Hoofdmenu

Dierenvrienden

Gestart door leo12345, mei 05, 2005, 23:49:53 PM

Vorige topic - Volgende topic

leo12345

Beste dierenvrienden, natuurliefhebbers

Het is niet mijn bedoeling een politiek item hier te lanceren, doch er moet me het volgende van het hart: hot item is de europese grondwet en de regering probeert alles om op het komende referendum zoveel mogelijk ja-stemmers te verkrijgen. Als dierenliefhebber vind je het waarschijnlijk belangrijk te weten wat de Europese grondwet over het welzijn van dieren regelt. Dat valt zwaar tegen! Men is weer in staat geweest een compromis te bereiken dat weliswaar tot een regel heeft geleid waarin alle eu-landen zich konden vinden, maar dat voor de dieren een ramp betekent.  Er staat nl. in: onder eerbiediging van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen en de gebruiken van de lidstaten, met name met betrekking tot godsdienstige riten, culturele tradities en regionaal erfgoed' (artikel III-121)
Dat betekent dat als Spanje de traditie heeft om stierenvechten te houden een stier gemarteld mag worden; dat betekent dat de spaanse windhonden vanwege traditie opgehangen mogen worden na het jachtseizoen aan een boom met de teentjes aan de grond totdat ze het niet meer volhouden en door de poten zakken, dat hun oren afgeknipt mogen worden, hun poten uitgetrokken enz. Verder staat er in dat alle landbouwbeleid gericht moet zijn op economische productie. Met andere woorden zoveel mogelijk dieren. De bio-industrie krijgt daardoor geen kans meer want de subsidies gaan hun neus voorbij.
Daarom mijn oproep hier aan iedereen die dieren een warm hart toedraagt om TEGEN de europese grondwet te stemmen. Op de websites van de Partij van de dieren, de websites van diverse windhondreddingsorganisaties en dierenorganisaties (www.greyhoundsinnood.nl of podencoinnood.nl) kun je hier meer over lezen.
Bij vrwrping van de europese grondwet is er niets aan de hand in tegenstelling tot wat men doet geloven; er moet enkel opnieuw onderhandeld worden over nieuwe formuleringen. Laten we hopen dat er dan wat beters uit komt.  
Groetjes
Leo Bongers

Pim

Bovenstaande was me ook al opgevallen. Frapant is dat de dierenbescherming Nederland mensen oproept om voor de Europese grondwet te stemmen.

Ja het blijft een lastige keuze!!

vriendelijke groet,

Pim Julsing
met vriendelijke groet,

Pim Julsing

natuurverslaving.nl

Marianne

Leo,
In een ander forumonderwerp was ik het niet met je eens, maar nu wel.
groet,
Marianne Cramer

Rogier

#3
De Europese grondwet is in ieder geval een verbetering t.o.v de huidige situatie.
Groeten,
Rogier Verbeek

boogey55

CiteerDe Europeese grondwet is in ieder geval een verbetering t.o.v de huidige situatie.
Het is me niet duidelijk waarom. Voorlopig zie ik geen vooruitgang buiten een machtiger parlement. En dat vind ik onvoldoende.
Groet, Pim Frijling
Wolvega

leo12345

CiteerDe Europese grondwet is in ieder geval een verbetering t.o.v de huidige situatie.
Wat dierenwelzijn betreft in ieder geval niet. Waar we nu kunnen protesteren tegen dierenmishandeling kan het na intreding van de Europese grondwet niet meer, want dan kunnen dierenmishandelaars bewijzen dat ze volkomen volgens de wet dieren mishandelen vanwege hun traditie, cultuur, achtergrond. Je mag op jullie hobbygebied rustig beschermde vogels vergiftigen als dat in jullie familie de gewoonte is of ze uit de lucht schieten. Regionaal erfgoed ruim geinterpreteerd, maar als voorbeeld duidelijk lijkt me.

Marianne, we waren het in het andere topic wel met elkaar eens in zoverre dat loslopende honden in natuurgebieden niet kan, noch als andere mensen er last van hebben in welke zin dan ook.
Groetjes
Leo Bongers

thijs

Weet je toevallig wat de Europese Grondwet zegt over de dierenmishandeling die "transport" wordt genoemd?
Ik ken dat hele ding nl. niet, jij misschien wel?

Thijs
Thijs Udo
VWG Alkmaar

Marianne

Citeer
Marianne, we waren het in het andere topic wel met elkaar eens in zoverre dat loslopende honden in natuurgebieden niet kan, noch als andere mensen er last van hebben in welke zin dan ook.
Je hebt helemaal gelijk  -_-

En Thijs, voor jou is het nog beroerder, want gezien jouw leeftijd mag je niet ens meebeslissen over de europese grondwet.

De volledige tekst is te vinden via google, maar dan heb je wel even nogid om het door te lezen  :(  
groet,
Marianne Cramer

thijs

Weet ik, puur intresse...
Ik ga wel ff zoeken.

Thijs
Thijs Udo
VWG Alkmaar

boogey55

Dierenwelzijn
Van maart 2002 tot juli 2003 maakte Hanja Maij-Weggen deel uit van de Europese Conventie , als vertegenwoordiger van het Europees Parlement. In 1995 was Maij-Weggen Dierenbeschermer van het Jaar, en sinds 1999 is zij voorzitter van de Dierenbescherming Nederland. Eén van haar laatste bijdragen aan de Europese Conventie was een verzoek om dierenrechten beter te waarborgen in de Europese Grondwet (document CONV 842/03, 3 juli 2003).

In haar bijdrage wees Maij-Weggen erop dat dieren in het verleden geen hoge prioriteit genoten binnen het EU-beleid. Dieren worden in het Verdrag van de Europese Gemeenschap nog steeds gerubriceerd als "landbouwproducten". Europese regelgeving met betrekking tot dierenwelzijn, hebben vooral betrekking op de goede werking van de export tussen lidstaten.

Bij het formuleren en uitvoeren van het beleid van de Unie op het gebied van landbouw, visserij, vervoer, interne markt, onderzoek en technologische ontwikkeling, en de ruimte houden de Unie en de lidstaten ten volle rekening met de vereisten met betrekking tot het welzijn van dieren, als wezens met gevoel, onder eerbiediging van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen en de gebruiken van de lidstaten met betrekking tot met name godsdienstige riten, culturele tradities en regionaal erfgoed.

Groet, Pim Frijling
Wolvega

Nico Omlo

Leo12345 heeft hier geen recht van spreken ,want de eerste grondwet van dit forum is dat iedereen met zijn eigen naam onderschrijft.
Tevens heb ik 'n hekel aan mensen die mij oproepen ergens voor of tegen te stemmen.
Ik wil best aan horen of lezen wat iemand te vertellen heeft,maar ik kan zelf wel nadenken en  'n keus maken.

Nico.Omlo.Mijn Waarnemingen

leo12345

Thijs het transport zal nog meer vrijgegeven worden, dus meer transporten met levende dieren. (zie laatste alinea van mijn verhaal hier voor interpretatie SP).

Nico, ik onderteken met mijn eigen naam; de 12345 is nodig omdat leo al door een andere gebruiker ingepalmd is op dit forum, net zoals leo1. Verder is een oproep een vraag om iets te doen, waarbij het aan de lezer is om daar al of niet niet gehoor aan te geven; je wordt om een antwoord te geven op mijnoproep dus gedwongen om zelf na te denken of je besluit er geen antwoord op te geven. Een vraag stellen staat in Nederland vrij, een weigering een antwoord te geven ook. Ik respecteer volledig wat jij besluit om te doen; voor of tegenstemmen. Dat is jouw keuze.

De SP (Jan Marijnissen en consorten, waar ik overigens geen enkele binding mee heb, maar die het voor mij wel duidelijk verwoord) zegt het volgende over de Europese grondwet aangaande dit punt:
In plaats van dierenwelzijn in Europees verband te beschermen, keurt de Europese grondwet allerlei dieronvriendelijke tradities en gewoonten goed. Deze grondwet stelt namelijk dat lidstaten in het kader van welzijn van dieren

“godsdienstige riten, culturele tradities en regionaal erfgoed” moeten eerbiedigen
(artikel III-121).

Met dierenwelzijn moet dus rekening worden gehouden, maar daarbij moeten wél religieuze en culturele tradities gerespecteerd blijven. Zo halen we het Paard van Troje binnen: er komt een grondwettelijke bescherming voor stierenvechten, ritueel slachten, eieren rapen van beschermde vogels, dwangvoeding van ganzen en eenden, drijfjacht. Dat bevestigt dat dieren in het huidige en toekomstige Europa geen rechten hebben en ondergeschikt blijven aan alle willen en grillen van mensen.

Ook betekent het opgelegde vrije-marktmodel nog meer gesleep met dieren dan nu al het geval is. Daardoor wordt het nog moeilijker producten die met veel dierenleed gepaard gaan, op ethische gronden te weigeren binnen onze grenzen
Groetjes
Leo Bongers

thijs

:( , arme dieren.....

Thijs
Thijs Udo
VWG Alkmaar

Marianne

Leo,
Als Nico schrijft dat hij het wel zo netjes vindt dat mensen met hun eigen naam ondertekenen bedoelt hij, denk ik, niet alleen een voornaam. Iedereen heeft ook een achternaam. Een van de weinige onvolkomenheden van dit forum is m.i. dat mensen zich kunnen registreren zonder opgaaf van volledige naam, woonplaats (of provincie) en geboortedatum/leeftijd.
Ik vind het persoonlijk prettiger om te weten tegen wie ik praat. En daar horen deze dingen ook bij.
Dus wil ik je oproepen om je registratie op dit forum volledig(er) te maken. Je hebt toch niets te verbergen? Dus waarom zou je het niet doen.  
groet,
Marianne Cramer

leo12345

#14
Sorry Marianne, zag van jullie alleen de voornamen en dacht dat dat gebruikelijk is. Zal even kijken hoe ik dat kan veranderen en dat is inmiddels gelukt, waardoor ik inene recht van spreken heb  :P  Ging dat in het Europese parlement ook maar zo eenvoudig  B)  
Groetjes
Leo Bongers

Marianne

Als je nou ook nog van plan bent je achternaam er bij te zetten kan dat heel makkelijk bij "handtekening". Dan komt dat onder elk bericht van je te staan.
Je kan in de bovenstaande berichten zien hoe dat werkt.
groet,
Marianne Cramer

leo12345

Ik word zo langzamerhand een deskundige met jullie hulp  :P  :P  
Groetjes
Leo Bongers

Marianne

:duim:
nu weten we wie je bent! Praat toch onderling een stuk beter, vind je ook niet?
groet,
Marianne Cramer

leo12345

Was me van geen kwaad bewust. Nu weten jullie hoe ik heet, maar nog niet wie ik ben; wat dat betreft vind ik het niets "beter praten", maar ik ben blij aan jullie goed gevoel een steentje te hebben kunnen bijdragen. Dat is minstens zo belangrijk.
Groetjes
Leo Bongers

jennifer88

<_<  off topic :P

maar ik vind dit weer helemaal niks he, die grondwet, ik heb weer geen recht van spreken omdat ik nog geen 18 ben, maar ik vind het echt verschrikkelijk dat mensen zo weinig doen voor deze dieren. alleen maar eigen belang :(  
jennifer distelbrink
 
(l) yellow (l)

leo12345

Ja Jennifer, je hoort er (behalve op hondenforums) heel weinig over van politici en anderen. Ik zit de laatste tijd wel eens op de site van de SP over de grondwet mee te discussieren en roer dan het dierenaspect aan. Maar men is meer bezig overde euro, die te laag gewaardeerd is, dan dat dieren of natuur aandacht krijgt. Je bent nog geen 18, maar jouw tijd komt nog wel en ondertussen kun je natuurlijk leeftijdsgenoten interesseren voor je gedachtengoed en meediscussieren op bijvoorbeeld de SP-website van Jan Marijnissen kan ook. Als je daar stemmers weet te overtuigen van je mening heb je toch invloed.
Groetjes
Leo Bongers

leo12345

Dit hier is mijn nieuwste aanwinst. Een galgo-pup van 10 weken, gered uit het dodingsstation te Spanje, waar deze dieren (in Spanje nog minder dan een rat) vaak levend in de verbrandingsoven worden gegooid. Omdat het traditie is in Spanje is dit bij aanname van dit voorstel van de Europese grondwet volkomen legaal, net zoals het breken van de poten van een galgo als die niet voldoet bij de jacht en hem dan uitzetten zodat hij vanwege de gebroken poten niet meer zelf aan voedsel kan komen en langzaam sterft.
Dit wetende zou ik zeggen dat je haast verplicht bent aan je huisdier om tegen dit voorstel te stemmen, maar die conclusie laat ik graag aan jullie zelf over.

 
Groetjes
Leo Bongers