Carmen kom nog ietsje dichterbij ! (25 mei 2005)

Gestart door Pim, mei 25, 2005, 22:26:50 PM

Vorige topic - Volgende topic

Pim

Met telescoop, digitale camera, adapter, ANWB vogelboek (de beste!) en niet te vergeten een bakje komkommersalade in de fietstas besteeg ik mijn stalen ros en reed in de richting van de Oostvaardersdijk. Morgen zal deze verstevigde dijk met veel bombarie heropend worden. Wat heb ik het afgelopen anderhalf jaar genoten van deze autoloze dijk, vooral in de laatste periode was de strook asfalt een prima breed fietspad met zicht op oneindige rietvelden. Het rietvogelconcert zal dus weer overstemd gaan worden door de duizenden auto's die per dag gebruik zullen gaan maken van deze autoweg.

Bij de Noorderplassen was ik vorige week nog zo optimistisch: de "maai-hitsige" gemeentemedewerkers hadden langs de Hoge Vaart en op andere plekken stroken gras en ruigte ongemaait gelaten, een zegen voor allerlei insecten en kleurige vlinders.  Maar vandaag was ik er getuige van dat hun opruimneurose het gewonnen had van dit postzegeltje natuurschoon. Ook langs de busbaan werden vorige week nog bomen met bulldozers verwijderd, dit tot verdriet van vele algemene (en dus nauwelijks beschermde) vogeltjes.

Op het Trekvogelgrasland (Lepelaarplassen – Almere) waren drie lepelaars aan het foerageren, samen met twee grote zilverreigers en een kleine zilverreiger. Dit eetfestijn werd begeleid door de roep van diverse koekoeken. De kleine plevier lijkt dit gebied ook te zijn gaan waarderen als broedgelegenheid.

Bij het Jan van den Boschpad (zuidelijke kant Oostvaardersplassen) waren boven de rietvelden diverse bruine kiekendieven aan het jagen. Vanaf de uitkijkheuvel was een mannelijk exemplaar een prooi aan het plukken. Zo zittend deed hij me even aan een zwarte wouw denken, maar dat was waarschijnlijk Freuderiaans (of wishful thinking). De man bruine kiekendief vloog zonder prooi weg en enkele minuten later had een vos de prooi al in zijn bek (zal w.s. wel een gansje geweest zijn...), de vos nam de prooi ruim een kilometer mee naar waarschijnlijk zijn burcht waar mogelijke puberale vosjes erg hongerig zijn. Op de vlakte waren meerdere vossen waar te nemen, de meeste lagen als een rolmops te slapen.

De grote zilverreiger is hier zo algemeen, maar dat maakt deze sierlijke reiger niet minder mooi. De grote zilverreiger staat als gevoelige soort op de rode lijst van vogelsoorten. Op de vlakte zaten 22 exemplaren, een enorm aantal als je beseft dat er in 2002 nog maar 47 paar in Nederland heeft gebroed (Bron: Rode lijst van de Nederlandse broedvogels – Sovon e.a.).  Deze soort kan je tegenkomen in vele landen in de wereld. Er zat slechts één kleine zilverreiger tussen.

Boven het Fluitbos vlogen drie koekoeken in een opgewonden colonne, waaronder weer een vrouwtje bruine fase. Deze vogel was ik hier al eens eerder tegengekomen. In een plasje pal naast de uitkijkheuvel was een ADHD-lepelaar actief, het foerageren ging in een zeer hoge versnelling. Er kwamen ook diverse lepelaars aanvliegen in de richting van hun broedkolonie in de Oostvaardersplassen. Tussen een groep van dertien groenpootruiters zat slechts één zwarte ruiter. Verder zag ik nog een vrouwtje tapuit (altijd op hun quivive), gele kwikstaart, kleine plevier en vanuit een struikenrij vloog een sperwer op, die daar waarschijnlijk gemene plannetjes aan het uitbroeden was. De zangvogels vlogen nerveus heen en weer. Tussen de duizenden (inclusief jongen) grauwe ganzen zaten twee exoten namelijk Grote Canadese gans en Indische gans. Ook waren er nog steeds een klein aantal brandganzen.

De show werd echter wederom gestolen door Carmen, de Monniksgier die ik circa 17.00 uur zag zitten achter een rietkraag in de richting van het treinspoor. Met haar lompe lijf hupte ze zich vooruit. Even ging ze op de wieken toen een wagen van Staatsbosbeheer langszij kwam. Driftig maakte ik een hele reeks foto's. Na een half uur vloog ze op en is waarschijnlijk iets verderop weer geland.

met vriendelijke groet,

Pim Julsing

natuurverslaving.nl