Biomassaliteit versus biodiversiteit

Gestart door g.j. keizer, oktober 11, 2010, 15:57:43 PM

Vorige topic - Volgende topic

g.j. keizer

In de Natura Special Biodiversiteit (KNNV, 2010/5, pag. 146-147) verscheen een interview met de directeur van het kenniscentrum op het raakvlak van natuur en economie Triple E, de milieugeograaf Tom Bade, waarin hij pleitte voor het niet langer sturen op biodiversiteit, maar op het door hem geïntroduceerde concept van biomassaliteit.
Enkele citaten : "Ik geloof niet meer in biodiversiteit, want daar kun je niets mee. Het is een ecologisch zeer overgewaardeerd begrip. Wat wel belangrijk is : grote aantallen van bepaalde soorten. We moeten sturen op biomassaliteit."
In zijn argumentatie gooit hij al dan niet door de mens geïntroduceerde invasieve exoten en oorspronkelijk inheemse soorten op één hoop, negeert hij de verdringing van de laatstgenoemden door de eerstgenoemden en blijkt hij het verschil tussen de effecten van verzuring en vermesting op flora (en fauna) en het soil food web, waarvan de voor groene planten en bomen noodzakelijke mycorrhizasymbionten en strooiselverteerders onder de schimmels en paddenstoelen of zwammen deel uitmaken, niet te kennen : "Een uitbraak van biomassaliteit is heel normaal, ook in Nederland. Er is altijd wel een soort, die het gewoon goed doet. We hadden deze zomer veel rupsen en volgens sommige analisten ligt dat aan de hoge depositie van verzurende (sic) stoffen. Maar dat is onzin. Zo'n uitbraak van massaliteit hoort bij de natuur in Nederland. Te veel ... damherten op Walcheren ? Eikenprocessierupsen ? Noem het een plaag, maar biomassaliteit is een normaal verschijnsel, een teken van succes."
"Biomassaliteit is belangrijker dan biodiversiteit. De Nederlandse natuurbeschermers hebben verschraling hoog in het vaandel staan, maar dat lukt nergens (vraagje : hoe komt dat ook al weer ?). Wij leven in de leugen van Westhoff."
En daar komt de aap uit de mouw. "Vanuit economisch perspectief is biomassaliteit veel belangrijker dan biodiversiteit. Juist die grote aantallen dieren zijn van levensbelang vanwege hun producten. Bizons leverden erg veel voedsel, zelfs de botten werden gebruikt. Walvissen zorgden voor levertraan (en zorgen nu voor ... ?). Reuzenalken waren niet lekker, maar hun vet was goed brandbaar."
"Biomassaliteit is ecologisch veel belangrijker. Biomassaliteit is van belang voor grote predatoren (vraagje : hebben we die (behalve de FBE's) dan (nog) in Nederland en hoe verhoudt zich dat tot de niet in de hand te houden massaliteit van één diersoort ?)."
"Biomassaliteit is spannend, biodiversiteit niet. Voor biodiversiteit moet je deskundig zijn... Maar iedereen kan de biomassaliteit zien. Qua beleving is dat mooier." "De impact van dit nieuwe concept is enorm. Het gaat in feite om het herschrijven van de biologie en de ecologie, niet meer en niet minder."
Zwamgroet,
Gerrit J. Keizer
www.soortenbank.nl
Paddenstoelen

Tim Asbreuk

Kortweg generalist versus specialist. Grauwe gans versus grauwe klauwier, veldmuis versus noordse woelmuis of akkerdistel versus blauwe knoop. Door continu voor de eerst genoemde soort te kiezen wordt natuurbeheer een stuk makkelijker. Op die manier kan natuur prima binnen het huidige landbouw areaal worden ingepast. Omdat landbouwgrond nu eenmaal een hoge biomassa aanwas kent. Iets wat de huidige/toekomstige regering erg leuk zal vinden.


Het gekke is dan wel dat veel "biomassa" soorten weer worden bejaagd/bestreden waardoor ze niet als voedselbron kunnen dienen voor de volgende "biomassa soort". 


Zoals wel vaker gooit Tom Bade hier de knuppel in het spreekwoordelijke hoenderhok. Ik denk dat deze visie bij nieuwe natuur langs de rivieren op enkele locaties goed kan aanslaan. Op de pleistocene gronden, venen en duinen moet ik er niet aan denken wat we allemaal kwijt raken.
Met vriendelijke groet,
Tim Asbreuk

g.j. keizer

#2
Citaat van: Tim Asbreuk op oktober 11, 2010, 22:53:31 PM1. Kortweg generalist versus specialist. Grauwe gans versus grauwe klauwier, veldmuis versus noordse woelmuis of akkerdistel versus blauwe knoop. Door continu voor de eerst genoemde soort te kiezen wordt natuurbeheer een stuk makkelijker. Op die manier kan natuur prima binnen het huidige landbouw areaal worden ingepast. Omdat landbouwgrond nu eenmaal een hoge biomassa aanwas kent. Iets wat de huidige/toekomstige regering erg leuk zal vinden.
2. Op de pleistocene gronden, venen en duinen moet ik er niet aan denken wat we allemaal kwijt raken.
Tim,
1. Nog korter door de bocht : invasieve exoot versus inheemse soort, dus ruim baan voor de invasieve en zeer succesvolle exoten als de Japanse duizendknoop, de reuzen- of springbalsemien, de alsemambrosia, de reuzenberenklauw, de grote waternavel, de eikenprocessievlinder, de paardenkastanjemineermot, het veelkleurig Aziatisch lieveheersbeestje, de Aziatische boktor, de nijlgans, de halsbandparkiet, de huiskraai, het damhert, de wasbeerhond en wat je verder nog aan al dan niet opzettelijke biotoop- en/of flora- en faunavervalsing kan verzinnen. Overigens is Triple E de promotor en distributeur van "een nieuwe generatie" mycorrhizapreparaten, waarvan de werkzaamheid of schadelijkheid op langere termijn niet is bewezen, die in stedelijk gebied aangeplante bomen "op gang moeten helpen", omdat het voor de boom noodzakelijke soil food web en de schimmels en paddenstoelen of zwammen, die daar deel van uitmaken, ontbreekt.
2. Daar maakt Bade zich niet druk over. Hij ziet alleen de rijkere gronden : "Wie heeft er ooit verzonnen dat je in Nederland moet werken aan verschraling, juist in de rijkste delta van Europa met dikke pakketten vruchtbare zeeklei en veen ?" "We snappen onze eigen natuur niet. We zijn druk bezig met het open houden van zandverstuivingen en het verschralen van natuurgebieden. Maar een hoge biodiversiteit heeft niets te maken met voedselarmoede." "Voor biodiversiteit moet je deskundig zijn, moet je in de Bennekomse Meent de verschillen tussen driehonderd verschillende plantensoorten kennen."
Zwamgroet,
Gerrit J. Keizer
www.soortenbank.nl
Paddenstoelen

Tim Asbreuk

Een hoge biodiversiteit hangt mijns inziens grotendeels samen met een grote variatie in (a)biotische omstandigheden. Daarnaast spelen ook antropogene invloeden een grote rol. In principe kun je in Nederland een hoop west Europese natuur plaatsen van kalkmoeras tot hoogveen en van mergel tot wadplaten. Deze verscheidenheid op zo'n korte afstand is volgens mij binnen west Europa uniek.


Ik moet eerlijk zeggen dat ik ook er kan genieten van voedselrijke natuur. Bevers, zeearenden, rivierrombouten of de steltlopers op de slikrandjes en de tientallen putter foeragerend op de zaden van de ruigte kruiden. Alleen die exoten moet ik niet aan denken.
Met vriendelijke groet,
Tim Asbreuk

J.S.

#4
Ik benhet met het dogma "biodiversiteit" volstrekt eens. Met name als men dit ook dogma ook nog eens erg selectief toepast. Want nieuwe soorten die hier door de mens komen en ontegenzeggelijk door hun aanwezigheid voor meer biodiversiteit zorgen, worden niet meegerekend. Zo ontstaat een enge kijk op wat volgens sommigen wel of niet mag. Onttrekt men zich aan de realiteit. Zo ook jij nu: de halsbandparkiet is een feit, de wasbeerhond is een feit in Duitsland en dat geldt voor zoveel nieuwkomers.
Jij begint over de persoon Tom Bade, zijn achtergrond. Waarom doe je dat? Voegt het iets toe aan de discussie biomassaliteit/biodiversiteit?

Ik vind het dogmatisch toepassen van beide onzinnig. Ik denk dat heel veel mensen het ermee eens zijn dat de zeer snelle afname van soorten door een soort, de mens, tegen willen gaan. Maar als men, zoals jij, nieuwe soorten als "faunavervalsing" gaat betitelen en mordiscus tegen elke exoot lijkt te zijn dan is dat waar je mensen kwijtraakt.
Het is de meest extreme uitvoering van een gedachte. Je kunt het ook faunaverrijking noemen, wat in mijn ogen net zo aantoonbaar is (of niet). Het ene klinkt heel negatief en het andere heel positief.

Biomassaliteit. Als dat betekent dat er van heel weinig soorten heel veel zijn en dat dat dan "goed" is, dan vind ik dat nog onzinniger. Ik wil wel zien dat een waterschap blij wordt van de waternavel....En hoe fijn is het, als deze in een kwetsbare biotoop (denk aan een beekje bijv.) even machinaal moet worden verwijderd. Ja: een hele hoop biomassa die het leven van andere bewoners in elk geval in eerste instantie belemmert. Daar zit volgens mij niemand op te wachten.

Als jij schrijft over het ontbreken van bewijs (op lange termijn) van producten van deze persoon, dan moet ik zeggen dat de schadelijkheid van de meeste van de exoten die jij omschrijft in zijn geheel ontbreekt. Het bewijs dat er is, bijvoorbeeld van de wasbeerhond en de halsbandparkiet en nijlgans is juist tegenovergesteld. Als je kritiek hebt op het gebrek aan het bewijs voor het ene dan is het wel zo netjes om die eisen voor je eigen voorbeelden ook te stellen.

We zitten met een realiteit en dat is dat exoten en co. hier zijn, hier blijven. Directe schade zoals de waternavel kun je bestrijden. Het bestrijden OMDAT iets nieuw is, is de meest extreme kijk op natuur die ik ken. Ik ben het er totaal mee oneens en je krijgt hier geen geld en geen steun voor. Vergeet dat maar. De insteek van TOm Bade, waar ik me evenmin in kan vinden, is een kaart die wel haalbaar is en die zeker in tijden waarin werkelijk alles om geld en economie lijkt te draaien, de toekomst heeft. En sluit meer aan op de realiteit. Daaraan voeg ik toe: jammergenoeg. 

Als je schrijft wat je allemaal kwijt raaktop de pleistocene gronden en andere gebieden. Je krijgt er ook wat voor terug denk ik. Wat je daarvan van vind is een persoonlijk iets, geen wetenschappelijk feit.

Een gematigde kijk op de zaken, geen panische en geen dogmatische lijkt me de meest haalbare en logische. Dus alleen op een biodiversiteit en dan nog eens eentje met allerlei randvoorwaarden? Absoluut niet hanteerbaar. Biomassaliteit als alternatief: al even onzinnig en zwart/wit. Heel erg haalbaar, maar alles wat haalbaar is moet daarom nog geen streven worden.

g.j. keizer

#5
Citaat van: J.S. op oktober 24, 2010, 13:12:41 PM1. Zo ontstaat een enge kijk op wat volgens sommigen wel of niet mag. Onttrekt men zich aan de realiteit. Zo ook jij nu: de halsbandparkiet is een feit, de wasbeerhond is een feit in Duitsland en dat geldt voor zoveel nieuwkomers.
2. Jij begint over de persoon Tom Bade, zijn achtergrond. Waarom doe je dat?
3. Ik vind het dogmatisch toepassen van beide onzinnig. Ik denk dat heel veel mensen het ermee eens zijn dat de zeer snelle afname van soorten door een soort, de mens, tegen willen gaan. Maar als men, zoals jij, nieuwe soorten als "faunavervalsing" gaat betitelen en mordiscus tegen elke exoot lijkt te zijn dan is dat waar je mensen kwijtraakt. Het is de meest extreme uitvoering van een gedachte. Je kunt het ook faunaverrijking noemen, wat in mijn ogen net zo aantoonbaar is (of niet). Het ene klinkt heel negatief en het andere heel positief.
4. Als jij schrijft over het ontbreken van bewijs (op lange termijn) van producten van deze persoon, dan moet ik zeggen dat de schadelijkheid van de meeste van de exoten die jij omschrijft in zijn geheel ontbreekt. Het bewijs dat er is, bijvoorbeeld van de wasbeerhond en de halsbandparkiet en nijlgans is juist tegenovergesteld. Als je kritiek hebt op het gebrek aan het bewijs voor het ene dan is het wel zo netjes om die eisen voor je eigen voorbeelden ook te stellen. Als je schrijft wat je allemaal kwijt raakt op de pleistocene gronden en andere gebieden. Je krijgt er ook wat voor terug denk ik. Wat je daarvan vindt is een persoonlijk iets, geen wetenschappelijk feit. Een gematigde kijk op de zaken, geen panische en geen dogmatische lijkt me de meest haalbare en logische.
1. Advies, lees : http://www.nieuwslog.nl/2010/10/24/invasieve-exoten-klimaatverandering-dodelijk-duo/ en het internationale biodiversiteitsverdrag, waarin exoten als een belangrijke bedreiging voor de biodiversiteit genoemd worden. Wie onttrekt zich nu aan de realiteit ?
2. Omdat hij zichzelf als "uitvinder" van het concept presenteert en als enige biomassaliteit als de "moderne" en nastrevenswaardige tegenhanger van biodiversiteit propageert. 
3. Ik volsta met verwijzing naar de recent door de IUCN geactualiseerde Rode Lijst. In 2010 wordt 1 op de 5 zoogdieren en van de primaten zelfs de helft met uitsterven bedreigd. Bij amfibiëen is dat 30 %, bij vissen 37 %, bij reptielen 31 % en bij vaatplanten 35 %. In Nederland staat inmiddels de helft van alle paddenstoelen en zwammen op de Rode Lijst. Ergo, er is sprake van een dramatische afname van meer dan eenderde van alle bekende soorten en een gelijktijdige toename van slechts enkele steeds massaler voorkomende soorten, die volledig kunnen worden toegeschreven aan de gevolgen van menselijke activiteiten als ontbossing, jacht, bebouwing, vervuiling, introductie en verspreiding van agressieve invasieve exoten en uitstoot van CO2 en dat moet ik dan als positief en een verrijking zien ? En kan jij enkele voorbeelden van verrijking van de biodiversiteit door invasieve exoten geven, die niet tot een gelijktijdige achteruitgang of het verdwijnen van oorspronkelijk inheemse soorten hebben geleid ?
4. Geen wetenschappelijk feit ? Verdiep je dan eerst eens in de uitkomsten van over periodes van 10 tot 25 jaar uitgevoerde wetenschappelijke studies naar het verdwijnen van aan oorspronkelijk inheemse loof- en naaldbomen op arme zandgronden gebonden ectomycorrhizasymbionten onder de paddenstoelen of zwammen en het als gevolg van vermesting met van voedermaisakkers afkomstige meststoffen aftakelen of verloren gaan van complete bosecosystemen. Zie bijvoorbeeld mijn (Zwam) bericht onder : http://www.bomenforum.nl : Ziekten en plagen : Eikenprocessierups, voor de gevolgen van deze oprukkende invasieve exoot voor oorspronkelijk inheemse zomereiken en hun van nature zeer soortenrijke boomsoorteigen ecosysteem. En dan heb ik het maar niet over de 200.000 onderzoeken naar het effect van de introductie van mycorrhizapreparaten bij stads- en laanbomen, die aantoonden, dat dergelijke producten op langere termijn tot een meestal blijvende achteruitgang van de vitaliteit of conditie van de boom en een ernstige verstoring van de dynamiek van zijn boomsoorteigen ecosysteem leidden.
Zwamgroet,
Gerrit J. Keizer
www.soortenbank.nl
Paddenstoelen

g.j. keizer

Citaat van: Tim Asbreuk op oktober 14, 2010, 11:42:54 AM
Een hoge biodiversiteit hangt mijns inziens grotendeels samen met een grote variatie in (a)biotische omstandigheden. Daarnaast spelen ook antropogene invloeden een grote rol.

Tim,
Door menselijk ingrijpen is de biodiversiteit (in Nederland) in eerste aanleg fors toegenomen (veelheid aan niches, habitats en biotopen), nu neemt zij vanwege de teruggang van de (a)biotische omstandigheden door menselijk handelen dramatisch af.
Zwamgroet,
Gerrit J. Keizer
www.soortenbank.nl
Paddenstoelen

Tim Asbreuk

CiteerDoor menselijk ingrijpen is de biodiversiteit (in Nederland) in eerste aanleg fors toegenomen (veelheid aan niches, habitats en biotopen),
Hier doelde ik ook op met "antropogene" invloeden.
Met vriendelijke groet,
Tim Asbreuk

Guus Peterse

Overigens heeft deze Tom Bade natuurlijk wel één punt te pakken om over na te denken: 'Voor biodiversiteit moet je deskundig zijn... Maar iedereen kan de biomassaliteit zien.' Biodiversiteit is natuurlijk al gauw een beetje elitair en hoewel ook ik in dit opzicht tot de elite behoor, denk ik graag vanuit het grote publiek want zonder het grote publiek geen steun en draagvlak voor natuurbehoud in Nederland of waar ook ter wereld. Ik denk dat dat grote publiek geen boodschap heeft aan allerlei zeldzame plantjes in het hoogveen die je met een loep moet zoeken en die eigenlijk, als je eerlijk bent, toch lang niet zo mooi zijn als een veld vol boterbloemen. Maar wel die damherten en die halsbandparkieten ziet, en erg leuk vindt.
Zwart-wit hoor, dit, dat snap ik ook wel, maar toch wel een interessant punt vind ik.
Guus Peterse

Nieuw op mijn weblog: Kaapverdië juli - augustus 2015

g.j. keizer

Citaat van: Tim Asbreuk op december 09, 2010, 11:15:19 AM
CiteerDoor menselijk ingrijpen is de biodiversiteit (in Nederland) in eerste aanleg fors toegenomen (veelheid aan niches, habitats en biotopen),
Hier doelde ik ook op met "antropogene" invloeden.

Tim,
Daar ging ik ook van uit, ik heb slechts willen aangeven, dat in Nederland altijd sprake is van door mensenhand "gemaakte", casu quo beïnvloede of beheerde en beheerste natuur, waardoor elke toe- of afname van biodiversiteit per definitie aan "antropogene" invloeden moet worden toegeschreven.
Zwamgroet,
Gerrit J. Keizer
www.soortenbank.nl
Paddenstoelen

g.j. keizer

#10
Citaat van: guusp op december 11, 2010, 10:43:13 AM
Overigens heeft deze Tom Bade natuurlijk wel één punt te pakken om over na te denken: 'Voor biodiversiteit moet je deskundig zijn... Maar iedereen kan de biomassaliteit zien.' Biodiversiteit is natuurlijk al gauw een beetje elitair ...

Guus,
Als we zo doorgaan, krijgt Bade vanzelf zijn zin. "In Nederland resteert inmiddels nog maar een schamele 15 % van de oorspronkelijke biodiversiteit." (bron : P. Nuvelstijn. Out of tune. Uitgelicht, Van Nature 20/6, 2010). En : "Om de biodiversiteit te behouden of zelfs te vergroten, moet er veel meer rekening gehouden worden met schimmels, insecten en wormen. Teveel nog bepalen vogels en planten het natuurbeleid, terwijl deze maar een fractie van de totale biologische rijkdom vertegenwoordigen. In totaal zijn 47.800 gevestige soorten bekend en zijn er naar schatting nog eens 13.000 nu nog onbekende soorten. Met 27.146 soorten nemen dieren het leeuwendeel voor hun rekening. Dieren zijn vooral insecten : 19.244 soorten. Neem je de overige geleedpotigen er ook nog bij, dan vormen de kleine beestjes zo'n 80 % van de dierenrijkdom en bijna de helft van de biodiversiteit. Ook de schimmels en de wormachtigen dragen met respectievelijk ongeveer 10.300 soorten en 3.000 soorten in belangrijke mate bij aan Nederlands natuurlijke rijkdom. Schimmels, insecten en wormen vormen (als hoofdbestanddeel van het soil food web) de basis van de verscheidenheid, maar toch spelen zij nauwelijks of geen rol in het natuurbeleid of natuurbeheer, terwijl een groot gedeelte van de planten (en alle bomen en struiken) in symbiose met schimmels leeft. Er wordt gestuurd op planten, vogels en sinds een aantal jaren ook reptielen en amfibieën, en soms vlinders, libellen en sprinkhanen. Met schimmels, de tienduizenden insecten of de wormachtigen wordt nauwelijks rekening gehouden. Daardoor komt het bijvoorbeeld voor dat gebieden grootschalig worden afgeplagd, waardoor in één keer het gehele bodemleven (soil food web) is verstoord. Vogels zijn in driekwart van de Natura 2000-gebieden sturend, terwijl we in Nederland (inclusief wintergasten) slechts 310 soorten kennen. Natuurbeheerders worden bijvoorbeeld verplicht tot grootschalig vegetatie- of ganzenbeheer met uniforme terreinen tot gevolg." (bron : M. Wesseling. Geld steken in raderdiertjes ? (Natura 20/6, 2010) over : J. Noordijk, e.a. De Nederlandse Biodiversiteit. Nederlandse Fauna deel 10).
Conclusie : wat je niet (her)kent, dat neem je niet waar, wordt niet gemonitord en geteld, dus telt niet mee als het om vaststelling van voor- of achteruitgang van de biodiversiteit gaat. Reden te meer om in (de verdere ontwikkeling van) specialistische kennis van natuurwetenschappers en in vergroting van het draagvlak voor biodiversiteit bij het kennelijk in massaliteit geïnteresseerde grote publiek te investeren ? Zie ook mijn bijdrage aan het Bomenforum onder : http://www.bomenforum.nl : Bomen in de praktijk : Groeien en snoeien : Endo- en ectomycorrhiza's.
Zwamgroet,
Gerrit J. Keizer
www.soortenbank.nl
Paddenstoelen