Upgrade trekvogelgraslandje nu al succes!

Gestart door Pim, mei 16, 2005, 12:23:22 PM

Vorige topic - Volgende topic

Pim

Op een mooie pinksterdag (15 mei 2005)......fietsend naar de Lepelaarplassen in de laatste uren zonlicht. Bij de Noorderplassen was een groot tentenkamp met bonkende housemuziek, daar had ik dus niks te zoeken. Op een ruig veldje iets verderop klinkt al weken de zang van een sprinkhaanzanger, zou zo'n vogel nou nooit eens schor worden hiervan? Nachtegalen klonken vanaf diverse plekken en laten zich niet gemakkelijk zien. Hun zang doet me denken aan zo'n waterfluitje die iedereen wel als kind heeft gehad.
Bij het trekvogelgraslandje pakte ik mijn telescoop uit en keek langdurig uit over het gebied(je). Dit veldje met zijn greppels en slootjes is dit voorjaar helemaal aangepakt met bulldozers en nu al met groot succes. Op een klein oppervlakte zijn vele vogelsoorten te spotten. Door een vistrap is het gebied rijk aan stekelbaarsjes. Dit trekt weer diverse vogels aan, waarbij de meest opvallende de lepelaar is. Vanavond waren tien exemplaren op hun karakteristieke manier aan het foerageren.

"De Lepelaarplassen bestaan uit vier plassen die zijn ontstaan uit drie voormalige zandwinputten en uit een kwelplaat aan de voet van de Oostvaardersdijk. Door de spontane wilgenbegroeiing is een zeer interessant natuurgebied ontstaan. Het staat vooral bekend om de vele unieke soorten moeras- en watervogels. De Lepelaarplassen danken hun naam dan ook aan het feit dat zich hier de eerste lepelaars van Zuidelijk Flevoland hebben gevestigd. Bezoekers kunnen verder genieten van de aanblik van aalscholvers, ganzen, vis- en zeearenden. Vooral vanaf de Oostvaardersdijk is het uitzicht prachtig".
(Bron: Flevolands landschap)

De lepelaar is momenteel nog vertegenwoordigd met slechts enkele broedparen, het zou natuurlijk heel wrang zijn als deze broedvogel hier verdwijnt. Wellicht zullen zich weer meer paartjes gaan vestigen nu de voedselsituatie sterk is verbetert. Op het Trekvogelgraslandje ook een enorme hoeveelheid steltlopers, waaronder tureluurs, groenpootruiters en verstopt tussen de begroeiing zeker drie Temmincks strandlopers. Een kleine wolk steltlopers vloog over richting Oostvaardersplassen, ik herkende hierin alleen minimaal tien groenpootruiters, maar er waren nog tientallen kleinere gevallen tussen (misschien bonte strandlopers?). De grote zilverreiger heeft het ook rijkelijk naar zijn zin op deze plek. Vanavond slechts één exemplaar (en drie overvliegend) en een kleine zilverreiger. De grauwe ganzen met hun tientallen pullen blijft een visueel spektakel. Op het veldje lopen zes paarden, waaronder een veulen, zij zijn de natuurlijke grasmaaiers van het gebied. Tussen de paarden ontdekte ik slechts één gele kwikstaart. Langs een kleine moddervlakte wandelde een kleine plevier, de opvallende gele oogring was goed te zien.

Het bleef lang licht, om kwart voor tien was het nog steeds niet donker te noemen. Vanuit vier richtingen klonk een absurd koor van koekoeken. Het lijkt soms wel of deze vogel zich van opwinding verslikt in zijn zang. De nachtegaal en grasmus was ook te beluisteren en altijd een massa aan groenlingen. Een man bruine kiekendief was nog aan het jagen boven een rietveld.
De temperatuur zakte snel naar beneden en ik besloot huiswaarts te keren.
met vriendelijke groet,

Pim Julsing

natuurverslaving.nl