poll over Natuur van de Telegraaf

Gestart door Modest Moose, januari 04, 2011, 13:57:35 PM

Vorige topic - Volgende topic

Modest Moose

  Omdat natuur natuurlijk geen linkse hobby is (ben nog nooit planten en dieren met een politieke voorkeur tegengekomen; zelfs de lynx gaat gemiddeld even vaak links- als rechtsaf) hierbij even aandacht voor de volgende poll van de Telegraaf. Wel invullen voor 15.30 uur.   
http://www.telegraaf.nl/binnenland/stelling_van_de_dag/8617900/__Stelling_van_de_dag__.html?p=6,1
Stelling: Natuur moet beter beschermd worden [/b]  PvdA–leider Job Cohen vindt dat de natuur in Nederland op de lange termijn beter beschermd moet worden en minder afhankelijk gemaakt moet worden van de wispelturigheid van de politiek. Tijdens de publieksactie Hart voor Natuur pleitte hij daarom voor een wet basisNatuur waarin o.a. basiszaken worden vastgelegd zoals de omvang en de bescherming van de natuur. Is dat nodig, denkt u? De redactie Wat U Zegt verneemt graag uw mening.
Met vriendelijke groenten,
Erwin


Tim Asbreuk

Met vriendelijke groet,
Tim Asbreuk

KorHaan

Ik denk dat we te laat zijn, ze hebben hem al weggehaald.
Alles moet vlug-vlug tegenwoordig.

"Haast, haast, haast.
Maar hoe zit het met "denken,denken,denken"?

(Loesje)

Vriendelijke groet,

Ronald Sinoo

Roland_Wantia

Uitslag poll Telegraaf van dinsdag 4 januari 2011:

Moet de natuur in Nederland beter beschermd worden en minder afhankelijk gemaakt worden van de wispelturigheid van de politiek, zoals Job Cohen bepleit? Ja, vindt 60 procent van de deelnemers aan de Stelling van de Dag. Zij geven de PvdAleider in deze gelijk, hoewel sommigen niet van harte. ,,Ondanks het feit dat ik rechts stem, heeft Cohen een punt."
De PvdA-leider wil een wet basisNatuur opstellen waarin o.a. een aantal basiszaken wordt vastgelegd zoals de omvang en bescherming van de natuur. ,,De natuur kan niet voor zichzelf opkomen, dus moeten wij het doen!", reageert een voorstander. Vooral jongeren hebben hart voor de natuur, 83% stemde voor. ,,We willen over 40 jaar ook nog naar een bos kunnen gaan."
Onder de tegenstanders bevinden zich relatief veel ouderen. De neestemmers zijn van mening dat de natuur al voldoende wordt beschermd. In sommige gevallen wordt de natuur zelfs té goed beschermd, menen zij, ,,Kijk naar de Oostvaardersplassen." De bemoeienis is te ver doorgeschoten. ,,Natuurclubs zetten overal hekken omheen en goede landbouwgrond wordt onteigend ten behoeve van de natuur."
Toekomstvisie
Twee op de drie zijn het met Cohen eens dat de natuur te afhankelijk is van de wispelturigheid van de politiek. Die gaat te veel uit van kortetermijnoplossingen zonder toekomstvisie. ,,Het kabinet-Rutte kijkt niet verder dan 2014 omdat er dan op z'n laatst weer afgerekend wordt door de kiezer", uit iemand zijn vrees.
De meesten vinden het een goed idee om bij aantasting van de natuur door de bouw van woningen of wegen, de natuur elders uit te breiden. Maar ruim de helft vindt daar geen nieuwe natuurwet voor nodig. Er is al een Natuurbeschermingswet en het Europese natuurbeschermingsbeleid Natura 2000.
Meerdere deelnemers vragen zich af waarom Cohen nu met zo'n voorstel komt en niet toen de PvdA zelf aan het roer stond. Twee derde denkt dat de PvdA-leider vooral goede sier wil maken. ,,Hij wil gewoon stemmen winnen."
Verdeeld bent u over de vraag of al die natuurwetgeving schadelijk is voor economische activiteiten. 48% vindt van niet, 46% van wel. ,,We zitten niet te wachten op die hobbyisten die weer ergens een woelrat of iets dergelijks uitzetten om hele industrieën te boycotten." Nederland moet keuzes maken, vindt een deelnemer. ,,Willen wij economische groei of natuur?"
De natuur- en milieuorganisaties vinden dat het kabinet zich schuldig maakt aan afbraakbeleid door 300 miljoen euro per jaar op natuur te bezuinigen. Ruim de helft van de respondenten is het daarmee oneens. De natuur moet beschermd worden, vindt u, maar dat betekent toch niet dat we niet kunnen bezuinigen?
Veertig procent van de deelnemers is lid van Natuurmonumenten of een andere natuurorganisatie. ,,Iedereen die vindt dat er meer natuur moet komen kan lid worden van een vereniging die zich hiermee bezighoudt."
Margo Stols
Morgen is er weer een Stelling van de Dag. U kunt eraan meedoen van 11.30 tot 15.30 uur via www.wuz.nl en www.telegraaf.nl

Op een eerder item in de telegraaf over het terugdraaien van de aanleg van de verbindingszones regende het banale (en nogal zure) reacties in de trant van "linkse hobby's" en "zuurpruimen" afgewisseld met gematigder reacties maar gelukkig horen deze mensen ook onder de telegraaflezers tot een minderheid. En Ronald, treffend stuk dat je hebt geschreven op 12 november onder kopje natuurbeheer, Bijlsma positief over bezuinigingen. Ik kan het iedereen aanraden om eens te lezen.

Met vriendelijke groet,
Roland Wantia