Das en boom komt in actie

Gestart door Tim Asbreuk, maart 05, 2011, 19:14:02 PM

Vorige topic - Volgende topic

Tim Asbreuk

Met vriendelijke groet,
Tim Asbreuk

ArjanH

Citaat van: Tim Asbreuk op maart 05, 2011, 19:14:02 PM
http://www.dasenboom.nl/


Triest dat het moet gebeuren, maar wel absoluut noodzakelijk. Zeker gezien de standpunten die Bleker er op nahoudt. Een schande dat deze zelfingenomen man zich staatssecretaris mag noemen.

KorHaan

Een schande, inderdaad. Wat een ramp, die Bleker. Mag ik dat zo zeggen, ja, dat mag ik zo zeggen. Vreemd standpunt, ook. Maar Bleker zit in de regering, dus wie doet hem wat? Het allervreemdst vind ik nog dat een meerderheid van de kiezers rechts stemt, en ook zegt van de natuur te houden. Rechts heeft niks op met natuur, dat is onderhand wel proefondervindelijk aangetoond.

Vriendelijke groet,

Ronald Sinoo

Johan Helmus

#3
Wat menig natuurliefhebber allang wist, heeft hij nu zelf bevestigd. Dit heeft niets met bezuinigingen te maken, maar wel met het CDA en zijn boerenachterban, die natuurgebieden vooral zien als vervelende gebieden die hen allerlei restricties opleggen in de vorm van milieueisen, en daarnaast ook zien als braakliggende grond waar je beter een megastal kunt bouwen. Toch nobel (of gewoon erg dom) dat hij hier voor uit komt.

Triest om te zien hoe dit kortzichtige kabinet de mogelijkheid, en ook de wil heeft om in één(!!) kabinetsperiode het complete natuurbeleid van de afgelopen 15 jaar, volledig ongedaan kan maken. Wat heel zorgvuldig, en met veel moeite is opgebouwd, wordt gewoon compleet onderuit geschoffeld door deze idioten. En het meest trieste is nog dat, als het eenmaal weg is, het ook gewoon verloren is. Als er eenmaal vakantiehuisjes zijn gebouwd of als een stuk natuurgebied terug is verkocht aan een boer, dan is dat natuurgebied ook gewoon verdwenen...

Ik denk dat natuurorganisaties en groene partijen nog meer samen moeten gaan werken om nog meer tegengeluid te gaan geven. Het moet veel meer in de media terug komen. Volgens mij is de gemiddelde persoon amper op de hoogte van de plannen van dit kabinet omtrent natuurbeleid (naast de meeste andere plannen). En als gevolg daarvan blijven ze op deze partijen stemmen, omdat ze nu bijvoorbeeld wel 130km/uur op de afsluitdijk mogen rijden. Ze zien de lekkere hapjes die ze worden toegeworpen om ze lekker te maken, maar ze zien niet wat de werkelijke plannen van het kabinet zijn. Als ze die wel zouden zien, dan zouden veel mensen waarschijnlijk wel twee keer nadenken voordat ze erop stemden.
Groeten, Johan Helmus

jeroenroelofsen

Even advocaat van de duivel spelen (niet dat ik met alles wat hij zegt eens ben);

Is het niet goed om de zaken eens scherp te zetten. Veel geld uitgeven aan natuur is leuk om te doen. Zeker als het nuttig besteed wordt. Maar is dat nu niet juist het punt? Wordt er niet te vaak "zomaar wat gedaan".
Is het in de huidige tijd juist niet goed om dit soort dingen eens te hervormen?

Vaak blijkt dat je juist heel extreem een bepaalde kant op moet "schreeuwen" om ergens in het midden uit te komen. Zou het daar straks ook niet op uit komen? Dat de grote gebeiden wel aan een gesloten worden (bijv verbinding OVP -> Veluwe -> Duitsland) maar de kleine gebieden zichzelf maar moeten zien te redden (bijv dat gebied in de flevo polder wat de boeren zelf aangelegd hebben "vogelboulevaar")?

Let wel, ik ben het dus niet eens met het op grote schaal schrappen van de geld stromen, wat nu dus dreigt te gebeuren. Echter een hervormingsbeweging in natuurbeheer kan denk ik geen kwaad.
Met vriendelijke groet
Jeroen Roelofsen
Mijn waarnemingen
Mijn website
Recente blog; Zuidpier IJmuiden
Nieuwe vogel soorten; Zeekoet, Kleine Rietgans, Strandleeuwerik, Waterral, Witgatje   (185 totaal)

Johan Helmus

Mijn indruk van Bleker is niet dat hij extreem een kant op schreeuwt omdat hij ergens in het midden wil eindigen. In mijn beleving probeert de man de afgelopen verkiezingsnederlagen van zijn partij te boven te komen, door over de rug van de natuur (en daarmee ook een groot deel van de samenleving), de boerensector eens flink tegemoet te komen.

Verder heb ik ook niet het idee dat er "zomaar wat wordt gedaan" op het gebied van natuurbeheer. Heb je hier voorbeelden van? Plannen zoals de EHS zijn ontstaan uit de noodzaak om versnippering van leefomgevingen tegen te gaan. De leefgebieden van veel dieren en planten zijn versnipperd. Hierdoor zijn er kleine, geïsoleerde populaties ontstaan, waarbij inteelt een veel groter risico is. Daarnaast kan een kleine tegenslag, zoals ziekte of brand, er al snel voor zorgen dat zeldzame soorten in dergelijke kleine gebieden uitsterven. De EHS kan er daarnaast ook voor zorgen dat nieuwe soorten zich in andere, reeds bestaande, gebieden kunnen vestigen. Dit geldt met name bij de verspreiding van zeldzame soorten, en de herintroductie van reeds uitgestorven soorten. Zie het verhaal van de otters, waarbij een groot deel van de trekkende dieren wordt doodgereden. De EHS zou hier veel ellende kunnen voorkomen. De EHS heeft het meeste nut als kleine gebieden aan elkaar worden gekoppeld. Voor grote gebieden zoals de veluwe is de noodzaak ervoor volgens mij minder omdat hier minder risico is op inteelt e.d., hoewel het desalniettemin goed zou zijn voor de verspreiding van soorten binnen Nederland. Een groot gebied zou goed als een soort centrale as en buffer kunnen fungeren.

DE EHS is juist een voortvloeisel van hervormd beleid uit de jaren 80/90. Na decennia lang steeds meer grond in Nederland te hebben geclaimd ten behoeve van landbouwgrond, waarbij veel kostbare natuurgebieden verloren zijn gegaan, en bestaande natuur flinke klappen heeft gehad door grootschalige landbouwmethoden, kunstmest, insecticide etc, heeft men ingezien dat het zinvol zou zijn om de versnipperde stukjes natuur aan elkaar te koppelen, en milieu eisen in te voeren om de natuurgebieden te beschermen.

Dit kabinet wil hier graag vanaf, omdat dit een struikelblok voor sommige boerenbedrijven zou zijn. De hervormingen die dit kabinet voorstelt, zijn geenszins in het voordeel van de natuur, en zo zijn ze ook niet bedoeld. Zoals bleker zegt: "Het werd tijd". Wat dat ook moge betekenen.
Groeten, Johan Helmus

Marcel van kammen

Gelukkig hebben die droeftoeters van het CDA bij de provinciale verkiezingen nogal ingeleverd, hoe minder ze te zeggen hebben hoe beter...

Tim Asbreuk

De eerste rechtzaak is door Das en boom gewonnen, omtrent het beschermen van de korenwolf. Zie ook dasenboom.nl
Met vriendelijke groet,
Tim Asbreuk

wittemus

Mooi zo !
Gefeliciteerd Das & Boom !
Huismus Bescherming Nederland
Stichting Witte Mus

Huismus en habitat beschermende ANBI stichting sinds 2009, met ervaring - in aanleg van habitat voor wild levende huismussen - sinds 1997.

http://www.huismusbescherming.nl