Standpunt Zoogdiervereniging

Gestart door Norman, februari 26, 2011, 11:02:15 AM

Vorige topic - Volgende topic

Norman

Ik was aan het overwegen om lid te worden van de Zoogdiervereniging, maar op de SOVON dag bladerde ik 1 van hun tijdschriften door en stuitte op een artikel van de Vereniging het Edelhert, een pro-jacht vereniging. Naar aanleiding hiervan heb ik mijn lidmaatschap nog eens overwogen en de vraag gesteld aan de Zoogdiervereniging. De volgende reactie kreeg ik;

Wij hebben geen formeel door de vereniging vastgesteld standpunt ten aanzien van jacht of populatiebeheer. In de praktijk staan we er genuanceerd tegenover. Waar het nodig is i.v.m. bijvoorbeeld verkeersveiligheid of ernstige landbouwschade staan wij niet afwijzend tegenover populatiebeheer, maar het afschot moet wel effectief zijn. Daarnaast zijn er vaak ook andere maatregelen die kunnen worden overwogen.

Niet echt een uitgesproken standpunt, maar ook beslist niet tegen. Iets dat mij wel bevreemd, aangezien ik de volgende tekst van hun site af pluk; ....met als doel de actieve bescherming van zoogdieren en hun leefgebieden, zowel nationaal als internationaal...

Met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid zijn er vast wel leden van de Zoogdiervereniging op dit forum te vinden. Graag zou ik jullie mening horen. Hoe ervaren jullie de jacht binnen de Zoogdiervereniging? Pro, Contra of neutraal.

Het blijft een dillema voor mij. De Zoogdiervereniging is de kennisbron voor zoogdieren in NL. Maar ik vertik het om geld uit te geven aan organisatie die niet principieel tegen de jacht zijn. Beschermen en doorschieten zijn voor mij twee onverenigbare uitersten.

Het is overigens niet mijn bedoeling om een discussie te starten voor of tegen de jacht.

HPM

Ik vind je conclusie dat de Zoogdiervereniging pro jacht is een beetje raar voor iets wat ze m.i. terecht een genuanceerd standpunt noemen.
Herman van der Meer

Norman

Citaat van: HPM op februari 26, 2011, 11:09:53 AM
Ik vind je conclusie dat de Zoogdiervereniging pro jacht is een beetje raar voor iets wat ze m.i. terecht een genuanceerd standpunt noemen.

Dat is ook niet mijn conclusie.
Ik stel de vraag dan ook niet voor niets.

Maar ik begrijp je reactie wel een beetje en zal de passage die deze indruk mogelijk heeft gewekt verwijderen.

maurice.lahaye

Hallo Norman,

De Zoogdiervereniging heeft inderdaad een genuanceerd standpunt tegenover jacht en past daarmee niet binnen de eisen die jij aan een organisatie stelt. Al heb ik zelf nooit iets gemerkt van pro-jacht ideeën binnen de Vereniging. Ik ben al jaren lid van en ben zelfs meer dan 5 jaar werknemer geweest bij de club. Prima vereniging, leuke mensen, enthousiast over zoogdieren en met het hart op de juist plek. De enige vereniging die in aanmerking komt voor jouw steun is volgens mij de faunabescherming.

Succes met je afweging!
Maurice
admin

2015 is het jaar van de das! www.zoogdiervanhetjaar.nl

Norman

Maurice, bedankt voor je degelijke reactie. Dit was het soort reactie dat ik zocht.
Gelukkig zijn er meer verenigingen waarin ik pas hoor. Ik ben geen lid van de Faunabescherming overigens.

Met jouw reactie komt de zoogdierenvereniging al neutraler over dan de initiele, wellicht wat enthousiaste, reactie van de Zoogdiervereniging.

Bedankt, ik zal een lidmaatschap in overweging nemen.

Rene Janssen

Dag Norman,


Ik denk dat er soorten, zoals de waterspitsmuis en de Noordse woelmuis, enorm belangrijk zijn om NU te beschermen voor het te laat is voor deze soorten! Voor mij zijn edelherten van ondergeschikt belang qua bescherming. Ik kan me geheel vinden in de mening van de Zoogdiervereniging op dit standpunt.
RenéRené Janssen

Johannes Regelink

De zoogdiervereniging is (wat ik ervan merk) tegen jagen, tenzij er echt goede redenen zijn om het wel te doen.

Ik merk de laatste tijd (zeg twee jaar) dat de Zoogdiervereniging steeds meer contacten heeft in de jagers wereld. Een erg goede zaak wat mij betreft: enerzijds zijn daar veel waarnemingen en kennis te halen, anderzijds worden jagers mogelijk (en hopelijk) steeds meer overtuigd van het feit dat schieten voor populatiebeheer niet nodig is.

Norman

Beste Johannes,

Dat klinkt positief, bedankt voor je reactie!

Pieter Baalbergen

Beste Norman,

Het belangrijkste in de maatschappij is om in dialoog te blijven, zo ook over de jacht. Of je voor of tegen bent is niet zo belangrijk. Doordat de ZV zich niet expliciet negatief of positief uitspreekt over dit onderwerp zijn pro jachtorganisaties bereid naar de mening en standpunten van de ZV over bepaalde kwesties te luisteren.
Maar het is inderdaad aan jou welke afweging jij maakt. Misschien moet je een keer bij De Faunabescherming kijken een vereniging met een zeer uitgesproken mening tegen de jacht.
Ik zelf voel mij prima thuis bij de ZV, met name omdat men geen expliciet uitgesproken mening heeft over het standpunt: voor of tegen heeft de jacht.

Groet Pieter                         
Groet, Pieter Baalbergen

Vogels kijken en tussen de 12 en 25?
www.vwg.njn.nl

Norman

Ik schrok een beetje van de mening dat er afwijzend tegen populatiebeheer (lees ik als afschot) in geval van verkeersveiligheid en/of landbouwschade word aangekeken. Ik zou verwachten dat een dergelijke vereniging andere oplossingen zou ambieren en dit dus ook zo zou communiceren. Verkeersveiligheid kun je ook creeren door een verlaging van de maximale snelheid, reflectoren, rasters, etc.

Maar wederom goed om te horen dat de jachtissue eigenlijk geen issue is binnen de ZV.

Wederom bedankt!

Niels de Zwarte

er is nogal verschil tussen pro-jacht, jacht en populatiebeheer/schadebestrijding.
het eerste vindt ik verwerpelijk, het tweede onnodig en het laatste in specifieke gevallen noodzakelijk.


ik ken niemand binnen de Zoogdiervereniging die pro-jacht is en heb dat ook nooit in Lutra of Zoogdier terug kunnen lezen.
jagen an sich is een sport, een folklore, een oerdaad, maar in onze huidige tijd niet nodig


populatiebeheer is een preventieve maatregel voor schade/overlast en kan alleen op basis van goede waarnemingen en aantalsschattingen
schadelijk wild bestrijden is soms niet te vermijden, zoals hier in Rotterdam in de primaire waterkeringen op konijnen bij voorbeeld (of in taluds van rijkswegen).
ik ben daar genuanceerd over en de Zoogdiervereniging ook.


ook heeft de vereniging de laatste tijd de discussie over bestrijden van de muskusrat aardig aangezwengeld en hier een symposium over gehouden, waarmee duidelijk is dat zij het onderzoek naar alternatieven toejuichen en zeker niet pro-jacht zijn! wel jammer dat in VZZ het woord 'zoogdierbescherming' nog stond en dit nu minder prominent is!
tot slot: als je echt anti-jacht bent dan ben ik het met Maurice eens en zijn er andere verenigingen die zich daar sterk voor maken.


Norman

Helder, maar ik heb ook nooit beweerd dat de ZV pro-jacht zou zijn.
Mijn vraag was er puur op gericht dat als ik lid zou worden niet constant met allerlei jachtdiscussies te worden geconfromteerd.
Uit de reactie maak ik op dat dat beslist niet het geval is.

Van de faunabescherming ben ik geen lid en word ik ook geen lid.