Nederlandse Bijen op naam brengen - deel 2

Gestart door Dominic, december 10, 2020, 11:50:43 AM

Vorige topic - Volgende topic

Dominic

Vandaag is deel 2 van 'Nederlandse Bijen op naam brengen' uitgekomen bij de Jeugdbondsuitgeverij.

Met het verschijnen van deel 2 is er voor het eerst een compleet Nederlandstalig determinatiewerk verschenen voor de bijen van Nederland. Deel 2 bevat een generatabel en zes genustabellen tot op soort. De zes genustabellen zijn: Andrena (zandbijen),
Bombus (hommels), Halictus (groefbijen 1/2), Hoplitis (metselbijen 1/2), Lasioglossum (groefbijen 2/2) en Osmia (metselbijen 2/2). Met behulp van deze tabellen zijn 176 soorten uit de genoemde zes genera op naam te brengen. Met deel 1 en deel 2 samen zijn nu 360 uit Nederland gemelde soorten uit 35 genera op naam te brengen.

Dank aan alle auteurs!

Het boek is te bestellen via: https://www.jeugdbondsuitgeverij.nl/product/nederlandse-bijen-deel-2/

Opmerkingen en errata mogen hier geplaatst worden. Ik zal ervoor zorgen dat deze op de juiste plaats terecht komen.


Allen veel determinatie plezier gewenst!


Dominic
- Namens de redactie van deel 2


wilde

#2
Ik heb er al wat in gebladerd en gelezen. Het is mooi dat er nu een determinatiewerk in 2 delen voor alle Nederlandse bijen is. Ik heb het idee dat er aan het eind wat extra snelheid is gemaakt, waardoor er wat taalkundige errata in zijn blijven staan. Dat is wat jammer, maar ja: ik ben een taalpurist en niet iedereen zal het als storend ervaren denk ik. Mijn opmerkingen zal ik bundelen, want ik ben nu in hoofdstuk 4 blijven steken en vermoedelijk zal ik nog meer vinden.

Edit 13dec20:
Inmiddels ben ik wat verder, maar het is geen tabel waar ik blij van word. Er ontbreekt een soortenlijst met paginanummers waar een soort genoemd wordt. De tabel (Andrena) heeft 2 soorten verwijzingen en dat is voor mij zeer verwarrend. Er zijn lichtgroene (helaas veel te licht van kleur om duidelijk te zijn) verwijzingen: Ga naar. Dat is niet het nummer in de tabel die je gebruikt, maar elders in het boek waar soortgroepen staan, die je bladerend kunt vinden of via de index aan het begin van het boek. Dat geldt overigens alleen voor het genus Andrena. Voor mij werkt het helaas minder goed, omdat ik de tabel zo als te complex en onhandig ervaar.


Edit 22dec20:
Bij Andrena-mannen tabel naar de groepen, pag. 73:
Bij punt 3b staat: Antenne kort, het derde lid langer dan het vierde;
Helaas is dat fout en die fout meld ik alvast omdat die fout erg storend is, want het geeft een 'vastloper' bij de toepassing voor veel soorten.
Er behoort te staan bij punt 3b: Antenne kort, het derde lid even lang of langer dan het vierde;
Met die fout op de eerste bladzijde van de Andrena-mannen zijn die mannen niet met deze tekst te determineren.


Edit 18feb21:
Ik heb de tabel merendeels doorgelezen, behalve het deel Lasioglossum. Dat deel is voor mij te lasting vanwege de zeer vele afkortingen, die ik steeds opnieuw moet inprenten. Het maakt de toepassing voor mij erg moeilijk. Bij het lezen wil ik namelijk begrijpen of een gebruikte afkorting in een tabel-punt correct is. Dat vergt erg veel tijd en daar heb ik geen zin in, vandaar.
Van alle overige tekst heb ik een lijst met 80 opmerkingen/fouten gestuurd naar Hans Nieuwenhuijsen.
Groet, Albert de Wilde
https://www.ahw.me