Wildbeheer??

Gestart door Norman, september 20, 2010, 10:59:48 AM

Vorige topic - Volgende topic

Norman

Ik heb wat vraagtekens die mogelijk beargumenteerd kunnen worden door de experts.

Waarom worden er in gebieden waar bijvoorbeeld zgn. "schade" is van bijvoorbeeld Konijnen of Grauwe Ganzen behalve deze, ook de predatoren als vossen geschoten.
Je kunt dan toch beter die vossen laten zitten, zodat ze je kunnen helpen met het beheer.

En waarom word er in een gebied waar de konijnenpopulatie herstellende is, gejaagd met roofvogels en fretten?

Ik krijg dit soort "wildbeheer" niet op een rijtje.

Freek Verkerk

Ik denk dat je deze vragen aan de grondbeheerder moet stellen.


Overigens ben ik van mening dat de grote terreinbeheerders wel duidelijk mogen zijn over het hoe en waarom van hun beheer. Organisaties als Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en allerlei provinciale landschapbeheerders krijgen flink geld van de overheid, dus mogen zij ook wel openelijk verantwoordelijkheid afleggen. Je zou contact kunnen opnemen met de partij van de dieren mogelijk willen zij hier wel kamervragen over stellen, maar dan zul je je vraag iets specifieker moeten stellen, want zoals je het nu stelt is het te algemeen. Het zouden ook stropers kunnen zijn die je aan het werk hebt gezien tenslotte.
Natuurlijk gegroet
Freek Verkerk

Peter Lubbers

Beste Norman,

dat er predtoren in het gebied van de schadesoorten aanwezig zijn wil niet zeggen dat deze dan ook selectief op de betreffende schadesoorten prederen, dus met afschot ben je dus veel selectiever bezig!

Dat heeft uiteraard niets met natuur te maken maar wel met natuurbeheer! ;)

grutto

Citaat van: Peter Lubbers op september 25, 2010, 20:10:29 PM
Beste Norman,

dat er predtoren in het gebied van de schadesoorten aanwezig zijn wil niet zeggen dat deze dan ook selectief op de betreffende schadesoorten prederen, dus met afschot ben je dus veel selectiever bezig!

Dat heeft uiteraard niets met natuur te maken maar wel met natuurbeheer! ;)


Je ziet inderdaad dat bijvoorbeeld bij terreinen waar veel ganzen zitten in de aanliggende weidegebieden toch aan vossenbeheer gedaan wordt en sterker nog dat gaat vaak ook nog volgens een plan waar diverse natuur clubs (met eigen gronden) aan hebben meegedacht.

Groet,

Grutto
Groet
Tjeerd

Johan Helmus

Citaat van: Peter Lubbers op september 25, 2010, 20:10:29 PM
Beste Norman,

dat er predtoren in het gebied van de schadesoorten aanwezig zijn wil niet zeggen dat deze dan ook selectief op de betreffende schadesoorten prederen, dus met afschot ben je dus veel selectiever bezig!

Dat heeft uiteraard niets met natuur te maken maar wel met natuurbeheer! ;)
Het lijkt me daarentegen wel zeer waarschijnlijk dat de predatoren doorgaans zullen jagen op de prooi die in de grootste aantallen beschikbaar is. Meestal zal dat ook de 'schadesoort' zijn.
Groeten, Johan Helmus

leonwillems@home.nl

of de argumentatie klopt laat ik in het midden, maar dit zeggen de jagers er zelf over:

http://www.faunabeheereenheid.nl/utrecht/Waarom%20faunabeheer/
~ Keep a green tree in your heart and perhaps a singing bird will come ~

grutto

Citaat van: leonwillems@home.nl op november 01, 2010, 10:33:09 AM
of de argumentatie klopt laat ik in het midden, maar dit zeggen de jagers er zelf over:

http://www.faunabeheereenheid.nl/utrecht/Waarom%20faunabeheer/

Wat je hier leest is de informatie van de Faunabeheer Eenheid welke wordt gevormd door de volgende partners:

Federatie Particulier Grondbezit, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten,   Kon. Nederlandse Jagersvereniging, Utrechts Landschap, LTO, Het bestuur heeft een onafhankelijk   voorzitter.
De FBE heeft het beleid uitgewerkt in een Faunabeheerplan.
Groet
Tjeerd

Lampe

Bij ons hadden boeren veel schade van zwanen. Dan praat ik er niet over 1,3, 10 of 50.
Tevens "beheren"we daar de vossenstand. Er lopen daar vossen die volwassen zwanen van het land pakken.Wij hoopten er op dat dit de zwanen genoeg af zou schrikken maar een vos die eens een enkele zwaan pakt (gebeurd in de vrije natuur dus niet elke dag) schrikt de zwanen minimaal af.
Ook werd het veld bezocht door honderden ganzen waarvan de vossen ook af en toe een paar van het land af grepen. Helemaal niks mis mee. De ganzen gaven er echter niks om.
De vos hoort gewoon thuis in de natuur en het zou mooi zijn als deze de zwanen of ganzen in dien mate af zou schrikken maar dat gebeurd echt niet. Dit ligt puur aan de regelmaat van verstoring door de vossen. als de vossen de ganzen continu zouden verstoren dan zouden de ganzen (en zwanen) inderdaad een ander heenkomen zoeken.
Om bijv ganzen/zwanen te verjagen zijn dus continu verjagingsacties nodig. Regelmatige verstoring dus. Anders heeft het geen enkele zin.


Vriendelijke groet,

Nico

Crow

Ben het ook met Peter eens. De vos zal natuurlijk voor
de makkelijkste prooi kiezen en dat zijn vaak niet de ganzen.
500 ganzen hebben ook 500 paar ogen en zullen de predator
snel opmerken. Een gans is absoluut geen makkelijke prooi.
Ze zal zichzelf en haar jongen flink verdedigen.
Daarom zal een vos eerder voor een andere prooi kiezen.Groet, Dennis

Johan Helmus

Citaat van: Crow op december 24, 2010, 13:51:34 PM
500 ganzen hebben ook 500 paar ogen en zullen de predator
snel opmerken. Een gans is absoluut geen makkelijke prooi.
En dat zou ineens niet opgaan bij weidevogels als kieviten?

Volgens mij moet het niet moeilijk zijn voor een vos om 's nachts een gans uit een veld vol ganzen weg te plukken.
Groeten, Johan Helmus

Crow

S'nachts zal een vos vast wel eens een gans van het land pakken,
maar zeker niet voldoende om de ganzen te verjagen of de populatiestand
voldoende te verlagen.

Ik denk zeker dat een gans een moeilijkere prooi is voor een vos dan een
weidevogel. Daarbij komt nog dat de weidevogels meer last hebben van
verschillende predators dan een gans. Een gans zal niet makkelijk gegrepen
worden door de marters, bunzings etc
Groet, Dennis

Johan Helmus

Citaat van: Crow op december 27, 2010, 20:34:05 PM
S'nachts zal een vos vast wel eens een gans van het land pakken,
maar zeker niet voldoende om de ganzen te verjagen of de populatiestand
voldoende te verlagen.

Ik denk zeker dat een gans een moeilijkere prooi is voor een vos dan een
weidevogel. Daarbij komt nog dat de weidevogels meer last hebben van
verschillende predators dan een gans. Een gans zal niet makkelijk gegrepen
worden door de marters, bunzings etc
Vossen zijn de meest voorname predators van ganzen. Deze dieren hebben ook zeker effect bij het verjagen van ganzen, vooral als ze in voldoende dichtheden aanwezig zijn, en zeker als ze ook overdag jagen, waardoor de ganzen de vossen visueel kunnen waarnemen, wat een extra afschrikeffect teweeg brengt. Situaties met veel vossen, die bovendien ook nog in daglicht jagen komen echter weinig voor, door de jachtdruk op de vos. Weer een argument waarom de jacht op vossen zou moeten stoppen, deze haalt enkel de natuur uit balans.

Verder zijn dieren als bunzing, steen en boommarter, kraaien en meeuwen predators van ganzen. Ook dieren waar volgens de plezierjacht zogenaamd 'beheer' op nodig is. Hierdoor treedt er alleen maar een verdere destabilisatie van de Nederlandse ecosystemen op.

Bronnen over predatie van ganzen:
http://www.wbesusterengraetheide.nl/Grauwe gans.htm
www.clm.nl
Groeten, Johan Helmus

Norman

Misschien ben ik maar een simpele ziel, maar is het niet veel belangrijker om de weidevogels eerst te voorzien van hun basisbhoeften in plaats van de executie uit te stellen door predatoren te bestrijden?

De teruggang van weidevogels heeft namelijk helemaal niet te maken met predatoren. De voedselketen is uit balans en dat heeft niets te maken met de predatoren. Er is onvoldoende aanwas van weidevogels. We moeten herstellen wat we beschadigd hebben in deze keten in plaats van aan symptoombestrijding te doen.

Johan Helmus

Citaat van: Norman op december 28, 2010, 12:38:20 PM
Misschien ben ik maar een simpele ziel, maar is het niet veel belangrijker om de weidevogels eerst te voorzien van hun basisbhoeften in plaats van de executie uit te stellen door predatoren te bestrijden?

De teruggang van weidevogels heeft namelijk helemaal niet te maken met predatoren. De voedselketen is uit balans en dat heeft niets te maken met de predatoren. Er is onvoldoende aanwas van weidevogels. We moeten herstellen wat we beschadigd hebben in deze keten in plaats van aan symptoombestrijding te doen.
Exact :duim:

Veel onderzoeken hebben al uitgewezen dat de achteruitgang veroorzaakt wordt door de tegenwoordige landbouwmethoden. De vossen en andere predatoren, die hier al duizenden jaren ronddwalen, zijn hier echt niet de oorzaak van. DIe zijn de laatste 40 jaar niet ineens meer gaan eten ofzo. Bovendien zijn predatoren noodzakelijk doordat ze de zwakke dieren uit populaties pakken, waardoor de sterke exemplaren overleven. Natuurlijk is het zo dat een vos of een bunzing ook wel eens een weidevogel pakt, maar dit is altijd ook al zo geweest. Daar is ook niets mis mee. Het is een natuurlijk proces dat een deel van de vogels wordt opgegeten door predators. Om die reden leggen vogels ook meerdere eieren, en kunnen ze ook meerdere keren eieren leggen. Zolang de vogelpopulatie in stand blijft, is hier niets aan de hand. Wat dit punt aangaat zijn de predatiecijfers, waar nog al eens op wordt gewezen, ook totaal niet interessant. Het gaat om het aantal overlevende dieren.

Natuurlijk willen agrariërs niet graag accepteren dat het hedendaagse landbouwbeleid het grootste probleem is. Voor hen is dit een handige en financieel aantrekkelijke werkwijze. Zij zitten zo in over het lot van deze weidevogels, terwijl er vrolijk over nesten heen wordt gemaaid, en het eieren rapen in het voorjaar met hand en tand wordt verdedigd. (terwijl hier veel meer schade mee wordt aangericht dan een vos waarschijnlijk ooit zal aanrichten) Het is makkelijker om naar allerlei predatoren te wijzen. Jacht is feitelijk verplicht door de wet, omdat er eerst eigen maatregelen moeten worden uitgevoerd tegen eventuele schade, voordat er een schadevergoeding kan worden aangevraagd. Jacht is in dit geval een gemakkelijke maatregel. De jacht op deze soorten levert agrariërs daarbij ook nog eens geld op, aangezien zij hun land aan jagers kunnen verpachten tegen een bedrag. Jagers zien op hun beurt niet graag predators op hun duur betaalde jachtveldjes, en komen met de meest kromme smoezen aanzetten om al die 'schadelijke' soorten op hun veldje uit te roeien. Het is natuurlijk niet leuk als de vos de andere 'schadesoorten' zoals konijn en fazant opeet, waardoor de 'sport' voor de plezierjager verdwijnt, en hij deze dieren bovendien ook niet meer kan verhandelen in de wildvleeshandel. Beter is het om eerst de predators uit te schakelen, zodat er extra veel ander wild kan worden bestreden. Uiteindelijk draait het allemaal om geld...
Groeten, Johan Helmus

Crow

Johan,  je hebt helemaal gelijk de hele wereld draaid om geld ,maar zolang
er mensen zijn  op aarde zal dit ook echt niet gaan veranderen.

Nederland is gewoonweg te klein en heeft te veel bewoners om de natuur zijn
gang te laten gaan. Dieren zullen altijd schades aan richten in de landbouw. Dit
is ook niet erg zolang het binnen de perken blijft ,maar tot hoever is dit aanvaardbaar.
De jacht is een prima selectief middel.

Dat er veel geld gemoeid gaat met het pachten van een jachtveld valt over het
algemeen wel mee denk ik. Gemiddeld wordt er in Nederland denk ik 3a4 euro per
hectare betaald aan een boer. Een boer van 50 hectare zal dus 200 euro
per jaar van een jager ontvangen.

Groet, Dennis

joostheeremans

Dat Nederland gewoonweg te klein is en dat we teveel bewoners hebben hoor ik vaak als argument voor jacht. Mij lijkt het juist levensgevaarlijk om in een dergelijk druk, dichtbevolkt en klein land waar zoveel mensen rondlopen en zo weinig natuur is überhaupt nog een trekker over te halen. De kans dat je iemand raakt is met bovenstaande aanname natuurlijk levensgroot. Zeker als de selectie voor de mensen die mogen schieten (in mijn optiek) een veel strengere zou moeten zijn (zowel fysiek, maar ook zeker mentaal).

Trouwens, vanaf welke oppervlakte kan je de natuur wel gewoon zijn gang laten gaan? En hoe doen we dat met eilanden waar de natuur haar eigen gang gaat, maar die in feite te klein zijn? En zie jij de realisatie van de EHS hierin als een oplossing of is Nederland altijd te klein?
Ik geloof zelf niet dat Nederland te klein is voor natuur die haar eigen gang gaat (geloof me de meeste natuur gaat haar eigen gang), zeker niet als de EHS goed wordt uitgevoerd. Ik vrees alleen dat we te klein van geest zijn...
MvG Joost Heeremans- Do geese see god ?-

Crow

#16
Er worden heel wat schoten per jaar in Nederland gelost.
Volgens mij is de kans groter dat je een getroffen wordt
door de bliksem dan door een schot hagel. Er wordt na mijn
weten door de jagers zorgvuldig genoeg omgegaan met het
gebruik van de jachtwapens dankzij de strenge regelgeving.
Bij overtreding of misbruik zal de akte zeer snel ingetrokken
worden.

De EHS zal wat verbetering geven ,maar zeker niet voldoende
om de jachtwapens in de kast te laten staan.
Groet, Dennis

Norman

Citaat van: Crow op december 28, 2010, 21:01:16 PM
Volgens mij is de kans groter dat je een getroffen wordt door de bliksem dan door een schot hagel.

De stand is voor mij 0 - 2.
2 maal heb ik douche hagel gehad van iemand die zich voordeed als jager 1 maal bewust en 1 maal omdat meneer gewoon niet had opgelet.

Marina

je hebt toch wel aangifte gedaan zeker tegen die schietgrage jager?
lees hier hoe trollen hun territorium markeren - http://www.randoloup.com/nl/?p=1682

Norman

Citaat van: Marina op december 28, 2010, 21:28:42 PM
je hebt toch wel aangifte gedaan zeker tegen die schietgrage jager?

Ze hadden geen tijd en geen bewijs......

Off topic; afgelopen zaterdagochtend reed ik achter iemand aan die zijn kerstborrel al riant genuttigd had. Het landelijke politienummer  :police:  gebeld en na een kwartier aan de lijn en ettelijke riskante kilometers verder kreeg ik te horen dat ze geen tijd hadden.   :o  Het is dat meneer op plaats bestemming aankwam dat ik het maar zo heb gelaten.

Marina

lees hier hoe trollen hun territorium markeren - http://www.randoloup.com/nl/?p=1682

KorHaan

[quote author=Crow

Er wordt na mijn
weten door de jagers zorgvuldig genoeg omgegaan met het
gebruik van de jachtwapens dankzij de strenge regelgeving.
Bij overtreding of misbruik zal de akte zeer snel ingetrokken
worden.Het geweer ook?

Er zijn zat idioten die rondrijden met een ingetrokken ***SPAM***, om een vergelijking te maken.

Vriendelijke groet,

Ronald Sinoo

Johan Helmus

Citaat van: Crow op december 28, 2010, 21:01:16 PM
Er worden heel wat schoten per jaar in Nederland gelost.
Volgens mij is de kans groter dat je een getroffen wordt
door de bliksem dan door een schot hagel. Er wordt na mijn
weten door de jagers zorgvuldig genoeg omgegaan met het
gebruik van de jachtwapens dankzij de strenge regelgeving.
Bij overtreding of misbruik zal de akte zeer snel ingetrokken
worden.

De EHS zal wat verbetering geven ,maar zeker niet voldoende
om de jachtwapens in de kast te laten staan.
Kun je ook onderbouwen waarom de EHS wel verbetering biedt, maar nog niet voldoende om de wapens te laten staan?
Groeten, Johan Helmus

Crow

#23
Citaat van: Norman op december 28, 2010, 21:15:36 PM
Citaat van: Crow op december 28, 2010, 21:01:16 PM
Volgens mij is de kans groter dat je een getroffen wordt door de bliksem dan door een schot hagel.

De stand is voor mij 0 - 2.
2 maal heb ik douche hagel gehad van iemand die zich voordeed als jager 1 maal bewust en 1 maal omdat meneer gewoon niet had opgelet.


Goh, het valt me wel op dat juist de anti jagers worden beschoten. Had je een konijnenpak aangetrokken?
Ik kan bijna niet geloven dat een jager bewustzonder reden een omstander beschiet wetende dat hij zijn jachtakte hierna in zal moeten leveren en hoogstwaarschijnlijk nooit meer een akte zal kunnen aanvragen.

Groet, Dennis

Johan Helmus

Citaat van: Johan1981 op december 29, 2010, 12:18:45 PM
Citaat van: Crow op december 28, 2010, 21:01:16 PM
Er worden heel wat schoten per jaar in Nederland gelost.
Volgens mij is de kans groter dat je een getroffen wordt
door de bliksem dan door een schot hagel. Er wordt na mijn
weten door de jagers zorgvuldig genoeg omgegaan met het
gebruik van de jachtwapens dankzij de strenge regelgeving.
Bij overtreding of misbruik zal de akte zeer snel ingetrokken
worden.

De EHS zal wat verbetering geven ,maar zeker niet voldoende
om de jachtwapens in de kast te laten staan.
Kun je ook onderbouwen waarom de EHS wel verbetering biedt, maar nog niet voldoende om de wapens te laten staan?
Geen mogelijkheid?  ;)
Groeten, Johan Helmus

Marina

Citaat van: Crow op december 31, 2010, 02:14:05 AM
Goh, het valt me wel op dat juist de anti jagers worden beschoten. Had je een konijnenpak aangetrokken?
Ik kan bijna niet geloven dat een jager bewustzonder reden een omstander beschiet wetende dat hij zijn jachtakte hierna in zal moeten leveren en hoogstwaarschijnlijk nooit meer een akte zal kunnen aanvragen.

Dat vind ik een tikje te kinderlijk voorgesteld.
De jager zorgt echt wel dat hij zich niet voorstelt aan degeen waar hij "per ongeluk" op schiet.
Hij weet dat hij ermee wegkomt.
lees hier hoe trollen hun territorium markeren - http://www.randoloup.com/nl/?p=1682

Norman

Citaat van: Crow op december 31, 2010, 02:14:05 AM
Citaat van: Norman op december 28, 2010, 21:15:36 PM
Citaat van: Crow op december 28, 2010, 21:01:16 PM
Volgens mij is de kans groter dat je een getroffen wordt door de bliksem dan door een schot hagel.

De stand is voor mij 0 - 2.
2 maal heb ik douche hagel gehad van iemand die zich voordeed als jager 1 maal bewust en 1 maal omdat meneer gewoon niet had opgelet.

Goh, het valt me wel op dat juist de anti jagers worden beschoten. Had je een konijnenpak aangetrokken?
Ik kan bijna niet geloven dat een jager bewustzonder reden een omstander beschiet wetende dat hij zijn jachtakte hierna in zal moeten leveren en hoogstwaarschijnlijk nooit meer een akte zal kunnen aanvragen.

Ik ben geen anti-jager, sterker mijn schoonvader jaagt en is een buitengewoorn symphatiek persoon, alleen de motivatie om te jagen sta ik vaak niet achter. Ik heb liever een weidelijk geschoten stukje wild op mijn bord dan een stukje vlees uit de bio-industrie. Maar de motivatie voor "beheer" is mijn inziens vaak gebasserd op emoties en niet op feiten.

Ik was bezig met een inventarisatie op een aangrenzend perceel en meneer de jager claimde dat ik op verboden terrein was en moest wegwezen. Toen ik hem mijn schriftelijke toestemming liet zien, kreeg ik een kwartier later "per ongeluk" een regel van hagel over me heen. Het zal wel toeval zijn.


Marina

Citaat van: Crow op december 31, 2010, 02:14:05 AM
Citaat van: Norman op december 28, 2010, 21:15:36 PM
Citaat van: Crow op december 28, 2010, 21:01:16 PM
Volgens mij is de kans groter dat je een getroffen wordt door de bliksem dan door een schot hagel.

De stand is voor mij 0 - 2.
2 maal heb ik douche hagel gehad van iemand die zich voordeed als jager 1 maal bewust en 1 maal omdat meneer gewoon niet had opgelet.


Goh, het valt me wel op dat juist de anti jagers worden beschoten. Had je een konijnenpak aangetrokken?
Ik kan bijna niet geloven dat een jager bewustzonder reden een omstander beschiet wetende dat hij zijn jachtakte hierna in zal moeten leveren en hoogstwaarschijnlijk nooit meer een akte zal kunnen aanvragen.


hier nog even een linkje naar de forumregels:
  http://forum.waarneming.nl/smf/index.php?topic=122891.msg809755.html#msg809755
lees hier hoe trollen hun territorium markeren - http://www.randoloup.com/nl/?p=1682