Vogelrijke meeting

Gestart door Pim, april 23, 2005, 19:39:24 PM

Vorige topic - Volgende topic

Pim

Vanmorgen zat ik al om 6.00 uur op de fiets, de zon was nog niet op, maar het was al licht. Ik kwam langs de Noorderplassen waar een mysterieuze damp vanaf kwam, het was een koude ochtend. Langs het Trekvogelpad o.a. zingende zwartkop, nachtegaal en sprinkhaanzanger. Het Trekvogelveldje is een tijd terug helemaal heringericht met enkele waterpartijen, het is nu dus wachten op de vogels die dit waarderen. Er vlogen twee groenpootruiters over en er foerageerde een paartje kemphaan, de man was in zijn prachtkleed met kraag en al.

De Oostvaardersdijk gaat eind mei weer open, best jammer want dit is een prachtgebied om in alle rust te fietsen. De verkeersborden en wegmarkering waren al geplaatst. In de verbindingszone (tussen Lepelaarplassen en Oostvaardersplassen) klonken veel rietzangers en een enkele kleine karekiet. Ook was de insectachtige roep van de snor op diverse plekken te horen. Een mannetje tapuit vloog steeds een stuk voor me uit. Een man bruine kiekendief vloog boven de rietvelden. Toen ik afsloeg naar het Jan van den Boschpad zag ik een vos een brug oversteken en  tussen het riet verdwijnen. Een muskusrat zwom rustig door het water.

In de struiken langs het Jan van den Boschpad (zuidelijke kant Oostvaardersplassen te Almere) zongen diverse zwartkoppen, vanuit de OVP-zijde riep een koekoek. Een tweede exemplaar vloog roepend over richting Oostvaardersdijk en vanaf de uitkijkbult riep een derde exemplaar vanuit het Fluitbos. De rietvelden waren het jachtgebied van vele schitterende bruine kiekendieven, ik telde er over de volle breedte zeker vijftien.

Op de centrale uitkijkheuvel had ik om 10.00 uur een bijeenkomst met de harde kern (admins) van www.waarneming.nl  We bespraken onze strategie voor de komende tijd en het was vooral een vogelrijk samenzijn. Vanaf de bult zag ik een drietal vossen, twee op open veld en een derde verdween links in de rietkraag. Het blijft een genot om dit roofdier te observeren. In het moerassige gedeelte o.a. groenpootruiters, enkele bontbekplevieren, pijlstaarten, wintertalingen, slobeenden, smienten en een zestal zomertalingen (één vrouw). Boven het water vlogen groepen dwergmeeuwen, samen meer dan vijftig exemplaren. Het is een prima tijd voor deze sierlijke meeuwensoort. We zagen ze vandaag op diverse plekken. Op het gras foerageerden enkele gele kwikstaarten, twee tapuiten gaven act de presence. Een late kramsvogel was ook nog aanwezig. Enkele grote zilverreigers en één kleine zilverreiger waren aanwezig, ook zag ik er in de vroege ochtend al diverse overvliegen. Ook trokken lepelaars zuidwaarts naar hun voedselgronden. Een oeverloper vloog vlak beneden langs ons. Zo nu en dan hoempte de roerdomp op grote afstand, nabij de Oostvaardersdijk klonk een tweede exemplaar een stuk dichterbij. Om ze ook daadwerkelijk te zien te krijgen is een dosis geluk nodig.

In het Fluitbos liepen langs een slootje twee witgatjes en zwom een muskusrat langs. We stapten in de auto en reden door naar Het Bovenwater te Lelystad. Hier was het alweer een dwergmeeuwenfestijn, ongeveer 180 exemplaren vlogen in het rond. Een snor was te horen vanuit het riet.

Bij de Wildroosters aan de Praamweg zat een vrouwtje smelleken in de top van een boom, kleine opdonder is dit eigenlijk. Tussen de groepjes konikpaarden zaten gele kwikstaarten, maar geen spannende ondersoorten kunnen ontdekken. De Kleine Praambult zou eigenlijk eens op de schop moeten, op zo'n stralende dag als vandaag is er amper plaats genoeg. De duizenden brandganzen waren goed te zien, maar niks spectaculairs tussen kunnen ontdekken. Boven de plas wederom circa 180 dwergmeeuwen, maar ook een drietal zwarte sterns. Vier brilduikers waren te lui om eens fatsoenlijk naar het Noorden te vliegen. Een ooievaar vloog over en iets later zagen we twee exemplaren overvliegen nabij het Oostvaardersveld. Langs het water, op een drassig stuk, zaten enkele groenpoot-maar ook zwarte ruiters. Tientallen kluten leken het best naar hun zin te hebben. Een vroege boomvalk vloog achter ons langs, de staart leek wel wat aan de lange kant. De adult en onvolwassen zeearend lieten zich vandaag wel heel secuur bekijken, zowel in de vlucht als aan de grond. Vossen en grote zilverreigers horen bij de vaste ingrediënten van deze plek!

Vanaf de Grote Praambult lieten de zeearenden zich wederom goed bekijken. Ze waren intensief aan het jagen en één greep zelfs een gans, natuurlijk pakte ik op dat moment net een sultana uit de auto. Ver weg zagen we een vierde ooievaar. Ook vlogen hier wederom dwergmeeuwen, maar ver weg. Een blauwborst (pas de tweede van vandaag) zong in onze rug. In een plasje zaten drie zomertalingen (één vrouw).

Met de auto werd ik weer afgezet bij mijn fiets aan het Jan van den Boschpad. Een jong veulen was door zijn moeder afgestoten en werd door de boswachter teruggebracht naar de kudde van vele honderden Konikpaarden, dat dier is kansloos.
met vriendelijke groet,

Pim Julsing

natuurverslaving.nl