Mens, natuur, geloof, evolutie, oftewel een uitdaging... Revised

Gestart door Bart van Hoogstraten, december 14, 2010, 20:47:37 PM

Vorige topic - Volgende topic

g.j. keizer

Citaat van: MarKoHu op december 28, 2010, 13:27:47 PMik heb niet de pretentie, de wijsheid in pacht te hebben.

Margreet,
Het gaat niet om het in pacht hebben van "de wijsheid" of om respect hebben voor elkaar, maar om het al dan niet willen onderkennen van de negatieve aspecten van de verschillende, elkaar vaak te vuur en te zwaard bestrijdende wereldgodsdiensten, waarvan het christelijk geloof er slechts één is.
Zwamgroet,
Gerrit J. Keizer
www.soortenbank.nl
Paddenstoelen

andre.schulten

.. dat niet alleen; want hoeveel eeuwen zitten wetenschappers en priesters elkaar al in de haren  ;D

Maar Gerrit, zonder Margreet te hoeven beschermen: ik heb haar nog niet 'betrapt' op niet willen onderkennen van de negatieve aspecten.

In de volle breedte: het communisme werd toch ook een puinhoop toen mensen ermee aan de gang gingen..
biologen liggen toch ook steeds overhoop...

Ik ben het in deze met Margreet eens: elkaar als mens blijven benaderen. Gerust van mening verschillen en blijven praten.

evertdirks

Het probleem van Dogma,s is dan het Dogma,s zijn.
Niet de bedenker maar de uitlegger maakt er vaak een probleem van.

Evert
Evert

Leer eerst het "gewone" herkennen, dat komt het bijzondere vanzelf.

g.j. keizer

#183
Citaat van: andre.schulten op december 28, 2010, 14:07:37 PM1. .. dat niet alleen; want hoeveel eeuwen zitten wetenschappers en priesters elkaar al in de haren  ;D
2. zonder Margreet te hoeven beschermen: ik heb haar nog niet 'betrapt' op niet willen onderkennen van de negatieve aspecten.

André,
1. Om de flaptekst over de auteur van het eerder genoemde boek van Joachim Kahl maar eens aan te halen : "Hij adstrueert uitvoerig, dat het christendom een frase is gebleven. Het houdt de verwezenlijking van de belangrijkste menselijke opdrachten tegen in plaats van die te stimuleren. Vooruitgang op het gebied van de humaniteit is er niet dankzij het christendom. Hij stelt, dat het christendom vanaf het begin het klasse-onderscheid en de uitbuiting aanvaard en gezegend heeft."
2. Je hebt op zich gelijk, ware het niet, dat de ervaring leert, dat christenen, die zich in dit soort discussies mengen, (meestal) uitsluitend van de positieve aspecten van hun geloof willen "getuigen", zoals Margreet als antwoord (kunst, politiek) op de vraag van Tineke ook al doet. Kunst kan evengoed als manifestatie van traumatische ervaringen met vertegenwoordigers van een kerk of geloofsgenootschap tot stand komen en je zou als voorbeeld van politieke invloed ook de bijdrage van de katholieke kerk aan het Derde Rijk en daarmee aan de holocaust in herinnering kunnen roepen.
Zwamgroet,
Gerrit J. Keizer
www.soortenbank.nl
Paddenstoelen

andre.schulten

Dat er totaal geen beweging zit in het instituut (RK)kerk moge wel duidelijk zijn geworden in de manier waarop wordt omgegaan met de schandalige priesterpraktijken met kinderen.
daartegenover zijn er toch altijd weer kleine veranderingen/opstandjes: priesters die trouwen, een voetbalmis, priesters die vluchtelingen onderdak bieden; die hebben de menselijke kant begrepen.
Op dat punt zit de praatmaarraak-discussie momenteel: de invulling van het individu tengenover de invulling van het instituut.

Question

Citaat van: g.j. keizer op december 28, 2010, 13:21:50 PM
Citaat van: MarKoHu op december 28, 2010, 12:57:36 PMIk weet niet of ik als christen mag reageren in deze rubriek ;)  maar de invloed van het christendom beperkt zich niet tot de tien geboden, lijkt me.

Margreet,
Vanzelfsprekend mag dat, als je je dan maar niet tot de korte lijst van positieve invloeden beperkt, maar ook de lange lijst van negatieve invloeden onder ogen wil zien. Wat het laatste betreft is het in 1970 verschenen boek van Joachim Kahl "Het onheil van het christendom of pleidooi voor een humaniteit zonder God" vanwege de misbruikschandalen in de kerk van Rome inmiddels weer zeer aktueel.
Ik denk dat je tegenwoordig ook maar amper meer om de negatieve invloeden heen kunt. Je hoort/ziet het overal. Maar ik denk dat we het christendom ook niet moeten zien als alleen maar negatief. Dat maakt het haast doodeng om er iets positiefs over te zeggen. Terwijl het (lijkt mij) juist de bedoeling is om het van beide kanten te begrijpen. 

Limosa

Geloven gaat veel dieper dan je aansluiten bij een sektarisch genootschap wat het Christendom kan zijn. Geloof is ook meer dan en rijtje positieve" punten" versus een rijtje "negatieve" punten. Voor deze mensen maakt het niet uit of en wel of geen bewijs is voor de verhalen, de jaartallen of de personen die hierin beschreven staan. Veel mensen vinden troost bij mooie woorden, ze putten kracht uit bijzondere verhalen en krijgen hoop door het lezen in een boek genaamd De Bijbel. Geen Christen is gelijk net zoals geen mens gelijk is, dus je kunt (vrijwel) niet oordelen over Christenen zonder te generaliseren. Fouten worden altijd en overal gemaakt zowaar een mens niet feilloos is, maar is het niet een beetje kort door de bocht om daar een geloof op te beoordelen? De meeste Christenen (en andere gelovigen) geloven niet in een boek of een instituut, maar in een gevoel, een ervaring. Voor een goede discussie is het misschien goed om het instituut Kerk los te koppelen van de wil om te geloven.

Een fout gemaakt door een instituut is niet per se een fout gmaakt door de individule gelovige die zich aansluit bij een instituut om zijn of haar geloof gezamenlijk te beleiden. Je mag een Katholiek niet aanspreken op het feit dat er seksuele misstanden zijn binnen het instituut Kerk. Van de collectieve verantwoordelijkheid die mensen gelovigen vaak opleggen moeten we af, want dat doet op geen enkele wijze recht aan de individuele invulling van het geloof. Val het instituut Kerk aan, niet het geloof!

Het lijkt mij trouwens interessant wanneer de discussie gaat over de valkuil van massapsychologie. Dit speelt immers in veel instituten en ook wel een beetje in de Bijbel. Wat maakt dat een mens aansluit bij anderen om tot een bepaalde beleving te komen, wat maakt dat mensen zinnen een vehalen letterlijk interpreteren en daar naar gaan handelen. Hoe komt het dat mensen verblind raken door hetgeen ze horen en lezen. Menig instituut doet aan indoctrinatie van haar volgelingen en hoe komt het dat mensen daar in meegaan. Ik vind het echt eng dat mensen de greep op zichzelf verliezen en slechts 'orders" uitvoeren van wat een geestelijke zegt en dat men zo sterk de behoefte heeft om samen alles te doen...

Citaat van: g.j. keizer op december 28, 2010, 14:39:47 PM
Citaat van: andre.schulten op december 28, 2010, 14:07:37 PM1. .. dat niet alleen; want hoeveel eeuwen zitten wetenschappers en priesters elkaar al in de haren  ;D
2. zonder Margreet te hoeven beschermen: ik heb haar nog niet 'betrapt' op niet willen onderkennen van de negatieve aspecten.

André,
1. Om de flaptekst over de auteur van het eerder genoemde boek van Joachim Kahl maar eens aan te halen : "Hij adstrueert uitvoerig, dat het christendom een frase is gebleven. Het houdt de verwezenlijking van de belangrijkste menselijke opdrachten tegen in plaats van die te stimuleren. Vooruitgang op het gebied van de humaniteit is er niet dankzij het christendom. Hij stelt, dat het christendom vanaf het begin het klasse-onderscheid en de uitbuiting aanvaard en gezegend heeft."
2. Je hebt op zich gelijk, ware het niet, dat de ervaring leert, dat christenen, die zich in dit soort discussies mengen, zich (meestal) uitsluitend over de positieve aspecten van hun geloof uit willen laten, zoals Margreet als antwoord (kunst, politiek) op de vraag van Tineke ook al doet. Kunst kan evengoed als manifestatie van traumatische ervaringen met vertegenwoordigers van een kerk of geloofsgenootschap tot stand komen en je zou als voorbeeld van politieke invloed ook de bijdrage van de katholieke kerk aan het Derde Rijk en daarmee aan de holocaust in herinnering kunnen roepen.
Groeten,

Joachim

ronald

het is idd die massapsychologie die juist interessant is. mensen kunnen in groepsverband erg rare wezens zijn. voor wat een massa kan aanrichten zou een eenling als gestoord afgevoerd worden, terwijl die massa toch echt uit allemaal eenlingen bestaat.
en zo kan een paus met zijn soms erg middeleeuwse uitspraken in deze tijd nog bestaan omdat er een massa achter staat.
groeten, Ronald van Seijen

g.j. keizer

#188
Citaat van: Limosa op december 28, 2010, 16:22:32 PM1. Voor deze mensen maakt het niet uit of en wel of geen bewijs is voor de verhalen, de jaartallen of de personen die hierin beschreven staan. Veel mensen vinden troost bij mooie woorden, ze putten kracht uit bijzondere verhalen en krijgen hoop door het lezen in een boek genaamd De Bijbel.
2. ... je kunt (vrijwel) niet oordelen over Christenen zonder te generaliseren.
3. Een fout gemaakt door een instituut is niet per se een fout gemaakt door de individuele gelovige die zich aansluit bij een instituut om zijn of haar geloof gezamenlijk te beleiden. Val het instituut Kerk aan, niet het geloof!
4. Wat maakt dat een mens aansluit bij anderen om tot een bepaalde beleving te komen, wat maakt dat mensen zinnen en verhalen letterlijk interpreteren en daar naar gaan handelen. Hoe komt het dat mensen verblind raken door hetgeen ze horen en lezen. Menig instituut doet aan indoctrinatie van haar volgelingen en hoe komt het dat mensen daar in meegaan. Ik vind het echt eng dat mensen de greep op zichzelf verliezen en slechts 'orders" uitvoeren van wat een geestelijke zegt en dat men zo sterk de behoefte heeft om samen alles te doen...

Joachim,
1. Prima, zolang ze niet menen uit te moeten dragen, dat de bijbel (waarom worden de bijbel, christenen, kerk en god eigenlijk met hoofdletters geschreven ?) de "waarheid" en het ware geloof representeert en aanvaarden, dat de bijbel zich niet onderscheidt van een willekeurig ander door mensen geschreven sprookjesboek vol sterke verhalen.
2. Dat doe ik dan ook niet, ik spreek alleen over mijn ervaringen met bepaalde christenen.
3. Ik dacht, dat de (levende) kerk niet meer of minder dan de gemeenschap van gelijkgestemde gelovigen vertegenwoordigde. Waarom zou je je trouwens aansluiten bij een geïnstitutionaliseerde geloofsleer als je je niet met de uitwassen van het "instituut" en de perversiteiten van een flink aantal van zijn vertegenwoordigers verenigen kan ? Ik ben op mijn 12e van catechisatie verwijderd, omdat ik te veel kritische vragen stelde en heb op mijn 18e mijn doop ongedaan laten maken door mijn doopceel te laten lichten, omdat ik mij niet (langer) met de sexistische en ultra-orthodoxe overtuigingen van de mannelijke voorgangers en ouderlingen binnen de protestant christelijke kerk, waar mijn uit Rijssen afkomstige vader ooit deel van uitmaakte, kon verenigen.
4. Hierover heb ik eerder al het nodige gezegd, maar op : "Geloof is geritualiseerde existentiële angst om de controle over zichzelf en belangrijke anderen, oftewel de grond onder zijn bestaan te verliezen. Om de individueel en collectief ervaren angst, dat het allemaal wel eens niet waar zou kunnen blijken te zijn, te bezweren, hebben gelovigen een sterke behoefte om te "getuigen" of evangeliseren en zending te bedrijven om door zo veel mogelijk bekeerlingen en geloofsgenoten ondersteund het "alleenrecht" op de "waarheid" te kunnen claimen", of woorden van gelijke strekking na, zijn mijn berichten op verzoek van christenen, die zich onder meer hierdoor beledigd voelden, van dit forum verwijderd. Vandaar "Revised" in de titel van dit topic.
Zwamgroet,
Gerrit J. Keizer
www.soortenbank.nl
Paddenstoelen

Question

CiteerOm de individueel en collectief ervaren angst, dat het allemaal wel eens niet waar zou kunnen blijken te zijn, te bezweren, hebben gelovigen een sterke behoefte om te "getuigen" of evangeliseren en zending te bedrijven om door zo veel mogelijk bekeerlingen en geloofsgenoten ondersteund het "alleenrecht" op de "waarheid" te kunnen claimen"
Ik vraag me af of dit idd de reden is van evangeliseren. iig niet de enige reden. Ik denk dat die groepen die evangeliseren ook idd overtuigd zijn van hun verhaald. Het is hun bril van ervaringen die het hun waarheid maakt. Niet dat ik nu geloof hoor, dat is dus niet zo. Maar ik denk dat het lang zo zwart wit niet is als het lijkt.

g.j. keizer

#190
Citaat van: Question op december 28, 2010, 18:38:39 PM
CiteerOm de individueel en collectief ervaren angst, dat het allemaal wel eens niet waar zou kunnen blijken te zijn, te bezweren, hebben gelovigen een sterke behoefte om te "getuigen" of evangeliseren en zending te bedrijven om door zo veel mogelijk bekeerlingen en geloofsgenoten ondersteund het "alleenrecht" op de "waarheid" te kunnen claimen"
Ik vraag me af of dit idd de reden is van evangeliseren. iig niet de enige reden. Ik denk dat die groepen die evangeliseren ook idd overtuigd zijn van hun verhaal. Het is hun bril van ervaringen die het hun waarheid maakt.

Tineke,
Niet alleen gelovige mensen zijn in staat om "de waarheid" of werkelijkheid geweld aan te doen en te negeren of ontkennen wat niet in hun straatje te pas komt. En iedereen, dus ook ik, een vrijdenker, atheïst en humanist, zoekt houvast in normen en waarden, die "het hogere" of bovenmenselijke vertegenwoordigen, of verklaringen en/of betekenisverlening voor het onverklaarbare en ongrijpbare, maar niet iedereen heeft daarvoor een boek of voorganger nodig of de diep gevoelde behoefte of ziekelijke drive om anderen te bekeren en van hun eenzijdige "gelijk" of blijde boodschap te overtuigen door langs de deur te gaan en/of onder het mom van onderwijs, medische zorg of het bouwen van huizen en scholen zending of evangelisatie in ontwikkelingslanden te bedrijven, waar een of meerdere andere (bij)geloven dominant zijn. Ik ken zelfs een dominee, die naar Israël is vertrokken om joden tot het christendom te bekeren.
Zwamgroet,
Gerrit J. Keizer
www.soortenbank.nl
Paddenstoelen

ronald

Citaat van: Question op december 28, 2010, 18:38:39 PM
CiteerOm de individueel en collectief ervaren angst, dat het allemaal wel eens niet waar zou kunnen blijken te zijn, te bezweren, hebben gelovigen een sterke behoefte om te "getuigen" of evangeliseren en zending te bedrijven om door zo veel mogelijk bekeerlingen en geloofsgenoten ondersteund het "alleenrecht" op de "waarheid" te kunnen claimen"
Ik vraag me af of dit idd de reden is van evangeliseren. iig niet de enige reden. Ik denk dat die groepen die evangeliseren ook idd overtuigd zijn van hun verhaald. Het is hun bril van ervaringen die het hun waarheid maakt. Niet dat ik nu geloof hoor, dat is dus niet zo. Maar ik denk dat het lang zo zwart wit niet is als het lijkt.
het is eigenlijk heel simpel. als je wilt dat iets waarheid wordt dan moet je gewoon iedereen aan je kant zien te krijgen zodat er geen tegenspraak meer is, en vwala, het is waar!

volgens mij was het in het verdwenen topic dat iemand aanhaalde dat versplintering heel mooi was, en dat geloven net zolang moesten versplinteren tot iedereen er zijn eigen visie op na kon houden. dat vond ik wel heel mooi (het werd ook iets mooier gezegd dan ik dat nu doe).
groeten, Ronald van Seijen

andre.schulten

Citaat van: ronald op december 28, 2010, 19:22:34 PM
volgens mij was het in het verdwenen topic dat iemand aanhaalde dat versplintering heel mooi was, en dat geloven net zolang moesten versplinteren tot iedereen er zijn eigen visie op na kon houden. dat vond ik wel heel mooi (het werd ook iets mooier gezegd dan ik dat nu doe).

Dat was ik, die dat aanhaalde. Het komt uit een boek van Maarten 't Hart dat ik ongeveer 25 jr geleden las. weet dus niet meer welk.

En het was toch ook J.C. die al gezegd heeft: 'Maak u geen wetten'..

Question

Citaat van: g.j. keizer op december 28, 2010, 19:00:07 PM
Citaat van: Question op december 28, 2010, 18:38:39 PM
CiteerOm de individueel en collectief ervaren angst, dat het allemaal wel eens niet waar zou kunnen blijken te zijn, te bezweren, hebben gelovigen een sterke behoefte om te "getuigen" of evangeliseren en zending te bedrijven om door zo veel mogelijk bekeerlingen en geloofsgenoten ondersteund het "alleenrecht" op de "waarheid" te kunnen claimen"
Ik vraag me af of dit idd de reden is van evangeliseren. iig niet de enige reden. Ik denk dat die groepen die evangeliseren ook idd overtuigd zijn van hun verhaal. Het is hun bril van ervaringen die het hun waarheid maakt.

Tineke,
Niet alleen gelovige mensen zijn in staat om "de waarheid" of werkelijkheid geweld aan te doen en te negeren of ontkennen wat niet in hun straatje te pas komt. En iedereen, dus ook ik, een vrijdenker, atheïst en humanist, zoekt houvast in normen en waarden, die "het hogere" of bovenmenselijke vertegenwoordigen, maar niet iedereen heeft daarvoor een boek of voorganger nodig of de diep gevoelde behoefte of ziekelijke drive om anderen te bekeren en van hun eenzijdige "gelijk" of blijde boodschap te overtuigen door langs de deur te gaan en/of onder het mom van onderwijs, medische zorg of het bouwen van huizen en scholen zending of evangelisatie in ontwikkelingslanden te bedrijven, waar een of meerdere andere (bij)geloven dominant zijn. Ik ken zelfs een dominee, die naar Israël is vertrokken om joden tot het christendom te bekeren.
Zelf ben ik er ook niet voorstander voor om mensen "geloof door de strot te drukken". Dat georganiseerde huis aan huis gebeuren mag van mij in de prullenbak. Al kan ik mij het enthousiasme wel voorstellen als je ergens nogal vol van bent. Doe mij maar gewoon ongedwongen en spontaan zo'n gesprek. Met vrienden ofzo. Maar niet met een wildvreemde die bij de deuren langs komt. Niet op zo'n manier van : "ik heb gelijk en jij niet".

k heb geen idee (behalve van mijn christelijke opvoeding) hoe de bijbel en het aanstellen van een voorganger er echt gekomen zijn. Vanuit mijn opvoeding is mij geleerd dat de verhalen uit de bijbel zijn ingegeven (ofzo) en dat discipelen/leerlingen van jezus voorgangers zijn geworden toen jezus stierf. Of dat waar is? zeg het maar. Ik weet nix zeker geloof ik. :P

Je moet wel heel heel heel erg overtuigd zijn van je gelijk als je begint te evangeliseren in een land waar al grootschalig een geloof beleefd wordt. levensgevaarlijk! :o

Question

Citaat van: andre.schulten op december 28, 2010, 20:23:23 PM
En het was toch ook J.C. die al gezegd heeft: 'Maak u geen wetten'..
Heh? staat dat in de bijbel? oohw..nou snap ik het. Volgens mij had dat te maken met van die priester figuurtjes. Die maakten regeltjes die christenen nu ook nog wel maken: niet spelen op zondag, geen tv of pc aan op zondag, niet fietsen op zondag..enz enz..omdat zondag een rustdag is. ;) ;D

Marina

Citaat van: g.j. keizer op december 28, 2010, 12:21:08 PM
, dat vrouwen (volgens de reklame) op bezwete mannenlichamen vallen

ik heb niks tegen mannen hoor maar toch wel liever de gewassen variant  :o
lees hier hoe trollen hun territorium markeren - http://www.randoloup.com/nl/?p=1682

evertdirks

Evert

Leer eerst het "gewone" herkennen, dat komt het bijzondere vanzelf.

g.j. keizer

#197
Citaat van: Question op december 28, 2010, 20:42:02 PM1. Al kan ik mij het enthousiasme wel voorstellen als je ergens nogal vol van bent.
2. Vanuit mijn opvoeding is mij geleerd dat de verhalen uit de bijbel zijn ingegeven (ofzo) en dat discipelen/leerlingen van jezus voorgangers zijn geworden toen jezus stierf.
3. Je moet wel heel heel heel erg overtuigd zijn van je gelijk als je begint te evangeliseren in een land waar al grootschalig een geloof beleefd wordt. levensgevaarlijk! :o

Tineke,
1. "... als je ergens nogal vol van" ... of zeer onzeker over ... "bent".
2. De evangeliën zouden door de discipelen van of apostelen rond Jezus (of door de trouw aan de keizer gebleven legionairs of veteranen van de 44 voor Christus vermoorde zoon van God Julius Caesar : Marcus Antonius = Marcus ?) geschreven zijn, ze zijn ruim na de veronderstelde sterfdatum van Jezus, dat wil zeggen tussen 70 en 100 na Christus opgeschreven en meermaals vertaald, waarbij ze telkens aan de dan geldende geloofsovertuiging werden aangepast. Zie ook mijn eerdere citaten uit het boek van Joachim Kahl. En Jezus heeft zelf nooit schriftelijke of andere bewijzen van zijn bestaan nagelaten, Julius Caesar wel.
3. Daar kunnen de in islamitische landen met een verborgen agenda opererende, door "onbaatzuchtige" christelijke naastenliefde gedreven missionarissen dan ook (niet altijd meer) over meepraten.
Zwamgroet,
Gerrit J. Keizer
www.soortenbank.nl
Paddenstoelen

Margreet Kwh

Toen ik mijn reactie formuleerde, had ik de kersttoespraak van onze koningin nog niet gehoord, noch gelezen.
Toen ik de toespraak las, herkende ik me daar in. Daarom plaats ik de link, omdat zij ongeveer zegt wat ik bedoel met mijn reactie hiervoor.
http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2664/Nieuws/article/detail/1185614/2010/12/25/Tekst-kersttoespraak-2010-Koningin-Beatrix.dhtml
met vriendelijke groet, Margreet Kouwenhoven

Bart van Hoogstraten

Nicht unbedingt -> heb niets tegen het koningshuis, mits ze om de 4 jaar uit het volk gekozen worden en een maximale zittingsduur van 8 jaar hebben...
Vriendelijke groet! Bart van Hoogstraten

De toekomst van Waarneming is onzeker. Draag bij aan het voortbestaan en betaal gewoon jaarlijks € 25,- abonnementskosten!
https://waarneming.nl/donate/

andre.schulten

Citaat van: Bart van Hoogstraten op december 29, 2010, 15:58:32 PM
Nicht unbedingt -> heb niets tegen het koningshuis, mits ze om de 4 jaar uit het volk gekozen worden en een maximale zittingsduur van 8 jaar hebben...

Mens, geloof jij ook dat dit een evolutionaire uitdaging voor de Nederlandse natuur is?  B)

Margreet Kwh

met vriendelijke groet, Margreet Kouwenhoven

g.j. keizer

#202
Citaat van: Bart van Hoogstraten op december 29, 2010, 15:58:32 PMheb niets tegen het koningshuis, mits ze om de 4 jaar uit het volk gekozen worden en een maximale zittingsduur van 8 jaar hebben...

Bart,
Anders dan bij ons koningshuis wordt de "troonopvolger" en sleutelbewaarder van het hemel(se)rijk bij de rooms katholieke kerkvorsten niet door familiale overerving, maar via een "democratische" (of theocratische ?) procedure (iets met een geheime stemming en witte rook geloof ik) door en uit een beperkte kring van niet uit de hemel neergedaalde, maar omhoog gevallen geestelijke leiders aangewezen.
Zwamgroet,
Gerrit J. Keizer
www.soortenbank.nl
Paddenstoelen

Marina

lees hier hoe trollen hun territorium markeren - http://www.randoloup.com/nl/?p=1682

Margreet Kwh

Marina, daar hoef je je niet voor te verontschuldigen, komt in de beste families voor (ironie-teken).
met vriendelijke groet, Margreet Kouwenhoven

g.j. keizer

Voor wie op de kabel of satelliet over de tv-zender holland doc 24 beschikt, het is nog enkele dagen themaweek over wat Jezus zou bekijken als hij nu geleefd had. In het kader daarvan wordt, naast documentaires over fenomenen als Jesus Camp, de in 2008 gemaakte documentaire Evangelie van Caesar herhaald, waarin de opvattingen van en uitkomsten van onderzoek door Francesco Carotta uitgebreid aan bod komen (zie : http://www.hollanddoc.nl/live/wat-zou-Jezus-kijken-.html ).
Zwamgroet,
Gerrit J. Keizer
www.soortenbank.nl
Paddenstoelen

Marina

Citaat van: MarKoHu op december 29, 2010, 17:20:37 PM
Marina, daar hoef je je niet voor te verontschuldigen, komt in de beste families voor (ironie-teken).

vandaar ook de  ;D
lees hier hoe trollen hun territorium markeren - http://www.randoloup.com/nl/?p=1682

Margreet Kwh

Naar aanleiding van een vraag van Cees van Dijk bij de vogels, een aardig feit over de evolutie van het vogel-oog.

Even een terzijde voor Gerrit Keizer: ik ben niet alleen christen, maar ook evolutionist.
met vriendelijke groet, Margreet Kouwenhoven

g.j. keizer

#208
Citaat van: MarKoHu op december 29, 2010, 18:12:33 PMNaar aanleiding van een vraag van Cees van Dijk bij de vogels, een aardig feit over de evolutie van het vogel-oog. Even een terzijde voor Gerrit Keizer: ik ben niet alleen christen, maar ook evolutionist.

Margreet,
Goed om te weten, dat je dan in ieder geval niet in het sprookje van de zesdaagse schepping geloofd. En hoe kijk je dan tegen de verdrijving van Adam en Eva uit het paradijs na het eten van de verboden vrucht (= de Vliegenzwam en/of het Puntig kaalkopje) door Eva aan ? Ter informatie : op de door ETI /UvA beheerde en door mij verzorgde website op soortenbank.nl tref je ook : http://www.soortenbank.nl/soorten.php?soortengroep=paddenstoelen&selected=foto&menuentry=inleiding&record=Godsdienst en bijgeloof en
http://www.soortenbank.nl/soorten.php?soortengroep=paddenstoelen&id=391&menuentry=soorten : Extra informatie. "De als een god aanbeden Vliegenzwam" aan.
Zwamgroet,
Gerrit J. Keizer
www.soortenbank.nl
Paddenstoelen

Margreet Kwh

Ik zie de bijbel niet als een sprookjesboek, meer als een verzameling verhalen, waar je zowel A als niet-A mee kunt aantonen. Je kunt er behartenswaardige levenswijsheid uit halen, maar ook je eigen wangedrag mee legitimeren. Dat laatste gebruik juich ik niet toe. Van geen enkel boek trouwens, ook niet van een wetboek.
Ik hoop dat mijn kijk op het menselijk denken zich blijft evolueren. Dank voor je verwijzing naar de functie van de Vliegenzwam.
met vriendelijke groet, Margreet Kouwenhoven