Overzomerende ganzen

Gestart door bhendrikx, augustus 18, 2006, 20:42:18 PM

Vorige topic - Volgende topic

bhendrikx

Er is veel rumoer over de toenemende aantallen ganzen die 's zomers in nederland verblijven. (standvogels) Ze veroorzaken schade aan graslanden maar zorgen ook voor eutrofiering van voedselarme vennen e.d. Boeren en natuurbeschermers zijn het wel (min of meer) eens dat het er veel zijn maar als het de aanpak betreft.....

Hoe moet met het probleem worden omgegaan ? Grote aantallen afschieten, eieren rapen of beiden ? Of gewoon de boel de boel laten ?

Voor de duidelijkheid ik heb het over grauwe ganzen en exoten als de canadese gans en de nijlgans.
Groeten Bart

Scio

#1
CiteerEr is veel rumoer over de toenemende aantallen ganzen die 's zomers in nederland verblijven. (standvogels) Ze veroorzaken schade aan graslanden maar zorgen ook voor eutrofiering van voedselarme vennen e.d. Boeren en natuurbeschermers zijn het wel (min of meer) eens dat het er veel zijn maar als het de aanpak betreft.....

Hoe moet met het probleem worden omgegaan ? Grote aantallen afschieten, eieren rapen of beiden ? Of gewoon de boel de boel laten ?

Voor de duidelijkheid ik heb het over grauwe ganzen en exoten als de canadese gans en de nijlgans.

De canadese gans is natuurlijk een exoot, nijlganzen schijnen vroeger ook in spanje te hebben gezeten; in hongarije worden ze als zeldzaamheid beschouwt aangezien bepaalde exemplaren ook uit die spaanse populaties hongarije kunnen bereiken. Dus waarom zou dat bij nederland niet het geval zijn geweest?
De grauwe gans is een natuurlijke broeder en schijnt (onverwacht) een steentje bij te dragen in het beheer van de ovp. Het lijkt me dat je de natuur zijn gang moet laten gaan. Zi lost dat veel beter op dan wij mensen. Daarnaast, zolang er nog zoveel boeren zijn met monotone graslanden waar deze garuwe ganzen makkelijk kunnen foerageren denk ik dat de stem van de boer in deze met een korreltje zout genomen mag worden. En al deze ideëen lijken me vooral van de agrarische mens af te komen.

Vennen is een ander probleem, maar aangezien voedselarme vennen ook vaak genoeg in de buurt liggen van boerderijen denk ik dat je eerst daar heen moet kijken, ipv je beheer op een natuurlijke soort te richten.

Scipio
Scipio van Lierop
Oehoe Werkgroep Nederland

Jeroen Nagtegaal

Ik zie zelf weinig broedendeganzen in Limboland, Ik zie meer nijltjes dan grauwe op met jongen, Dus laat ze maar die lelijke nijlganzen afschieten,
Groet, Jeroen Nagtegaal
Moderator subforum Ringen

Een geringde vogel gezien of gevonden.
Meld het hier of mail naar ringonderzoek@gmail.com

Scio

CiteerIk zie zelf weinig broedendeganzen in Limboland, Ik zie meer nijltjes dan grauwe op met jongen, Dus laat ze maar die lelijke nijlganzen afschieten,
Heb afgelopen jaar een strekdam geïnventariseerd:

107 nesten gevonden van de grauwe gans, 57 succesvol

Beetje voorbarig dus om van alleen je iegen ogen uit te gaan   ^_^

Scipio
Scipio van Lierop
Oehoe Werkgroep Nederland

Jeroen Nagtegaal

Ik ben sowieso tegen nijltjes en dat heeft er ook mee te maken,
Wat doen we trouwens met alle soepganzen??  
Groet, Jeroen Nagtegaal
Moderator subforum Ringen

Een geringde vogel gezien of gevonden.
Meld het hier of mail naar ringonderzoek@gmail.com

dutchway

Persoonlijk vind ik nijlganzen juist heel mooie dieren.
Smaken verschillen.
Alleen schijnen ze nogal agressief te zijn tegen ander watervogels....
Dit jaar voor het eerst een broedpaar gezien midden in Rotterdam.
Er zij twee jongen uit voortgekomen.

Groeten van Lia

jessesven

Ik word niet goed van de canadese en grauwe ganzen. Vreten het weinige waterriet wat we nog hebben op, enige plek waar het aardig gaat zijn de OVP verder meer een last.

Scio

#7
Zolang er zoveel monotone lolium-moerassen zijn die ook nog eens om veel te vaak worden gemaaid, houdt je dit probleem. Kun je rapen & schieten enz wat je wilt...is vechten tegen de bierkraai.

Zolang de nederlandse agrarische sector niet veranderd houden we in nederland een hele hoop problemen (ganzen, afnemen weidevogels).

Daarnaast gaan de FBE's over het afschot meen ik, dus hebben wij er weinig over te zeggen :)

Scipio
Scipio van Lierop
Oehoe Werkgroep Nederland

Guus Peterse

Wij hebben er sowieso niets over te zeggen natuurlijk. Is overigens geen reden om er ook niets van te vinden.
Guus Peterse

Nieuw op mijn weblog: Kaapverdië juli - augustus 2015

tekenaar

Grauwe ganzen zijn een gevolg van een geslaagde reintroductie in het Nederlands-Duitse grensgebied. We wilden ze kennelijk graag terughebben. Gevolg is nu dat ze nu schade veroorzaken aan landbouwgebieden: het lijkt me logisch dat we daarvoor belastingcentjes over moeten hebben.

Wat exoten betreft denk ik dat de zaak anders ligt. Ze horen in Nederland niet thuis en als ze schade veroorzaken (aan andere soorten of aan de landbouw) is er niets op tegen om ze te bestrijden. Waarom mususratten wel en ganzen niet?

Eieren rapen vindt ik persoonlijk geen goede oplossing want ganzen worden tientallen jaren oud. Zelfs jarenlang eieren rapen heeft daardoor nauwelijks effect op de populatie. Schieten is veel effectiever, immers de oorspronkelijk inheemse grauwe ganzen populatie hebben we ook op die manier uitgeroeid.

p.s. als die herintroductie-bevers zich gaan uitbreiden en schade gaan veroorzaken, gaan we hun eieren dan ook schudden, pardon, ze afschieten?
Paul Veenvliet
dieren en planten tekeningen: https://paulveenvliet.art/
excursies in Slovenie: https://www.slovenia-nature-guide.si/

tekenaar

Vandaag persbericht van LNV: ze mogen worden afgeschoten (overzomerende grauwe ganzen op plaatsen waar ze landbouwschade veroorzaken)
Paul Veenvliet
dieren en planten tekeningen: https://paulveenvliet.art/
excursies in Slovenie: https://www.slovenia-nature-guide.si/

Pim

Door een rapport van SOVON heeft minister Veerman besloten dat het hele jaar op grauwe ganzen geschoten mag worden.

CiteerVeerman baseert zijn besluit op een rapport van SOVON Vogelonderzoek, waaruit bleek dat grauwe ganzen ernstige schade aan de gewassen en wellicht ook natuurgebieden veroorzaken. Overwinterende ganzen kunnen worden opgevangen in foerageergebieden. Daarbuiten mag op de dieren worden gejaagd.(Bron: Nieuwsnieuws)

Sovon bedankt  :(

Ik zal vandaag nog mijn lidmaatschap opzeggen.

met vriendelijke groet,

Pim Julsing

natuurverslaving.nl

Geert-Jan Kroon

CiteerIk zie zelf weinig broedendeganzen in Limboland, Ik zie meer nijltjes dan grauwe op met jongen, Dus laat ze maar die lelijke nijlganzen afschieten,
Ik heb pas nog een jager gesproken en die beweerde dat Nijlganzen afschieten niet te doen is omdat ze een zeer sterk borstbeen hebben. Je komt er niet doorheen met een schot hagel :blink: ...
Groet,

Geert-Jan Kroon

Pim

Als het op ganzen aankomt dan komt vaak de ware aard bij natuurliefhebbers naar boven.

Als er ergens echt een plaag zal zijn van tienduizenden ganzen, dan moet wat mij betreft per situatie naar de meest geschikte oplossing gezocht worden.

Wat mij betreft gaat die hele (corrupte) minister Veerman zo snel mogelijk terug naar Frankrijk. Het is allemaal vriendjespolitiek en eigen (jagers)belang van hem, maar wat zal hij blij zijn dat hij SOVON achter zich ziet staan.

Het wordt weer gezellig in de polder de komende tijd.

met vriendelijke groet,

Pim Julsing

natuurverslaving.nl

tekenaar

CiteerIk heb pas nog een jager gesproken en die beweerde dat Nijlganzen afschieten niet te doen is omdat ze een zeer sterk borstbeen hebben. Je komt er niet doorheen met een schot hagel :blink: ...
Mooi verhaal  <_<  Waarschijnlijk is het eerder dat nijlganzen schuwer zijn als grauwe ganzen en meer in paartjes leven waardoor je beter moet mikken on een nijlgans te raken vergeleken met een grauwe die in een hele troep over komt vliegen. Overigens is de Franse jagersbeweging bezig om daar alle nijlganzen uit te roeien  :duim:  Ik heb begrepen dat de Franse jagers niet erg blij zijn met de Nederlandse jagersmentaliteit: doordat Nederlandse jagers zo weinig nijlganzen afschieten is het in Frankrijk dweilen met de kraan open. Je begrijpt dat ik voorstander ben van uitroeien van exoten, waar dat realistisch gezien mogelijk is. Ook zie ik liever dat ze een nijlgans schieten als een inheemse gans (of andere vogel).  
Paul Veenvliet
dieren en planten tekeningen: https://paulveenvliet.art/
excursies in Slovenie: https://www.slovenia-nature-guide.si/

Jan-Pieter

Mijn mening is, wat betreft exoten dan, dat als we er wat aan hadden moeten doen dan had je dat veel eerder moeten doen en niet wachten tot er in ene te veel zijn dat had je natuurlijk kunnen zien aankomen. Blijkbaar is het hier goed toeven voor nieuwe soorten. En nu er zo veel zijn is het onmogelijk om er wat op een normale manier wat aan te doen en waarom zou het moeten.
Wat betreft die Franse knallertjes. Die zijn het niet eens met de NL jachtmentaliteit maar dat is waarschijnlijk ook andersom. Ze knallen daar op alles wat beweegt dus daar kan je je niet op toetsen.
Ik heb veel Nijlganzen in de buurt en zie geen extreem agressief gedrag tegenover andere vogels. Ja als er jongen zijn of er wordt gebroed dan is er extra agressie maar vertel mij eens welke vogels dat niet hebben??????

MVG JP

jessesven

Wel mee eens! Grauwe ganzen vreten het weinige waterriet wat we hebben op!!
Buiten de OVP veroorzaken ze erg veel schade.

Soms is het niet anders....

Jeroen Nagtegaal

ff een vraagje Waterriet, wat is dat??  
Groet, Jeroen Nagtegaal
Moderator subforum Ringen

Een geringde vogel gezien of gevonden.
Meld het hier of mail naar ringonderzoek@gmail.com

Jan-Pieter

Schade? Er is toch alleen spraken van schade als we het belang van mensen boven dat van de, in dit geval, ganzen zetten? Volgens mij hebben de ganzen honger en vinden ze waterriet lekker dus dat eten ze. Dat het daardoor minder wordt en andere soorten erlast van hebben is volgens mij de manier waarop het gaat in de natuur.

MVG JP

Jeroen Nagtegaal

Juist, de sterkste zullen overleven,
Groet, Jeroen Nagtegaal
Moderator subforum Ringen

Een geringde vogel gezien of gevonden.
Meld het hier of mail naar ringonderzoek@gmail.com

jessesven

Dus grauwe ganzen i.p.v. woudapjes, grote kar, snor...

Waterriet = grote rietkragen die geen kontakt hebben met de oevers. Kan in goede kwaliteit water vele tientallen jaren blijven bestaan. Tegenwoordig schaars door watervervuiling, recreatie etc.

Jan-Pieter

Ik vind niet dat je de grauwe gans de schuld moet geven van de achteruitgang van deze soorten. Ze zullen ongetwijfeld een aandeel hebben maar er zijn genoeg andere oorzaken die een grotere rol spelen. Vervuiling en recreatie zoals je zelf al noemt.

MVG JP

Jan-Pieter

Voor wat het waard is want ik heb natuurlijk niet de beschikking over alle aantallen maar..... Ik heb hier een boek : Bedreigde en kwetsbare vogels in NL. Dat heb ik in 1996 gekocht daarin staat dat de Woudaap geschat wordt met tussen de 10 en 20 broedparen en in de jaren 60 zouden dat er tussen de 170 en 225 zijn geweest. In het boek: Rode lijst van NL broedvogels uit 2005 staat de Woudaap met circa 20 broedparen. Geen verschil met de enorme toename van ganzen.
Wat ik wil zeggen is dat het met een aantal soorten al niet goed ging of dat deze al in erg kleine aantallen in NL voorkwamen en dat het met deze soorten zonder ganzen er ook al niet rooskleurig uit zag.

MVG JP

Scio

#23
Met alleen aantallen vergelijken schiet je uberhaupt dus niks op. Volgens mij groeit waterriet toch vooral in stagnante wateren? In 1996 zaten we net kort na 1992 en 1993, het jaar van de overstromingen.  Na 1993 is de veiligheid het belangrijkste geworden op de grote rivieren; wat dan resulteerde in een beleid van 'zo snel mogelijk afvoeren', waardoor de stroomsnelheid omhoog gaat en je dus je waterriet verliest. We zijn nu een aantal jaren verder en het kan weer best goed gaan met het waterriet, en dan krijg je die ganzen.

Nogmaals, dit kan de oorzaak zijn maar dat weet ik niet. Wat ik wil aangeven is dat je met cijfers alleen niet verder komt. Misschien moeten we de grauwe ganzen naar Hongarije transporteren. Mijn stagebegeleider ging meer uit zijn dak van een grauwe gans dan een sakervalk  :lol:

Scipio
Scipio van Lierop
Oehoe Werkgroep Nederland

Jan-Pieter

Hoi ik wilde alleen maar aangeven dat je niet met soorten moet aankomen die in NL toch al in zeer lage aantallen voorkwamen en voorkomen. De verdwijning van zulke soorten kan van zoveel andere factoren afhangen die vaak niet eens duidelijk zijn en de ganzen dan de schuld geven is zo makkelijk.

En wat betreft uit je dak gaan van ganzen. Een ander mooi voorbeeld is een bus vol Italianen in de Ooypolder die bananas gingen voor een kleine mantelmeeuw.

MVG JP

marcel123

#25
Landbouw bepleit hardere aanpak ganzenGepubliceerd op 31 maart 2012, 20:23Laatst bijgewerkt op 31 maart 2012, 20:43     ZWOLLE - Er is een hardere aanpak nodig van in ons land broedende ganzen, betoogt landbouwbestuurder Peet Sterkenburgh. ,,Alle hens aan dek.'' De middelen die nu worden ingezet om de ganzenstand te beperken, zijn ontoereikend. De populatie van met name de grauwe gans blijft groeien. De jagers zouden het hele jaar door gemachtigd moeten zijn om de ganzen te schieten.
Volgens deskundigen is het maximale aantal ganzen dat 's winters in ons land verblijft in 35 jaar toegenomen van 250.000 tot 2 miljoen. Ze veroorzaken veel landbouwschade, zeker de grote groep die in de zomer blijft hangen.

http://forum.waarneming.nl/smf/index.php?topic=150923.msg987664#msg987664

marcel123

#26
http://nou.natuurinfo.nl/website/html-files/nieuws/studiedagen/studiedag.htm
Lezingendag over de gans, vandaag in Zwolle.

En de gans eet dus idd de oevervegetatie op en voorkomt daarmee de verlanding (van petgaten?). Grappig om te zien dat het blijkbaar allemaal oud nieuws is...
http://veldwerkplaatsen.nl/bestanden/verslag_vwp_lv09_03b_helofytenverjonging_10_nov.pdf

grutto


Volgens mij heeft elke Provincie de bevoegdheid om iets aan de ganzen schade te doen.
Maar dan moet er volgens mij wel samengewerkt worden tussen boeren, tbo´s , Provincie en jagers.

Als we eerst al beginnen met de Nijlen en canada´s zijn we al weer een stapje verder.

Persoonlijk is me verteld dat Nijlen ook schade doen aan de nesten van zwarte stern door er op te gaan zitten slaan de vaak gebruikte vlotjes om en de eieren verdwijnen onderwater.

Groet,

Grutto

Groet
Tjeerd

Melchior van Tweel

Dat ganzen schade aan landbouw en natuur veroorzaken is duidelijk, daar zal maar weinig discussie over zijn. Het is de vraag of rapen van eieren of schieten van ganzen de oplossing biedt. Ik ben geen ganzendeskundige, maar mijn ecologische inzichten vertellen me dat dat niet zal werken. Als je gaat schieten of rapen zullen de legsels van de overige ganzen groter worden en de overlevingskans van de jongen groter zijn. Het is dus dweilen met de kraan open. Misschien dat in sommige kwetsbare gebieden (bijvoorbeeld voedselarme vennen) het plaatselijk wel een oplossing kan geven, maar zeker niet op grotere schaal. Er zit m.i. niets anders op dan het te laten gebeuren. Je hebt er toch geen grip op. Er is een plafond aan het aantal ganzen dat in een gebied kan zitten. Als dat plafond bereikt is zullen andere factoren een ol gaan spelen (predatie, ziekten, voedseltekort, nestgelegenheid, rust) en zal het aantal ganzen weer (wat) afnemen. Ik snap dat het moeilijk is om de handen in de zakken te houden, maar toch is het het beste. De natuur is dynamisch.
Groet, Melchior
www.melchiorvantweel.nl

Jeroen Nagtegaal

Er zijn dacht ik recentere topics hierover... Maar ganzen, zeker Grauwe ganzen, zijn goed te beheren in de broedgebieden. Het meest effectief is ervoor zorgen dat er geen mogelijkheid is om van broedgebieden naar fourageergebieden te gaan zodra de jongen geboren zijn. In de Deelen (FR) is er een succesvolle proef met het inrasteren van het broedgebied waardoor de overleving in de pullen-fase drastisch is gedaald.

Verder trekken de Grauwe Ganzen steeds meer de steden in, dat lijken overigens ook de vogels te zijn die een grotere winterdispersie kennen dan de broedvogels in het riviersysteem. Ik verwacht persoonlijk dat als alle landbouwgronden uit de uiterwaarden zijn het probleem met de ganzen drastisch slinkt. In de Ooijpolder, waar nu zeer weinig landbouw is, is de reproductie ook gedaald. Er zijn wel broedplekken, maar geen fourageergronden. Hierdoor zullen groepen uit elkaar moeten gaan en is de kans op predatie vele malen groter.
Groet, Jeroen Nagtegaal
Moderator subforum Ringen

Een geringde vogel gezien of gevonden.
Meld het hier of mail naar ringonderzoek@gmail.com