Dit is geen natuur meer (op papier) als het aan het kabinet ligt.

Gestart door jvogels, februari 23, 2011, 23:51:00 PM

Vorige topic - Volgende topic

jvogels

Zie volkskrant artikel:

http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2664/Nieuws/article/detail/1851485/2011/02/23/Bleker-schrapt-in-natuurgebied.dhtml

De volgende gebieden worden geschrapt van de natura 2000 lijst als het aan het kabinet ligt.

Boddenbroek:
http://waarneming.nl/gebied/info/35625

Achter de voort:
http://waarneming.nl/gebied/view/17176

Teesselinkven (dit is echt van de zotte, dat ze dit uit natura 2000 willen houden):
http://waarneming.nl/gebied/info/108280


Edit: nog een gebied vergeten:

Groot Zandbrink:
http://waarneming.nl/gebied/info/109148

Kijk allemaal en huiver, er komen in ieder gebied flink wat rood gemarkeerde waarnemingen voor, ook van het "onzichtbare type".
Allerminst waardeloze gebieden. Waarschijnlijk is het enige criteria dat ze onhandig liggen in het agrarisch gebied en daarom maar minder juridische bescherming verdienen. En nee, dit betekent niet meteen dat er met de bulldozer overheen gegaan wordt. Wat het wel betekent is dat het met hydrologische maatregelen (lees natter land voor de boeren), regels mbt ammoniak-emissie (lees: minder intensieve veehouderij), enz enz. niet zo nauw genomen hoeft te worden.

Moest het toch even kwijt.

HPM

Het zijn ook wel snippertjes, die dan ook nog eens voor een (groot) deel uit landbouwgrond bestaan. 'Zinloos groen' in de ogen van bestuurders en boeren.
Het is een zeer treurige ontwikkeling. De landbouw in Nederland is op sterven na dood maar de natuur moet er nog wel aan worden opgeofferd. En als de landbouw dan helemaal dood is hebben we die snippers natuur ook niet meer zodat ze er met een gerust hart golfbanen van kunnen maken. Er is weliswaar ook sprake van samenvoeging van kleine gebieden, maar dat is alleen administratief en het betekent dus niet dat ze met elkaar worden verbonden, zoals zou moeten.

Herman van der Meer

Johan Helmus

#2
Die Bleeker is een ramp voor de Nederlandse natuur... Jammer maar waar! En ondertussen zelf wel flink uit de subsidiepot graaien, waar hij nu flink in snijdt. Echt ook een toonbeeld van principes. Ik hoop dat de coalitiepartijen op 2 maart worden afgestraft voor hun kortzichtige wanbeleid op natuurgebied.
Groeten, Johan Helmus

jvogels

Voor volkskrantlezers:

Rob van Westrienen heeft in de volkskrant van 1 maart jl een ingezonden brief geschreven.

voor abboneehouders te raadplegen op vk.nl; zoekfunctie op "westrienen".

Strekking: het schrappen van natura 2000 gebieden is al een gotspe, maar het schrappen van een van de weinige boomkikker populaties uit natura 2000 is nog een graadje erger (een van de geplande gebieden herbergt een populatie van deze soort).

Erwin Reinstra

Voor het schrappen van het Teeselinkven (gebied met boomkikkers en (o.a.) ook gevlekte witsnuitlibel) als N2000-gebied ben ik niet zo bang.
Uitgangspunt is namelijk wel dat Bleker met ecologische argumenten (en géén enkele andere!) in Brussel aan moet komen om gebieden te schrappen. Economische (landbouw) argumenten zullen dus niet meegenomen worden in de afweging.

Als soorten en/ of habitats in een voor aanwijzing geselecteerd gebied hier niet (meer) blijken voor te komen (zoals bijv. bij het Groot Zandbrink) heeft hij dus wel argumenten.
Met vriendelijke groenten,
Erwin


jvogels

#5
Citaat van: Modest Moose op maart 02, 2011, 17:19:49 PM
Voor het schrappen van het Teeselinkven (gebied met boomkikkers en (o.a.) ook gevlekte witsnuitlibel) als N2000-gebied ben ik niet zo bang.
Uitgangspunt is namelijk wel dat Bleker met ecologische argumenten (en géén enkele andere!) in Brussel aan moet komen om gebieden te schrappen. Economische (landbouw) argumenten zullen dus niet meegenomen worden in de afweging.

Laten we hopen dat hij inderdaad wordt teruggefloten en dat dit in de boeken kan als verkiezingsstunt (waar lag dat laastste CDA bolwerk dat Nederland nog rest ook alweer?), zonder dat het gevolgen heeft. Maar ik ben er vooralsnog niet gerust op.

CiteerAls soorten en/ of habitats in een voor aanwijzing geselecteerd gebied   hier niet (meer) blijken voor te komen (zoals bijv. bij het Groot   Zandbrink) heeft hij dus wel argumenten.

ook in het groot zandbrink komen nog soorten voor die, naar ik aanneem, bij het lijstje van aangewezen habitats horen (Spaanse ruiter bijv).

Erwin Reinstra

Even nagekeken en Spaanse ruiter is (i.t.t. bijvoorbeeld gevlekte witsnuitlibel) geen Habitatrichtlijnsoort (helaas); blijkbaar nog te algemeen en wijdverspreid in Europa. En als je het nauw neemt (en dat doet Bleker uiteraard) is er dan dus geen enkele (wettelijke) reden tot aanwijzing als N2000-gebied.

Bleker wil het Groot Zandbrink schrappen omdat een soort (welke soort weet ik niet, neem aan een Habitatrichtlijnsoort) die voor het gebied is/ was opgegeven er nu niet voor blijkt te komen.

Eigenlijk zou de aanwezigheid van ernstig bedreigde habitats als blauwgrasland en heischraal grasland plus alle mooie soorten al ruim voldoende moeten zijn om het gebied aan te wijzen als N2000-gebied.
Met vriendelijke groenten,
Erwin


liptaster

Citaat van: Modest Moose op maart 02, 2011, 18:24:39 PM
Even nagekeken en Spaanse ruiter is (i.t.t. bijvoorbeeld gevlekte witsnuitlibel) geen Habitatrichtlijnsoort (helaas); blijkbaar nog te algemeen en wijdverspreid in Europa. En als je het nauw neemt (en dat doet Bleker uiteraard) is er dan dus geen enkele (wettelijke) reden tot aanwijzing als N2000-gebied.

Bleker wil het Groot Zandbrink schrappen omdat een soort (welke soort weet ik niet, neem aan een Habitatrichtlijnsoort) die voor het gebied is/ was opgegeven er nu niet voor blijkt te komen.

Eigenlijk zou de aanwezigheid van ernstig bedreigde habitats als blauwgrasland en heischraal grasland plus alle mooie soorten al ruim voldoende moeten zijn om het gebied aan te wijzen als N2000-gebied.

Kijk ook na of Spaanse ruiter niet als habitattypische soort staat omschreven, het zou me verbazen indien niet het geval. Het valt zeker onder het habitat blauwgrasland en aldus beschermd.
Handtekeningen worden getoond onderaan elk persoonlijk bericht van Tim Struyve. BBCode en smileys kunnen hierin gebruikt worden. Max. aantal tekens: 600; resterende tekens: 424