petitie Natuurmonumenten

Gestart door Diana Lakerveld, oktober 28, 2010, 22:15:59 PM

Vorige topic - Volgende topic

Diana Lakerveld

  Onderwerp: BELANGRIJK! HELP DE NATUUR:   STUUR DOOR AAN VRIENDEN EN BEKENDEN!       Geachte   relatie,

Het zal u niet zijn ontgaan dat het nieuwe kabinet de   handen aftrekt van de natuur. Het natuurbudget wordt met bijna 40% gekort, dit   is een onevenredig grote bezuiniging. Ook worden in het regeerakkoord   belangrijke natuurmaatregelen geschrapt, zoals de robuuste verbindingszones.   Daarmee wordt 20 jaar succesvol beleid voor grote en aaneengesloten   natuurgebieden in een klap stilgelegd. Dat het menens is blijkt wel uit de brief   die staatssecretaris Bleeker vorige week aan de provincies stuurde. Hierin   sommeert hij de provinciebesturen het beleid voor de Ecologische Hoofdstructuur   (het groene netwerk van aangesloten natuurgebieden) per direct te staken. Als u   meer wil weten over de kwalijke gevolgen van het regeerakkoord, verwijs ik u   naar de website van Natuurmonumenten (www.natuurmonumenten.nl).
U kent Natuurmonumenten wellicht niet als actiegroep,   maar deze plannen kunnen en mogen wij niet over onze kant laten gaan. Wij   begrijpen heel goed dat in tijden van grote bezuinigingen het natuurbeleid niet   buiten schot kan blijven. Daarom hebben we deze zomer met tal van   maatschappelijke groeperingen, van ANWB tot LTO, voorstellen ontwikkeld hoe men   kan besparen op het natuurbeleid zonder de natuur wezenlijk in gevaar te   brengen. Het kabinet-Rutte schuift deze voorstellen terzijde. Het lijkt er zelfs   op dat men het natuurbeleid 'onschadelijk' wil maken.
Natuurmonumenten onderneemt tal van acties, voor en   achter de schermen, om dit onheil te keren. U kunt daarbij helpen.   
Wij zijn vandaag een petitie gestart, waarmee we de   plannen van het kabinet willen keren. Teken deze petitie, zodat we samen een   vuist maken. Ga naar www.natuurmonumenten.nl/actie en teken voor de natuur.
Stuur dit bericht door naar zoveel mogelijk mensen met   hart voor de natuur. Dank voor uw aandacht!
Natuurmonumenten
Teo Wams, directeur   natuurbeheer