ontstaan moerasbossen

Gestart door Geum rivale, februari 04, 2011, 12:06:07 PM

Vorige topic - Volgende topic

Geum rivale

Kan iemand bondig vertellen onder welke omstandigheden zich uit oermoeras en laagveen hoogveen ontwikkelt en wanneer het uiteindelijk moerasbos wordt?
Ik heb het moerassenhoofdstuk in Levensgemeenschappen doorgelezen, maar daar wordt die vraag eigenlijk niet beantwoord.
Kees van Reenen

HPM

Heel simpel gezegd ontstaat hoogveen uit laagveen dat boven de invloed van het grondwater is uitgegroeid en daardoor volledig afhankelijk is van regenwater. Laagveen ontstaat deels uit moerasbos, wat overal ontstaat waar het nat en voedselrijk genoeg is.
Onze grote laagveengebieden zijn ooit hoogveen geweest, wat eerst op een natuurlijke manier en later door afgraving en drainage is gedegenereerd tot wat het nu is.
Herman van der Meer

Tim Asbreuk

Even ter aanvulling: goed ontwikkeld hoogveen is een climax stadium, dit ontwikkeld zich dus niet in een bostype. Hoogveen is namelijk te nat, zuur en instabiel voor bosvorming.
Met vriendelijke groet,
Tim Asbreuk

Geum rivale

#3
Moet ik uit de reactie van HPM nu concluderen dat alle moerasbos op den duur verandert in boomloos hoogveen?
Wat ik bijvoorbeeld lees over de Gelderse Vallei is dat daar voornamelijk broekbossen voorkwamen, en hooguit een kleine oppervlakte hoogveen.

Anders, Tim, wat maakt of de ontwikkeling vanaf oermoeras of laagveen nu de ene route (hoogveen) kiest of de andere (broekbos)?
Kees van Reenen

Tim Asbreuk

CiteerMoet ik hieruit nu concluderen dat alle moerasbos op den duur verandert in boomloos hoogveen?
Nee, zoals Herman al aangaf wordt hoogveen enkel regenwater gevoed, regenwater is namelijk arm aan voedingsstoffen en zuur. Hoogveen ontstaat dus vooral op locaties waar regenwater stagneert op schrale zandgronden, dit stagneren kan op een slecht water doorlatende laag zoals leem, een goed ontwikkelde ijzerlaag of als er een regenwaterbel ontstaat die boven op het grondwater (vaak in laagvenen het geval).


Er zijn ook moerassen (in de vorm van bijvoorbeeld moerasbossen) die naast regenwater invloed ook grondwater invloed of overstroming kennen. Denk aan beekdalen (overstroming) of natte (door kwel gevoede) laagtes. Ook zijn er "moerassen" die jaarlijks tijdelijk het waterpeil (ondiep) onder het maaiveld hebben liggen. Hier ontwikkelen zich ook geen hoogveen maar moerasbos.
Met vriendelijke groet,
Tim Asbreuk

Geum rivale

Ah, dus watertoevoer van elders is het scheidende kenmerk.
Dat betekent dus dat waar in valleien en beekdalen hoogveen voorkomt dit hoger gelegen, zandige delen zijn?
Kees van Reenen

Tim Asbreuk

#6
Vaak wel, het zijn in ieder geval delen die onder regenwater invloed staan. Het regenwater moet dan wel ergens op stagneren, daarnaast zijn er nog meer zaken nodig voor goede hoogveen ontwikkeling. Zoals Calciumcarbonaat en methaanvorming, maar dan duik je wel diep in de processen.
Met vriendelijke groet,
Tim Asbreuk

JW_2all

Daarnaast heb je moerasbossen die ontstaan pal aan de  waterkant. Op het PEN-eiland of Diemer Vijfhoek gebeurde dat. Een voormalig slibdepot raakte begroeid. Dicht bij de stortbuis (hoog land: schietwilgenbroek, iets lager land - moeraswilgenbroek, rietland en elzenbroek met zeggenstobben).
En nog zo'n plek: trilveen (Amstelveense Poel en Diemoevers).

Of het laagveen of hoogveen is wat zo ontstaat, hangt weer af van de waterstand.
Het trilveen van de Amstelveense Poel is een paar jaar geleden afgeplagd omdat hoogveenvorming begon.
Zelfde met stukken in de Naardermeer, ook afgeplagd omdat hoogveenvorming begon, en onwenselijk werd geacht....
Groet,
Jan