijk een schutting er omheen, zodat die 'beheerders' de weidevogels niet lastig kunnen vallen met hun lichtbakken. :P

Citaat van: vuurvlinder op april 10, 2011, 00:59:49 AM
In de pauze stond ik even buiten en ving het een en ander aan reacties op. Een deel van het publiek had kennelijk niet echt geluisterd. Sommige lieden vonden namelijk ook dat kraaien (what's new) blauwe reigers en katten afgeschoten moesten worden om weidevogels te beschermen.
Verbazingwekkend hoe sommige mensen structureel onderzoek na onderzoek en advies na advies naast zich neerleggen (SOVON, alterra, deze meneer, etc), en de meest kromme redeneringen hanteren om hun hobby te rechtvaardigen. Volgens mij zijn er in een dergelijk geval een tweetal mogelijkheden:

1 - de personen in kwestie, die zichzelf 'beheerder' of 'beschermer' durven te noemen, hebben geen kaas gegeten van ecosystemen en de basale werking van de natuur. Ze snappen niet dat het aantal predators afhankelijk is van het voedselaanbod. Oftewel, als er al teveel predators zouden zijn, dan balanceert het aantal zichzelf automatisch, op een natuurlijke wijze. Daarnaast verwerpen of negeren ze om onduidelijke redenen stelselmatig onderzoeken die niet hun hobby/visie ondersteunen.

2 - ze hebben andere belangen. De weidevogelbeschermers, waarvan een onevenredig groot deel ofwel jager, ofwel boer is, grijpen de drogargumenten gewillig aan om de hand niet in eigen boezem te hoeven steken. Jagers kunnen ongestoord aan de gang gaan om hun jachtveldjes eens goed op te kunnen ruimen van vervelende concurrenten. Boeren grijpen het aan omdat ze dan een andere schuldige kunnen aanwijzen dan zichzelf, zodat er gewoon door kan worden gegaan met het grootschalige en destructieve hedendaagse landbouwbeleid.

Groeten, Johan Helmus

joostheeremans

Dames en Heren in de dop, komt een jager aan het woord over de noodzaak van jagen op vossen, helaas alle mooie woorden ten spijt, deze man snapt er helemaal niks van. Wat dat betreft sluit hij perfect aan bij het niveau van de deelnemers... Is vast nog wel ergens te vinden op rtlgemist.nl
MvG Joost Heeremans- Do geese see god ?-

Marina


Citaat van: joostheeremans op april 13, 2011, 20:24:11 PM
Dames en Heren in de dop

Noem je wel een flutprogramma op ook zeg.
lees hier hoe trollen hun territorium markeren - http://www.randoloup.com/nl/?p=1682

joostheeremans

Was even blijven hangen na de jonge professionals, maar deze meneer was zeg maar de woordvoerder van de jagers op die plek, bevestigt eens te meer mijn vermoeden, ze snappen er verdomd weinig van.
MvG Joost Heeremans- Do geese see god ?-