profielwerkstuk

Gestart door GijsB, september 27, 2010, 23:46:36 PM

Vorige topic - Volgende topic

GijsB

Ik zit nu in atheneum 6 en moet dus een profielwerkstuk maken.
Ik heb er voor gekozen om een profielwerkstuk te maken over exoten.
Mijn hoofdvraag is :    Zijn exoten per definitie altijd slecht, of zijn er ook positieve kanten aan?
Hier moet ik ook een praktisch onderzoek bij verrichten. Ik weet dat hier meerdere mensen zijn die onderzoek doen naar exoten en vroeg me dus af of jullie ook wat ideeën hebben over een, niet al te groot, praktisch onderzoek.
Gijs

Bart van Hoogstraten

#1
Hoi Gijs,

Ik heb geen praktisch onderzoek gedaan maar onderstaand speelt allang door mijn hoofd (op basis van waarneming), misschien bruikbaar bij de aanvang van je werkstuk:
Exoten moet je in eerste plaats onderverdelen in invasief en niet invasief. De eersten zijn revolutionair, de tweeden verstoren niet (meteen) merkbaar. Revoluties zijn per definitie altijd verstorend. Sommige revoluties kun je niets aan doen maar de meest hinderlijke (of eigenlijk ergerlijke) zijn uiteraard die, die de mens zelf veroorzaakt heeft -> introductie van Nijlbaars in Victoriameer bijvoorbeeld of de Bufo Marines in Australië. Soms is er schijnbaar weinig verschil tussen een inheemse specie of exoot maar de introductie van de grijze eekhoorn in Engeland heeft de rode eekhoorn al op hun rode lijst gezet (een piepklein beetje meer succes binnen dezelfde niche heeft over lange termijn toch grote gevolgen...). Van de andere kant zijn opduikende exoten al miljoenen jaren onderdeel van de evolutie omdat het binnen het grote geheel uiteindelijk slechts heel kleine revolutietjes zijn. Praktisch nut voor de mens is, denk ik, uiteindelijk de doorslaggevende factor bij de afbakening. Praktisch nut voor planten en dieren is altijd in het gedrang maar hoeft dus niet onnatuurlijk te zijn.... soorten komen en soorten gaan. Ik zou het indelen in 1 Introductie door mens is meestal* altijd negatief en 2 natuurlijke introductie kan hinderlijk zijn maar dat is gewoon zo. Op het moment komen er steeds meer planten Nederland binnen van niet ver weg (vanuit Frankrijk/België de Maas op bijvoorbeeld) en die lijken weinig verstorend, weet zo geen voorbeelden dat ze een bedreiging vormen voor onze inheemse, gewoon aanvulling van onze soortenschat. Planten van heel ver (meestal menselijke oorzaak) zijn vaak revolutionair, die vallen in een, voor hun exotische, niche die ze vervolgens plat walsen. Ik denk dat we door de klimaatverandering (menselijke oorzaak) nog heel wat spectaculairs te verwachten hebben wat dat betreft.

*Sommige introducties zijn uiteraard een succes; aardappel, tomaat... maar die worden verbouwd en vormen weinig bedreiging voor natuurlijke (secundaire) vegetatie (we hebben tenslotte geen primaire in Nederland). Ook hier weer het praktische nut voor de mens.

Mijn enige persoonlijke praktische ervaring:
Zelf heb ik af en toe invasieve exoten in mijn tuin en daar probeer ik (vaak vergeefs) korte metten mee te maken (Canadese gulden roede bijvoorbeeld, bweeeeh). Van de andere kant bestaat mijn halve tuin uit exoten. Maar die zijn niet invasief... Op uitzondering van een nieuwe die zichzelf ook heeft uitgenodigd; de zijdeplant. Ik hou hem in toom maar roei hem niet uit omdat hij ontzettend veel insecten trekt: http://waarneming.nl/waarneming/view/49032550 . Maar misschien werk ik daarmee op lange termijn mee aan hetzelfde probleem wat we nu hebben in Nederland met de Vogelkers  :P . Enfin, je werkstuk is daarmee nog lang niet af maar ik hoop dat ik je een beetje op weg heb kunnen helpen en misschien zie je dat je praktisch onderzoek in je eigen tuin makkelijker is dan in de "natuur".

PS Ik zou Geert Wilders niet om advies vragen, krijg je moeilijkheden met een deel van je klasgenoten of de leraren  ;)
Vriendelijke groet! Bart van Hoogstraten

De toekomst van Waarneming is onzeker. Draag bij aan het voortbestaan en betaal gewoon jaarlijks € 25,- abonnementskosten!
https://waarneming.nl/donate/

Gerard Scholte

Gijs

Voor je praktisch onderzoek zou je een de verspreiding van 1 of meer exoten in je eigen omgeving kunnen inventariseren.
Neem een soort dat nog niet zolang aanwezig is.
Het hangt er natuurlijk vanaf waar je woont en vooral van het jaargetijde, maar ik noem een paar mogelijkheden

Aziatisch veelkleurig lieveheersbeestje  (wordt ook in Wageningen onderzocht)
De halsbandparkiet
bezemkruiskruid
buxusmot (vanuit de biesbos naar het oosten, zeer actueel)
nijlgans
Misschien de Aziatische korfmossel in de grote rivieren.
Er zijn de laatste tijd ook veel vissoorten binnengekomen, maar dat onderzoek lijkt me lastig.

Het beste kan je 1 soort onderzoeken en in kaart brengen.
Probeer bijvoorbeeld na te gaan aan welke abiotische factoren en biotische de exoot de voorkeur geeft.
Vergelijk daarvoor 2 verschillende gebieden.

Denk eraan..beter 1 ding goed onderzoeken dan veel half.Succes Gerard Scholte (bioplek.org)
Groeten,

Gerard

Jeroen Nagtegaal

Voor je praktisch onderzoek zou je in één biotopen verhoudingen kunnen vergelijken. Vergelijk dan de aanwezigheid van een x-tal inheemse soorten met een x-tal exoten en probeer relaties te leggen. Wel is het belangrijk dat het biotoop gelijk is.
Groet, Jeroen Nagtegaal
Moderator subforum Ringen

Een geringde vogel gezien of gevonden.
Meld het hier of mail naar ringonderzoek@gmail.com

robvdh

Of exoten positief of negatief zijn is vooral een kwestie van menselijke interpretatie en ook gedeeltelijk een kwestie van gewenning.

Ik werk veel aan invasieve waterplanten (o.a. de nieuwe veldgids http://www.vwa.nl/onderwerpen/gevaren/dossier/invasieve-waterplanten/convenant-waterplanten).
Voor de meeste waterplanten geldt dat ze wel flink kunnen woekeren, maar dat ze dat vooral doen in voedselrijke (kroos)sloten waar toch weinig natuurwaarden zitten. Dus voor de natuur is dat niet zo erg. Voor de waterschappen wel, want die moeten ze verwijderen (waterbeheersing voor landbouw) en dat kost miljoenen per jaar. Er zijn overigens uitzonderingen: watercrassula en gele maskerbloem zijn voorbeelden van soorten die ook op mooie plekken groeien en daar kunnen woekeren. Ik heb beide op oevers zien staan waar ook rietorchis groeit  :( .

Sommige exoten zijn we inmiddels al zo aan gewend dat we ze als inheems beschouwen. Smalle en Brede waterpest bijvoorbeeld. Brede waterpest staat zelfs op de rode Lijst tegenwoordig: voorbeeld van een exoot die tot bedreigde soort is uitgeroepen!

Er zijn ook wel positieve effecten, denk aan de driehoeksmossel. Deze mossel filtert het water en maakt het zuiverder en helder. Mede door deze mossels groeien er veel kranswieren in de Veluwerandmeren. Op de mossels en de kranswieren komen weer vogels af zoals zwanen en duikeenden. In ons land is men erg blij met de driehoeksmossel, in andere landen (ik meen Spanje) wordt ie fanatiek bestreden.

Voorbeeld van hele negatieve groep zijn de uitheemse zoetwaterkreeften, zoals de rode amerikaanse rivierkreeft. Deze soort eten zowel planten als dieren en kunnen een plantenrijke sloot behoorlijk op zijn kop zetten.

Wat betreft praktisch onderzoek: het hangt er vooral vanaf hoeveel tijd je daarom moet/amg besteden, wanneer je het wil doen (seizoen) en waar je belangstelling naar uitgaat (beesten of planten).

groeten,
Rob

Oenanthe

Een verfrissende kijk op exoten is te lezen in het boek Leve de dieren van Midas Dekkers (1986). Hij betoogt dat rampzalige effecten van exoten zich vrijwel altijd voordoen op geïsoleerde tropische eilanden waar de oorspronkelijke fauna totaal niet gewend is aan concurrentie en de tijd en de ruimte niet heeft om zich hieraan aan te passen. In onze streken komen tientallen exoten voor, soms al heel lang, en er is geen enkel geval bekend van ernstige gevolgen. De achteruitgang van het konijn baart natuurbeheerders tegenwoordig zelfs zorgen omdat hun heilzame invloed op bodem en plantengroei verdwijnt wat verruiging in de hand werkt. Hierover moet ook de nodige literatuur te vinden zijn. Ideetje misschien voor je praktijkopdracht?
Veel succes allemaal,

Maarten Verrips

tekenaar

#6
sorry, maar als je een beetje rondkijkt dan kan je effecten van exoten op het vasteland van europa wel degelijk zien. Uiteraard kost het tijd voordat een exoot zich over een heel continent dermate heeft verspreid en dat effecten echt rampzalig zijn. Maar als je kijkt naar wat bijvoorbeeld exotische zoetwaterkreeften kunnen aanrichten ... Of wat de amerikaanse ziekte kreeftenpest heeft aangericht en nog steeds aanricht bij de Europese rivierkreeft (en andere soorten!) ...

Midas Dekkers kan fantastisch relativeren. Ergens (in meen in datzelfde boek) stelt hij dat het geweldig gaat met vogels in Nederland omdat er nog nooit eerder zoveel batterijkippen zijn geweest. Geen spelt tussen te krijgen, toch? (nb: kip is een uit Azie afkomstige exoot.)

Voorlopig denk ik dat het konijn een tijd lang compenserend heeft gewerkt op de eutrofiering, m.a.w. eutrofiering veroorzaakt veranderingen in de plantengemeenschappen en konijnen hebben juist de hardst groeiende (= meest van eutrofiering profiterende maar ook lichts verteerbare) planten selectief gegeten. Nu gaat het konijn achteruit en worden daarmee de gevolgen van eutrofiering versneld alsnog zichtbaar. Je kunt nu wel zeggen dat we het konijn terug moeten hebben, maar je kan ook iets proberen te doen aan de eutrofiering, maar of dat nog haalbaar is ... De planten die hebben geprofiteerd van de aanwezigheid van het konijn groeiden al heel lang in Nederland voordat konijnen aanwezig waren. Ze zouden het in principe dus best zonder konijnen af moeten kunnen  ...

Overigens vindt ik het te gek voor woorden om een exoot op de rode lijst te hebben staan en kan daar maar twee uitzonderingen op bedenken: - 1 exoot is wereldwijd een bedreigde soort die toevallig standhoudt op een plek waar hij ooit is ingevoerd, of 2 het is lang niet zeker of de soort wel als exoort moet worden beschouwd (beter in stand houden voordat je achteraf moet concluderen dat we een inheemse soort hebben laten uitsterven - zoals bij poelkikkers in Groot Brittanie). Bij waterpest gaat geen van beide op.
Paul Veenvliet
dieren en planten tekeningen: https://paulveenvliet.art/
excursies in Slovenie: https://www.slovenia-nature-guide.si/

Bart van Hoogstraten

Citaat van: tekenaar op oktober 10, 2010, 20:39:37 PM
sorry, maar als je een beetje rondkijkt dan kan je effecten van exoten op het vasteland van europa wel degelijk zien. Uiteraard kost het tijd voordat een exoot zich over een heel continent dermate heeft verspreid en dat effecten echt rampzalig zijn. Maar als je kijkt naar wat bijvoorbeeld exotische zoetwaterkreeften kunnen aanrichten ... Of wat de amerikaanse ziekte kreeftenpest heeft aangericht en nog steeds aanricht bij de Europese rivierkreeft (en andere soorten!) ...

Midas Dekkers kan fantastisch relativeren. Ergens (in meen in datzelfde boek) stelt hij dat het geweldig gaat met vogels in Nederland omdat er nog nooit eerder zoveel batterijkippen zijn geweest. Geen spelt tussen te krijgen, toch? (nb: kip is een uit Azie afkomstige exoot.)

Voorlopig denk ik dat het konijn een tijd lang compenserend heeft gewerkt op de eutrofiering, m.a.w. eutrofiering veroorzaakt veranderingen in de plantengemeenschappen en konijnen hebben juist de hardst groeiende (= meest van eutrofiering profiterende maar ook lichts verteerbare) planten selectief gegeten. Nu gaat het konijn achteruit en worden daarmee de gevolgen van eutrofiering versneld alsnog zichtbaar. Je kunt nu wel zeggen dat we het konijn terug moeten hebben, maar je kan ook iets proberen te doen aan de eutrofiering, maar of dat nog haalbaar is ... De planten die hebben geprofiteerd van de aanwezigheid van het konijn groeiden al heel lang in Nederland voordat konijnen aanwezig waren. Ze zouden het in principe dus best zonder konijnen af moeten kunnen  ...

Overigens vindt ik het te gek voor woorden om een exoot op de rode lijst te hebben staan en kan daar maar twee uitzonderingen op bedenken: - 1 exoot is wereldwijd een bedreigde soort die toevallig standhoudt op een plek waar hij ooit is ingevoerd, of 2 het is lang niet zeker of de soort wel als exoort moet worden beschouwd (beter in stand houden voordat je achteraf moet concluderen dat we een inheemse soort hebben laten uitsterven - zoals bij poelkikkers in Groot Brittanie). Bij waterpest gaat geen van beide op.

Compleet helder en volledig met eens!
Ik worstel zelf heel erg met het euri's-vretende Korenwolf-project (Europese hamster) in Nederland. 't Beestje is een cultuurvolger wat eigenlijk weer aan het verdwijnen was. En dan gaan ze er opeens ikweeniehoeveelgeld inpompen om kunstmatig de vooroorlogse akkerbouw-methode te herintroduceren. Mooie bijvangst is wel de rijkdom aan zaadetende vogels in de winter omdat het koren niet gemaaid wordt (maar da's eigenlijk ook niet heus).
Vriendelijke groet! Bart van Hoogstraten

De toekomst van Waarneming is onzeker. Draag bij aan het voortbestaan en betaal gewoon jaarlijks € 25,- abonnementskosten!
https://waarneming.nl/donate/

robvdh

Citaat van: tekenaar op oktober 10, 2010, 20:39:37 PM
sorry, maar als je een beetje rondkijkt dan kan je effecten van exoten op het vasteland van europa wel degelijk zien.
Ik kijk regelmatig rond (da's mijn werk) en ben het niet met je eens. Ik zie vooral veel berichten over dat het allemaal rampzalig is, maar ik buiten lijkt het meestal nogal mee te vallen. Het gaat inderdaad slecht met onze Europese rivierkreeft, maar is dat het gevolg van die ziekte of van habitatvernietiging en milieuvervuiling? In NL weet ik het antwoord wel. En belangrijk: de Europese rivierkreeft is nog (steeds) niet uitgestorven en gaat dat volgens mij ook niet doen als we zijn habitat maar niet vernietigen.
Citaat van: tekenaar op oktober 10, 2010, 20:39:37 PM
Midas Dekkers kan fantastisch relativeren.


Midas Dekkers is inderdaad niet zo'n beste bron. Betere bronnen vormen gerenommeerde wetenschappers zoals
Prof. Dr. David Tilman, die laatst in NL lezingen over biodiversiteit hield en artikelen in Science en Nature. Maar het voert hier te ver om zijn betoog te herhalen.

Maar, even terug naar de vraag voor het profielwerstuk. Volgens mij:
-zijn exoten eigenlijk nooit gewenst
-hebben een aantal exoten sterk negatieve effecten op ecologie / biodiversiteit
-zijn er exoten met negatieve economische (grote waternavel) of andere gevolgen 
-worden de negatieve effecten op ecologie nogal eens overdreven
-zijn er soms exoten met ook positieve effecten (driehoeksmossel)
-wennen mensen aan exoten en beschouwen ze dan als ingeburgerd.

groet,
Rob

Bart van Hoogstraten

Citaat van: robvdh op oktober 11, 2010, 11:48:19 AM
zijn exoten eigenlijk nooit gewenst


Als we nog even doorgaan op deze manier hoeft Gijs niets meer te doen voor zijn werkstuk  ;)
Wel interessant dat een "advertentie" zich tot "discussie-topic" ontwikkelt!

Aardappel, mais en tomaat zijn exoten -> bij "gewenstheid" van exoten moet je altijd ook het economisch nut inbouwen, denk ik.
Vriendelijke groet! Bart van Hoogstraten

De toekomst van Waarneming is onzeker. Draag bij aan het voortbestaan en betaal gewoon jaarlijks € 25,- abonnementskosten!
https://waarneming.nl/donate/

Oenanthe

Je kunt met een beetje goede wil promoveren op de discussies die hier af en toe woeden. Ik loop al bijna 30 jaar in de natuur en heb in die tijd in elk geval nijlgans en halsbandparkiet zien uitgroeien tot doorslaande succesnummers zonder dat er gelijktijdig ook maar een vogel aanwijsbaar nadeel van hun opmars heeft ondervonden. De landschappelijke veranderingen waren in die periode ook vele malen ingrijpender dan het optreden van exoten. Ik laat me al lang niet meer op stang jagen. Onlangs heb ik nog eens gekeken hoeveel wasbeer waarnemingen er zijn ingevoerd. Een handjevol dus. Was niet lang geleden nog een item in het journaal.
Veel succes allemaal,

Maarten Verrips

Bart van Hoogstraten

Citaat van: Oenanthe op oktober 11, 2010, 17:30:01 PM
Je kunt met een beetje goede wil promoveren op de discussies die hier af en toe woeden. Ik loop al bijna 30 jaar in de natuur en heb in die tijd in elk geval nijlgans en halsbandparkiet zien uitgroeien tot doorslaande succesnummers zonder dat er gelijktijdig ook maar een vogel aanwijsbaar nadeel van hun opmars heeft ondervonden. De landschappelijke veranderingen waren in die periode ook vele malen ingrijpender dan het optreden van exoten. Ik laat me al lang niet meer op stang jagen. Onlangs heb ik nog eens gekeken hoeveel wasbeer waarnemingen er zijn ingevoerd. Een handjevol dus. Was niet lang geleden nog een item in het journaal.

Er zijn natuurlijk uitzonderingen maar als je naar de kwestie brulkikker kijkt... Ik heb zelf een tuinvijver en ben er erg blij mee dat in de loop der jaren zich er de gewone pad, de bruine kikker en de kleine watersalamander spontaan gevestigd hebben. Ik denk dat als er ook maar 1 brulkikker in terecht komt het feest meteen afgelopen is. Zoiets op grotere schaal lijkt me een nachtmerrie!
http://www.blikopnieuws.nl/bericht/119569/Amerikaanse_brulkikker_duikt_op_in_Noord-Limburg.html
Vriendelijke groet! Bart van Hoogstraten

De toekomst van Waarneming is onzeker. Draag bij aan het voortbestaan en betaal gewoon jaarlijks € 25,- abonnementskosten!
https://waarneming.nl/donate/

GijsB

Ontzettend bedankt met alle informatie die ik al uit dit topic heb kunnen halen
Het praktisch onderzoek hoeft geen groot onderzoek te zijn. Ik heb in totaal een maand de tijd voor het onderzoek, dus tot half november ongeveer.

Citaat van: Bart van Hoogstraten op oktober 11, 2010, 12:55:22 PM
Citaat van: robvdh op oktober 11, 2010, 11:48:19 AM
zijn exoten eigenlijk nooit gewenst


Als we nog even doorgaan op deze manier hoeft Gijs niets meer te doen voor zijn werkstuk  ;)
Wel interessant dat een "advertentie" zich tot "discussie-topic" ontwikkelt!

Aardappel, mais en tomaat zijn exoten -> bij "gewenstheid" van exoten moet je altijd ook het economisch nut inbouwen, denk ik.

vallen landbouwgewassen wel onder exoten, zijn dit geen aangeplante gewassen, net als dat koeien niet tot de exoten behoren maar tot de gehouden dieren?
Of zie ik iets over het hoofd
Gijs

Bart van Hoogstraten

Citaat van: dralion13 op oktober 13, 2010, 22:09:13 PM
vallen landbouwgewassen wel onder exoten, zijn dit geen aangeplante gewassen, net als dat koeien niet tot de exoten behoren maar tot de gehouden dieren?
Of zie ik iets over het hoofd

Moeilijk af te bakenen dit; volgens de een niet volgens de ander wel.

Uit wikipedia:

Biologische definitie
Het begrip exoot is vaak moeilijk af te bakenen. Een exacte definitie is soms niet mogelijk als het niet geheel duidelijk is of de soort daadwerkelijk door mensen is geïntroduceerd, omdat er bijvoorbeeld geen bronnen van zijn. Een internationaal gebruikte definitie is:
Een exoot is een soort die door mensen is losgelaten buiten zijn natuurlijke verspreidingsgebied. Dat wil zeggen het gebied waarbinnen de soort geëvolueerd is en zich zelfstandig heeft kunnen verspreiden.[1]
In deze definitie suggereert de term losgelaten opzettelijkheid. Dit hoeft echter niet het geval te zijn: een exoot is heel vaak zonder opzet door de mens of onder menselijke invloed geïntroduceerd.
Vriendelijke groet! Bart van Hoogstraten

De toekomst van Waarneming is onzeker. Draag bij aan het voortbestaan en betaal gewoon jaarlijks € 25,- abonnementskosten!
https://waarneming.nl/donate/

Oenanthe

Geen slecht idee om in je werkstuk op de definitie van exoot in te gaan. Het zijn in ieder geval organismen die door toedoen van mensen op onnatuurlijke wijze buiten hun natuurlijke verspreidingsgebied terecht zijn gekomen. Ontsnapte papegaaien in het wild in Nederland dus. Maar wat is het natuurlijke verspreidingsgebied van gedomesticeerde gewassen als mais en aardappelen? Dus geen exoot?
Veel succes allemaal,

Maarten Verrips

tekenaar

Citaat van: Bart van Hoogstraten op oktober 11, 2010, 18:08:02 PM
Er zijn natuurlijk uitzonderingen maar als je naar de kwestie brulkikker kijkt... Ik heb zelf een tuinvijver en ben er erg blij mee dat in de loop der jaren zich er de gewone pad, de bruine kikker en de kleine watersalamander spontaan gevestigd hebben. Ik denk dat als er ook maar 1 brulkikker in terecht komt het feest meteen afgelopen is. Zoiets op grotere schaal lijkt me een nachtmerrie!

nou net wat brulkikkers beterft is er ontzettend veel poeha in de media en ontzettend weinig onderzoek. De meest waarschijnlijke effecten zitten in effecten van kikkervissen van brulkikkers op eieren en larven van andere soorten en verspreiding van ziekten. Maar da's natuurlijk minder spectaculair om te schrijven als "dikke amerikaan vreet boerennachtegalen".

De algehele tendens is "veel roepen maar vooral geen geld geven voor serieus onderzoek". Wat doen bijvoorbeeld de Donaugrondels in onze rivieren? Ze kunnen enorme dichtheden bereiken en hebben dus ongetwijfeld effecten, maar op welke soorten en in welke mate?
Paul Veenvliet
dieren en planten tekeningen: https://paulveenvliet.art/
excursies in Slovenie: https://www.slovenia-nature-guide.si/

tekenaar

Citaat van: Oenanthe op oktober 15, 2010, 08:45:38 AM
Geen slecht idee om in je werkstuk op de definitie van exoot in te gaan. Het zijn in ieder geval organismen die door toedoen van mensen op onnatuurlijke wijze buiten hun natuurlijke verspreidingsgebied terecht zijn gekomen. Ontsnapte papegaaien in het wild in Nederland dus. Maar wat is het natuurlijke verspreidingsgebied van gedomesticeerde gewassen als mais en aardappelen? Dus geen exoot?

mais en aardappel zijn exoten maar niet invasief omdat ze zich hier niet zelfstandig handhaven.
Paul Veenvliet
dieren en planten tekeningen: https://paulveenvliet.art/
excursies in Slovenie: https://www.slovenia-nature-guide.si/

Bart van Hoogstraten

Citaat van: Oenanthe op oktober 15, 2010, 08:45:38 AM
Het zijn in ieder geval organismen die door toedoen van mensen op onnatuurlijke wijze buiten hun natuurlijke verspreidingsgebied terecht zijn gekomen.

Nee, dat is dus ook zo'n topic -> er zijn ook (invasieve) exoten aanwezig zonder toedoen van de mens. (zie wikipedia) Mijn visie daarop is in ieder geval dat dat dus een natuurlijk proces is en dus niet hinderlijk, ook al gaat dat ten koste van inheemse soorten -> onderdeel van zeer lange termijn evolutie (soorten verspreiden zich, raken weer afgezonderd, en ontwikkelen zich onder de veranderde omstandigheden via ssp. tot nieuwe soorten).

Vriendelijke groet! Bart van Hoogstraten

De toekomst van Waarneming is onzeker. Draag bij aan het voortbestaan en betaal gewoon jaarlijks € 25,- abonnementskosten!
https://waarneming.nl/donate/

Oenanthe

Ik ben het niet met Ben eens. Wikipedia definieert een exoot als een soort   die door mensen is losgelaten buiten zijn natuurlijke   verspreidingsgebied. Dat wil zeggen het gebied waarbinnen de soort   geëvolueerd is en zich zelfstandig heeft kunnen verspreiden.

Let hier op het woord zelfstandig. Een organisme dat zich zonder toedoen van de mens ergens vestigt valt niet onder het begrip exoot. Turkse tortels hebben zich bijvoorbeeld volledig op eigen kracht in Nederland gevestigd en zijn dus geen exoot. Al teken ik daar graag bij aan dat het feit dat hij zich heeft kunnen vestigen waarschijnlijk alles te maken heeft met het feit dat de mensen het landschap zodanig beïnvloed hebben dat het geschikt werd voor zijn vestiging.
Veel succes allemaal,

Maarten Verrips

tekenaar

er zijn wel soorten die invasief zijn zonder tussenkomst van de mens, maar dat zijn per definitie geen exoten.

je hebt:
- exoten
- invasieve soorten
- invasieve exoten

Graag niet door elkaar halen.

Graag geen wikipedia-definitie gebruiken (wat voor bron van info is dat nou helemaal ???) maar die van de IUCN.

Uiteraard kan toename van om het even welke soort (inheems of niet) ten koste gaan van andere soorten en moet je dan overwegen of ingrijpen gewenst is of juist niet. Die afweging moet in iedere situatie opnieuw worden gemaakt: wanneer een sterk bedreigde soort nadelen ondervindt van toename van een zeer algemene soort is de afweging een andere als wanneer 2 algemene soorten concurreren.
Paul Veenvliet
dieren en planten tekeningen: https://paulveenvliet.art/
excursies in Slovenie: https://www.slovenia-nature-guide.si/

Bart van Hoogstraten

Citaat van: tekenaar op oktober 17, 2010, 19:09:16 PM
er zijn wel soorten die invasief zijn zonder tussenkomst van de mens, maar dat zijn per definitie geen exoten.

je hebt:
- exoten
- invasieve soorten
- invasieve exoten

Graag niet door elkaar halen.

Graag geen wikipedia-definitie gebruiken (wat voor bron van info is dat nou helemaal ???) maar die van de IUCN.

Uiteraard kan toename van om het even welke soort (inheems of niet) ten koste gaan van andere soorten en moet je dan overwegen of ingrijpen gewenst is of juist niet. Die afweging moet in iedere situatie opnieuw worden gemaakt: wanneer een sterk bedreigde soort nadelen ondervindt van toename van een zeer algemene soort is de afweging een andere als wanneer 2 algemene soorten concurreren.

Dit lijkt me inderdaad de enige juiste basis voor een zinvolle studie (werkstuk). (had eigenlijk de eerste reactie moeten zijn op zijn topic  :P ).
Vriendelijke groet! Bart van Hoogstraten

De toekomst van Waarneming is onzeker. Draag bij aan het voortbestaan en betaal gewoon jaarlijks € 25,- abonnementskosten!
https://waarneming.nl/donate/

leonwillems@home.nl

tip : kijk op http://www.delevendenatuur.nl/zoeken.php en type in : exoten en andere verwante woorden. Een klein aantal artikelen kun je downloaden. Helaas niet allemaal....

~ Keep a green tree in your heart and perhaps a singing bird will come ~