Hoofdmenu

NDFF weer stap verder

Gestart door Martijn de Jong, september 21, 2010, 22:43:52 PM

Vorige topic - Volgende topic

Martijn de Jong

Afgelopen donderdag is de NDFF een zelfstandige organisatie geworden, en hebben de PGO's een samenwerkingsovereenkomst met de GAN getekend. Zie hiervoor http://www.minlnv.nl/portal/page?_pageid=116,1640333&_dad=portal&_schema=PORTAL&p_news_item_id=2008260 en http://www.sovon.nl/:

Samenwerking Gegevensautoriteit Natuur en PGO's bezegeld
       Op donderdag 16 september hebben SOVON, negen   andere Particuliere Gegevensbeherende Organisaties (PGO's) en de   Stichting Gegevensautoriteit Natuur een belangrijke   samenwerkingsovereenkomst getekend. De overeenkomst werd ondertekend in   aanwezigheid van de Minister van LNV. In het document is vastgelegd dat   de Stichting GaN en de PGO's intensief gaan samenwerken in het kader van   de Nationale Database Flora en Fauna (NDFF). De Nationale Databank   Flora en Fauna (NDFF) is het eerste volwaardige systeem dat   natuurgegevens bundelt, uniformeert, valideert en op een eenvoudige   manier toegankelijk maakt.


De samenwerking tussen de   Stichting GaN en de PGO's heeft vooral tot doel om het gebruik van   natuurgegevens in de maatschappij verder te bevorderen. Belangrijke   gebruikers zijn overheden, initiatiefnemers van ruimtelijke   ontwikkelingen en adviesbureaus. Daarnaast kunnen ook terreinbeheerders   en onderzoekers eenvoudiger en sneller toegang krijgen tot   natuurgegevens. De gegevens in de NDFF zijn onder andere afkomstig van   de ongeveer 20.000 waarnemers die deelnemen aan de monitoringprojecten   van SOVON en de andere PGO's. Daarnaast zijn er veel gegevens afkomstig   van de site Waarneming.nl (waarmee SOVON ook een vruchtbare samenwerking   heeft).


SOVON participeert in deze samenwerking vanuit de   verwachting dat intensiever gebruik van natuurgegevens kan bijdragen aan   betere besluitvorming over ruimtelijke ontwikkelingen en ingrepen.   Daarnaast leidt intensiever gebruik van natuurgegevens ook tot een   toenemende vraag naar doorlopende 'verversing' van de gegevens. De   landelijke vogelmeetnetten winnen daardoor aan robuustheid en draagvlak.   In de nieuwe situatie kunnen verspreidinggegevens van vogels ook   eenvoudiger gecombineerd worden met gegevens van andere soortgroepen en   met abiotische gegevens.  De resultaten van deze betere analyses zijn in   de nabije toekomst vast via onze website te raadplegen.
Martijn de Jong